Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I24H6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12C27

Заместник-кметове

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 29.11.2023

ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ                                           
тел.: 052/ 359 107                                                                      
Приемен ден: Четвъртък                                                                                 
от 09:00 до 12:00ч.     

Заместник-кмет Василев:
Отговаря за общото управление на следните функционални направления по дирекции:
- „Отбранителна подготовка и защита на населението” - Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности”;
- „Обща поддръжка и инфраструктура” - Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности”;
- „Озеленяване” - Дирекция „Устройство на територията”;
- „Инженерна инфраструктура” – Дирекция „Устройство на територията”.                  

 

ВЛАДИМИР МАНАСИЕВ
тел.: 052/ 359 123
Приемен ден: Сряда
от 09:00 до 12:00ч.                        

Заместник-кмет Манасиев:
Отговаря за общото управление на функциите на Дирекция „Административно и техническо обслужване – Виница”, която включва:
- осъществява функции по направление „Гражданско състояние и ЕСГРАОН” на територията на кв. "Виница" и прилежащите й зони;
- осъществява функции по направление „Инженерна инфраструктура” на територията на кв. "Виница" и прилежащите й зони;
- изпълнява функции по направление „Административно обслужване” на територията на кв. "Виница" и прилежащите й зони;
- Функционално направление "Поземлена реформа"
както и отговаря за общото управление на функционални направления по дирекции:
- „Контрол бюджетни приходи” - Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности”;
- „Инженерна инфраструктура” и „Озеленяване” на територията на кв. Виница, прилежащите селищни образования и курортни комплекси – Дирекция „Устройство на територията”.                   

 

МАРИЯНА МАЛЧЕВА                                            
тел.: 052/ 359 154                                                                      
Приемен ден: Вторник
от 09:00 до 12:00ч.    

Заместник-кмет Малчева
Oтговаря за общото управление на функциите на Дирекция „Социално – икономически дейности”, която включва:
- Функционално направление "Търговска и рекламна дейност";
- Функционално направление "Собственост и жилищно настаняване";
- Функционално направление "Социални дейности";
- Функционално направление "Местна комисия за БППМН";
- Функционално направление “Връзки с обществеността и социална политика”.