Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2O67
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12KN6

Население

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 06.06.2022

Район „Приморски” е разположен на 5107 хектара, които освен градска част включват и повече от 30 селищни образувания и новосъздадени квартали. По данни към 15 декември 2021 г. в него живеят 113 019 души по постоянен адрес, а настоящ адрес имат 109 793 жители.