Съобщения - личен асистент

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с изпълнение на Договора, стартира прием на заявления за лични асистенти и потребители на услугата, участвали в проект “Нови алтернативи“, живеещи на територията на район “Приморски“:

1. Ползватели на услугата „Личен асистент“

 ● бланка заявление от ползвател (PDF)

 2. Лични асистенти

 ● бланка заявление от личен асистент (PDF)

Срок за подаване на заявленията от 08.02.2016 г. до 12.02.2016 г. включително от 9.00 ч. до 15.00 ч. в сградата на Район “Приморски“ в гр.Варна, бул. “Генерал Колев“ № 92, етаж първи, стая 7 – Център за почасово предоставяне на услуги по Проект „Комплексни услуги за достоен и независим живот” , и от 15.00ч. до 17.30ч. в стая 18, етаж втори – М. Маджарова.

Личните асистенти и потребители на услугата, участвали в проект “Нови алтернативи“, живеещи на територията на Район “Одесос“, следва да подадат в срок заявлениия в Район „Одесос”.

 

УВЕДОМЛЕНИЕ КЪМ ЛИЧНИТЕ АСИСТЕНТИ

ГРАФИК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОТЧЕТНИТЕ ФОРМИ

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: