Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2CU6
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12SC7

Управление на етажната собственост

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 08.02.2023

УТВЪРДЕНИ НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА „ПОДКРЕПА ЗА УСТОЙЧИВО ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА ЖИЛИЩНИЯ СГРАДЕН ФОНД – ЕТАП I“

Заповед  РД – 02 – 14 – 1246 / 20.12.2022 г.  на министъра на регионалното развитие и благоустройството утвърди  насоките и приложенията за кандидатстване по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I.

Със всички подробности по процедурата можете да се запознаете на следния линк:

https://www.mrrb.bg/bg/utvurdeni-nasoki-za-kandidatstvane-po-procedura-podkrepa-za-ustojchivo-energijno-obnovyavane-na-jilistniya-sgraden-fond-etap-i/

 

ПРОТОКОЛ на ОС - примерен образец
Дата на публикуване: 23.11.2022

Декларация по чл. 24, ал. 7 от ЗУЕС
Дата на публикуване: 23.11.2022

ЗУЕС06
Дата на публикуване: 18.11.2022

ЗУЕС05
Дата на публикуване: 18.11.2022

Протокол от ОС за учредяване на СС
Дата на публикуване: 18.11.2022

РЕС03
Дата на публикуване: 18.11.2022

РЕС02
Дата на публикуване: 18.11.2022

РЕС01
Дата на публикуване: 18.11.2022

Регистър сдружения
Дата на публикуване: 18.11.2022

Книга на етажната собственост
Дата на публикуване: 18.11.2022