Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

В район „Приморски“ работи пункт за издаване на безплатни карти за пътуване в градския транспорт за деца до 14 години

Дата на публикуване: 07.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

В район „Приморски“ работи пункт за издаване на безплатни карти за пътуване в градския транспорт за деца до 14 години
 
В район „Приморски“ работи пункт за издаване на безплатни карти за пътуване в градския транспорт за деца до 14 години. Той е разположен в сградата на кметството на адрес ул. „Ген. Колев“ №92, с работно време от понеделник до петък от 08:30 ч. до 17:00 ч., с обедна почивка: 12:00 ч. – 12:30 ч.
За получаване на абонаментна карта за децата до 14 годишна възраст, е необходимо родителят да посети пункт за продажба и да представи следните документи:
- Акт за раждане на детето или друг документ, удостоверяващ възрастта му;
- Лична карта или друг документ на родител или настойник, удостоверяващ постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна;
 - Старата абонаментна карта за пътуване, ако има такава.
Абонаментната карта ще съдържа снимка за възрастовата група от 7 до 14-годишна възраст. Затова явяването на детето при издаването на картата е задължително. Срокът на валидност на абонамента е 365 дни или до датата на навършване на 14-годишна възраст на детето.
Картата може да бъде издадена след изтичане на активен към момента абонамент в случай на наличие на такъв.
Освен карти за пътуване на деца до 14 годишна възраст, в пункта в район „Приморски" се издават и абонаментните карти за ученици, студенти и пенсионери до 65 години. Съгласно новите правила, те също ще бъдат със снимка, която ще се прави на място при подновяването на превозните документи, съобщават от общинското предприятие ТАСРУД.
При подновяване на картите, пенсионерите трябва да предоставят еднократно пенсионното си разпореждане, в което да е видно на какво правно основание е придобито правото за пенсия. Това се налага от промените в нормативната уредба, която регламентира субсидиите и компенсациите в обществения транспорт.
От ТАСРУД съобщават още, че абонаментната карта е като всеки друг превозен документ и представлява застраховка на ползвателя на градския транспорт. По тази причина е необходимо при качване в превозното средство, пътникът да валидира картата (посредством допиране на картата до валидиращото устройство). Така системата документира присъствието на човека в автобуса.
Призоваваме гражданите да бъдат търпеливи, тъй като с въвеждането на безплатни карти за пътуване на децата до 14 години се очаква по-сериозно струпване на касите.  
При необходимост от допълнителна информация относно абонаментни карти за пътуване в градския транспорт на Варна, гражданите могат да направят запитване през сайта на ОП ТАСРУД – www.tasrud-varna.com или на телефон 0883 556643.