Документи личен асистент

 

НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ

  1. ПРОЦЕДУРА ЗА СИГНАЛИЗИРАНЕ НА КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ, ДИСКРИМИНАЦИЯ, НЕГЛИЖИРАНЕ ИЛИ УНИЖЕНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА ЛА
  2. ПРОЦЕДУРА ВЪТРЕШЕН МОНИТОРИНГ
  3. ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА ЛИЧЕН АСИСТЕНТ
  4. ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРАВАТА, ИНТЕРЕСИТЕ, ИМУЩЕСТВОТО И ФИНАНСОВИТЕ СРЕДСТВА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  5. ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА ЗАЧИТАНЕ ЛИЧНОТО ПРОСТРАНСТВО И ДОСТОЙНСТВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
  6. ПРАВИЛА ЗА ДОСТЪП ДО ДОМА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГАТА ЛА
  7. ОЦЕНКА НА РИСКА НА ДЛЪЖНОСТТА ЛА
  8. ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДАВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: