Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LS1
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111L27
Кмет Заместник-кметове Секретар Главен архитект Администрация ‏Общински стратегически документи‎ Публични регистри Изпълнявани проекти

Администрация

Дата на публикуване: 19.08.2020
Последна актуализация: 17.01.2023

Добре дошли в сайта на Район „Приморски”

Район „Приморски” носи характеристиката на образователен, здравен, културен и туристически център. Тук са разположени 5 висши училища, 26 основни и средни,  общински, държавни и частни училища, 17 детски заведения, (14 детски градини и 4 детски ясли ), повече от 10 болнични заведения и поликлиники. Обликът му се допълва от популярните у нас и по света курорти „Златни пясъци”, „Свети свети Константин и Елена”, „Чайка”. На картата на „Приморски” можете да откриете такива емблематични обекти като Аладжа манастир, Резиденция „Евксиноград”, Природен парк „Златни пясъци”, Ботаническата градина, Летния театър, Двореца на културата и спорта, Делфинариума.
Район „Приморски” е разположен на 5107 хектара, които освен градска част включват и повече от 30 селищни образувания и новосъздадени квартали. По данни към  15 декември 2021 г. в него живеят 113 019 души по постоянен адрес, а настоящ адрес имат 109 793 жители.

 

Чрез сайта на Район „Приморски” Вие можете:
• Да се запознаете със структурата, функциите и дейността на районната администрация;
• Да получите информация за предлаганите административни услуги,  срока и цената на извършване им;
• Да се осведомите за нормативните актове, регламентиращи дейността ни;
• Да изтеглите актуалните бланки на заявленията, които се ползват в районната администрация;
• Да отправите Вашите сигнали, жалби и предложения;

 

Желанието и усилията на администрацията са насочени  към повишаване удовлетвореността на гражданите от предлаганите услуги и превръщането на Район „Приморски” в предпочитано място за живеене, бизнес и отдих.