Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LQ5
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111LM2
Структура и функции Административна схема Устройствен правилник Декларации по ЗПКОНПИ

Администрация

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2023

Район "Приморски" Община Варна

сграда на Район "Приморски" Община Варна