Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CP6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SI4

Контактна форма за сигнали и предложения

На електронен адрес: primorski@varna.bg , може да се подават сигнали, жалби, предложения, вкл. със снимков материал. Подадените сигнали, жалби и предложения се завеждат в деловодната система на Район "Приморски", а подателите получават отговор за предприетите действия  по електронен път или на заявен от тях адрес.