Обявления ФССД

ДО
ГИНКА ДИКОВА ИЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИЛИКО РН 75 КОМЕРСИАЛ” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, УЛ.”ВИТИНЯ” №39, БЛ.12, ЕТ.1, АП.11

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,
Уведомяваме Ви, че за обект – павилион за продажба на ВиК части и ел. материали, находящ се в гр.Варна, ул.”Хризантема” павилион №22 и павилион №23, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16003269ПР_021ПР/20.10.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и на сайта на Район „Приморски” на 24.11.2020г. в 8.30 часа. (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 07.12.2020г. в 17.30 часа.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: