Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2494
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI5

Секретар

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.03.2024

ЖИВКО ЖЕЛЯЗКОВ
тел.: 052/ 359 161
Приемен ден: Петък
от 09:00 до 12:00ч.
етаж 3, стая 40


Секретаря на Район „Приморски”
Отговаря за общото управление на функциите на Дирекция „Административно и информационно обслужване”, която включва:
- Функционално направление "Човешки ресурси";
- Функционално направление "Административно обслужване";
- Функционално направление "Гражданско състояние и ЕСГРАОН";
- Функционално направление "Информационни технологии".
както и отговаря за общото управление на следните функционални направления:
- „Архив” - Дирекция „Социално – икономически дейности”;
- „Счетоводство” и „Бюджет” - Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности”.