Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2497
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CI7

Главен архитект

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 12.03.2024


тел.: 052/ 359 138
Приемен ден: Понеделник
от 09:00 до 12:00ч.
етаж 2, стая 26

Записване за приемен ден в стая 39, етаж 3 или на тел. 052/ 359 100