Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHIO3
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHI43
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHIK4

Обявления "Финансово-счетоводна и стопанска дейност"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 17.05.2024

Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски"

    За услуги и такси
    IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
    За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и плащания съгласно Наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура
    BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


ДО 
ЯСЕН ИВАНОВ ИВАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЯСИИ 2019” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „ГАВРИЛ КРЪСТЕВИЧ” №6, АП.15

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект-павилион-механа „Вавилон”, находящ се в гр.Варна, ул. „Генерал Георги Попов” е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с Рег.№АУ109543ПР_007ПР/02.04.2024г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и публикувано в сайта на Район „Приморски” на 14.05.2024г. в 8.30 часа.
                                               
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Уведомлението ще бъде свалено на 27.05.2024г. в 17.30 часа.

 


ДО 
ГИНКА ДИКОВА ИЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИЛИКО РН 75 КОМЕРСИАЛ” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, УЛ. „ВИТИНЯ” №39, БЛ.12, ЕТ.1, АП.11

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,
    Уведомяваме Ви, че за обект – павилион за продажба на ВиК части и ел. материали, находящ се в гр.Варна, ул. „Хризантема” павилион №22 и павилион №23, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16003269ПР_033ПР/28.03.2024г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и на сайта на Район „Приморски” на 08.05.2024г.  в 8.30 часа.                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 21.05.2024г. в 17.30 часа.


ДО 
КАЛОЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВА ЗВЕЗДА-2013” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА,  УЛ. „ДРИН” №39


УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” – търговска улица, сп.Делфинариум, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16000419ПР_051ПР/28.03.2024г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на сайта на Район „Приморски” на   08.05.2024г. в 8.30 часа.
                                       (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 21.05.2024г. в 17.30 часа.