Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LU1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LH0

Декларации по Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022

ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

 

Име, фамилия

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2

Част II. Интереси

 

 

 

Вх. №

дата

1

Румяня Димитрова

Младши екперт ТРЗ и касиер

 

 

2

Александра Пейчева

Старши специалист АУ

 

 

3

Галина Ангелова

Старши специалист АТО

3

19.02.2021

4

Антоанета Стоянова

Главен специалист АУ

4

22.02.2021

5

Петя Добрева

Главен експерт „Озеленяване”

 

 

6

Гергана Балахурова

Младши експерт „Озеленяване”

 

 

7

Елена Гроздева

Младши екперт ТРЗ и касиер

07

18.03.2021

8

Ваня Халачева

Счетоводител

08

19.03.2021

9

Галина Данева

Главен експерт ФиБ

09

22.03.2021

10

Мария Господинова

Старши експерт ГС

 

 

11

Ваня Иванова

Старши инспектор КС

 

 

12

Лиляна Бончева

Старши инспектор КПТД

 

 

13

Димитричка Демирова

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

 

 

14

Цветан Цанков

Старши юрисконсулт

 

 

15

Снежана Матева-Йорданова

Старши инспектор КТД

15

26.04.2021

16

Иван Цанев

Главен инспектор „Контрол по строителството”

 

 

17

Цветелина Овчарова

Главен инспектор КБП и СФУК

17

21.04.2021

18

Сияна Танчева

Старши инспектор КБП

18

27.04.2021

19

Златина Славова

Старши експерт РС

 

 

20

Албена Перец

Главен специалист УТ

20

27.04.2021

21

Десислава Михайлова

Директор дирекция АИО

 

 

22

Петранка Пеева

Главен експерт ЧР

 

 

23

Елена Начева-Кючукова

Главен експерт УА

23

05.05.2021

24

Желязко Желязков

Главен експерт СА

 

 

25

Иван Жулев

Главен експерт УА

25

05.05.2021

26

Ирина Станева

Главен експерт ТИ

 

 

27

Жевко Желязков

Секретар

 

 

28

Нели Димова

Главен специалист ГС

 

 

29

Сергей Димитров

Главен експерт УА

29

10.05.2021

30

Мария Стефанова

Старши експерт УТ

30

10.05.2021

31

Лиляна Стоянова

Главен експерт СДЖН

31

11.05.2021

32

Милена Маджарова

Главен експерт РДиЖН

32

11.05.2021

33

Галина Иванова

Старши специалист ЕСГРАОН

 

 

34

Петя Москова

Главен експерт ТРД

34

11.05.2021

35

Даниела Стоянова

Главен експерт ТРД

35

11.05.2021

36

Златина Димитрова

Старши инспектор КТД

36

11.05.2021

37

Пенка Величкова

Главен специалист АУ

 

 

38

Румяна Цветкова

Директор дирекция СИД

 

 

39

Вяра Георгиева

Главен специалист СД

39

11.05.2021

40

Милена Илчева

Главен специалист ПЧОТ

 

 

41

Веселин Михайлов

Главен юрисконсулт

 

 

42

Марина Тенева

Старши експерт СЖН

 

 

43

Алескандър Драгнев

Директор дирекция ОРК

 

 

44

Весела Атанасова

Главен юрисконсулт

 

 

45

Маргарита Вощинарова

Главен специалист ЕСГРАОН

 

 

46

Петя Костадинова

Инспектор КС

 

 

47

Ирина Петкова

Главен инспектор ЕК

47

12.05.2021

48

Таня Станева

Старши експерт СОиВП

 

 

49

Радка Манолова

Старши експерт Архив

49

12.05.2021

50

Габриела Добрева

Главен специалист АУ

 

 

51

Златомира Карамфилова

Инспектор КТД

 

 

52

Боримир Тодоров

Инспектор КС

 

 

53

Делян Грудев

Старши инспектор КС

53

13.05.2021

54

Жоро Атанасов

Главен специалист ИТ

 

 

55

Боряна Георгиева

Главен специалист УТ

 

 

56

Анета Иванова

Главен специалист Архив

 

 

57

Анелия Станева

Старши инспектор ЕК

57

13.05.2021

58

Деляна Атанасова

Инспектор ЕКД

58

13.05.2021

59

Христина Петрова

Старши юрисконсулт

 

 

60

Илияна Добрева

Главен експерт ПР

 

 

61

Добринка Рускова

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

 

 

62

Венелин Дяков

Директор дирекция „АТО-Виница”

 

 

63

Диана Янева

Главен специалист АУП

 

 

64

Галин Киров

Главен специалист ПЧОТ

 

 

65

Пламена Александрова

Старши експерт ПР

 

 

66

Андриана Иванова

Секретар МКБППМН

66

14.05.2021

67

Ася Събева

Главенспециалист ПЧОТ

67

14.05.2021

68

Теодора Божанова

Главен експерт УТ

 

 

69

Албена Николова

Инспектор КС

 

 

70

Йордан Биков

Инспектор ЕКД

 

 

71

Елена Тодорова

Специалист ОЧЗП

71

14.05.2021

72

Ваня Спасова

Главен инженер

72

14.05.2021

73

Веселина Димитрова

Главен специалист ПЧОТ

73

14.05.2021

74

Елена Димитранова

Директор дирекция ФССД

 

 

75

Петър Петров

Инспектор ЕКД

75

14.05.2021

76

Христина Димитрова

Главен счетоводител

 

 

77

Снежана Славова

Главен специалист Геодезист

 

 

78

Ирена Иванова

Главен инспектор ЕК

 

 

79

Надя Драгиева

Главен експерт ЕСГРАОН и ГС

 

 

80

Стела Атанасова

Старши специалист АТО

 

 

81

Васил Павлов

Главен експерт Инженер

81

14.05.2021

82

Калин Илиев

Директор дирекция УТ

82

17.05.2021

83

Асен Николов

Специалист УТО

83

17.05.2021

84

Зоро Дамянов

Старши експерт ОПЗН и домакин

 

 

85

Ива Ганчева-Даскалова

Главен специалист УТ

 

 

86

Таня Илиева

Старши специалист АУ

86

17.05.2021

87

Славка Петкова

Специалист СКП и касиер

87

20.05.2021

 

Декларации ЗПКОНПИ
Дата на публикуване: 21.03.2022