Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Работно време на помещенията, осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 12.03.2024

РАБОТНО ВРЕМЕ

общо деловодство гише 1, 2 и 3

08:00 - 18:00 ч.

тел.: 052/359 134

тел.: 052/359 135

 

гише „Каси“

08:00 - 18:00 ч.

тел.: 052/359 115

тел.: 052/359 116

 

ЕСГРАОН и ГС 

гише 4, 5, гише 7 (ет.2, ст.17А)

08:30 – 17:30 ч.

тел.: 052/359 162

тел.:052/359 108

 

кв. „Виница“

08:30 – 17:30 ч.

тел.: 052/341 971

 

В случаите, когато в служебните помещения има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Касите на Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна, които НЕ са част от районната администрация, са разположени на ет.1, стая 3, и работят с граждани всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 часа.
Заплащането на данъчните задължения може да бъде извършено в брой или на ПОС терминал (с дебитна или с кредитна карта).
Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси: https://www.varna.bg/bg/217
Телефон за информация на Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна - 052-820-905
Електронна поща: danaci@varna.bg