Кандидатстване - личен асистент

 

   

    Във връзка с подписан Договор между Министерство на труда и социалната политика, чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти“ и Район “ПРИМОРСКИ“, Община Варна с номер BG05M9OP001-2.002-0005-C001 „Комплексни услуги за достоен и независим живот“ – РАЙОН “ПРИМОРСКИ“, гр.Варна, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ номер BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, от 4-ти ноември до 4-ти декември 2015г.всеки работен ден от 9,00 ч. до 17,00 ч. в  сградата на Район „Приморски” адрес: гр.Варна,  бул. „Ген.Колев“ № 92, етаж 2, стая 33 и етаж  3, стая 44,  ще се приемат документи за лични асистенти и ползватели на услугата „Личен асистент“.

    За ползватели на социалната услуга „Личен асистент” могат да кандидатстват лица с увреждания и лица над 65 г. в невъзможност за самообслужване. 

    15 лица ще бъдат обгрижвани в домашна среда и още   200 души - в създадения за целта Център за предоставяне на комплексни услуги, разположен в сградата на районната администрация. През м.Март 2016 г., след приключване на Проект „ Нови Алтернативи“, ще се включат още 32 потребители в домашна среда и така общата бройка на обгрижваните лица ще стане 247.

    Срокът за изпълнение на договора е 20 месеца.

    От 4-ти ноември до 27 –ми ноември 2015 г., всеки работен ден от  9,00 ч. до 17,00 ч. в  сградата на Район „Приморски” адрес:  гр.Варна, бул. „Ген.Колев“ № 92, етаж 2, стая 33  и етаж  3, стая 44,  ще се приемат документи за позициите социален работник, медицинска сестра, психолог и рехабилитатор.

    Пълна информация за конкретните цели и дейности на проектното предложения, както и за формуляри и срокове за кандидатстване, можете да получите на сайта на РАЙОН “ПРИМОРСКИ“ www.primorski-varna.com – подменю „Личен асистент“ или на място в районната администрация, както и на телефон:  052/359 102, 052/359 104. 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: