Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 02.02.2024

РЕГИСТЪР

на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 1 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Име, презиме и фамилия на служителя

Дирекция

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.1 от ЗПКОНПИ

декларация

 

 

 

 

Вх. №

дата

 

1

Стела Йорданова Демирова

АИО

Инспектор КС

02

07.06.2018

 

2

Цветан Милчев Цанков

ОРК

Старши юрисконсулт

03

02.07.2018

 

3

Боримир Максимов Тодоров

ОРК

Инспектор КС

04

18.07.2018

 

4

Диляна Атанасова Атанасова

ОРК

Инспектор ЕКД

05

06.08.2018

 

5

Габриела Николаева Петрова

АИО

Главен специалист АУ

06

07.08.2018

 

6

Боряна Николаева Георгиева

УТ

Главен специалист УТ

07

21.09.2018

 

7

Елена Петрова Гроздева

ФССД

Специалист СКП и касиер

08

19.10.2018

 

8

Диана Иванова Янева

АТО-Виница

Главен специалист АУП

09

04.12.2018

 

 

2019г.

 

 

 

 

 

1

Димитричка Йорданова Демирова

АИО

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

03

27.03.2019

 

2

Славка Петрова Петкова

ФССД

Специалист СКП и касиер

05

02.09.2019

 

3

Христина Миткова Петрова

СИД

Старши юрисконсулт

07

17.09.2019

 

4

Дияна Димова Александрова

АИО

Старши специалист АТО

08

24.09.2019

 

 

2020

 

 

 

 

 

1

Петя Пламенова Костадинова

ОРК

Инспектор КС

01

10.01.2020

 

2

Анелия Василева Станева

ОРК

Инспектор ЕКД

04

04.05.2020

 

3

Галина Стефанова Иванова

АИО

Старши специалист ЕСГРАОН

05

09.06.2020

 

4

Владимир Добромиров Манасиев

Ръководство

Заместник-кмет

07

20.08.2020

 

5

Ива Атанасова Ганчева-Даскарова

УТ

Главен специалист УТ

09

02.11.2020

 

6

Александра Валентинова Пейчева

АИО

Старши специалист АУ

10

30.12.2020

 

 

2021

 

 

 

 

 

1

Антоанета Христова Стоянова

АИО

Главен специалист АУ

01

25.01.2021

 

2

Ваня Христова Халачева

ФССД

Счетоводител

02

15.03.2021

 

3

Ивалина Георгиева Христова

ФССД

Старши инспектор КБП

04

04.10.2021

 

 

2022

 

 

 

 

 

1

Маринела Костова Христова

ФССД

Счетоводител

01

16.03.2022

 

2

Пламена Иванова Маркова

СИД

Секретар МКБППМН

02

11.05.2022

 

3

Димитър Минчев Енчев

ФССД

Старши експерт ОПЗН и домакин

03

01.06.2022

 

4

Найден Петров Стефанов

ОРК

Инспектор ЕКД

04

06.06.2022

 

5

Десислава Вичева Велева

СИД

Главен експерт СЖН

05

07.07.2022

 

6

Николай Недков Радев

ОРК

Инспектор КТД

06

07.07.2022

 

7

Доротея Ангелова Парушева - Атанасова

СИД

Старши експерт СЖН

07

08.08.2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декларации ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 21.03.2022