Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH2C1
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH2S1
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH2S7

Обявления на "Административно и техническо обслужване Виница"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 27.10.2023

УВЕДОМЛЕНИЕ по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ПАНАЙОТ МАНОЛОВ ТОДОРОВ
НАСЛЕДНИЦИ НА ТОДОР ВАСИЛЕВ ТОДОРОВ
         
УВЕДОМЛЕНИЕ

по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 332 с.о. „Траката”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 332 с.о. „Траката”.
Производството е по инициатива на Галина Атанасова Джамбазова със заявление вх. №АУ098140ПР/12.10.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕРГИНА КОЩИЕВА БАНАЛИЕВА
НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ ТОДОРОВ БАЛАШЕВ
         
УВЕДОМЛЕНИЕ

по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 16 с.о. „Добрева чешма”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 16 с.о. „Добрева чешма”.
Производството е по инициатива на Валентина Пенева Димитрова със заявление вх. №АУ101075ПР/20.10.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ГЕОРГИ ТОДОРОВ ГАНЕВ
НАСЛЕДНИЦИ НА МАТЕНА АРХОНДИЕВА ЖЕКОВА
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 411 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 411 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на Младен Атанасов Желязков чрез Маринела Иванова Атанасова - пълномощник със заявление вх. №АУ078273ПР/17.08.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ДОБРИ ВАСИЛЕВ МИТЕВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА     И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”- ОБЩИНА ВАРНА
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 471 с.о. „Перчемлията”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 471 с.о. „Перчемлията”.
Производството е по инициатива на МарийкаГеоргиева Фильова със заявление вх. №АУ072034ПР/31.07.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КИРО ПАНАЙОТОВ ЯНКОВ
НАСЛЕДНИЦИ НА МЕНЕКША СТЕФАНОВА АГДЕЛИЕВЕА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА     И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”- ОБЩИНА ВАРНА
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 7184 с.о. „Траката”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 7184 с.о. „Траката”.
Производството е по инициатива на Росица Благоева Дичева със заявление вх. №АУ062010ПР/04.07.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА СТАВРА ФАНКОВА ЖЕЛЕЗОВА
        
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 337 с.о. „Траката”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 337 с.о. „Траката”.
Производството е по инициатива на Славия Иванова Белоева със заявление вх. №АУ061894ПР/03.07.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА КОСТАДИН АТАНАСОВ КОЩИЕВ
НАСЛЕДНИЦИ НА КАЛЮ НИКОЛОВ КАЛЕВ
НАСЛЕДНИЦИ НА ЕФТИМИЯ СИМЕОНОВА АРНАУДОВА
        
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 642 с.о. „Добрева чешма”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 642 с.о. „Добрева чешма”.
Производството е по инициатива на Катерина Цветанова Манева със заявление вх. №АУ054115ПР/12.06.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛЕДНИЦИ НА ИВАН ТОДОРОВ МАНОЛОВ
НАСЛЕДНИЦИ НА ЖЕЛЯЗКА ПАРУШЕВА КЪЛЩИКЛИЕВА
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА     И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”- ОБЩИНА ВАРНА
        
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 1488 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 1488 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на ЛилянаВелинова Кателиева и Зоя Ангелова Кателиева-Йовчева със заявление вх. №АУ050426ПР/31.05.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ПАРУШ ДИМИТРОВ ПОПОНЧЕВ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА     И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”- ОБЩИНА ВАРНА
        
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 2087 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 2087 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на Марийка Илиева Александрова със заявление вх. №АУ048671ПР/26.05.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ЕВТИМИЯ СИМЕОНОВА АРНАУДОВА
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 635 с.о. „Добрева чешма”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 635 с.о. „Добрева чешма”.
Производството е по инициатива на Галин Петров Вълков чрез Ивайло Дойчев Михов - пълномощник със заявление вх. №АУ049715ПР/30.05.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ХАДЖИДИМИТРОВ/ХАДЖИОЛУ/
       
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 941 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 941 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на Василка Георгиева Николова – собственик и Милена Славова Димова- ползвател със заявление вх. №АУ029009ПР/26.03.2018г., АУ0209009ПР_003ПР от 12.04.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА АТАНАС ХРИСТОВ ЙОРДАНОВ
        
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 1776 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 1776 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на Здравко Ангелов Гавалюгов със заявление вх. №АУ031756ПР/04.04.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”- ОБЩИНА ВАРНА
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 2161 с.о. „Добрева чешма”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 2161 с.о. „Добрева чешма”.
Производството е по инициатива на Бейджет Февзиев Мутафов със заявление вх. №АУ029218ПР/28.03.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”- ОБЩИНА ВАРНА
        
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 1862 с.о. „Траката”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 1862 с.о. „Траката”.
Производството е по инициатива на Ради Константинов Четов със заявление вх. №АУ025735ПР/17.03.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ВЕНЦИСЛАВ ПЕТКОВ МАРИНОВ
НАСЛ. АФЕНДА ДИМИТРОВА КОСТАДИНОВА   
 
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 2702 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 2702 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на Васил Йорданов Андреев насл. на Афенда Димитрова Костадинова със заявление вх. №АУ022200ПР/07.03.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ХРИСТО ГАНЕВ ХРИСТОВ
НАСЛ. НА МИЛКА ЛЕФТЕРОВА КЪЛЧИКЛИЕВА
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 847 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 847 с.о. „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”.
Производството е по инициатива на Кирил Георгиев Янчев чрез адв. Даниела Георгиева Илиева със заявление вх. №АУ016656ПР/17.02.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ВАСИЛ НИКОЛОВ ШИДЕРОВ
НАСЛ. НА ВЛАДИСЛАВ ПАРАШКЕВОВ АТАНАСОВ
НАСЛ. НА ЯНУЛ ДИМИТРОВ ЯНУЛОВ
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 47 с.о. „Виница-север”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 47 с.о. „Виница-север”.
Производството е по инициатива на Николай Цветанов Обретенов чрез адв. Жанета Жекова - пълномощник със заявление вх. №АУ005356ПР/16.01.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.


ДО
НАСЛ. НА ПАРШИ ЯНУЛОВА КАЛЕВА
НАСЛ. НА ДЕСПИНА ЯНЧЕВА АНДРЕЕВА /ДЕСПИНА ДИМИТРОВА ПАРАСКЕВОВА/
         
УВЕДОМЛЕНИЕ
по искане за извършване на оценка на основание & 31, ал. (1) , по реда на & 4з, ал.2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 448 с.о. „Добрева чешма”, землище Виница Ви уведомяваме, че е започнало административно производство за извършване на оценка по реда на & 4з, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ относно имот № 448 с.о. „Добрева чешма”.
Производството е по инициатива на Георги Атанасов Сталев със заявление вх. №АУ004565ПР/13.01.2023г. и ще завърши с издаване на заповед от Кмета на район „Приморски” за одобряване на оценка на част от имот.
Можете да се запознаете със съдържанието на преписката в дните за прием на направление „Поземлена реформа” – понеделник и четвъртък от 8.30 часа до 12.30 и от 13.30 до 17.30 часа в район „Приморски”- в сградата на Административен отдел-Виница с адрес: гр. Варна, ул. „Цар Борис III” №35 Б, вх. 1 Община Варна.