Удостоверения за въвеждане в експлоатация

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
176 02.12.2022 Пристройка и преустройство на жилищна сграда - I-ви етап XXVI-1086 10135.2564.1743 57 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.26-ТА №10, по плана на Вилна зона
175 01.12.2022 Еднофамилна жилищна сграда ІІІ-1103 10135.2623.6159 189 гр. Варна, ул. "Васил Стоянов" №19, по плана на СО „Горна Траката”,
174 01.12.2022 Жилищна сграда XVII - 31 10135.2623.6116 212 гр. Варна, УЛ.КОНСТАНТИН ПЕТКОВИЧ №3а, по плана на со "Горна Трака"
173 01.12.2022 Еднофамилна жилищна сграда X-1131 10135.2552.5180 120 гр. Варна, ул. Габър №20, по плана на кв."Изгрев"
172 30.11.2022 Промяна на предназначение на таванско складово помещение с идентификатор № 10135.2553.743.1.17 в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІІ-1161,1162 /ПИ № 10135.2553.743/, кв. 50 по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Роза” № 15, гр.Варна. ІІІ-1161,1162 10135.2553.743.1.17 50 гр. Варна, ул. "Роза" №15, по плана на 25 м.р., гр. Варна
171 30.11.2022 Промяна на предназначение на таванско складово помещение с идентификатор № 10135.2553.743.1.18 в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІІ-1161,1162 /ПИ № 10135.2553.743/, кв. 50 по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Роза” № 15, гр.Варна. ІІІ-1161,1162 10135.2553.743.1.18 50 гр. Варна, ул. "Роза" №15, по плана на 25 м.р., гр. Варна
170 28.11.2022 Жилищна сграда II-391 10135.2508.391 32 гр. Варна, ул. "инж. Крум Петров" №3, по плана на со "Сотира"
169 28.11.2022 Промяна на предназначение на СКЛАД с ид 10135.2560.45.1.15, находяща се в подземния етаж на жилищна сграда с адрес ул. "Васил Друмев" №3, в УПИ V-9, 10, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, ЗА ЗАЛА ЗА ТАНЦИ.   10135.2560.45    
168 24.11.2022 Жилищна сграда I-309 10135.2519.460 1 гр. Варна, ул. СО "Дели Сава 519" №460, по плана на СО "Дели Сава", кв. Виница
167 24.11.2022 Жилищна сграда Х-875 10135.2510.875 70 гр. Варна, ул. "Зевс" №28, по плана на со "Добрева чешма"
166 17.11.2022 Курортна сграда, гараж VІІІ-1554 10135.2564.1352 12 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.6-ТА №14, по плана на „Вилна зона”, гр.Варна
165 17.11.2022 Курортна сграда, гараж и подпорни стени ХLІ-1554 10135.2564.1351 12 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.6-ТА №14, А, по плана на "Вилна зона"
164 16.11.2022 Жилищна сграда IX-3303 10135.2520.3317 13 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №4, по плана на СО "Траката"
163 16.11.2022 Жилищна сграда II-2070 "за жил. стр." 10135.2551.2114 197 гр. Варна, ул. "Жасмин" №4, по плана на кв. Изгрев
162 16.11.2022 Жилищна сграда ІІІ-340 10135.2575.337 30 гр. Варна, ул. "Кастрица" №9, по плана на кв. Виница
161 14.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени I-1305 10135.2552.5205 114 гр. Варна, ул. "Невен" №48, по плана на кв."Изгрев"
160 14.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда, гараж, подпорни стени, ограда ХLV-1187, 1188 10135.2522.1282 6 гр. Варна, ул. Васил Ляпчев №41, по плана на СО „Акчелар”
159 11.11.2022 Жилищна сграда V-6981 10135.2520.6981 117 гр. Варна, ул. Николай Евров №5, по плана на СО "Траката"
158 10.11.2022 Жилищна сграда ХХІV-3475 10135.2515.4057 39 гр. Варна, УЛ.ЯКОБ РОГГЕВЕН №11, по плана на СО „Ален мак”
157 10.11.2022 Жилищна сграда ХХІ-3474 10135.2515.4056 39 гр. Варна, УЛ.ЯКОБ РОГГЕВЕН №9, по плана на СО „Ален мак”
156 09.11.2022 Вилна сграда 3536 10135.2723.846 77 гр. Варна, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ №6, по плана на "Траката"
155 08.11.2022 Жилищна сграда ХIV-1063 10135.2575.1932 50б гр. Варна, ул. "Найден Райков" №2и, по плана на кв. Виница
154 04.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда XIX-6925 10135.2520.6928 145 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №11А, по плана на СО"Траката"
153 03.11.2022 Жилищна сграда ХIII-1073 10135.2522.1073 29 гр. Варна, ул. Виолета Гиндева №23А, по плана на СО "Акчелар"
152 31.10.2022 Многофамилна жилищна сграда ХVIII-579 10135.2575.759 4 гр. Варна, ул. "Св. Прокопий Варненски" №23, по плана на кв.Виница
151 31.10.2022 Многофамилни жилищни сгради с подземен гараж ХХVІ-903 10135.2526.314 12 гр. Варна, УЛ.БОЯН БЛЪСКОВ №20, по плана на ж.к.Бриз
150 31.10.2022 Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда XI-642 10135.2575.859 гр. Варна, ул. Света Параскева №8, по плана на кв. Виница
149 31.10.2022 Жилищна сграда 1618 10135.2510.1618 10 гр. Варна, ул. "Орфей" №142, по плана на Добрева чешма
148 21.10.2022 Две жилищни сгради и два гаража VIII-1562=87 10135.2564.87 9 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №30, вх.1 и вх.2, по плана на "Вилна зона"
147 21.10.2022 ДВЕ ВИЛНИ СГРАДИ, БАСЕЙН, ГАРАЖ И БАРБЕКЮ І-1542 10135.2517.2542 116 гр. Варна, ул. Аркутино №91, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 19.10.2022 Жилищна сграда 1646 10135.2552.1846   гр. Варна, ул. "Букет" №69, по плана на ЖК "Изгрев"
145 19.10.2022 Жилищна сграда V-704 10135.2520.704 113 гр. Варна, ул. Стоян Загорчинов №4, по плана на со.Траката
144 19.10.2022 Въздушна мрежа 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ №9 на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от трафопост /ТП/ №887 /сградно отклонение от ВМНН/ с 4бр.СБС и електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на стълб №13 пред ПИ с ид.№10135.2564.1896, ул."Драган Данаилов" №48 по плана на Вилна зона, гр.Варна       гр. Варна, по плана на ул."Драган Данаилов" №48 по плана на Вилна зона, гр.Варна
143 14.10.2022 Въздушна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1982, сградно отклонение от ВМНН с 3 броя стоманобетонни стълба и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ ХІ - 777, кв. 94 / идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5441/ по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. ХІ-777 10135.2552.5441 94 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №105, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
142 14.10.2022 Въздушно кабелно електрозахранване XVIII-779 10135.2623.779 195 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
141 14.10.2022 Жилищна сграда 885 10135.2551.449   гр. Варна, УЛ.ГЛАДИОЛА №34, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
140 10.10.2022 Жилищна сграда, ограда и подпорна стена XVII-1473 "за жил. строителство" 10135.2517.1473 85 гр. Варна, ул. "Роженски манастир" №8, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
139 10.10.2022 Жилищна сграда XIV-1478 10135.2564.437 21 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №22, по плана на ВЗ "Траката"
138 04.10.2022 Пет броя еднофамилни жилищни сгради XIV - 1184 10135.2723.1215 111 гр. Варна, ул. Антон Новак №26, по плана на со "Ваялар"
137 04.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и ограда ІХ-6066 10135.2520.7332 156 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №20, по плана на со.Траката
136 04.10.2022 Жилищна сграда XV-989 10135.2623.6131 200 гр. Варна, ул. Илия Блъсков №2, по плана на со "Горна Трака"
135 30.09.2022 Пристройка към съществуваща жилищна сграда ХVІ-910,911 10135.2522.1237 8 гр. Варна, ул. Васил Ляпчев №7, по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”
134 30.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда XLIX-622 10135.2563.1880 18 гр. Варна, ул.Яким Михов №7, по плана на ЖК "Бриз"
133 28.09.2022 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа собственост на "БТК" ЕАД преминаваща през поземлен имот 10135.2553.190, (УПИ ХІХ-1431, кв. 25) по плана на 25 м. р., с административен адрес ул. "Кокиче" № 2Г, гр. Варна ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2Г, по плана на 25 м. р.
132 28.09.2022 Жилищни сгради "PARADISE RESIDENCE" КЪЩА №3 И КЪЩА №4 X-1076 10135.2723.1076 176 гр. Варна, ул. "Безмер" №56, вх.3 за сграда 10135.2723.1076.3; вх.4 за сграда 10135.2723.1076.4, по плана на СО "Ваялар"
131 23.09.2022 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП № 140 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-133, кв.44 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2562.133/, по плана на 19-ти м.р., ж.к."Чайка", гр.Варна VII-133 10135.2562.133 44 гр. Варна, по плана на ж.к."Чайка"
130 19.09.2022 Жилищна сграда ХХ-503 10135.2052.756 47 гр. Варна, ул. "Топаз" №5, по плана на со."Виница-север"
129 19.09.2022 Жилищна сграда I-1003 10135.2723.1003 77 ул. "Св. Климент Охридски" №30, по плана на СО "Ваялар"
128 19.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда III-3 10135.2565.134 144 гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №15, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
127 19.09.2022 Промяна на предназначение на тавански етаж в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІХ-3466а /ПИ № 10135.2553.275/ по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Еделвайс” № 15, гр.Варна. Х-3466а 10135.2553.275 23 гр. Варна, ул. "Еделвайс" №15, по плана на 25 м.р.
126 09.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда IX-6761 10135.2520.7291 146 гр. Варна, ул. "Николай Райнов" №33, по плана на со "Траката"
125 09.09.2022 Жилищна сграда   10135.2623.1054 186 гр. Варна, ул. Елиезер Алшех №7, по плана на со "Горна Трака"
124 09.09.2022 Жилищна сграда XI-69 10135.2052.726 /стар идентификатор 10135.2052.69 / 44 гр. Варна, ул. "Топаз" №8, по плана на СО "Виница север"
123 05.09.2022 Жилищна сграда XLVI-84 10135.2623.6067 211 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №29, по плана на СО "Горна Трака"
122 30.08.2022 Жилищна сграда ХIII- 1471 10135.2564.424 21 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №20Б, по плана на ВЗ "Траката"
121 25.08.2022 Жилищна сграда XI-1790 10135.2520.1790 116 гр. Варна, ул. "Мара Белчева" №4, по плана на СО "Траката"
120 25.08.2022 Вилна сграда 914 10135.2510.914   гр. Варна, ул. Тракийски конник №4, по плана на со "Добрева чешма"
119 25.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда V-300 10135.2520.7336 139 гр. Варна, ул. Филип Симидов №8, по плана на СО"Траката"
118 23.08.2022 Жилищна сграда ХХХI-1982 10135.2575.1982 6 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №14 "А", по плана на кв.Виница
117 23.08.2022 Жилищна сграда I-321 10135.2520.7361 134 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №54А, по плана на СО"Траката"
116 23.08.2022 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект ОФИС с идентификатор №10135.2562.157.1.22, находящ на етаж 1 вход А на жилищна сграда в УПИ I-157 кв.20, (идентификатор 10135.2562.157) по плана на 20м.р.,ЖК”Чайка”, в „САЛОН ЗА КРАСОТА”. I-157 10135.2562.157 20 гр. Варна, по плана на ЖК”Чайка”
115 19.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.189 /електрозахранен от трафопост ТП № 626/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVI-2341, кв.15 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.2341/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.2341 15 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
114 11.08.2022 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект- ГАРАЖ №1 с идентификатор №10135.2554.28.4.5, находящ се в жилищна сграда в УПИ VII-3282, кв.16, (идентификатор №10135.2554.28) по плана на 24м.р., ул. ”Евлоги Георгиев”, №30, в „ОФИС”. VII-3282 10135.2554.28 16 гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №30, по плана на 24-ти микрорайон
113 11.08.2022 Жилищна сграда VII - 6841 10135.2520.7260 134 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №54, по плана на со "Траката"
112 11.08.2022 Жилищна сграда XIII-4113 10135.2552.4113 195 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
111 11.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда VII - 293 10135.2520.7259 91 гр. Варна, ул. "Любен Дилов" №96, по плана на со "Траката"
110 11.08.2022 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени ХХIV-696 10135.2575.812 10 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №33, по плана на кв.Виница
109 05.08.2022 Канализационно отклонение РVС ф200 с дължина 5 метра и площадкова канализация РVС ф160 с дължина 48 метра за ПИ 10135.2552.2248, кв. 225 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна   10135.2552.2248 225 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
108 03.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №626 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-2340, 2342, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.2647/, по плана на ж.к."Бриз", местност "Св.Никола", гр.Варна XXV-2340 10135.2526.2647 15 по плана на ж.к."Бриз", местност "Св.Никола", гр.Варна
107 03.08.2022 Преустройство и промяна предназначение на склад и ид. 10135.2558.92.1.6 в УПИ IV-4 "за обществено обслужване" с административен адрес бул. "Генерал Колев" № 92, ет.1, обект 2 в ОФИС гр. Варна IV-4 10135.2558.92 665 гр. Варна, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ №92, по плана на 6-ти м.р.
106 22.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-625 10135.2517.5227 48 гр. Варна, ул. "Месемврия" №19, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
105 18.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда LІV-4129 10135.2517.5495 102 гр. Варна, ул. Караджов камък №31, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
104 15.07.2022 Жилищна сграда VI-3462 10135.2723.1063 88 гр. Варна, ул. Иван Селимински №11, по плана на "Траката"
103 15.07.2022 Жилищна сграда с подземен гараж и ограда ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2г, по плана на 25 м.р.
102 14.07.2022 Многофамилна жилищна сграда и подземен етаж ХХV-2340,2342 10135.2526.2647 15 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №70А, по плана на ж.к. Бриз
101 11.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда ХLІ-625 10135.2522.1196 9 гр. Варна, ул. Николай Хайтов №77, по плана на СО „Акчелар”
100 11.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда XL-6839 10135.2520.7084 81 гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №26, по плана на СО "Траката"
99 11.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап Х-1232 10135.2526.1232 13 гр. Варна, ул. "Арх. Димитър Стоянов" №6, по плана на кв. "Свети Никола"
98 11.07.2022 Многофамилна жилищна сграда VI-1621 10135.2552.5185 162 гр. Варна, ул. "Латинка" №109, по плана на кв.“Изгрев”
97 05.07.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХХVІ-1458,1459,1460 10135.2575.2149 1 гр. Варна, ул. Света Параскева №7, по плана на кв."Виница"
96 04.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда VІІ-2817, 229 10135.2515.4055 18 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №14, по плана на СО „Ален мак”
95 01.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда II-1429 "за жил. стр." 10135.2552.5023 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №78, по плана на кв. Изгрев
94 01.07.2022 Двуетажна жилищна сграда ХХ-1286 10135.2526.1286 34 гр. Варна, ул. "Арх. Георги Ганев" №14, по плана на кв."Свети Никола"
93 27.06.2022 Промяна предназначение на ателие №4 с идентификатор 10135.2563.541.1.4 в АПАРТАМЕНТ №9 в жилищна сграда в УПИ XVI-288, кв.30 по плана на 21-ви м.р. гр.Варна XVI-288 10135.2563.541 30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
92 27.06.2022 Жилищна сграда ІІ-3202 10135.2515.4024 74 гр. Варна, УЛ.ПЪРВАН БЯНОВ №3, по плана на СО „Ален мак”
91 27.06.2022 Жилищна сграда и работилница за изработване на бижута и макети VIII-2240 10135.2552.2240 222 гр. Варна, ул. Камелия №11, по плана на кв. Изгрев
90 22.06.2022 Eднофамилна жилищна сграда II-1220 10135.2526.1220 16 гр. Варна, ул. "Арх. Атанас Несторов" №13, по плана на Свети Никола
89 22.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда XVII-1683 10135.2517.1683 134 гр. Варна, ул. "Д-р Исак Яков" №29, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
88 22.06.2022 Жилищна сграда XII-54 10135.2516.54 4 гр. Варна, ул. Скакавица №38, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
87 22.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2575.727 /електрозахранен от ТП 1650/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXIV-728, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.728/ , по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №55, гр.Варна XXXIV-728 10135.2575.728 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №55, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №55, гр.Варна
86 22.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-528 35701.501.528 54 гр. Варна, УЛ.ХАН ТЕРВЕЛ №3, по плана на с. Каменар
85 17.06.2022 „Жилищна сграда със сладкарница, производство на хлебни и сухи сладкарски изделия“ ХХХ-1117 10135.2564.910 49 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.22-РА №28, по плана на Вилна зона - Траката
84 10.06.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХХVІІІ-78 10135.2563.78 21 гр. Варна, ул. "Илия Пенев" №13, по плана на ж.к.Бриз
83 09.06.2022 Жилищна сграда IХ-377 "за жил.стр." 10135.2052.377 49 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №21, по плана на со "Виница север"
82 09.06.2022 Жилищна сграда XIII-825 10132.2508.825 38 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №67, по плана на СО "Сотира"
81 02.06.2022 Многофамилна жилищна сграда VІ-244 10135.2575.441 32 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №66, по плана на кв."Виница"
80 02.06.2022 Преустройство и промяна на предназначението на "заведение за обществено хранене", с идентификатор 10135.2571.511.6.3, находящ се на първи етаж, в сграда с идентификатор 10135.2571.511.6 в урегулиран поземлен имот I-3185, кв.26, по плана на КК "Чайка", гр. Варна, в "жилища - два апартамента". I-3185 10135.2571.511.6 26 гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
79 30.05.2022 Многофамилна жилищна сграда XXXVII-1165 10135.2575.2177 24a гр. Варна, ул. "Лозарска" №24, по плана на кв. Виница
78 27.05.2022 Жилищна сграда ІІІ-1260 10135.2515.4067 73 гр. Варна, ул. Никола Димитров №18а, по плана на СО „Ален мак”
77 27.05.2022 “Жилищна сграда” ХІХ-428 10135.2508.428 26 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №44, по плана на СО „Сотира”,
76 19.05.2022 Жилищна сграда ХLVII- 4130 "за жил. стр." 10135.2623.6081 /стар 10135.2623.4130/ 172 гр. Варна, ул. Киприан №1, по плана на СО "Горна Трака"
75 11.05.2022 Жилищна сграда I-6158 "за жил. стр." 10135.2623.6168 184 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №35, по плана на СО"Горна Трака"
74 11.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-1538 10135.2552.5187 190 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №69, по плана на кв."Изгрев"
73 11.05.2022 Вилна сграда и подпорна стена VIII-286 10135.2508.1424 22 гр. Варна, ул. "Мир" №133, по плана на СО "Сотира"
72 09.05.2022 Жилищна сграда II-1536 10135.2552.5688 /стар 10135.2552.1536/ 189 гр. Варна, ул. "Орех" №3, по плана на кв. Изгрев
71 09.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда и ограда IV-325 10135.2723.1264 76 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №32, по плана на СО"Ваялар"
70 29.04.2022 Жилищна сграда IV-542 10135.2526.542 25 гр. Варна, ул. "арх. Жечко Чолаков" №20, по плана на кв. Свети Никола
69 28.04.2022 Жилищна сграда 3033б 10135.2552.4329 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26, по плана на ЖК "Изгрев"
68 28.04.2022 Жилищна сграда 3033а 10135.2552.4328 175 ул. "Орхидея" №26А, по плана на ЖК "Изгрев"
67 28.04.2022 Жилищна сграда VI-1838 10135.2552.5327 171 гр. Варна, ул. "Букет" №75, по плана на кв."Изгрев"
66 26.04.2022 Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща сграда XI-399 10135.2520.7239 168 гр. Варна, ул. Партений Зографски №20, по плана на СО "Траката"
65 26.04.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен /СБ/ стълб № 14, клон 4, част от въздушна мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от трафопост ТП № 1802 с 2 броя стоманобетонни стълбове /СБС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 16 пред УПИ ХІV-610, кв.27, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.610, по плана на СО "Сотира", гр.Варна УПИ ХІV-610 10135.2508.610 27 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
64 21.04.2022 Жилищна сграда ХХХ-4187 10135.2517.4187 131 гр. Варна, ул. Беклемето №6, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
63 20.04.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-13864a=1214 10135.2564.1214 73 гр. Варна, ул. инж. Йордан Минков №10, по плана на "Вилна зона"
62 19.04.2022 Курортна сграда за сезонно обитаване XI-202 10135.2566.202 1 гр. Варна, ул. "Сандрово" №25, вх.1, по плана на "Старите лозя" м. "Долна Трака"
61 19.04.2022 Канализационно отклонение PVC ф200 с дължина 5,50 метра и площадкова канализация PVC ф160 с дължина 38,30 метра за УПИ VІІІ-2240 (с идентификатор 10135.2552.2240) и ПИ 2242 (с идентификатор 10135.2552.2242), кв. 222 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна VІІІ-2240 10135.2552.2240 222 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
60 19.04.2022 Жилищна сграда-първи етап ХVII-3192а 10135.2552.1969 12 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №44, по плана на кв.“Изгрев”
59 19.04.2022 Промяна предназначение на САЛОН ЗА МАСАЖ НА ДВЕ НИВА, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.712.1.13 в ПИ 712, кв.37, по плана на Ж. К. "Бриз", гр. Варна в АПАРТАМЕНТ. 712 10135.2563.712 37 гр. Варна, по плана на Ж.К. "Бриз"
58 18.04.2022 Промяна предназначение и вътрешно преустройство на магазин №1 с идентификатор №10135.2555.182.31 и магазин №6 с идентификатор №10135.2555.182.36 в "Ситничарска работилница (за производство на тестени изделия за нуждите на обекта) с кафе-сладкарница III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №32, по плана на 23 микрорайон
57 07.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2563.23 /електрозахранен от трафопост ТП № 2153/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІІІ-1708, кв.19, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1708, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІІІ-1708, 10135.2563.1708   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
56 07.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.242 /електрозахранен от трафопост ТП № 1830 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХVІІІ-1436, кв.35, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1436, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХVІІІ-1436 10135.2526.1436 35 по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
55 07.04.2022 Жилищна сграда III-1245а 10135.2564.1360 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.1-ВА №99, по плана на Вилна зона
54 06.04.2022 Канализационно отклонение ф 200 РVС с дължина 13 м. за ПИ 2014 /с идентификатор 10135.2552.5502/, кв. 173, ул. "Орхидея" № 43, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ХV-2014 10135.2552.5502 173 гр. Варна, УЛ.ОРХИДЕЯ №43, по плана на кв. "Изгрев"
53 06.04.2022 Вилна сграда 948 10135.2510.948 34 гр. Варна, ул. Косара №8, по плана на со "Добрева чешма"
52 06.04.2022 Жилищна сграда XХV-1868 10135.2552.1868 234 гр. Варна, ул. "Букет" №56, по плана на ЖК "Изгрев"
51 31.03.2022 Обединяване на апартамент № 19 с идентификатор № 10135.2559.213.3.19 и апартамент № 24 с идентификатор № 10135.2559.213.3.24, находящи се, съответно на 4 и 5 етажи в жилищна сграда в УПИ ХІV-6428,6429 /с идентификатор № 10135.2559.213/, кв. 18, по плана на 17-ти м.р. с административен адрес: ул. „Бреза” № 4, гр.Варна. ХІV-6428,6429 10135.2559.213 18 гр. Варна, УЛ.БРЕЗА №4, ет.4, ап.19, по плана на 17 м.р.
50 31.03.2022 Двуетажна вилна сграда с две тавански крила 4140 10135.2623.6098 193 гр. Варна, ул. "Блага Димитрова" №2, по плана на СО "Горна Трака"
49 22.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред УПИ ХХХІV-136, кв.19, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2522.136, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна, чрез изграждане на кабелна линия от трафопост ТП до стълб № 1 и изправяне на 3 бр. стоманобетонни стълба /СБС/ ХХХІV-136 10135.2522.136 19 гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
48 22.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП № 491 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV -496, кв.31 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.496/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна IV -496 10135.2508.496   гр. Варна, по плана на СО "Сотира
47 18.03.2022 Жилищна сграда с магазин, "Кафе-бар", "Кафе- бар - Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати" и подземен паркинг ХХVI-1740,1741 10135.2575.2112 46 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №10, по плана на кв. Виница
46 18.03.2022 “Еднофамилна, жилищна сграда с къща за гости, ажурна ограда към улицата и съседните имоти разположена изцяло в имота на възложителя / с обща височина до 2.20 м.; състояща се от плътна част 60 см, стоманобетонни колони с пана от винкелна рамка и орнаментна стоманена решетка/, и водопроводно отклонение„ ХХI-1596, 1632 10135.2564.1671 38 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.21-ВА №11, по плана на Вилна зона
45 17.03.2022 Жилищна сграда VI-1170 10135.2512.1170 15 гр. Варна, ул. "Юпитер" №25, по плана на СО "Перчемлията"
44 17.03.2022 Вилна сграда 1238 10135.2723.539 96 гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №27, по плана на СО "Траката"
43 17.03.2022 Двуетажна еднофамилна жилищна сграда XХVII-1429 "за жил. стр." 10135.2552.5024 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №78А, по плана на кв. Изгрев
42 17.03.2022 Жилищна сграда XIII-868 10135.2510.2056 68 гр. Варна, ул. "Вулкан" №2, по плана на со "Добрева чешма"
41 17.03.2022 Жилищна сграда с басейн и подпорни стени ХVІІ-1253 10135.2564.1253 56 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.33-ТА №4, по плана на Вилна зона
40 11.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда XII-858 "за жил. стр." 10135.2552.5004 133 гр. Варна, ул. "Букет" №94, по плана на ЖК "Изгрев"
39 11.03.2022 Вилна сграда 637 10135.2520.637 142 гр. Варна, ул. "Мара Белчева" №32, по плана на СО "Траката"
38 11.03.2022 Жилищна сграда XII-1879 10135.2552.5195 /стар 10135.2552.1879/ 234 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
37 11.03.2022 „ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, I-ви етап – Сграда А „Многофамилна жилищна сграда”,II-ри етап – Сграда Б „Многофамилна жилищна сграда”, III-ти етап – Сграда В „Многофамилна жилищна сграда” и Басейн - 190.0 куб. м XL-1310,1311,1440,1314,2279 10135.2526.2335 36 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №71, по плана на Свети Никола
36 07.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Никола Козлев"№8 /електрозахранен от трафопост ТП №186/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ I-677, кв.7 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2554.333/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов"№12 I-677 10135.2554.333 7 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов"№12
35 07.03.2022 Жилищна сграда и подпорни стени XLIII-436 10135.2520.7344 163 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №74, по плана на со "Траката"
34 02.03.2022 Жилищна сграда ХVІІ-1270 10135.2517.5335 88 гр. Варна, ул. "Рилски Манастир" №108, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
33 02.03.2022 Жилищна сграда 847 10135.2522.847 28 гр. Варна, ул. Данаил Мишев №7, по плана на СО "Акчелар"
32 25.02.2022 Външно кабелно електрозохранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.519 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХ-710, кв. 43 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.520) по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс" № 8, гр. Варна. ХХ-710 10135.2553.520 43 гр. Варна, УЛ.ЕДЕЛВАЙС №8, по плана на 25 м.р.
31 25.02.2022 Преустройство и промяна на предназначение на магазин № 1 с идентификатор № 10135.2553.478.1.20, в ателие за индивидуална творческа дейност, находящ се на приземен етаж, в жилищна сграда в УПИ ХV-728, кв. 52, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Тинтява” № 5. ХV-728 10135.2553.478.1.20 52 гр. Варна, УЛ.ТИНТЯВА №5, по плана на 25 м.р.
30 24.02.2022 Жилищна сграда ХХХVІІ-1287 10135.2508.1345 25 гр. Варна, ул. "Мир" №142А, по плана на СО "Сотира"
29 24.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда 1828 10135.2517.5270 42 гр. Варна, ул. "Рилски Манастир" №85, по плана на "Манастирски рид"
28 24.02.2022 Жилищна сграда XXXVII-2183, 2184, 2185 и 2186 10135.2526.2554 36 ул. "арх. Стоян Доков" №63, по плана на кв. Свети Никола
27 24.02.2022 Жилищна сграда ХL-2333 10135.2552.2333 251 гр. Варна, ул. Виолетка №6, по плана на кв. Изгрев
26 16.02.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХХV-76,1724,1725 10135.2563.1952 21 гр. Варна, ул. "Илия Пенев" №17, по плана на ж.к."Бриз"
25 15.02.2022 “Жилищна сграда ХІІІ-683 10135.2575.2159 57 гр. Варна, ул. "Св. Прокопий Варненски" №77, по плана на кв. Виница
24 14.02.2022 Жилищна сграда с гараж и зала за релакс тяло 1 и тяло 2 и подпорна стена XVII-99 10135.2573.375 9 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №120, по плана на КК "Чайка"
23 11.02.2022 Еднофамилни жилищни сгради І-ви етап СГРАДА 1 ІІІ-5220 10135.2517.5295 109 гр. Варна, ул. "Агликина поляна" №51, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
22 10.02.2022 Жилищна сграда ХХІ-31 10135.2563.1968 30 гр. Варна, ул. "д-р Индржишка Кръстева" №16, по плана на 21-ви м.р.
21 09.02.2022 Двуфамилна жилищна сграда 972 10135.2623.972 200 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
20 07.02.2022 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ клон на въздушна мрежа от трафопост ТП №891 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2519.462, по плана на м."Дели Сава", гр.Варна   10135.2519.418   гр. Варна, по плана на м."Дели Сава", гр.Варна
19 07.02.2022 Жилищна сграда ХХІІ-241 10135.2508.241 19 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг д-р Г. Пецов" №30, по плана на СО "Сотира"
18 04.02.2022 Жилищна сграда ХХVІІ-760 10135.2575.1994 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №5А, по плана на кв. Виница
17 04.02.2022 Жилищна сграда XXVII-5447 10135.2517.5497 94 гр. Варна, ул. "Байкушева мура" №16, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
16 04.02.2022 Жилищна сграда и подпорни стени XVIII-688 10135.2723.1231 79 гр. Варна, ул. "Димитър Бояджиев" №7, по плана на со "Ваялар"
15 04.02.2022 Жилищна сграда и ограда X-58 10135.2516.4866 4 гр. Варна, ул. Сините камъни №112, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14 04.02.2022 Склад за съхранение на негорими вещества и материали, автосервиз - I-ви етап ХI-1101 10135.2551.2215 /стар10135.2551.1101/ 2 гр. Варна, ул. Прилеп №212, по плана на ЖК "Изгрев"
13 03.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда XII-4096 10135.2623.4096 189 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №8, по плана на СО "Горна Трака"
12 03.02.2022 Жилищна еднофамилна сграда 3472/стар/ 10135.2520.6040 139 гр. Варна, УЛ.БОЖИДАР БОЖИЛОВ №43, по плана на СО "Траката"
11 02.02.2022 Реконструкция и надстройка на жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж ХХІІІ-1775 10135.2563.212 34 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №50, по плана на Ж.К. "Бриз"
10 01.02.2022 Жилищна сграда и ограда XVIII - 779 10135.2623.779 195 гр. Варна, ул. "Камен Калчев" №15, по плана на со "Горна Трака"
9 01.02.2022 Жилищна сграда VІІ-821 10135.2623.6054 208 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №153, по плана на СО „Горна Трака”
8 28.01.2022 Преустройство и промяна предназначение на Офис №1 с ид. №10135.2558.134.1.38 и Офис №3 с ид. №10135.2558.134.1.40, находящи се в жилищна сграда в УПИ IX-15,16, кв.657, 6м.р., гр.Варна, в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ IX-15,16 10135.2558.134 657 гр. Варна, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ №104, ет.1, по плана на 6 м.р.
7 24.01.2022 Жилищна сграда и гаражи 388 10135.2551.476   гр. Варна, ул. "Райска ябълка" №17, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
6 19.01.2022 Жилищна сграда и магазин ХХIХ-862 10135.2510.2100 66 гр. Варна, ул. "Белун" №4, по плана на со "Добрева чешма"
5 19.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 122 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІХ-1431, кв. 25 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.190), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 2Г, гр. Варна ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, УЛ.КОКИЧЕ №2Г, по плана на 25 м.р
4 13.01.2022 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2573.172, кв.48, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.172 48 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
3 11.01.2022 Многофамилна жилищна сграда ХХХIV-728 10135.2575.728 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №55, по плана на кв.Виница
2 07.01.2022 Три еднофамилни жилищни сгради - 1-ви етап /сграда 2/ и I2- ри етап /сграда 3/ VІІ-1088 10135.2526.1088 10 гр. Варна, ул. Арх. Желязко Богданов №10, вх. Б - сграда 2, вх. В - сграда 3 , по плана на кв."Свети Никола"
1 05.01.2022 Жилищна сграда и подземен гараж за четири коли 1282 10135.2515.1282 82 гр. Варна, ул. "инж. Любомир Димов" №9, по плана на СО "Ален мак"
207 31.12.2021 Вилна сграда ІІ-3440 10135.2515.3830 28 гр. Варна, ул. "Робърт Скот" №3, по плана на СО „Ален мак”
206 31.12.2021 Пристройка на вилна сграда XXVII-881 10135.2515.881 60 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №1А, по плана на СО "Ален мак"
205 31.12.2021 Промяна предназначението на Офис №3, с идентификатор №10135.2563.167.3.57, в "Кабинет по дентална медицина" IV-2624 10135.2563.167 6 гр. Варна, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №58, по плана на кв. "Бриз-юг"
204 29.12.2021 Жилищна сграда III-1592 10135.2552.1592 129 гр. Варна, ул. "Маргарита" №98, по плана на кв. Изгрев
203 29.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда и водопроводно отклонение ХХХVІІІ-81 10135.2526.81 23 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №36, по плана на Ж.К. "Бриз"
202 29.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда II-34 10135.2012.208 234=208 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №24, по плана на м-ст "Мешелик"
201 29.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-1488Б 10135.2564.421 21а гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №6, по плана на Вилна зона
200 22.12.2021 Многофамилна жилищна сграда ХLІ - 894,895 10135.2575.2131 1 гр. Варна, УЛ.КОНСТАНТИН ПАВЛОВ №15, по плана на кв."Виница"
199 16.12.2021 Жилищна сграда с ограда и басейн XXX-1599 10135.2564.86 9 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №28А, по плана на "Вилна зона"
198 16.12.2021 Тяло "А" - Склад -ПЪРВИ ЕТАП ХХ-2727, 2056 10135.2552.4291 230 гр. Варна, ул. "Букет" №33, по плана на кв. Изгрев
197 16.12.2021 Жилищна сграда, парна баня и басейн   10135.2520.7326 /стар10135.2520.6853/ 120 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №5, по плана на СО "Траката"
196 16.12.2021 Вилна сграда   10135.2515.2113 68 гр. Варна, ул. "Господин Георгиев" №14, по плана на СО "Ален мак"
195 15.12.2021 Вилна сграда   10135.2515.403 26 гр. Варна, ул. "Джовани Кабото" №4, по плана на СО "Ален мак"
194 15.12.2021 Промяна предназначение на склад №2 с идентификатор (ИД) 10135.2575.1143.1.14, в жилище - апартамент, находящ се на четвърти етаж (кота +8.40) в законно изградена и въведена в експлоатация многофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-814, кв.42 по плана на кв. Виница, гр.Варна, идентичен с поземлен имот (ПИ) с ИД 10135.2575.1143 по КК на гр. Варна на ул. "Светослав Обретенов" №14. VIII-814 10135.2575.1143 42 гр. Варна, №14, по плана на кв.Виница
193 15.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ателие - работилница IV-558 10135.2508.1406 27 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №47, по плана на СО "Сотира"
192 15.12.2021 Жилищна сграда XVIII-1488a 10135.2564.403 22 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №5, по плана на Вилна зона
191 13.12.2021 Жилищна сграда 1685 10135.2552.1601 143 гр. Варна, ул. "Букет" №68, по плана на кв. Изгрев
190 13.12.2021 Двуфамилна жилищна сграда и ограда ХХVІ-1699 10135.2564.1827 32 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.13-ТА №18А, по плана на Вилна зона
189 13.12.2021 Жилищна сграда и подпорни стени I-32 10135.2016.34 225 гр. Варна, ул. Димитър Тошкович №22, по плана на м-ст "Срещу гробището", кв. "Виница" (СО "Траката)
188 13.12.2021 Жилищна сграда ІІІ-1127 10135.2526.2640 15 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №4, по плана на ж.к.Бриз
187 09.12.2021 Жилищна сграда VІІ-4950 10135.2517.4950 135 гр. Варна, ул. "Рилски Манастир" №19, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
186 09.12.2021 Еднофамилна, жилищна сграда VІІ-512 10135.2515.4004 41 гр. Варна, ул. Америго Веспучи №12, по плана на СО „Ален мак”
185 06.12.2021 Жилищна сграда /етапно строителство/ Първи етап- сутерен, първи и втори жилищни етажи ХХVІІ-1752 10135.2575.1752 50 гр. Варна, ул. "Свети Теодор Стратилат" №6, по плана на кв. Виница
184 06.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХХХVІІ-1303 10135.2508.1303 25 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №41, по плана на СО "Сотира"
183 02.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда ІІ-1130 10135.2522.1166 18 гр. Варна, ул. Огнян Цеков №49, по плана на СО „Акчелар”
182 02.12.2021 Жилищна сграда III-3077 10135.2515.3944 35 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №458, по плана на СО "Ален мак"
181 30.11.2021 Оптично кабелно захранване на "БТК" ЕАД на Медико дентален център Суис Дентапрайм, по плана на "Вилна зона", ул."27-ма" №1, гр.Варна от същ.мрежа на ул.1-ва чрез изграждане на кш1-кш4 XVI-1058     гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
180 30.11.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманотръбен /СТС/ стълб № 93, част от мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1982 с 3 броя стоманотръбни /СТС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб П-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.419, по плана на ж.к. "Изгрев-І", гр. Варна   10135.2552.418   гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ-1, по плана на жк Изгрев
179 30.11.2021 Жилищна сграда II-1451=285 10135.2564.285 23 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.11-ТА №16, по плана на ВЗ "Варна"
178 30.11.2021 Жилищна сграда VII-117 10135.2575.247 23 А гр. Варна, ул. "Петрич" №5, по плана на кв.Виница
177 25.11.2021 Жилищна сграда ХХV-1002 10135.2526.1002 42 гр. Варна, ул. "Арх. Евгени Дякович" №25, по плана на кв."Свети Никола"
176 24.11.2021 Промяна предназначение на Ателие №5 с идентификатор 10135.2563.171.2.13 в "Жилище" находящо се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.171.2, находяща се в УПИ ХХХ-171, кв.6 по пплана на ж.к."Бриз-юг" , с административен адрес: ул."Д-р Петър Скорчев" №22, гр.Варна ХХХ-171 10135.2563.171 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
175 24.11.2021 Промяна предназначение на Ателие №6 с идентификатор 10135.2563.171.2.14 в Жилище, находящо се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.171.2 находяща се в УПИ ХХХ-171, кв.6 по плана на ж.к."Бриз-юг", с административен адрес: ул."Д-р Петър Скорчев" №22, гр.Варна ХХХ-171 10135.2563.171 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
174 23.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ограда XX-3606 10135.2723.3606 65 гр. Варна, ул. Алфатар №9, по плана на СО "Ваялар"
173 23.11.2021 Жилищна сграда VII - 7171 10135.2520.7233 144 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №6, по плана на со "Траката"
172 23.11.2021 Жилищна сграда ХХІ-1641 10135.2575.1641 37 гр. Варна, УЛ.МОРСКИ ЗВУЦИ №8, по плана на кв. Виница
171 16.11.2021 Жилищна сграда, лятна кухня, стопанска постройка и барбекю   10135.2520.288   гр. Варна, ул. "Христо Фотев" №13, по плана на СО "Траката"
170 16.11.2021 Вилна сграда 1047 10135.2515.1047 63 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №430, по плана на СО "Ален мак"
169 11.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХVI-820 "за жилищно строителсво" 10135.2723.1178 90 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №56, по плана на СО "Ваялар"
168 08.11.2021 Еднофамилни жилищни сгради, КЪЩА 1 и КЪЩА 2 Х-4030 10135.2517.5464 58 гр. Варна, ул. "Кременски езера" №37, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
167 08.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ на клон 5, електрозахранен от трафопост ТП № 1000 до ново електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред УПИ ХХV-1002, кв.42, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1002, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ХХV-1002 10135.2526.1002   по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
166 08.11.2021 "Жилищни сгради №1 и №2 и подпорни стени VII-14,15 10135.2028.27 65 гр. Варна, ул. "Овеч" №6, вход №1 за сграда №1 и вход №2 за сграда №2, по плана на кв. Виница
165 08.11.2021 Гараж 1818 10135.2563.119 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №34, по плана на ЖК "Бриз"
164 08.11.2021 Жилищна сграда и сграда на допълващо застрояване 1818 10135.2563.119 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №34, по плана на ЖК "Бриз"
163 08.11.2021 Жилищна сграда ІХ-6135 10135.2520.7337 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №6, по плана на СО „Траката”
162 03.11.2021 "Комплекс жилищни сгради с три входа, център за красота и подземни гаражи" ЕТАП I - ЖИЛИЩНА СГРАДА ВХОД 1, ВХОД 2 И ВХОД 3 И ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ ХХXII-140, 141, 142, 143, 210 10135.2573.352 12 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №160, по плана на КК "Чайка"
161 01.11.2021 Жилищна сграда ХІХ-913 10135.2515.4110 55 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №54, по плана на СО "Ален мак"
160 27.10.2021 Две жилищни сгради и две подпорни стени с височина до 2 м. ХV-4141 10135.2552.4141 251 гр. Варна, ул. "Минзухар" №23, по плана на кв. Изгрев
159 27.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда VІІІ-1845 10135.2520.7330 145 гр. Варна, ул. Матей Граматик №34, по плана на СО „Траката”
158 26.10.2021 Два броя жилищни сгради ХVІ-1045 10135.2515.3997 66 гр. Варна, ул. Теодоси Атанасов №9, по плана на СО "Ален мак"
157 21.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХLI-6839 10135.2520.7085 81 гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №26А, по плана на со "Траката"
156 21.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХVІІІ-6988 10135.2520.7262 15 гр. Варна, ул. "Борис Митов" №28, по плана на СО "Траката"
155 21.10.2021 Жилищна сграда XXIII-2042 10135.2520.7243 121 гр. Варна, ул. Никола Фурнаджиев №10, по плана на со. "Траката"
154 12.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда IV-2768 10135.2552.5130 173 гр. Варна, ул. "Маргарита" №79, по плана на кв."Изгрев"
153 07.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1731 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХVІІ-2183, 2184, 2185, 2186, кв.36, идентичен с ПИ 10135.2526.2554, по плана на СО "Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.2554 36 по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
152 07.10.2021 Жилищни сгради - къща 1 и къща 2 XXIX-8939 10135.2623.6107 211 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №37, 39, по плана на СО “Горна Трака”
151 30.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен пред ПИ 10135.2564.975 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXIII-2409, кв.53 /идентичен с ПИ 10135.2564.1422/ по плана на "Вилна зона", гр.Варна XXXIII-2409 10135.2564.1422 53 по плана на "Вилна зона"
150 29.09.2021 Еднофамилни жилищни сгради- ІІ-ри етап СГРАДА 2 ІІІ-5220 10135.2517.5295 109 гр. Варна, ул. "Агликина поляна" №51, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
149 24.09.2021 Вилна сграда   10135.2517.4675   гр. Варна, ул. "Байкушева мура" №38, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
148 23.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда XXX-3950 10135.2515.3974 81 гр. Варна, ул. "Гено Станев" №26А, по плана на СО “Ален мак”
147 20.09.2021 Жилищна сграда LХVІІІ-4626 10135.2517.5394 121 гр. Варна, ул. "Видимско пръскало" №23, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 17.09.2021 Вилна сграда Х-549 10135.2508.549 18 гр. Варна, ул. "Георги Робев" №5, по плана на СО "Сотира"
145 16.09.2021 Жилищна сграда - втори етап, изграждане на втори, трети и терасовиден етажи V-246 10135.2553.173 4 гр. Варна, ул. "Кокиче " №10, по плана на 25-ти м.р.
144 10.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение XLII-16 10135.2012.179 226 гр. Варна, УЛ.МОРСКА ЗВЕЗДА №10, по плана на м-ст "Ачма"
143 09.09.2021 Двуетажна жилищна сграда със сутерен 825 10135.2623.825 210 ул. "Св. Климент Охридски" №145, по плана на "Траката"
142 09.09.2021 Допълващо застрояване - гараж – I-ви етап VI-3321 10135.2555.264 4 гр. Варна, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ"
141 09.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХХІХ-109 10135.2509.386 14 гр. Варна, ул. Хиндо Касимов №5, по плана на СО „Телевизионна кула”
140 09.09.2021 „Промяна предназначение на таванско помещение №6, находящо се на тавански етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.2555.179.2, в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.179, кв.13а, по плана на 23-ти микрорайон, гр.Варна, ул.“Дружба”“№7, в „Кабинет за индивидуална творческа дейност”.   10135.2555.179 13а гр. Варна, ул. "Дружба" №7, по плана на 23-ти микрорайон
139 09.09.2021 Реконструкция с изграждане на надзид до 1,50 м в подпокривно пространство и подмяна на покривна конструкция на сграда II-1221 10135.2564.1730 31 по плана на "Вилна зона"
138 26.08.2021 Надстройка на двуетажна вилна сграда ІІ-1830 10135.2526.1830 6 гр. Варна, ул. "арх. Ангел Леонкев" №10, по плана на кв."Свети Никола"
137 26.08.2021 Преустройство и промяна на предназначение на таванско складово помещение № 16 с идентификатор № 10135.2555.247.1.16, в жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ V-2548, кв. 2, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна. V-2548 10135.2555.247 2 гр. Варна, по плана на Жил. група западно от мед. к-с на ВМИ
136 26.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 290 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2122 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2123, ул. "1-ва", по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.2123   гр. Варна, по плана на Ж.К. ИЗГРЕВ
135 06.08.2021 Магазин за промишлени стоки и офис Х-53- за обществено обслужване 10135.2526.53 1 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №164, по плана на ЖК "Бриз"
134 06.08.2021 Преустройство на тавански жилищен етаж и ремонт на покрив на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3299 (ид.№10135.2554.119), кв. 19, по плана на 24 микрорайон, гр. Варна. VIII-3299 10135.2554.119 19 гр. Варна, ул. "Железни врата" №29, по плана на 24 микрорайон
133 05.08.2021 Първи етап : Жилищна сграда IV-717 10135.2723.1143 215 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №16А, по плана на СО "Траката"
132 05.08.2021 Еднофамилна жилищна сграда XIX-572 10135.2520.7219 143 гр. Варна, ул. "Илия Бешков" №7, по плана на СО "Траката"
131 05.08.2021 Жилищна сграда с кафе - сладкарница XL-53 10135.2563.1996 50 гр. Варна, ул. Д-р Любен Попов №18, по плана на 21-ви м.р.
130 04.08.2021 Вилна сграда 918 10135.2517.918 72 гр. Варна, ул. "Каменишка кукла" №16, по плана на СО " Бялата чешма и Дъбравата"
129 04.08.2021 Вилна сграда ХVI-169 10135.2508.169 9 гр. Варна, ул. "Д-р Акад. Димитър Мишев" №15, по плана на СО "Сотира"
128 04.08.2021 Жилищно застрояване - етапно изграждане II-ри етап - останалите три къщи - къща 4, къща 5 и къща 6 ХV-953 10135.2526.953 61 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №28, по плана на "Свети Никола"
127 02.08.2021 Вилна сграда ХII-1160 10135.2564.951 50 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №317, по плана на "Вилна зона"
126 02.08.2021 Усвояване тераса към жилище с идентификатор 10135.2563.63.3.2, находящо се в УПИ ХІХ-1062 , кв.20 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.63 по КК на гр.Варна ХІХ-1062 10135.2563.63 20 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
125 30.07.2021 Обслужваща постройка към жилищна сграда 784 10135.2551.402   УЛ.ГЛАДИОЛА №17, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
124 30.07.2021 Вилна сграда   10135.2515.590 44 гр. Варна, ул. "Христо Тошков" №11, по плана на СО "Ален мак"
123 30.07.2021 Жилищна сграда Х-3537 10135.2552.1849 173 гр. Варна, ул. "Дафина" №34, по плана на кв. Изгрев
122 30.07.2021 Жилищна сграда 270 10135.2520.270   гр. Варна, УЛ.ТОДОР ХАДЖИСТАНЧЕВ №29, по плана на со "Траката"
121 23.07.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /МТП/ №981 до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред УПИ LVIII-4795, кв.121 /идентичен с ПИ 10135.2517.5286/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна LVIII-4795 10135.2517.5286 121 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
120 23.07.2021 Промяна предназначение на Офис №4 с идентификатор 10135.2563.194.2.25 в МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ в УПИ XXV-2, кв.34 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.194 по КК на гр.Варна XXV-2 10135.2563.194 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
119 23.07.2021 Жилищна сграда ХVI-485 10135.2508.485 26 ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №46, по плана на СО "Сотира"
118 21.07.2021 "Допълващо застрояване - полуподземно разширение на гараж към съществуваща сграда, в УПИ XIII - 1177=1199, кв. 177, по плана на со "Ваялар" ПИ с идентификатор 10135.2723.1199 по КК на гр. Варна" XIII-1177 10135.2723.1199 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №30, по плана на со "Ваялар"
117 21.07.2021 Жилищна сграда Х-4651 10135.2517.5372 124 гр. Варна, ул. "Петрова нива" №27, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
116 19.07.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХVІІ-1070 10135.2575.1841 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №38, по плана на кв."Виница"
115 19.07.2021 Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.2563.358.1.37 в ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ, на основание чл.38, ал.5 от ЗУТ, намиращ се в сграда в УПИ XII-2119, кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.358 по КК на гр.Варна XII-2119 10135.2563.358 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
114 14.07.2021 Преустройство и промяна на предназначение на кафе-бар /идентификатор № 10135.2553.234.3.26/, в дентален кабинет, находящ се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІ-288, кв. 38, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Детелина” № 9. ХІ-288 10135.2553.234 38 гр. Варна, ул. Детелина №9, по плана на 25 м.р.
113 14.07.2021 Преустройство и промяна на предназначение на гараж № 1 /идентификатор № 10135.2553.198.1.15/ и приобщаването му към съществуващо заведение за „бърза закуска”, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІ-258, кв. 39, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Карамфил” № 34. ХІІ-258 10135.2553.198 39 гр. Варна, ул. "Карамфил" №34, по плана на 25 м.р.
112 14.07.2021 Жилищна сграда ХХI-761 10135.2564.761 45 ВИЛНА ЗОНА УЛ.24-ТА №36, по плана на "Вилна зона"
111 13.07.2021 Еднофамилни жилищни сгради "Магнолия" XL-477 10135.2571.4627 37 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №21, по плана на КК "Чайка"
110 09.07.2021 Жилищна сграда ХIII-137 10135.2575.231 21 ул. "Петрич" №14, по плана на кв.Виница
109 07.07.2021 Вилна сграда VIII-146 10135.2573.246 12 ул. "Станко Вълчанов" №9, по плана на КК "Чайка"
108 07.07.2021 Жилищна сграда /етапно строителство/ - I - ви етап XХIV-1591 10135.2564.1689 21 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №257А, по плана на Вилна зона
107 07.07.2021 Преустройство и промяна предназначение на неизползваемо подпокривно пространство на жилищна сграда на ул. „ Любен Каравелов “ № 60 гр. Варна УПИ XIII-7, кв.26, по плана на 18м.р.гр.Варна/ ПИ 10135.2560.223 по КК на гр.Варна /в АТЕЛИЕ с изграждане на капандури ХIII-7 10135.2560.223 26 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №60, по плана на 18-ти м.р.
106 07.07.2021 Жилищна сграда с пристройка ХIХ-1155 10135.2575.1698 59 УЛ.СВЕТА ПАРАСКЕВА №49, ВХОД 2, по плана на кв.Виница
105 02.07.2021 Втори етап вилна сграда 2 VI-1512 10135.2566.6546 1 ул. "Сандрово" №15А, по плана на "Старите лозя"
104 02.07.2021 Две жилищни сгради с гаражи ХII-3059 10135.2552.2256 30 ул. "Мимоза" №4, по плана на "Изгрев"
103 02.07.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2553.365 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ І-918, кв. 55 (идентичен с ПИ 10135.2553.635), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 12, гр. Варна І-918 10135.2553.635 55 гр. Варна, ул. "Люляк" №12, по плана на 25-ти м.р.
102 02.07.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2526.1651 /електрозахранен от трафопост ТП №1908/ до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред ПИ с ид.№10135.2526.1206, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.1206   гр. Варна, по плана на м."Св.Никола", ж.к."Бриз"
101 30.06.2021 Пристройка и реконструкция на узаконена вилна сграда   10135.2512.350 13 ул. "Марс" №35, по плана на СО "Перчемлията"
100 30.06.2021 Двуфамилна жилищна сграда XХХV-937 10135.2564.1708 49 бул. "Княз Борис I" №327, по плана на "Вилна зона"
99 30.06.2021 Жилищна сграда LХ-351 10135.2563.351 50 гр. Варна, УЛ.Д-Р МИРОН ИГНАТИЕВ №21, по плана на 21-ви м.р.
98 30.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда III-520 10135.2052.769 33 ул. "Кастрица" №75, по плана на со "Виница север"
97 30.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда II-520 10135.2052.768 33 ул. "Кастрица" №73, по плана на со "Виница север"
96 23.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.495 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-499, кв. 53 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.499) по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 37, гр. Варна ХІV-499 10135.2553.499 53 гр. Варна, УЛ.ЛЮЛЯК №37, по плана на 25 м.р.
95 18.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 467 пред ПИ с ид.10135.2554.568 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIV-441 "за жил.стр.", кв. 3 (идентичен с ПИ с ид.10135.2554.441), по плана на 24-ти м.р., ул. "Арх. Петко Момилов" № 5, гр. Варна XIV-441 "за жил.стр.", 10135.2554.441 3 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р.
94 15.06.2021 Жилищна сграда XХIV-289=1941/ч/ 10135.2563.638 43 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №1, по плана на 21-ви м.р.
93 15.06.2021 Жилищна сграда XXV-4164 10135.2552.5156 181 гр. Варна, ул. "Кайсия" №22, по плана на кв."Изгрев"
92 15.06.2021 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2515.4094 /стар ид.№10135.2515.801/, кв.2515, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.4094   гр. Варна
91 15.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ограда XXV - 939 10135.2723.1245 175 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
90 14.06.2021 Жилищна сграда 1950 10135.2517.1950 57 ул. "Д-р Исак Яков" №7, по плана на м. "Манастирски рид"
89 14.06.2021 Жилищна сграда I-3097 10135.2564.1310 77 гр. Варна, ул. "арх. Манол Йорданов" №2, по плана на Вилна зона
88 14.06.2021 Гаражи и ограда IV-5078 10135.2517.5078 85 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
87 14.06.2021 Жилищна сграда - 1-ви етап 910 10135.2623.910 207 гр. Варна, ул. "Йордан Радичков" №22, по плана на со "Траката"
86 11.06.2021 Жилищна сграда и ограда IV-1843 10135.2526.1843 61 ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №12, по плана на кв. "Свети Никола"
85 10.06.2021 Преустройство, реконструкция и промяна на предназначение на офис и приемна сграда в ЖИЛИЩЕ, с ремонт на покрив и пристройка с допълващо застрояване CL-4652, 4743 10135.2517.5232 85 гр. Варна, ул. "Роженски манастир" №4, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
84 08.06.2021 Жилищна сграда І-6906 10135.2520.7227 144 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №2, по плана на со."Траката"
83 07.06.2021 Вилна сграда Х-832 10135.2515.832 54 ул. "Жеко Жеков" №3, по плана на СО "Ален мак"
82 07.06.2021 Жилищна сграда ІV-691 10135.2526.691 57 гр. Варна, УЛ.Д-Р БОРИС ОКС №12, по плана на кв."Свети Никола"
81 04.06.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIII-93 10135.2723.1220 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №18, по плана на СО "Ваялар"
80 04.06.2021 Жилищна сграда 386 10135.2522.162   ул. "Димитър Манчев" №30, по плана на СО "Акчелар"
79 03.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда 3407 стар 10135.2552.2733 251 /189 стар/ ул. "Минзухар" №47, по плана на кв. Изгрев
78 01.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Тодор Икономов" № 20 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1033) до ново електромерно табло ТЕПО пред УПИ VІІІ-8, кв. 15 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.329) по плана на 18-ти м.р., ул. "Никола Михайловски" № 11, гр. Варна. VІІІ-8 10135.2560.329 15 гр. Варна, УЛ.НИКОЛА МИХАЙЛОВСКИ №11, по плана на 18 м.р.
77 01.06.2021 Жилищна сграда ІV-34,199,201 10135.2012.210 234 гр. Варна, ул. "Любен Дилов" №120, по плана на м-ст Мешелика
76 01.06.2021 Жилищна сграда ІІІ-34 10135.2012.209 234 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №26, по плана на м-ст Мешелик, кв. Виница
75 01.06.2021 Жилищна сграда XХIV-572 10135.2552.572 92 гр. Варна, ул. "Ръж" №4, по плана на кв. Изгрев
74 27.05.2021 Жилищна сграда 2923 10135.2552.2080 180 гр. Варна, ул. "Латинка" №59, по плана на кв. Изгрев
73 27.05.2021 Промяна предназначение и реконструкция на Хотел и помощна сграда с изба в Многофамилна жилищна сграда и самостоятелна къща в УПИ V-1581, кв.14 по плана на Вилна зона, идентичен с ПИ 10135.2564.187 по КК на гр.Варна, с административен адрес: ул."Драган Данаилов" №48 V-1581 10135.2564.187 14 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №48, по плана на Вилна зона
72 26.05.2021 Жилищна сграда ХХХIII - 90 10135.2526.90 23 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №42, по плана на ЖК "Бриз"
71 25.05.2021 Жилищна сграда 1221 10135.2723.528 87 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №18, по плана на со "Траката"
70 18.05.2021 Еднофамилна жилищна сграда I - 302 10135.2520.7313 139 гр. Варна, ул. Христо Фотев №3, по плана на со "Траката"
69 18.05.2021 Еднофамилна жилищна сграда XXIV-7178 10135.2520.7178 192 гр. Варна, ул. "Никола Танев" №14, по плана на со "Траката"
68 18.05.2021 “Еднофамилна жилищна сграда и ограда /разположена в рамките на имота/ с ивични фундаменти, плътна част до 60 см, бетонни колонки и ажурни пана между тях„ ХХVIII-351 10135.2520.351 93 ул. "Златю Бояджиев" №17, по плана на со "Траката"
67 18.05.2021 Преустройство и промяна на предназначение на ателие №3, на две нива /идентификатор 10135.2553.423.6.21/, находящо се на пети етаж в жилищна сграда в УПИ XIX-784 /ПИ 10135.2553.766/, кв.45, по плана на 25 м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. "Роза" №24 и обособяване на апартамент на пети етаж и ателие на шести етаж. XIX-784 10135.2553.423   ул. "Роза" №24, по плана на 25-ти м.р.
66 11.05.2021 Жилищна сграда 761б 10135.2551.402   УЛ.ГЛАДИОЛА №17, по плана на ЖК "Изгрев"
65 11.05.2021 Жилищна сграда VІІ-938 10135.2723.1219 175 гр. Варна, ул. "Иван Бориславов" №11, по плана на со."Ваялар"
64 11.05.2021 Жилищна сграда и гараж IХ-1360 10135.2512.1414 /стар 10135.2512.1360/ 28 гр. Варна, ул. "Андромеда" №18, по плана на СО "Перчемлията"
63 29.04.2021 Жилищна еднофамилна сграда II-4268 10135.2552.4268 244 ул. "Маргарита" №25, по плана на кв. Изгрев
62 29.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда V-4021 10135.2517.5154 57 гр. Варна, ул. "Мадарски конник" №15, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
61 29.04.2021 Преустройство и промяна предназначение на магазин в медико-дентален център в жилищна сграда в УПИ IX-1 (идентичен с ПИ 10135.2560.145), кв.34, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна, с административен адрес район Приморски, ул."Васил Кънчев"№2, ет.1 IX-1 10135.2560.145 34 гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ КЪНЧЕВ №2, ет.1, по плана на 18-ти м.р.
60 28.04.2021 Жилищна сграда XXXVII-1734 10135.2563.1734 30 гр. Варна, ул. "д-р Индржишка Кръстева" №4, по плана на 21 микрорайон
59 26.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХХVІІІ-2460 10135.2517.5304 110 гр. Варна, ул. "Агликина поляна" №17, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
58 26.04.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, БАСЕЙН И ПОДПОРНИ СТЕНИ VII-360 10135.2723.1238 75 гр. Варна, ул. Иван Селимински №8, по плана на СО "Ваялар"
57 22.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда I-255 10135.2552.5204 33 гр. Варна, ул. "Лешник" №10, по плана на кв."Изгрев"
56 21.04.2021 Жилищна сграда ХХХII-788 10135.2575.2042 10 ул. "Света Екатерина" №11, по плана на кв.Виница
55 20.04.2021 Жилищна сграда и подпорни стени VІІ-705 10135.2526.705 58 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №18, по плана на кв."Свети Никола"
54 15.04.2021 Пристройка и преустройство на търпима жилищна сграда VI-359 10135.2520.7193 93 гр. Варна, по плана на со "Траката"
53 15.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХIII-3065 10135.2521.3070 12 гр. Варна, ул. "Григор Вачков" №10, по плана на СО "Акчелар"
52 15.04.2021 Жилищна сграда ІХ-1996 10135.2510.1996 43 гр. Варна, ул. "Жар птица" №17, по плана на со "Добрева чешма"
51 02.04.2021 “Еднофамилна жилищна сграда с гараж и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м към северната /към ПИ №10135.2522.1035/, източната /към ПИ № 10135.2522.1065/ и югозападната /към ПИ № 10135.2522.556/, регулационни граници на имота – разположени изцяло в УПИ ХХVІІІ-1036 /ПИ № 10135.2522.1036/, кв. 7 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХVІІІ-1036 10135.2522.1036 7 гр. Варна, ул. "Йордан Мутафов" №98, по плана на СО „Акчелар”
50 01.04.2021 ЕТАП II - ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА И ПОКРИТ БАСЕЙН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВХОД 1 от строеж: Комплекс жилищни сгради с три входа, център за красота и подземни гаражи: I етап - Жилищна сграда вход 1, вход 2 и вход 3 и подземни гаражи; II етап - Център за красота и Покрит басейн, ХХХII-140, 141, 142, 143, 210 10135.2573.352 12 ул. "Боян Бъчваров" №160, по плана на К.К. "Чайка"
49 31.03.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб № 21 /СБС/ на въздушна мрежа /ВМ/ електрозахранена от Трафопост /КТП/ № 1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІ-5007, кв. 70 (идентичен с ПИ 10135.2552.5080) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна VІ-5007 10135.2552.5080 70 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
48 29.03.2021 Сграда за сезонно обитаване с водопроводно и канализационно отклонение и подземен гараж II-1615 10135.2564.1313 5 ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №7Б, по плана на "Вилна зона"
47 25.03.2021 Промяна предназначение на Бистро с идентификатор 10135.2563.625.1.53 в Обект за производство, съхранение, реализация и търговия на храни, находящ се в УПИ ХХII-2299, кв.21 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.625 по КК на гр.Варна ХХII-2299 10135.2563.625 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
46 25.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХV-1147 10135.2723.1206 174 гр. Варна, ул. "Безмер" №82, по плана на со."Ваялар"
45 24.03.2021 Вилна сграда 3379 10135.2520.6983 148 ул. "Панайот Семерджиев" №1, по плана на со "Траката"
44 23.03.2021 Водопроводно отклонение за жилищна сграда в УПИ ХІХ-1156, кв.7, ид.10135.2526.1156, по плана на кв."Свети Никола", ул."Арх.Желязко Богданов" № 39, гр.Варна. ХІХ-1156 10135.2526.1156 7 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
43 19.03.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIX-156=7182 10135.2520.7182 73 гр. Варна, ул. "Манол Лазаров" №45, по плана на СО "Траката"
42 19.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК4-2 на ул."Мир" № 35 електрозахранен от трафопост ТП № 169, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ І-"общ", кв.4а, идентичен с ПИ 10135.2555.52, по плана на 23 м.р., гр.Варна УПИ І-"общ" 10135.2555.52 гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
41 19.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А /електрозахранен от трафопост ТП №1921/ пред ПИ 10135.2723.527 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2723.532 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.532   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна
40 18.03.2021 Жилищна сграда ІV-475 10135.2515.3958 33 ул. "Вилхелм Баренц" №31 , по плана на СО "Ален мак"
39 11.03.2021 Жилищна сграда II-1837 10135.2563.1811 38 ул. "Илия Пенев" №1, по плана на Ж.К. "Бриз"
38 08.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени с височина до 1.80 л.м. ХIХ-1098 10135.2623.6099 207 ул. "Васил Стоянов" №30, по плана на СО "Горна Трака"
37 02.03.2021 Жилищна сграда VI-1008 10135.2623.1008 198 ул. "Васил Стоянов" №29, по плана на СО "Горна Трака"
36 26.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда V-3841 10135.2515.4082 6 гр. Варна, ул. "Федот Попов" №7, по плана на СО “Ален мак”
35 26.02.2021 Ваканционнна сграда ХХII-466, 648 10135.2571.4685 31 гр. Варна, ул. "Атанас Липчев" №4, вх. А и вх. Б, по плана на К.К. "Чайка"
34 26.02.2021 Жилищна сграда VII-634 10135.2520.7157 158 ул. "Рашко Блъсков" №14, по плана на со "Траката"
33 24.02.2021 Промяна на предназначение на офис № 13 с идентификатор № 10135.2557.32.3.13 в жилище, находящ се на първи етаж в жилищна сграда, в УПИ V-5, кв. 677, по плана на 2-ри м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Чаталджа” № 83. V-5 10135.2557.32.3.13 677 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
32 24.02.2021 Площадкова канализация Ф 200 РVС с дължина L = 76 метра, заустваща се в съществуващо канализационно отклонение, за УПИ V-872 /с идентификатор 10135.2526.872/ и УПИ ІV-868 /с идентификатор 10135.2526.868/, кв. 44, по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна V-872 и ІV-868 10135.2526.872 и 10135.2526.868 44 гр. Варна, по плана на кв. "Свети Никола"
31 18.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2012 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-705, кв.58, идентичен с ПИ 10135.2526.705, по плана на ж.к."Бриз", кв."Св.Никола", гр.Варна VІІ-705 10135.2526.705 58 гр. Варна, Ж.К.БРИЗ, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
30 17.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда II-1191 10135.2723.1256 101 гр. Варна, ул. "Весела Василева" №18, по плана на со "Ваялар"
29 17.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIV-1556, кв.7 /ПИ с ид.№10135.2564.135/, електрозахранен от трафопост КТП №1901, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XV-1532, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.159/, по плана на Вилна зона, ул.6-та №15, гр.Варна XV-1532 10135.2564.159 8 гр. Варна, №15, по плана на Вилна зона, ул.6-та №15
28 17.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2723.1242, по плана на СО "Ваялар"   10135.2723.1242   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
27 15.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХV-3290 10135.2520.7722 15 гр. Варна, по плана на со."Траката"
26 11.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ 10135.2560.387, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1033 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-9, кв. 16 (идентичен с ПИ 10135.2560.389), по плана на 18-ти м.р., бул. "Княз Борис І" № 99, гр. Варна ІV-9 10135.2560.389 16 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №99, по плана на 18-ти м.р.
25 11.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2554.292, ул."Константин Щъркелов" №6 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-283, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2554.283/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов" №7, гр.Варна V-283 10135.2554.283 21 гр. Варна, №7, по плана на 24-ти м.р., ул."К.Щъркелов" №7
24 11.02.2021 Жилищна сграда ХVI-123 10135.2575.221 22 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №69, по плана на кв. Виница
23 10.02.2021 Жилищна сграда - I-ви и II-ри етап IХ-3462 10135.2552.2290 182 гр. Варна, ул. "Латинка" №43, по плана на ЖК "Изгрев"
22 10.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда 652 10135.2723.652 82 ул. "Димитър Паничков" №2, по плана на СО "Ваялар"
21 09.02.2021 Еднофамилни жилищни сгради, подпорни стени и огради - етапно строителство: подобект 1 /етап 1/ и подобект 2 /етап 2/ ХІІІ-643 10135.2723.643 99 гр. Варна, УЛ.ДРАГАН ДАНАИЛОВ №53, по плана на со."Ваялар"
20 09.02.2021 Вилна сграда ХХІV-4961 10135.2517.4961 93 гр. Варна, ул. "Байкушева мура" №41А, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
19 04.02.2021 Две сгради със смесено предназначение – тяло 1 и тяло 2 XVI-1398 10135.2555.2627 гр. Варна, ул. "Мадара" №2, по плана на 23-ти м.р.
18 04.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда ІV-538 10135.2516.4892 43 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
17 04.02.2021 Преустройство и промяна предназначение на офис №2 с идентификатор 10135.2563.372.4.13, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ VІІ-2103, кв.50 по плана на 21-ви м.р. гр.Варна в АПАРТАМЕНТ 12 с административен адрес: гр.Варна , ул."Д-р Мирон Игнатов" №5 VІІ-2103 10135.2563.372 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
16 04.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А на ул. "Нарцис"/ул. "Еделвайс" (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 265) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-739, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.474), по плана на 25-ти м.р., ул. "Нарцис" № 12а, гр. Варна V-739 10135.2553.474 52 гр. Варна, УЛ.НАРЦИС №12а, по плана на 25-ти м.р.
15 02.02.2021 Пристройка към законна жилищна сграда I-727 10135.2575.1206 51 по плана на кв. Виница
14 27.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2563.69 /електрозахранен от трафопост ТП 1938/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІІІ-90, кв.23, идентичен с ПИ 10135.2526.90, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІІІ-90 10135.2526.90, 23 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
13 27.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2564.247 /електрозахранен от ТП №1921/ до ново електромерно табло пред УПИ V-1571, кв.17а /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.246/, по плана на СО "Ваялар", ул."Седма", гр.Варна V-1571 10135.2564.246 17а гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", ул."Седма"
12 19.01.2021 Курортна сграда за сезонно обитаване ХI-202/стар 1510а/ 10135.2566.202 1 по плана на С.О. "Долна Трака"
11 19.01.2021 Жилищна сграда XVII-971 10135.2508.971 37 ул. "Георги Китов" №77, по плана на СО "Сотира"
10 18.01.2021 Жилищна сграда XXIX-354 10135.2520.7309 93 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №19, по плана на со "Траката"
9 18.01.2021 Жилищна сграда III - 354 10135.2520.7308 93 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №19А, по плана на со "Траката"
8 18.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5 пред УПИ XXXII-3, кв.3, /електрозахранен от трафопост ТП №1650/, до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXIV-1511, кв.3 /идентичен с ПИ 10135.2575.2101/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XXXIV-1511 10135.2575.2101 3 гр. Варна, по плана на кв.Виница
7 18.01.2021 “Жилищна сграда” ІV-496 10135.2508.496 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №2, по плана на СО „Сотира”
6 12.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификсатор 10135.2526.1842 /електрозахранен от ТП № 1687/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-1843 /идентичен с ПИ 10135.2526.1843/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІV-1843 10135.2526.1843   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
5 08.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда XVI-663 10135.2723.663 79 ул. "Димитър Бояджиев" №9, по плана на СО "Ваялар"
4 08.01.2021 Жилищна сграда IV - 9658 10135.2520.7292 10 гр. Варна, ул. "Чудомир" №29, по плана на со "Траката"
3 08.01.2021 Жилищна сграда XVI-1242 10135.2564.549 29 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.20-ТА №9, по плана на "Вилна зона Варна"
2 06.01.2021 Многофамилна жилищна сграда, подпорни стени ХХХIII-727 10135.2575.727 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №57, по плана на кв. Виница
1 06.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда с басейн и ограда ІХ-584 10135.2526.584 4 гр. Варна, ул. "арх. Георги Костов" №14, по плана на "Свети Никола"
167 22.12.2020 Промяна на предназначение на апартамент №2 /идентификатор № 10135.2559.213.3.2/, в ателие №1, находящ се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІV-6428,6429, кв. 18, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Бреза” № 4. ХІV-6428,6429 10135.2559.213.3.2 18 гр. Варна, УЛ.БРЕЗА №4, по плана на 17 м.р.
166 18.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №1991 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-63, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2564.63/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна III-63 10135.2564.63 2 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
165 18.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване ХIII-723 10135.2510.2066 62 ул. "Жаровит" №8, по плана на со "Добрева чешма"
164 18.12.2020 Многофамилна жилищна сграда със Самостоятелна медико - диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, Индивидуална практика за първична медицинска помощ /ИППМП/, Амбулатория за специализирана извън болнична медицинска помощ /АСИМП/ и подпорни стени VII-767 10135.2575.1007 45 ул. "Свети Константин и Елена" №12, вход А - за жилищната сграда, вход Б - за медицинския център - партер, по плана на кв.Виница
163 17.12.2020 "Пристройка към жилищна сграда" XXXI-1823 10135.2564.1823 22 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №9, по плана на "Вилна зона"
162 16.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ограда III - 993 10135.2623.6094 203 гр. Варна, ул. "Йоаким Кърчовски" №12, по плана на со "Горна Трака"
161 16.12.2020 Жилищна сграда 2783 10135.2552.2135 163 гр. Варна, ул. "Копривка" №3, по плана на кв. Изгрев
160 11.12.2020 Многофамилна жилищна сграда III-421 10135.2575.1018 44 ул. "Цар Борис III" №30, вх.Д, по плана на кв. Виница
159 11.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда   10135.2520.6029 213 гр. Варна, ул. "Фани Мутафова" №2, по плана на со."Траката" местност "Малко Ю"
158 11.12.2020 Жилищна сграда   10135.2520.260 213 ул. "Трайко Симеонов" №13, по плана на со "Траката"
157 10.12.2020 Жилищна сграда 3674 10135.2552.1399 145 ул. "Круша" №20, по плана на ЖК Изгрев
156 10.12.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване лятна кухня, склад и басейн ІV-4 10135.2565.122 144 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
155 10.12.2020 Жилищна сграда XI-1815 10135.2552.1815 173 гр. Варна, ул. "Орхидея" №51, по плана на кв. Изгрев
154 10.12.2020 Жилищна сграда 559 10135.2520.6791 160 ул. "Ст. Л. Костов" №8, по плана на со "Траката"
153 07.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХVІ-1176 10135.2526.2705 11 гр. Варна, ул. "Арх. Константин Бойчев" №14, по плана на кв."Свети Никола"
152 07.12.2020 Жилищна сграда ХХIII-1590 10135.2564.1688 21 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №257, по плана на "Вилна зона"
151 07.12.2020 "Преустройство и промяна предназначение на ателие №4 в апартамент №4 в жилищна сграда "Дипломатик хил" XI-2263 10135.2563.103 3 гр. Варна, УЛ.Д-Р НИКОЛАЙ КОЛАРОВ №3, вх.5, по плана на жк. "Бриз - юг"
150 03.12.2020 Ремонт и реконструкция на еднофамилна жилищна сграда XX - 1239, 3553 10135.2723.892 96 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
149 26.11.2020 Жилищна сграда VІІ-435 10135.2575.795 10 гр. Варна, ул. "Свети Димитър Солунски" №5, вх.В, по плана на кв. Виница
148 26.11.2020 Преустройство и надстройка на вилна сграда - Първи етап II-1512А 10135.2566.124 2 ул. "Сандрово" №4, по плана на "Старите лозя"
147 24.11.2020 Жилищна сграда ХIII-979 10135.2552.979 119 ул. "Слънчоглед" №102, по плана на кв. Изгрев
146 24.11.2020 Жилищна сграда ХIII-1475 10135.2723.1021 178 ул. "Кутловица" №1, по плана на "Траката"
145 24.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХІV-328 10135.2509.380 19 гр. Варна, ул. "Петър Попйорданов" №14, по плана на СО „Телевизионна кула”
144 18.11.2020 Пристрояване, реконструкция и преустройство на съществуваща вилна сграда III-1955 10135.2520.8034 106 ул. "Любен Дилов" №7, по плана на СО "Траката"
143 18.11.2020 Жилищна сграда III-572, 2056, 2066 10135.2551.2066 203 ул. "Райска ябълка" №24А, по плана на ЖК Изгрев
142 16.11.2020 Жилищна сграда XVI-171 10135.2563.437 42 ул. "Д-р Параскев Казаски" №4, по плана на 21 м.р
141 12.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда IV-7172 10135.2520.7234 144 гр. Варна, ул. "Матей Граматик" №49, по плана на С. О. "Траката"
140 12.11.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-6041 10135.2520.7221 139 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №41, по плана на СО "Траката"
139 06.11.2020 Жилищна сграда ХХII-5146 10135.2517.5294 54 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
138 05.11.2020 Едноетажна жилищна сграда XXIX-2136 10135.2552.5236 241 гр. Варна, ул. "Дилянка" №13, по плана на кв.“Изгрев”
137 05.11.2020 „Вилна сграда” 1913 10135.2520.1913 119 ул. "Петър Сапунов" №7, по плана на СО "Траката"
136 05.11.2020 Жилищна сграда XXIV-1901 10135.2552.5254 238 гр. Варна, ул. "Перуника" №44, по плана на кв."Изгрев"
135 03.11.2020 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП 1701 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХІІ-1867, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2563.1867/, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХХІІ-1867 10135.2563.1867 49 гр. Варна, по плана на 21 м.р
134 02.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена ХL-5144 10135.2517.5301 110 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №301, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
133 30.10.2020 Жилищна сграда XХIV-1638 10135.2723.289 71 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №21, по плана на "Траката"
132 28.10.2020 Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда XXIV-141,144 10135.2564.1770 8 гр. Варна, по плана на Вилна зона
131 28.10.2020 Жилищна сграда 3633 10135.2552.1496 8 ул. "Маргарита" №119, по плана на ЖК "Изгрев"
130 28.10.2020 Жилищна сграда, къща "Б" ІІ-866 10135.2526.2510 44 УЛ.АРХ.ЕВГЕНИ ДЯКОВИЧ №32А, по плана на кв. Свети Никола
129 26.10.2020 Промяна предназначение на част от административна сграда с идентификатор 10135.2558.137.8 в КАФЕ-БАР, находяща се в УПИ І-137 "за общ. ползване", кв.656 по плана на 6-ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.137 по КК на гр.Варна, с административен адрес: бул."Осми Приморски полк" №119 І-137"за общ.ползване" 10135.2558.137 656 гр. Варна, по плана на 6-ти м.р.
