Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Община Варна организира инициативата „Да почистим Варна заедно“

Дата на публикуване: 24.11.2023
Последна актуализация: 24.11.2023

Община Варна организира инициативата „Да почистим Варна заедно“

Община Варна организира инициативата „Да почистим Варна заедно“, която ще се проведе на 25 и 26 ноември /събота и неделя /. Общината ще предостави специални прозрачни чували за листна маса, за да може след това тя да се използва за компостиране. Всички граждани, които искат да помогнат, могат да вземат чувалите в един от единайсетте пункта, разположени в сградата на Община Варна, петте районни кметства и петте села.
За Район „Приморски”, желаещите доброволци могат да вземат материалите /чували и ръкавици/ от административната сграда на Район „Приморски”, етаж IV, стая 76.
Умоляват се гражданите да изхвърлят листните отпадъци в чували, а клоните да събират на компактни купчинки. За да се улесни работата на сметопочистващите служители, те могат да се оставят на един метър от контейнерите за боклук.
Машини на сметопочистващата фирма ще съберат чувалите от целия град и ще ги извозват до специалното депо за компостиране в село Въглен.