Обявления ФССД

У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ТОДОРКА АНДОНОВА ИВАНОВА
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛОВ” №27, ТАВАН
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ИВАНОВА,
    Уведомяваме Ви, че за общинския жилищен имот, находящ се на ул. „Арх. Петко Момчилов” №27, таван в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР13003900ПР_010ПР/05.06.2019г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Гененерал Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния адрес на лицето и обявено на сайта на района на
01.07.2019г. (дата)  в 8.30 часа   
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 15.07.2019г.


У В Е Д О М Л Е Н И Е

ДО
ЦОНКО ПАНОВ ИВАНОВ
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ДРУЖБА” БЛ.8, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИВАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за общинския жилищен имот, находящ се на ул. „Дружба” бл.8, вх.А, ет.3, ап.6 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №СД14001487ПР_013ПР/05.06.2019г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Гененерал Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния адрес на лицето и обявено на сайта на района на
01.07.2019г. (дата) в 8.30 часа.
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 15.07.2019г.

 

ДО
ИВАН ГЕОРГИЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „КАРИБИ 08” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР. СОФИЯ, ж.к. „НАДЕЖДА“ 4 № 421,
Вх. Б, ет. 3, ап. 31
ПОСТОЯНЕН АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ж.к. „НАДЕЖДА“ 4 № 421,
Вх. Б, ет. 3, ап. 31
НАСТОЯЩ АДРЕС: ГР. СОФИЯ, ж.к. „НАДЕЖДА“ 4 № 421,
Вх. Б, ет. 3, ап. 31

УВАЖАЕМИ Г-Н ГЕОРГИЕВ,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – бърза закуска, находящ се на ул. „Железни врата”, в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. № АУ009399ПР_002ПР/10.06.2019г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на 18.06.2019 г.
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: