Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHOL6
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHOD6
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQHOD3

Обявления "Административно и информационно обслужване"

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 11.03.2024

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО 
КАМЕН А. КАМЕНОВ
ГР.ВАРНА

Уведомяваме Ви, че на основание Заповед №497/19.02.2024г. на Кмета на Община Варна е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по постоянен адрес и настоящ адрес: гр.Варна, ул. Роза №36 вх.Б ет.2 ап.7 с оглед несъответствие с изискванията на чл.92, ал.3 и чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.
На основание чл.99б, ал.5 от Закона за гражданската регистрация в едномесечен срок от уведомлението сте задължени да подмените личните си документи.

 

 

Заповеди за комисия по чл.99б от ЗГР и Уведомления по реда на ЗГР

Заповед №16 - дерегистрация студенти

Заповед №79 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №77 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №76 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №75 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №74 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №73 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №72 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №59 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №58 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №56 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №54 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №25 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №24 чл.99б, ал.1 от ЗГР

Заповед №23 чл.99б, ал.1 от ЗГР