Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2OQ6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12K77

Държавни училища

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 14.11.2022

ОУ “ П. Волов”

    Адрес: кв. “Виница”, ул. "Св. Димитър Солунски" №4
    Тел. на директора: 052/ 469 989

 

ОУ “ Г.С.Раковски”

    Адрес: жк.”Чайка
    Тел. на директора: 052/ 302-359
    Тел.: 052/ 302-358

 

ГПЧЕ ”Йоан Екзарх”

    Адрес: жк.”Чайка”
    Тел. на директора: 052/ 302-373
    Тел.: 052/ 302-361

 

ОУ “Ч.Храбър”

    Адрес: ул. “Студентска” №1
    Тел. на директора: 052/ 303-284
    Тел.: 052/ 303-230

 

III ОУ "Ангел Кънчев"

    Адрес: ул. “Роза” №23
    Тел. на директора: 052/ 303-638
    Тел.: 052/ 303-632

 

МГ “Д-р Петър Берон”

    Адрес: жк. “Чайка”
    Тел. на директора: 052/ 302-106

 

ОУ “Стефан Караджа”

    Адрес: ул. “Братя Бъкстон” №11
    Тел. на директора: 052/ 613-759
    Тел.: 052/ 613-767

 

СОУ “Васил Друмев”

    Адрес: ул.“Л. Каравелов” №60А
    Тел. на директора: 052/ 655-592
    Тел.: 052/ 655-592

 

СОУ “ Найден Геров”

    Адрес: ул. “Царевец” №1
    Тел. на директора: 052/ 302-423
    Тел.: 052/ 302-423

 

І ЕГ

    Адрес: ул. “Подвис” №29
    Тел. на директора: 052/ 301-235
    Тел.: 052/ 303-785

 

ІV ЕГ

    Адрес: сп. “Почивка”
    Тел. на директора: 052/ 385-321
    Тел.: 052/ 385-320

 

Спортно училище "Георги Бенковски"

    Адрес: жк. “Чайка”, ул. "Рупи" 1
    Тел. на директора: 052/ 810-101
    Тел.: 052/ 301-891

 

Професионална гимназия по туризъм "Проф. Асен Златаров"

    Адрес: ул. “Найден Геров” 1
    Тел. на директора: 052/ 642-667

 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн

    Адрес: бул."Осми Приморски полк"
    тел. на директора: 052/ 303-115

 

Професионална гимназия по "Химични и хранително-вкусови технологии" - Варна

    Адрес: спирка "Почивка"
    тел. на директора: 052/ 303-665
    тел: 052/ 303-661