Подаване на заявления личен асистент

 

Във връзка с изпълнение на Договора се приемат заявления от граждани, живеещи на територията на район “Приморски“ за:

 

1. Ползватели на услугата „Личен асистент“

● бланка заявление от ползвател (PDF)

● бланка заявление от ползвател (MS Word)

2. Лични асистенти

● бланка заявление от личен асистент (PDF)

● бланка заявление от личен асистент (MS Word)

 3. Социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор

● бланка заявление от служител (PDF)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: