Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

Тестове на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението

Дата на публикуване: 27.03.2024
Последна актуализация: 03.04.2024

На 1 април 2024 г. (понеделник) в 11:00 ч. ще се проведат тестове на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на населението чрез задействане на акустични сигнали в градовете София, Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, Враца, Стара Загора и в общинските центрове в тези области, както и в областите Видин, Перник и Ямбол, в населени места в 30-километрова зона около атомната електроцентрала “Козлодуй” и интегрираните към системата локални системи за оповестяване. Ще бъде излъчено предварително записано съобщение за техническа проверка, съобщение на живо за акустичен сигнал “Национален сигнал за тревога” и “Национален сигнал за край на тревога”, както и съобщение за край на техническа проверка.
 В тази връзка такава тренировка ще се проведе и в град Варна на 01.04.2024г. от 11:00 часа!
Целта е тестване на сиренната система и няма повод за възникване на паника и стресови ситуации.
Тестовете са в изпълнение на чл.37, ал.2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012г. Националната система за ранно предупреждение и оповестяване (НСПРО) на населението се тества два пъти годишно в първия работен ден на месец април и на месец октомври в 11:00 часа – чрез задействане на акустично сигнали по чл.18 и 19.