Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHU30
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHU37

Разрешения за строеж

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 28.09.2023

Актуален списък на Разрешения за строеж на територията на район "Приморски"

Разрешения за строеж
Дата на публикуване: 14.05.2024