Обявления ФССД

ДО
ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ХАРАЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „КОЛИДЖ ГРУП” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „КНЯЗ Н. НИКОЛАЕВИЧ” №2, ВХ. А

УВАЖАЕМИ Г-Н ХАРАЛАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговия на открито /цена на услугата сметоизвозване/ чл.26, ал.1 от НОАМТЦУТОВ – маси и столове пред кафе – бар, находящ се в гр.Варна, ул. „Княз Н. Николаевич” №2А, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с Рег.№ФСД21000440ПР//15.01.2021г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 16.02.2021г. в 8.30 часа.
                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 02.03.2021г. в 17.30 часа.


ДО
НИКОЛАЙ АТАНАСОВ НЕДКОВ
УПРАВИТЕЛ НА „ЕДЕМ 21” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, РАЙОН ПОДУЕНЕ, УЛ. „СУХИНДОЛ” №12

УВАЖАЕМИ Г-Н НЕДКОВ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион склад, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” комплекс „Мостове”, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №АУ010825ПР_007ПР/13.01.2021г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и качено на сайта на Район „Приморски” на  17.02.2021г. в 8.30 часа.                                                 (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 02.03.2021г. в 17.30 часа.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: