Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

ГРАФИК ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯТА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК В РАЙОН „ПРИМОРСКИ” ЕТАЖ 1, СТАЯ 16А

Дата на публикуване: 17.11.2023
Последна актуализация: 17.11.2023

 

 

ДАТА

ДЕН

ЧАС

СИК №

20.11.2023

ПОНЕДЕЛНИК

09:30-12:30

087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094

 

 

 

13:30-16:30

 095, 096, 097, 098, 099, 100, 101, 102

 

21.11.2023

ВТОРНИК

09:00-12:30

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110

 

 

 

13:30-16:30

111, 112, 113, 114, 115, 116, 117,118

 

22.11.2023

СРЯДА

09:30-12:30

119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126

 

 

 

13:30-16:30

127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134

 

23.11.2023

ЧЕТВЪРТЪК

09:00-12:30

135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142

 

 

 

13:30-16:30

143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ,150

 

24.11.2023

ПЕТЪК

09:30-12:30

151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158

 

 

     13:30-16:30

159, 160 ,161, 162, 163, 164, 165, 166

 

27.11.2023

ПОНЕДЕЛНИК

09:30-12:30

 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174

 

 

 

13:30-16:30

175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182

 

28.11.2023

ВТОРНИК

09:00-12:30

183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190

 

 

 

13:30-16:30

191, 388, 389, 390, 391, 392, 394, 399

 

29.11.2023

СРЯДА

09:00-12:30

400, 401, 402, 403, 404, 405, 406

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАБЕЛЕЖКА: Заплащането на възнагражденията в брой ще става само срещу представяне на Удостоверение от ОИК - ОРИГИНАЛ и ЛИЧНА КАРТА !!! Възнагражденията на членовете на СИК, предоставили Удостоверение от ОИК - ОРИГИНАЛ и Удостоверение за банкова сметка, ще бъдат преведени на 17.11.2023г.