Z6_PPGAHG8001C6B0QP77BB1I2C66
Z7_PPGAHG8001LQD0Q5EB3TVQ1MD6

В район „Приморски“ откриха ново информационно звено за консултиране на граждани за ползване на социални услуги

Дата на публикуване: 07.02.2024
Последна актуализация: 07.02.2024

В район „Приморски“ откриха ново информационно звено за консултиране на граждани за ползване на социални услуги.
В сградата на район „Приморски” откриха ново информационно звено, където гражданите могат да получат информация и насока за ползване на всички видове социални услуги на територията на община Варна. Звеното е с адрес: ул. „Генерал Колев” № 92, ет.1, стая 2 и с работно време за граждани от 8:30 ч. до 17:00 ч. В него ще работят специалисти, които ще консултират гражданите за всички 59 социални услуги, които осигурява Община Варна.  
Звеното се разкрива от проект  „Укрепване на общинския капацитет в Община Варна” по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г. Основната цел е подкрепа на общинската администрация в процеса на реформирането на системата на социалните услуги и улесняване прехода към новите механизми на местно ниво.
В рамките на проекта ще се проведат още информационни кампании за предоставянето на лична помощ, социални и интегрирани здравно-социални услуги, както и за информираност на обществото за разрешаване на проблеми за достъпността до градската среда за хората с увреждания.