Z6_PPGAHG8001OH706KT6QULA0VE7
Z7_PPGAHG8001OH706KT6QULA0V96

История

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 31.01.2023

На 12 юли 1995 г. 37 – то Народно събрание приема  Закона за териториалното деление на Столична община и големите градове. Съгласно този нормативен документ в Община Варна се закриват функциониращите до тогава четири кметства : „Одесос“, „Приморски“, „Младост“ и „Аспарухово“ и се създават пет района: „Одесос”, „Приморски”, „Младост”, „Аспарухово” и „Владислав Варненчик”.
Законът регламентира и следните  граници на Район „Приморски“:  Черно море, канал на Северен плаж, бул. „Цар Освободител“, бул. „Христо Смирненски“, ул. „Прилеп“, до и по землищната граница на с. Каменар, до и по границата на Община Варна с Община Аксаково.

На Заседание на ОБщински съвет Варна от 20.02.2013 г. в Протокол № 15  е записано Решение: 846 -5, според което „Общински съвет – Варна дава съгласие за обявяване на 10- ти юни за празник на Район „Приморски” при Община  Варна”.