Обявления АИО

 

Заповед 96/08.03.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 08.03.2023 г.)

Заповед 89/07.03.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 07.03.2023 г.)

Заповед 78/22.02.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 22.02.2023 г.)

Заповед 77/21.02.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.02.2023 г.)

Заповед 76/20.02.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 20.02.2023 г.)

Заповед 17/11.01.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.01.2023 г.)

Заповед 14/11.01.2023 г. за  заличаване на адресна регистрация по чл.46, ал.1, т.6 от ЗМСМА

(публикувано на 11.01.2023 г.)

Заповед 12/11.01.2023 г. за назначаване на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.01.2023 г.)

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: