Електронни услуги

Община Варна - интернет портал за електронни услуги

Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски"

 

  • За услуги и такси
    IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
    BIC CECBBGSF
    ЦКБ ВАРНА
    РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: