Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C43
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SO5

Механизъм за лична помощ

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 07.02.2023

Информация за включване в механизма лична помощ

Уведомяваме всички потребители на услугата "Личен асистент" по споразумение между Агенция за социално подпомагане и район „Приморски“ при Община Варна, че следва да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Варна по настоящ адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и направление за ползване.

Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се приемат заявления от граждани за:

1. Ползватели на услугата „Лична помощ“


2. Асистенти


Заявленията се подават в ЦАО на район “Приморски“ гр. Варна, ул. “Ген. Колев“ № 92, етаж1, стая 16 в рамките на работното време.

Заявление кандидатстване за асистент
Дата на публикуване: 17.11.2022