Електронни услуги

 

СИСТЕМАТА ЗА СИГУРНО ЕЛЕКТРОННО ВРЪЧВАНЕ

Уважаеми граждани,
Уведомяваме Ви, че Район „Приморски“ - Община Варна има официална регистрация в Системата за сигурно електронно връчване.
е-Връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване на електронни документи за и от публични органи, физически и юридически лица. За повече информация: https://e-gov.bg .
Потребителите на системата трябва да разполагат с електронен подпис или персонален идентификационен код (ПИК) на Националния осигурителен институт (НОИ). Комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за доставка на писма и е в съответствие с чл. 43 от Регламент (ЕС) № 910/2014, и чл. 26, ал.2 и ал.4 от Закона за електронното управление (ЗЕУ).
Като се включва в системата, районната администрация заявява своята готовност за въвеждане на активни мерки за драстично намаляване на административната тежест и на облекчаване на административното обслужване на гражданите и на бизнеса.

 

Уведомяваме Ви, че Район „Приморски“ - Община Варна е осигурила възможност да предоставя услугите си през Единния портал за достъп до електронни административни услуги ( https://egov.bg/wps/portal/egov/services ) по всяко време, от всяко място и чрез различни устройства. Същият е един от ресурсите на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги на Държавната агенция „Електронно управление“.“

 

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: