Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2HD1
Z7_PPGAHG800PTQ60QP77PFS121V2

Защита на личните данни (GDPR)

Дата на публикуване: 20.08.2020
Последна актуализация: 06.02.2023

Във връзка с прилагането на Регламент (ЕС) 679/2016в сила от 25.05.2018 г. за защита на личните данни, Район „Приморски” уведомява всички физически лица, чиито данни се обработват от районната администрация в качеството й на администратор на лични данни, че както до момента, така и за напред стриктно се прилагат принципите на защита на личните данни.

Ние и нашите партньори обработваме личните Ви данни само за допустими от закона цели и с допустими от закона средства.