Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O94
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1QI3
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KB5

Култура

Дата на публикуване: 05.01.2021
Последна актуализация: 14.11.2022

ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА

Адрес: "бул. Княз Борис I" №115
тел.: 052/ 645 125

 

 

ЧИТАЛИЩЕ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"

Адрес: “Лоза”5
тел.: 052/ 303 091

 


ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ”

Адрес: Ул.”Братя Бъкстон” № 12 А
тел.: 052/ 613 758
 

 

ЧИТАЛИЩЕ „АСЕН ЗЛАТАРОВ”

Адрес: Жк ”Чайка”, ул. "Рупи", № 3
тел.: 052/ 301 485
 

 

ЧИТАЛИЩЕ „ПРОГРЕС - 1927”

Адрес: Кв.”Виница, ул. "Димитър Солунски", №6
тел.: 052/ 341 639