Обявления ФССД

ДО
АТАНАС ПЕТРОВ АТАНАСОВ
УПРАВИТЕЛ НА „СКОРПИОН 63” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: УЛ. „ГОРСКИ ПЪТНИК” №4
ГР. ВАРНА
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: СЕЛО КЛИМЕНТОВО
ОБЩИНА АКСАКОВО

УВАЖАЕМИ Г-Н АТАНАСОВ,
Уведомяваме Ви, че за търговия на открито /цена на услугата сметоизвозване/ чл.26, ал.1 от НОАМТЦУТОВ – маси и столове пред кафе – бар, находящ се в гр.Варна, ул. „Анастасия Головина”, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с Рег.№АУ022394ПР_001ПР_001ПР/03.09.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и качено на сайта на Район „Приморски” на 29.09.2020г. в 8.30 часа.
(дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 12.10.2020г. в 17.30 часа.

 


 

ДО
ГИНКА ДИКОВА ИЛИЕВА
УПРАВИТЕЛ НА „ИЛИКО РН 75 КОМЕРСИАЛ” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.СОФИЯ, УЛ.”ВИТИНЯ” №39, БЛ.12, ЕТ.1, АП.11

УВАЖАЕМА Г-ЖО ИЛИЕВА,
    Уведомяваме Ви, че за обект – павилион за продажба на ВиК части и ел. материали, находящ се в гр.Варна, ул.”Хризантема” павилион №22 и павилион №23, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16003269ПР_020ПР/07.07.2020г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект и на сайта на Район „Приморски” на 21.08.2020г.  в 8.30 часа.                                               (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.
Ще бъде свалено на 03.09.2020г. в 17.30 часа.

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: