Z6_PPGAHG8009F260Q3IQCGSBG6M3
Z7_PPGAHG800PCMB0QR6NI2EKH540
Контактна форма за сигнали Карта на общината с населените места Контакти общинска администрация

Контакти

Дата на публикуване: 09.09.2020
Последна актуализация: 11.04.2024

Официален адрес за кореспонденция

Административен адрес:   гр. Варна, бул. "Ген. Колев" 92

Електронна поща:   primorski@varna.bg

Телефон:   (052) 359 100

Електронна страница:   http://www.primorski.bg

Системата за сигурно електронно връчване:   https://edelivery.egov.bg/.

Булстат 0000934420019
ИН по ЗДДС BG 000093442


ТЕЛЕФОНИ ЗА СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

Лични асистенти - 052/ 359 102, 052/ 359 125

Бедствия и аварии - дежурен на Община Варна за район „Приморски“ 24/7 – 052/ 303-059

Инфраструктура (дупки по улиците, канализация, разкопавания) 052/ 359-146, 052/359-136

Осветление – 052/359-143

Озеленяване (дървета, коситба) – 052/359 105

Административни адреси – 052/359-144, 052/359-145

Сметосъбиране и сметоизвозване – 052/ 359-158

Животни – 052/303-235, 052/800-298

Етажна собственост – 052/359-122, 052/303-235

Незаконно строителство – 052/303-342, 052/359-120, 052/359-133

Обществена трапезария – 052/359-125

Гражданско състояние:

  • удостоверение за наследници – 052/359-109, 052/359-110
  • постоянен и настоящ адреси – 052/359-108

Телефон за информация:
(052) 359 100 – за административно обслужване
(052) 820 905 – за местни данъци

ВАЖНО: В Район „Приморски“ няма служители, отговарящи за местни данъци и такси!!!


ЗАБЕЛЕЖКА:

Касите на Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна, които НЕ са част от районната администрация, са разположени на ет.1, стая 3 и работят с граждани всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 часа.
Заплащането на данъчните задължения може да бъде извършено в брой или на ПОС терминал (с дебитна или с кредитна карта).
Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси: https://www.varna.bg/bg/217
Телефон за информация на Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна - (052) 820 905
Електронна поща: danaci@varna.bg