Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24L7
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C11
Паспорти за линейни обекти Паспорти на сгради Удостоверения за въвеждане в експлоатация Разрешения за строеж /ГИ/ Разрешения за строеж

Публични регистри

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.10.2023

Публични регистри на район "Приморски"