Обявления ФССД

ДО
СТОЯН ДИМИТРОВ АНДОНОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БУЛ ПРИМ КОМЕРС” ООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” №128А
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНДОНОВ,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – механа „Одаята”, находящ се на бул. „Осми приморски полк” №128А, в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №АУ13727ПР_011ПРПР/24.02.2021г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 26.04.2021г. в 8.30 часа.
(дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 10.05.2021г. в 17.30 часа.

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: