Z6_PPGAHG800P4720Q3QKRV111TT7
Z7_PPGAHG800P4720Q3QKRV111T33

Работно време на помещенията осъществяващи административно обслужване

Дата на публикуване: 23.03.2021
Последна актуализация: 20.11.2023

Фиксирани часове за дезинфекция и проветряване в сградата на Район "Приморски"  - в 11-11:15 часа и в  14-14:15 часа.


РАБОТНО ВРЕМЕ


I. Дирекция "АДМИНИСТРАТИВНО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ":

Служителите от Център за административно обслужване работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:00 до 18:00 ч. в стая 16 на партерен етаж.

Специалистите ЕСГРАОН работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:30 до 17:30 ч.

ІI. Дирекция "ФИНАНСОВО СЧЕТОВОДНА И СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ":

Изпълнителите "Касиер-приходи" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 8:00 до 18:00 часа.

ІІI. Дирекция "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА":

Всички служители от дирекция УТ приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

Издаване на скици по КК - Сряда и Петък  от 09 до 12 часа в стаи 28/29 на 2 етаж.

IV. Дирекция "ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛ"

Всички служители от дирекция ОРК приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

V. Дирекция "СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ДЕЙНОСТ":

Всички служители от дирекция приемат граждани всеки работен ден от 08:30 до 12:30 ч.

VI. ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО И ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ "ВИНИЦА":

1. Гл. специалист ЕСГРАОН и ГС и изпълнител "АУ и приходи" работят непрекъснато с граждани всеки работен ден от седмицата от 08:30 до 17:30 ч.

2. Гл. Експерт "Участъков техник", Експерти "Поземлена реформа" и Ст. спец. БКС приемат граждани всеки понеделник и четвъртък от 08:30 до 12:30 ч.

VІІ. В случаите, когато в служебните помещения, посочени в т.I, т.II, т.VI-1, има потребители на административни услуги в края на обявеното работно време, работата на служителите продължава до приключване на тяхното обслужване, но не повече от 2 часа.

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Касите на Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна, които НЕ са част от районната администрация, са разположени на ет.1, стая 3,
и работят с граждани всеки делничен ден от 09:00 до 17:30 часа.
Заплащането на данъчните задължения може да бъде извършено в брой или на ПОС терминал (с дебитна или с кредитна карта).
Проверка и плащане на задължения за местни данъци и такси: https://www.varna.bg/bg/217
Телефон за информация на Дирекция „Местни данъци“ към Община Варна - 052-820-905
Електронна поща: danaci@varna.bg