Обявления ФССД

ДО
АТАНАС МАРИНОВ ПОПОВ
СТОЯН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
СЕМО ГЕОРГИЕВ СЕМОВ
ХРИСТИНА НАНКОВА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛИ НА „БУЛ ПРИМ КОМЕРС” ООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” №128А

УВАЖАЕМИ УПРАВИТЕЛИ,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект-павилион-механа „Одаята”, находящ се в гр.Варна, бул. „Осми приморски полк” №128А е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с Рег.№АУ003030ПР_005ПР/16.02.2023г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и публикувано в сайта на Район „Приморски” на 21.03.2023г. в 8.30 часа.
                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Уведомлението ще бъде свалено на 03.04.2023г. в 17.30 часа.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: