Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHHO4
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHH40

Паспорти на сгради

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 28.09.2023

Актуален списък на Паспорти на сгради на територията на район "Приморски"

Паспорти на сгради
Дата на публикуване: 14.05.2024