Обявления АИО

Заповед 320/01.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.07.2019 г.)

Заповед 298/17.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 20.06.2019 г.)

Заповед 259/03.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.06.2019 г.)

Заповед 258/03.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.06.2019 г.)

Заповед 161/09.04.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.04.2019 г.)

Заповед 90/01.03.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.03.2019 г.)

Заповед 69/12.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.02.2019 г.)

Заповед 68/12.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.02.2019 г.)

Заповед 65/07.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.02.2019 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 23.01.2019 г.

Заповед 4903/21.12.2018 г. за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес

(публикувано на 27.12.2018 г.)

Заповед 582/28.12.2018 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 28.12.2018 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.11.2018 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.11.2018 г.)

Заповед 562/14.12.2018 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 14.12.2018 г.)

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: