Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2KM4
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS12CB4

Контакти: МК БППМН

Дата на публикуване: 18.08.2020
Последна актуализация: 18.11.2022

Председател на МК БППМН   
Петя Проданова – Кмет на Район „Приморски“ Община Варна
тел. 052/359-100, факс: 052/303-342      
Адрес: гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92     

 

Заместник председател на МК БППМН
Румяна Цветкова
тел. 052/359-102
Адрес: гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92

 

Секретар на МК БППМН
Пламена Маркова
тел. 052/359-128   
mk_primorski@abv.bg
Адрес: гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92, ет.3, ст.47

 

Център за социална превенция:
стационарен телефон : 052/ 820-754              
мобилен телефон: 0884/690-311
Адрес: гр. Варна, ул.“Ген. Цимерман” №33

 

Секретар ОК БППМН
Ана Абрашева
тел. 052/820-770
okbppmnvarna@abv.bg
Седалище: гр. Варна 9002, бул. "Цар Освободител" № 27
Адрес за кореспондеция: гр. Варна 9000, бул.”Осми Приморски полк” № 43

 

Инспектори ДПС Второ РПУ - Варна:
Нина Гебеджелиева – тел. 052/553-221
Христо Новаков – тел. 052/553-221         
Адрес: гр.Варна, ул. „Брегалница” № 1

 

Инспектор ДПС Пето РПУ - Варна
Диян Шербанов – тел. 052/553-532  
Адрес: гр. Варна, к.к. „Златни пясъци”        


Дирекция за социално подпомагане  гр. Варна:
тел. 052/607-650, 052/607-648;
Адрес: гр. Варна, бул. „Ген. Колев” №96
Бюро „Приморски” – 052/303-007;
Адрес: гр. Варна, ул. „Цар Асен” № 43

 

Отдел „Закрила на детето”:
тел. 052/711–303, 052/711-356, 052/602-771;
Адрес: гр. Варна, ул. „Георги С. Раковски” № 62, ет. 3