Обявления ФССД

ДО
ИЛИЯН ТОДОРОВ МАНОЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БАЛКАН ПЛОД 16” ООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА,  УЛ. „ХАН МАЛАМИР” №44, ЕТ.3, АП.5

УВАЖАЕМИ Г-Н МАНОЛОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион търговска дейност, находящ се в гр.Варна, ул. „Цар Асен” до бл.68, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №АУ068165ПР_007ПР/17.09.2019г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на  18.10.2019г. в 8.30 часа.
                                   (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 31.10.2019г. в 17.30 часа.

 

 

 

ДО
ПЛАМЕН ИВАНОВ ЛЮБЕНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КОЛИДЖ ГРУП 16” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „КНЯЗ Н. НИКОЛАЕВИЧ” №2А

УВАЖАЕМИ Г-Н ЛЮБЕНОВ,
Уведомяваме Ви, че за търговия на открито /цена на услугата сметоизвозване/ чл.26, ал.1 от НОАМТЦУТОВ – маси и столове пред кафе – бар „Госип”, находящ се в гр.Варна, ул. „Княз Н. Николаевич” №2А, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с Рег.№АУ000615ПР_004ПР/12.09.2019г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 07.10.2019г. в 8.30 часа.
(дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 21.10.2019г. в 17.30 часа.

  

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: