Обявления АИО

Заповед 480/20.09.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 24.09.2019 г.)

Заповед 479/20.09.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 24.09.2019 г.)

 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДАНИЕЛ ГЪЛЪБАРОВ

БУЛ. „ЕДЕЛВАЙС“ № 9 ЕТ.3 АП.7

ГР. ВАРНА

Във връзка с преписка с рег.№РД19010738ПР/07.06.2019г. и заповед № 2892/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Еделвайс“ №9 ет.3 ап.7, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2892/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

УЛ. „ДИМИТЪР ИКОНОМОВ” №11 ЕТ.2

ГР. ВАРНА

Във връзка с преписка с рег.№ИАО19000701ПР/30.05.2019г. и заповед № 2858/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация  по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Димитър Икономов“ № 11 ет.2, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2858/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf) 

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

ДОБРОМИРА ТОМОВА И ЙОРДАН ТОМОВ

УЛ. „ПОДВИС“ №26 ВХ.А ЕТ.5 АП.50

ГР. ВАРНА


Във връзка с преписка с рег.№ИАО19000702ПР/30.05.2019г. и заповед№ 2857/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, ул. „Подвис“ № 26 вх.А ет.5 ап.50, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2857/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf)

 


УВЕДОМЛЕНИЕ

ДО

СТЕФАН АНГЕЛОВ

БУЛ. „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ № 5 ВХ.Б ЕТ.4 АП.12

ГР. ВАРНА

Във връзка с преписка с рег.№РД19010825ПР/12.06.2019г. и заповед № 2893/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна, Ви уведомяваме, че е извършено заличаване в регистъра на населението на адресната Ви регистрация по настоящ адрес: гр.Варна, бул. „Васил Левски“ № 5 вх.Б ет.4 ап.12, с оглед несъответствие с изискванията на чл.99, ал.1 от Закона за гражданската регистрация.

Заповед № 2893/15.07.2019г. на Кмета на Община Варна (pdf)

 


 

Заповед 351/19.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 19.07.2019 г.)

Заповед 346/15.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 15.07.2019 г.)

Заповед 320/01.07.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.07.2019 г.)

Заповед 298/17.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 20.06.2019 г.)

Заповед 259/03.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.06.2019 г.)

Заповед 258/03.06.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.06.2019 г.)

Заповед 161/09.04.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.04.2019 г.)

Заповед 90/01.03.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 03.03.2019 г.)

Заповед 69/12.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.02.2019 г.)

Заповед 68/12.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 13.02.2019 г.)

Заповед 65/07.02.2019 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 11.02.2019 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 23.01.2019 г.

Заповед 4903/21.12.2018 г. за заличаване на адресна регистрация по настоящ адрес

(публикувано на 27.12.2018 г.)

Заповед 582/28.12.2018 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 28.12.2018 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.11.2018 г.)

Заповед за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 21.11.2018 г.)

Заповед 562/14.12.2018 г. за определяне на комисия по чл.99б от Закона за гражданската регистрация

(публикувано на 14.12.2018 г.)

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: