Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OA1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KR5

Местоположение

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 20.01.2023

Районът е разположен в североизточната част на Варна и по данни към 15 декември 2021 г. в него живеят 113 019 души по постоянен адрес, а настоящ адрес имат 109 793 жители.
Територията на Район „Приморски” включва освен градската част и повече от 30 селищни образувания и новосъздадени квартали с обща площ 5107 хектара.
Към него принадлежат и международните курорти "Златни пясъци", "Св. cв.Константин и Елена" и "Чайка".