128 23.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2065 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2564.952 /идентичен с УПИ XV-1160-б, кв.50/, по плана на "Вилна зона", бул."Княз Борис I" №315, гр.Варна XV-1160-б 10135.2564.952 50 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №315, по плана на вилна зона
127 23.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2040 до електромерно табло тип ТЕПО /секция 1 и секция 2/ в УПИ VII-14, 15, кв.65 /идентичен с ПИ 10135.2028.27/, по плана на кв.Виница,ул."Овеч", гр.Варна УПИ VII-14, 15 10135.2028.27 65 гр. Варна, УЛ.ОВЕЧ, по плана на кв.Виница,ул."Овеч"
126 23.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред трафопост ТП №1708 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ IX-1569, кв.62 /идентичен с ПИ 10135.2723.843/, по плана на СО "Траката", гр.Варна IX-1569 10135.2723.843 62 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
125 23.10.2020 Промяна предназначение от склад за инертни материали и пристройка в цех за комплектовка и обработка на корпусна мебел V „терен за не замърсяващи производства” 35701.501.620 52 гр. Варна, по плана на с. Каменар
124 19.10.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване - склад ХХIII-873 10135.2623.873 172 ул. "Безмер" №61, по плана на СО "Горна Трака"
123 15.10.2020 Жилищна сграда XIV-2727 10135.2517.5251 131 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
122 15.10.2020 Надстройка с един етаж на едноетажна жилищна сграда IV-2575.44 /стар №13/ 10135.2575.44 17 ул. "Съби Велков" №8, по плана на кв. Виница
121 12.10.2020 Вилна сграда   10135.2509.154 15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
120 06.10.2020 Жилищна сграда, подземно и допълващо застрояване и ограда ХХХVII-1648 10135.2575.1648 20 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №38, по плана на кв.Виница
119 02.10.2020 Канализационно включване с дължина 13,85 метра, РVС ф 200 от РШ2 до РШ1, за жилищна сграда находяща се в ПИ 3033-а, кв. 175, /с идентификатор 10135.2552.4328/, по плана на ж.к. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 26А, гр. Варна 3033-а 10135.2552.4328 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26А, по плана на ж.к. "Изгрев"
118 02.10.2020 Канализационно включване с дължина 13,75 метра, РVС ф 200 от РШ2 до РШ1, за жилищна сграда 3033-б 10135.2552.4329 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26, по плана на ЖК "Изгрев"
117 02.10.2020 Промяна на предназначение на търговски обект /идентификатор № 10135.2556.27.2.8 в Зала за танци и бойни изкуства, находящ се на подземен етаж, в офис сграда в УПИ VІІІ-11 ”за обществено обслужване" /ПИ № 10135.2556.27/, кв. 997, по плана на 5 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Селиолу” № 48. VІІІ -11 ”за обществено обслужване 10135.2556.27.2.8 997 гр. Варна, ул. "Селиолу" №48, по плана на 5 м.р.
116 02.10.2020 Промяна предназначение на АТЕЛИЕ №6, с идентификатор №10135.2573.1077.1.20, находящ се на четвърти етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”№1, гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №18”. XL-799 10135.2573.1077 10 гр. Варна, ул. “Професор Петър Ников” №1, по плана на кк "Чайка"
115 01.10.2020 Жилищен комплекс - блок 2 - вход 2 и блок 3 - вход 3 - II етап IV-11, 12, 1149, 1150 10135.2028.17 65 гр. Варна, ул. "Овеч" №10, по плана на кв. Виница
114 01.10.2020 Жилищна сграда XIII-1703 10135.2552.5154 244 гр. Варна, ул. "Ягода" №31, по плана на кв."Изгрев"
113 29.09.2020 Двуетажна жилищна сграда 1886 10135.2526.1886   гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №27, по плана на ЖК "Бриз"
112 29.09.2020 Жилищна сграда III-2361=972 10135.2526.972 53=60 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №32, по плана на "Свети Никола"
111 28.09.2020 Вилна сграда- първи етап 1269 10135.2517.1269   гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №269, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
110 25.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда 6053 10135.2520.6053 137 гр. Варна, ул. "Теодор Траянов" №16, по плана на СО "Траката"
109 24.09.2020 Многофамилна жилищна сграда ХLVІІ-35 10135.2563.1998 19 гр. Варна, ул. "Стоян Бъчваров" №3, по плана на ж.к.Бриз
108 17.09.2020 Автосервиз 12=46б 10135.2553.12   гр. Варна, ул. "Цар Освободител" №100А, по плана на 26-ти м.р.
107 15.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда XХХVII-404 10135.2564.404 22 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.6-ТА №52, по плана на "Вилна зона"
106 15.09.2020 Жилищна сграда 3387 10135.2520.3387 131 гр. Варна, ул. "Матей Граматик" №41, по плана на "Траката"
105 09.09.2020 Сграда с обществено предназначение ХI-91 "за обществено обслужване" 10135.2555.91 10А гр. Варна, ул. "Васил Петлешков" №11, по плана на 23-ти м.р.
104 04.09.2020 Временен строеж - жилищна сграда 222 10135.2551.270   гр. Варна, ул. "Жасмин" №34, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
103 04.09.2020 Пристройка и надстройка на жилищна сграда III-1137 10135.2723.411 171 гр. Варна, по плана на "Траката"
102 01.09.2020 Жилищна сграда   10135.2521.3082 / стар 10135.2521.36/   гр. Варна, ул. СО "Акчелар 521-3" №082, по плана на СО "Акчелар"
101 28.08.2020 Една вилна сграда - вила А - първи етап 532 10135.2723.532 97 гр. Варна, ул. "Весела Василева" №3, по плана на СО "Ваялар"
100 26.08.2020 Жилищна сграда VIII-1829,1830 10135.2575.2053 32 а гр. Варна, ул. "Хоризонт-Виница" №3, по плана на кв. Виница
99 26.08.2020 Магазин и ресторант на приземния етаж - II-ри етап XХIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, ул. "Катя Папазова" №7, по плана на КК "Чайка"
98 20.08.2020 Многофамилна жилищна сграда XXXIV-400 "за жилищно строителство" 10135.2522.4185 24 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-4" №185, по плана на СО "Акчелар"
97 20.08.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХ-732 10135.2508.732 38 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №47, по плана на СО "Сотира"
96 18.08.2020 Жилищна сграда ХХII-126 10135.2510.2040 7 гр. Варна, ул. "Орфей" №93, по плана на со "Добрева чешма"
95 14.08.2020 Жилищна сграда XVI-2898А 10135.2552.2062 179 гр. Варна, ул. "Букет" №44, по плана на ЖК "Изгрев"
94 14.08.2020 Жилищна сграда 2213 10135.2517.1905   гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №31, по плана на "Манастирски рид"
93 14.08.2020 Жилищна сграда XII-372 10135.2508.372 20 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №61, по плана на СО "Сотира"
92 14.08.2020 Жилищна сграда IV-4101"за жил.стр." 10135.2552.5005 125 гр. Варна, ул. "Петуния" №39А, по плана на кв. Изгрев
91 12.08.2020 Жилищна сграда XХVII-512 10135.2723.512 84 гр. Варна, ул. "Ламар" №9, по плана на СО "Ваялар"
90 12.08.2020 "Преустройство и промяна на предназначението на два самостоятелни обекта за търговска дейност с идентификатор 10135.2558.74.1.42 и 10135.2558.74.1.43 в дентална клиника / АГППСМП / , находяща се в УПИ I-113, кв. 651 по плана на 6-ти м.р.с административен адрес ул. "Генерал Тошев" №38, гр. Варна" I-113 10135.2558.74 651 гр. Варна, ул. "Генерал Тошев" №38, по плана на 6-ти м.р.
89 12.08.2020 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект ПУПА БАР с идентификатор №10135.2573.353.6.53, находящ на ниво 1 и ниво 2 вход 1 на жилищна сграда в УПИ ХХХI-145,147,149,150,244 кв.12, (идентификатор 10135.2573.353) по плана на КК”Чайка”, в „АПАРТАМЕНТ”. ХХХI-145,147,149,150,244 10135.2573.353 12 гр. Варна, ул. "Станко Вълчанов" №7, по плана на КК”Чайка”
88 29.07.2020 Преустройство и промяна на предназначението на таван с идентификатор 10135.2560.7.11.19, находящ се в жилищна сграда на ул. "Княз Н. Николаевич" №23, вх. А, кв.7, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна в ЖИЛИЩЕ   10135.2560.7 7 гр. Варна, ул. "Княз Н. Николаевич" №23, вх.а, по плана на 18-ти м.р.
87 24.07.2020 Жилищна сграда - преустройство на съществуваща сграда, пристройка и надстройка III-233 35701.501.233 41 гр. Варна, ул. "Софроний Врачански" №7, по плана на с. Каменар
86 24.07.2020 Разширение на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "А1 България"ЕАД на територията на кв.Виница, гр.Варна       гр. Варна, по плана на кв.Виница
85 21.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда VI-1070 10135.2526.1070 20 гр. Варна, ул. "Арх.Константин Бойчев" №9, по плана на "Свети Никола"
84 21.07.2020 Вилна сграда 995 10135.2510.995   гр. Варна, ул. "Зевс" №162, по плана на СО "Добрева чешма"
83 21.07.2020 Жилищна сграда XIХ-6014 10135.2623.6014 209 гр. Варна, ул. "Свети Климент Охридски" №181, по плана на СО "Горна Трака"
82 16.07.2020 Жилищна сграда XIV-1698б=714ч 10135.2526.1877 58 гр. Варна, ул. "Арх. Камен Горанов" №42, по плана на "Свети Никола"
81 16.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда XXIV-2835 "за жил. стр." 10135.2515.3938 2 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №155, по плана на СО "Ален мак"
80 14.07.2020 Жилищна сграда XVII-980 10135.2552.5133 119 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №104, по плана на кв."Изгрев"
79 14.07.2020 Жилищна сграда I-980 10135.2552.5132 119 гр. Варна, ул. "Орхидея" №111, по плана на кв."Изгрев"
78 14.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда XХVIII-3066 10135.2521.3080 12 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 521-3" №071, по плана на СО "Акчелар"
77 09.07.2020 Жилищна сграда - I-ви етап 6966 10135.2520.6966 15 гр. Варна, ул. "Борис Митов" №10, по плана на СО "Траката"
76 09.07.2020 Двуетажна жилищна сграда XVIII-3446 10135.2515.2118 78 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №16, по плана на СО "Ален мак"
75 08.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда III-77 10135.2521.3069 13 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 521-3" №069, по плана на СО "Акчелар"
74 03.07.2020 ЗИМНА ГРАДИНА -представляваща надстройка над гараж и пристройка към двуетажна вилна сграда ХХ-1099А 10135.2564.896 48 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "16-та" №30, по плана на "Вилна зона"
73 02.07.2020 Жилищна сграда 193 10135.2522.548 7 по плана на СО "Акчелар"
72 23.06.2020 Семеен пансионат IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №30, по плана на КК "Чайка"
71 23.06.2020 Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на „кафе-бар” с идентификатор № 10135.2555.277.1.134, находящ се на първи етаж в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част на ул. ”Димитър Икономов” №36, УПИ I-"за адми. и общ. обсл. дейности, кв.19, 23 микрорайон, гр. Варна, в „заведение за обществено хранене-ПИЦАРИЯ "ДОМИНОС”. I-"за адми. и общ. обсл. дейности 10135.2555.277 19 гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №36, по плана на 23-ти микрорайон
70 15.06.2020 Вилна сграда XV-1184 10135.2515.1184 75 гр. Варна, ул. "Васил Попов" №8, по плана на СО "Ален мак"
69 12.06.2020 Жилищна сграда Х-2526.1429 10135.2526.1429 62 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №48, по плана на кв. "Свети Никола"
68 11.06.2020 Жилищна сграда и ограда с плътна част до 0.6 м. и ажурна част с обща височина до 2.20 м. по уличната регулационна линия, а по вътрешната регулационна граница към ПИ 10135.2552.1531, плътна ограда с височина до 2.20 м., разположени изцяло в УПИ XVII-1930, кв.243, по плана на ЖК „Изгрев”, гр. Варна XVII-1930 10135.2552.5094 243 гр. Варна, ул. "Ягода" №18, по плана на ЖК "Изгрев"
67 10.06.2020 "Еднофамилна жилищна сграда XII-248 10135.2520.248 187 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №25, по плана на со "Траката"
66 10.06.2020 "Промяна на предназначението на "Магазин" с идентификатор 10135.2558.1.3.36, кв. 631 по плана на 6 - ти м.р., гр. Варна, адрес ул. "Царевец"№11, бх. Г, ет.1 в "Гараж"   10135.2558.1 631 гр. Варна, по плана на 6-ти м.р.
65 05.06.2020 Жилищна сграда XIV-351 10135.2575.348 30 гр. Варна, ул. "Свети Георги" №10, по плана на кв. Виница
64 05.06.2020 Жилищна сграда ХІХ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2043 29а гр. Варна, ул. "Албена" №26"А", по плана на кв. „Виница”
63 05.06.2020 Жилищна сграда ХVІІІ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2044 29а гр. Варна, ул. "Албена" №26, по плана на кв. „Виница”
62 02.06.2020 Апартаментен хотел - пристройка и надстройка към съществуващо бистро XХХVIII-241, 732 10135.2573.323 11 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №72, по плана на КК "Чайка"
61 02.06.2020 Вилна сграда и работилница 2293 10135.2517.1831 42 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №831, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
60 01.06.2020 “Еднофамилна, жилищна сграда, подпорна стена по северозападната граница на имота с дължина 6,45м и височина от прилежащия терен от 2,00 до 3,00м и подпорна стена по югозападната граница на имота с дължина 6,58м и височина от прилежащия терен до 2,00м, изцяло разположени в УПИ ХХV-416 /ПИ № 10135.2515.3990/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХV-416 10135.2515.3990 20 гр. Варна, ул. "Вилхелм Баренц" №42, по плана на СО "Ален мак"
59 29.05.2020 Жилищна сграда XVIII-1383 10135.2552.5247 169 гр. Варна, ул. "Букет" №70, по плана на кв."Изгрев"
58 29.05.2020 Вътрешно преустройство и промяна предназначението на бар с идентификатор 10135.2560.410.1.31 в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в УПИ ІІ-17 "общ. обслужване и хотел", кв.44 по плана на 18 м.р., идентичен с ПИ 10135.2560.410 по КК на гр.Варна ІІ-17 "общ. обслужване и хотел" 10135.2560.410 44 гр. Варна, по плана на 18 м.р.
57 29.05.2020 Промяна предназначение на склад с ид. 10135.2554.551.1.15 в "апартамент №15", находящо се на шести етаж в жилищна сграда в УПИ XVIII-1434, кв.32, по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул."Дубровник" №46Б. XVIII-1434 10135.2554.551 32 гр. Варна, ул. "Дубровник" №46Б, по плана на 24 -ти микрорайон
56 27.05.2020 Етапно строителство на еднофамилна жилищна сграда: първи етап – жилищна сграда ХХVIII – 4349 „за жил. стр.” 10135.2552.4349 71 гр. Варна, ул. "Туя" №26, по плана на кв. "Изгрев"
55 27.05.2020 Жилищна сграда 3661 10135.2552.1055 121 гр. Варна, ул. "Гардения" №46, по плана на ЖК "Изгрев"
54 27.05.2020 Жилищна сграда 3662 10135.2552.1056 121 гр. Варна, ул. "Гардения" №44, по плана на ЖК "Изгрев"
53 15.05.2020 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения XLV-36 10135.2563.36 19 гр. Варна, по плана на Ж.К. "Бриз"
52 14.05.2020 "Промяна предназначението на "Гараж 1" в "Магазин" в УПИ VI - 395, кв. 17 по плана на 18 - ти м.р., ПИ с идентификатор 10135.2560.395.3.12 с административен адрес :ул. "Д - р Иван Богоров" 4, гр. Варна" VI - 395 10135.2560.395 17 гр. Варна, ул. "Д-р Иван Богоров" №4, по плана на 18-ти м.р.
51 13.05.2020 Жилищна сграда VII-736 10135.2575.1213 51 гр. Варна, ул. "Мария Бацарова" №20, по плана на кв. Виница
50 13.05.2020 Жилищна сграда ХІ-400 10135.2516.4880 27 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №880, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
49 12.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1672 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2564.1709, кв.49, по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1709 49 гр. Варна, по плана на Вилна зона
48 12.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда V-5236 10135.2517.5346 123 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №346, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
47 28.04.2020 Жилищна сграда и подпорни стени V-757 10135.2052.763 49 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №13, по плана на СО "Виница-север"
46 09.04.2020 Жилищна сграда IV-1944 10135.2552.1094 160 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
45 07.04.2020 Вилна сграда 602 10135.2510.602 48 гр. Варна, ул. СО "Добрева чешма 510" №602, по плана на СО "Добрева чешма"
44 01.04.2020 Жилищна сграда XIII-1609 10135.2552.1816 29 гр. Варна, ул. "Орхидея" №49, по плана на кв. Изгрев
43 31.03.2020 Жилищна сграда II-2725 10135.2552.2725 241 гр. Варна, ул. "Ягода" №12, по плана на кв. "Изгрев"
42 31.03.2020 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени: № 1 в северозападната част на имота с дължина 15,50м и височина от 1,60м до 2,60м от прилежащия терен, № 2 покрай североизточната граница на имота с дължина от 55,00м и височина от 1,45 м до 4,20м от прилежащия терен и № 3 в югоизточната част на имота с дължина от 15,30м и височина от 3,00м до 4,20м от прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ ХХХІ-331 / ПИ № 10135.2508.311/, кв. 24 по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХХІ-331 10135.2508.311 24 гр. Варна, ул. "Мир" №136, по плана на СО "Сотира"
41 31.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда V-1571 10135.2564.246 17а гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №26, по плана на "Вилна зона"
40 26.03.2020 Многофамилна жилищна сграда ХХ-869 10135.2575.2019 60 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №42, по плана на кв. Виница
39 26.03.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-6А (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 932) до електромерно табло тип ТЕПО на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ № 3 до УПИ ІV-4355, кв. 113 (идентичен с ПИ 10135.2552.4355) по плана на ж. к. "Изгрев", гр. Варна ІV-4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж. к. Изгрев
38 19.03.2020 Жилищна сграда V-4100 10135.2552.4100 125 гр. Варна, ул. "Петуния" №39, по плана на кв. Изгрев
37 17.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда ПИ 249 10135.2520.249 187 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №27, по плана на СО "Траката"
36 17.03.2020 Жилищна сграда 7828 10135.2623.7828 209 гр. Варна, ул. "Блага Димитрова" №70, по плана на СО "Горна Трака"
35 17.03.2020 Жилищна сграда XXХVIII-950 10135.2526.2311 23 гр. Варна, ул. "Димитър Константинов" №24, по плана на Ж.К. "Бриз"
34 17.03.2020 Жилищна сграда XXXIX-950 10135.2526.2312 23 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №33Б, по плана на ЖК "Бриз"
33 13.03.2020 Вилна сграда XIV-219 10135.2508.219 8 гр. Варна, ул. "Проф. Камен Проданов" №7, по плана на СО "Сотира"
32 11.03.2020 Първи етап на жилищна сграда на три етажа с магазин и гараж на първи етаж от общо пет етажна жилищна сграда IV-370 10135.2553.681 1082 гр. Варна, ул. "Кестен" №11, по плана на 26-ти м.р.
31 10.03.2020 Вилна сграда състояща се от полуподземен, надземен и тавански етажи и гараж ІІ-211 10135.2520.3311 14 гр. Варна, ул. "Илия Петров" №13, по плана на СО "Траката"
30 10.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда ІV-232 10135.2515.232 18 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №20, по плана на СО „Ален мак”
29 09.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХІ-6077 10135.2623.6089 195 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №94, по плана на СО "Горна Трака"
28 05.03.2020 Пристройка към съществуваща вилна сграда 647 10135.2520.647 141 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
27 05.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда III-160 10135.2551.160 16 гр. Варна, ул. "Ръж" №41, по плана на кв. Изгрев
26 27.02.2020 Преустройство и промяна предназначение на семеен хотел с идентификатор №10135.2555.182.1.58, находящ се на първи и втори етаж в жилищна сграда в УПИ III-2452, кв. 19, идентичен с идентификатор 10135.2555.182, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул."Димитър Икономов" №32, в "апартамент" и "кафе-бар". III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, по плана на 23-ти микрорайон
25 27.02.2020 “Жилищна сграда Х-459 10135.2515.4011 23 гр. Варна, №11, по плана на СО „Ален мак”
24 24.02.2020 Жилищна сграда ХХIХ-40 10135.2575.2066 17 гр. Варна, ул. "Христо Каварналиев" №18А, по плана на кв. Виница
23 21.02.2020 'Жилищна сграда XX-1574 10135.2564.199 18 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №35, по плана на "Вилна зона"
22 13.02.2020 Промяна предназначение и преустройство на Пералня в Жилище ХV-965 10135.2575.1278 50А гр. Варна, ул. "Свети Константин и Елена" №40, вх.10, по плана на кв."Виница"
21 13.02.2020 Жилищна сграда V-850=V-310 10135.2575.1974 41 гр. Варна, ул. "Ламбо Пасков" №18, по плана на кв. Виница
20 13.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /МТП/ № 1852 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІ-913, кв.54, идентично с ПИ 10135.2526.913, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІІ-913 10135.2526.913 54 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
19 10.02.2020 Допълващо застрояване - гараж със склад I-836 10135.2575.2028 43 гр. Варна, ул. "Свети Константин и Елена" №9, по плана на кв. Виница
18 10.02.2020 Жилищна сграда ХХХ-1542 10135.2564.1542 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.13-ТА №31, по плана на "Вилна зона"
17 06.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 2103 до електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХІІ-2067, кв.47 /идентичен с ПИ 10135.2563.1905/, по плана на 21-ви м.р., кв."Св.Никола", № 117, гр.Варна. ХІІ-2067 10135.2563.1905   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
16 06.02.2020 Жилищна сграда 739 10135.2564.739   гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.18-ТА №4, по плана на Вилна зона
15 06.02.2020 Еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и масивна ограда ХХI-760 10135.2575.1995 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №5, по плана на кв.Виница
14 03.02.2020 Жилищна сграда 392 10135.2520.392 168 гр. Варна, ул. "Никола Ганушев" №5, по плана на СО "Траката"
13 03.02.2020 Жилищна сграда IV-475 10135.2508.1467 18 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №63, по плана на СО "Сотира"
12 03.02.2020 "Смяна на предназначение на склад в апартамент (жилище)"   10135.2723.830 84 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №27, ет.1, ап.13, по плана на со "Ваялар"
11 29.01.2020 Жилищна сграда 423 10135.2522.399   гр. Варна, по плана на "Акчелар" /"Руски окопи"/
10 27.01.2020 "Преустройство и промяна на предназначение на офис с ид. 10135.2556.378.1.31 в лекарски кабинет в Многофамилна жилищна сграда в УПИ II -10,11 и 12, кв. 602, по плана на 5 -ти м.р., гр. Варна" II - 10,11,12 10135.2556.378.1.31 602 гр. Варна, ул. "Селиолу" №11, ет.1 обект 2, по плана на 5 - ти м.р.
9 23.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1882 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV-585, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2571.4607/ по плана на к.к."Чайка", гр.Варна IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
8 16.01.2020 Жилищна сграда IX-1139 10135.2526.236 25 гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №16А, по плана на ЖК "Бриз"
7 15.01.2020 Жилищна сграда с гараж IV-667 10135.2052.667 49 гр. Варна, ул. "Кастрица" №46, по плана на СО "Виница север"
6 15.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда XI-31 10135.2516.4867 2 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №867, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
5 15.01.2020 Жилищна сграда и ограда V-223 10135.2563.2000 44 гр. Варна, ул. "Д-р Янаки Богданов" №11, по плана на 21-ви м.р.
4 13.01.2020 Реконструкция на покрив над магазини /представляващи част от жилищна сграда/ XXIII-5а 10135.2560.300 12 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №30а, по плана на 18-ти м.р.
3 13.01.2020 Eднофамилна жилищна сграда ХХ-1582 10135.2526.2292 26 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №15, по плана на ЖК "Бриз"
2 08.01.2020 Вилна сграда 2078 10135.2517.1923   гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №50, по плана на "Манастирски рид"
1 06.01.2020 Вилна сграда 3719 10135.2515.3719 62 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №6, по плана на СО "Ален мак"
203 19.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда III-993, 994 10135.2022.663 61 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №5, по плана на кв. Виница
202 19.12.2019 Двуетажна жилищна сграда с външни ВиК връзки XIII-183   48 гр. Варна, по плана на с. Каменар
201 19.12.2019 Еднофамилна сграда 8834 10135.2623.8834 210 гр. Варна, ул. "Кирил Христов" №6, по плана на СО "Горна Трака"
200 18.12.2019 "Преустройство и промяна предназначението на "игрална зала" в "банков офис" "жил. стр., маг. и трп." 10135.2560.5 4 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №100, по плана на 18-ти м.р.
199 18.12.2019 Жилищна сграда XХХVI-134 10135.2522.1150 19 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-1" №150, по плана на СО "Акчелар"
198 18.12.2019 Вилна сграда   10135.2515.559 46 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
197 16.12.2019 Жилищна сграда IV-327 10135.2520.7173 /стар 10135.2520.327/ 134 гр. Варна, ул. "Теодор Траянов" №17, по плана на СО "Траката"
196 16.12.2019 Жилищни сгради ІV-2919 10135.2526.2712,10135.2526.2713 /стар 10135.2526.2673/ 24 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов", "Проф. д-р Н. Константинов" №6, по плана на ж.к.Бриз
195 16.12.2019 Сградно водопроводно отклонение за хотел "Кораба", находящ се в ПИ №158, кв.148 /ПИ с ид.№10135.2573.1078/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна 158 10135.2573.1078 148 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
194 11.12.2019 Изграждане на капандура в апартамент №13 /ПИ 10135.2560.414.2.13/ находящ се на седми надземен етаж, част от жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2560.414, кв.21 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна   10135.2560.414.2.13 21 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
193 11.12.2019 Жилищна сграда ХХV-3473 10135.2515.3969 39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
192 11.12.2019 Фитнес и жилищна сграда XXIII-3793 10135.2515.3793 39 по плана на СО "Ален мак"
191 09.12.2019 Жилищна сграда и работилница III-95 10135.2052.95 48 гр. Варна, ул. "Кастрица" №55, по плана на СО "Виница север"
190 06.12.2019 Жилищна сграда II-55 10135.2052.55 45 гр. Варна, ул. "Тюркоаз" №6, по плана на СО "Виница-север"
189 05.12.2019 "Промяна на предназначение на обект №9 (склад) в жилище в многофамилна жилищна сграда в ПИ 619, кв.101 по ПНИ на со "Ваялар", гр. Варна" 619 10135.2723.619 101 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
188 04.12.2019 Жилищна сграда ХХVIІ - 1242 10135.2564.1407 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.20-ТА №12, по плана на "Вилна зона"
187 02.12.2019 Промяна предназначение на съществуваща тераса в жилищно помещение и преустройство на апартамент с идентификатор №10135.2555.277.1.80, находящ се в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част в УПИ I-адм. и обсл. дейности, кв.19, /идентификатор 10135.2555.277/, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна I-адм. и обсл. дейности 10135.2555.277.1.80 19 гр. Варна, по плана на 23 микрорайон
186 02.12.2019 Жилищна сграда V-86 10135.2052.776 33 гр. Варна, ул. "Кастрица" №67, по плана на со "Виница север"
185 02.12.2019 Жилищна сграда 2 - втори етап XII-1413 10135.2723.732 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №63, по плана на "Траката"
184 29.11.2019 Семеен пансионат 726 10135.2515.726 27 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №41, по плана на СО "Ален мак"
183 28.11.2019 Еднофамилни жилищни сгради XLIII-1509 10135.2564.1509 48 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.17-ТА №29, по плана на Вилна зона
182 27.11.2019 Двуфамилна вилна сграда XII-4054 10135.2623.4054 200 гр. Варна, ул. "Илия Христович" №9, по плана на СО "Горна Трака"
181 27.11.2019 Промяна на предназначението на „еднофамилна жилищна сграда” в "детска градина", находяща се в УПИ IX-1832"за жил.стр. и детска градина", с идентификатор 10135.2552.5201, кв.228 по плана на кв."Изгрев", гр.Варна. IX-1832"за жил.стр. и детска градина" 10135.2552.5201 228 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
180 21.11.2019 Жилищна сграда ХI-1456,1457,1927 10135.2575.2046 38 гр. Варна, ул. "Черно море" №10, по плана на кв. Виница
179 21.11.2019 Жилищна сграда с гараж XХХI-1441 10135.2564.222 18 гр. Варна, ул. "Вилна зона", ул. "7-ма" №49, по плана на "Вилна зона"
178 21.11.2019 Масивна жилищна сграда с гараж 1376"а" 10135.2526.846 30 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №29, по плана на кв. "Св. Никола"
177 20.11.2019 Жилищна сграда - блок А и блок Б с водопроводно и битово канализационно отклонения XLIX-174, 343 10135.2563.1828 43 гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казаски" №1А, за тяло А - вх. А за тяло Б - вх.Б, по плана на 21-ви м.р.
176 20.11.2019 Жилищна сграда Х-1085 10135.2526.1085 10 гр. Варна, ул. "Арх. Константин Бойчев" №11, по плана на кв. "Свети Никола"
175 20.11.2019 Жилищна сграда XII-869 10135.2510.2032 68 гр. Варна, ул. "Вулкан" №4, по плана на СО "Добрева чешма"
174 18.11.2019 Жилищна сграда IХ-35 10135.2575.97 18 гр. Варна, ул. "Димитър Димов" №19, по плана на кв. Виница
173 18.11.2019 Жилищна сграда XIII-558 10135.2508.1404 17 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №50, по плана на СО "Сотира"
172 14.11.2019 Жилищна сграда и ограда XVII-4901 10135.2517.4901 67 гр. Варна, №901, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
171 11.11.2019 Жилищна сграда IХ-804 10135.2526.1869 5 гр. Варна, ул. "Уста Генчо Кънев" №27, по плана на кв. "Свети Никола"
170 11.11.2019 Жлищна сграда, гараж и ограда ХХIII-1264=1769 10135.2564.1769 21а гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.9-ТА №14, по плана на Вилна зона
169 11.11.2019 Многофамилни жилищни сгради XХXII-1673 10135.2575.1673 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №37, по плана на кв. Виница
168 08.11.2019 АТЕЛИЕ с идентификатор 10135.2558.87.13.45 и НАПРАВА НА КАПАНДУРИ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляващо промяна на предназначение на таван №10 /идентификатор 10135.2558.87.13.10/, таван №16 /идентификатор 10135.2558.87.13.16/, таванско помещение към апартамент №1 /10135.2558.87.13.1/ и таванско помещение към апартамент №4 /идентификатор 10135.2558.87.13.4/ 97 10135.2558.87 658 гр. Варна, ул. "бул. "Чаталджа" №14Б, вход "А", по плана на 6-ти м.р.
167 07.11.2019 Жилищна сграда 3780 10135.2552.1557 10 гр. Варна, ул. "Кайсия" №21, по плана на ЖК "Изгрев"
166 31.10.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на офис 6 с ид. 10135.2560.374.1.39, офис 7 с ид. 10135.2560.374.1.40 и офис 4 с ид. 10135.2560.374.1.38 в УПИ I-7, кв.14 по плана на 18 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, в жилища и офис" I-7 10135.2560.374 14 гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, по плана на 18-ти м.р.
165 31.10.2019 Жилищна сграда 546 10135.2571.413 43 гр. Варна, ул. "Янко Маринов" №7, по плана на КК "Чайка"
164 31.10.2019 "Преустройство, промяна предназначение и делба на ателие с ид 10135.2556.1.6.16 по КК в жилище и ателие, находящо се в сграда в УПИ III – "за жил. стр. и обещет. на собствениците", кв. 595 по плана на 5 м.р., бул. „Цар Освободител” №88, вх. 3, ет.6, гр. Варна” III - "за жил. стр. и обещет. на собствениците" 10135.2556.1.6.16 595 гр. Варна, ул. "Цар Освободител" №88, по плана на 5 - ти м.р.
163 29.10.2019 Жилищна сграда II-2234 10135.2552.2234 222 гр. Варна, ул. "Мимоза" №24, по плана на кв. "Изгрев"
162 25.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда и сградно ел. отклонение XXIII-3141 10135.2515.3945 48 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №81, по плана на СО "Ален мак"
161 25.10.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.468.1.43 по кадастралната карта на гр.Варна, в „игрална зала с кафе-бар”, находящ се в сграда в УПИ I-общ., кв.36 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:4, гр.Варна. VI-общ. 10135.2554.468 36 гр. Варна, ул. "Дубровник" №4, по плана на 24 -ти микрорайон
160 25.10.2019 "Преустройство и промяна предназначение на "Магазин за промишлени стоки" в "Игрална зала с кафе - бар" в ПИ с идентификатор 10135.2560.47.10, кв. 11 по плана на 18 м.р. , гр. Варна"   10135.2560.47.10 11 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
159 23.10.2019 Жилищна сграда XIII-910 10135.2552.4972 144 гр. Варна, ул. "Дъб" №9, по плана на кв. Изгрев
158 18.10.2019 Преустройство и промяна на предназначение на апартамент № 5 /идентификатор № 10135.2557.241.1.5/, в дентален кабинет и свързването му към съществуваща АИППСП, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-225, кв. 697, по плана на 2 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Асен” № 48. ХІІІ-225 10135.2557.241.1.5 697 гр. Варна, ул. "Цар Асен" №48, по плана на 2 м.р.
157 18.10.2019 Жилищна сграда VII-910 10135.2552.4973 144 гр. Варна, ул. "Дъб" №11, по плана на кв.Изгрев
156 16.10.2019 Жилищна сграда II-107   10 гр. Варна, ул. "Цар Петър I" №24, по плана на с. Каменар
155 16.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред трафопост МТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2522.1151 за захранване на УПИ ХХХVІ-134, кв.19, идентичен с ПИ 10135.2522.1150, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна УПИ ХХХVІ-134,   19 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
154 16.10.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на Гараж "2" с идентификатор 10135.2557.237.5.2 и Гараж "3" с идентификатор 10135.2557.237.5.3 в ОФИС в УПИ VIII - 8, кв. 689, по плана на 2 м.р., с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" № 5" VIII-8 10135.2557.237 689 гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" №5, по плана на 2 м.р.
153 10.10.2019 Жилищна сграда ХХІV-156 10135.2509.379 15 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №379, по плана на СО „Телевизионна кула”
152 10.10.2019 АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ I-ви етап - "Тяло "А"; II-ри етап - "Тяло "Б" XIХ-3210 10135.2572.158 24 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №82, вх.А, вх.Б, по плана на КК "Чайка"
151 08.10.2019 Жилищна сграда XХХVI-1750 10135.2563.1917 30 гр. Варна, ул. "д-р Индржишка Кръстева" №14, по плана на 21-ви м.р.
150 07.10.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-701 10135.2526.2015 58 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №22, по плана на кв. "Свети Никола"
149 04.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Цани Гинчев" № 13 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 474) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VI-12, кв. 37 (идентичен с ПИ 10135.2560.97) по плана на 18-ти м.р., ул. "Цани Гинчев" № 15, гр. Варна. VI-12 10135.2560.97 37 гр. Варна, УЛ.ЦАНИ ГИНЧЕВ №15, по плана на 18 м.р.
148 04.10.2019 Жилищна сграда Х-343 10135.2019.362 7 гр. Варна, №362 , по плана на кв. Виница
147 04.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда ХІІІ-539 10135.2516.539 43 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №539, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 30.09.2019 Промяна предназначение на жилищна сграда и 3 броя бунгала с идентификатори 10135.2517.5234.1, 10135.2517.5234.2, 10135.2517.5234.3 и 10135.2517.5234.4 в СОЦИАЛЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА XIХ-4185 10135.2517.5234 132 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №234, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
145 30.09.2019 Жилищна сграда с гараж VII-756 10135.2552.756 97 гр. Варна, ул. "Билка" №18, по плана на ЖК "Изгрев"
144 30.09.2019 Жилищна сграда V-495 10135.2508.495 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №2А, по плана на СО "Сотира"
143 26.09.2019 Жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж XI-487 10135.2520.7152 133 гр. Варна, ул. "Михалаки Георгиев" №11, по плана на СО "Траката"
142 26.09.2019 Жилищна сграда IX-722 10135.2520.722 112 гр. Варна, ул. "Георги Божков" №7, по плана на СО "Траката"
141 26.09.2019 Водопроводно отклонение за УПИ XV-3875, кв.10, СО "Ален мак", ПИ с ид.№10135.2515.3931, гр.Варна XV-3875 10135.2515.3931 10 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
140 25.09.2019 Преустройство и промяна на предназначение на аптека с идентификатор № 10135.2553.768.1.88, в амбулатория за дентална помощ /АГПИДП/, находяща се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ І-1308, кв. 37, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 29-а. І-1308 10135.2553.768.1.88 37 гр. Варна, ул. "Роза" №29-а, по плана на 25 м.р.
139 24.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда III-565 10135.2052.735 42 гр. Варна, ул. "Смарагд" №11, по плана на СО "Виница север"
138 24.09.2019 Жилищна сграда с барбекю XVIII-143 10135.2623.6056 203 гр. Варна, №2, по плана на СО "Горна Трака"
137 24.09.2019 Промяна предназначение на Ателие №3 с идентификатор 10135.2553.78.1.16 в Жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ VІІ-1415, кв.8 по плана на 25-ти м.р., с адм. адрес ул."Роза" №38 ет 5 гр.Варна VІІ-1415 10135.2553.78 8 гр. Варна, ул. "Роза" №38, ет.5, по плана на 25-ти м.р.
136 24.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда XLV-1348 10135.2564.1714 54 по плана на "Вилна зона"
135 20.09.2019 Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда представляващ ОФИС с идентификатор 10135.2560.130.1.15 в УПИ ІХ-1, кв.35 по плана на 18-ти м.р. на гр.Варна в СТУДИО ЗА КРАСОТА ІХ-1 10135.2560.130.1.15 35 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №67, по плана на 18-ти м.р.
134 20.09.2019 Жилищна сграда, автосервиз и склад IV-6027 "за автосервиз, склад и жилищна сграда" 10135.2623.6065 209 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №56, по плана на СО "Горна Трака"
133 16.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Бяла мура" № 8(електрозахранен от ТП № 436) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-387, кв. 1081 (идентичен с ПИ 10135.2553.717), по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 9, гр. Варна. V-387 10135.2553.717 1081 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №9, по плана на 26 м..р.
132 16.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от разпределителна касета ШК-4 пред трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 3649, кв.82 /ПИ с ид.№10135.2723.882/, по плана на СО "Траката", гр.Варна 3649 10135.2723.882 82 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
131 02.09.2019 Жилищна сграда VI-902, 3901"за жил. стр." 10135.2552.5018 141 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
130 30.08.2019 Жилищна сграда I-474 10135.2520.474 133 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
129 30.08.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на обект за търговска дейност / магазин с идентификатор 10135.2556.378.1.22 и офис с идентификатор 10135.2556.378.1.33 в медико - дентален център" в сграда в УПИ II - 10, 11, 12, кв. 602 по плана на 5 м.р. , гр. Варна." II - 10,11,12 10135.2556.378 602 гр. Варна, ул. "Селиолу" №11, по плана на 5 - ти м.р.
128 30.08.2019 „Промяна предназначение на ателие, с идентификатор №10135.2573.1077.1.19, находящо се на трети етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”“№1,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №17”. XL-799 10135.2573.1077 10 гр. Варна, №1, по плана на кк "Чайка"
127 29.08.2019 Жилищна сграда III – 1887 10135.2563.1737 42 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №61, по плана на 21-ви м.р.
126 26.08.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА 193 10135.2520.193   гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №38, по плана на СО "Траката"
125 26.08.2019 Жилищна сграда III-22 10135.2515.22 2 гр. Варна, ул. "Вилям Янсон" №26, по плана на СО "Ален мак"
124 26.08.2019 Двуфамилна вилна сграда и лека ограда 10135.2723.131 10135.2723.1076 176 гр. Варна, ул. "Безмер" №56, вх.1, вх.2, по плана на СО "Ваялар"
123 26.08.2019 Жилищни сгради /А, Б и В/ XXХII-1072, 1073 10135.2575.2114, 10135.2575.2115, 10135.2575.2116 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №34, по плана на кв. Виница
122 26.08.2019 Жилищна сграда 3778 10135.2552.1555 10 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №70, по плана на ЖК "Изгрев"
121 23.08.2019 Жилищна сграда XX-522 10135.2563.522 45 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №159, по плана на 21-ви м.р.
120 23.08.2019 Жилищна сграда ХХ-1706 10135.2552.1625 144 гр. Варна, ул. "Латинка" №80, по плана на ЖК "Изгрев"
119 22.08.2019 Многофамилна жилищна сграда IV-281 10135.2575.194 20б гр. Варна, ул. "Аладжа манастир" №31, по плана на кв. Виница
118 22.08.2019 Жилищна сграда VII-426 10135.2575.426 38а гр. Варна, ул. "Черно море" №12б, по плана на кв. Виница
117 20.08.2019 Вилна сграда 340 10135.2516.340 8 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №340, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
116 20.08.2019 Жилищна сграда VI-494 10135.2508.494 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №4, по плана на СО "Сотира"
115 20.08.2019 Жилищна сграда с ограда XIХ-242 10135.2526.242 27 гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №12А, по плана на Ж.К. "Бриз"
114 19.08.2019 Жилищна сграда и масивни огради XХХV-971 10135.2575.1589 20 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №40, по плана на кв. Виница
113 14.08.2019 Жилищна сграда и гараж ХХ-1567 10135.2564.235 17 гр. Варна, по плана на ВЗ "Траката"
112 14.08.2019 Жилищна сграда 1205 10135.2515.3934 76 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №37, по плана на СО "Ален мак"
111 14.08.2019 Жилищна сграда, ограда и подпорна стена XLIV-530 10135.2563.1831 44 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №8, по плана на 21-ви м.р.
110 14.08.2019 "СКЛАД ЗА ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ и ПРИСТРОЙКА– I-ви етап” с водопроводно отклонение, V „терен за не замърсяващи производства   52 гр. Варна, по плана на с. Каменар
109 14.08.2019 Жилищна сграда XV-1652=738 10135.2526.1788 47 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №33, по плана на "Свети Никола"
108 14.08.2019 Жилищна сграда 718=1067 10135.2508.1276   гр. Варна, ул. "Проф. Ал. Рождественски" №3, по плана на СО "Сотира"
107 14.08.2019 Вилна сграда 2062 10135.2520.2062 128 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №33, по плана на СО "Траката"
106 14.08.2019 Жилищна сграда и гараж VI-1706 10135.2517.2706 49 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид БЧД 517-2" №706, по плана на "Манастирски рид"
105 13.08.2019 Вилна сграда IV-1309 10135.2515.1309 82 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
104 13.08.2019 Пристройка и надстройка на жилищна сграда XVI-3441 10135.2515.3985 19 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №48, по плана на СО "Ален мак"
103 13.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда Х-3488 10135.2515.4012 49 гр. Варна, ул. "Станчо Савов" №45, по плана на СО "Ален мак"
102 13.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда XVI-834 10135.2508.834 37 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №81, по плана на СО "Сотира"
101 13.08.2019 Жилищна сграда, лятна кухня 2608=1608/стар/ 10135.2517.2608 37 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид БЧД 517-2" №608, по плана на "Манастирски рид"
100 13.08.2019 Жилищна сграда III-818 10135.2723.1201 76 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №34, по плана на СО "Ваялар"
99 13.08.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.612.4.20 по кадастралната карта на гр.Варна, в „магазин за алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, ядки, захарни изделия, пакетирани стоки, бутилирани води и други”, находящ се на първи етаж във вход 2 в сграда в УПИ I-64, кв.32 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:54, гр.Варна. I-64 10135.2554.612 32 гр. Варна, по плана на 24 -ти микрорайон
98 25.07.2019 Еднофамилна жилищна сграда XVII-713, 714 10135.2052.792 40 гр. Варна, ул. "Графит" №40, по плана на СО "Виница север"
97 22.07.2019 Двуфамилна жилищна сграда XХХVII-990, 991 10135.2508.1348 26 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг доц. Цв. Папазов" №33, по плана на СО "Сотира"
96 19.07.2019 Жилищна сграда XXIV-106 10135.2575.620 56 гр. Варна, ул. "Кастрица" №42, по плана на кв. Виница
95 18.07.2019 Реконструкция, пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда I-1676=684 10135.2723.684 79 гр. Варна, ул. "Дамян Дамянов" №12, по плана на СО "Ваялар"
94 15.07.2019 Жилищна сграда - втори етап- къща 3 3503 10135.2552.1911 164 гр. Варна, ул. "Маргарита" №39, вх.3, по плана на ЖК "Изгрев"
93 15.07.2019 Жилищна сграда -I-ви етап 623 10135.2520.623 157 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
92 11.07.2019 Автосервиз IX-282 10135.2551.282 104 Варна, по плана на кв."Изгрев"
91 10.07.2019 Вилна сграда XХVII-1010 10135.2508.1386 2 гр. Варна, ул. "инж. Крум Петров" №48, по плана на СО "Сотира"
90 09.07.2019 "Промяна предназначение на партер и първи етаж, представляващи част от сграда с идентификатор 10135.2564.259.13 в частно средно училище, находяща се в УПИ XLI-2857 = 259, кв. 17, по плана на "Вилна зона", гр. Варна" XLI-2857 10135.2564.259 17 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
89 08.07.2019 Жилищна сграда къща "А" II-866 10135.2526.2509 44 гр. Варна, ул. "Евгени Дякович" №32, по плана на кв. "Свети Никола"
88 05.07.2019 Вилна сграда и гараж   10135.2515.1194 72 гр. Варна, ул. "Никола Димитров" №38, по плана на СО "Ален мак"
87 05.07.2019 Жилищна сграда I-855 10135.2575.1125 41 гр. Варна, ул. "Светослав Обретенов" №1, по плана на кв. Виница
86 03.07.2019 Жилищна сграда VII-1505 10135.2526.1505 20 гр. Варна, ул. "Арх.Константин Бойчев" №7, по плана на кв. "Свети Никола"
85 28.06.2019 Жилищна сграда XIV-4092 10135.2623.4092 207 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №44, по плана на СО "Горна Трака"
84 28.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда IХ-455 10135.2510.455 45 гр. Варна, ул. "Пегас" №35, по плана на СО "Добрева чешма"
83 28.06.2019 Жилищна сграда, гараж за велосипеди и мотоциклет и плътна ограда ХХХIX-559 10135.2508.1118 27 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №49, по плана на СО "Сотира"
82 24.06.2019 Жилищни сгради - 3 броя Х-202 10135.2508.1469 21 гр. Варна, ул. "Д-р акд. Димитър Мишев" №24, по плана на СО "Сотира"
81 20.06.2019 Вилна сграда 2510.582 10135.2510.582   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
80 20.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда Х-1695 "за жил. строителство" 10135.2517.5192 135 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №192, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
79 12.06.2019 "Смяна предназначение на фризьорски салон и козметичен салон в ателие в УПИ IX-9, кв. 686, по плана на 2 м.р., гр. Варна" IX-9 10135.2557.130 686 гр. Варна, ул. "Генерал Паренсов" №42, по плана на 2 м.р.
78 07.06.2019 "Преустройство и промяна предназначение на магазин за промишлени стоки с ид.№10135.2555.277.1.133 в "салон за красота", находящ се в к-с "Вива 4", в УПИ I-"за административни и обслужващи дейности", кв.19, 23 м.р. гр. Варна, ул.Димитър Икономов' №36. I-"за административни и обслужващи дейности" 10135.2555.277 19 гр. Варна, УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ №36, по плана на 23 -ти микрорайон
77 07.06.2019 Жилищна сграда XV-407 10135.2571.255 31=33/стар/ гр. Варна, ул. "Георги Урумов" №8, по плана на КК "Чайка"
76 05.06.2019 Вилна сграда 1565 10135.2510.1565 36 гр. Варна, ул. "Орфей" №68, по плана на СО "Добрева чешма"
75 31.05.2019 Вилна сграда №2 464 10135.2516.464 34 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №464, вх.1, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
74 31.05.2019 Вилна сграда с пристройка за сезонно обитаване 1308 10135.2515.1308 77 гр. Варна, ул. "Гено Станев" №12, по плана на СО "Ален мак"
73 31.05.2019 Жилищна сграда XXХI-1508 10135.2575.2030 10 гр. Варна, ул. "Света Екатерина" №9, по плана на кв. Виница
72 23.05.2019 Жилищна сграда с три входа ІV –4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, ул. "Невен" №77, вх.А, вх. Б, вх.В, по плана на кв. Изгрев
71 17.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда и масивна ограда VII-4053 10135.2552.5000 162 гр. Варна, ул. "Латинка" №107, по плана на ЖК "Изгрев"
70 17.05.2019 Вилна сграда 3615 10135.2515.3615 59 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №1, по плана на СО "Ален мак"
69 15.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени XХХV-1418 10135.2508.1418 21 гр. Варна, ул. "Д-р Акад. Димитър Мишев" №26, по плана на СО "Сотира"
68 13.05.2019 Жилищна сграда XLVI-13 10135.2563.13 19 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №21, по плана на Ж.К. "Бриз"
67 09.05.2019 Жилищни сгради "А" и "Б" и подпорни стени LI-426 10135.2563.1949 42 гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казаски" №22, сграда "Б"-ул."Д-р Кирил Йорданов" №53, по плана на 21-ви м.р.
66 03.05.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж /допълващо застрояване/” I-42 "за жилищно строителство" 10135.2516.42 3 гр. Варна, №42, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”
65 03.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения XI-2637 10135.2552.2637 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №68, по плана на кв.Изгрев
64 03.05.2019 Две двуфамилни жилищни сгради - I-ви и II-ри етап и подпорни стени от 1.2 м. до 2.00 м. от прилежащия терен и плътни огради от 0.60 м. до 2.00 м. от прилежащия терен по югоизточната и югозападната граници на имота, изцяло разположени в УПИ VIII-644 /ПИ №10135.2508.644/, кв.29, по плана на СО "Сотира", гр. Варна VIII-644 10135.2508.644 29 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг доц. Цв. Папазов" №74, по плана на СО "Сотира"
63 24.04.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения X-4332 10135.2552.4332 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №70, по плана на кв. "Изгрев"
62 24.04.2019 Пристройка, преустройство и ремонт на жилищна сграда II-1326 10135.2526.1326 39 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №44, по плана на "Свети Никола"
61 24.04.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.2562.128.1.55, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ I-128, кв.16, по плана на 20 микрорайон, ЖК "Чайка" БЛ.51, гр. Варна в "ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ". I-128 10135.2562.128.1.55 16 гр. Варна, по плана на 20 микрорайон
60 24.04.2019 Жилищна сграда Х-1824 10135.2563.118 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №32, по плана на ЖК "Бриз"
59 23.04.2019 Жилищна сграда LIII-281 "за жил. строителство" 10135.2563.281 44 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №10, по плана на 21-ви м.р.
58 19.04.2019 Преустройство на апартаменти №20-2 /ид.№10135.2554.528.1.103/, №24-2 /ид.№10135.2554.528.1.105/, №29-1 /ид.№10135.2554.528.1.106/ и №29-2 /ид.№10135.2554.528.1.107/, находящи се в многофамилна жилищна сграда на ул. "Студентска" №6, УПИ II-1505 /идентификатор №10135.2554.528, кв.32, 24-ти микрорайон, гр. Варна. II-1505 10135.2554.528 32 6, по плана на 24-ти м.р.
57 18.04.2019 Вилна сграда 6136 10135.2520.6136 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №10, по плана на СО "Траката"
56 18.04.2019 Масивна жилищна сграда XII-1409 10135.2553.1920 56 гр. Варна, ул. "Люляк" №8, по плана на 25 м.р.
55 17.04.2019 “НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА„ XII-198А   40 ул. "Княз Борис" №14А, по плана на с.Каменар
54 15.04.2019 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-487 "за жил. строителство” 10135.2516.4844 38 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №844, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
53 11.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1991 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXIII-136, 139, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.1690/ по плана на "Вилна зона", ул."3-та" , гр.Варна XXIII-136, 139 10135.2564.1690 8 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.3-ТА, по плана на "Вилна зона"
52 03.04.2019 Промяна предназначение на гараж №2 /Ид. №10135.2575.1011.5.2/ в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
51 03.04.2019 Промяна предназначение на гараж №4 /Ид. №10135.2575.1011.5.4/ в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
50 03.04.2019 Промяна предназначение на гараж №3 /Ид. №10135.2575.1011.5.3/ в МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XХVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
49 01.04.2019 „Комплекс жилищни сгради етапно строителство - сграда 1, 2 и 3“ 3865 10135.2552.2244 30 гр. Варна, ул. "Орхидея" №27, по плана на ЖК "Изгрев"
48 01.04.2019 Жилищна сграда VI-2124 10135.2552.2124 238 гр. Варна, ул. "Ягода" №3, по плана на кв. "Изгрев"
47 29.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVI-1479 10135.2564.435 21 гр. Варна, №263, по плана на ВЗ "Траката"
46 29.03.2019 Жилищна сграда и сградни ВиК отклонения II-195 10135.2554.292 22 гр. Варна, ул. "Константин Щъркелов" №6, по плана на 24-ти м.р.
45 25.03.2019 Жилищна сграда XIX-881 10135.2510.2031 70 гр. Варна, ул. "Зевс" №18, по плана на СО "Добрева чешма"
44 25.03.2019 Жилищна сграда IV-1929 10135.2520.1929 108 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №4, по плана на СО "Траката"
43 22.03.2019 Жилищна сграда /I-ви етап/ XХVIII-1857 10135.2575.1857 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №7, по плана на кв. Виница
42 21.03.2019 Пристройка и надстройка на вилна сграда и изместване на съществуващо сградно водопроводно отклонение 172 10135.2515.172 15 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №77, по плана на СО "Ален мак"
41 21.03.2019 Промяна предназначение на магазин в банков офис ул. "Дойран" №2 II- "за жилища" 10135.2556.236.9 603а гр. Варна, ул. "Дойран" №2, ет.1, по плана на 5 - ти м.р.
40 20.03.2019 Многофамилна жилищна сграда ПИ 622 10135.2520.622 157 гр. Варна, ул. "Васил Стоилов" №66, по плана на СО "Траката"
39 20.03.2019 "Надстройка на вх.1 и вх.4 и промяна на предназначение на ат.5 и ат.6 вх.1 и ат.6 и ат.7 вх.4 в АПАРТАМЕНТИ от Жилищна сграда в УПИ IV-143, кв.4, м-ст "Долна Трака" идентичен с ПИ 10135.2566.143 по КК и КР на гр. Варна" IV-143 10135.2566.143 4 гр. Варна, по плана на м-ст "Долнa Трака"
38 13.03.2019 Жилищна сграда ХХХIХ-1105 10135.2564.1105 53 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.26-ТА №5Б, по плана на „Вилна зона”,
37 13.03.2019 Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда Х-12 10135.2560.355 28 гр. Варна, ул. "Добри Чинтулов" №4, по плана на 18-ти м.р.
36 11.03.2019 Пристройка и надстройка на жилищна сграда XXII-1352а 10135.2526.857 30 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №5, по плана на "Свети Никола"
35 06.03.2019 Жилищна сграда 3407 10135.2552.2733 189 гр. Варна, ул. "Минзухар" №47, по плана на ЖК "Изгрев"
34 06.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 /електрозахранен от трафопост ТП №1988/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.173/ за електрозахранване на УПИ VII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.104/, по плана на м."Долна Трака", гр.Варна VII-1502, 10135.2566.104 3 гр. Варна, по плана на м."Долна Трака"
33 28.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда XXIII-354 10135.2575.1952 и 10135.2575.1954 29 гр. Варна, ул. "Свети Георги" №5, по плана на кв. Виница
32 25.02.2019 Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН №1 с идентификатор 10135.2563.497.1.22 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІV-146, кв.47, /идентичен с ПИ 10135.2563.497 по КК на гр.Варна/ по плана на 21-ви м.р. гр.Варна и застроена площ 54.30 кв.м. ХІV-146 10135.2563.497 47 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №137, по плана на 21-ви м.р гр.Варна
31 25.02.2019 Гараж за две коли I-1486=390 10135.2564.390 12а гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
30 22.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда ХIV-2740 10135.2552.5031 119 гр. Варна, ул. "Орхидея" №101А, по плана на "Изгрев"
29 21.02.2019 "Преустройство и промяна предназначение на търговски обект №4 с ид.№10135.2555.287.1.55 в обект за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия", находящ се в сграда, в УПИ II-1500"за жил. стр. и общ. обсл.", кв.18, 23 м.р. гр. Варна. II-1500 10135.2555.287 18 гр. Варна, УЛ.СТУДЕНТСКА №21, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
28 21.02.2019 "Промяна предназначение на офис-козметичен салон с идентификатор 10135.2556.201.1.29 в жилище" в жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-1 / ПИ с идентификатор 10135.2556.201 /, кв.621, 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" №16, ет.1, гр. Варна" XVII-1 10135.2556.201.1.29 621 гр. Варна, №16, ет.1, по плана на 5 - ти м.р.
27 20.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП № 893 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-974, кв.46 /ПИ с ид.№10135.2575.974/, по плана на кв.Виница, гр.Варна, ул."Мария Бацарова"№3 XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Мария Бацарова"№3
26 20.02.2019 Жилищна сграда в УПИ XXII-6078, кв.195 СО "Траката" XXII-6078 10135.2623.6088 195 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №94А, по плана на СО "Траката"
25 20.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIX-221, кв.29 /ПИ с ид.№10135.2554.633/ по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №39, гр.Варна XIX-221 10135.2554.633 29 гр. Варна, УЛ.ДУБРОВНИК №39, по плана на 24-ти м.р.
24 19.02.2019 “Пристройка на вилна сграда с магазин за хранителни стоки – II-ри етап „ II-37 10135.2515.37 3 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №153, по плана на „Ален мак”,
23 13.02.2019 Преустройство и промяна на предназначение на работилница за обущари /идентификатор № 10135.2562.55.1.55/, находяща се в приземен и първи етажи, в жилищна сграда в УПИ ІІ-55, кв. 8, по плана на 19 м.р., жк „Чайка”, гр.Варна с административен адрес: жк „Чайка”, бл. 27, вх. Г в „Козметичен и фризьорски салон”. ІІ-55 10135.2562.55 8 гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.№27, вх.Г, по плана на жк "Чайка"
22 12.02.2019 Жилищна сграда XIV-446 10135.2515.3959 24 гр. Варна, ул. "Бартоломео Диас" №7, по плана на СО "Ален мак"
21 07.02.2019 Жилищна сграда - I-ви етап XXIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, ул. "Катя Папазова" №7, по плана на КК "Чайка"
20 07.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Еделвайс" № 7 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023), до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-738, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.476), по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс"№ 7а, гр. Варна VІІ-738 10135.2553.476 52 гр. Варна, №7А, Еделвайс, по плана на 25-ти м.р.
19 07.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда I-2132 10135.2517.5308 106 гр. Варна, №308, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
18 05.02.2019 Жилищна сграда IV-2328 10135.2563.91 3 гр. Варна, ул. "д-р Петър Скорчев" №15, по плана на Ж.К."Бриз-юг"
17 04.02.2019 Жилищна сграда XХVI-6139 "за жил. строителство" 10135.2520.7153 12 гр. Варна, ул. "Чудомир" №10, по плана на СО "Траката"
16 04.02.2019 Жилищна сграда XХVIII-6858 10135.2520.6858 12 гр. Варна, ул. "Чудомир" №14, по плана на СО "Траката"
15 04.02.2019 Жилищна сграда XVI-2426 10135.2517.2426 109 гр. Варна, ул. С.О. "Манастирски рид, БЧД 517-2" №426, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14 25.01.2019 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на МАГАЗИН с ид.№10135.2557.89.1.23, находящ се в УПИ VI-9, кв.683 по плана на 2-ри м.р. гр. Варна с административен адрес ул. "Илинден" №7 в АПТЕКА с ид.№10135.2557.89.1.23 VI-9 10135.2557.89.1.23 683 гр. Варна, ул. "Илинден" №7, по плана на 2 м.р.
13 25.01.2019 Жилищна сграда и гараж III-3869 10135.2515.3869 63 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №40, по плана на СО "Ален мак"
12 23.01.2019 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.1413.3.17/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІІ-291 /ПИ № 10135.2575.1413/, кв. 37, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Борис ІІІ” № 44 в „Зала за хазартни игри и кафе - бар”. ХІІ-291 10135.2575.1413.3.17 37 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №44, по плана на кв. „Виница”
11 23.01.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 292, кв.67 /ПИ с ид.№10135.2723.292/, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна 292 10135.2723.292 67 гр. Варна, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна
10 22.01.2019 Вилна сграда 852 10135.2515.852 61 гр. Варна, ул. "Димитър Петров" №28, по плана на СО "Ален мак"
9 22.01.2019 Реконструкция и ремонт на покрив и подпокривно пространство на част от жилищна сграда /над ап.№9/ IХ-8 10135.2560.60 11а гр. Варна, ул. "Генерал Столетов" №16, по плана на 18-ти м.р.
8 21.01.2019 Промяна предназначение на кабинет и склад с идентификатор 10135.2575.958.4.13 в Жилище, находящ се в УПИ XI-723, кв.47, по плана на кв. Виница, идентичен с ПИ 10135.2575.958, по КК на гр. Варна с идентификатор №10135.2575.958.4.13 XI-723 10135.2575.958 47 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №7, по плана на кв. Виница
7 21.01.2019 Двуетажна пристройка към съществуваща вилна сграда IX-590 10135.2517.5275 46 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №275, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
6 17.01.2019 Промяна предназначение и преустройство на част от канцеларии /офиси/с идентификатор 10135.2560.33.1.82, находящи се в жилищна сграда на ул. "Княз Николаевич" №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.2560.33, кв.2 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна в МАГАЗИНИ с идентификатори 10135.2560.33.1.83, 10135.2560.33.1.84, 10135.2560.33.1.85, 10135.2560.33.1.86"   10135.2560.33 2 гр. Варна, ул. "Княз Николаевич" №8, по плана на 18-ти м.р.
5 14.01.2019 Многофамилна жилищна сграда XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, ул. "Мария Бацарова" №3, по плана на кв. Виница
4 14.01.2019 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС- I етап - блок №1 IV -11,12,1149,1150 10135.2028.17 65 гр. Варна, ул. "Овеч" №10, бл.1, по плана на кв. Виница
3 10.01.2019 Жилищна сграда 2169 10135.2515.2178 80 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №13, по плана на СО "Ален мак"
2 07.01.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин - офис в жилище   10135.2558.1.7.51   гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30, по плана на 6-ти м.р.
1 07.01.2019 Жилищна сграда XXII-94 "за жил. стр." 10135.2723.94 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №20, по плана на СО "Ваялар"
137 21.12.2018 Жилищна сграда II-3285 10135.2515.3926 23 гр. Варна, ул. "Педро Кабрал" №3, по плана на СО "Ален мак"
136 18.12.2018 Преустройство и промяна предназначение на кафе-аперитив с идентификатор 10135.2575.1350.1.16 в две ателиета, в жилищна сграда №1 в УПИ XIV-1052, кв.50Б, ул. "Найден Райков" №2Б, кв. Виница, гр. Варна. XIV-1052 10135.2575.1350 50Б гр. Варна, ул. "Найден Райков" №2Б, по плана на кв. Виница
135 14.12.2018 Вилна сграда   10135.2571.202   гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №53, по плана на К.К. "Чайка"
134 14.12.2018 Жилищна сграда XIV-111 "за жил. стр." 10135.2551.2108 1 гр. Варна, ул. "Азалия" №138, по плана на ЖК "Изгрев"
133 13.12.2018 Канализационно отклонение 1139 10135.2526.236 25 гр. Варна, по плана на ЖК "Бриз"
132 13.12.2018 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.52.4.16 по КК на гр.Варна, от КАФЕ-БАР в ЖИЛИЩЕ с идентификатор 10135.2563.52.4.16, намиращ се в УПИ ІХ-1059, кв.1 по плана на ж.к."Бриз-юг" ІХ-1059 10135.2563.52 1 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
131 13.12.2018 Жилищна сграда IX-271 10135.2575.1583 34а гр. Варна, ул. "Корал" №6, по плана на кв. Виница
130 11.12.2018 Еднофамилна жилищна сграда XV-564 10135.2520.7205 160 гр. Варна, ул. "Илия Бешков" №6, по плана на СО "Траката"
129 11.12.2018 Многофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения XVI-63 10135.2575.1623 19 гр. Варна, ул. "Аладжа манастир" №7А, по плана на кв. Виница
128 07.12.2018 Две жилищни сгради и гаражи - 2 бр. 3517 10135.2552.4015, 10135.2552.4016   гр. Варна, ул. "Перуника" №3А, ул. "Перуника" №3 -за сграда 2, по плана на ЖК "Изгрев"
127 06.12.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1839 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХIII-648, кв.31(ПИ с ид.№10135.2571.861), /актуален ПИ с ид.№10135.2571.4690/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна ХХIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
126 06.12.2018 Жилищна сграда XLII-255, 4109 10135.2515.4117 19 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №5, по плана на СО "Ален мак"
125 06.12.2018 Жилищни сгради №1, №2 и №3; Първи етап - Жилищна сграда №3, Втори етап - Жилищна сграда №2, Трети етап - Жилищна сграда №1 XVII-122 10135.2575.222 22 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №67, по плана на кв. Виница
124 28.11.2018 Жилищна сграда V-5008 10135.2552.5081 70 гр. Варна, ул. "Маточина" №76, по плана на кв. "Изгрев"
123 26.11.2018 Жилищна сграда, сградно водопроводно и канализационно отклонения, XVII-961А 10135.2575.1891 2 гр. Варна, ул. "Св. Йоан Кръстител" №16, по плана на кв. Виница
122 26.11.2018 Вилна сграда и гараж 3654 10135.2723.178 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №67, по плана на СО "Траката"
121 26.11.2018 „Изграждане на тръбна оптична мрежа на „Телекомуникационна компания Варна" ЕАД в 18-ти м.р., от съществуваща шахта кш. 9 (ул. „Любен Каравелов" №77) и нов кабелен шкаф РШ1 (ул. „Любен Каравелов" № 60а) и изтегляне на оптичен кабел в нея и в съществуваща тръбна мрежа до крайни потребители": РШ1 - бул. „Осми приморски полк" №128, ул. „Кап. Рончевски" №8, бул.„Княз Борис I" №101, №109, ул. „Княз Николаевич" №20-№22, №28, №30, №32, №36, №44, №50, №52, №25, №27, ул. „Л. Каравелов" №57А, №65, №67, №73, №75, №79, ул. „Ф. Каниц" №24-№26, №50В, №52Б, ул. „В. Друмев" №47В, №57, ул. „Т. Икономов" №1, №6-№8, №10А, №12-№14, №16, №7А-№9, №13, №15, №17, №19, №21А, ул. „Ген. Паренсов" №3А, №4, №8, ул. „Ген. Гурко" №13А, ул. „Ген. Столетов" №4-№6, №16, №9-№11, №15А, бул. „Чаталджа" №3А, №19В, №14, ул. „С. Радулов" №2, №4-6-№8, №12, №14, №16, №20, №22, №1, №11-13, №19-№21, ул. „Ц. Гинчев" №13, №17, №18-20, №22, №26, №28, ул. „Р. Блъсков" №5, №4, №6, №10, №12, №14, ул. „В. Кунчев" №3, №5, №4, №6, №10, №12, ул. „Д. Войников" №14, №1, №11, №29, №33, ул. „Н. Геров" №38, №48, №35, №37, №39, №41, №43, ул. „Морска сирена" №25, №24, №26, ул. „Конст. Фотинов" №10, №14, №18, №25, №27, ул. „Д-р. И. Богоров" №9 вх. В, вх. Д, ул. „Н. Михайловски" №3, №4, №18, ул. „Р. Попович" №5, №7-№9, №12, ул. „Лейт, Минков" №4, №8, №7, №9, ул. „Д. Чинтулов" №6, №8, №10”       гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
120 19.11.2018 Жилищна сграда VII-13, 13а 10135.2560.144 34 гр. Варна, ул. "Добри Войников" №29, по плана на 18-ти м.р.
119 19.11.2018 Двуетажна, еднофамилна жилищна сграда XVI-415 10135.2564.415 25 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №63, по плана на "Вилна зона"
118 15.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда, с допълващо застрояване - гараж и ограда I-6087 10135.2520.7074 10 гр. Варна, ул. "Никола Танев" №36, по плана на СО "Траката"
117 15.11.2018 Вилна сграда и гараж. Надстройка - ателие на съществуващ гараж към вилна сграда и остъкляване на съществуващ балкон   10135.2515.3627 15 гр. Варна, ул. "Джеймс Кук" №11, по плана на СО "Ален мак"
116 09.11.2018 Жилищна сграда XVIII-179 10135.2522.179 20 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №179, по плана на СО "Акчелар"
115 09.11.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5А пред УПИ ХХІІІ-259, кв.46 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.483/, захранен от трафопост /ТП/ № 1686, до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХV-267 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1751/, кв.46, по плана на 21 м.р., гр.Варна     46 гр. Варна, ул. 21-ви м.р, по плана на 21-ви м.р.
114 06.11.2018 Вилна сграда и гараж 1839 10135.2520.1839 130 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №1, по плана на СО "Траката"
113 30.10.2018 Жилищна сграда с гараж и масивни огради с височина до 2.20 м.л. по вътрешните регулационни линии II-3 10135.2575.42 17 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №4, по плана на кв. Виница
112 30.10.2018 Авторемонтна и складова база за автомобилни части V-2095 "автоцентър за дейности с ИУМПС, автосервиз и склад" 10135.2551.2112 106 гр. Варна, ул. "Азалия" №60, по плана на кв. Изгрев
111 24.10.2018 Жилищна сграда на два етажа I-2890 10135.2559.59 20 гр. Варна, №12, по плана на 17-ти м.р.
110 24.10.2018 Жилищна сграда VI-5007 10135.2552.5080 70 гр. Варна, ул. "Маточина" №76А, по плана на ЖК "Изгрев"
109 24.10.2018 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА НЕЖИЛИЩНА ЧАСТ ОТ ЖИЛИЩНА СГРАДА /гараж и две избени помещения/ В АТЕЛИЕ за индивидуална и творческа дейност. IV-д. 10135.2575.913 58 гр. Варна, ул. "Константин Илиев" №8, по плана на кв. Виница
108 24.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда XIV-2889 10135.2552.2706 144 гр. Варна, ул. "Латинка" №97А, по плана на ЖК "Изгрев"
107 24.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда ХХХ-861 10135.2510.861 66 гр. Варна, ул. "Белун" №2, по плана на СО "Добрева чешма"
106 24.10.2018 „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ №1 ( Ид. № 10135.2575.1011.5.1) В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ХХVI-761, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, на ул. „Цар Борис III” № 20“ ХХVI-761 10135.2575.1011.5.1 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
105 19.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда с ограда разположена изцяло в имота на възложителя LX-71, 4116 10135.2623.6130 211 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №130, по плана на СО "Горна Трака"
104 19.10.2018 Вилна сграда 550 10135.2510.550   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
103 17.10.2018 Промяна предназначение на ОФИС №1(с идентификатор 10135.2526.2457.2.27), находящ се в жилищна сграда на кота +2.85 в УПИ ХХVІ-167,1553, кв.5 по плана на ж.к."Бриз" в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ХХVІ-167,1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
102 10.10.2018 "Допълващо застрояване - гараж - I-ви етап" XХVII-115 10135.2575.1757 20 гр. Варна, ул. "Горска" №8, по плана на кв. Виница
101 08.10.2018 Жилищна сграда XLVII-1084 10135.2623.6092 207 гр. Варна, ул. "Безмер" №37, по плана на СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар"
100 05.10.2018 Жилищна сграда с гараж VII-1176 10135.2512.1176 14 гр. Варна, ул. "Юпитер" №39, по плана на СО "Перчемлията"
99 03.10.2018 Жилищна сграда с апартаменти и медицински център XVIII-400, 401 10135.2575.2031 37 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №48, по плана на кв. Виница
98 03.10.2018 Преустройство на "тавански етаж", находящ се в жилищна сграда на ул. "Железни врата" №33, УПИ Х-3298, кв.19, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна в два апартамента Х-3298   19 гр. Варна, ул. "Железни врата" №33, по плана на 24-ти м.р.
97 01.10.2018 „Изграждане на тръбна мрежа на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД и "ЦИФРОВА КОРПОРАЦИЯ" ООД от съществуваща шахта ш.4 на кръстовище бул.“Осми Приморски полк“ и бул.“Чаталджа“ и изтегляне на оптичен кабел в нея от РШ1 (ул. Ген. Столетов бл. 49), РШ2 (бул. "Чаталджа" №49, вх.В), РШ3 (ул. "Цар Асен" №43) до адреси във втори микрорайон, гр.Варна РШ1 - (ул. Ген. Столетов бл. 49) – бул.Чаталджа 35; ул. Ген. Столетов 37, бл. 35, 45, 47; ул. Ген. Скобелев 44, 48, 50, 58; ул. Ген. Гурко от бл. 31 до бл. 37, МУ Варна; ул.Ген. Паренсов от № 21 до № 25, бл. 28, 27, 30; ул. Марин Дринов 62, 66, 68, 48; бул. Осми Приморски полк бл. 95, бл. 105, бл.107; РШ2 - (бул.Чаталджа 49, вх.В) - бул.Чаталджа бл. 49, № 83, № 87, 67, 69, 81, 85, 89; ул. Ген. Колев 76, 68, 68б, 68а, 70, 72,74,; ул. Ген. Столетов 67, от 77 до 85, 68, 82, 65, 49, 84-86, 90, 92; ул. Ген. Скобелев бл. 65, бл. 66, бл.84, от 81 до 89, 67, 82, 86, 88; ул. Ген. Гурко 43, 51, 64, от 80 до 86, 47, 53, 88; ул. Ген. Паренсов 35, 39, 44, 42, 46, 50; ул. Ген. Киселов 13, 15, 19, 21, 25, 17, 23, 27; РШ3 - (ул.Цар Асен 43) - бул. Осми Приморски полк 91, 93; ул. Иван Аксаков 17, 21/23, 46, 48, 51, 63, 65, 69, 19, 27, 31, 32, 33-35, 37, 39, 42-44, 47, 53, 71; ул. Ген. Цимерман 4, 10, 11, 17, 19, 27, 33, 35, от 26 до 30, 36, 42, 48, 55,3, 5, 9, 6, 8, 12, 23-25, 18-20, 22, 24, 38-40, 44, 49, 50, 51, 52, 56, 57; ул. Ген. Колев 60а, 64, 60, 66; бул. Цар Освободител 76, 60, 30, ул. Ген. Киселов 5, 7, 8, 3, 10, 11, 12; ул.Цар Асен 46, 48, 43; ул. Марин Дринов 51, 43, 45, 53, 56; ул. Ген. Столипин от 3 до 13, 17, 23 24, от 51 до 57, от 50 до 58.”   10135.2557   гр. Варна, по плана на 2-ри м.р.
96 25.09.2018 Водопроводно отклонение за ПИ №996, УПИ ХХХVIII-13856, кв.54, по плана на Вилна зона, ул.30-та №21, гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2564.996 ХХХVIII-13856 10135.2564.996 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
95 25.09.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 988, УПИ I-13855, кв.54 по плана на "Вилна зона", ул.30-та №23, гр.Варна ПИ с ид.№10135.2564.988 I-13855 10135.2564.988 54 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.30-ТА №23, по плана на Вилна зона
94 25.09.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 987, по плана на Вилна зона , ул.30-та №25 987 10135.2564.987 54 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "30-та" №25, по плана на Вилна зона
93 19.09.2018 Автосервиз - първи етап от Жилищна сграда с автосервиз XII-2122"за жил. стр" 10135.2552.2122 238 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
92 19.09.2018 Промяна предназначението на гараж №3, находящ се в партера на жилищна сграда на ул. "Нидерле" №2, УПИ XIII-5, 6; кв.41, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, в МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. XIII-5, 6 10135.2560.236 41 гр. Варна, ул. "Нидерле" №2, по плана на 18-ти м.р.
91 19.09.2018 Масивна жилищна сграда 340 10135.2508.340   гр. Варна, ул. "Димитър Димитров" №21, по плана на "Сотира"
90 17.09.2018 Жилищна сграда II-2544 10135.2555.254 4 гр. Варна, ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" №7, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
89 17.09.2018 Жилищна сграда III-3320 10135.2555.261 4 гр. Варна, ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" №5, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
88 17.09.2018 Жилищна сграда VIII-448 10135.2571.232 30 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №52А, по плана на КК "Чайка"
87 17.09.2018 Промяна на предназначение на складово помещение № 3 /идентификатор № 10135.2559.206.1.15/, находящо се на 6 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІ-6422, 6423, кв. 30, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Мадара” № 20-а в апартамент. УПИ ІІ-6422, 6423 № 10135.2559.206.1.15 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №20а, по плана на 17 м.р.
86 12.09.2018 Промяна предназначение на склад №4, с идентификатор №10135.2552.2416.2.16, находящ се в жилищна сграда 2 в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2416, по плана на жк „Изгрев”, в „АПАРТАМЕНТ №13 ” 10135.2552.2416 10135.2552.2416   Варна, Ж.К. "Изгрев" бл.Б ет.4, по плана на кв."Изгрев"
85 10.09.2018 "Жилищна сграда, ограда и подпорни стени" XI-4998 10135.2517.4998 135 гр. Варна, ул. ул. "СО "Манастирски рид, БЧД 517-4" №998, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
84 04.09.2018 Еднофамилна, жилищна сграда III-6968 10135.2520.7144 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №12, по плана на СО "Траката"
83 04.09.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-6968 10135.2520.7145 158 гр. Варна, ул. "Матей Граматиков" №59, по плана на СО "Траката"
82 29.08.2018 Жилищна сграда 94=728 10135.2522.728   гр. Варна, №728, по плана на "Акчелар" /Руски окопи/
81 29.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2021 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XV-480, кв.33 /ПИ с ид.№10135.2515.480/, по плана на СО "Ален мак" XV-480 10135.2515.480 33 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
80 24.08.2018 Жилищна сграда I-726 10135.2508.726 38 гр. Варна, ул. "Проф. Ал. Рождественски" №2, по плана на СО "Сотира"
79 22.08.2018 Еднофамилна жилищна сграда XLV-771 10135.2517.5317 60 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №317, по плана на С.О. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
78 22.08.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ТП № 1064 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2508.685 /идентичен с УПИ І-685, кв.33/, по плана на местност "Сотира", гр.Варна І-685 10135.2508.685 33 гр. Варна, С.О.СОТИРА №685
77 22.08.2018 Водопроводно отклонение за УПИ V-322, 328, кв.28, по плана на СО "Виница - Север", гр.Варна V-322, 328   28 гр. Варна, по плана на СО "Виница - Север",
76 20.08.2018 Промяна предназначение на магазин №6 с идентификатор №10135.2555.98.7.30, находящ се в сграда №7, УПИ II-1068, кв. 22, по плана на 23 микрорайон, ул. "Народен юмрук" №3, вх. Б, ет.1, гр. Варна в "ОФИС" с идентификатор 10135.2555.98.7.30 II-1068 10135.2555.98.7.30 22 гр. Варна, ул. "Народен юмрук" №3, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
75 16.08.2018 Жилищна сграда на два етажа и полуподземен етаж с два гаража ХХ-1545 10135.2564.352 16 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "12-та" №12, по плана на ВЗ "Траката"
74 14.08.2018 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БТКП № 1128 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV - 111, /ПИ 10135. 2554.507/, кв. 11, ул. "Подвис", гр. Варна" ІV - 111 10135.2554.507 11 гр. Варна, ул. Подвис, по плана на 25 м.р.
73 14.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХIII-607, кв.20 (ПИ с ид.№10135.2554.607), ул."Емануил Манолов" №33, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна ХIII-607 10135.2554.607 20 гр. Варна, УЛ.ЕМАНУИЛ МАНОЛОВ №33, по плана на 24-ти м.р.
72 14.08.2018 Жилищна сграда II-557 10135.2723.1155 105 гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №34, по плана на СО "Ваялар"
71 14.08.2018 Преустройство и промяна предназначение на два броя тавански помещения №1 и №6 в жилище с идентификатор 10135.2560.7.11.20, находящи се в жилищна сграда с ид. 10135.2560.7.11 с административен адрес: гр. Варна ул. "Княз Николай Николаевич" №23, вх.В, ет.4 по плана на кв.7, 18-ти м.р.   10135.2560.7.11 7 гр. Варна, ул. "Княз Николаевич" №23, вх. В, ет.4, ап.7, по плана на 18-ти м.р.
70 30.07.2018 Жилищна сграда 1983 10135.2517.1983 55 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №983, по плана на "Манастирски рид"
69 30.07.2018 “Вилна сграда „ 665 10135.2520.665 131 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №17, по плана на "Траката"
68 23.07.2018 Жилищна сграда XVIII-741 10135.2526.741 47 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №27, по плана на "Свети Никола"
67 13.07.2018 Жилищна сграда III-43 10135.2509.43 18 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №43, по плана на "Телевизионна кула"
66 06.07.2018 Жилищна сграда 1977 10135.2520.1977 127 гр. Варна, ул. "Николай Райнов" №27, по плана на СО "Траката"
65 06.07.2018 Жилищна сграда 720 10135.2510.720 62 гр. Варна, ул. "Аврора" №3, по плана на СО "Добрева чешма"
64 02.07.2018 Етапно строителство на жилищна сграда - I-ви етап XV-1147 10135.2526.1147 7 гр. Варна, ул. "арх. Манол Йорданов" №65, по плана на "Свети Никола"
63 02.07.2018 "Жилищна сграда и ограда" V-6792 10135.2520.6792 160 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №27, по плана на СО "Траката"
62 22.06.2018 Пристройка и надстройка към вилна сграда VIII-1063 10135.2564.1156 60 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.28-МА №14, по плана на "Вилна зона"
61 22.06.2018 Жилищна сграда XXVIII-1123 10135.2575.1751. гр. Варна, ул. "Св. Йоан Кръстител" №26, по плана на кв. Виница
60 20.06.2018 Вилна сграда 51 10135.2509.51   гр. Варна, №51, по плана на СО "Телевизионна кула"
59 20.06.2018 Жилищна сграда 295 10135.2510.295 30 гр. Варна, ул. "Лада" №23, по плана на СО "Добрева чешма"
58 14.06.2018 Жилищна сграда - I-ви етап XXXVII-2280 10135.2526.2280 36 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №79, по плана на "Свети Никола"
57 06.06.2018 Водопроводно отклонение за жилищна сграда 3020 10135.2515.3020 15 гр. Варна, ул. "Робърт Скот" №11, по плана на СО "Ален мак"
56 06.06.2018 Ваканционна сграда 3020 10135.2515.3020 15 гр. Варна, ул. "Робърт Скот" №11, по плана на СО "Ален мак"
55 05.06.2018 Преустройство и пристройка към съществуваща /търпима/ жилищна сграда ХIV-240 "за жил. стр." 10135.2520.7179 85 гр. Варна, ул. "Фани Мутафова" №5, по плана на СО "Траката"
54 01.06.2018 “Двуетажна вилна сграда с разположен двоен гараж на приземният етаж„ II-2622 10135.2526.1830 6 гр. Варна, ул. "арх. Ангел Леонкев" №10, по плана на "Свети Никола"
53 31.05.2018 Жилищна сграда, басейн до 100 куб. м., ажурна ограда с плътна част 0.6 м. към улицата на северозапад - по регулационната граница и плътна ограда с височина до 2.20 м. към североизточната и към част от югоизточната граница на имота разположени изцяло в УПИ I-138, кв. 19, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №138. I-138 10135.2522.138 19 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №138, по плана на СО "Акчелар"
52 31.05.2018 Жилищна сграда Х-181   48 гр. Варна, ул. "Хан Аспарух" №7, по плана на с. Каменар
51 31.05.2018 Реконструкция, надстройка, пристройка и допълващо застрояване на сезонна постройка X-1042 10135.2526.1042 33 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №37, по плана на СО "Свети Никола"
50 31.05.2018 Вилна сграда 762 10135.2515.762 55 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №70, по плана на СО "Ален мак"
49 31.05.2018 Обединение и смяна предназначение на Ателие за творческа дейност с идентификатор 10135.2563.1803.1.81 и ОФИС с идентификатор 10135.2563.1803.1.89 в АПАРТАМЕНТ, находящи се в жилищна сграда в УПИ I-130, кв.49, /идентичен с ПИ 10135.2563.1803 по КК на гр. Варна/, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна I-130, 10135.2563.1803 49 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №49-А ет.1, по плана на 21-ви м.р.
48 23.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 /електрозахранен от ТП№1888/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-3468, кв.20 /ПИ с ид.№10135.2515.3468/ по плана на СО "Ален мак", гр.Варна IV-3468, 10135.2515.3468/ 20 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
47 23.05.2018 Жилищна сграда XXIII-2254, 2594 10135.2526.461 32 гр. Варна, ул. "Петър Слабаков" №22, по плана на Ж.К."Бриз"
46 21.05.2018 „ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДИ, като допълващо застрояване" XLIX -174, 343 10135.2563.1828 43 по плана на 21-ви м.р.
45 18.05.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-658 10135.2723.658 74 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №45, по плана на СО "Ваялар"
44 18.05.2018 Жилищна сграда XXII-670 10135.2564.1667 37 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "22-ра" №9 №9, по плана на "Вилна зона"
43 18.05.2018 Жилищна сграда с гараж XVII-1939 10135.2563.527 44 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №2, по плана на 21-ви м.р.
42 17.05.2018 Преустройство и промяна предназначение на част от БИСТРО В МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИКА ХХI-23 10135.2556.132 619 гр. Варна, ул. "Брегалница" №34, по плана на 5-ти м.р.
41 16.05.2018 Пристройка и надстройка на съществуваща сезонна постройка   10135.2509.75 16 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №75, по плана на СО "Телевизионна кула"
40 16.05.2018 Жилищна сграда с гараж и басейн до 100 куб. м. XLII-1788 10135.2563.1788 18 гр. Варна, ул. "Стоян Бъчваров" №6, по плана на Ж.К. "Бриз"
39 09.05.2018 Вилна сграда с водопроводно и битово канализационни отклонения 288 10135.2723.288 71 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №19, по плана на СО "Ваялар"
38 08.05.2018 Преустройство и реконструкция на подпокривно пространство на жилищна сграда XXI-2151 10135.2520.2151 150 по плана на "Вилна зона"
37 27.04.2018 Жилищна сграда, гараж и подпорни стени XL-876 10135.2522.1136 6 гр. Варна, №136, по плана на СО "Акчелар"
36 24.04.2018 Жилищна сграда 297 10135.2520.7124 13 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №008, по плана на С.О."Траката-разширение"
35 24.04.2018 Вилна сграда XVII-1154 10135.2564.939 50 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "16-та" №12, по плана на "Вилна зона"
34 24.04.2018 Водопроводно отклонение за жилищна сграда XVII-1154 10135.2564.939 50 по плана на "Вилна зона"
33 16.04.2018 Жиищна сграда 3987 10135.2517.3987 85 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-3" №987, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
32 16.04.2018 Еднофамилна жилищна сграда IX-1147 10135.2564.755 41 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №289, по плана на "Вилна зона"
31 05.04.2018 Жилищна сграда 498 10135.2571.348 19 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №39, по плана на КК "Чайка"
30 05.04.2018 Преустройство на АПАРТАМЕНТ №11 и таванско помещение с идентификатори 10135.2564.434.1.11, 10135.2564.434.1.12 и пристройка на зимна градина, находящи се във вилна сграда XVII-2778 10135.2564.434 21 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.11-ТА №8, по плана на Вилна зона
29 04.04.2018 Преустройство на еднофамилна, вилна сграда - първи етап VIII-1511а 10135.2566.96 1 гр. Варна, ул. "Сандрово" №11, по плана на м-ст "Старите лозя"
28 30.03.2018 “Жилищна сграда „ 460 10135.2520.460 162 гр. Варна, ул. ул. "Параскев Пиперов" №27, по плана на СО "Траката"
27 29.03.2018 Гараж за градинска техника III-1010 10135.2001.10-допълващо застрояване 62 гр. Варна, ул. "Свети Прокопий Варненски" №61Г, по плана на Виница
26 29.03.2018 "Еднофамилна жилищна сграда с ограда разположена изцяло в имота на възложителя" LXII-70 10135.2623.70 211 гр. Варна, ул. ул. "Св. Климент Охридски" №134, по плана на СО "Горна Трака"
25 23.03.2018 Офис сграда с производство на електронни модули ХХV-1902 "за офис сграда с производство на електронни модули" 10135.2552.1902 238 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
24 16.03.2018 Жилищна сграда VI-1047 10135.2723.1208 66 гр. Варна, ул. "Българка" №7, по плана на СО "Ваялар"
23 16.03.2018 Банков офис на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, представляващ преустройство и промяна предназначението I-2955 10135.2555.216 26 гр. Варна, ул. "Дружба" №20, по плана на 23-ТИ М.Р.
22 16.03.2018 Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда XIV-1495a 10135.2564.335 12 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №235, по плана на ВЗ "Траката"
21 14.03.2018 Преустройство и промяна на предназначението на "търговски обекти 2.14 с ид. 10135.2558.149.1.25; 2.16 с ид. 10135.2558.149.1.26; 2.18 с ид. 10135.2558.149.1.27; 2.20 с ид. 10135.2558.149.1.28; 2.22 с ид. 10135.2558.149.1.29; 2.24 с ид. 10135.2558.149.1.30; 2.26 с ид. 10135.2558.149.1.31 и 2.28 с ид. 10135.2558.149.1.32, във "ФИТНЕС ЦЕНТЪР", УПИ III-1 "за обществено обслужване" 10135.2558.149 660 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №115, по плана на 6-ти м.р.
20 13.03.2018 Двуфамилна жилищна сграда /тип "близнак"/ 313 10135.2052.318   гр. Варна, ул. "Съби Великов" №3, по плана на "Виница-север"
19 19.02.2018 Промяна предназначение на МАГАЗИН с идентификатор №10135.2552.2183.1.2, находящ се в жилищна сграда в УПИ I-"за озел.", кв.6, по плана на "Жилищна група западно от ВМИ" с идентификатор №10135.2552.2183, ул. "Мир" №89, гр. Варна, в "АВТОСЕРВИЗ". I-"за озел." 10135.2552.2183 6 гр. Варна, ул. "Мир" №89, по плана на "Жилищна група западно от ВМИ"
18 19.02.2018 Офис сграда с водопроводно и битово канализационни отклонения ХХII-167, "1553 "за общ. обслужване" 10135.2526.2459 13 гр. Варна, ул. "Преслав Петров" №9, по плана на ЖК "Бриз"
17 13.02.2018 Жилищна сграда с магазин ХІІ-291 10135.2575.1413 37 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №44, по плана на кв. Виница
16 07.02.2018 Преустройство и промяна на предназначение на СКЛАД с идентификатор №10135.2552.3876.1.30, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор №10135.2552.3876, по плана на ЖК « Изгрев» гр. Варна, в «Апартамент №26»   10135.2552.3876   гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
15 02.02.2018 Жилищна сграда XII-5042 10135.2517.5042 135 гр. Варна, №042, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14 02.02.2018 Магазин за плодове и зеленчуци V-418 10135.2575.1802 44 гр. Варна, по плана на кв. Виница
13 26.01.2018 Жилищна сграда, ХІІІ-3900 10135.2515.4104 29 гр. Варна, ул. "Жак Ив Кусто" №4, по плана на СО "Ален мак"
12 26.01.2018 Жилищна сграда ХІІ-3899 10135.2515.4105 29 гр. Варна, ул. ул. "Вилхелм Баренц" №5, по плана на СО "Ален мак"
11 26.01.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-909 10135.2515.3946 58 гр. Варна, ул. "Никола Вълканов" №4, по плана на СО "Ален мак"
10 25.01.2018 Бистро с идентификатор 10135.2559.61.1.22, представляващо промяна на предназначение и преустройство на гараж № 1 / идентификатор № 10135.2559.61.1.10 /, склад в сутеренен етаж / част от идентификатор №10135.2559.61.1.11 /, двоен гараж № 2 / част от идентификатор №10135.2559.61.1.11 / и част от двоен гараж № 3 / част от идентификатор № 10135.2559.61.1.11 / и приобщаването му към съществуващо бистро с идентификатор № 10135.2559.61.1.9 III – 2892 10135.2559.61 20 гр. Варна, ул. "Мадара" №23, по плана на 17-ти м.р.
9 25.01.2018 Жилищна сграда с магазин ХХVI-167, 1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №202, по плана на Ж.К. "Бриз"
8 25.01.2018 Преустройство и промяна на предназначението на "Склад за търговия на едро с готови лекарствени средства" с идентификатор №10135.2554.142.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №10135.2554.142, кв.31, 24-ти м.р., ул. "Железни врата" №42, гр. Варна, в "снек бар".   10135.2554.142 31 гр. Варна, ул. "Железни врата" №42, по плана на 24-ти м.р.
7 22.01.2018 “Вилна сграда „ 977 10135.2517.977   гр. Варна, ул. СО Манастирски рид, БЧД-517 №977, по плана на СО „Бялата чешма и Дъбравата”
6 22.01.2018 Комплекс жилищни сгради XIV-198 10135.2526.198 14 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №8, по плана на ЖК "Бриз"
5 19.01.2018 Жилищна сграда и ограда XXIII-971 10135.2526.971 53 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №13, по плана на кв. "Свети Никола"
4 19.01.2018 Жилищна сграда и гараж XXII-2884 10135.2526.2432 36 гр. Варна, ул. "Арх. Евгени Дякович" №64, по плана на кв. "Свети Никола"
3 19.01.2018 Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда 2238 10135.2517.2717. 45 гр. Варна, по плана на С.О. "Манастирски рид"
2 19.01.2018 Ателие с жилище   10135.2571.1253 32 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №28, по плана на КК "Чайка"
1 08.01.2018 "АМБУЛАТОРИЯ за ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА за ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ по ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -представляваща промяна предназначение, на апартамент №2, находящ се на втори етаж в жилищна сграда" XI-11 10135.2557.51 676 гр. Варна, ул. "Генерал Скобелев" №86, по плана на 2-ри м.р
153 20.12.2017 Жилищна сграда XIV-688 10135.2515.688 40 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №10, по плана на СО "Ален мак"
152 18.12.2017 Жилищна сграда IX-1556 10135.2564.134 7 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.3-ТА №23, по плана на "Вилна зона"
151 11.12.2017 Промяна предназначение на два броя гаражи с идентификатори 10135.2526.686.1.5 и 10135.2526.686.1.6 в ПРОЕКТАНСКО АТЕЛИЕ с идентификатор 10135.2526.686.1.11, находящо се в жилищна сграда в ПИ 1708, кв.52, по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна. 1708 10135.2526.686 52 по плана на "Свети Никола"
150 11.12.2017 Жилищна сграда и сградни отклонения: водопроводно канализационно /за битова канализация/ и канализационно /за дъждовна канализация/, гр. Варна. I-685 10135.2508.685 33 гр. Варна, ул. "Мир" №114, по плана на СО "Сотира"
149 11.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда 2160 10135.2517.3992   гр. Варна, ул. СО "Бялата чешма и Дъбравата" 2 №160, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
148 08.12.2017 Жилищна сграда с гараж III-1539 10135.2526.1833 52 гр. Варна, УЛ.АРХ.СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ №61, по плана на "Свети Никола"
147 08.12.2017 Жилищна сграда XIX-2710=1410 10135.2526.1782 51 гр. Варна, ул. ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №41, по плана на "Свети Никола"
146 05.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап VI-1601 10135.2564.53 10 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №35, по плана на "Вилна зона"
145 30.11.2017 Жилищна сграда IV-1058 10135.2522.1058 14 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-1" №058, по плана на СО "Акчелар"
144 30.11.2017 Многофамилна жилищна сграда с гаражи и паркинг VII-493 10135.2508.1394 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №6, по плана на СО "Сотира"
143 29.11.2017 Преустройство и промяна на предназначение на част от сграда с обществено предназначение с идентификатор 10135.2552.3927.1 в ЖИЛИЩНА ЧАСТ - находящ се в УПИ IX ( ид.10135.2552.3927), кв.6 по плана на “ Жилищна група западно от болничен комплекс ” , гр. Варна, с административен адрес: ул. “ Мир ” №75, гр. Варна. IX 10135.2552.3927 6 гр. Варна, ул. "Мир" №75, по плана на “ жилищна група западно от болничен комплекс ”
142 27.11.2017 Сградно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред УПИ ХVI-288 /електрозахранен от трафопост ТП №1765/ до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2563.208 /УПИ VI-15, кв.34/, по плана на 21 м.р., гр.Варна. VI-15 10135.2563.208 34 по плана на 21-ви м.р.
141 27.11.2017 Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване VI-6089 10135.2520.6089 112 гр. Варна, ул. "Георги Божков" №5, по плана на СО "Траката"
140 15.11.2017 Надстройка на жилищна сграда XVI-887 10135.2553.333 48 гр. Варна, ул. "Карамфил" №26, по плана на 25-ти м.р.
139 14.11.2017 Едноетажна вилна сграда XVI-3268 10135.2520.3268 12 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №3, по плана на СО "Траката"
138 14.11.2017 Едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж ХІІ-589 10135.2520.589 166 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №24, по плана на "Траката"
137 09.11.2017 Многофамилна жилищна сграда І-51 10135.2575.1612 19 гр. Варна, ул. "Горска" №6, по плана на „Виница“
136 09.11.2017 Вилна сграда XII-1510л 10135.2566.6509 2 гр. Варна, ул. "Сандрово" №26, по плана на СО "Старите лозя"
135 06.11.2017 Жилищна сграда XXIII-314 10135.2052.314 47 гр. Варна, ул. "Албена" №37, по плана на СО " Виница север"
134 30.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4kV от Трафопост /ТП/ №461 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред УПИ IV-782, кв.37а /идентичен с ПИ 10135.2553.782/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" №33 IV-782 10135.2553.782 37а гр. Варна, ул. "Роза" №33, по плана на 25-ти м.р.
133 30.10.2017 Жилищна сграда 1409 10135.2723.177 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №69, по плана на "Траката"
132 27.10.2017 Преустройство и промяна на предназначението на магазин с идентификатор 10135.2562.206.2.16 и "обект за спортни и развлекателни дейности с идентификатор 10135.2562.206.2.15 в "амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина" с идентификатор 10135.2562.206.2.18, находящи се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ II-2650, кв.28, /идентификатор 10135.2562.206/, по плана на 19-ти м.р., ЖК "Чайка" бл.201, ет.1, гр. Варна. II-2650 10135.2562.206 28 гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.201, ет.1, по плана на 19-ти
131 25.10.2017 Гараж I-773 10135.2723.1192 /10135.2723.773/ 89 гр. Варна, по плана на С.О. "Ваялар"
130 23.10.2017 Жилищна сграда - I-ви етап ХХI-873 10135.2526.345 5 гр. Варна, ул. "Преслав Петров" №32, по плана на ЖК "Бриз"
129 23.10.2017 Водопроводно отклонение   10135.2526.345   по плана на ЖК "Бриз"
128 20.10.2017 Пристройка и надстройка на едноетажна масивна сграда   10135.2522.925   гр. Варна, №925, по плана на с.о”Акчелар”
127 19.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6А пред ПИ 10135.2515.824 /електрозахранен от ТП №1501/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ Х-3488, кв.49 /ПИ с ид. №10135.2515.3488/, по плана на СО "Ален мак". Х-3488 10135.2515.3488 49 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак".
126 19.10.2017 Еднофамилна жилищна сграда 878 10135.2623.878 172/стар 193/ гр. Варна, №49, по плана на СО "Горна Трака"
125 19.10.2017 Жилищна сграда XXVIII-2149 10135.2520.7228 152 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №131, по плана на СО "Траката"
124 16.10.2017 Еднофамилна жилищна сграда 5622 10135.2520.7196 157 ул. "Васил Стоилов" №68, по плана на СО "Траката"
123 11.10.2017 Пристройка - Гараж, към вилна сграда   10135.2520.1727 99 ул. "Веселин Ханчев" №4, по плана на СО "Траката"
122 11.10.2017 Вилна сграда 1727 10135.2723.640 99 гр. Варна, ул. "Веселин Ханчев" №4, по плана на "Траката"
121 11.10.2017 Гараж XII-18 10135.2508.18 2 гр. Варна, по плана на "Сотира"
120 04.10.2017 Преустройство и промяна на предназначение на магазин с идентификатор №10135.2552.3876.1.28, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор №10135.2552.3876, по плана на кв. Изгрев гр. Варна, в «Апартамент»   10135.2552.3876   гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
119 04.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 пред ПИ 10135.2564.128 /електрозахранен от ТП №1991/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IX-1556, кв.7 /ПИ с ид. №10135.2564.134/, по плана на "Вилна зона", гр. Варна. IX-1556 10135.2564.128 7 по плана на "Вилна зона"
118 02.10.2017 Вилна сграда 463 10135.2512.463   гр. Варна, ул. "Марс" №34, по плана на "Перчемлията"
117 02.10.2017 Вилна сграда 384 10135.2512.384   гр. Варна, ул. "Марс" №65, по плана на "Перчемлията"
116 02.10.2017 Жилищна сграда 1586 10135.2517.1586 85 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №586, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
115 27.09.2017 Еднофамилна, вилна сграда и допълващо застрояване: Постройка за отоплителни материали и инвентар - I етап XXV-1119 10135.2564.1119 58 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "27-ма" №6, по плана на "Вилна зона"
114 27.09.2017 Жилищна сграда XVI-1891 10135.2552.1891 234 гр. Варна, ул. "Латинка" №99, по плана на ЖК "Изгрев"
113 25.09.2017 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в УПИ II-2544 и III-3320, кв.4, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ, гр. Варна. УПИ II-2544 и III-3320 10135.2555.254 и 10135.2555.261 4 гр. Варна, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ
112 21.09.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от ТП №2064 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2723.328 /ид. ПИ 328, кв.75 и кв.76/, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна. 328 10135.2723.328 75 и 76 по плана на СО "Ваялар"
111 20.09.2017 Жилищна сграда XI-1383 10135.2526.1049 19 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №141А, по плана на "Свети Никола"
110 20.09.2017 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, представляващ промяна предназначение на офис с ид. 10135.2560.146.3.24, находяща се в партера на жилищна сграда в УПИ VIII-2560.146=14, кв.34, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна. VIII-2560.146=14 10135.2560.146.3.24 34 29Б ет.1 обект 1, по плана на 18-ти м.р.
109 18.09.2017 Жилищна сграда 2135 10135.2517.1781 76 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №781, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
108 18.09.2017 “Жилищна сграда „ ХІХ-387 10135.2522.264 23 гр. Варна, С.О.АКЧЕЛАР 522 №264, по плана на ”Акчелар”,
107 18.09.2017 Жилищна сграда с надстройка /мансардно ниво/ 2225=2109/стар№/ 10135.2517.3988   гр. Варна, ул. С.О."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата 517-3" №988, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
106 18.09.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ кабелен шкаф пред ПИ с ид.10135.2564.1265 /електрозахранен от ТП №2056/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XVI-415, кв.25 /ПИ с ид.№10135.2564.415/, по плана на Вилна зона, гр. Варна. XVI-415 10135.2564.415 24 по плана на Вилна зона
105 11.09.2017 Еднофамилна вилна сграда 329 10135.2509.329 19 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №329, по плана на СО "Телевизионна кула"
104 11.09.2017 “Масивна жилищна сграда на един етаж с частични маза „ с идентификатор 10135.2052.37.1 37 10135.2052.37   ул. "Ахат" №16, по плана на СО „Виница-север” /местност „Розмарин”/
103 07.09.2017 "Промяна предназначение на АТЕЛИЕ А0 /Ид. №10135.2575.1123.4.1/ в жилище /апартамент/ А0, в жилищна сграда, находяща се в УПИ III-854, кв.41, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Ангел Главчев" №36" III-854 10135.2575.1123 41 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №36, по плана на кв. Виница
102 04.09.2017 "Преустройство и промяна предназначение на жилище /с идентификатор 10135.2556.243.1.1/ находящо се на първи етаж в жилищна сграда на ул. "Тракия" №61, УПИ XIV, кв.992, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна в КАБИНЕТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" XIV 10135.2556.243 992 гр. Варна, УЛ.ТРАКИЯ №61, по плана на 5-ти м.р.
101 04.09.2017 "Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ шкаф кабелен шкаф кабелен тип ШК на ул. "Добри Войников" №31 /електрозахранване от ТП №1015/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-13, 13а, кв.34 /идентично с ПИ 10135.2560.144/, по плана на 18-ти м.р., ул. "Добри Войников" №29, гр. Варна". VII-13, 13а 10135.2560.144 34 гр. Варна, ул. Добри Войников №29-31, по плана на 18-ти
100 25.08.2017 Обслужващ обект   10135.2553.122 21 гр. Варна, ул. "Прилеп" №42а, по плана на 25-ти м.р.
99 25.08.2017 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор №10135.2559.261.1.14/, находящ се на I етаж в жилищна сграда в УПИ I -6421 /ПИ 10135.2559.261/, кв.30, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна с административен адрес ул. "Мадара" №22 в "Самостоятелна извънболнична медико - диагностична лаборатория". I -6421 10135.2559.261 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №22, по плана на 17-ти м.р.
98 21.08.2017 Вилна сграда 3198 10135.2515.3198 77 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №25а, по плана на СО "Ален мак"
97 21.08.2017 Жилищна сграда I-773 10135.2723.1192 89 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №67, по плана на СО "Ваялар"
96 16.08.2017 Жилищна сграда на два етажа 3476 10135.2623.4121 209 гр. Варна, ул. "Кирил Христов" №11, по плана на "Траката"
95 16.08.2017 Жилищна сграда и постройка за инвентар II-1236А 10135.2564.525 28 гр. Варна, ул. "Вилна зона", "24-та" №4, по плана на "Вилна зона"
94 16.08.2017 Еднофамилна жилищна сграда III-2945=941/ч/ 10135.2526.1805 61 гр. Варна, ул. арх. Стефан Венедикт Попов №6, по плана на "Свети Никола"
93 16.08.2017 Преустройство и промяна предназначение на избено помещение /ид. №10135.2557.317.3.2/, находящо се в сутерена и преустройство на първи етаж от заведение за бърза закуска /ид. №10135.2557.317.3.1/|, находящи се в част от сграда в УПИ VIII-8, кв.699, 2-ри м.р., гр. Варна /ПИ с ид.№10135.2557.317/ с цел обособяване на Заведение за бързо обслужване /фаст фуудс/ УПИ VIII-8 10135.2557.317.3.3 кв.699 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №81 ет.1, по плана на 2-ри м.р
92 28.07.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4кV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 на ул. "Горска" №5 /електрозахранен от ТП №688/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-51, кв.19 /ПИ с ид. №10135.2575.1612/, по плана на кв.Виница, ул. "Горска" №6, гр. Варна. I-51 10135.2575.1612 19 гр. Варна, ул. "Горска" №6, по плана на кв.Виница
91 21.07.2017 Жилищна сграда XXIV-689, 688а, 680 10135.2575.1530 6 гр. Варна, ул. "Свети Прокопий Варненски" №5, по плана на кв.Виница
90 21.07.2017 Жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения VIII-1103 10135.2526.112 24 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №39, по плана на Ж.К. "Бриз"
89 17.07.2017 Вилна сграда 116 10135.2522.633 9 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №633, по плана на СО "Акчелар"
88 13.07.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ 1859 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-1103, кв.24 /идентично с ПИ 10135.2526.112/ по плана на Ж.К. "Бриз", гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост /ТП/ №1859 до кабелен шкаф пред ПИ 10135.2526.105, кв.24, по плана на Ж.К. "Бриз", гр. Варна.   10135.2526.105 24 по плана на Ж.К. "Бриз"
87 13.07.2017 Жилищна сграда, с идентификатор 10135.2552.3854.1, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2552.3854, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ IХ-3854, кв.232, по плана на ЖК „Изгрев”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна ул. „Букет” №38 IХ-3854 10135.2552.3854 232 гр. Варна, ул. „Букет” №38, по плана на ЖК „Изгрев”
86 10.07.2017 Жилищна сграда VI – 256 10135.2575.1831 32а гр. Варна, ул. "Хоризонт-Виница" №1, по плана на кв.Виница
85 10.07.2017 Ателие XIV-4196 "за обществено обслужване" 10135.2623.4196 195 гр. Варна, ул. "Камен Калчев" №23, по плана на СО "Горна Трака"
84 10.07.2017 Жилищна сграда XVII-800 10135.2623.800 196 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №114, по плана на СО "Горна Трака"
83 06.07.2017 Жилищна сграда VIII-683 10135.2575.844 6 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №18, по плана на кв.Виница
82 06.07.2017 Жилищна сграда 218 10135.2520.7034   гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №12, по плана на СО "Траката"
81 30.06.2017 Промяна предназначение на склад с идентификатор №10135.2554.121.2.4, находящ се в жилищна сграда в УПИ Х-3298 /идентификатор 10135.2554.121/, кв.19, по плана на 24 м.р., в "жилищна част - апартамент". Х-3298 10135.2554.121 19 гр. Варна, по плана на 24 м.р.
80 29.06.2017 Жилищна сграда XXXIV-144 "за жилищно строителство" 10135.2573.243 12 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №158, по плана на КК "Чайка"
79 29.06.2017 Жилищна сграда ХХХIII-820 10135.2573.354 12 гр. Варна, ул. "Станко Вълчанов" №11, по плана на КК "Чайка"
78 29.06.2017 Преустройство и промяна на предназначението на "самостоятелен обект за обществено хранене - РЕСТОРАНТ" с идентификатор №10135.2573.299.3.318, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХХI-152, 153, 154, 155, кв.12, /идентификатор 10135.2573.299/ по плана на КК "Чайка, вход 4, на партерен и първи етаж и под вход 3 - на подземен етаж, първи подземен и втори подземен етаж в "ЧЕТИРИ БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И РЕСТОРАНТ" ХХI-152, 153, 154, 155 10135.2573.299 12 гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
77 23.06.2017 “Промяна на предназначение на ателие №1 /идентификатор №10135.2522.263.7.9/, находящо се на партерен етаж /ет. -1/ в жилищна сграда в ПИ 263, кв.23 / с идентификатор №10135.2522.263/, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна в жилищен апартамент”. 263 10135.2522.263 23 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар"
76 23.06.2017 Еднофамилна, жилищна сграда и стопанска постройка II-7067 10135.2520.7067 161 гр. Варна, ул. "Чавдар Мутафов" №1, по плана на СО "Траката"
75 23.06.2017 Вилна сграда с пристройка към нея 13864"в" 10135.2564.1215 73 гр. Варна, ул. Радой Ралин" №10, по плана на ВЗ "Траката"
74 23.06.2017 Жилищна сграда XIV-754=II-584 10135.2575.1001 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №13, по плана на кв. Виница
73 22.06.2017 Надстройка на съществуваща вилна сграда VIII-711 10135.2522.711 32 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №711, по плана на СО "Акчелар"
72 21.06.2017 Изграждане на тръбна мрежа на "БТК" ЕАД и изтегляне на оптичен кабел от КШ 3-II 1.001а до сграда на адрес ул. "Дружба" №4, по плана на 23 м.р.,гр.Варна".       гр. Варна, ул. "Дружба" №4, по плана на 23-м.р.
71 21.06.2017 Жилищна сграда VIII-270 10135.2575.1877 34а гр. Варна, ул. Корал №8, по плана на кв. Виница
70 21.06.2017 Жилищна сграда от две тела - I-ви етап Х-2876 10135.2552.2113 123 гр. Варна, ул. "Перуника" №34, по плана на ЖК "Изгрев"
69 14.06.2017 Жилищна сграда и ателие 2972 10135.2552.2560   гр. Варна, ул. "Букет" №4, по плана на ЖК "Изгрев"
68 14.06.2017 Промяна предназначение на магазин във фурна за топли закуски в жилищна сграда в част от УПИ XV-424, кв.10 с идентификатор 10135.2575.1647, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Свети Димитър Солунски" №1 XV-424 10135.2575.1647 10 гр. Варна, ул. "Свети Димитър Солунски" №1, по плана на кв.Виница
67 12.06.2017 "Гараж" XVIII-134 10135.2575.605 21 гр. Варна, ул. "Венчан" №15, по плана на кв.Виница
66 12.06.2017 Жилищни сгради XXIV- 6, 7 10135.2563.647.2, 10135.2563.647.3 34 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №40, по плана на 21-ви м.р.
65 09.06.2017 Сграда за ваканционно обитаване с водопроводно отклонение 961 10135.2515.961 67 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №105, по плана на СО "Ален мак"
64 08.06.2017 КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА - представляваща преустройство и промяна предназначение, на магазин с ид.10135.2560.218.1.17 / на кота +-0.00/ и кафене с ид. 10135.2560.218.1.24 /на кота -2.60/, находящи се в жилищна сграда в УПИ XII-4, кв.47, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. "Феликс Каниц" №11. XII-4 10135.2560.218 47 гр. Варна, ул. "Феликс Каниц" №11, по плана на 18-ти
63 08.06.2017 Преустройство и промяна на предназначение на тавански помещения №1, 2 и 3, находящи се на 6 етаж, в жилищна сграда с административен адрес: ул. "Чаталджа" №99, вх. Г, гр. Варна, по плана на 2-ри м.р., в две жилища.   10135.2557.22   гр. Варна, БУЛ.ЧАТАЛДЖА №99
62 07.06.2017 АПАРТАМЕНТ №3 - представляващ промяна предназначение, на ателие за творческа дейност №3 с идентификатор 10135.2556.183.3.13, на втори етаж в жилищна сграда, находяща се в УПИ V-12, кв.621, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна ул. "Битоля" №37 V-12 10135.2556.183 621 по плана на 5-ти м.р.
61 07.06.2017 АМБУЛАТОРИЯ за ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - представляваща преустройство и промяна предназначение, на апартамент №18 /с ид. 10135.2556.38.7.26/ и преустройство на амбулатория /с ид. 10135.2556.38.7.25/ находящи се в жилищна сграда / с ид. 10135.2556.38.7/ по плана на 5-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. "Царевец" №55, вх. Б ет.1   10135.2556.38   гр. Варна, ул. Царевец №55, по плана на 5-ти м.р.
60 02.06.2017 Вилна сграда 3461 10135.2515.3461 48 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №48А, по плана на СО "Ален мак"
59 31.05.2017 Сградни водопроводно и канализационно отклонения за поземлен имот 136 /идентификатор 10135.2522.136/, кв.19, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна. 136 10135.2522.136 19 гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
58 23.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №49 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VI-378, кв.9 /ПИ с ид.№10135.2554.265/ по плана на 24-ти м.р., ул. "Батова" №14, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №49 до кабелен шкаф на ул. "Емануил Манолов" №2, гр. Варна. VI-378 10135.2554.265 9 ул. "Емануил Манолов" №2, по плана на 24-ти
57 19.05.2017 Вилна сграда 669 10135.2510.669   гр. Варна, ул. "Зевс" №102, по плана на СО "Добрева чешма"
56 19.05.2017 Жилищна сграда XIX-3707 10135.2515.3707 2 гр. Варна, ул. "Фернандес де Кирос" №1, по плана на "СО "Ален мак"
55 19.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от ТП №1643 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VI-256, кв.32 /ПИ с ид. №10135.2575.1831/, по плана на кв. Виница, гр. Варна. VI-256 10135.2575.1831 32 по плана на кв.Виница
54 18.05.2017 "Външно кабелно електрозахранване 0.4кV от съществуващ кабелен шкаф ШК-4 на ул. "Константин Павлов" №20 /електрозахранен от ТП №2037/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-683, кв.6 /ПИ с ид. №10135.2575.844/, по плана на кв.Виница, гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №18". VIII-683 10135.2575.844 6 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №18
53 18.05.2017 “Жилищна сграда „ 1816а 10135.2563.122 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №40, по плана на "Свети Никола"
52 16.05.2017 Еднофамилна жилищна сграда за постоянно обитаване и гараж   10135.2510.1590 2 ул. "Тангра" №16, по плана на СО "Добрева чешма"
51 16.05.2017 Ателие 898 10135.2551.572   гр. Варна, ул. "Райска ябълка" №22, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
50 11.05.2017 Вилна сграда 864 10135.2510.864 66 гр. Варна, ул. "Вулкан" №5, по плана на "Добрева чешма"
49 10.05.2017 Сградно кабелно ел. отклонение 0.4 кV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-4 на ул. "К. Щъркелов" №5 /електрозахранен от ТП №293/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XII-1525, кв.22 /ПИ 10135.2554.487/, ул. "Жеравна" №3, гр. Варна. XII-1525 10135.2554.487 22 гр. Варна, ул. "Жеравна" №3, по плана на 24-ти м.р.
48 10.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от трафопост ТП №2039 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХI-2210, кв.225 /ПИ 10135.2520.2210/, по плана на СО "Траката" ХI-2210 10135.2520.2210 225 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
47 10.05.2017 Еднофамилна жилищна сграда с гараж   10135.2623.8871 211 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №11, по плана на СО "Горна Трака" м-ст "Коджа тепе"
46 05.05.2017 Еднофамилна жилищна сграда III-550 10135.2515.3912 42 гр. Варна, ул. "Менданя де Нейра" №23, по плана на СО "Ален мак"
45 03.05.2017 Сграда с ваканционни жилища XIII-1612 10135.2564.42 5 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №29, по плана на „Вилна зона"
44 03.05.2017 Вилна сграда 285 10135.2515.285 20 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №39, по плана на "Ален мак"
43 03.05.2017 Вилна сграда 285 10135.2515.285 20 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №39, по плана на "Ален мак"
41 28.04.2017 Масивна жилищна сграда, с идентификатор 10135.2553.204.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.204 идентичен с УПИ VIII-262, кв.39, по плана на 25-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна ул. "Детелина" №3. VIII-262 10135.2553.204 39 гр. Варна, УЛ.ДЕТЕЛИНА №3, по плана на 25-ти м.р.
40 24.04.2017 Двуфамилна жилищна сграда на два етажа ХIV-113 10135.2510.113 6 гр. Варна, ул. "Самара" №12, по плана на СО "Добрева чешма"
39 21.04.2017 Двуетажна вилна сграда и гараж IX-946 10135.2515.946 66 гр. Варна, ул. Никола Попов №7, по плана на СО "Ален мак"
38 13.04.2017 Промяна предназначение на магазин в заведение за "бърза закуска", находящ се на първи етаж на жилищна сграда на ул. "Карамфил" №34 в УПИ XII-258, кв.39, по плана на 25-ти м.р. на гр. Варна, с идентификатор 10135.2553.198.1.16. XII-258 10135.2553.198 39 гр. Варна, УЛ.КАРАМФИЛ №34, по плана на 25-ти м.р.
37 10.04.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №2078 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XVI-1891, кв.236 /ПИ с ид. №10135.2552.1891/ по плана на Ж.К. "Изгрев", гр. Варна. XVI-1891 10135.2552.1891 236 ул. ЖК "Изгрев", по плана на Ж.К. "Изгрев"
36 10.04.2017 "ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, представляващ промяна предназначение на аптека с ид. 10135.2563.374.1.14, находяща се в партера на жилищна сграда в УПИ LIII-2492=374, кв.50, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна". LIII-2492=374 10135.2563.374 50 гр. Варна, ул. 21-ви м.р, по плана на 21-ви м.р.
35 07.04.2017 Жилищна сграда XVI-1117A 10135.2564.905 48 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.17-ТА №13, по плана на "Вилна зона", гр. Варна
34 06.04.2017 Преустройство и промяна на предназначение на складово помещение №2 /идентификатор №10135.2559.206.1.14/, находящо се на 6 етаж, в жилищна сграда в УПИ II-6422, 6423, кв.30, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна с административен адрес: ул. "Мадара" №20а в АПАРТАМЕНТ. II-6422, 6423 10135.2559.206 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №20а, по плана на 17-ти м.р.
33 06.04.2017 Промяна предназначението и преустройство на използваем тавански етаж в жилище с идентификатор 10135.2575.37.1.5 в жилищна сграда, находяща се в ПИ 10135.2575.37 /УПИ XXI-8, кв.17/, по плана на кв. Виница. XXI-8 10135.2575.37 17 гр. Варна, ул. Христо Каварналиев №12, по плана на кв. Виница
32 03.04.2017 Промяна на предназначение на офис №6 с идентификатор №10135.2563.335.1.44 в жилище, находящо се на етаж -1, в жилищна сграда в УПИ IV-2075в=335, кв.49, по плана на 21-ви м.р., гр. Варна. IV-2075в=335 10135.2563.335 49 гр. Варна, ул. 21-ви м.р., по плана на 21-ви м.р.
31 03.04.2017 Вилна сграда - I-ви етап 461 10135.2723.461 95 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №40, по плана на СО "Ваялар"
30 31.03.2017 Жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения XLVIII-435 10135.2563.435 42 гр. Варна, УЛ.Д-Р КИРИЛ ЙОРДАНОВ №39, по плана на 21-ви м.р.
29 31.03.2017 "Преустройство и промяна на предназначение на ОФИС на две нива с идентификатор 10135.2563.700.1.49 в ЖИЛИЩЕ, находящ се в жилищна сграда в УПИ XXVIII-352=700 по КК на гр. Варна, кв.50 по плана на 21-ви м.р., гр.Варна." XXVIII-352=700 10135.2563.700 50 гр. Варна, ул. 21-ви м.р., по плана на 21-ви м.р.
28 31.03.2017 Вилна сграда 3293 10135.2723.788 96 гр. Варна, ул. "Вера Мутафчиева" №7, по плана на "Траката"
27 30.03.2017 Еднофамилна жилищна сграда XIII-3975 10135.2552.3975 244 гр. Варна, ул. "Ягода" №35А, по плана на ЖК "Изгрев"
26 30.03.2017 "Апартамент /жилище/ - представляващ преустройство и промяна предназначение, на ателие №4 с идентификатор 10135.2558.1.2.73, в партера на жилищна сграда, находяща се в ПИ-1=ПИ с ид. 10135.2558.1, кв.637, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. "Братя Бъкстон" №30, вх. Д" ПИ-1 10135.2558.1 637 гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30 , вх.Д, по плана на 6-ти м.р.
42 28.03.2017 Двуетажна жилищна сграда и масивен гараж върху подземно ниво, с идентификатори 10135.2517.1466.1, 10135.2517.1466.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.1466, идентичен с ПИ 1466, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №466 1466 10135.2517.1466   гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №466, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
25 28.03.2017 “Жилищна сграда „ IV-12 10135.2022.12 61 гр. Варна, ул. „Свети Мина” №9, по плана на кв. Виница
24 21.03.2017 Вилна сграда, с идентификатор 10135.2510.165.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2510.165, идентичен с ПИ 165, по плана на СО "Добрева чешма", гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул. "Орфей" №148 165 10135.2510.165   гр. Варна, ул. Орфей №148, по плана на СО "Добрева чешма"
23 20.03.2017 “Гараж – пристройка към жилищна сграда „ с идентификатор 10135.2575.11.3, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2575.11, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ IХ-520, кв.15, по плана на кв. Виница, гр.Варна. с административен адрес: гр. Варна ул. „Христо Каварналиев” №5 IХ-520 10135.2575.11 15 гр. Варна, ул. „Христо Каварналиев” №5, по плана на кв. Виница
22 20.03.2017 “Втори етап от строителство на еднофамилна жилищна сграда „ с идентификатор 10135.2575.11.1.3, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2575.11, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ IХ-520, кв.15, по плана на кв. Виница, гр.Варна. с административен адрес: гр. Варна ул. „Христо Каварналиев” №5 IХ-520 10135.2575.11 15 гр. Варна, ул. „Христо Каварналиев” №5, по плана на кв. Виница
21 17.03.2017 „Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от трафопост ТП №1925 до електромерно табло тип ТЕПО в поземлен имот с идентификатор 10135.2526.2442, /стар идентификатор 10135.2526.326, /идентично с УПИ ХХVIII-326, кв.5 /, по плана на Ж.К. "Бриз", гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №1925 до кабелен шкаф пред поземлен имот с идентификатор ПИ 10135.2526.170 / УПИ VII-890=170, кв.5/, по плана на Ж.К. "Бриз". VII-890=170 10135.2526.170 5 ул. гр. Варна, Ж.К. "Бриз", по плана на Ж.К. "Бриз".
20 17.03.2017 Вилна сграда, с идентификатор 10135.2723.553.2, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2723.553, идентичен с ПИ 553, кв. 96, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №43 553 10135.2723.553 96 гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №43, по плана на СО "Ваялар"
19 15.03.2017 "Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А на ул. "Лейтенант Минков" №7 /електрозахранен от ТП №1033/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIV-354, кв.28 /идентично с ПИ 10135.2560.354/, по плана на 18-ти м.р., ул. "Лейтенант Минков" №5, гр. Варна" XIV-354 10135.2560.354 28 гр. Варна, УЛ.ЛЕЙТЕНАНТ МИНКОВ №7-5, по плана на 18-ти м.р
18 13.03.2017 Жилищна сграда, с идентификатор 10135.2575.329.2, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2575.329, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ ХХVIII-329, кв.27, по плана на кв. Виница, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна ул. „арх. Александър Кръстев” №16 ХХVIII-329 10135.2575.329 27 гр. Варна, ул. "Александър Кръстев” №16, по плана на кв. Виница
17 09.03.2017 Промяна предназначение на ателие №5 в жилище IV-11 10135.2556.103 625 гр. Варна, УЛ.ТОДОР ДИМОВ №35, по плана на 5-ти м.р.
16 07.03.2017 Сграда за сезонно ползване, с идентификатори 10135.2564.933.2, 10135.2564.933.3, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2564.933, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ ХIII-1111, кв.49, по плана на „Вилна зона”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна „Вилна зона” ул. „17-та” №1 ХIII-1111 10135.2564.933 49 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.17-ТА №1, по плана на "Вилна зона"
15 01.03.2017 Масивна сграда с идентификатор 10135.2526.1535.1 находяща се в ПИ 10135.2526.1535 кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ VI-1570, кв.53, по плана на кв.”Св. Никола”, Варна, с административен адрес: гр. Варна ул. „арх. Стефан Венедикт Попов” №31 VI-1570 10135.2526.1535 53 гр. Варна, УЛ.АРХ.СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ №31, по плана на кв.”Св. Никола”
14 01.03.2017 Жилищна сграда, с идентификатор 10135.2623.8923.1, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2623.8923 по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ ХV-8923, кв.202, по плана на СО „Горна Трака”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна ул. „Николай Лилиев” №40 ХV-8923 10135.2623.8923 202 гр. Варна, ул. „Николай Лилиев” №40, по плана на СО „Горна Трака”
13 03.02.2017 „БАНКОВ ФИЛИАЛ- представляващ преустройство и промяна на предназначение, на магазин /1.02/ с ид. 10135.2558.149.1.1; магазин /1.04/ с ид. 10135.2558.149.1.2; магазин /1.06/ с ид. 10135.2558.149.1.3; и част от магазин /1.38/ с ид. 10135.2558.149.1.19, находящи се в партера на сграда за обществено обслужване, УПИ III-1 „за обществено обслужване”, кв.660, по плана на 6-ти м.р. гр. Варна, с административен адрес: бул. „Осми Приморски полк” №115, гр. Варна с ид. 10135.2558.149.1.388”. III-1 10135.2558.149 660 гр. Варна, БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №115, по плана на 6-ти м.р.
12 03.02.2017 Промяна предназначение на таванско складово помещение /ТСП №2/ в жилище /АП. №14/, в жилищна сграда в УПИ ХХIII-434, кв.10 с идентификатор 10135.2575.1736, кв. Виница, гр. Варна на ул. „Св. Димитър Солунски” №7-А с идентификатор 10135.2575.1736.1.21 ХХIII-434 10135.2575.1736 10 гр. Варна, ул. „Св. Димитър Солунски” №7-А, по плана на кв. Виница
11 03.02.2017 Еднофамилна жилищна сграда, с идентификатор 10135.2526.1190.1, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2526.1190, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ I-1190, кв.17, по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна ул. „арх. Атанас Несторов” №15 I-1190 10135.2526.1190 17 гр. Варна, ул. арх. Атанас Несторов №15, по плана на "Свети Никола"
10 03.02.2017 „Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от трафопост №688 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVIII-329, кв.27 /ПИ с ид. 10135.2575.329/ по плана на кв. Виница, гр. Варна, ул. „Александър Кръстев” №16. ХХVIII-329 10135.2575.329 27 гр. Варна, УЛ.АЛЕКСАНДЪР КРЪСТЕВ №16
9 03.02.2017 „Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от съществуващ кабелен шкаф ШК /електрозахранен от ТП №699/ на ул. „Св. Прокопий Варненски” №48 /ПИ с ид.№10135.2575.666/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХI-590, кв.4 /ПИ с ид. №10135.2575.752/ по плана на кв. Виница, гр. Варна, ул. „Св. Прокопий Варненски” №37. ХI-590 10135.2575.752 4 гр. Варна, ул. „Св. Прокопий Варненски”, по плана на кв.Виница
8 03.02.2017 Еднофамилна жилищна сграда, с идентификатор 10135.2564.61.1 с канализационно отклонение , XIII-61 10135.2564.61 2 гр. Варна, ул. арх. Манол Йорданов №12, по плана на „Вилна зона"
7 03.02.2017 Вилна сграда,с идентификатор 10135.2517.862.1,находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2517.862 по кадастрална картана гр. Варна,по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна СО Манастирски рид, БЧД 517 №862.   10135.2517.862   гр. Варна, ул. СО Манастирски рид, БЧД 517 №862 №862
6 20.01.2017 „АПАРТАМЕНТ /ЖИЛИЩЕ/ - представляващ промяна предназначение, на ателие №1 IX-10 10135.2560.272 21 гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ №27, по плана на 18-ти м.р.
5 16.01.2017 МЕДИЦИНСКА ЛАБОРАТОРИЯ И КАБИНЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА С РЕНГЕНОВА УРЕДБА ЗА СЕКТОРНИ ДЕНТАГРАФИИ - представляваща преустройство и промяна предназначение на кафе - бар с ид. 10135.2557.94.1.5, находящ се на първи етаж в сграда със смесено предназначение I-1 10135.2557.94 683 гр. Варна, УЛ.ИЛИНДЕН №1, по плана на 2-ри м.р.
4 10.01.2017 Жилищна сграда ХХХVIII-27 10135.2563.27 19 гр. Варна, БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №158, по плана на Ж.К. „Бриз”,
3 04.01.2017 Жилищна сграда, с идентификатор 10135.2526.956.2, находяща се в ПИ с идентификатор 10135.2526.956, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ XIII-956, кв.53 /ПИ 1997, кв.60/, по плана на „Свети Никола”, гр.Варна, с административен адрес:гр. Варна ул. „арх. Георги Ганев” №3 XIII-956 10135.2526.956 53 гр. Варна, УЛ.АРХ.ГЕОРГИ ГАНЕВ №3, бл. вх. ет. ап. , по плана на кв. "Свети Никола"
2 04.01.2017 Допълващо застрояване – гараж и канализационно отклонение, с идентификатор 10135.2526.921.2, находящ се в ПИ с идентификатор 10135.2526.921, по кадастрална карта на гр. Варна, идентичен с УПИ VI-921, кв.59, по плана на кв. „Свети Никола”, гр.Варна. VI-921 10135.2526.921 59 ул. гр. Варна, кв. „Свети Никола”, по плана на кв. „Свети Никола”
1 03.01.2017 Жилищна сграда №1 и жилищна сграда №2, с идентификатор 10135.2517.2816.2, 10135.2517.2816.1 находящи се в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.2816, идентичен с УПИ XXXVIII-2816, кв. 59, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чещма и Дъбравата", гр. Варна XXXVIII-2816 10135.2517.2816 59 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, Бялата чещма и Дъбравата", по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чещма и Дъбравата", гр. Варна

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: