Z6_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHL0
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD2
Z7_PPGAHG80095LC0QTIFSJ1VAHD0

За Район "Приморски"

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2023

На 12 юли 1995 г. 37 – то Народно събрание приема Закон за териториалното деление на Столична община и големите градове. Съгласно този нормативен документ в Община Варна се закриват функциониращите до тогава четири кметства: „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Аспарухово“ и се създават пет района: „Одесос”, „Приморски”, „Младост”, „Аспарухово” и „Владислав Варненчик”.

 

Законът регламентира и следните граници на Район „Приморски“: Черно море, канал на Северен плаж, бул. „Цар Освободител“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Прилеп“, до и по землищната граница на с. Каменар, до и по границата на Община Варна с Община Аксаково.
Районът е разположен в североизточната част на Варна и по данни към 15 декември 2021 г. в него живеят 113 019 души по постоянен адрес, а настоящ адрес имат 109 793 жители.

 

Територията на Район „Приморски” включва освен градската част и повече от 30 селищни образувания и новосъздадени квартали с обща площ 5107 хектара.

 

Към него принадлежат и международните курорти "Златни пясъци", "Св. cв.Константин и Елена" и "Чайка".

 

Петте висши учебни заведения - Икономически, Технически, Медицински и Свободен университети и Висшето Военноморско училище със съпътстващите ги колежи, прибавят към облика на Район „Приморски“ и щрих на важен университетски и научен център с национално значение. Характеристиката му на образователно средище се допълва и от 26 – те основни и средни, общински, държавни и частни училища, както и от 17 – те детски заведения, (14 детски градини и 4 детски ясли ).

 

На територията на Район „Приморски“ са разположени и най – големите във Варна държавни, общински и частни болнични заведения като: Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Света Марина“, Многопрофилна болница за активно лечение „Света Анна“ и Център за спешна помощ, Специализирана болница по очни болести за активно лечение, Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д – р Димитър Стаматов“, Многопрофилна болница за активно лечение – Варна към Военномедицинска академия, Диагностичните центрове № 4 и „Чайка“, Медицинският комплекс „Майчин дом“, Специализираните очни клиники „Свети Николай Чудотворец“ и „Света Петка”, Университетски медико – дентален център. Тук са и такива важни структури, свързани с хигиената, общественото здраве, екологията и инфраструктурата като: Регионална здравна инспекция към Министерство на здравеопазването, Районна здравно осигурителна каса, Регионалната инспекция по опазване на околната среда и водите, Териториална служба по геодезия, картография и кадастър, Регионална дирекция национален строителен контрол.

 

Емблематичният Дворец на културата и спорта е естествено средище на многобройни национални и международни културни, конгресни и спортни прояви.

 

Голяма част от територията на Район „Приморски“ граничи и принадлежи на Морската градина – парк, който е не само най – големият във Варна, но се нарежда и сред най – големите на Балканския полуостров. Тук е и единственият в страната делфинариум. Сред най – големия горски масив по Черноморието, този на Природен парк „Златни пясъци“, обявен за защитена територия, се намира средновековната обител – Скалният Аладжа манастир, отнесен към периода XII-XIV в. Сред интересните обекти в „Приморски“, които са привлекателни за посещения, както от екологична, така и от историческа гледна точка, прибавяме Ботаническата градина към Българската академия на науките и Двореца Евксиноград.

 

Събрал в себе си история и съвременност, днес Район „Приморски“ е утвърден курортен, образователен, медицински, научен и търговски център, който в резултат на активното модерно жилищно строителство на територията му и подобряването на обслужващата инфраструктура, е едно предпочитано и добро място за живеене, бизнес и отдих.