Z6_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH1S5
Z7_PPGAHG800HTKE0QV25HPPQH121

Разрешения за строеж /ГИ/

Дата на публикуване: 04.03.2022
Последна актуализация: 28.09.2023

Актуален списък на Разрешения за строеж /ГИ/ на територията на район "Приморски"

Разрешения за строеж /ГИ/
Дата на публикуване: 08.03.2024