Обявления ФССД

 

 ДО
ДЕЛЮ БОРИСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „РОМАН 2009” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. ВАРНА ул. „НАРЦИС“ № 11
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: ГР. ВАРНА ул. „НАРЦИС“ № 11

УВАЖАЕМИ Г-Н БОРИСОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – автомивка находящ се на ул. „Подвис” № 10, в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. № АУ125225ПР_006ПР/04.04.2019г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на 08.05.2019 г.
                                                    
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Лиляна Бончева, ст.инспектор КПТД


2.................................
Цветелина Овчарова, гл.инспектор КБП и СФУК

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: