Паспорти на сгради

Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
164/10135.2564.1743.3/02.12.2022г. 02.12.2022 Пристройка и преустройство на жилищна сграда - I-ви етап XXVI-1086 10135.2564.1743 57 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.26-ТА №10, по плана на Вилна зона
163/10135.2623.6159.1/30.11.2022г. 30.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда ІІІ-1103 10135.2623.6159 189 гр. Варна, ул. "Васил Стоянов" №19, по плана на СО „Горна Траката”,
162/10135.2552.5180.1/30.11.2022г. 30.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда X-1131 10135.2552.5180 120 гр. Варна, ул. Габър №20, по плана на кв."Изгрев"
161/10135.2623.6116.1/30.11.2022г. 30.11.2022 Жилищна сграда XVII - 31 10135.2623.6116 212 гр. Варна, УЛ.КОНСТАНТИН ПЕТКОВИЧ №3а, по плана на со "Горна Трака"
160/ 10135.2553.743.1.18/30.11.2022г. 30.11.2022 Промяна на предназначение на таванско складово помещение с идентификатор № 10135.2553.743.1.17 в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІІ-1161,1162 /ПИ № 10135.2553.743/, кв. 50 по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Роза” № 15, гр.Варна. ІІІ-1161,1162 10135.2553.743.1.18 50 гр. Варна, №15, по плана на 25 м.р., гр. Варна
159/ 10135.2553.743.1.17/30.11.2022г. 30.11.2022 Промяна на предназначение на таванско складово помещение с идентификатор № 10135.2553.743.1.17 в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІІ-1161,1162 /ПИ № 10135.2553.743/, кв. 50 по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Роза” № 15, гр.Варна. ІІІ-1161,1162 10135.2553.743.1.17 50 гр. Варна, №15, по плана на 25 м.р., гр. Варна
158/10135.2560.45.1.15/28.11.2022г. 28.11.2022 Промяна на предназначение на СКЛАД с ид 10135.2560.45.1.15, находяща се в подземния етаж на жилищна сграда с адрес ул. "Васил Друмев" №3, в УПИ V-9, 10, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, ЗА ЗАЛА ЗА ТАНЦИ.   10135.2560.45    
157/10135.2508.391.1/28.11.2022г. 28.11.2022 Жилищна сграда II-391 10135.2508.391 32 гр. Варна, ул. "инж. Крум Петров" №3, по плана на со "Сотира"
156/10135.2519.460.1/24.11.2022г. 24.11.2022 Жилищна сграда I-309 10135.2519.460 1 гр. Варна, ул. СО "Дели Сава 519" №460, по плана на СО "Дели Сава", кв. Виница
155/10135.2510.875.2/24.11.2022г. 24.11.2022 Жилищна сграда Х-875 10135.2510.875 70 гр. Варна, ул. "Зевс" №28, по плана на со "Добрева чешма"
154/10135.2564.1351.1, 10135.2564.1351.2/17.11.2022г. 17.11.2022 Курортна сграда, гараж и подпорни стени ХLІ-1554 10135.2564.1351 12 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.6-ТА №14, А, по плана на "Вилна зона"
153/10135.2564.1352.3, 10135.2564.1352.4/17.11.2022г. 17.11.2022 Курортна сграда, гараж VІІІ-1554 10135.2564.1352 12 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.6-ТА №14, по плана на „Вилна зона”, гр.Варна
152/10135.2551.2114.1/16.11.2022г. 16.11.2022 Жилищна сграда II-2070 "за жил. стр." 10135.2551.2114 197 гр. Варна, ул. "Жасмин" №4, по плана на кв. Изгрев
151/10135.2575.337.4/16.11.2022г. 16.11.2022 Жилищна сграда ІІІ-340 10135.2575.337 30 гр. Варна, ул. "Кастрица" №9, по плана на кв. Виница
150/10135.2520.3317.1/16.11.2022г. 16.11.2022 Жилищна сграда IX-3303 10135.2520.3317 13 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №4, по плана на СО "Траката"
149/10135.2522.1282.1, 10135.2522.1282.2/14.11.2022г. 14.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда, гараж, подпорни стени, ограда ХLV-1187, 1188 10135.2522.1282 6 гр. Варна, ул. Васил Ляпчев №41, по плана на СО „Акчелар”
148/10135.2552.5205.2/14.11.2022г. 14.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в урегулиран поземлен имот I-1305, кв.114, /идент.№10135.2552.5205/ по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна. I-1305 10135.2552.5205 114 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
147/10135.2520.6981.1/11.11.2022г. 11.11.2022 Жилищна сграда V-6981 10135.2520.6981 117 гр. Варна, ул. Николай Евров №5, по плана на СО "Траката"
146/10135.2515.4056.1/10.11.2022г. 10.11.2022 “Жилищна сграда в УПИ ХХІ-3474 /ПИ № 10135.2515.4056/, кв. 39 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІ-3474 10135.2515.4056 39 гр. Варна, УЛ.ЯКОБ РОГГЕВЕН №9, по плана на СО „Ален мак”
145/10135.2515.4057.1/10.11.2022г. 10.11.2022 Жилищна сграда ХХІV-3475 10135.2515.4057 39 гр. Варна, УЛ.ЯКОБ РОГГЕВЕН №11, по плана на СО „Ален мак”
144/10135.2723.846.1/09.11.2022г. 09.11.2022 Вилна сграда 3536 10135.2723.846 77 гр. Варна, УЛ.ЗАХАРИ СТОЯНОВ №6, по плана на "Траката"
143/10135.2575.1932.1/08.11.2022г. 08.11.2022 Жилищна сграда ХIV-1063 10135.2575.1932 50б гр. Варна, ул. "Найден Райков" №2и, по плана на кв. Виница
142/10135.2520.6928.2/04.11.2022г. 04.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда XIX-6925 10135.2520.6928 145 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №11А, по плана на СО"Траката"
141/10135.2522.1073.2/03.11.2022г. 03.11.2022 Жилищна сграда ХIII-1073 10135.2522.1073 29 гр. Варна, ул. Виолета Гиндева №23А, по плана на СО "Акчелар"
140/10135.2526.2737.5/31.10.2022г. 31.10.2022 Многофамилни жилищни сгради с подземен гараж - сграда "Б" ХХVІ-903 10135.2526.314 12 гр. Варна, УЛ.БОЯН БЛЪСКОВ №20, по плана на ж.к.Бриз
139/10135.2526.2737.4/31.10.2022г. 31.10.2022 Многофамилни жилищни сгради с подземен гараж - сграда "А" ХХVІ-903 10135.2526.314 12 гр. Варна, УЛ.БОЯН БЛЪСКОВ №20, по плана на ж.к.Бриз
138/10135.2575.759.4/31.10.2022г. 31.10.2022 Многофамилна жилищна сграда ХVIII-579 10135.2575.759 4 гр. Варна, ул. "Св. Прокопий Варненски" №23, по плана на кв.Виница
137/10135.2575.859.4/31.10.2022г. 31.10.2022 Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда XI-642 10135.2575.859 гр. Варна, ул. Света Параскева №8, по плана на кв. Виница
136/10135.2510.1618.1/31.10.2022г. 31.10.2022 Жилищна сграда 1618 10135.2510.1618 10 гр. Варна, ул. "Орфей" №142, по плана на Добрева чешма
135/10135.2517.2542.31, 10135.2517.2542.30,10135.2517.2542.29, 10135.2517.2542.32/21.10.2022г. 21.10.2022 ДВЕ ВИЛНИ СГРАДИ, БАСЕЙН, ГАРАЖ И БАРБЕКЮ І-1542 10135.2517.2542 116 гр. Варна, ул. Аркутино №91, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
134/10135.2520.704.1/19.10.2022г. 19.10.2022 Жилищна сграда V-704 10135.2520.704 113 гр. Варна, ул. Стоян Загорчинов №4, по плана на со.Траката
133/10135.2564.87.1,10135.2564.87.2/19.10.2022г. 19.10.2022 Две жилищни сгради и два гаража VIII-1562=87 10135.2564.87 9 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №30, вх.1 и вх.2, по плана на "Вилна зона"
132/10135.2552.1846.1/19.10.2022г. 19.10.2022 Жилищна сграда 1646 10135.2552.1846   гр. Варна, ул. "Букет" №69, по плана на ЖК "Изгрев"
131/10135.2551.449.1/14.10.2022г. 14.10.2022 Жилищна сграда 885 10135.2551.449   гр. Варна, УЛ.ГЛАДИОЛА №34, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
130/10135.2517.1473.2/10.10.2022г. 10.10.2022 Жилищна сграда XVII-1473 10135.2517.1473 85 гр. Варна, ул. "Роженски манастир" №8, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
129/10135.2564.437.1/10.10.2022г. 10.10.2022 Жилищна сграда XIV-1478 10135.2564.437 21 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №22, по плана на ВЗ "Траката"
128/10135.2575.987.1/04.10.2022г. 04.10.2022 Жилищна сграда ХVIII-476 10135.2575.987 46 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №10, по плана на кв.Виница
127/10135.2723.1215.1, 10135.2723.1215.2,10135.2723.1215.3, 10135.2723.1215.4, 10135.2723.1215.5/04.10.2022г. 04.10.2022 Пет броя еднофамилни жилищни сгради XIV - 1184 10135.2723.1215 111 гр. Варна, ул. Антон Новак №26, по плана на со "Ваялар"
126/10135.2520.7332.1, 10135.2520.7332.2/04.10.2022г. 04.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и ограда ІХ-6066 10135.2520.7332 156 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №20, по плана на со.Траката
125/10135.2623.6131.2/04.10.2022г. 04.10.2022 Жилищна сграда XV-989 10135.2623.6131 200 гр. Варна, ул. Илия Блъсков №2, по плана на со "Горна Трака"
124/10135.2522.1237.1/30.09.2022г. 30.09.2022 Пристройка към съществуваща жилищна сграда ХVІ-910,911 10135.2522.1237 8 гр. Варна, ул. Васил Ляпчев №7, по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”
123/ 10135.2563.1880.1/30.09.2022г. 30.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда XLIX-622 10135.2563.1880 18 гр. Варна, ул.Яким Михов №7, по плана на ЖК "Бриз"
122/10135.2723.1076.3, 10135.2723.1076.4/28.09.2022г. 28.09.2022 Жилищни сгради "PARADISE RESIDENCE" КЪЩА №3 И КЪЩА №4 X-1076 10135.2723.1076 176 гр. Варна, ул. "Безмер" №56, вх.3 за сграда 10135.2723.1076.3; вх.4 за сграда 10135.2723.1076.4, по плана на СО "Ваялар"
121/10135.2564.1210.2.1/23.09.2022г. 23.09.2022 Промяна на предназначение на част от хотел- ресторант в хоспис - дом за възр. хора с физ увреждания. VII-938 10135.2564.1210 55 гр. Варна, по плана на Вилна зона
120/10135.2553.275.1.4/19.09.2022г. 19.09.2022 Промяна на предназначение на тавански етаж в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІХ-3466а /ПИ № 10135.2553.275/ по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Еделвайс” № 15, гр.Варна. Х-3466а 10135.2553.275 23 гр. Варна, по плана на 25 м.р.
119/10135.2723.1003.5/19.09.2022г. 19.09.2022 Жилищна сграда I-1003 10135.2723.1003 77 ул. "Св. Климент Охридски" №30, по плана на СО "Ваялар"
118/10135.2052.756.1/19.09.2022г. 19.09.2022 Жилищна сграда ХХ-503 10135.2052.756 47 гр. Варна, ул. "Топаз" №5, по плана на со."Виница-север"
117/10135.2565.134.2/19.09.2022г. 19.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда III-3 10135.2565.134 144 гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №15, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
116/10135.2517.5496.1, 10135.2517.5496.2/19.09.2022г. 19.09.2022 Жилищна сграда със застроена площ на първи етаж 42.00 кв.м. и втори етаж с площ 42.00 кв.м. и лятна кухна с площ 15.00 кв.м., намиращи се в ПИ 10135.2517.2406 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна   10135.2517.2406   по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
115/10135.2520.7291.1/09.09.2022г. 09.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда IX-6761 10135.2520.7291 146 гр. Варна, ул. "Николай Райнов" №33, по плана на со "Траката"
114/10135.2052.726.2/09.09.2022г. 09.09.2022 Жилищна сграда XI-69 10135.2052.726 /стар идентификатор 10135.2052.69 / 44 гр. Варна, ул. "Топаз" №8, по плана на СО "Виница север"
113/10135.2623.1054.1/09.09.2022г. 09.09.2022 "Жилищна сграда XVII-1154 10135.2623.1054 186 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
112/10135.2623.6067.2/05.09.2022г. 05.09.2022 Жилищна сграда XLVI-84 10135.2623.6067 211 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №29, по плана на СО "Горна Трака"
111/10135.2564.424.1, 10135.2564.424.2, 10135.2564.424.3/30.08.2022г. 30.08.2022 Жилищна сграда ХIII- 1471 10135.2564.424 21 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №20Б, по плана на ВЗ "Траката"
110/10135.2510.914.1/25.08.2022г. 25.08.2022 Вилна сграда 914 10135.2510.914   гр. Варна, ул. Тракийски конник №4, по плана на со "Добрева чешма"
109/10135.2520.7336.1/25.08.2022г. 25.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда V-300 10135.2520.7336 139 гр. Варна, ул. Филип Симидов №8, по плана на СО"Траката"
108/10135.2520.1790.2/25.08.2022г. 25.08.2022 Жилищна сграда XI-1790 10135.2520.1790 116 гр. Варна, ул. "Мара Белчева" №4, по плана на СО "Траката"
107/10135.2575.1982.1/23.08.2022г. 23.08.2022 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХI-1982 (с идентификатор 10135.2575.1982), кв.6 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Константин Павлов" №14 "А". ХХХI-1982 10135.2575.1982 6 14 "А", по плана на кв.Виница
106/10135.2562.157.1.22/23.08.2022г. 23.08.2022 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект ОФИС с идентификатор №10135.2562.157.1.22, находящ на етаж 1 вход А на жилищна сграда в УПИ I-157 кв.20, (идентификатор 10135.2562.157) по плана на 20м.р.,ЖК”Чайка”, в „САЛОН ЗА КРАСОТА”. I-157 10135.2562.157.1.22 20 по плана на ЖК”Чайка”
105/10135.2520.7361.2/23.08.2022г. 23.08.2022 Жилищна сграда I-321 10135.2520.7361 134 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №54А, по плана на СО"Траката"
104/10135.2526.819.2/19.08.2022г. 19.08.2022 Вилна сграда XIХ-819 10135.2526.819 22 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №111, по плана на Свети никола
103/10135.2554.28.4.5/11.08.2022г. 11.08.2022 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект- ГАРАЖ №1 с идентификатор №10135.2554.28.4.5, находящ се в жилищна сграда в УПИ VII-3282, кв.16, (идентификатор №10135.2554.28) по плана на 24м.р., ул. ”Евлоги Георгиев”, №30, в „ОФИС”. VII-3282 10135.2554.28 16 гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №30, по плана на 24-ти микрорайон
102//11.08.2022г. 11.08.2022 "Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ VII - 293, идентичен с ПИ 10135.2520.7259, кв.91, по плана на со "Траката", гр. Варна" VII - 293 10135.2520.7259 91 гр. Варна, по плана на со "Траката"
101/10135.2552.4113.1/11.08.2022г. 11.08.2022 Жилищна сграда XIII-4113 10135.2552.4113 195 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
100/10135.2520.7260.1/11.08.2022г. 11.08.2022 Жилищна сграда VII - 6841 10135.2520.7260 134 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №54, по плана на со "Траката"
99/10135.2575.812.4/11.08.2022г. 11.08.2022 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени ХХIV-696 10135.2575.812 10 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №33, по плана на кв.Виница
98/10135.2558.92.1.7; 10135.2558.92.1.8/03.08.2022г. 03.08.2022 Преустройство и промяна предназначение на склад и ид. 10135.2558.92.1.6 в УПИ IV-4 "за обществено обслужване" с административен адрес бул. "Генерал Колев" № 92, ет.1, обект 2 в ОФИС гр. Варна IV-4 10135.2558.92 665 гр. Варна, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ №92, по плана на 6-ти м.р.
97/10135.2517.5227.1/22.07.2022г. 22.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-625 10135.2517.5227 48 гр. Варна, ул. "Месемврия" №19, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
96/10135.2517.5495.1/18.07.2022г. 18.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда LІV-4129 10135.2517.5495 102 гр. Варна, ул. Караджов камък №31, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
95/10135.2723.1063.1/15.07.2022г. 15.07.2022 Жилищна сграда VI-3462 10135.2723.1063 88 гр. Варна, ул. Иван Селимински №11, по плана на "Траката"
94/10135.2526.2647.1/14.07.2022г. 14.07.2022 Многофамилна жилищна сграда и подземен етаж ХХV-2340,2342 10135.2526.2647 15 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №70А, по плана на ж.к. Бриз
93/10135.2553.190.4/14.07.2022г. 14.07.2022 Жилищна сграда с подземен гараж и ограда ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2г, по плана на 25 м.р.
92/10135.2552.5185.2/11.07.2022г. 11.07.2022 Многофамилна жилищна сграда VI-1621 10135.2552.5185 162 гр. Варна, ул. "Латинка" №109, по плана на кв.“Изгрев”
91/10135.2522.1196.3/11.07.2022г. 11.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда ХLІ-625 10135.2522.1196 9 гр. Варна, ул. Николай Хайтов №77, по плана на СО „Акчелар”
90/10135.2520.7084.1/11.07.2022г. 11.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда XL-6839 10135.2520.7084 81 гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №26, по плана на СО "Траката"
89/10135.2526.1232.3/11.07.2022г. 11.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап Х-1232 10135.2526.1232 13 гр. Варна, ул. "Арх. Димитър Стоянов" №6, по плана на кв. "Свети Никола"
88/10135.2575.2149.6/05.07.2022г. 05.07.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХХVІ-1458,1459,1460 10135.2575.2149 1 гр. Варна, ул. Света Параскева №7, по плана на кв."Виница"
87/10135.2526.1286.5/01.07.2022г. 01.07.2022 Двуетажна жилищна сграда ХХ-1286 10135.2526.1286 34 гр. Варна, ул. "Арх. Георги Ганев" №14, по плана на кв."Свети Никола"
86/10135.2552.5023.1/01.07.2022г. 01.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда II-1429 "за жил. стр." 10135.2552.5023 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №78, по плана на кв. Изгрев
85/10135.2515.4055.2/01.07.2022г. 01.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда VІІ-2817, 229 10135.2515.4055 18 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №14, по плана на СО „Ален мак”
84/10135.2563.541.1.4/27.06.2022г. 27.06.2022 Промяна предназначение на ателие №4 с идентификатор 10135.2563.541.1.4 в АПАРТАМЕНТ №9 в жилищна сграда в УПИ XVI-288, кв.30 по плана на 21-ви м.р. гр.Варна XVI-288 10135.2563.541 30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
83/10135.2552.2240.2, 10135.2552.2240.3/27.06.2022г. 27.06.2022 Жилищна сграда и работилница за изработване на бижута и макети VIII-2240 10135.2552.2240 222 гр. Варна, ул. Камелия №11, по плана на кв. Изгрев
82/10135.2515.4024.1/27.06.2022г. 27.06.2022 Жилищна сграда ІІ-3202 10135.2515.4024 74 гр. Варна, УЛ.ПЪРВАН БЯНОВ №3, по плана на СО „Ален мак”
81/10135.2526.1220.2/22.06.2022г. 22.06.2022 Eднофамилна жилищна сграда II-1220 10135.2526.1220 16 гр. Варна, ул. "Арх. Атанас Несторов" №13, по плана на Свети Никола
80/10135.2517.1683.1/22.06.2022г. 22.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда XVII-1683 10135.2517.1683 134 гр. Варна, ул. "Д-р Исак Яков" №29, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
79/10135.2516.54.1/22.06.2022г. 22.06.2022 Жилищна сграда XII-54 10135.2516.54 4 гр. Варна, ул. Скакавица №38, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
78/35701.501.528.1/22.06.2022г. 22.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-528 35701.501.528 54 гр. Варна, УЛ.ХАН ТЕРВЕЛ №3, по плана на с. Каменар
77/10135.2564.910.1/17.06.2022г. 17.06.2022 „Жилищна сграда със сладкарница, производство на хлебни и сухи сладкарски изделия“ ХХХ-1117 10135.2564.910 49 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.22-РА №28, по плана на Вилна зона - Траката
76/10135.2052.377.1/09.06.2022г. 09.06.2022 Жилищна сграда IХ-377 "за жил.стр." 10135.2052.377 49 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №21, по плана на со "Виница север"
75/10132.2508.825.2/09.06.2022г. 09.06.2022 Жилищна сграда XIII-825 10132.2508.825 38 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №67, по плана на СО "Сотира"
74/10135.2563.78.2/09.06.2022г. 09.06.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХVІІІ-78, кв.21 по плана на ж.к.Бриз, идентичен с ПИ 10135.2563.78 по КК на гр.Варна ХХХVІІІ-78 10135.2563.78 21 гр. Варна, ул. "Илия Пенев" №13, по плана на ж.к.Бриз
73/10135.2571.511.6.4, 10135.2571.511.6.5/02.06.2022г. 02.06.2022 Преустройство и промяна на предназначението на "заведение за обществено хранене", с идентификатор 10135.2571.511.6.3, находящ се на първи етаж, в сграда с идентификатор 10135.2571.511.6 в урегулиран поземлен имот I-3185, кв.26, по плана на КК "Чайка", гр. Варна, в "жилища - два апартамента". I-3185 10135.2571.511.6 26 гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
72/10135.2575.441.3/02.06.2022г. 02.06.2022 Многофамилна жилищна сграда VІ-244 10135.2575.441 32 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №66, по плана на кв."Виница"
71/10135.2575.2177.3/30.05.2022г. 30.05.2022 Многофамилна жилищна сграда XXXVII-1165 10135.2575.2177 24a гр. Варна, ул. "Лозарска" №24, по плана на кв. Виница
70/10135.2515.4067.2/27.05.2022г. 27.05.2022 Жилищна сграда ІІІ-1260 10135.2515.4067 73 гр. Варна, ул. Никола Димитров №18а, по плана на СО „Ален мак”
69/10135.2508.428.2/27.05.2022г. 27.05.2022 “Жилищна сграда в УПИ ХІХ-428 /ПИ № 10135.2508.428/, кв. 26 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХІХ-428 10135.2508.428 26 по плана на СО „Сотира”,
68/10135.2623.6081.1/19.05.2022г. 19.05.2022 Жилищна сграда ХLVII- 4130 "за жил. стр." 10135.2623.6081 /стар 10135.2623.4130/ 172 гр. Варна, ул. Киприан №1, по плана на СО "Горна Трака"
67/10135.2508.1424.1/11.05.2022г. 11.05.2022 Вилна сграда и подпорна стена с височина от 1.20 м. до 3.80 м. над нивото на прилежащия в основата и терен към североизточната регулационна граница на имота, разположена изцяло в поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1424, идентичен с УПИ VIII-286, квартал 22, по плана на СО "Сотира", гр. Варна с административен адрес: ул. "Мир" №133, гр. Варна, Район Приморски, област Варна, пета категория. VIII-286 10135.2508.1424 22 гр. Варна, ул. "Мир" №133, по плана на СО "Сотира"
66//11.05.2022г. 11.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-1538, кв.190, /идент.№10135.2552.5187/ по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна. I-1538 10135.2552.5187 190 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №69, по плана на кв."Изгрев"
65/10135.2623.6168.1/11.05.2022г. 11.05.2022 Жилищна сграда I-6158 "за жил. стр." 10135.2623.6168 184 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №35, по плана на СО"Горна Трака"
64/10135.2552.5688.1/09.05.2022г. 09.05.2022 Жилищна сграда II-1536 10135.2552.5688 /стар 10135.2552.1536/ 189 гр. Варна, ул. "Орех" №3, по плана на кв. Изгрев
63/10135.2723.1264.3/09.05.2022г. 09.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-325, кв.76 по плана на СО"Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1264 по КККР на гр.Варна IV-325 10135.2723.1264 76 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
62/10135.2526.542.3/29.04.2022г. 29.04.2022 Жилищна сграда IV-542 10135.2526.542 25 по плана на кв. Свети Никола
61/10135.2552.4328.1/28.04.2022г. 28.04.2022 Жилищна сграда 3033а 10135.2552.4328 175 ул. "Орхидея" №26А, по плана на ЖК "Изгрев"
60/10135.2552.4329.1/28.04.2022г. 28.04.2022 Жилищна сграда 3033б 10135.2552.4329 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26, по плана на ЖК "Изгрев"
59/10135.2552.5327.1/28.04.2022г. 28.04.2022 Жилищна сграда VI-1838 10135.2552.5327 171 гр. Варна, ул. "Букет" №75, по плана на кв."Изгрев"
58/10135.2520.7239.2, 10135.2520.7239.3/26.04.2022г. 26.04.2022 Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща сграда XI-399 10135.2520.7239 168 гр. Варна, ул. Партений Зографски №20, по плана на СО "Траката"
57//21.04.2022г. 21.04.2022 Жилищна сграда в УПИ ХХХ-4187, кв.131 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" , идентичен с ПИ 10135.2517.4187 по КК на гр.Варна ХХХ-4187 10135.2517.4187 131 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
56/10135.2564.1214.3/20.04.2022г. 20.04.2022 Еднофамилна жилищна сграда I-13864a=1214 10135.2564.1214 73 гр. Варна, ул. инж. Йордан Минков №10, по плана на "Вилна зона"
55/10135.2566.202.2/19.04.2022г. 19.04.2022 Курортна сграда за сезонно обитаване XI-202 10135.2566.202 1 гр. Варна, ул. "Сандрово" №25, вх.1, по плана на "Старите лозя" м. "Долна Трака"
54/10135.2552.1969.5/19.04.2022г. 19.04.2022 Жилищна сграда-първи етап ХVII-3192а 10135.2552.1969 12 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №44, по плана на кв.“Изгрев”
53/10135.2563.712.1.13/19.04.2022г. 19.04.2022 Промяна предназначение на САЛОН ЗА МАСАЖ НА ДВЕ НИВА, находящ се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.712.1.13 в ПИ 712, кв.37, по плана на Ж. К. "Бриз", гр. Варна в АПАРТАМЕНТ. 712 10135.2563.712 37 гр. Варна, по плана на Ж.К. "Бриз"
52/10135.2555.182.1.57/18.04.2022г. 18.04.2022 Промяна предназначение и вътрешно преустройство на магазин №1 с идентификатор №10135.2555.182.31 и магазин №6 с идентификатор №10135.2555.182.36 в "Ситничарска работилница (за производство на тестени изделия за нуждите на обекта) с кафе-сладкарница III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №32, по плана на 23 микрорайон
51/10135.2564.1360.1/07.04.2022г. 07.04.2022 Жилищна сграда III-1245а 10135.2564.1360 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.1-ВА №99, по плана на Вилна зона
50/10135.2510.948.2/06.04.2022г. 06.04.2022 Вилна сграда 948 10135.2510.948 34 гр. Варна, ул. Косара №8, по плана на со "Добрева чешма"
49/10135.2552.1868.1/06.04.2022г. 06.04.2022 Жилищна сграда XХV-1868 10135.2552.1868 234 ул. "Букет" №56, по плана на ЖК "Изгрев"
48/ 10135.2559.213.3.29/31.03.2022г. 31.03.2022 Обединяване на апартамент № 19 с идентификатор № 10135.2559.213.3.19 и апартамент № 24 с идентификатор № 10135.2559.213.3.24, находящи се, съответно на 4 и 5 етажи в жилищна сграда в УПИ ХІV-6428,6429 /с идентификатор № 10135.2559.213/, кв. 18, по плана на 17-ти м.р. с административен адрес: ул. „Бреза” № 4, гр.Варна. ХІV-6428,6429 10135.2559.213 18 гр. Варна, УЛ.БРЕЗА №4, ет.4, ап.19, по плана на 17 м.р.
47/10135.2623.6098.2/31.03.2022г. 31.03.2022 Двуетажна вилна сграда с две тавански крила 4140 10135.2623.6098 193 гр. Варна, ул. "Блага Димитрова" №2, по плана на СО "Горна Трака"
46/10135.2575.2112.3/18.03.2022г. 18.03.2022 Жилищна сграда с магазин, "Кафе-бар", "Кафе- бар - Игрална зала за хазартни игри с игрални автомати" и подземен паркинг ХХVI-1740,1741 10135.2575.2112 46 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №10, по плана на кв. Виница
45/10135.2564.1671.1, 10135.2564.1671.2/18.03.2022г. 18.03.2022 “Еднофамилна, жилищна сграда с къща за гости, ажурна ограда към улицата и съседните имоти разположена изцяло в имота на възложителя / с обща височина до 2.20 м.; състояща се от плътна част 60 см, стоманобетонни колони с пана от винкелна рамка и орнаментна стоманена решетка/, и водопроводно отклонение„ ХХI-1596, 1632 10135.2564.1671 38 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.21-ВА №11, по плана на Вилна зона
44/10135.2512.1170.1/17.03.2022г. 17.03.2022 Жилищна сграда VI-1170 10135.2512.1170 15 гр. Варна, ул. "Юпитер" №25, по плана на СО "Перчемлията"
43//17.03.2022г. 17.03.2022 Жилищна сграда с идентификатор 10135.2564.412.1 на три етажа със ЗП 27 кв.м., жилищна сграда с идентификатор 10135.2564.412.2 на два етажа със ЗП 33 кв.м., жилищна сграда с идентификатор 10135.2564.412.3 на един етаж със ЗП 28 кв.м., вилна сграда с идентификатор 10135.2564.412.4 на един етаж със ЗП 75 кв.м. и гараж с идентификатор 10135.2564.412.5 със ЗП 30 кв.м., находящи се в ПИ 10135.2564.412 по плана на "Вилна зона", гр.Варна   10135.2564.412   гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
42/10135.2552.5024.1/17.03.2022г. 17.03.2022 Двуетажна еднофамилна жилищна сграда XХVII-1429 "за жил. стр." 10135.2552.5024 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №78А, по плана на кв. Изгрев
41/10135.2723.539.2/17.03.2022г. 17.03.2022 Вилна сграда 1238 10135.2723.539 96 гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №27, по плана на СО "Траката"
40/10135.2510.2056.2/17.03.2022г. 17.03.2022 Жилищна сграда XIII-868 10135.2510.2056 68 гр. Варна, ул. "Вулкан" №2, по плана на со "Добрева чешма"
39/10135.2564.1253.3/17.03.2022г. 17.03.2022 Жилищна сграда с басейн и подпорни стени ХVІІ-1253 10135.2564.1253 56 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.33-ТА №4, по плана на Вилна зона
38/10135.2552.5195.1/11.03.2022г. 11.03.2022 Жилищна сграда XII-1879 10135.2552.5195 /стар 10135.2552.1879/ 234 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
37/10135.2526.2335.9, 10135.2526.2335.10, 10135.2526.2335.11/11.03.2022г. 11.03.2022 „ЕТАПНО СТРОИТЕЛСТВО на ЖИЛИЩНИ СГРАДИ, I-ви етап – Сграда А „Многофамилна жилищна сграда”,II-ри етап – Сграда Б „Многофамилна жилищна сграда”, III-ти етап – Сграда В „Многофамилна жилищна сграда” и Басейн - 190.0 куб. м XL-1310,1311,1440,1314,2279 10135.2526.2335 36 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №71, по плана на Свети Никола
36//11.03.2022г. 11.03.2022 Вилна сграда 637 10135.2520.637 142 гр. Варна, ул. "Мара Белчева" №32, по плана на СО "Траката"
35/10135.2552.5004.2/11.03.2022г. 11.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда XII-858 "за жил. стр." 10135.2552.5004 133 гр. Варна, ул. "Букет" №94, по плана на ЖК "Изгрев"
34/10135.2520.7344.1/07.03.2022г. 07.03.2022 Жилищна сграда и подпорни стени XLIII-436 10135.2520.7344 163 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №74, по плана на со "Траката"
33/10135.2553.478.1.20 /25.02.2022г. 25.02.2022 Преустройство и промяна на предназначение на магазин № 1 с идентификатор № 10135.2553.478.1.20, в ателие за индивидуална творческа дейност, находящ се на приземен етаж, в жилищна сграда в УПИ ХV-728, кв. 52, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Тинтява” № 5. ХV-728 10135.2553.478.1.20 52 гр. Варна, УЛ.ТИНТЯВА №5, по плана на 25 м.р.
32/10135.2552.2333.2/24.02.2022г. 24.02.2022 Жилищна сграда ХL-2333 10135.2552.2333 251 гр. Варна, ул. Виолетка №6, по плана на кв. Изгрев
31/10135.2526.2554.4/24.02.2022г. 24.02.2022 Жилищна сграда XXXVII-2183, 2184, 2185 и 2186 10135.2526.2554 36 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №63, по плана на кв. Свети Никола
30/10135.2517.5270.1/24.02.2022г. 24.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда 1828 10135.2517.5270 42 гр. Варна, ул. "Рилски Манастир" №85, по плана на "Манастирски рид"
29/10135.2508.1345.1/24.02.2022г. 24.02.2022 Жилищна сграда ХХХVІІ-1287 10135.2508.1345 25 гр. Варна, ул. "Мир" №142А, по плана на СО "Сотира"
28/10135.2564.90.2/21.02.2022г. 21.02.2022 Вилна сграда   10135.2564.90   гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.8-МА №34, по плана на СО "Траката"
27/10135.2517.5335.1/21.02.2022г. 21.02.2022 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХVІІ-1270, кв.88 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" ХVІІ 10135.2517.5335 88 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
26/10135.2563.1952.1/16.02.2022г. 16.02.2022 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХХV-76,1724,1725 10135.2563.1952 21 гр. Варна, ул. "Илия Пенев" №17, по плана на ж.к."Бриз"
25/10135.2575.2159.1/15.02.2022г. 15.02.2022 “Жилищна сграда ХІІІ-683 10135.2575.2159 57 гр. Варна, ул. "Св. Прокопий Варненски" №77, по плана на кв. Виница
24/10135.2517.5295.1/11.02.2022г. 11.02.2022 Еднофамилни жилищни сгради І-ви етап СГРАДА 1 ІІІ-5220 10135.2517.5295 109 гр. Варна, ул. "Агликина поляна" №51, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
23/10135.2573.375.1/11.02.2022г. 11.02.2022 Жилищна сграда с гараж и зала за релакс тяло 1 и тяло 2 и подпорна стена XVII-99 10135.2573.375 9 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №120, по плана на КК "Чайка"
22/10135.2563.1968.2/10.02.2022г. 10.02.2022 Жилищна сграда ХХІ-31 10135.2563.1968 30 гр. Варна, ул. "д-р Индржишка Кръстева" №16, по плана на 21-ви м.р.
21/10135.2508.241.1/07.02.2022г. 07.02.2022 Жилищна сграда ХХІІ-241 10135.2508.241 19 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг д-р Г. Пецов" №30, по плана на СО "Сотира"
20/10135.2623.972.3/04.02.2022г. 04.02.2022 Двуфамилна жилищна сграда 972 10135.2623.972 200 гр. Варна, ул. Илия Блъсков №14, по плана на СО "Горна Трака"
19/10135.2522.847.3/04.02.2022г. 04.02.2022 Жилищна сграда 847 10135.2522.847 28 гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
18/10135.2575.1994.2/04.02.2022г. 04.02.2022 Жилищна сграда ХХVІІ-760 10135.2575.1994 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №5А, по плана на кв. Виница
17/10135.2517.5497.1/04.02.2022г. 04.02.2022 Жилищна сграда XXVII-5447 10135.2517.5497 94 гр. Варна, ул. "Байкушева мура" №16, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
16/10135.2551.2215.1, 10135.2551.2215.2/04.02.2022г. 04.02.2022 Склад за съхранение на негорими вещества и материали, автосервиз - I-ви етап ХI-1101 10135.2551.2215 /стар10135.2551.1101/ 2 гр. Варна, ул. Прилеп №212, по плана на ЖК "Изгрев"
15/10135.2516.4866.1/04.02.2022г. 04.02.2022 Жилищна сграда и ограда X-58 10135.2516.4866 4 гр. Варна, ул. Сините камъни №112, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14/10135.2723.1231.1/04.02.2022г. 04.02.2022 Жилищна сграда и подпорни стени XVIII-688 10135.2723.1231 79 гр. Варна, ул. "Димитър Бояджиев" №7, по плана на со "Ваялар"
13/10135.2520.6040.1/03.02.2022г. 03.02.2022 Жилищна еднофамилна сграда 3472/стар/ 10135.2520.6040 139 гр. Варна, УЛ.БОЖИДАР БОЖИЛОВ №43, по плана на СО "Траката"
12/10135.2623.4096.1/03.02.2022г. 03.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда XII-4096 10135.2623.4096 189 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №8, по плана на СО "Горна Трака"
11/10135.2563.212.1, 10135.2563.212.2/02.02.2022г. 02.02.2022 Реконструкция и надстройка на жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж ХХІІІ-1775 10135.2563.212 34 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №50, по плана на Ж.К. "Бриз"
10/10135.2623.779.1/01.02.2022г. 01.02.2022 Жилищна сграда и ограда XVIII - 779 10135.2623.779 195 гр. Варна, ул. "Камен Калчев" №15, по плана на со "Горна Трака"
9/10135.2623.6054.1/01.02.2022г. 01.02.2022 Жилищна сграда VІІ-821 10135.2623.6054 208 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №153, по плана на СО „Горна Трака”
8/10135.2560.239.1/31.01.2022г. 31.01.2022 Жилищна сграда - многофамилна   10135.2560.239   УЛ.МОРСКА СИРЕНА №15-17
7/10135.2558.134.1.67/28.01.2022г. 28.01.2022 Преустройство и промяна предназначение на Офис №1 с ид. №10135.2558.134.1.38 и Офис №3 с ид. №10135.2558.134.1.40, находящи се в жилищна сграда в УПИ IX-15,16, кв.657, 6м.р., гр.Варна, в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ IX-15,16 10135.2558.134 657 гр. Варна, УЛ.ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ №104, ет.1, по плана на 6 м.р.
6/10135.2520.515.1/24.01.2022г. 24.01.2022 Жилищна сграда - еднофамилна   10135.2520.515   гр. Варна, по плана на м-ст "Малкою" 515
5/10135.2551.476.1, 10135.2551.476.2, 10135.2551.476.3/24.01.2022г. 24.01.2022 Жилищна сграда и гаражи 388 10135.2551.476   гр. Варна, ул. "Райска ябълка" №17, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
4/10135.2510.2100.2/19.01.2022г. 19.01.2022 Жилищна сграда и магазин ХХIХ-862 10135.2510.2100 66 гр. Варна, ул. "Белун" №4, по плана на со "Добрева чешма"
3/10135.2723.1299.1/17.01.2022г. 17.01.2022 Триетажна вилна сграда със ЗП 38кв.м. и РЗП 118,69кв.м, находяща се в ПИ 10135.2723.1299 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна   10135.2723.1299   гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
2/10135.2575.728.3/11.01.2022г. 11.01.2022 Многофамилна жилищна сграда ХХХIV-728 10135.2575.728 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №55, по плана на кв.Виница
1/10135.2526.1088.3, 10135.2526.1088.4/07.01.2022г. 07.01.2022 Три еднофамилни жилищни сгради - 1-ви етап /сграда 2/ и I2- ри етап /сграда 3/ VІІ-1088 10135.2526.1088 10 гр. Варна, ул. Арх. Желязко Богданов №10, вх. Б - сграда 2, вх. В - сграда 3 , по плана на кв."Свети Никола"
225/10135.2515.1282.3, 10135.2515.1282.4/31.12.2021г. 31.12.2021 Жилищна сграда и подземен гараж за четири коли 1282 10135.2515.1282 82 гр. Варна, ул. "инж. Любомир Димов" №9, по плана на СО "Ален мак"
224/10135.2515.881.2/31.12.2021г. 31.12.2021 Пристройка на вилна сграда XXVII-881 10135.2515.881 60 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №1А, по плана на СО "Ален мак"
223/10135.2563.167.2.57/31.12.2021г. 31.12.2021 Промяна предназначението на Офис №3, с идентификатор №10135.2563.167.3.57, в "Кабинет по дентална медицина" IV-2624 10135.2563.167 6 гр. Варна, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ №58, по плана на кв. "Бриз-юг"
222/10135.2515.3830.1/31.12.2021г. 31.12.2021 “Вилна сграда, находяща се в УПИ ІІ-3440 /ПИ № 10135.2515.3830/, кв. 28 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-3440 10135.2515.3830 28 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
221/10135.2012.208.1/29.12.2021г. 29.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда II-34 10135.2012.208 234=208 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №24, по плана на м-ст "Мешелик"
220/10135.2552.1592.2/29.12.2021г. 29.12.2021 Жилищна сграда III-1592 10135.2552.1592 129 гр. Варна, ул. "Маргарита" №98, по плана на кв. Изгрев
219/10135.2564.421.1/29.12.2021г. 29.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА VI-1488Б 10135.2564.421 21а гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №6, по плана на Вилна зона
218/10135.2526.81.2/29.12.2021г. 29.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда и водопроводно отклонение ХХХVІІІ-81 10135.2526.81 23 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №36, по плана на Ж.К. "Бриз"
217/10135.2575.2131.7/22.12.2021г. 22.12.2021 Многофамилна жилищна сграда ХLІ - 894,895 10135.2575.2131 1 гр. Варна, УЛ.КОНСТАНТИН ПАВЛОВ №15, по плана на кв."Виница"
216//16.12.2021г. 16.12.2021 Жилищна сграда с ограда и басейн в УПИ XXX-159, кв.9, по плана на "Вилна зона", гр. Варна с ид.10135.2564.86 XXX-1599 10135.2564.86 9 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
215/10135.2515.2113.2/16.12.2021г. 16.12.2021 Вилна сграда   10135.2515.2113 68 гр. Варна, ул. "Господин Георгиев" №14, по плана на СО "Ален мак"
214/10135.2520.6853.1, 10135.2520.6853.2/16.12.2021г. 16.12.2021 Жилищна сграда, парна баня и басейн ХХ-6853 10135.2520.7326 /стар10135.2520.6853/ 120 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №5, по плана на со "Траката"
213/10135.2508.1406.2/15.12.2021г. 15.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ателие - работилница IV-558 10135.2508.1406 27 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №47, по плана на СО "Сотира"
212/10135.2515.403.2/15.12.2021г. 15.12.2021 Вилна сграда   10135.2515.403 26 гр. Варна, ул. "Джовани Кабото" №4, по плана на СО "Ален мак"
211/10135.2564.403.3/15.12.2021г. 15.12.2021 Жилищна сграда находяща се в УПИ XVIII-1488А, кв.22 по плана на "Вилна зона" гр. Варна XVIII-1488a 10135.2564.403 22 гр. Варна, по плана на Вилна зона
210/10135.2575.1143.1.14/15.12.2021г. 15.12.2021 Промяна предназначение на склад №2 с идентификатор (ИД) 10135.2575.1143.1.14, в жилище - апартамент, находящ се на четвърти етаж (кота +8.40) в законно изградена и въведена в експлоатация многофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-814, кв.42 по плана на кв. Виница, гр.Варна, идентичен с поземлен имот (ПИ) с ИД 10135.2575.1143 по КК на гр. Варна на ул. "Светослав Обретенов" №14. VIII-814 10135.2575.1143 42 гр. Варна, №14, по плана на кв.Виница
209/10135.2526.2640.1/13.12.2021г. 13.12.2021 Жилищна сграда ІІІ-1127 10135.2526.2640 15 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №4, по плана на ж.к.Бриз
208/10135.2016.34.1/13.12.2021г. 13.12.2021 Жилищна сграда кв.227, СО "ТРАКАТА" I-32 10135.2016.34 225 гр. Варна, по плана на м-ст "Срещу гробището", кв. "Виница" (СО "Траката)
207/10135.2564.1827.1/13.12.2021г. 13.12.2021 Жилищна сграда ХХVІ-1699 10135.2564.1827 32 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.13-ТА №18А, по плана на Вилна зона
206/10135.2552.1601.1/13.12.2021г. 13.12.2021 Жилищна сграда 1685 10135.2552.1601 143 гр. Варна, ул. "Букет" №68, по плана на кв. Изгрев
205/10135.2517.4950.3/09.12.2021г. 09.12.2021 Жилищна сграда VІІ-4950 10135.2517.4950 135 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
204/10135.2515.4004.2/09.12.2021г. 09.12.2021 Еднофамилна, жилищна сграда VІІ-512 10135.2515.4004 41 гр. Варна, ул. Америго Веспучи №12, по плана на СО „Ален мак”
203/10135.2575.1752.1/06.12.2021г. 06.12.2021 Жилищна сграда /етапно строителство/ Първи етап- сутерен, първи и втори жилищни етажи ХХVІІ-1752 10135.2575.1752 50 гр. Варна, ул. "Свети Теодор Стратилат" №6, по плана на кв. Виница
202/10135.2508.1303.1/06.12.2021г. 06.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХХХVІІ-1303 10135.2508.1303 25 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №41, по плана на СО "Сотира"
201/10135.2522.1166.1/02.12.2021г. 02.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда ІІ-1130 10135.2522.1166 18 гр. Варна, ул. Огнян Цеков №49, по плана на СО „Акчелар”
200/10135.2515.3944.1/02.12.2021г. 02.12.2021 Жилищна сграда III-3077 10135.2515.3944 35 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №458, по плана на СО "Ален мак"
199/10135.2575.1225.1, 10135.2575.1225.2/30.11.2021г. 30.11.2021 Жилищна сграда и Стопанска постройка ХХII-577 10135.2575.1225 4 ул. "Константин Павлов" №22, по плана на кв.Виница
198/10135.2564.580.1/30.11.2021г. 30.11.2021 Двуетажна жилищна сграда II-1216 10135.2564.580 32 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
197/10135.2575.247.3/30.11.2021г. 30.11.2021 Жилищна сграда VII-117 10135.2575.247 23 А гр. Варна, ул. "Петрич" №5, по плана на кв.Виница
196/10135.2564.285.2/30.11.2021г. 30.11.2021 Жилищна сграда II-1451=285 10135.2564.285 23 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.11-ТА №16, по плана на ВЗ "Варна"
195/10135.2526.1002.2/25.11.2021г. 25.11.2021 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХХV-1002, кв.42 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна ХХV-1002 10135.2526.1002 42 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
194/10135.2723.3606.4/23.11.2021г. 23.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ограда XX-3606 10135.2723.3606 65 гр. Варна, ул. Алфатар №9, по плана на СО "Ваялар"
193/10135.2520.7233.1/23.11.2021г. 23.11.2021 Жилищна сграда VII - 7171 10135.2520.7233 144 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №6, по плана на со "Траката"
192/10135.2553.156.1/23.11.2021г. 23.11.2021 Жилищна сграда ІІ-210 10135.2553.156 22 гр. Варна, ул. "Кокиче " №7, по плана на 25-ти м.р.
191/10135.2575.1641.3/23.11.2021г. 23.11.2021 Жилищна сграда ХХІ-1641 10135.2575.1641 37 гр. Варна, УЛ.МОРСКИ ЗВУЦИ №8, по плана на кв. Виница
190/10135.2563.171.2.14 /23.11.2021г. 23.11.2021 Промяна предназначение на Ателие №6 с идентификатор 10135.2563.171.2.14 в Жилище, находящо се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.171.2 находяща се в УПИ ХХХ-171, кв.6 по плана на ж.к."Бриз-юг", с административен адрес: ул."Д-р Петър Скорчев" №22, гр.Варна ХХХ-171 10135.2563.171 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
189/10135.2563.171.2.13/23.11.2021г. 23.11.2021 Промяна предназначение на Ателие №5 с идентификатор 10135.2563.171.2.13 в "Жилище" находящо се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.171.2, находяща се в УПИ ХХХ-171, кв.6 по пплана на ж.к."Бриз-юг" , с административен адрес: ул."Д-р Петър Скорчев" №22, гр.Варна ХХХ-171 10135.2563.171 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
188/10135.2515.1047.3/16.11.2021г. 16.11.2021 Вилна сграда   10135.2515.1047 63 гр. Варна, №430, по плана на СО "Ален мак"
187/10135.2520.288.3, 10135.2520.288.4/16.11.2021г. 16.11.2021 Жилищна сграда, лятна кухня, стопанска постройка и барбекю   10135.2520.288   гр. Варна, ул. "Христо Фотев" №13, по плана на СО "Траката"
186/10135.2723.1178.1/11.11.2021г. 11.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХVI-820 "за жилищно строителсво" 10135.2723.1178 90 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №56, по плана на СО "Ваялар"
185/10135.2553.632.4/08.11.2021г. 08.11.2021 Многофамилна жилищна сграда   10135.2553.632   гр. Варна, УЛ.ЗЮМБЮЛ, бл.8
184/10135.2517.5464.1, 10135.2517.5464.2/08.11.2021г. 08.11.2021 Еднофамилни жилищни сгради, КЪЩА 1 и КЪЩА 2,находящи се в УПИ Х-4030, кв.58 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5464 по КК на гр.Варна Х-4030 10135.2517.5464 58 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
183/10135.2520.7337.1/08.11.2021г. 08.11.2021 Жилищна сграда ІХ-6135 10135.2520.7337 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №6, по плана на СО „Траката”
182/10135.2563.119.2/08.11.2021г. 08.11.2021 Гараж 1818 10135.2563.119 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №34, по плана на ЖК "Бриз"
181/10135.2563.119.1, 10135.2563.119.3/08.11.2021г. 08.11.2021 Жилищна сграда и сграда на допълващо застрояване 1818 10135.2563.119 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №34, по плана на ЖК "Бриз"
180/10135.2028.27.1, 10135.2028.27.2/08.11.2021г. 08.11.2021 "Жилищни сгради №1 и №2 и подпорни стени VII-14,15 10135.2028.27 65 гр. Варна, по плана на кв. Виница
179/10135.2515.4110.2/01.11.2021г. 01.11.2021 Жилищна сграда ХІХ-913 10135.2515.4110 55 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №54, по плана на СО "Ален мак"
178/10135.2552.4141.1, 10135.2552.4141.2/27.10.2021г. 27.10.2021 Две жилищни сгради и две подпорни стени с височина до 2 м. ХV-4141 10135.2552.4141 251 гр. Варна, ул. "Минзухар" №23, по плана на кв. Изгрев
177/10135.2520.7330.1/27.10.2021г. 27.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда VІІІ-1845 10135.2520.7330 145 гр. Варна, ул. Матей Граматик №34, по плана на СО „Траката”
176/10135.2515.3997.2/26.10.2021г. 26.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХVІ-1045 10135.2515.3997 66 гр. Варна, ул. Теодоси Атанасов №9, по плана на СО "Ален мак"
175/10135.2515.3997.3/26.10.2021г. 26.10.2021 Еднофамилна Жилищна сграда ХVІ-1045 10135.2515.3997 66 гр. Варна, ул. Теодоси Атанасов №9, по плана на СО "Ален мак"
174/10135.2520.7243.1/21.10.2021г. 21.10.2021 Жилищна сграда XXIII-2042 10135.2520.7243 121 гр. Варна, ул. Никола Фурнаджиев №10, по плана на со. "Траката"
173/10135.2520.7085.1/21.10.2021г. 21.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХLI-6839 10135.2520.7085 81 гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №26А, по плана на со "Траката"
172/10135.2520.7262.2/21.10.2021г. 21.10.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-6988 /към ПИ №10135.2520.7262/, кв. 15 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” ХVІІІ-6988 10135.2520.7262 15 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
171/10135.2573.352.18/18.10.2021г. 18.10.2021 от строеж: Комплекс жилищни сгради с три входа, център за красота и подземни гаражи: I етап - Жилищна сграда вход 1, вход 2 и вход 3 и подземни гаражи ХХХII-140, 141, 142, 143, 210 10135.2573.352 12 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №160, по плана на К.К. "Чайка"
170/10135.2553.478.1/13.10.2021г. 13.10.2021 Партерен етаж от съществуваща жилищна сграда XV-728 10135.2553.478 58 гр. Варна, УЛ.ТИНТЯВА №5, по плана на 25-ти м.р.
169/10135.2552.5130.1/12.10.2021г. 12.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда IV-2768 10135.2552.5130 173 гр. Варна, ул. "Маргарита" №79, по плана на кв."Изгрев"
168/10135.2554.456.2/08.10.2021г. 08.10.2021 Многофамилна едропанелна сграда   10135.2554.456 25 28, по плана на 24-ти м.р.
167/10135.2552.4291.5/07.10.2021г. 07.10.2021 "Тяло А" - склад   10135.2552.4291 230 по плана на кв. Изгрев
166/10135.2551.2161.3/07.10.2021г. 07.10.2021 Жилищна сграда IX-187 10135.2551.2161 18 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
165/ 10135.2623.6107.2/07.10.2021г. 07.10.2021 Жилищни сгради - къща 1 и къща 2 XXIX-8939 10135.2623.6107 211 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №37, 39, по плана на СО “Горна Трака”
164/10135.2623.6107.1/07.10.2021г. 07.10.2021 Жилищни сгради - къща 1 и къща 2 XXIX-8939 10135.2623.6107 211 гр. Варна, ул. "Константин Преславски" №37, 39, по плана на СО “Горна Трака”
163/10135.2517.5295.2/30.09.2021г. 30.09.2021 Еднофамилни жилищни сгради- ІІ-ри етап СГРАДА 2 ІІІ-5220 10135.2517.5295 109 гр. Варна, ул. "Агликина поляна" №51, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
162/10135.2517.4675.1/24.09.2021г. 24.09.2021 Вилна сграда   10135.2517.4675   гр. Варна, ул. "Байкушева мура" №38, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
161/10135.2515.3974.1/23.09.2021г. 23.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда XXX-3950 10135.2515.3974 81 гр. Варна, ул. "Гено Станев" №26А, по плана на СО “Ален мак”
160/10135.2508.549.3/17.09.2021г. 17.09.2021 Вилна сграда Х-549 10135.2508.549 18 гр. Варна, ул. "Георги Робев" №5, по плана на СО "Сотира"
159/10135.2553.173.1/16.09.2021г. 16.09.2021 Жилищна сграда - втори етап, изграждане на втори, трети и терасовиден етажи V-246 10135.2553.173 4 гр. Варна, ул. "Кокиче " №10, по плана на 25-ти м.р.
158/10135.2012.179.1/10.09.2021г. 10.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонение XLII-16 10135.2012.179 226 гр. Варна, УЛ.МОРСКА ЗВЕЗДА №10, по плана на м-ст "Ачма"
157/10135.2555.264.3/09.09.2021г. 09.09.2021 Допълващо застрояване - гараж – I-ви етап VI-3321 10135.2555.264 4 гр. Варна, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ"
156/10135.2564.1730.1/09.09.2021г. 09.09.2021 Реконструкция с изграждане на надзид до 1,50 м в подпокривно пространство и подмяна на покривна конструкция на сграда II-1221 10135.2564.1730 31 по плана на "Вилна зона"
155/10135.2555.179.2.11/09.09.2021г. 09.09.2021 „Промяна предназначение на таванско помещение №6, находящо се на тавански етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.2555.179.2, в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.179, кв.13а, по плана на 23-ти микрорайон, гр.Варна, ул.“Дружба”“№7, в „Кабинет за индивидуална творческа дейност”.   10135.2555.179 13а гр. Варна, ул. "Дружба" №7, по плана на 23-ти микрорайон
154/10135.2623.825.2/09.09.2021г. 09.09.2021 Двуетажна жилищна сграда със сутерен 825 10135.2623.825 210 ул. "Св. Климент Охридски" №145, по плана на "Траката"
153/10135.2509.386.3/09.09.2021г. 09.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХХІХ-109 10135.2509.386 14 гр. Варна, ул. Хиндо Касимов №5, по плана на СО „Телевизионна кула”
152/10135.2526.1830.1/26.08.2021г. 26.08.2021 Надстройка на двуетажна вилна сграда ІІ-1830 10135.2526.1830 6 гр. Варна, ул. "арх. Ангел Леонкев" №10, по плана на кв."Свети Никола"
151/10135.2555.247.1.16/26.08.2021г. 26.08.2021 Преустройство и промяна на предназначение на таванско складово помещение № 16 с идентификатор № 10135.2555.247.1.16, в жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ V-2548, кв. 2, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна. V-2548 10135.2555.247 2 гр. Варна, по плана на Жил. група западно от мед. к-с на ВМИ
150/10135.2558.120.1/26.08.2021г. 26.08.2021 Жилищна сграда   10135.2558.120   гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №119
149/10135.2553.2010.10/06.08.2021г. 06.08.2021 Еднофамилна жилищна сграда XVII-481, 482, 484 10135.2553.2010 52 гр. Варна, УЛ.ТИНТЯВА №13, по плана на 25-ти м.р.
148/10135.2526.53.2/06.08.2021г. 06.08.2021 Магазин за промишлени стоки и офис Х-53- за обществено обслужване 10135.2526.53 1 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №164, по плана на ЖК "Бриз"
147/10135.2723.1143.1/05.08.2021г. 05.08.2021 Първи етап : Жилищна сграда IV-717 10135.2723.1143 215 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №16А, по плана на СО "Траката"
146/10135.2520.7219.1/05.08.2021г. 05.08.2021 Еднофамилна жилищна сграда XIX-572 10135.2520.7219 143 гр. Варна, ул. "Илия Бешков" №7, по плана на СО "Траката"
145/10135.2522.1237.1/04.08.2021г. 04.08.2021 Жилищна сграда XХVI-2708   8 по плана на "Акчелар"/"Руски окопи"
144/10135.2563.1996.1/04.08.2021г. 04.08.2021 Жилищна сграда с кафе - сладкарница XL-53 10135.2563.1996 50 гр. Варна, ул. Д-р Любен Попов №18, по плана на 21-ви м.р.
143/10135.2526.953.5 - къща 5/04.08.2021г. 04.08.2021 Жилищно застрояване - етапно изграждане II-ри етап - къща 5 ХV-953 10135.2526.953 61 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №28, по плана на "Свети Никола"
142/10135.2526.953.10 - къща 4/04.08.2021г. 04.08.2021 Жилищно застрояване - етапно изграждане II-ри етап - къща 4 ХV-953 10135.2526.953 61 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №28, по плана на "Свети Никола"
141/10135.2526.953.6- къща 6 /04.08.2021г. 04.08.2021 Жилищно застрояване - етапно изграждане II-ри етап - къща 6 ХV-953 10135.2526.953 61 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №28, по плана на "Свети Никола"
140/10135.2508.169.1/04.08.2021г. 04.08.2021 Вилна сграда ХVI-169 10135.2508.169 9 гр. Варна, ул. "Д-р Акад. Димитър Мишев" №15, по плана на СО "Сотира"
139/10135.2517.918.1/04.08.2021г. 04.08.2021 Вилна сграда 918 10135.2517.918 72 гр. Варна, ул. "Каменишка кукла" №16, по плана на СО " Бялата чешма и Дъбравата"
138/10135.2554.119.1.5, 10135.2554.119.1.6/02.08.2021г. 02.08.2021 Преустройство на тавански жилищен етаж и ремонт на покрив на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3299 (ид.№10135.2554.119), кв. 19, по плана на 24 микрорайон, гр. Варна. VIII-3299 10135.2554.119 19 гр. Варна, ул. "Железни врата" №29, по плана на 24 микрорайон
137/10135.2563.63.3.2/02.08.2021г. 02.08.2021 Усвояване тераса към жилище с идентификатор 10135.2563.63.3.2, находящо се в УПИ ХІХ-1062 , кв.20 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.63 по КК на гр.Варна ХІХ-1062 10135.2563.63 20 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
136/10135.2564.951.2/02.08.2021г. 02.08.2021 Вилна сграда ХII-1160 10135.2564.951 50 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №317, по плана на "Вилна зона"
135/10135.2515.590.2/30.07.2021г. 30.07.2021 Вилна сграда   10135.2515.590 44 гр. Варна, ул. "Христо Тошков" №11, по плана на СО "Ален мак"
134/10135.2551.402.2/30.07.2021г. 30.07.2021 Обслужваща постройка към жилищна сграда 784 10135.2551.402   УЛ.ГЛАДИОЛА №17, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
133/10135.2520.270.2/30.07.2021г. 30.07.2021 Жилищна сграда 270 10135.2520.270   гр. Варна, УЛ.ТОДОР ХАДЖИСТАНЧЕВ №29, по плана на со "Траката"
132/10135.2508.485.1/23.07.2021г. 23.07.2021 Жилищна сграда ХVI-485 10135.2508.485 26 ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №46, по плана на СО "Сотира"
131/10135.2563.194.2.25/23.07.2021г. 23.07.2021 Промяна предназначение на Офис №4 с идентификатор 10135.2563.194.2.25 в МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ в УПИ XXV-2, кв.34 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.194 по КК на гр.Варна XXV-2 10135.2563.194 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
130/10135.2563.420.1/21.07.2021г. 21.07.2021 Жилищна сграда   10135.2563.420   ул. "Д-р Параскев Казаски" №28
129/10135.2517.5372.1/21.07.2021г. 21.07.2021 Жилищна сграда Х-4651 10135.2517.5372 124 гр. Варна, ул. "Петрова нива" №27, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
128/10135.2723.1199.1/21.07.2021г. 21.07.2021 "Допълващо застрояване - полуподземно разширение на гараж към съществуваща сграда, в УПИ XIII - 1177=1199, кв. 177, по плана на со "Ваялар" ПИ с идентификатор 10135.2723.1199 по КК на гр. Варна" XIII-1177 10135.2723.1199 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №30, по плана на со "Ваялар"
127/10135.2575.1841.1/19.07.2021г. 19.07.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА ХХVІІ-1070 10135.2575.1841 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №38, по плана на кв."Виница"
126/10135.2563.358.1.37/19.07.2021г. 19.07.2021 Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.2563.358.1.37 в ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ, на основание чл.38, ал.5 от ЗУТ, намиращ се в сграда в УПИ XII-2119, кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.358 по КК на гр.Варна XII-2119 10135.2563.358 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
125/10135.2552.1849.1/16.07.2021г. 16.07.2021 Жилищна сграда Х-3537 10135.2552.1849 173 гр. Варна, ул. "Дафина" №34, по плана на кв. Изгрев
124/10135.2553.234.3.26/14.07.2021г. 14.07.2021 Преустройство и промяна на предназначение на кафе-бар /идентификатор № 10135.2553.234.3.26/, в дентален кабинет, находящ се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІ-288, кв. 38, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Детелина” № 9. ХІ-288 10135.2553.234 38 гр. Варна, ул. Детелина №9, по плана на 25 м.р.
123/10135.2553.198.1.17/14.07.2021г. 14.07.2021 Преустройство и промяна на предназначение на гараж № 1 /идентификатор № 10135.2553.198.1.15/ и приобщаването му към съществуващо заведение за „бърза закуска”, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІ-258, кв. 39, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Карамфил” № 34. ХІІ-258 10135.2553.198 39 гр. Варна, ул. "Карамфил" №34, по плана на 25 м.р.
122/10135.2564.761.2/14.07.2021г. 14.07.2021 Жилищна сграда ХХI-761 10135.2564.761 45 ВИЛНА ЗОНА УЛ.24-ТА №36, по плана на "Вилна зона"
121/10135.2571.4627.1, 10135.2571.4627.2, 10135.2571.4627.3, 10135.2571.4627.4, 10135.2571.4627.5/13.07.2021г. 13.07.2021 Еднофамилни жилищни сгради "Магнолия" XL-477 10135.2571.4627 37 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №21, по плана на КК "Чайка"
120/10135.2575.231.3/09.07.2021г. 09.07.2021 Жилищна сграда ХIII-137 10135.2575.231 21 ул. "Петрич" №14, по плана на кв.Виница
119/10135.2575.1698.2/07.07.2021г. 07.07.2021 Жилищна сграда с пристройка ХIХ-1155 10135.2575.1698 59 УЛ.СВЕТА ПАРАСКЕВА №49, ВХОД 2, по плана на кв.Виница
118/10135.2564.1689.1/07.07.2021г. 07.07.2021 Жилищна сграда /етапно строителство/ - I - ви етап XХIV-1591 10135.2564.1689 21 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №257А, по плана на Вилна зона
117/10135.2573.246.5/07.07.2021г. 07.07.2021 Вилна сграда VIII-146 10135.2573.246 12 ул. "Станко Вълчанов" №9, по плана на КК "Чайка"
116/10135.2560.223.1.9/07.07.2021г. 07.07.2021 Преустройство и промяна предназначение на неизползваемо подпокривно пространство на жилищна сграда на ул. „ Любен Каравелов “ № 60 гр. Варна УПИ XIII-7, кв.26, по плана на 18м.р.гр.Варна/ ПИ 10135.2560.223 по КК на гр.Варна /в АТЕЛИЕ с изграждане на капандури ХIII-7 10135.2560.223 26 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №60, по плана на 18-ти м.р.
115/10135.2559.27.1 вх. 6/07.07.2021г. 07.07.2021 Жилищна сграда   10135.2559.27   бл.705, вх.6
114/10135.2566.6546.1/02.07.2021г. 02.07.2021 Втори етап вилна сграда 2 VI-1512 10135.2566.6546 1 ул. "Сандрово" №15А, по плана на "Старите лозя"
113/10135.2552.2256.1, 10135.2552.2256.2/02.07.2021г. 02.07.2021 Две жилищни сгради с гаражи ХII-3059 10135.2552.2256 30 ул. "Мимоза" №4, по плана на "Изгрев"
112/10135.2563.351.3/30.06.2021г. 30.06.2021 Жилищна сграда LХ-351 10135.2563.351 50 гр. Варна, УЛ.Д-Р МИРОН ИГНАТИЕВ №21, по плана на 21-ви м.р.
111/10135.2512.350.1/30.06.2021г. 30.06.2021 Пристройка и реконструкция на узаконена вилна сграда   10135.2512.350 13 ул. "Марс" №35, по плана на СО "Перчемлията"
110/10135.2515.3530.1/30.06.2021г. 30.06.2021 Жилищна сграда   10135.2515.3530   по плана на "Ален мак"
109/10135.2564.1708.4/30.06.2021г. 30.06.2021 Двуфамилна жилищна сграда XХХV-937 10135.2564.1708 49 бул. "Княз Борис I" №327, по плана на "Вилна зона"
108/10135.2553.87.1/30.06.2021г. 30.06.2021 Жилищна сграда   10135.2553.87   УЛ.ПОДВИС №бл.31, вх. А, вх. Б
107/10135.2052.768.1/30.06.2021г. 30.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-520 (ПИ 10135.2052.768), кв.33 по плана на со "Виница север", гр. Варна. II-520 10135.2052.768 33 по плана на со "Виница север"
106/10135.2052.769.1/30.06.2021г. 30.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда III-520 10135.2052.769 33 ул. "Кастрица" №75, по плана на со "Виница север"
105/10135.2558.87.12/23.06.2021г. 23.06.2021 Жилищна сграда   10135.2558.87   УЛ.ДРАВА СОБОЛЧ №бл.1, вх. А, Б, В
104/10135.2564.236.1, 10135.2564.236.3, 10135.2564.236.6/23.06.2021г. 23.06.2021 Вилна сграда и пристройка   10135.2564.236   ул. "Вилна зона", ул. "7-ма" №20
103/10135.2560.5.5; 10135.2560.5.6/15.06.2021г. 15.06.2021 Многофамилна жилищна сграда с магазин и банкови офиси   10135.2560.5   ул. "Генерал Скобелев" №19, вх.В и бул. "Осми Приморски полк" №100
102//15.06.2021г. 15.06.2021 Жилищна сграда в УПИ LХVІІІ-4626, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ10135.2517.5393 по КК на гр.Варна LХVІІІ-4626 10135.2517.5394 121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
101/10135.2563.638.2/15.06.2021г. 15.06.2021 Жилищна сграда XХIV-289=1941/ч/ 10135.2563.638 43 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №1, по плана на 21-ви м.р.
100/10135.2723.1245.1/15.06.2021г. 15.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ограда XXV - 939 10135.2723.1245 175 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
99/10135.2517.5078.1, 10135.2517.5078.2, 10135.2517.5078.3, 10135.2517.5078.4, 10135.2517.5078.5, 10135.2517.5078.6/14.06.2021г. 14.06.2021 Гаражи и ограда IV-5078 10135.2517.5078 85 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
98/10135.2517.1950.3/14.06.2021г. 14.06.2021 Жилищна сграда 1950 10135.2517.1950 57 ул. "Д-р Исак Яков" №7, по плана на м. "Манастирски рид"
97/10135.2623.910.2/14.06.2021г. 14.06.2021 Жилищна сграда - 1-ви етап 910 10135.2623.910 207 гр. Варна, ул. "Йордан Радичков" №22, по плана на со "Траката"
96/10135.2564.1310.1/14.06.2021г. 14.06.2021 Жилищна сграда I-3097 10135.2564.1310 77 гр. Варна, ул. "арх. Манол Йорданов" №2, по плана на Вилна зона
95/10135.2526.1843.1/11.06.2021г. 11.06.2021 Жилищна сграда и ограда IV-1843 10135.2526.1843 61 ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №12, по плана на кв. "Свети Никола"
94/10135.2554.475.1/11.06.2021г. 11.06.2021 Многофамилна жилищна сграда   10135.2554.475   бл.9, вх.4
93/10135.2517.5232.4/08.06.2021г. 08.06.2021 Преустройство, реконструкция и промяна на предназначение на офис и приемна сграда в ЖИЛИЩЕ, с ремонт на покрив и пристройка с допълващо застрояване CL-4652, 4743 10135.2517.5232 85 гр. Варна, ул. "Роженски манастир" №4, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
92/10135.2560.390.2/08.06.2021г. 08.06.2021 Жилищна сграда   10135.2560.390   бул. "Княз Борис I" №101
91/10135.2526.691.5/07.06.2021г. 07.06.2021 Жилищна сграда ІV-691 10135.2526.691 57 гр. Варна, УЛ.Д-Р БОРИС ОКС №12, по плана на кв."Свети Никола"
90/10135.2515.832.2/07.06.2021г. 07.06.2021 Вилна сграда Х-832 10135.2515.832 54 ул. "Жеко Жеков" №3, по плана на СО "Ален мак"
89/10135.2723.1220.3/03.06.2021г. 03.06.2021 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА XXIII-93 10135.2723.1220 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №18, по плана на СО "Ваялар"
88/10135.2552.2733.3/03.06.2021г. 03.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда 3407 стар 10135.2552.2733 251 /189 стар/ ул. "Минзухар" №47, по плана на кв. Изгрев
87/10135.2522.162.4/03.06.2021г. 03.06.2021 Жилищна сграда 386 10135.2522.162   ул. "Димитър Манчев" №30, по плана на СО "Акчелар"
86/10135.2526.1381.1/01.06.2021г. 01.06.2021 Жилищна сграда ХХ-1381 10135.2526.1381 52 по плана на кв.Свети Никола
85/10135.2012.210.1/01.06.2021г. 01.06.2021 Жилищна сграда ІV-34,199,201 10135.2012.210 234 гр. Варна, ул. "Любен Дилов" №120, по плана на м-ст Мешелика
84/10135.2012.209.1/01.06.2021г. 01.06.2021 Жилищна сграда ІІІ-34 10135.2012.209 234 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №26, по плана на м-ст Мешелик, кв. Виница
83/10135.2552.572.4/01.06.2021г. 01.06.2021 Жилищна сграда XХIV-572 10135.2552.572 92 гр. Варна, ул. "Ръж" №4, по плана на кв. Изгрев
82/10135.2557.80.1/27.05.2021г. 27.05.2021 Жилищна сграда III-3 10135.2557.80 682 ул. " Битоля " №12, по плана на 2-ри м.р.
81/10135.2564.1896.1; 10135.2564.1897.1/27.05.2021г. 27.05.2021 Промяна предназначение и реконструкция на Хотел и помощна сграда с изба в Многофамилна жилищна сграда и самостоятелна къща в УПИ V-1581, кв.14 по плана на Вилна зона, идентичен с ПИ 10135.2564.187 по КК на гр.Варна, с административен адрес: ул."Драган Данаилов" №48 V-1581 10135.2564.187 14 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №48, по плана на Вилна зона
80/10135.2552.2080.1/27.05.2021г. 27.05.2021 Жилищна сграда 2923 10135.2552.2080 180 гр. Варна, ул. "Латинка" №59, по плана на кв. Изгрев
79/10135.2520.7227.1/26.05.2021г. 26.05.2021 Жилищна сграда І-6906 10135.2520.7227 144 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №2, по плана на со."Траката"
78/10135.2557.294.1/26.05.2021г. 26.05.2021 Жилищна сграда I-3 10135.2557.294 698 ул. "Генерал Столипин" №25, по плана на 2-ри м.р.
77/ 10135.2526.90.2/26.05.2021г. 26.05.2021 Жилищна сграда ХХХIII - 90 10135.2526.90 23 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №42, по плана на ЖК "Бриз"
76/10135.2723.528.2/25.05.2021г. 25.05.2021 Жилищна сграда 1221 10135.2723.528 87 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №18, по плана на со "Траката"
75/10135.2563.1664.2/19.05.2021г. 19.05.2021 Жилищна сграда III-1060 10135.2563.1664 1 по плана на ЖК "Бриз - юг"
74/10135.2508.1302.2/19.05.2021г. 19.05.2021 Еднофамилна жилищна сграда   10135.2508.1302   по плана на СО "Сотира"
73/10135.2562.55.8/19.05.2021г. 19.05.2021 Жилищна сграда   10135.2562.55   по плана на кв.Чайка бл.42
72/10135.2553.423.6.23, 10135.2553.423.6.24/18.05.2021г. 18.05.2021 Преустройство и промяна на предназначение на ателие №3, на две нива /идентификатор 10135.2553.423.6.21/, находящо се на пети етаж в жилищна сграда в УПИ XIX-784 /ПИ 10135.2553.766/, кв.45, по плана на 25 м.р., гр. Варна, с административен адрес: ул. "Роза" №24 и обособяване на апартамент на пети етаж и ателие на шести етаж. XIX-784 10135.2553.423   ул. "Роза" №24, по плана на 25-ти м.р.
71/10135.2520.7313.1/18.05.2021г. 18.05.2021 Еднофамилна жилищна сграда I - 302 10135.2520.7313 139 гр. Варна, ул. Христо Фотев №3, по плана на со "Траката"
70/10135.2520.7178.2/18.05.2021г. 18.05.2021 Еднофамилна жилищна сграда XXIV-7178 10135.2520.7178 192 гр. Варна, ул. "Никола Танев" №14, по плана на со "Траката"
69/10135.2520.351.2/18.05.2021г. 18.05.2021 “Еднофамилна жилищна сграда и ограда /разположена в рамките на имота/ с ивични фундаменти, плътна част до 60 см, бетонни колонки и ажурни пана между тях„ ХХVIII-351 10135.2520.351 93 ул. "Златю Бояджиев" №17, по плана на со "Траката"
68//17.05.2021г. 17.05.2021 Жилищна сграда в УПИ XXV-4164, идентификатор 10135.2552.5156, кв. 181, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна. XXV-4164 10135.2552.5156 181 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
67/10135.2512.1414.1/10.05.2021г. 10.05.2021 Жилищна сграда и гараж IХ-1360 10135.2512.1414 /стар 10135.2512.1360/ 28 гр. Варна, ул. "Андромеда" №18, по плана на СО "Перчемлията"
66/10135.2551.402.1/10.05.2021г. 10.05.2021 Жилищна сграда 761б 10135.2551.402   УЛ.ГЛАДИОЛА №17, по плана на ЖК "Изгрев"
65/10135.2723.1219.2/10.05.2021г. 10.05.2021 Жилищна сграда VІІ-938 10135.2723.1219 175 гр. Варна, ул. "Иван Бориславов" №11, по плана на со."Ваялар"
64/10135.2517.5154.1/29.04.2021г. 29.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда V-4021 10135.2517.5154 57 гр. Варна, ул. "Мадарски конник" №15, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
63/10135.2552.4268.2/29.04.2021г. 29.04.2021 Жилищна еднофамилна сграда II-4268 10135.2552.4268 244 ул. "Маргарита" №25, по плана на кв. Изгрев
62/10135.2560.145.2.16/29.04.2021г. 29.04.2021 Преустройство и промяна предназначение на магазин в медико-дентален център в жилищна сграда в УПИ IX-1 (идентичен с ПИ 10135.2560.145), кв.34, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна, с административен адрес район Приморски, ул."Васил Кънчев"№2, ет.1 IX-1 10135.2560.145 34 гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ КЪНЧЕВ №2, ет.1, по плана на 18-ти м.р.
61/10135.2563.1734.1/28.04.2021г. 28.04.2021 Жилищна сграда XXXVII-1734 10135.2563.1734 30 гр. Варна, ул. "д-р Индржишка Кръстева" №4, по плана на 21 микрорайон
60/10135.2517.5304.1/26.04.2021г. 26.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХХVІІІ-2460 10135.2517.5304 110 гр. Варна, ул. "Агликина поляна" №17, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
59/10135.2723.1238.5 - жилищна сграда, 10135.2723.1238.6 - гараж/22.04.2021г. 22.04.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, БАСЕЙН И ПОДПОРНИ СТЕНИ VII-360 10135.2723.1238 75 гр. Варна, ул. Иван Селимински №8, по плана на СО "Ваялар"
58/10135.2552.5204.3/22.04.2021г. 22.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда I-255 10135.2552.5204 33 гр. Варна, ул. "Лешник" №10, по плана на кв."Изгрев"
57/10135.2526.962.1/21.04.2021г. 21.04.2021 Двуетажна жилищна сграда VII-1993=962 10135.2526.962 53 по плана на "Свети Никола"
56/10135.2575.2042.5/21.04.2021г. 21.04.2021 Жилищна сграда ХХХII-788 10135.2575.2042 10 ул. "Света Екатерина" №11, по плана на кв.Виница
55/10135.2526.705.1/20.04.2021г. 20.04.2021 Жилищна сграда и подпорни стени VІІ-705 10135.2526.705 58 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №18, по плана на кв."Свети Никола"
54/10135.2557.106.1/16.04.2021г. 16.04.2021 Жилищна сграда   10135.2557.106   УЛ.ГЕНЕРАЛ ГУРКО №84
53/10135.2520.7193.2 /15.04.2021г. 15.04.2021 Пристройка и преустройство на търпима жилищна сграда VI-359 10135.2520.7193 93 гр. Варна, по плана на со "Траката"
52/10135.2521.3070.1/15.04.2021г. 15.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХIII-3065 10135.2521.3070 12 гр. Варна, ул. "Григор Вачков" №10, по плана на СО "Акчелар"
51/10135.2510.1996.1/15.04.2021г. 15.04.2021 Жилищна сграда ІХ-1996 10135.2510.1996 43 гр. Варна, ул. "Жар птица" №17, по плана на со "Добрева чешма"
50/10135.2560.63.1/08.04.2021г. 08.04.2021 Жилищна сграда VII-6 10135.2560.63 11А ул. "Генерал Столетов" №12, по плана на 18-ти м.р.
49/10135.2563.1664.1/08.04.2021г. 08.04.2021 Жилищна сграда III-1060, 1061 10135.2563.1664 1 ул. "Сирма войвода" №6а, по плана на ЖК "Бриз - юг"
48/10135.2515.814.1/08.04.2021г. 08.04.2021 Масивна вилна сграда на два етажа   10135.2515.814 50 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №24, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна
47/10135.2522.1036.2/02.04.2021г. 02.04.2021 “Еднофамилна жилищна сграда с гараж и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м към северната /към ПИ №10135.2522.1035/, източната /към ПИ № 10135.2522.1065/ и югозападната /към ПИ № 10135.2522.556/, регулационни граници на имота – разположени изцяло в УПИ ХХVІІІ-1036 /ПИ № 10135.2522.1036/, кв. 7 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХVІІІ-1036 10135.2522.1036 7 гр. Варна, ул. "Йордан Мутафов" №98, по плана на СО „Акчелар”
46/10135.2562.113.1/01.04.2021г. 01.04.2021 Жилищен блок №45 вх. "А" и вх. "Б"   10135.2562.113   45, вх.А, вх. Б, по плана на ЖК "Чайка"
45/10135.2573.352.18.26/01.04.2021г. 01.04.2021 ЕТАП II - ЦЕНТЪР ЗА КРАСОТА И ПОКРИТ БАСЕЙН, НАХОДЯЩ СЕ ВЪВ ВХОД 1 от строеж: Комплекс жилищни сгради с три входа, център за красота и подземни гаражи: I етап - Жилищна сграда вход 1, вход 2 и вход 3 и подземни гаражи; II етап - Център за красота и Покрит басейн, ХХХII-140, 141, 142, 143, 210 10135.2573.352 12 ул. "Боян Бъчваров" №160, по плана на К.К. "Чайка"
44/10135.2554.456.3/30.03.2021г. 30.03.2021 Жилищна сграда   10135.2554.456   ул. "Подполковник Калитин" №30
43/10135.2564.1313.1, 10135.2564.1313.2/29.03.2021г. 29.03.2021 Сграда за сезонно обитаване с водопроводно и канализационно отклонение и подземен гараж II-1615 10135.2564.1313 5 ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №7Б, по плана на "Вилна зона"
42/10135.2563.625.1.53 /25.03.2021г. 25.03.2021 Промяна предназначение на Бистро с идентификатор 10135.2563.625.1.53 в Обект за производство, съхранение, реализация и търговия на храни, находящ се в УПИ ХХII-2299, кв.21 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.625 по КК на гр.Варна ХХII-2299 10135.2563.625 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
41/10135.2723.1206.1/25.03.2021г. 25.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХV-1147 10135.2723.1206 174 гр. Варна, ул. "Безмер" №82, по плана на со."Ваялар"
40/10135.2520.6983.1/24.03.2021г. 24.03.2021 Вилна сграда 3379 10135.2520.6983 148 ул. "Панайот Семерджиев" №1, по плана на со "Траката"
39/10135.2557.220.1/24.03.2021г. 24.03.2021 Жилищна сграда VI-6 10135.2557.220 701 гр. Варна, ул. "Иван Аксаков" №17, по плана на 2-ри
38/10135.2554.456.6/24.03.2021г. 24.03.2021 Жилищен блок   10135.2554.456   гр. Варна, ул. "Подполковник Калитин" №36
37/10135.2575.449.1/22.03.2021г. 22.03.2021 Масивна двуетажна жилищна сграда   10135.2575.449   гр. Варна, УЛ.ЛАЗУР №3, по плана на кв.Виница
36/10135.2520.7182.1/19.03.2021г. 19.03.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА XIX-156=7182 10135.2520.7182 73 гр. Варна, ул. "Манол Лазаров" №45, по плана на СО "Траката"
35/10135.2515.3958.2/18.03.2021г. 18.03.2021 Жилищна сграда ІV-475 10135.2515.3958 33 ул. "Вилхелм Баренц" №31 , по плана на СО "Ален мак"
34/10135.2560.393.1/15.03.2021г. 15.03.2021 Жилищна сграда   10135.2560.393   гр. Варна, УЛ.ТОДОР ИКОНОМОВ №40
33/10135.2560.61.1/15.03.2021г. 15.03.2021 Жилищна сграда- ЖСК "Содовик"   10135.2560.61   гр. Варна, ул. "Чаталджа" №5
32/10135.2563.1811.1/11.03.2021г. 11.03.2021 Жилищна сграда II-1837 10135.2563.1811 38 ул. "Илия Пенев" №1, по плана на Ж.К. "Бриз"
31/10135.2623.6099.2/08.03.2021г. 08.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени с височина до 1.80 л.м. ХIХ-1098 10135.2623.6099 207 ул. "Васил Стоянов" №30, по плана на СО "Горна Трака"
30/10135.2623.1008.3/02.03.2021г. 02.03.2021 Жилищна сграда VI-1008 10135.2623.1008 198 ул. "Васил Стоянов" №29, по плана на СО "Горна Трака"
29/10135.2515.4082.1/26.02.2021г. 26.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда V-3841 10135.2515.4082 6 гр. Варна, ул. "Федот Попов" №7, по плана на СО “Ален мак”
28/10135.2571.4685.2/26.02.2021г. 26.02.2021 Ваканционнна сграда ХХII-466, 648 10135.2571.4685 31 гр. Варна, ул. "Атанас Липчев" №4, вх. А и вх. Б, по плана на К.К. "Чайка"
27/10135.2520.7157.3/26.02.2021г. 26.02.2021 Жилищна сграда VII-634 10135.2520.7157 158 ул. "Рашко Блъсков" №14, по плана на со "Траката"
26/10135.2623.5083.2/26.02.2021г. 26.02.2021 Вилна сграда със ЗП-87.00 кв.м. и РЗП-174 кв.м., намираща се в ПИ 10135.2623.5083 по плана на со.Горна Трака гр.Варна   10135.2623.5083   гр. Варна, по плана на со."Горна Трака"
25/10135.2557.32.3.13/24.02.2021г. 24.02.2021 Промяна на предназначение на офис № 13 с идентификатор № 10135.2557.32.3.13 в жилище, находящ се на първи етаж в жилищна сграда, в УПИ V-5, кв. 677, по плана на 2-ри м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Чаталджа” № 83. V-5 10135.2557.32.3.13 677 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
24/10135.2723.1256.1/17.02.2021г. 17.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда II-1191 10135.2723.1256 101 гр. Варна, ул. "Весела Василева" №18, по плана на со "Ваялар"
23/10135.2510.2065.1/15.02.2021г. 15.02.2021 Съществуващ строеж -Вилна сграда и допълваща стопанска постройка ХІV-121 10135.2510.2065 7 по плана на со "Добрева чешма"
22/10135.2520.7722.2/15.02.2021г. 15.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда ХV-3290 10135.2520.7722 15 гр. Варна, по плана на со."Траката"
21/10135.2552.2290.1/10.02.2021г. 10.02.2021 Жилищна сграда - I-ви и II-ри етап IХ-3462 10135.2552.2290 182 гр. Варна, ул. "Латинка" №43, по плана на ЖК "Изгрев"
20/10135.2723.652.2/10.02.2021г. 10.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда 652 10135.2723.652 82 ул. "Димитър Паничков" №2, по плана на СО "Ваялар"
19/10135.2723.643.1 и 10135.2723.643.2/09.02.2021г. 09.02.2021 Еднофамилни жилищни сгради, подпорни стени и огради - етапно строителство: подобект 1 /етап 1/ и подобект 2 /етап 2/ ХІІІ-643 10135.2723.643 99 гр. Варна, УЛ.ДРАГАН ДАНАИЛОВ №53, по плана на со."Ваялар"
18/10135.2517.4961.1/09.02.2021г. 09.02.2021 Вилна сграда ХХІV-4961 10135.2517.4961 93 гр. Варна, ул. "Байкушева мура" №41А, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
17/10135.2516.4892.1/04.02.2021г. 04.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда ІV-538 10135.2516.4892 43 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
16/10135.2555.2627.1 и 10135.2555.2627.2/04.02.2021г. 04.02.2021 Две сгради със смесено предназначение – тяло 1 и тяло 2 XVI-1398 10135.2555.2627 гр. Варна, ул. "Мадара" №2, по плана на 23-ти м.р.
15/10135.2575.1206.1.1; 10135.2575.1206.1.3/02.02.2021г. 02.02.2021 Пристройка към законна жилищна сграда I-727 10135.2575.1206 51 по плана на кв. Виница
14/10135.2575.221.4/29.01.2021г. 29.01.2021 Жилищна сграда ХVI-123 10135.2575.221 22 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №69, по плана на кв. Виница
13/10135.2564.238.1/25.01.2021г. 25.01.2021 Вилна сграда /близнак/ XХХVI-1568 10135.2564.238 17а ул. "Вилна зона" ул. "7-ма", по плана на Вилна зона
12/10135.2566.202.1/19.01.2021г. 19.01.2021 Курортна сграда за сезонно обитаване ХI-202/стар 1510а/ 10135.2566.202 1 гр. Варна, ул. "Сандрово" №25, вх.2, по плана на С.О. "Долна Трака"
11/10135.2508.971.1/19.01.2021г. 19.01.2021 Жилищна сграда XVII-971 10135.2508.971 37 ул. "Георги Китов" №77, по плана на СО "Сотира"
10/10135.2520.7308.1/18.01.2021г. 18.01.2021 Жилищна сграда III - 354 10135.2520.7308 93 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №19А, по плана на со "Траката"
9/10135.2520.7309.1/18.01.2021г. 18.01.2021 Жилищна сграда XXIX-354 10135.2520.7309 93 гр. Варна, ул. "Златю Бояджиев" №19, по плана на со "Траката"
8/10135.2508.496.2/18.01.2021г. 18.01.2021 “Жилищна сграда” ІV-496 10135.2508.496 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №2, по плана на СО „Сотира”
7/10135.2554.204.1/18.01.2021г. 18.01.2021 Двуетажна жилищна сграда   10135.2554.204   гр. Варна, УЛ.ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ №20
6/10135.2560.193.1/12.01.2021г. 12.01.2021 Жилищна сграда VII-10 10135.2560.193 46 гр. Варна, ул. "Константин Фотинов" №25, по плана на 18-ти м.р.
5/10135.2723.663.3/08.01.2021г. 08.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда XVI-663 10135.2723.663 79 ул. "Димитър Бояджиев" №9, по плана на СО "Ваялар"
4/10135.2520.7292.1/08.01.2021г. 08.01.2021 Жилищна сграда IV - 9658 10135.2520.7292 10 гр. Варна, ул. "Чудомир" №29, по плана на со "Траката"
3/10135.2564.549.2/08.01.2021г. 08.01.2021 Жилищна сграда XVI-1242 10135.2564.549 29 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.20-ТА №9, по плана на "Вилна зона Варна"
2/10135.2575.727.3/06.01.2021г. 06.01.2021 Многофамилна жилищна сграда, подпорни стени ХХХIII-727 10135.2575.727 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №57, по плана на кв. Виница
1/10135.2526.584.1/06.01.2021г. 06.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда с басейн и ограда ІХ-584 10135.2526.584 4 гр. Варна, ул. "арх. Георги Костов" №14, по плана на "Свети Никола"
210//22.12.2020г. 22.12.2020 Жилищна сграда ХІV-105   23 по плана на кв. Виница
177/10135.2573.179.1.23, 10135.2573.179.1.24/22.12.2020г. 22.12.2020 Магазин и апартамент XХVII-3692 10135.2573.179   гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
176/10135.2559.213.3.2/22.12.2020г. 22.12.2020 Промяна на предназначение на апартамент №2 /идентификатор № 10135.2559.213.3.2/, в ателие №1, находящ се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІV-6428,6429, кв. 18, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Бреза” № 4. ХІV-6428,6429 10135.2559.213.3.2 18 гр. Варна, УЛ.БРЕЗА №4, по плана на 17 м.р.
175//18.12.2020г. 18.12.2020 Преустройство и промяна предназначение на офис №2 с идентификатор 10135.2563.372.4.13, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ VІІ-2103, кв.50 по плана на 21-ви м.р. гр.Варна в АПАРТАМЕНТ 12 с административен адрес: гр.Варна , ул."Д-р Мирон Игнатов" №5 VІІ-2103 10135.2563.372 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
174/10135.2575.1007.5/18.12.2020г. 18.12.2020 Многофамилна жилищна сграда със Самостоятелна медико - диагностична лаборатория със сектор за микробиология и вирусология, Индивидуална практика за първична медицинска помощ /ИППМП/, Амбулатория за специализирана извън болнична медицинска помощ /АСИМП/ и подпорни стени VII-767 10135.2575.1007 45 ул. "Свети Константин и Елена" №12, вход А - за жилищната сграда, вход Б - за медицинския център - партер, по плана на кв.Виница
173/10135.2510.2066.2, 10135.2510.2066.3/18.12.2020г. 18.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване ХIII-723 10135.2510.2066 62 ул. "Жаровит" №8, по плана на со "Добрева чешма"
172/10135.2554.34.5/18.12.2020г. 18.12.2020 Жилищна сграда   10135.2554.34   УЛ.ДОКТОР БАСАНОВИЧ №бл.12
171/10135.2556.74.1/18.12.2020г. 18.12.2020 Жилищна сграда   10135.2556.74   ул. Полковник Свещаров №14
170/10135.2623.6094.2/16.12.2020г. 16.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ограда III - 993 10135.2623.6094 203 гр. Варна, ул. "Йоаким Кърчовски" №12, по плана на со "Горна Трака"
169/10135.2564.1823.3/16.12.2020г. 16.12.2020 "Пристройка към жилищна сграда" XXXI-1823 10135.2564.1823 22 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "9-та" №9, по плана на "Вилна зона"
168/10135.2552.2135.1/16.12.2020г. 16.12.2020 Жилищна сграда 2783 10135.2552.2135 163 гр. Варна, ул. "Копривка" №3, по плана на кв. Изгрев
167/10135.2520.6029.1/11.12.2020г. 11.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда   10135.2520.6029 213 гр. Варна, ул. "Фани Мутафова" №2, по плана на со."Траката" местност "Малко Ю"
166/10135.2520.260.2/11.12.2020г. 11.12.2020 Жилищна сграда   10135.2520.260 213 ул. "Трайко Симеонов" №13, по плана на со "Траката"
165/10135.2575.1018.5/11.12.2020г. 11.12.2020 Многофамилна жилищна сграда III-421 10135.2575.1018 44 ул. "Цар Борис III" №30, вх.Д, по плана на кв. Виница
164/10135.2520.6791.3/10.12.2020г. 10.12.2020 Жилищна сграда 559 10135.2520.6791 160 ул. "Ст. Л. Костов" №8, по плана на со "Траката"
163/10135.2552.1399.1/10.12.2020г. 10.12.2020 Жилищна сграда 3674 10135.2552.1399 145 ул. "Круша" №20, по плана на ЖК Изгрев
162/10135.2552.1815.1/10.12.2020г. 10.12.2020 Жилищна сграда XI-1815 10135.2552.1815 173 гр. Варна, ул. "Орхидея" №51, по плана на кв. Изгрев
161/10135.2565.122.3/10.12.2020г. 10.12.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване лятна кухня, склад и басейн ІV-4 10135.2565.122 144 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
160/10135.2526.2705.1/07.12.2020г. 07.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХVІ-1176 10135.2526.2705 11 гр. Варна, ул. "Арх. Константин Бойчев" №14, по плана на кв."Свети Никола"
159/10135.2564.1688.1/07.12.2020г. 07.12.2020 Жилищна сграда ХХIII-1590 10135.2564.1688 21 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №257, по плана на "Вилна зона"
158/10135.2563.103.7.13/07.12.2020г. 07.12.2020 "Преустройство и промяна предназначение на ателие №4 в апартамент №4 в жилищна сграда "Дипломатик хил" XI-2263 10135.2563.103 3 гр. Варна, УЛ.Д-Р НИКОЛАЙ КОЛАРОВ №3, вх.5, по плана на жк. "Бриз - юг"
157/10135.2515.814.1/03.12.2020г. 03.12.2020 Вилна сграда I-814 10135.2515.814 50 по плана на СО "Ален мак"
156/10135.2723.892.1/30.11.2020г. 30.11.2020 Ремонт и реконструкция на еднофамилна жилищна сграда XX - 1239, 3553 10135.2723.892 96 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
155/10135.2723.556.3/30.11.2020г. 30.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХIII-1198 10135.2723.556 105 по плана на СО "Ваялар"
154/10135.2515.144.1/27.11.2020г. 27.11.2020 Двуетажна вилна сграда - семеен пансионат със снек бар XV-144 10135.2515.144 10=9 по плана на СО "Ален мак"
153/10135.2575.795.4/26.11.2020г. 26.11.2020 Жилищна сграда VІІ-435 10135.2575.795 10 гр. Варна, ул. "Свети Димитър Солунски" №5, вх.В, по плана на кв. Виница
152/10135.2554.241.1/26.11.2020г. 26.11.2020 ЕП Жилищен блок   10135.2554.241   гр. Варна, УЛ.ПЕТЪР РАЙЧЕВ №36, вх. Ж
151/10135.2566.124.2.7/26.11.2020г. 26.11.2020 Преустройство и надстройка на вилна сграда - Първи етап II-1512А 10135.2566.124 2 ул. "Сандрово" №4, по плана на "Старите лозя"
150/10135.2552.979.3/24.11.2020г. 24.11.2020 Жилищна сграда ХIII-979 10135.2552.979 119 ул. "Слънчоглед" №102, по плана на кв. Изгрев
149/10135.2509.380.1/24.11.2020г. 24.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХІV-328 10135.2509.380 19 гр. Варна, ул. "Петър Попйорданов" №14, по плана на СО „Телевизионна кула”
148/10135.2520.8034.4/18.11.2020г. 18.11.2020 Пристрояване, реконструкция и преустройство на съществуваща вилна сграда III-1955 10135.2520.8034 106 ул. "Любен Дилов" №7, по плана на СО "Траката"
147/10135.2723.1021.1/18.11.2020г. 18.11.2020 Жилищна сграда ХIII-1475 10135.2723.1021 178 ул. "Кутловица" №1, по плана на "Траката"
146/10135.2563.437.3/16.11.2020г. 16.11.2020 Жилищна сграда XVI-171 10135.2563.437 42 ул. "Д-р Параскев Казаски" №4, по плана на 21 м.р
145/10135.2520.7221.1/12.11.2020г. 12.11.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-6041 10135.2520.7221 139 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №41, по плана на СО "Траката"
144/10135.2520.7234.1/12.11.2020г. 12.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда IV-7172 10135.2520.7234 144 гр. Варна, ул. "Матей Граматик" №49, по плана на С. О. "Траката"
143/10135.2517.5294.1/06.11.2020г. 06.11.2020 Жилищна сграда ХХII-5146 10135.2517.5294 54 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
142/10135.2552.5254.2/05.11.2020г. 05.11.2020 Жилищна сграда XXIV-1901 10135.2552.5254 238 гр. Варна, ул. "Перуника" №44, по плана на кв."Изгрев"
141/10135.2552.5236.1/05.11.2020г. 05.11.2020 Едноетажна жилищна сграда XXIX-2136 10135.2552.5236 241 гр. Варна, ул. "Дилянка" №13, по плана на кв.“Изгрев”
140/10135.2551.2066.1/05.11.2020г. 05.11.2020 Жилищна сграда III-572, 2056, 2066 10135.2551.2066 203 по плана на ЖК Изгрев
139/10135.2557.145.1/05.11.2020г. 05.11.2020 Жилищна сграда   10135.2557.145   ул. "Генерал Киселов" №15
138/10135.2520.1913.1/05.11.2020г. 05.11.2020 „Вилна сграда” 1913 10135.2520.1913 119 ул. "Петър Сапунов" №7, по плана на СО "Траката"
137/10135.2517.5301.1/30.10.2020г. 30.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена ХL-5144 10135.2517.5301 110 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №301, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
136/10135.2723.289.4/29.10.2020г. 29.10.2020 Жилищна сграда XХIV-1638 10135.2723.289 71 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №21, по плана на "Траката"
135/10135.2564.1770.3/28.10.2020г. 28.10.2020 Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда XXIV-141,144 10135.2564.1770 8 гр. Варна, по плана на Вилна зона
134/10135.2552.1496.2/28.10.2020г. 28.10.2020 Жилищна сграда 3633 10135.2552.1496 8 ул. "Маргарита" №119, по плана на ЖК "Изгрев"
133/10135.2526.2510.1/28.10.2020г. 28.10.2020 Жилищна сграда, къща "Б" ІІ-866 10135.2526.2510 44 УЛ.АРХ.ЕВГЕНИ ДЯКОВИЧ №32А, по плана на кв. Свети Никола
132/10135.2558.137.8.1/26.10.2020г. 26.10.2020 Промяна предназначение на част от административна сграда с идентификатор 10135.2558.137.8 в КАФЕ-БАР, находяща се в УПИ І-137 "за общ. ползване", кв.656 по плана на 6-ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.137 по КК на гр.Варна, с административен адрес: бул."Осми Приморски полк" №119 І-137"за общ.ползване" 10135.2558.137 656 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №119, по плана на 6-ти м.р.
131/35701.501.620.3/23.10.2020г. 23.10.2020 Промяна предназначение от склад за инертни материали и пристройка в цех за комплектовка и обработка на корпусна мебел V „терен за не замърсяващи производства” 35701.501.620 52 гр. Варна, по плана на с. Каменар
130/10135.2553.275.1/19.10.2020г. 19.10.2020 Жилищна сграда   10135.2553.275   ул. "Еделвайс" №15, по плана на 25-ти м.р.
129/10135.2623.873.1/19.10.2020г. 19.10.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване - склад ХХIII-873 10135.2623.873 172 гр. Варна, ул. "Безмер" №61, по плана на СО "Горна Трака"
128/10135.2517.5251.3/15.10.2020г. 15.10.2020 Жилищна сграда XIV-2727 10135.2517.5251 131 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
127/10135.2575.44.4/15.10.2020г. 15.10.2020 Надстройка с един етаж на едноетажна жилищна сграда IV-2575.44 /стар №13/ 10135.2575.44 17 ул. "Съби Велков" №8, по плана на кв. Виница
126/10135.2509.154.3/12.10.2020г. 12.10.2020 “Вилна сграда в ПИ № 154 /ПИ № 10135.2509.154/, кв. 15 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.” 154 10135.2509.154 15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
125/10135.2575.1648.1/06.10.2020г. 06.10.2020 Жилищна сграда, подземно и допълващо застрояване и ограда ХХХVII-1648 10135.2575.1648 20 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №38, по плана на кв.Виница
124/10135.2556.27.2.8/02.10.2020г. 02.10.2020 Промяна на предназначение на търговски обект /идентификатор № 10135.2556.27.2.8 в Зала за танци и бойни изкуства, находящ се на подземен етаж, в офис сграда в УПИ VІІІ-11 ”за обществено обслужване" /ПИ № 10135.2556.27/, кв. 997, по плана на 5 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Селиолу” № 48. VІІІ -11 ”за обществено обслужване 10135.2556.27.2.8 997 гр. Варна, ул. "Селиолу" №48, по плана на 5 м.р.
123/10135.2573.1077.1.20/02.10.2020г. 02.10.2020 Промяна предназначение на АТЕЛИЕ №6, с идентификатор №10135.2573.1077.1.20, находящ се на четвърти етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”№1, гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №18”. XL-799 10135.2573.1077 10 гр. Варна, ул. “Професор Петър Ников” №1, по плана на кк "Чайка"
122/10135.2552.5154.2/01.10.2020г. 01.10.2020 Жилищна сграда XIII-1703 10135.2552.5154 244 гр. Варна, ул. "Ягода" №31, по плана на кв."Изгрев"
121/10135.2028.17.2/01.10.2020г. 01.10.2020 Жилищен комплекс - блок 2 - вход 2 и блок 3 - вход 3 - II етап IV-11, 12, 1149, 1150 10135.2028.17 65 гр. Варна, ул. "Овеч" №10, по плана на кв. Виница
120/10135.2526.972.5/29.09.2020г. 29.09.2020 Жилищна сграда III-2361=972 10135.2526.972 53=60 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №32, по плана на "Свети Никола"
119/10135.2526.1886.1/29.09.2020г. 29.09.2020 Двуетажна жилищна сграда 1886 10135.2526.1886   гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №27, по плана на ЖК "Бриз"
118/10135.2558.137.8/25.09.2020г. 25.09.2020 Административна сграда І-137 "за общ. ползване" 10135.2558.137 656 БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №119, по плана на 6-ти м.р.
117/10135.2520.6053.1/25.09.2020г. 25.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда 6053 10135.2520.6053 137 гр. Варна, ул. "Теодор Траянов" №16, по плана на СО "Траката"
116/10135.2563.1998.3/24.09.2020г. 24.09.2020 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХLVІІ-35 , кв.19 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1998 по КК на гр.Варна, ул. Стоян Бъчваров" №3 ХLVІІ-35 10135.2563.1998 19 гр. Варна, УЛ.СТОЯН БЪЧВАРОВ №3, по плана на ж.к.Бриз
115/10135.2553.12.1/17.09.2020г. 17.09.2020 Автосервиз 12=46б 10135.2553.12   гр. Варна, ул. "Цар Освободител" №100А, по плана на 26-ти м.р.
114/10135.2520.3387.1/10.09.2020г. 10.09.2020 Жилищна сграда 3387 10135.2520.3387 131 гр. Варна, ул. "Матей Граматик" №41, по плана на "Траката"
113/10135.2564.404.1/09.09.2020г. 09.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда XХХVII-404 10135.2564.404 22 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.6-ТА №52, по плана на "Вилна зона"
112/10135.2555.91.1/09.09.2020г. 09.09.2020 Сграда с обществено предназначение ХI-91 "за обществено обслужване" 10135.2555.91 10А гр. Варна, ул. "Васил Петлешков" №11, по плана на 23-ти м.р.
111/10135.2517.1269.1/04.09.2020г. 04.09.2020 Вилна сграда 1269 10135.2517.1269   гр. Варна, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
110//04.09.2020г. 04.09.2020 Лятна кухня със застроена площ от 88 кв.м. и масивен гараж   10135.2551.280   гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
109/10135.2551.270.1/04.09.2020г. 04.09.2020 Временен строеж - жилищна сграда 222 10135.2551.270   гр. Варна, ул. "Жасмин" №34, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
108/10135.2521.3082.1/01.09.2020г. 01.09.2020 Жилищна сграда   10135.2521.3082 / стар 10135.2521.36/   гр. Варна, ул. СО "Акчелар 521-3" №082, по плана на СО "Акчелар"
107/10135.2723.532.2/28.08.2020г. 28.08.2020 Една вилна сграда - вила А - първи етап 532 10135.2723.532 97 гр. Варна, ул. "Весела Василева" №3, по плана на СО "Ваялар"
106/10135.2575.2053.1/26.08.2020г. 26.08.2020 Жилищна сграда VIII-1829,1830 10135.2575.2053 32 а гр. Варна, ул. "Хоризонт-Виница" №3, по плана на кв. Виница
105/10135.2508.1557.1/20.08.2020г. 20.08.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХ-732 10135.2508.732 38 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №47, по плана на СО "Сотира"
104/10135.2522.4185.3/20.08.2020г. 20.08.2020 Многофамилна жилищна сграда XXXIV-400 "за жилищно строителство" 10135.2522.4185 24 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-4" №185, по плана на СО "Акчелар"
103/10135.2557.43.1/19.08.2020г. 19.08.2020 Жилищна сграда с магазини - вх. А, клон на ДСК, вход В - актуализация на ТП №53/19.03.2015 г. I-1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 10135.2557.43   гр. Варна, ул. "бул. "Чаталджа" , вх.А и вх.В, по плана на II-ри м.р.
102/10135.2510.2040.2/18.08.2020г. 18.08.2020 Жилищна сграда ХХII-126 10135.2510.2040 7 гр. Варна, ул. "Орфей" №93, по плана на со "Добрева чешма"
101/10135.2517.1905.1/14.08.2020г. 14.08.2020 Жилищна сграда 2213 10135.2517.1905   гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №31, по плана на "Манастирски рид"
100/10135.2552.2062.1/14.08.2020г. 14.08.2020 Жилищна сграда XVI-2898А 10135.2552.2062 179 гр. Варна, ул. "Букет" №44, по плана на ЖК "Изгрев"
99/10135.2552.5005.2/14.08.2020г. 14.08.2020 Жилищна сграда IV-4101"за жил.стр." 10135.2552.5005 125 гр. Варна, ул. "Петуния" №39А, по плана на кв. Изгрев
98/10135.2508.372.2/14.08.2020г. 14.08.2020 Жилищна сграда XII-372 10135.2508.372 20 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг Неделчо Недев" №61, по плана на СО "Сотира"
97/10135.2723.411.3/12.08.2020г. 12.08.2020 Пристройка и надстройка на жилищна сграда III-1137 10135.2723.411 171 гр. Варна, по плана на "Траката"
96/10135.2558.74.1.65/12.08.2020г. 12.08.2020 "Преустройство и промяна на предназначението на два самостоятелни обекта за търговска дейност с идентификатор 10135.2558.74.1.42 и 10135.2558.74.1.43 в дентална клиника / АГППСМП / , находяща се в УПИ I-113, кв. 651 по плана на 6-ти м.р.с административен адрес ул. "Генерал Тошев" №38, гр. Варна" I-113 10135.2558.74 651 гр. Варна, ул. "Генерал Тошев" №38, по плана на 6-ти м.р.
95/10135.2573.353.6.53/12.08.2020г. 12.08.2020 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект ПУПА БАР с идентификатор №10135.2573.353.6.53, находящ на ниво 1 и ниво 2 вход 1 на жилищна сграда в УПИ ХХХI-145,147,149,150,244 кв.12, (идентификатор 10135.2573.353) по плана на КК”Чайка”, в „АПАРТАМЕНТ”. ХХХI-145,147,149,150,244 10135.2573.353 12 гр. Варна, ул. "Станко Вълчанов" №7, по плана на КК”Чайка”
94/10135.2723.512.3/12.08.2020г. 12.08.2020 Жилищна сграда XХVII-512 10135.2723.512 84 гр. Варна, ул. "Ламар" №9, по плана на СО "Ваялар"
93/10135.2560.7.11.19/29.07.2020г. 29.07.2020 Преустройство и промяна на предназначението на таван с идентификатор 10135.2560.7.11.19, находящ се в жилищна сграда на ул. "Княз Н. Николаевич" №23, вх. А, кв.7, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна в ЖИЛИЩЕ   10135.2560.7 7 гр. Варна, ул. "Княз Н. Николаевич" №23, вх.а, по плана на 18-ти м.р.
92/35701.501.233.1/24.07.2020г. 24.07.2020 Жилищна сграда - преустройство на съществуваща сграда, пристройка и надстройка III-233 35701.501.233 41 гр. Варна, ул. "Софроний Врачански" №7, по плана на с. Каменар
91/10135.2623.6014.4/21.07.2020г. 21.07.2020 Жилищна сграда XIХ-6014 10135.2623.6014 209 гр. Варна, ул. "Свети Климент Охридски" №181, по плана на СО "Горна Трака"
90/10135.2526.1070.3/16.07.2020г. 16.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда VI-1070 10135.2526.1070 20 гр. Варна, ул. "Арх.Константин Бойчев" №9, по плана на "Свети Никола"
89/10135.2623.6149.1 /стар 10135.2623.992.1//16.07.2020г. 16.07.2020 "Двуетажна жилищна сграда с изба с РЗП - 203.00 кв.м., състояща се от избен етаж със ЗП - 62.00 кв.м., първи етаж със ЗП - 71.00 кв.м. и втори етаж със ЗП - 70.00 кв.м. в ПИ с идентификатор 10135.2623.992, УПИ II - 992, кв. 203 по плана на со "Горна Трака", гр. Варна" II - 992 10135.2623.992 203 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
88/10135.2526.1877.2/16.07.2020г. 16.07.2020 Жилищна сграда XIV-1698б=714ч 10135.2526.1877 58 гр. Варна, ул. "Арх. Камен Горанов" №42, по плана на "Свети Никола"
87/10135.2515.3938.2/16.07.2020г. 16.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда XXIV-2835 "за жил. стр." 10135.2515.3938 2 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №155, по плана на СО "Ален мак"
86/10135.2552.5132.1/14.07.2020г. 14.07.2020 Жилищна сграда I-980 10135.2552.5132 119 гр. Варна, ул. "Орхидея" №111, по плана на кв."Изгрев"
85/10135.2552.5133.1/14.07.2020г. 14.07.2020 Жилищна сграда XVII-980 10135.2552.5133 119 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №104, по плана на кв."Изгрев"
84/10135.2521.3080.1/14.07.2020г. 14.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда XХVIII-3066 10135.2521.3080 12 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 521-3" №071, по плана на СО "Акчелар"
83/10135.2515.2118.1/09.07.2020г. 09.07.2020 Двуетажна жилищна сграда XVIII-3446 10135.2515.2118 78 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №16, по плана на СО "Ален мак"
82/10135.2520.6966.1/09.07.2020г. 09.07.2020 Жилищна сграда - I-ви етап 6966 10135.2520.6966 15 гр. Варна, ул. "Борис Митов" №10, по плана на СО "Траката"
81/10135.2564.896.5.4 /Зимната градина не е самостоятерен обект и представлява част от втори етаж с идентификатор 10135.2564.896.5.4//03.07.2020г. 03.07.2020 ЗИМНА ГРАДИНА -представляваща надстройка над гараж и пристройка към двуетажна вилна сграда ХХ-1099А 10135.2564.896 48 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "16-та" №30, по плана на "Вилна зона"
80/10135.2521.3069.1/03.07.2020г. 03.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда III-77 10135.2521.3069 13 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 521-3" №069, по плана на СО "Акчелар"
79/10135.2526.808.1, 10135.2526.808.2/03.07.2020г. 03.07.2020 Вилна сграда V-808 10135.2526.808 5 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
78/10135.2522.548.1/02.07.2020г. 02.07.2020 Жилищна сграда 193 10135.2522.548 7 по плана на СО "Акчелар"
77/10135.2571.4607.2/23.06.2020г. 23.06.2020 Семеен пансионат IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №30, по плана на КК "Чайка"
76/10135.2555.277.1.134/23.06.2020г. 23.06.2020 Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на „кафе-бар” с идентификатор № 10135.2555.277.1.134, находящ се на първи етаж в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част на ул. ”Димитър Икономов” №36, УПИ I-"за адми. и общ. обсл. дейности, кв.19, 23 микрорайон, гр. Варна, в „заведение за обществено хранене-ПИЦАРИЯ "ДОМИНОС”. I-"за адми. и общ. обсл. дейности 10135.2555.277 19 гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №36, по плана на 23-ти микрорайон
75/10135.2562.40.2/22.06.2020г. 22.06.2020 Жилищна сграда   10135.2562.40   гр. Варна, бл.57, по плана на жк "Чайка"
74/10135.2515.1184.2/15.06.2020г. 15.06.2020 Вилна сграда XV-1184 10135.2515.1184 75 гр. Варна, ул. "Васил Попов" №8, по плана на СО "Ален мак"
73/10135.2526.1429.3/12.06.2020г. 12.06.2020 Жилищна сграда Х-2526.1429 10135.2526.1429 62 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №48, по плана на кв. "Свети Никола"
72/10135.2508.335.2/11.06.2020г. 11.06.2020 Двуетажна жилищна сграда със ЗП на първи етаж от 54,30 кв.м и ЗП на втори етаж от 35,00 кв.м, находяща се в ПИ № 10135.2508.335 /УПИ ХІ-335/, кв. 12, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХІ-335 10135.2508.335 12 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
71/10135.2552.5094.1/11.06.2020г. 11.06.2020 Жилищна сграда и ограда с плътна част до 0.6 м. и ажурна част с обща височина до 2.20 м. по уличната регулационна линия, а по вътрешната регулационна граница към ПИ 10135.2552.1531, плътна ограда с височина до 2.20 м., разположени изцяло в УПИ XVII-1930, кв.243, по плана на ЖК „Изгрев”, гр. Варна XVII-1930 10135.2552.5094 243 гр. Варна, ул. "Ягода" №18, по плана на ЖК "Изгрев"
70/10135.2558.1.3.36/10.06.2020г. 10.06.2020 "Промяна на предназначението на "Магазин" с идентификатор 10135.2558.1.3.36, кв. 631 по плана на 6 - ти м.р., гр. Варна, адрес ул. "Царевец"№11, бх. Г, ет.1 в "Гараж"   10135.2558.1 631 гр. Варна, №11, вх. Г ет.1, по плана на 6-ти м.р.
69/10135.2520.248.1/10.06.2020г. 10.06.2020 "Еднофамилна жилищна сграда XII-248 10135.2520.248 187 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №25, по плана на со "Траката"
68/10135.2515.1204.6, 10135.2515.1204.7, 10135.2515.1204.8 /10.06.2020г. 10.06.2020 Вилна сграда, гараж и лятна кухня 1204 10135.2515.1204 72 по плана на СО "Ален мак"
67/10135.2575.348.5/05.06.2020г. 05.06.2020 Жилищна сграда XIV-351 10135.2575.348 30 гр. Варна, ул. "Свети Георги" №10, по плана на кв. Виница
66/10135.2575.2043.3/05.06.2020г. 05.06.2020 Жилищна сграда ХІХ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2043 29а гр. Варна, ул. "Албена" №26"А", по плана на кв. „Виница”
65/10135.2575.2044.1/05.06.2020г. 05.06.2020 Жилищна сграда ХVІІІ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2044 29а гр. Варна, ул. "Албена" №26, по плана на кв. „Виница”
64/10135.2573.323.5/02.06.2020г. 02.06.2020 Апартаментен хотел - пристройка и надстройка към съществуващо бистро XХХVIII-241, 732 10135.2573.323 11 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №72, по плана на КК "Чайка"
63/10135.2515.3990.2/01.06.2020г. 01.06.2020 “Еднофамилна, жилищна сграда, подпорна стена по северозападната граница на имота с дължина 6,45м и височина от прилежащия терен от 2,00 до 3,00м и подпорна стена по югозападната граница на имота с дължина 6,58м и височина от прилежащия терен до 2,00м, изцяло разположени в УПИ ХХV-416 /ПИ № 10135.2515.3990/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХV-416 10135.2515.3990 20 гр. Варна, ул. "Вилхелм Баренц" №42, по плана на СО "Ален мак"
62/10135.2517.1831.1, 10135.2517.1831.2/01.06.2020г. 01.06.2020 Вилна сграда и работилница 2293 10135.2517.1831 42 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №831, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
61/10135.2560.410.1.31/29.05.2020г. 29.05.2020 Вътрешно преустройство и промяна предназначението на бар с идентификатор 10135.2560.410.1.31 в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в УПИ ІІ-17 "общ. обслужване и хотел", кв.44 по плана на 18 м.р., идентичен с ПИ 10135.2560.410 по КК на гр.Варна ІІ-17 "общ. обслужване и хотел" 10135.2560.410 44 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №111, по плана на 18 м.р.
60/10135.2554.551.1.15/29.05.2020г. 29.05.2020 Промяна предназначение на склад с ид. 10135.2554.551.1.15 в "апартамент №15", находящо се на шести етаж в жилищна сграда в УПИ XVIII-1434, кв.32, по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул."Дубровник" №46Б. XVIII-1434 10135.2554.551 32 гр. Варна, ул. "Дубровник" №46Б, по плана на 24 -ти микрорайон
59/10135.2552.5247.1/29.05.2020г. 29.05.2020 Жилищна сграда XVIII-1383 10135.2552.5247 169 гр. Варна, ул. "Букет" №70, по плана на кв."Изгрев"
58/10135.2552.4349.2/27.05.2020г. 27.05.2020 Етапно строителство на еднофамилна жилищна сграда: първи етап – жилищна сграда ХХVIII – 4349 „за жил. стр.” 10135.2552.4349 71 гр. Варна, ул. "Туя" №26, по плана на кв. "Изгрев"
57/10135.2552.1056.1/27.05.2020г. 27.05.2020 Жилищна сграда 3662 10135.2552.1056 121 гр. Варна, ул. "Гардения" №44, по плана на ЖК "Изгрев"
56/10135.2552.1055.2/27.05.2020г. 27.05.2020 Жилищна сграда 3661 10135.2552.1055 121 гр. Варна, ул. "Гардения" №46, по плана на ЖК "Изгрев"
55/10135.2515.4041.1/27.05.2020г. 27.05.2020 Жилищна сграда   10135.2515.4041   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
54/10135.2563.36.3/14.05.2020г. 14.05.2020 Жилищна сграда с водопроводно и канализационно отклонения XLV-36 10135.2563.36 19 гр. Варна, по плана на Ж.К. "Бриз"
53/10135.2516.4880.1/13.05.2020г. 13.05.2020 Жилищна сграда ХІ-400 10135.2516.4880 27 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №880, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
52/10135.2560.395.3.12/13.05.2020г. 13.05.2020 "Промяна предназначението на "Гараж 1" в "Магазин" в УПИ VI - 395, кв. 17 по плана на 18 - ти м.р., ПИ с идентификатор 10135.2560.395.3.12 с административен адрес :ул. "Д - р Иван Богоров" 4, гр. Варна" VI - 395 10135.2560.395 17 гр. Варна, ул. "Д-р Иван Богоров" №4, по плана на 18-ти м.р.
51/10135.2517.5346.1/12.05.2020г. 12.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда V-5236 10135.2517.5346 123 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №346, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
50/10135.2575.1213.3/12.05.2020г. 12.05.2020 Жилищна сграда VII-736 10135.2575.1213 51 гр. Варна, ул. "Мария Бацарова" №20, по плана на кв. Виница
49/10135.2052.763.1/28.04.2020г. 28.04.2020 Жилищна сграда и подпорни стени V-757 10135.2052.763 49 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №13, по плана на СО "Виница-север"
48/10135.2552.1094.1/09.04.2020г. 09.04.2020 Жилищна сграда IV-1944 10135.2552.1094 160 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
47/10135.2520.155.2, 10135.2520.155.3, 10135.2520.155.4/07.04.2020г. 07.04.2020 Жилищна сграда, лятна кухня, гараж със складово помещение ХХ-155 10135.2520.155 73 гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №19, по плана на СО "Траката"
46/10135.2515.4003.1/03.04.2020г. 03.04.2020 Вилна сграда II-1166 10135.2515.4003 71 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
45/10135.2552.2725.1/31.03.2020г. 31.03.2020 Жилищна сграда II-2725 10135.2552.2725 241 гр. Варна, ул. "Ягода" №12, по плана на кв. "Изгрев"
44/10135.2508.311.1/26.03.2020г. 26.03.2020 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени: № 1 в северозападната част на имота с дължина 15,50м и височина от 1,60м до 2,60м от прилежащия терен, № 2 покрай североизточната граница на имота с дължина от 55,00м и височина от 1,45 м до 4,20м от прилежащия терен и № 3 в югоизточната част на имота с дължина от 15,30м и височина от 3,00м до 4,20м от прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ ХХХІ-331 / ПИ № 10135.2508.311/, кв. 24 по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХХІ-331 10135.2508.311 24 гр. Варна, ул. "Мир" №136, по плана на СО "Сотира"
43/10135.2564.246.4/26.03.2020г. 26.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда V-1571 10135.2564.246 17а гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №26, по плана на "Вилна зона"
42/10135.2575.2019.1/26.03.2020г. 26.03.2020 Многофамилна жилищна сграда ХХ-869 10135.2575.2019 60 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №42, по плана на кв. Виница
41/10135.2552.4100.1/19.03.2020г. 19.03.2020 Жилищна сграда V-4100 10135.2552.4100 125 гр. Варна, ул. "Петуния" №39, по плана на кв. Изгрев
40/10135.2526.2311.1/17.03.2020г. 17.03.2020 Жилищна сграда XXХVIII-950 10135.2526.2311 23 гр. Варна, ул. "Димитър Константинов" №24, по плана на Ж.К. "Бриз"
39/10135.2526.2312.4/17.03.2020г. 17.03.2020 Жилищна сграда XXXIX-950 10135.2526.2312 23 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №33Б, по плана на ЖК "Бриз"
38/10135.2623.7828.1/17.03.2020г. 17.03.2020 Жилищна сграда 7828 10135.2623.7828 209 гр. Варна, ул. "Блага Димитрова" №70, по плана на СО "Горна Трака"
37/10135.2520.249.2/17.03.2020г. 17.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда ПИ 249 10135.2520.249 187 гр. Варна, ул. "Божидар Божилов" №27, по плана на СО "Траката"
36/10135.2508.219.4/13.03.2020г. 13.03.2020 Вилна сграда XIV-219 10135.2508.219 8 гр. Варна, ул. "Проф. Камен Проданов" №7, по плана на СО "Сотира"
35/10135.2553.681.1/11.03.2020г. 11.03.2020 Първи етап на жилищна сграда на три етажа с магазин и гараж на първи етаж от общо пет етажна жилищна сграда IV-370 10135.2553.681 1082 гр. Варна, ул. "Кестен" №11, по плана на 26-ти м.р.
34/10135.2520.3311.3; 10135.2520.3311.2/10.03.2020г. 10.03.2020 Вилна сграда състояща се от полуподземен, надземен и тавански етажи и гараж ІІ-211 10135.2520.3311 14 гр. Варна, ул. "Илия Петров" №13, по плана на СО "Траката"
33/10135.2515.232.3/10.03.2020г. 10.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда ІV-232 10135.2515.232 18 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №20, по плана на СО „Ален мак”
32/10135.2623.6089.1/06.03.2020г. 06.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда ХХІ-6077 10135.2623.6089 195 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №94, по плана на СО "Горна Трака"
31/10135.2559.169.1.17/06.03.2020г. 06.03.2020 Офис предст. преустройство и промяна на предназначение на ап.№2 и офис №1 Х-18 10135.2559.169 791 гр. Варна, ул. "Д-р Анастасия Головина" №10, по плана на 17-ти м.р.
30/10135.2520.647.3/05.03.2020г. 05.03.2020 Пристройка към съществуваща вилна сграда 647 10135.2520.647 141 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
29/10135.2551.160.3/05.03.2020г. 05.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда III-160 10135.2551.160 16 гр. Варна, ул. "Ръж" №41, по плана на кв. Изгрев
28/10135.2555.182.1.60, 10135.2555.182.1.59/27.02.2020г. 27.02.2020 Преустройство и промяна предназначение на семеен хотел с идентификатор №10135.2555.182.1.58, находящ се на първи и втори етаж в жилищна сграда в УПИ III-2452, кв. 19, идентичен с идентификатор 10135.2555.182, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул."Димитър Икономов" №32, в "апартамент" и "кафе-бар". III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, ул. "Димитър Икономов" №32, по плана на 23-ти микрорайон
27/10135.2515.4011.2/27.02.2020г. 27.02.2020 “Жилищна сграда Х-459 10135.2515.4011 23 гр. Варна, УЛ.ПЕДРО КАБРАЛ №11, по плана на СО „Ален мак”
26/10135.2575.2066.1/24.02.2020г. 24.02.2020 Жилищна сграда ХХIХ-40 10135.2575.2066 17 гр. Варна, ул. "Христо Каварналиев" №18А, по плана на кв. Виница
25/10135.2564.199.3/21.02.2020г. 21.02.2020 'Жилищна сграда XX-1574 10135.2564.199 18 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №35, по плана на "Вилна зона"
24/10135.2554.223.12/20.02.2020г. 20.02.2020 ЕПЖ сграда за жилищни нужди   10135.2554.223   гр. Варна, УЛ.ДУБРОВНИК №34Г, вх.Г
23/10135.2562.182.10/20.02.2020г. 20.02.2020 Жилищна сграда   10135.2562.182   гр. Варна, Ж.К.ЧАЙКА №66, по плана на жк "Чайка"
22/10135.2575.1974.1/13.02.2020г. 13.02.2020 Жилищна сграда V-850=V-310 10135.2575.1974 41 гр. Варна, ул. "Ламбо Пасков" №18, по плана на кв. Виница
21/10135.2575.1278.1.71/13.02.2020г. 13.02.2020 Промяна предназначение и преустройство на Пералня в Жилище ХV-965 10135.2575.1278 50А гр. Варна, ул. "Свети Константин и Елена" №40, вх.10, по плана на кв."Виница"
20/10135.2575.2028.2/10.02.2020г. 10.02.2020 Допълващо застрояване - гараж със склад I-836 10135.2575.2028 43 гр. Варна, ул. "Свети Константин и Елена" №9, по плана на кв. Виница
19/10135.2564.1542.1/10.02.2020г. 10.02.2020 Жилищна сграда ХХХ-1542 10135.2564.1542 26 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.13-ТА №31, по плана на "Вилна зона"
18/10135.2564.739.2/06.02.2020г. 06.02.2020 Жилищна сграда 739 10135.2564.739   гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.18-ТА №4, по плана на Вилна зона
17/10135.2575.1995.4, 10135.2575.1995.5/06.02.2020г. 06.02.2020 Еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и масивна ограда ХХI-760 10135.2575.1995 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №5, по плана на кв.Виница
16/10135.2520.392.3/03.02.2020г. 03.02.2020 Жилищна сграда 392 10135.2520.392 168 гр. Варна, ул. "Никола Ганушев" №5, по плана на СО "Траката"
15/10135.2508.1467.2/03.02.2020г. 03.02.2020 Жилищна сграда IV-475 10135.2508.1467 18 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №63, по плана на СО "Сотира"
14/10135.2723.830.4.14/03.02.2020г. 03.02.2020 "Смяна на предназначение на склад в апартамент (жилище)"   10135.2723.830 84 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №27, ет.1, ап.13, по плана на со "Ваялар"
13/10135.2552.1816.2/29.01.2020г. 29.01.2020 Жилищна сграда XIII-1609 10135.2552.1816 29 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
12/10135.2556.378.1.31 /27.01.2020г. 27.01.2020 "Преустройство и промяна на предназначение на офис с ид. 10135.2556.378.1.31 в лекарски кабинет в Многофамилна жилищна сграда в УПИ II -10,11 и 12, кв. 602, по плана на 5 -ти м.р., гр. Варна" II - 10,11,12 10135.2556.378.1.31 602 гр. Варна, ул. "Селиолу" №11, ет.1 обект 2, по плана на 5 - ти м.р.
11/10135.2522.399.4/20.01.2020г. 20.01.2020 Жилищна сграда 423 10135.2522.399   гр. Варна, по плана на "Акчелар" /"Руски окопи"/
10/10135.2516.4867.2/14.01.2020г. 14.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда XI-31 10135.2516.4867 2 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №867, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
9/10135.2052.667.1/14.01.2020г. 14.01.2020 Жилищна сграда с гараж IV-667 10135.2052.667 49 гр. Варна, ул. "Кастрица" №46, по плана на СО "Виница север"
8/ 10135.2563.2000.1/14.01.2020г. 14.01.2020 Жилищна сграда и ограда V-223 10135.2563.2000 44 гр. Варна, ул. "Д-р Янаки Богданов" №11, по плана на 21-ви м.р.
7//10.01.2020г. 10.01.2020 Реконструкция на покрив над магазини /представляващи част от жилищна сграда/ XXIII-5а 10135.2560.300 12 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №30а, по плана на 18-ти м.р.
6/10135.2526.2292.1/10.01.2020г. 10.01.2020 Eднофамилна жилищна сграда ХХ-1582 10135.2526.2292 26 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №15, по плана на ЖК "Бриз"
5/10135.2517.1923.1/08.01.2020г. 08.01.2020 Вилна сграда 2078 10135.2517.1923   гр. Варна, ул. "Веселина Цанкова" №50, по плана на "Манастирски рид"
4/10135.2520.2151.2/08.01.2020г. 08.01.2020 Жилищна сграда XХI-2151 10135.2520.2151 150 по плана на Вилна зона
3/10135.2526.236.3/08.01.2020г. 08.01.2020 Жилищна сграда IX-1139 10135.2526.236 25 гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №16А, по плана на ЖК "Бриз"
2/10135.2553.715.4/06.01.2020г. 06.01.2020 Двуетажна жилищна сграда IV-388 10135.2553.715 1081 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №11, по плана на 26-ти м.р.
1/10135.2515.3719.1/06.01.2020г. 06.01.2020 Вилна сграда 3719 10135.2515.3719 62 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №6, по плана на СО "Ален мак"
208/10135.2022.663.1/18.12.2019г. 18.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда III-993, 994 10135.2022.663 61 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №5, по плана на кв. Виница
207/10135.2515.559.4/18.12.2019г. 18.12.2019 Вилна сграда   10135.2515.559 46 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
206/10135.2623.8834.1/18.12.2019г. 18.12.2019 Еднофамилна сграда 8834 10135.2623.8834 210 гр. Варна, ул. "Кирил Христов" №6, по плана на СО "Горна Трака"
205//18.12.2019г. 18.12.2019 Двуетажна жилищна сграда с външни ВиК връзки XIII-183   48 гр. Варна, по плана на с. Каменар
204/10135.2510.896.1/18.12.2019г. 18.12.2019 Жилищна сграда   10135.2510.896   по плана на СО "Добрева чешма"
203/10135.2522.1150.4/18.12.2019г. 18.12.2019 Жилищна сграда XХХVI-134 10135.2522.1150 19 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-1" №150, по плана на СО "Акчелар"
202/10135.2560.5.6.7/18.12.2019г. 18.12.2019 "Преустройство и промяна предназначението на "игрална зала" в "банков офис" "жил. стр., маг. и трп." 10135.2560.5 4 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №100, по плана на 18-ти м.р.
201/10135.2520.7173.1/16.12.2019г. 16.12.2019 Жилищна сграда IV-327 10135.2520.7173 /стар 10135.2520.327/ 134 гр. Варна, ул. "Теодор Траянов" №17, по плана на СО "Траката"
200/10135.2526.2712.1 и 10135.2526.2713.1 /16.12.2019г. 16.12.2019 Жилищни сгради ІV-2919 10135.2526.2712,10135.2526.2713 /стар 10135.2526.2673/ 24 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов", "Проф. д-р Н. Константинов" №6, по плана на ж.к.Бриз
199/10135.2515.3969.2/11.12.2019г. 11.12.2019 Жилищна сграда ХХV-3473 10135.2515.3969 39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
198/10135.2515.3793.1/11.12.2019г. 11.12.2019 Фитнес и жилищна сграда XXIII-3793 10135.2515.3793 39 по плана на СО "Ален мак"
197/10135.2560.414.2.13/11.12.2019г. 11.12.2019 Изграждане на капандура в апартамент №13 /ПИ 10135.2560.414.2.13/ находящ се на седми надземен етаж, част от жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2560.414, кв.21 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна   10135.2560.414.2.13 21 гр. Варна, УЛ.ФЕЛИКС КАНИЦ №12-14, по плана на 18-ти м.р.
196/10135.2052.95.5, 10135.2052.95.4/09.12.2019г. 09.12.2019 Жилищна сграда и работилница III-95 10135.2052.95 48 гр. Варна, ул. "Кастрица" №55, по плана на СО "Виница север"
195/10135.2555.179.2/09.12.2019г. 09.12.2019 Жилищна сграда   10135.2555.179.2 13а гр. Варна, ул. "Дружба", бл.7, вх. В, по плана на 23-ти м.р.
194/10135.2052.721.4/06.12.2019г. 06.12.2019 Жилищна сграда II-55 10135.2052.55 45 гр. Варна, ул. "Тюркоаз" №6, по плана на СО "Виница-север"
193/10135.2723.619.3.9/05.12.2019г. 05.12.2019 "Промяна на предназначение на обект №9 (склад) в жилище в многофамилна жилищна сграда в ПИ 619, кв.101 по ПНИ на со "Ваялар", гр. Варна" 619 10135.2723.619 101 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
192/10135.2723.732.2/02.12.2019г. 02.12.2019 Жилищна сграда 2 - втори етап XII-1413 10135.2723.732 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №63, по плана на "Траката"
191/10135.2555.277.1.80/02.12.2019г. 02.12.2019 Промяна предназначение на съществуваща тераса в жилищно помещение и преустройство на апартамент с идентификатор №10135.2555.277.1.80, находящ се в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част в УПИ I-адм. и обсл. дейности, кв.19, /идентификатор 10135.2555.277/, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна I-адм. и обсл. дейности 10135.2555.277.1.80 19 гр. Варна, по плана на 23 микрорайон
190/10135.2052.776.3/02.12.2019г. 02.12.2019 Жилищна сграда V-86 10135.2052.776 33 гр. Варна, ул. "Кастрица" №67, по плана на со "Виница север"
189/10135.2515.726.2/29.11.2019г. 29.11.2019 Семеен пансионат 726 10135.2515.726 27 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №41, по плана на СО "Ален мак"
188/10135.2552.5201.1/27.11.2019г. 27.11.2019 Промяна на предназначението на „еднофамилна жилищна сграда” в "детска градина", находяща се в УПИ IX-1832"за жил.стр. и детска градина", с идентификатор 10135.2552.5201, кв.228 по плана на кв."Изгрев", гр.Варна. IX-1832"за жил.стр. и детска градина" 10135.2552.5201 228 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
187/10135.2564.1509.2, 10135.2564.1509.3/27.11.2019г. 27.11.2019 Еднофамилни жилищни сгради XLIII-1509 10135.2564.1509 48 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.17-ТА №29, по плана на Вилна зона
186/10135.2575.2046.3/21.11.2019г. 21.11.2019 Жилищна сграда ХI-1456,1457,1927 10135.2575.2046 38 гр. Варна, ул. "Черно море" №10, по плана на кв. Виница
185/10135.2564.222.1, 10135.2564.222.2/21.11.2019г. 21.11.2019 Жилищна сграда с гараж XХХI-1441 10135.2564.222 18 гр. Варна, ул. "Вилна зона", ул. "7-ма" №49, по плана на "Вилна зона"
184/10135.2526.846.1/21.11.2019г. 21.11.2019 Масивна жилищна сграда с гараж 1376"а" 10135.2526.846 30 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №29, по плана на кв. "Св. Никола"
183/10135.2563.1828.1/20.11.2019г. 20.11.2019 Жилищна сграда - блок А и блок Б с водопроводно и битово канализационно отклонения XLIX-174, 343 10135.2563.1828 43 гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казаски" №1А, за тяло А - вх. А за тяло Б - вх.Б, по плана на 21-ви м.р.
182/10135.2526.1085.2/18.11.2019г. 18.11.2019 Жилищна сграда Х-1085 10135.2526.1085 10 гр. Варна, ул. "Арх. Константин Бойчев" №11, по плана на кв. "Свети Никола"
181/10135.2515.3931.1/18.11.2019г. 18.11.2019 Съществуваща жилищна сграда XV-3875 10135.2515.3931 10 по плана на СО "Ален мак"
180/10135.2508.1404.1/18.11.2019г. 18.11.2019 Жилищна сграда XIII-558 10135.2508.1404 17 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №50, по плана на СО "Сотира"
179/10135.2510.2032.2/18.11.2019г. 18.11.2019 Жилищна сграда XII-869 10135.2510.2032 68 гр. Варна, ул. "Вулкан" №4, по плана на СО "Добрева чешма"
178/10135.2517.4901.2/14.11.2019г. 14.11.2019 Жилищна сграда и ограда XVII-4901 10135.2517.4901 67 гр. Варна, С.О.МАНАСТИРСКИ РИД БЧД 517-4 №901, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
177/10135.2526.1869.3/11.11.2019г. 11.11.2019 Жилищна сграда IХ-804 10135.2526.1869 5 гр. Варна, ул. "Уста Генчо Кънев" №27, по плана на кв. "Свети Никола"
176/10135.2564.1769.1/08.11.2019г. 08.11.2019 Жлищна сграда, гараж и ограда ХХIII-1264=1769 10135.2564.1769 21а гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.9-ТА №14, по плана на Вилна зона
175/10135.2575.1673.5, 10135.2575.1673.6/08.11.2019г. 08.11.2019 Многофамилни жилищни сгради XХXII-1673 10135.2575.1673 5 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №37, по плана на кв. Виница
174/10135.2551.304.3/07.11.2019г. 07.11.2019 Масивна сграда за автоуслуги   10135.2551.304   гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
173/10135.2551.304.2/07.11.2019г. 07.11.2019 Масивна сграда за автоуслуги   10135.2551.304   гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
172/10135.2551.304.1/07.11.2019г. 07.11.2019 Масивна сграда с офиси и битови помещения   10135.2551.304   гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
171/10135.2623.4054.1/07.11.2019г. 07.11.2019 Жлищна сграда, гараж и ограда ХII-4054 10135.2623.4054 200 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.9-ТА №14, по плана на СО "Горна Трака"
170/10135.2552.1557.3/07.11.2019г. 07.11.2019 Жилищна сграда 3780 10135.2552.1557 10 гр. Варна, ул. "Кайсия" №21, по плана на ЖК "Изгрев"
169/10135.2562.32.1/07.11.2019г. 07.11.2019 Жилищна сграда   10135.2562.32   гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.32, вх.Е
168//07.11.2019г. 07.11.2019 АТЕЛИЕ с идентификатор 10135.2558.87.13.45 и НАПРАВА НА КАПАНДУРИ НА СГРАДА СЪС СМЕСЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, представляващо промяна на предназначение на таван №10 /идентификатор 10135.2558.87.13.10/, таван №16 /идентификатор 10135.2558.87.13.16/, таванско помещение към апартамент №1 /10135.2558.87.13.1/ и таванско помещение към апартамент №4 /идентификатор 10135.2558.87.13.4/ 97 10135.2558.87 658 гр. Варна, ул. "бул. "Чаталджа" №14Б, вход "А", по плана на 6-ти м.р.
167/10135.2560.374.1.41, 10135.2560.374.1.42, 10135.2560.374.1.43, 10135.2560.374.1.44, 10135.2560.374.1.45/31.10.2019г. 31.10.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на офис 6 с ид. 10135.2560.374.1.39, офис 7 с ид. 10135.2560.374.1.40 и офис 4 с ид. 10135.2560.374.1.38 в УПИ I-7, кв.14 по плана на 18 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, в жилища и офис" I-7 10135.2560.374 14 гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, по плана на 18-ти м.р.
166/10135.2563.333.1/31.10.2019г. 31.10.2019 Жилищна сграда II-1873 10135.2563.333 49 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №47, по плана на 21-ви м.р.
165/10135.2571.413.3/30.10.2019г. 30.10.2019 Жилищна сграда 546 10135.2571.413 43 гр. Варна, ул. "Янко Маринов" №7, по плана на КК "Чайка"
164/10135.2520.2156.1/30.10.2019г. 30.10.2019 Семеен пансион IХ-2004 10135.2520.2156 124 гр. Варна, ул. "14-та" №35, по плана на "Вилна зона"
163/10135.2556.1.6.24 , 10135.2556.1.6.25/30.10.2019г. 30.10.2019 "Преустройство, промяна предназначение и делба на ателие с ид 10135.2556.1.6.16 по КК в жилище и ателие, находящо се в сграда в УПИ III – "за жил. стр. и обещет. на собствениците", кв. 595 по плана на 5 м.р., бул. „Цар Освободител” №88, вх. 3, ет.6, гр. Варна” III - "за жил. стр. и обещет. на собствениците" 10135.2556.1.6.16 595 гр. Варна, ул. "Цар Освободител" №88, по плана на 5 - ти м.р.
162/10135.2552.2234.1/29.10.2019г. 29.10.2019 Жилищна сграда II-2234 10135.2552.2234 222 гр. Варна, ул. "Мимоза" №24, по плана на кв. "Изгрев"
161/10135.2560.47.10.70/25.10.2019г. 25.10.2019 "Преустройство и промяна предназначение на "Магазин за промишлени стоки" в "Игрална зала с кафе - бар" в ПИ с идентификатор 10135.2560.47.10, кв. 11 по плана на 18 м.р. , гр. Варна"   10135.2560.47.10 11 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
160/ 10135.2554.468.1.43/25.10.2019г. 25.10.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.468.1.43 по кадастралната карта на гр.Варна, в „игрална зала с кафе-бар”, находящ се в сграда в УПИ I-общ., кв.36 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:4, гр.Варна. VI-общ. 10135.2554.468 36 гр. Варна, ул. "Дубровник" №4, по плана на 24 -ти микрорайон
159/10135.2515.3945.1/25.10.2019г. 25.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда и сградно ел. отклонение XXIII-3141 10135.2515.3945 48 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №81, по плана на СО "Ален мак"
158/10135.2552.4972.1/23.10.2019г. 23.10.2019 Жилищна сграда XIII-910 10135.2552.4972 144 гр. Варна, ул. "Дъб" №9, по плана на кв. Изгрев
157/10135.2557.241.1.43/18.10.2019г. 18.10.2019 Преустройство и промяна на предназначение на апартамент № 5 /идентификатор № 10135.2557.241.1.5/, в дентален кабинет и свързването му към съществуваща АИППСП, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-225, кв. 697, по плана на 2 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Асен” № 48. ХІІІ-225 идентификатор 10135.2557.241.1.5 697 гр. Варна, ул. "Цар Асен" №48, по плана на 2 м.р.
156/10135.2552.4973.1/18.10.2019г. 18.10.2019 Жилищна сграда VII-910 10135.2552.4973 144 гр. Варна, ул. "Дъб" №11, по плана на кв.Изгрев
155/10135.2557.237.5.23/16.10.2019г. 16.10.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на Гараж "2" с идентификатор 10135.2557.237.5.2 и Гараж "3" с идентификатор 10135.2557.237.5.3 в ОФИС в УПИ VIII - 8, кв. 689, по плана на 2 м.р., с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" № 5" VIII-8 10135.2557.237 689 гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" №5, по плана на 2 м.р.
154//16.10.2019г. 16.10.2019 Жилищна сграда II-107   10 гр. Варна, ул. "Цар Петър I" №24, по плана на с. Каменар
153/10135.2509.379.3/10.10.2019г. 10.10.2019 Жилищна сграда ХХІV-156 10135.2509.379 15 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №379, по плана на СО „Телевизионна кула”
152/10135.2572.158.1, 10135.2572.158.2/10.10.2019г. 10.10.2019 АПАРТАМЕНТЕН ХОТЕЛ I-ви етап - "Тяло "А"; II-ри етап - "Тяло "Б" XIХ-3210 10135.2572.158 24 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №82, вх.А, вх.Б, по плана на КК "Чайка"
151/10135.2563.1917.2/08.10.2019г. 08.10.2019 Жилищна сграда XХХVI-1750 10135.2563.1917 30 гр. Варна, ул. "д-р Индржишка Кръстева" №14, по плана на 21-ви м.р.
150/10135.2526.2015.1/07.10.2019г. 07.10.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА XXI-701 10135.2526.2015 58 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №22, по плана на кв. "Свети Никола"
149/10135.2019.362.1/04.10.2019г. 04.10.2019 Жилищна сграда Х-343 10135.2019.362 7 гр. Варна, ул. СО "Дели Сава 2019" №362 , по плана на кв. Виница
148/10135.2562.55.9/04.10.2019г. 04.10.2019 Многофамилна жилищна сграда   10135.2562.55   гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.41
147/10135.2516.539.1/04.10.2019г. 04.10.2019 Еднофамилна жилищна сграда ХІІІ-539 10135.2516.539 43 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №539, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146/10135.2517.5234.1, 10135.2517.5234.2, 10135.2517.5234.3 и 10135.2517.5234.4/30.09.2019г. 30.09.2019 Промяна предназначение на жилищна сграда и 3 броя бунгала с идентификатори 10135.2517.5234.1, 10135.2517.5234.2, 10135.2517.5234.3 и 10135.2517.5234.4 в СОЦИАЛЕН ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА XIХ-4185 10135.2517.5234 132 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №234, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
145/10135.2508.495.2/27.09.2019г. 27.09.2019 Жилищна сграда V-495 10135.2508.495 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №2А, по плана на СО "Сотира"
144/10135.2552.756.3, 10135.2552.756.4/27.09.2019г. 27.09.2019 Жилищна сграда с гараж VII-756 10135.2552.756 97 гр. Варна, ул. "Билка" №18, по плана на ЖК "Изгрев"
143/10135.2052.735.1/24.09.2019г. 24.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда III-565 10135.2052.735 42 гр. Варна, ул. "Смарагд" №11, по плана на СО "Виница север"
142/10135.2520.722.2/24.09.2019г. 24.09.2019 Жилищна сграда IX-722 10135.2520.722 112 гр. Варна, ул. "Георги Божков" №7, по плана на СО "Траката"
141//24.09.2019г. 24.09.2019 Преустройство и промяна на предназначение на аптека с идентификатор № 10135.2553.768.1.88, в амбулатория за дентална помощ /АГПИДП/, находяща се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ І-1308, кв. 37, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 29-а. І-1308 10135.2553.768.1.88 37 гр. Варна, ул. "Роза" №29-а, по плана на 25 м.р.
140/10135.2623.6056.1/20.09.2019г. 20.09.2019 Жилищна сграда с барбекю XVIII-143 10135.2623.6056 203 гр. Варна, ул. Димитър Талев №2, по плана на СО "Горна Трака"
139/ 10135.2564.1714.2/20.09.2019г. 20.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда XLV-1348 10135.2564.1714 54 по плана на "Вилна зона"
138/10135.2553.78.1.16/20.09.2019г. 20.09.2019 Промяна предназначение на Ателие №3 с идентификатор 10135.2553.78.1.16 в Жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ VІІ-1415, кв.8 по плана на 25-ти м.р., с адм. адрес ул."Роза" №38 ет 5 гр.Варна VІІ-1415 10135.2553.78 8 гр. Варна, ул. "Роза" №38, ет.5, по плана на 25-ти м.р.
137//20.09.2019г. 20.09.2019 Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда представляващ ОФИС с идентификатор 10135.2560.130.1.15 в УПИ ІХ-1, кв.35 по плана на 18-ти м.р. на гр.Варна в СТУДИО ЗА КРАСОТА ІХ-1 10135.2560.130.1.15 35 гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №67, ет.2, по плана на 18-ти м.р.
136/10135.2623.6065.1/19.09.2019г. 19.09.2019 Жилищна сграда, автосервиз и склад IV-6027 "за автосервиз, склад и жилищна сграда" 10135.2623.6065 209 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №56, по плана на СО "Горна Трака"
135/10135.2552.5018.6/02.09.2019г. 02.09.2019 Жилищна сграда VI-902, 3901"за жил. стр." 10135.2552.5018 141 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
134/10135.2556.378.1.60/30.08.2019г. 30.08.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на обект за търговска дейност / магазин с идентификатор 10135.2556.378.1.22 и офис с идентификатор 10135.2556.378.1.33 в медико - дентален център" в сграда в УПИ II - 10, 11, 12, кв. 602 по плана на 5 м.р. , гр. Варна." II - 10,11,12 10135.2556.378 602 гр. Варна, ул. "Селиолу" №11, по плана на 5 - ти м.р.
133/10135.2520.474.2/30.08.2019г. 30.08.2019 Жилищна сграда I-474 10135.2520.474 133 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
132/10135.2573.1077.1.19/30.08.2019г. 30.08.2019 „Промяна предназначение на ателие, с идентификатор №10135.2573.1077.1.19, находящо се на трети етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”“№1,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №17”. XL-799 10135.2573.1077 10 гр. Варна, ул. “Професор Петър Ников” №1, по плана на кк "Чайка"
131/10135.2563.1737.1/29.08.2019г. 29.08.2019 Жилищна сграда III – 1887 10135.2563.1737 42 гр. Варна, ул. "Д-р Кирил Йорданов" №61, по плана на 21-ви м.р.
130/10135.2552.1555.1/26.08.2019г. 26.08.2019 Жилищна сграда 3778 10135.2552.1555 10 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №70, по плана на ЖК "Изгрев"
129/10135.2515.22.3/26.08.2019г. 26.08.2019 Жилищна сграда III-22 10135.2515.22 2 гр. Варна, ул. "Вилям Янсон" №26, по плана на СО "Ален мак"
128/10135.2723.1076.1, 10135.2723.1076.2/26.08.2019г. 26.08.2019 Двуфамилна вилна сграда и лека ограда 10135.2723.131 10135.2723.1076 176 гр. Варна, ул. "Безмер" №56, вх.1, вх.2, по плана на СО "Ваялар"
127/10135.2520.193.2/26.08.2019г. 26.08.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА 193 10135.2520.193   гр. Варна, ул. "Тодор Пеев" №38, по плана на СО "Траката"
126/10135.2552.1625.2/22.08.2019г. 22.08.2019 Жилищна сграда ХХ-1706 10135.2552.1625 144 гр. Варна, ул. "Латинка" №80, по плана на ЖК "Изгрев"
125/10135.2563.522.8/22.08.2019г. 22.08.2019 Жилищна сграда XX-522 10135.2563.522 45 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №159, по плана на 21-ви м.р.
124/10135.2575.194.3/22.08.2019г. 22.08.2019 Многофамилна жилищна сграда IV-281 10135.2575.194 20б гр. Варна, ул. "Аладжа манастир" №31, по плана на кв. Виница
123/10135.2575.426.2/22.08.2019г. 22.08.2019 Жилищна сграда VII-426 10135.2575.426 38а гр. Варна, ул. "Черно море" №12б, по плана на кв. Виница
122/10135.2516.340.1/20.08.2019г. 20.08.2019 Вилна сграда 340 10135.2516.340 8 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №340, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
121/10135.2508.494.2/20.08.2019г. 20.08.2019 Жилищна сграда VI-494 10135.2508.494 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №4, по плана на СО "Сотира"
120/10135.2526.242.2/20.08.2019г. 20.08.2019 Жилищна сграда с ограда XIХ-242 10135.2526.242 27 гр. Варна, ул. "д-р Георги Добрев" №12А, по плана на Ж.К. "Бриз"
119/10135.2575.2114.1, 10135.2575.2115.1, 10135.2575.2116.1/14.08.2019г. 14.08.2019 Жилищни сгради /А, Б и В/ XXХII-1072, 1073 10135.2575.2114, 10135.2575.2115, 10135.2575.2116 гр. Варна, ул. "Свети Мина" №34, по плана на кв. Виница
118/10135.2575.1589.1/14.08.2019г. 14.08.2019 Жилищна сграда и масивни огради XХХV-971 10135.2575.1589 20 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №40, по плана на кв. Виница
117/10135.2517.2706.3, 10135.2517.2706.4/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда и гараж VI-1706 10135.2517.2706 49 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид БЧД 517-2" №706, по плана на "Манастирски рид"
116/10135.2564.1407.2/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда, ХХVIІ - 1242 10135.2564.1407 26 ВИЛНА ЗОНА УЛ.20-ТА №12, по плана на "Вилна зона"
115/10135.2564.235.1, 10135.2564.235.2/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда и гараж ХХ-1567 10135.2564.235 17 гр. Варна, по плана на ВЗ "Траката"
114/10135.2508.1276.1 /13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда 718=1067 10135.2508.1276   гр. Варна, ул. "Проф. Ал. Рождественски" №3, по плана на СО "Сотира"
113/10135.2526.1788.4/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда XV-1652=738 10135.2526.1788 47 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №33, по плана на "Свети Никола"
112/10135.2563.1831.1/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда, ограда и подпорна стена XLIV-530 10135.2563.1831 44 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №8, по плана на 21-ви м.р.
111//13.08.2019г. 13.08.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.612.4.20 по кадастралната карта на гр.Варна, в „магазин за алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, ядки, захарни изделия, пакетирани стоки, бутилирани води и други”, находящ се на първи етаж във вход 2 в сграда в УПИ I-64, кв.32 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:54, гр.Варна. I-64 10135.2554.612 32 гр. Варна, ул. "Дубровник" №54, по плана на 24 -ти микрорайон
110/10135.2515.3985/13.08.2019г. 13.08.2019 Пристройка и надстройка на жилищна сграда XVI-3441 10135.2515.3985 19 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №48, по плана на СО "Ален мак"
109/10135.2515.1309.4/13.08.2019г. 13.08.2019 Вилна сграда IV-1309 10135.2515.1309 82 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
108/10135.2517.2608.2/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда, лятна кухня 2608=1608/стар/ 10135.2517.2608 37 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид БЧД 517-2" №608, по плана на "Манастирски рид"
107/10135.2515.4012.1/13.08.2019г. 13.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда Х-3488 10135.2515.4012 49 гр. Варна, ул. "Станчо Савов" №45, по плана на СО "Ален мак"
106/10135.2508.834.1/13.08.2019г. 13.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда XVI-834 10135.2508.834 37 гр. Варна, ул. "Георги Китов" №81, по плана на СО "Сотира"
105/10135.2723.1201.1/13.08.2019г. 13.08.2019 Жилищна сграда III-818 10135.2723.1201 76 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №34, по плана на СО "Ваялар"
104//23.07.2019г. 23.07.2019 Склад за инертни материали с пристройка- първи етап V"терен за не замърсяващи про/ва"   52 по плана на с.Кменар
103/10135.2508.1348.1/19.07.2019г. 19.07.2019 Двуфамилна жилищна сграда XХХVII-990, 991 10135.2508.1348 26 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг доц. Цв. Папазов" №33, по плана на СО "Сотира"
102/10135.2575.620.1/19.07.2019г. 19.07.2019 Жилищна сграда XXIV-106 10135.2575.620 56 гр. Варна, ул. "Кастрица" №42, по плана на кв. Виница
101/10135.2723.684.2/18.07.2019г. 18.07.2019 Реконструкция, пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда I-1676=684 10135.2723.684 79 гр. Варна, ул. "Дамян Дамянов" №12, по плана на СО "Ваялар"
100/10135.2520.623.2/12.07.2019г. 12.07.2019 Жилищна сграда -I-ви етап 623 10135.2520.623 157 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
99/10135.2552.1911.4/12.07.2019г. 12.07.2019 Жилищна сграда - втори етап- къща 3 3503 10135.2552.1911 164 гр. Варна, ул. "Маргарита" №39, вх.3, по плана на ЖК "Изгрев"
98/10135.2520.7152.2, 10135.2520.7152.3/12.07.2019г. 12.07.2019 Жилищна сграда и допълващо застрояване - гараж ХI-487 10135.2520.7152 133 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
97/10135.2551.282.1/11.07.2019г. 11.07.2019 Автосервиз IX-282 10135.2551.282 104 Варна, по плана на кв."Изгрев"
96/10135.2564.1823.1/10.07.2019г. 10.07.2019 Жилищна сграда XXХI-1823 10135.2564.1823 22 по плана на "Вилна зона"
95/10135.2508.1386.1/09.07.2019г. 09.07.2019 Вилна сграда XХVII-1010 10135.2508.1386 2 гр. Варна, ул. "инж. Крум Петров" №48, по плана на СО "Сотира"
94/10135.2564.259.13.1/08.07.2019г. 08.07.2019 "Промяна предназначение на партер и първи етаж, представляващи част от сграда с идентификатор 10135.2564.259.13 в частно средно училище, находяща се в УПИ XLI-2857 = 259, кв. 17, по плана на "Вилна зона", гр. Варна" XLI-2857 10135.2564.259 17 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
93/10135.2526.2509.1/05.07.2019г. 05.07.2019 Жилищна сграда къща "А" II-866 10135.2526.2509 44 гр. Варна, ул. "Евгени Дякович" №32, по плана на кв. "Свети Никола"
92/10135.2515.1194.4/04.07.2019г. 04.07.2019 Вилна сграда и гараж 1194 10135.2515.1194 72 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
91/10135.2575.1125.2/04.07.2019г. 04.07.2019 Жилищна сграда I-855 10135.2575.1125 41 гр. Варна, ул. "Светослав Обретенов" №1, по плана на кв. Виница
90/10135.2526.1505.1/03.07.2019г. 03.07.2019 Жилищна сграда VII-1505 10135.2526.1505 20 гр. Варна, ул. "Арх.Константин Бойчев" №7, по плана на кв. "Свети Никола"
89/10135.2623.4092.1/28.06.2019г. 28.06.2019 Жилищна сграда XVI-4092 10135.2623.4092 207 гр. Варна, ул. "Иван Церов" №44, по плана на СО "Горна Трака"
88/10135.2510.455.3/28.06.2019г. 28.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда IХ-455 10135.2510.455 45 по плана на СО "Добрева чешма"
87/10135.2508.1118.1, 10135.2508.1118.2/28.06.2019г. 28.06.2019 Жилищна сграда, гараж за велосипеди и мотоциклет и плътна ограда ХХХIX-559 10135.2508.1118 27 гр. Варна, ул. "Иван Иванов" №49, по плана на СО "Сотира"
86/10135.2052.792.2/27.06.2019г. 27.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда XVII-713, 714 10135.2052.792 40 гр. Варна, ул. "Графит" №40, по плана на СО "Виница север"
85/10135.2508.1543.1/24.06.2019г. 24.06.2019 Жилищни сгради - 3 броя-- къща "В" Х-202 10135.2508.1469 21 гр. Варна, ул. "Д-р акд. Димитър Мишев" №24, по плана на СО "Сотира"
84/10135.2508.1542.1 /24.06.2019г. 24.06.2019 Жилищни сгради - 3 броя- къща "Б" Х-202 10135.2508.1469 21 гр. Варна, ул. "Д-р акд. Димитър Мишев" №24, по плана на СО "Сотира"
83/10135.2508.1541.1,/24.06.2019г. 24.06.2019 Жилищни сгради - 3 броя- къща "А" Х-202 10135.2508.1469 21 гр. Варна, ул. "Д-р акд. Димитър Мишев" №24, по плана на СО "Сотира"
82/10135.2510.582.2/20.06.2019г. 20.06.2019 Вилна сграда 2510.582 10135.2510.582   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
81/10135.2517.5192.4/20.06.2019г. 20.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда Х-1695 "за жил. строителство" 10135.2517.5192 135 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №192, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
80/10135.2557.22.1, 10135.2557.22.2/12.06.2019г. 12.06.2019 Жилищна сграда   10135.2557.22   гр. Варна, ул. "Илинден" №2, вх. А и вх. Б
79/10135.2557.130.3.10/12.06.2019г. 12.06.2019 "Смяна предназначение на фризьорски салон и козметичен салон в ателие в УПИ IX-9, кв. 686, по плана на 2 м.р., гр. Варна" IX-9 10135.2557.130 686 гр. Варна, ул. "Генерал Паренсов" №42, по плана на 2 м.р.
78//06.06.2019г. 06.06.2019 "Преустройство и промяна предназначение на магазин за промишлени стоки с ид.№10135.2555.277.1.133 в "салон за красота", находящ се в к-с "Вива 4", в УПИ I-"за административни и обслужващи дейности", кв.19, 23 м.р. гр. Варна, ул.Димитър Икономов' №36. I-"за административни и обслужващи дейности" 10135.2555.277 19 гр. Варна, УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ №36, по плана на 23 -ти микрорайон
77/10135.2571.255.3/06.06.2019г. 06.06.2019 Жилищна сграда XV-407 10135.2571.255 31=33/стар/ гр. Варна, ул. "Георги Урумов" №8, по плана на КК "Чайка"
76/10135.2510.1565.1/05.06.2019г. 05.06.2019 Вилна сграда 1565 10135.2510.1565 36 гр. Варна, ул. "Орфей" №68, по плана на СО "Добрева чешма"
75/ 10135.2515.1308.5/31.05.2019г. 31.05.2019 Пристройка за сезонно обитаване 1308 10135.2515.1308 77 гр. Варна, ул. "Гено Станев" №12, по плана на СО "Ален мак"
74/10135.2575.2030.3/31.05.2019г. 31.05.2019 Жилищна сграда XXХI-1508 10135.2575.2030 10 гр. Варна, ул. "Света Екатерина" №9, по плана на кв. Виница
73/10135.2516.464.2/31.05.2019г. 31.05.2019 Вилна сграда №2 464 10135.2516.464 34 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516" №464, вх.1, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
72/10135.2560.33.3/31.05.2019г. 31.05.2019 Жилищна сграда   10135.2560.33   гр. Варна, ул. "Любен Каравелов" №31, ВХ.б И ВХ. в
71/10135.2575.97.4/29.05.2019г. 29.05.2019 Жилищна сграда IХ-35 10135.2575.97 18 гр. Варна, ул. "Димитър Димов" №19, по плана на кв. Виница
70/10135.2552.4355.2/23.05.2019г. 23.05.2019 Жилищна сграда с три входа ІV –4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, ул. "Невен" №77, вх.А, вх. Б, вх.В, по плана на кв. Изгрев
69/10135.2552.5000.1/17.05.2019г. 17.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда и масивна ограда VII-4053 10135.2552.5000 162 гр. Варна, ул. "Латинка" №107, по плана на ЖК "Изгрев"
68/10135.2515.3615.2/16.05.2019г. 16.05.2019 Вилна сграда 3615 10135.2515.3615 59 гр. Варна, ул. "Добри Филов" №1, по плана на СО "Ален мак"
67/10135.2552.2730.1/16.05.2019г. 16.05.2019 Жилищна сграда ХIV-1432 10135.2552.2730 21 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
66/10135.2508.1418.2/15.05.2019г. 15.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени XХХV-1418 10135.2508.1418 21 гр. Варна, ул. "Д-р Акад. Димитър Мишев" №26, по плана на СО "Сотира"
65/10135.2563.13.3/10.05.2019г. 10.05.2019 Жилищна сграда XLVI-13 10135.2563.13 19 гр. Варна, ул. "Д-р Максим Караденев" №21, по плана на Ж.К. "Бриз"
64/10135.2563.1949.1, 10135.2563.1949.2/09.05.2019г. 09.05.2019 Жилищни сгради "А" и "Б" и подпорни стени LI-426 10135.2563.1949 42 гр. Варна, ул. "Д-р Параскев Казаски" №22, сграда "Б"-ул."Д-р Кирил Йорданов" №53, по плана на 21-ви м.р.
63/10135.2552.2637.1/03.05.2019г. 03.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения XI-2637 10135.2552.2637 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №68, по плана на кв.Изгрев
62/10135.2516.42.3, 10135.2516.42.4/03.05.2019г. 03.05.2019 „ЖИЛИЩНА СГРАДА и гараж /допълващо застрояване/” I-42 "за жилищно строителство" 10135.2516.42 3 гр. Варна, С.О.МАНАСТИРСКИ РИД БЧД 516 №42, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”
61/10135.2508.1569.1, 10135.2508.1569.2/03.05.2019г. 03.05.2019 Две двуфамилни жилищни сгради - I-ви и II-ри етап и подпорни стени от 1.2 м. до 2.00 м. от прилежащия терен и плътни огради от 0.60 м. до 2.00 м. от прилежащия терен по югоизточната и югозападната граници на имота, изцяло разположени в УПИ VIII-644 /ПИ №10135.2508.644/, кв.29, по плана на СО "Сотира", гр. Варна VIII-644 10135.2508.644 29 гр. Варна, ул. "Кап. I ранг доц. Цв. Папазов" №74, по плана на СО "Сотира"
60/10135.2526.1326.1/23.04.2019г. 23.04.2019 Пристройка, преустройство и ремонт на жилищна сграда II-1326 10135.2526.1326 39 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №44, по плана на "Свети Никола"
59/10135.2563.118.1/23.04.2019г. 23.04.2019 Жилищна сграда Х-1824 10135.2563.118 36 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Попов" №32, по плана на ЖК "Бриз"
58/10135.2562.128.1.55/23.04.2019г. 23.04.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.2562.128.1.55, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ I-128, кв.16, по плана на 20 микрорайон, ЖК "Чайка" БЛ.51, гр. Варна в "ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ". I-128 10135.2562.128.1.55 16 гр. Варна, Ж.К.ЧАЙКА, бл.51 вх. А ет.1, по плана на 20 микрорайон
57/10135.2563.281.4/23.04.2019г. 23.04.2019 Жилищна сграда LIII-281 "за жил. строителство" 10135.2563.281 44 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №10, по плана на 21-ви м.р.
56/10135.2553.1920.1/18.04.2019г. 18.04.2019 Масивна жилищна сграда XII-1409 10135.2553.1920 56 гр. Варна, ул. "Люляк" №8, по плана на 25 м.р.
55/10135.2520.6136.1/18.04.2019г. 18.04.2019 Вилна сграда 6136 10135.2520.6136 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №10, по плана на СО "Траката"
54//17.04.2019г. 17.04.2019 “НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА„ XII-198А   40 ул. "Княз Борис" №14А, по плана на с.Каменар
53/10135.2516.4844.1/15.04.2019г. 15.04.2019 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА IV-487 "за жил. строителство” 10135.2516.4844 38 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 516-4" №844, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
52/10135.2552.4332.3/10.04.2019г. 10.04.2019 Еднофамилна жилищна сграда с водопроводно и битово канализационно отклонения X-4332 10135.2552.4332 160 гр. Варна, ул. "Перуника" №70, по плана на кв. "Изгрев"
51/10135.2575.1011.5.4/03.04.2019г. 03.04.2019 Промяна предназначение на гараж №2 /Ид. №10135.2575.1011.5.2/ в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
50/10135.2575.1011.5.4/03.04.2019г. 03.04.2019 Промяна предназначение на гараж №4 /Ид. №10135.2575.1011.5.4/ в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
49/10135.2575.1011.5.3/03.04.2019г. 03.04.2019 Промяна предназначение на гараж №3 /Ид. №10135.2575.1011.5.3/ в МАГАЗИН ЗА АЛКОХОЛ, находящ се в УПИ XXVI-761, кв.45, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №20 XХVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
48/10135.2552.2124.1/01.04.2019г. 01.04.2019 Жилищна сграда VI-2124 10135.2552.2124 238 гр. Варна, ул. "Ягода" №3, по плана на кв. "Изгрев"
47/10135.2564.435.1/29.03.2019г. 29.03.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА XVI-1479 10135.2564.435 21 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №263, по плана на ВЗ "Траката"
46/10135.2552.2244.4, 10135.2552.2244.3/29.03.2019г. 29.03.2019 „Комплекс жилищни сгради етапно строителство - сграда 1, 2 и 3“ 3865 10135.2552.2244 30 гр. Варна, ул. "Орхидея" №27, по плана на ЖК "Изгрев"
45/10135.2552.2244.1/29.03.2019г. 29.03.2019 „Комплекс жилищни сгради етапно строителство - сграда 1, 2 и 3“ 3865 10135.2552.2244 30 гр. Варна, ул. "Орхидея" №27, по плана на ЖК "Изгрев"
44/10135.2554.292.5/29.03.2019г. 29.03.2019 Жилищна сграда и сградни ВиК отклонения II-195 10135.2554.292 22 гр. Варна, ул. "Константин Щъркелов" №6, по плана на 24-ти м.р.
43/10135.2510.2031.2/25.03.2019г. 25.03.2019 Жилищна сграда XIX-881 10135.2510.2031 70 гр. Варна, ул. "Зевс" №18, по плана на СО "Добрева чешма"
42/10135.2520.1929.3/25.03.2019г. 25.03.2019 Жилищна сграда IV-1929 10135.2520.1929 108 гр. Варна, ул. "Наум Преславски" №4, по плана на СО "Траката"
41/10135.2515.172.2/20.03.2019г. 20.03.2019 Пристройка и надстройка на вилна сграда и изместване на съществуващо сградно водопроводно отклонение 172 10135.2515.172 15 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №77, по плана на СО "Ален мак"
40/10135.2566.143.6.118, 10135.2566.143.6.139, 10135.2566.143.6.140, 10135.2566.143.6.141/19.03.2019г. 19.03.2019 "Надстройка на вх.1 и вх.4 и промяна на предназначение на ат.5 и ат.6 вх.1 и ат.6 и ат.7 вх.4 в АПАРТАМЕНТИ от Жилищна сграда в УПИ IV-143, кв.4, м-ст "Долна Трака" идентичен с ПИ 10135.2566.143 по КК и КР на гр. Варна" IV-143 10135.2566.143 4 гр. Варна, по плана на м-ст "Долнa Трака"
39/10135.2520.622.3/19.03.2019г. 19.03.2019 Многофамилна жилищна сграда ПИ 622 10135.2520.622 157 гр. Варна, ул. "Васил Стоилов" №66, по плана на СО "Траката"
38/10135.2553.451.1, 10135.2553.451.2/19.03.2019г. 19.03.2019 Жилищна сграда       ул. "Роза" №20
37/10135.2575.1857.1/19.03.2019г. 19.03.2019 Жилищна сграда /I-ви етап/ XХVIII-1857 10135.2575.1857 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №7, по плана на кв. Виница
36/10135.2560.355.2 /13.03.2019г. 13.03.2019 Надстройка и пристройка на съществуваща жилищна сграда Х-12 10135.2560.355 28 гр. Варна, ул. "Добри Чинтулов" №4, по плана на 18-ти м.р.
35/10135.2508.118.1/13.03.2019г. 13.03.2019 Жилищна сграда 118=324 10135.2508.118   гр. Варна, по плана на "Сотира"
34/10135.2564.1105.1/13.03.2019г. 13.03.2019 Жилищна сграда ХХХIХ-1105 10135.2564.1105 53 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.26-ТА №5Б, по плана на „Вилна зона”,
33/10135.2526.857.5/11.03.2019г. 11.03.2019 Пристройка и надстройка на жилищна сграда XXII-1352а 10135.2526.857 30 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №5, по плана на "Свети Никола"
32/10135.2552.2733.2/06.03.2019г. 06.03.2019 Жилищна сграда 3407 10135.2552.2733 189 гр. Варна, ул. "Минзухар" №47, по плана на ЖК "Изгрев"
31/10135.2575.1952.2/28.02.2019г. 28.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда XXIII-354 10135.2575.1952 и 10135.2575.1954 29 гр. Варна, ул. "Свети Георги" №5, по плана на кв. Виница
30/10135.2553.451.3/28.02.2019г. 28.02.2019 Жилищна сграда   10135.2553.451   гр. Варна, ул. "Роза" №20
29/10135.2510.153.1/28.02.2019г. 28.02.2019 Жилищна сграда   10135.2510.153   по плана на СО "Добрева чешма"
28/10135.2563.497.1.40/25.02.2019г. 25.02.2019 Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН №1 с идентификатор 10135.2563.497.1.22 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ с идентификатор 10135.2563.497.1.40, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІV-146, кв.47, /идентичен с ПИ 10135.2563.497 по КК на гр.Варна/ по плана на 21-ви м.р. гр.Варна ХІV-146 10135.2563.497 47 по плана на 21-ви м.р.
27//21.02.2019г. 21.02.2019 "Преустройство и промяна предназначение на търговски обект №4 с ид.№10135.2555.287.1.55 в обект за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия", находящ се в сграда, в УПИ II-1500"за жил. стр. и общ. обсл.", кв.18, 23 м.р. гр. Варна. II-1500 10135.2555.287 18 гр. Варна, УЛ.СТУДЕНТСКА №21, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
26//21.02.2019г. 21.02.2019 "Промяна предназначение на офис-козметичен салон с идентификатор 10135.2556.201.1.29 в жилище" в жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-1 / ПИ с идентификатор 10135.2556.201 /, кв.621, 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" №16, ет.1, гр. Варна" XVII-1 10135.2556.201.1.29 621 гр. Варна, УЛ.ТОПРА ХИСАР №16, ет.1, по плана на 5 - ти м.р.
25/10135.2552.5031.1/21.02.2019г. 21.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда ХIV-2740 10135.2552.5031 119 гр. Варна, ул. "Орхидея" №101А, по плана на "Изгрев"
24/10135.2515.37.5/19.02.2019г. 19.02.2019 “Пристройка на вилна сграда с магазин за хранителни стоки – II-ри етап „ II-37 10135.2515.37 3 гр. Варна, ул. "Петър Попов" №153, по плана на „Ален мак”,
23/10135.2623.6088.1/19.02.2019г. 19.02.2019 Жилищна сграда в УПИ XXII-6078, кв.195 СО "Траката" XXII-6078 10135.2623.6088 195 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №94А, по плана на СО "Траката"
22/10135.2562.55.1.55/13.02.2019г. 13.02.2019 Преустройство и промяна на предназначение на работилница за обущари /идентификатор № 10135.2562.55.1.55/, находяща се в приземен и първи етажи, в жилищна сграда в УПИ ІІ-55, кв. 8, по плана на 19 м.р., жк „Чайка”, гр.Варна с административен адрес: жк „Чайка”, бл. 27, вх. Г в „Козметичен и фризьорски салон”. ІІ-55 10135.2562.55 8 гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.№27, вх.Г, по плана на жк "Чайка"
21/10135.2515.3959.4/12.02.2019г. 12.02.2019 Жилищна сграда XIV-446 10135.2515.3959 24 гр. Варна, ул. "Бартоломео Диас" №7, по плана на СО "Ален мак"
20/10135.2571.4690.1/07.02.2019г. 07.02.2019 Жилищна сграда - I-ви етап XXIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, ул. "Катя Папазова" №7, по плана на КК "Чайка"
19/10135.2517.5308.3/07.02.2019г. 07.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда I-2132 10135.2517.5308 106 гр. Варна, С.О.МАНАСТИРСКИ РИД БЧД 517-5 №308, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
18/10135.2563.91.1/04.02.2019г. 04.02.2019 Жилищна сграда IV-2328 10135.2563.91 3 гр. Варна, ул. "д-р Петър Скорчев" №15, по плана на Ж.К."Бриз-юг"
17/10135.2517.2426.2/04.02.2019г. 04.02.2019 Жилищна сграда XVI-2426 10135.2517.2426 109 гр. Варна, ул. С.О. "Манастирски рид, БЧД 517-2" №426, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
16/10135.2520.7153.1/04.02.2019г. 04.02.2019 Жилищна сграда XХVI-6139 "за жил. строителство" 10135.2520.7153 12 гр. Варна, ул. "Чудомир" №10, по плана на СО "Траката"
15/10135.2520.6858.1/04.02.2019г. 04.02.2019 Жилищна сграда XХVIII-6858 10135.2520.6858 12 гр. Варна, ул. "Чудомир" №14, по плана на СО "Траката"
14/10135.2515.3869.1, 10135.2515.3869.2/25.01.2019г. 25.01.2019 Жилищна сграда и гараж III-3869 10135.2515.3869 63 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №40, по плана на СО "Ален мак"
13//25.01.2019г. 25.01.2019 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на МАГАЗИН с ид.№10135.2557.89.1.23, находящ се в УПИ VI-9, кв.683 по плана на 2-ри м.р. гр. Варна с административен адрес ул. "Илинден" №7 в АПТЕКА с ид.№10135.2557.89.1.23 VI-9 10135.2557.89.1.23 683 гр. Варна, ул. "Илинден" №7, по плана на 2 м.р.
12//23.01.2019г. 23.01.2019 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.1413.3.17/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІІ-291 /ПИ № 10135.2575.1413/, кв. 37, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Борис ІІІ” № 44 в „Зала за хазартни игри и кафе - бар”. ХІІ-291 10135.2575.1413.3.17 37 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №44, по плана на кв. „Виница”
11/10135.2560.60.1.9/22.01.2019г. 22.01.2019 Реконструкция и ремонт на покрив и подпокривно пространство на част от жилищна сграда /над ап.№9/ IХ-8 10135.2560.60 11а гр. Варна, ул. "Генерал Столетов" №16, по плана на 18-ти м.р.
10/10135.2515.852.4/22.01.2019г. 22.01.2019 Вилна сграда 852 10135.2515.852 61 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
9/10135.2575.958.4.13/18.01.2019г. 18.01.2019 Промяна предназначение на кабинет и склад с идентификатор 10135.2575.958.4.13 в Жилище, находящ се в УПИ XI-723, кв.47, по плана на кв. Виница, идентичен с ПИ 10135.2575.958, по КК на гр. Варна с идентификатор №10135.2575.958.4.13 XI-723 10135.2575.958 47 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №7, по плана на кв. Виница
8/10135.2517.5275.4/18.01.2019г. 18.01.2019 Двуетажна пристройка към съществуваща вилна сграда IX-590 10135.2517.5275 46 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №275, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
7/10135.2515.3934.3/17.01.2019г. 17.01.2019 Жилищна сграда   10135.2515.3934 76 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №37, по плана на СО "Ален мак"
6/10135.2560.33.1.83, 10135.2560.33.1.84, 10135.2560.33.1.85, 10135.2560.33.1.86/17.01.2019г. 17.01.2019 Промяна предназначение и преустройство на част от канцеларии /офиси/с идентификатор 10135.2560.33.1.82, находящи се в жилищна сграда на ул. "Княз Николаевич" №8 в поземлен имот с идентификатор 10135.2560.33, кв.2 по плана на 18-ти м.р., гр. Варна в МАГАЗИНИ с идентификатори 10135.2560.33.1.83, 10135.2560.33.1.84, 10135.2560.33.1.85, 10135.2560.33.1.86"   10135.2560.33 2 гр. Варна, ул. "Княз Николаевич" №8, по плана на 18-ти м.р.
5/10135.2028.17.1/14.01.2019г. 14.01.2019 ЖИЛИЩЕН КОМПЛЕКС- I етап - блок №1 IV -11,12,1149,1150 10135.2028.17 65 гр. Варна, ул. "Овеч" №10, бл.1, по плана на кв. Виница
4/10135.2551.304.4/10.01.2019г. 10.01.2019 Масивна сграда за автоуслуги, състояща се от един етаж   10135.2551.304   по плана на ЖК "Изгрев"
3/10135.2515.2178.3/10.01.2019г. 10.01.2019 Жилищна сграда 2169 10135.2515.2178 80 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №13, по плана на СО "Ален мак"
2/10135.2558.1.7.51/07.01.2019г. 07.01.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин - офис в жилище   10135.2558.1.7.51   гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30, по плана на 6-ти м.р.
1/10135.2723.94.2/07.01.2019г. 07.01.2019 Жилищна сграда XXII-94 "за жил. стр." 10135.2723.94 177 гр. Варна, ул. "Безмер" №20, по плана на СО "Ваялар"
137/10135.2575.974.4/27.12.2018г. 27.12.2018 Многофамилна жилищна сграда XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, ул. "Мария Бацарова" №3, по плана на кв. Виница
136/10135.2515.3926.1/21.12.2018г. 21.12.2018 Жилищна сграда II-3285 10135.2515.3926 23 гр. Варна, ул. "Педро Кабрал" №3, по плана на СО "Ален мак"
135/10135.2575.1350.1.17, 10135.2575.1350.1.18/18.12.2018г. 18.12.2018 Преустройство и промяна предназначение на кафе-аперитив с идентификатор 10135.2575.1350.1.16 в две ателиета, в жилищна сграда №1 в УПИ XIV-1052, кв.50Б, ул. "Найден Райков" №2Б, кв. Виница, гр. Варна. XIV-1052 10135.2575.1350 50Б гр. Варна, ул. "Найден Райков" №2Б, по плана на кв. Виница
134/10135.2551.2108.3/14.12.2018г. 14.12.2018 Жилищна сграда XIV-111 "за жил. стр." 10135.2551.2108 1 гр. Варна, ул. "Азалия" №138, по плана на ЖК "Изгрев"
133/10135.2571.202.1/14.12.2018г. 14.12.2018 Вилна сграда   10135.2571.202   гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №53, по плана на К.К. "Чайка"
132/10135.2563.52.4.16/13.12.2018г. 13.12.2018 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.52.4.16 по КК на гр.Варна, от КАФЕ-БАР в ЖИЛИЩЕ с идентификатор 10135.2563.52.4.16, намиращ се в УПИ ІХ-1059, кв.1 по плана на ж.к."Бриз-юг" ІХ-1059 10135.2563.52 1 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
131/10135.2575.1583.1/13.12.2018г. 13.12.2018 Жилищна сграда IX-271 10135.2575.1583 34а гр. Варна, ул. "Корал" №6, по плана на кв. Виница
130//10.12.2018г. 10.12.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4 кV от ТП №2064 до електромерни табла тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2723.328 /ид. ПИ 328, кв.75 и кв.76/, по плана на СО "Ваялар", гр. Варна. 328 10135.2723.328 75 и 76 по плана на СО "Ваялар"
129/10135.2564.53.3/10.12.2018г. 10.12.2018 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап VI-1601 10135.2564.53 10 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №35, по плана на "Вилна зона"
128/10135.2552.4015.1, 10135.2552.4016.1/07.12.2018г. 07.12.2018 Две жилищни сгради и гаражи - 2 бр. 3517 10135.2552.4015, 10135.2552.4016   гр. Варна, ул. "Перуника" №3А, ул. "Перуника" №3 -за сграда 2, по плана на ЖК "Изгрев"
127/10135.2552.4015.1, 10135.2552.4016.1/07.12.2018г. 07.12.2018 Две жилищни сгради и гаражи - 2 бр. 3517 10135.2552.4015, 10135.2552.4016   гр. Варна, ул. "Перуника" №3А, ул. "Перуника" №3 -за сграда 2, по плана на ЖК "Изгрев"
126/10135.2575.222.5, 10135.2575.222.6, 10135.2575.222.7 /06.12.2018г. 06.12.2018 Жилищни сгради №1, №2 и №3; Първи етап - Жилищна сграда №3, Втори етап - Жилищна сграда №2, Трети етап - Жилищна сграда №1 XVII-122 10135.2575.222 22 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №67, по плана на кв. Виница
125/10135.2515.4117.2/06.12.2018г. 06.12.2018 Жилищна сграда XLII-255, 4109 10135.2515.4117 19 гр. Варна, ул. "Жул Верн" №5, по плана на СО "Ален мак"
124/10135.2552.5081.2/28.11.2018г. 28.11.2018 Жилищна сграда V-5008 10135.2552.5081 70 гр. Варна, ул. "Маточина" №76, по плана на кв. "Изгрев"
123/10135.2575.1891.1/26.11.2018г. 26.11.2018 Жилищна сграда, сградно водопроводно и канализационно отклонения, XVII-961А 10135.2575.1891 2 гр. Варна, ул. "Св. Йоан Кръстител" №16, по плана на кв. Виница
122/10135.2723.178.2, 10135.2723.178.3/26.11.2018г. 26.11.2018 Вилна сграда и гараж 3654 10135.2723.178 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №67, по плана на СО "Траката"
121/10135.2560.144.1/19.11.2018г. 19.11.2018 Жилищна сграда VII-13, 13а 10135.2560.144 34 гр. Варна, ул. "Добри Войников" №29, по плана на 18-ти м.р.
120/10135.2564.415.5, 10135.2564.415.6/19.11.2018г. 19.11.2018 Двуетажна, еднофамилна жилищна сграда XVI-415 10135.2564.415 25 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "7-ма" №63, по плана на "Вилна зона"
119/10135.2515.3627.3/15.11.2018г. 15.11.2018 Вилна сграда и гараж. Надстройка - ателие на съществуващ гараж към вилна сграда и остъкляване на съществуващ балкон   10135.2515.3627 15 гр. Варна, ул. "Джеймс Кук" №11, по плана на СО "Ален мак"
118/10135.2520.7074.1, 10135.2520.7074.2/15.11.2018г. 15.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда, с допълващо застрояване - гараж и ограда I-6087 10135.2520.7074 10 гр. Варна, ул. "Никола Танев" №36, по плана на СО "Траката"
117/10135.2522.179.5/08.11.2018г. 08.11.2018 Жилищна сграда XVIII-179 10135.2522.179 20 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №179, по плана на СО "Акчелар"
116/10135.2520.1839.2, 10135.2520.1839.3/06.11.2018г. 06.11.2018 Вилна сграда и гараж 1839 10135.2520.1839 130 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №1, по плана на СО "Траката"
115/10135.2575.42.1/29.10.2018г. 29.10.2018 Жилищна сграда с гараж и масивни огради с височина до 2.20 по вътр. рег. линии II-3 10135.2575.42 17 гр. Варна, ул. "Съби Велков" №1, по плана на кв. Виница
114/10135.2551.2112.5/29.10.2018г. 29.10.2018 Авторемонтна и складова база за автомобилни части V-2095 "автоцентър за дейности с ИУМПС, автосервиз и склад" 10135.2551.2112 106 гр. Варна, ул. "Азалия" №60, по плана на кв. Изгрев
113/10135.2552.2706.1/24.10.2018г. 24.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда XIV-2889 10135.2552.2706 144 гр. Варна, ул. "Латинка" №97А, по плана на ЖК "Изгрев"
112/10135.2552.5080.1/24.10.2018г. 24.10.2018 Жилищна сграда VI-5007 10135.2552.5080 70 гр. Варна, ул. "Маточина" №76А, по плана на ЖК "Изгрев"
111/10135.2510.861.1/24.10.2018г. 24.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда ХХХ-861 10135.2510.861 66 гр. Варна, ул. "Белун" №2, по плана на СО "Добрева чешма"
110//24.10.2018г. 24.10.2018 „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ №1 ( Ид. № 10135.2575.1011.5.1) В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ХХVI-761, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, на ул. „Цар Борис III” № 20“ ХХVI-761 10135.2575.1011.5.1 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
109/10135.2575.913.1.7/24.10.2018г. 24.10.2018 Промяна предназначение на нежилищна част от жилищна сграда, гараж и 2 избени помещения в Ателие за индивидуална и творческа дейност XXIII-2254, 2594 10135.2575.913 32 гр. Варна, ул. "Петър Слабаков" №22, по плана на Ж.К."Бриз"
108/10135.2510.550.2/19.10.2018г. 19.10.2018 Вилна сграда 550 10135.2510.550   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
107/10135.2623.6130.1/19.10.2018г. 19.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда с ограда разположена изцяло в имота на възложителя LX-71, 4116 10135.2623.6130 211 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №130, по плана на СО "Горна Трака"
106/10135.2526.2457.2.27/17.10.2018г. 17.10.2018 Промяна предназначение на ОФИС №1(с идентификатор 10135.2526.2457.2.27), находящ се в жилищна сграда на кота +2.85 в УПИ ХХVІ-167,1553, кв.5 по плана на ж.к."Бриз" в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ХХVІ-167,1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
105/10135.2560.130.1.15/12.10.2018г. 12.10.2018 Офис, находящ се на втори етаж в същ. жилищна сграда с магазин, гаражи и офис IХ-1 10135.2560.130 35 гр. Варна, УЛ.ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ №67, по плана на 18-ти м.р.
104/10135.2556.212.2/10.10.2018г. 10.10.2018 Жилищна сграда IХ-18 10135.2556.212 602 гр. Варна, ул. "Битоля" №3, по плана на 5-ти м.р.
103/10135.2575.1757.4/10.10.2018г. 10.10.2018 "Допълващо застрояване - гараж - I-ви етап" XХVII-115 10135.2575.1757 20 гр. Варна, ул. "Горска" №8, по плана на кв. Виница
102/10135.2623.6092.1/08.10.2018г. 08.10.2018 Жилищна сграда XLVII-1084 10135.2623.6092 207 гр. Варна, ул. "Безмер" №37, по плана на СО "Траката", СО "Горна Трака" и СО "Ваялар"
101/10135.2559.59.2/05.10.2018г. 05.10.2018 Жилищна сграда на два етажа I-2890 10135.2559.59 20 гр. Варна, ул. Роза 33 №12, по плана на 17-ти м.р.
100/10135.2512.1176.1, 10135.2512.1176.2/05.10.2018г. 05.10.2018 Жилищна сграда с гараж VII-1176 10135.2512.1176 14 гр. Варна, ул. "Юпитер" №39, по плана на СО "Перчемлията"
99/10135.2575.2031.9/03.10.2018г. 03.10.2018 Жилищна сграда с апартаменти и медицински център XVIII-400, 401 10135.2575.2031 37 гр. Варна, ул. "Цар Борис III" №48, по плана на кв. Виница
98/10135.2554.121.2.5, 10135.2554.121.2.6/03.10.2018г. 03.10.2018 Преустройство на "тавански етаж", находящ се в жилищна сграда на ул. "Железни врата" №33, УПИ Х-3298, кв.19, по плана на 24-ти м.р., гр. Варна в два апартамента Х-3298   19 гр. Варна, ул. "Железни врата" №33, по плана на 24-ти м.р.
97/10135.2508.340.1/19.09.2018г. 19.09.2018 Масивна жилищна сграда 340 10135.2508.340   гр. Варна, ул. "Димитър Димитров" №21, по плана на "Сотира"
96/10135.2552.2122.1/19.09.2018г. 19.09.2018 Автосервиз - първи етап от Жилищна сграда с автосервиз XII-2122"за жил. стр" 10135.2552.2122 238 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
95/10135.2560.236.1.32/19.09.2018г. 19.09.2018 Промяна предназначението на гараж №3, находящ се в партера на жилищна сграда на ул. "Нидерле" №2, УПИ XIII-5, 6; кв.41, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна, в МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ. XIII-5, 6 10135.2560.236 41 гр. Варна, ул. "Нидерле" №2, по плана на 18-ти м.р.
94/10135.2555.261.1 /17.09.2018г. 17.09.2018 Жилищна сграда III-3320 10135.2555.261 4 гр. Варна, ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" №5, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
93/10135.2555.254.1/17.09.2018г. 17.09.2018 Жилищна сграда II-2544 10135.2555.254 4 гр. Варна, ул. "Проф. д-р Георги Георгиев" №7, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ"
92//17.09.2018г. 17.09.2018 Промяна на предназначение на складово помещение № 3 /идентификатор № 10135.2559.206.1.15/, находящо се на 6 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІ-6422, 6423, кв. 30, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Мадара” № 20-а в апартамент. УПИ ІІ-6422, 6423 № 10135.2559.206.1.15 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №20а, по плана на 17 м.р.
91/10135.2552.2416.2.16/12.09.2018г. 12.09.2018 Промяна предназначение на склад №4, с идентификатор №10135.2552.2416.2.16, находящ се в жилищна сграда 2 в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2416, по плана на жк „Изгрев”, в „АПАРТАМЕНТ №13 ” 10135.2552.2416 10135.2552.2416   Варна, Ж.К. "Изгрев" бл.Б ет.4, по плана на кв."Изгрев"
90/10135.2517.4998.1/10.09.2018г. 10.09.2018 "Жилищна сграда, ограда и подпорни стени" XI-4998 10135.2517.4998 135 гр. Варна, ул. ул. "СО "Манастирски рид, БЧД 517-4" №998, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
89/10135.2520.7145.3/04.09.2018г. 04.09.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-6968 10135.2520.7145 158 гр. Варна, ул. "Матей Граматиков" №59, по плана на СО "Траката"
88/10135.2520.7144.1/04.09.2018г. 04.09.2018 Еднофамилна, жилищна сграда III-6968 10135.2520.7144 158 гр. Варна, ул. "Рашко Блъсков" №12, по плана на СО "Траката"
87/10135.2522.728.1/29.08.2018г. 29.08.2018 Жилищна сграда 94=728 10135.2522.728   гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №728, по плана на "Акчелар" /Руски окопи/
86/10135.2555.159.1/28.08.2018г. 28.08.2018 Жилищна сграда   10135.2555.159   гр. Варна, ул. "Васил Петлешков" №бл.1, вх.Б, вх. Б
85/10135.2508.726.2/24.08.2018г. 24.08.2018 Жилищна сграда I-726 10135.2508.726 38 гр. Варна, ул. "Проф. Ал. Рождественски" №2, по плана на СО "Сотира"
84/10135.2517.5317.2/22.08.2018г. 22.08.2018 Еднофамилна жилищна сграда XLV-771 10135.2517.5317 60 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-5" №317, по плана на С.О. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
83//20.08.2018г. 20.08.2018 Промяна предназначение на магазин №6 с идентификатор №10135.2555.98.7.30, находящ се в сграда №7, УПИ II-1068, кв. 22, по плана на 23 микрорайон, ул. "Народен юмрук" №3, вх. Б, ет.1, гр. Варна в "ОФИС" с идентификатор 10135.2555.98.7.30 II-1068 10135.2555.98.7.30 22 гр. Варна, ул. "Народен юмрук" №3, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
82/10135.2564.352.1/14.08.2018г. 14.08.2018 Жилищна сграда на два етажа и полуподземен етаж с два гаража ХХ-1545 10135.2564.352 16 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "12-та" №12, по плана на ВЗ "Траката"
81/10135.2723.1155.3/14.08.2018г. 14.08.2018 Жилищна сграда II-557 10135.2723.1155 105 гр. Варна, ул. "Данаил Дечев" №34, по плана на СО "Ваялар"
80/10135.2571.232.1/14.08.2018г. 14.08.2018 Жилищна сграда VIII-448 10135.2571.232 30 гр. Варна, ул. "Янко Славчев" №52А, по плана на КК "Чайка"
79/10135.2560.7.11.20/14.08.2018г. 14.08.2018 Преустройство и промяна предназначение на два броя тавански помещения №1 и №6 в жилище с идентификатор 10135.2560.7.11.20, находящи се в жилищна сграда с ид. 10135.2560.7.11 с административен адрес: гр. Варна ул. "Княз Николай Николаевич" №23, вх.В, ет.4 по плана на кв.7, 18-ти м.р.   10135.2560.7.11 7 гр. Варна, ул. "Княз Николаевич" №23, вх. В, ет.4, ап.7, по плана на 18-ти м.р.
78/10135.2558.57.4/10.08.2018г. 10.08.2018 Жилищна сграда   10135.2558.57   гр. Варна, ул. "Джеймс Баучер" №бл.1, бл.1 вх. В
77/10135.2520.665.2/30.07.2018г. 30.07.2018 “Вилна сграда „ 665 10135.2520.665 131 гр. Варна, ул. "Евгени Константинов" №17, по плана на "Траката"
76/10135.2526.741.2/20.07.2018г. 20.07.2018 Жилищна сграда XVIII-741 10135.2526.741 47 гр. Варна, ул. "Майстор Янко Костанди" №27, по плана на "Свети Никола"
75/10135.2509.43.2/12.07.2018г. 12.07.2018 Жилищна сграда III-43 10135.2509.43 18 гр. Варна, по плана на СО "Телевизионна кула"
74/10135.2517.4998.1/10.07.2018г. 10.07.2018 Жилищна сграда IV-593 10135.2523.593 98 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
73/10135.2520.1977.1/06.07.2018г. 06.07.2018 Жилищна сграда 1977 10135.2520.1977 127 гр. Варна, ул. "Николай Райнов" №27, по плана на СО "Траката"
72/10135.2510.720.2/06.07.2018г. 06.07.2018 Жилищна сграда 720 10135.2510.720 62 гр. Варна, ул. "Аврора" №3, по плана на СО "Добрева чешма"
71/10135.2526.1147.2/02.07.2018г. 02.07.2018 Етапно строителство на жилищна сграда - I-ви етап XV-1147 10135.2526.1147 7 гр. Варна, ул. "арх. Манол Йорданов" №65, по плана на "Свети Никола"
70/10135.2520.6792.1/02.07.2018г. 02.07.2018 "Жилищна сграда и ограда" V-6792 10135.2520.6792 160 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №27, по плана на СО "Траката"
69/10135.2575.1751.1/22.06.2018г. 22.06.2018 Жилищна сграда XXVIII-1123 10135.2575.1751. гр. Варна, ул. "Св. Йоан Кръстител" №26, по плана на кв. Виница
68/10135.2564.1156.4/22.06.2018г. 22.06.2018 Пристройка и надстройка към вилна сграда VIII-1063 10135.2564.1156 60 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.28-МА №14, по плана на "Вилна зона"
67/10135.2509.51.2/20.06.2018г. 20.06.2018 Вилна сграда 51 10135.2509.51   гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №51, по плана на СО "Телевизионна кула"
66/10135.2510.295.2/20.06.2018г. 20.06.2018 Жилищна сграда 295 10135.2510.295 30 гр. Варна, ул. "Лада" №23, по плана на СО "Добрева чешма"
65/10135.2526.2280.1/14.06.2018г. 14.06.2018 Жилищна сграда - I-ви етап XXXVII-2280 10135.2526.2280 36 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №79, по плана на "Свети Никола"
64/10135.2554.137.1/06.06.2018г. 06.06.2018 Жилищна сграда IV-460 10135.2554.137 30 гр. Варна, ул. "Железни врата" №39, по плана на 24-ти м.р.
63/10135.2515.3020.1/06.06.2018г. 06.06.2018 Ваканционна сграда 3020 10135.2515.3020 15 гр. Варна, ул. "Робърт Скот" №11, по плана на СО "Ален мак"
62/10135.2520.7179.3/05.06.2018г. 05.06.2018 Преустройство и пристройка към съществуваща /търпима/ жилищна сграда ХIV-240 "за жил. стр." 10135.2520.7179 85 гр. Варна, ул. "Фани Мутафова" №5, по плана на СО "Траката"
61/10135.2515.762.2/30.05.2018г. 30.05.2018 Вилна сграда 762 10135.2515.762 55 гр. Варна, ул. "Киро Меразчиев" №70, по плана на СО "Ален мак"
60/10135.2526.1042.1,10135.2526.1042.2 /30.05.2018г. 30.05.2018 Реконструкция, надстройка, пристройка и допълващо застрояване на сезонна постройка X-1042 10135.2526.1042 33 гр. Варна, ул. "арх. Стоян Доков" №37, по плана на СО "Свети Никола"
59//30.05.2018г. 30.05.2018 Жилищна сграда X-181   48 гр. Варна, ул. "Хан Аспарух" №7, по плана на с. Каменар
58/10135.2563.1803.1.97/30.05.2018г. 30.05.2018 Жилищна сграда с магазин I-130 10135.2563.1803 49 гр. Варна, ул. "Д-р Василаки Пападопулу" №49А ет.1, по плана на 21-ви м.р.
57/10135.2522.138.5/30.05.2018г. 30.05.2018 Жилищна сграда, басейн до 100 куб. м., ажурна ограда с плътна част 0.6 м. към улицата на северозапад - по регулационната граница и плътна ограда с височина до 2.20 м. към североизточната и към част от югоизточната граница на имота разположени изцяло в УПИ I-138, кв. 19, по плана на СО "Акчелар", гр. Варна, с административен адрес: гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №138. I-138 10135.2522.138 19 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №138, по плана на СО "Акчелар"
56/10135.2526.1830.1/28.05.2018г. 28.05.2018 “Двуетажна вилна сграда с разположен двоен гараж на приземният етаж„ II-2622 10135.2526.1830 6 гр. Варна, ул. "арх. Ангел Леонкев" №10, по плана на "Свети Никола"
55/10135.2526.461.1/23.05.2018г. 23.05.2018 Жилищна сграда XXIII-2254, 2594 10135.2526.461 32 гр. Варна, ул. "Петър Слабаков" №22, по плана на Ж.К."Бриз"
54//21.05.2018г. 21.05.2018 „ПОДПОРНИ СТЕНИ И ОГРАДИ, като допълващо застрояване" XLIX -174, 343 10135.2563.1828 43 по плана на 21-ви м.р.
53/10135.2723.658.2/18.05.2018г. 18.05.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-658 10135.2723.658 74 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №45, по плана на СО "Ваялар"
52/10135.2564.1667.2/18.05.2018г. 18.05.2018 Жилищна сграда XXII-670 10135.2564.1667 37 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "22-ра" №9 №9, по плана на "Вилна зона"
51/10135.2563.527.3/18.05.2018г. 18.05.2018 Жилищна сграда с гараж XVII-1939 10135.2563.527 44 гр. Варна, ул. "Д-р Стефан Титев" №2, по плана на 21-ви м.р.
50/10135.2556.132.1.19/17.05.2018г. 17.05.2018 Преустройство и промяна предназначение на част от БИСТРО В МАГАЗИН ЗА КОЗМЕТИКА ХХI-23 10135.2556.132 619 гр. Варна, ул. "Брегалница" №34, по плана на 5-ти м.р.
49/10135.2563.1788.1, 10135.2563.1788.2/16.05.2018г. 16.05.2018 Жилищна сграда с гараж и басейн до 100 куб. м. XLII-1788 10135.2563.1788 18 гр. Варна, ул. "Стоян Бъчваров" №6, по плана на Ж.К. "Бриз"
48/10135.2509.75.2/16.05.2018г. 16.05.2018 Пристройка и надстройка на съществуваща сезонна постройка   10135.2509.75 16 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №75, по плана на СО "Телевизионна кула"
47/10135.2520.2151.2/08.05.2018г. 08.05.2018 Преустройство и реконструкция на подпокривно пространство на жилищна сграда XXI-2151 10135.2520.2151 150 по плана на "Вилна зона"
46/10135.2723.288.2/08.05.2018г. 08.05.2018 Вилна сграда с водопроводно и битово канализационни отклонения 288 10135.2723.288 71 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №19, по плана на СО "Ваялар"
45/10135.2557.89.1/03.05.2018г. 03.05.2018 Жилищна сграда VI-9 10135.2557.89 683 гр. Варна, УЛ.ИЛИНДЕН №7, по плана на 2-ри м.р.
44/10135.2520.7124.1/24.04.2018г. 24.04.2018 Жилищна сграда 297 10135.2520.7124 13 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №008, по плана на С.О."Траката-разширение"
43/10135.2522.1136.1, 10135.2522.1136.2/24.04.2018г. 24.04.2018 Жилищна сграда, гараж и подпорни стени XL-876 10135.2522.1136 6 гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
42/10135.2564.939.1/24.04.2018г. 24.04.2018 Вилна сграда XVII-1154 10135.2564.939 50 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "16-та" №12, по плана на "Вилна зона"
41/10135.2564.755.2/16.04.2018г. 16.04.2018 Еднофамилна жилищна сграда IX-1147 10135.2564.755 41 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №289, по плана на "Вилна зона"
40/10135.2517.3987.1/16.04.2018г. 16.04.2018 Жиищна сграда 3987 10135.2517.3987 85 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-3" №987, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
39/10135.2571.348.3/04.04.2018г. 04.04.2018 Жилищна сграда 498 10135.2571.348 19 гр. Варна, ул. "Боян Бъчваров" №39, по плана на КК "Чайка"
38/ 10135.2564.434.1.13/04.04.2018г. 04.04.2018 Преустройство на АПАРТАМЕНТ №11 и таванско помещение с идентификатори 10135.2564.434.1.11, 10135.2564.434.1.12 и пристройка на зимна градина, находящи се във вилна сграда XVII-2778 10135.2564.434 21 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.11-ТА №8, по плана на Вилна зона
37/10135.2566.96.1 /04.04.2018г. 04.04.2018 Преустройство на еднофамилна, вилна сграда - първи етап, VIII-1511а 10135.2566.96 1 гр. Варна, ул. "Сандрово" №11, по плана на м-ст "Старите лозя"
36/10135.2520.460.2/30.03.2018г. 30.03.2018 “Жилищна сграда „ 460 10135.2520.460 162 гр. Варна, ул. ул. "Параскев Пиперов" №27, по плана на СО "Траката"
35/10135.2001.10.2/29.03.2018г. 29.03.2018 Гараж за градинска техника III-1010 10135.2001.10-допълващо застрояване 62 гр. Варна, ул. "Свети Прокопий Варненски" №61Г, по плана на Виница
34/10135.2623.70/29.03.2018г. 29.03.2018 "Еднофамилна жилищна сграда с ограда разположена изцяло в имота на възложителя" LXII-70 10135.2623.70 211 гр. Варна, ул. ул. "Св. Климент Охридски" №134, по плана на СО "Горна Трака"
33/10135.2552.1902.3/23.03.2018г. 23.03.2018 Офис сграда с производство на електронни модули ХХV-1902 "за офис сграда с производство на електронни модули" 10135.2552.1902 238 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
32/10135.2555.1145.1/22.03.2018г. 22.03.2018 Жилищна сграда VI-619 10135.2555.1145 42 гр. Варна, ул. "Светослав Обретенов" №10, по плана на кв. Виница
31/10135.2553.94.1/21.03.2018г. 21.03.2018 Жилищна сграда   10135.2553.94   гр. Варна, УЛ.ПОДВИС №бл.33 вх. В вх.Г, вх.В, вх. Г
30/10135.2723.1208.1/16.03.2018г. 16.03.2018 Жилищна сграда VI-1047 10135.2723.1208 66 гр. Варна, ул. "Българка" №7, по плана на СО "Ваялар"
29/10135.2564.335.1/15.03.2018г. 15.03.2018 Реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда XIV-1495a 10135.2564.335 12 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №235, по плана на ВЗ "Траката"
28/10135.2555.216.1.36/15.03.2018г. 15.03.2018 Банков офис на „УНИКРЕДИТ БУЛБАНК” АД, представляващ преустройство и промяна предназначението I-2955 10135.2555.216 26 гр. Варна, ул. "Дружба" №20, по плана на 23-ТИ М.Р.
27/10135.2558.149.1.389/14.03.2018г. 14.03.2018 Преустройство и промяна на предназначението на "търговски обекти 2.14 с ид. 10135.2558.149.1.25; 2.16 с ид. 10135.2558.149.1.26; 2.18 с ид. 10135.2558.149.1.27; 2.20 с ид. 10135.2558.149.1.28; 2.22 с ид. 10135.2558.149.1.29; 2.24 с ид. 10135.2558.149.1.30; 2.26 с ид. 10135.2558.149.1.31 и 2.28 с ид. 10135.2558.149.1.32, във "ФИТНЕС ЦЕНТЪР", УПИ III-1 "за обществено обслужване" 10135.2558.149 660 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №115, по плана на 6-ти м.р.
26/10135.2553.1851.1/14.03.2018г. 14.03.2018 Жилищна сграда   10135.2553.1851   гр. Варна, УЛ.РОЗА №21
25/10135.2052.318.1, 10135.2052.318.2/12.03.2018г. 12.03.2018 Двуфамилна жилищна сграда /тип "близнак"/ 313 10135.2052.318   гр. Варна, ул. "Съби Великов" №3, по плана на "Виница-север"
24/10135.2558.27.4/12.03.2018г. 12.03.2018 ЕП Жилищен блок   10135.2558.27   гр. Варна, УЛ.ГЛАДСТОН №1, бл.1 вх.Г
23/10135.2575.1206.1/22.02.2018г. 22.02.2018 Жилищна сграда I-727 10135.2575.1206 51 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №2, по плана на кв. Виница.
22/10135.2520.2062.4/19.02.2018г. 19.02.2018 Вилна сграда 2062 10135.2520.2062 128 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
21/10135.2552.2183.1.2/19.02.2018г. 19.02.2018 Промяна предназначение на МАГАЗИН с идентификатор №10135.2552.2183.1.2, находящ се в жилищна сграда в УПИ I-"за озел.", кв.6, по плана на "Жилищна група западно от ВМИ" с идентификатор №10135.2552.2183, ул. "Мир" №89, гр. Варна, в "АВТОСЕРВИЗ". I-"за озел." 10135.2552.2183 6 гр. Варна, ул. "Мир" №89, по плана на "Жилищна група западно от ВМИ"
20/10135.2526.2459.1/19.02.2018г. 19.02.2018 Офис сграда с водопроводно и битово канализационни отклонения ХХII-167, "1553 "за общ. обслужване" 10135.2526.2459 13 гр. Варна, ул. "Преслав Петров" №9, по плана на ЖК "Бриз"
19/10135.2520.278.1/13.02.2018г. 13.02.2018 Жилищна сграда IХ-3303 10135.2520.278 13 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
18/10135.2575.1413.3/12.02.2018г. 12.02.2018 Жилищна сграда с магазин ХІІ-291 10135.2575.1413 37 гр. Варна, №44, по плана на кв. Виница
17/10135.2564.1086.1/07.02.2018г. 07.02.2018 Вила с гараж XIII-1054/УПИ XXVI-1086 нов/ 10135.2564.1086 57 гр. Варна, по плана на Вилна зона
16/10135.2552.3876.1.30/07.02.2018г. 07.02.2018 Преустройство и промяна на предназначение на СКЛАД с идентификатор №10135.2552.3876.1.30, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор №10135.2552.3876, по плана на ЖК « Изгрев» гр. Варна, в «Апартамент №26»   10135.2552.3876   гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
15/10135.2517.5042.1/02.02.2018г. 02.02.2018 Жилищна сграда XII-5042 10135.2517.5042 135 гр. Варна, С.О.МАНАСТИРСКИ РИД БЧД 517-5 №042, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
14/10135.2515.4104.1/26.01.2018г. 26.01.2018 Жилищна сграда, ХІІІ-3900 10135.2515.4104 29 гр. Варна, ул. "Жак Ив Кусто" №4, по плана на СО "Ален мак"
13/10135.2515.4105.1/26.01.2018г. 26.01.2018 Жилищна сграда ХІІ-3899 10135.2515.4105 29 гр. Варна, ул. ул. "Вилхелм Баренц" №5, по плана на СО "Ален мак"
12/10135.2515.3946.2/26.01.2018г. 26.01.2018 Еднофамилна жилищна сграда VI-909 10135.2515.3946 58 гр. Варна, ул. "Никола Вълканов" №4, по плана на СО "Ален мак"
11/10135.2526.2457.2/24.01.2018г. 24.01.2018 Жилищна сграда с магазин ХХVI-167, 1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №202, по плана на Ж.К. "Бриз"
10/10135.2554.142.1/24.01.2018г. 24.01.2018 Преустройство и промяна на предназначението на "Склад за търговия на едро с готови лекарствени средства" с идентификатор №10135.2554.142.1, находяща се в поземлен имот с идентификатор №10135.2554.142, кв.31, 24-ти м.р., ул. "Железни врата" №42, гр. Варна, в "снек бар".   10135.2554.142 31 гр. Варна, ул. "Железни врата" №42, по плана на 24-ти м.р.
9/10135.2520.7239.1/24.01.2018г. 24.01.2018 Съществуваща сграда - жилищна ХІ-399 10135.2520.7239 168 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
8/10135.2559.61.1.22/24.01.2018г. 24.01.2018 Бистро с идентификатор 10135.2559.61.1.22, представляващо промяна на предназначение и преустройство на гараж № 1 / идентификатор № 10135.2559.61.1.10 /, склад в сутеренен етаж / част от идентификатор №10135.2559.61.1.11 /, двоен гараж № 2 / част от идентификатор №10135.2559.61.1.11 / и част от двоен гараж № 3 / част от идентификатор № 10135.2559.61.1.11 / и приобщаването му към съществуващо бистро с идентификатор № 10135.2559.61.1.9 III – 2892 10135.2559.61 20 гр. Варна, ул. "Мадара" №23, по плана на 17-ти м.р.
7/10135.2517.977.1 /22.01.2018г. 22.01.2018 “Вилна сграда „ 977 10135.2517.977   гр. Варна, ул. СО Манастирски рид, БЧД-517 №977, по плана на СО „Бялата чешма и Дъбравата”
6/10135.2526.198.2, 10135.2526.198.3, 10135.2526.198.4, 10135.2526.198.5/22.01.2018г. 22.01.2018 Комплекс жилищни сгради XIV-198 10135.2526.198 14 гр. Варна, ул. "Стефан Самсиев" №8, по плана на ЖК "Бриз"
5/10135.2526.2432.1, 10135.2526.2432.2/18.01.2018г. 18.01.2018 Жилищна сграда и гараж XXII-2884 10135.2526.2432 36 гр. Варна, ул. "Арх. Евгени Дякович" №64, по плана на "Свети Никола"
4/10135.2526.971.3/18.01.2018г. 18.01.2018 Жилищна сграда и ограда XXIII-971 10135.2526.971 53 гр. Варна, ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №13, по плана на кв. "Свети Никола"
3/10135.2571.1253.1/18.01.2018г. 18.01.2018 Ателие с жилище   10135.2571.1253 32 гр. Варна, ул. "Д-р Любен Лазаров" №28, по плана на КК "Чайка"
2/10135.2517.2717.1/18.01.2018г. 18.01.2018 Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда 2238 10135.2517.2717. 45 гр. Варна, по плана на С.О. "Манастирски рид"
1/10135.2557.51.1.2/08.01.2018г. 08.01.2018 "АМБУЛАТОРИЯ за ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА за ПЪРВИЧНА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ по ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА -представляваща промяна предназначение, на апартамент №2, находящ се на втори етаж в жилищна сграда" XI-11 10135.2557.51 676 гр. Варна, ул. "Генерал Скобелев" №86, по плана на 2-ри м.р
160/10135.2551.2136.1/22.12.2017г. 22.12.2017 Жилищна сграда IV-211 10135.2551.2136 19 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
159/10135.2556.323.1/20.12.2017г. 20.12.2017 Обществено - обслужваща сграда - детска градина №12 - "Ян Бибиян"   10135.2556.323   гр. Варна, ул. "Дойран" №9, Актуализация на ТП рег. №99/16.08.2017 г. /корекция на категорията/
158/10135.2515.688.2/20.12.2017г. 20.12.2017 Жилищна сграда XIV-688 10135.2515.688 40 гр. Варна, ул. "Фернандо Магелан" №10, по плана на СО "Ален мак"
157/10135.2560.414.1/18.12.2017г. 18.12.2017 Жилищна сграда   10135.2560.414   гр. Варна, ул. "Феликс Каниц" №12-14
156/10135.2564.134.1/14.12.2017г. 14.12.2017 Жилищна сграда IX-1556 10135.2564.134 7 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.3-ТА №23, по плана на "Вилна зона"
155/10135.2563.63.3/13.12.2017г. 13.12.2017 Жилищна сграда XIX-1062 10135.2563.63 20 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №9, по плана на ЖК "Бриз"
154/10135.2526.686.1.11/11.12.2017г. 11.12.2017 Промяна предназначение на два броя гаражи с идентификатори 10135.2526.686.1.5 и 10135.2526.686.1.6 в ПРОЕКТАНСКО АТЕЛИЕ с идентификатор 10135.2526.686.1.11, находящо се в жилищна сграда в ПИ 1708, кв.52, по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна. 1708 10135.2526.686 52 по плана на "Свети Никола"
153/10135.2517.3992.2/11.12.2017г. 11.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда 2160 10135.2517.3992   гр. Варна, ул. СО "Бялата чешма и Дъбравата" 2 №160, по плана на СО "Бялата чешма и Дъбравата"
152/10135.2508.685.1/11.12.2017г. 11.12.2017 Жилищна сграда и сградни отклонения: водопроводно канализационно /за битова канализация/ и канализационно /за дъждовна канализация/, гр. Варна. I-685 10135.2508.685 33 гр. Варна, ул. "Мир" №114, по плана на СО "Сотира"
151/10135.2526.1833.4, 10135.2526.1833.5, 10135.2526.1833.6/05.12.2017г. 05.12.2017 Жилищна сграда с гараж III-1539 10135.2526.1833 52 гр. Варна, УЛ.АРХ.СТЕФАН ВЕНЕДИКТ ПОПОВ №61, по плана на "Свети Никола"
150/10135.2526.1782.1/05.12.2017г. 05.12.2017 Жилищна сграда XIX-2710=1410 10135.2526.1782 51 гр. Варна, ул. ул. "арх. Стефан Венедикт Попов" №41, по плана на "Свети Никола"
149/10135.2520.2160.2, 10135.2520.2160.4/05.12.2017г. 05.12.2017 Вилна сграда   10135.2520.2160   по плана на СО "Траката"
148/10135.2564.53.3/05.12.2017г. 05.12.2017 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап VI-1601 10135.2564.53 10 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "4-та" №35, по плана на "Вилна зона"
147/10135.2552.3927.1/29.11.2017г. 29.11.2017 Преустройство и промяна на предназначение на част от сграда с обществено предназначение с идентификатор 10135.2552.3927.1 в ЖИЛИЩНА ЧАСТ - находящ се в УПИ IX ( ид.10135.2552.3927), кв.6 по плана на “ Жилищна група западно от болничен комплекс ” , гр. Варна, с административен адрес: ул. “ Мир ” №75, гр. Варна. IX 10135.2552.3927 6 гр. Варна, ул. "Мир" №75, по плана на “ жилищна група западно от болничен комплекс ”
146/10135.2508.1394.6/29.11.2017г. 29.11.2017 Многофамилна жилищна сграда с гаражи и паркинг VII-493 10135.2508.1394 31 гр. Варна, ул. "Проф. Фриц Цвики" №6, по плана на СО "Сотира"
145/10135.2520.6089.1/27.11.2017г. 27.11.2017 Еднофамилна жилищна сграда с допълващо застрояване VI-6089 10135.2520.6089 112 гр. Варна, ул. "Георги Божков" №5, по плана на СО "Траката"
144/10135.2557.265.1/27.11.2017г. 27.11.2017 Жилищна сграда   10135.2557.265   гр. Варна, №4
143/10135.2554.119.1/22.11.2017г. 22.11.2017 Жилищна сграда VIII-3299 10135.2554.119   гр. Варна, ул. "Железни врата" №29, по плана на 24-ти м.р.
142/10135.2522.1100.1/22.11.2017г. 22.11.2017 Вилна сграда - еднофамилна   10135.2522.1100   гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
141/10135.2522.1058.1/22.11.2017г. 22.11.2017 Жилищна сграда IV-1058 10135.2522.1058 14 гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522-1" №058, по плана на СО "Акчелар"
140/10135.2564.387.3/15.11.2017г. 15.11.2017 Работилница за хранителни продукти и полуфабрикати XXVII-387/1487/ 10135.2564.387 22 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
139/10135.2553.333.1/14.11.2017г. 14.11.2017 Надстройка на жилищна сграда XVI-887 10135.2553.333 48 гр. Варна, ул. "Карамфил" №26, по плана на 25-ти м.р.
138/10135.2520.589.1/14.11.2017г. 14.11.2017 Едноетажна жилищна сграда с мансарден етаж ХІІ-589 10135.2520.589 166 гр. Варна, ул. "Пандели Кисимов" №24, по плана на "Траката"
137/10135.2520.3268.3/14.11.2017г. 14.11.2017 Едноетажна вилна сграда XVI-3268 10135.2520.3268 12 гр. Варна, ул. "Юрдан Ненов" №3, по плана на СО "Траката"
136/ 10135.2575.1612.4/09.11.2017г. 09.11.2017 Многофамилна жилищна сграда І-51 10135.2575.1612 19 гр. Варна, ул. "Горска" №6, по плана на „Виница“
135/10135.2052.314.1/06.11.2017г. 06.11.2017 Жилищна сграда XXIII-314 10135.2052.314 47 гр. Варна, ул. "Албена" №37, по плана на СО " Виница север"
134/10135.2723.177.4/27.10.2017г. 27.10.2017 Жилищна сграда 1409 10135.2723.177 74 гр. Варна, ул. "Св. Климент Охридски" №69, по плана на "Траката"
133/10135.2562.206.2.18/27.10.2017г. 27.10.2017 Преустройство и промяна на предназначението на магазин с идентификатор 10135.2562.206.2.16 и "обект за спортни и развлекателни дейности с идентификатор 10135.2562.206.2.15 в "амбулатория за групова практика за първична медицинска помощ по дентална медицина" с идентификатор 10135.2562.206.2.18, находящи се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ II-2650, кв.28, /идентификатор 10135.2562.206/, по плана на 19-ти м.р., ЖК "Чайка" бл.201, ет.1, гр. Варна. II-2650 10135.2562.206 28 гр. Варна, ул. ЖК "Чайка" бл.201, ет.1, по плана на 19-ти
132/10135.2723.1192.2/25.10.2017г. 25.10.2017 Гараж I-773 10135.2723.1192 /10135.2723.773/ 89 гр. Варна, по плана на С.О. "Ваялар"
131/10135.2522.925.2 /20.10.2017г. 20.10.2017 Пристройка и надстройка на едноетажна масивна сграда   10135.2522.925   гр. Варна, ул. СО "Акчелар 522" №925, по плана на с.о”Акчелар”
130/10135.2526.345.2/18.10.2017г. 18.10.2017 Жилищна сграда - I-ви етап ХХI-873 10135.2526.345 5 гр. Варна, ул. "Преслав Петров" №32, по плана на ЖК "Бриз"
129/10135.2623.878.3/18.10.2017г. 18.10.2017 Еднофамилна жилищна сграда 878 10135.2623.878 172/стар 193/ гр. Варна, ул. "Безмер" №49, по плана на СО "Горна Трака"
128/10135.2520.7228.1/18.10.2017г. 18.10.2017 Жилищна сграда XXVIII-2149 10135.2520.7228 152 гр. Варна, ул. "Драган Данаилов" №131, по плана на СО "Траката"
127/10135.2520.7196.1/16.10.2017г. 16.10.2017 Еднофамилна жилищна сграда 5622 10135.2520.7196 157 ул. "Васил Стоилов" №68, по плана на СО "Траката"
126/10135.2508.18.4/10.10.2017г. 10.10.2017 Гараж XII-18 10135.2508.18 2 гр. Варна, по плана на "Сотира"
125/10135.2723.640.4/10.10.2017г. 10.10.2017 Пристройка - Гараж, към вилна сграда   10135.2520.1727 99 ул. "Веселин Ханчев" №4, по плана на СО "Траката"
124/10135.2723.640.3/10.10.2017г. 10.10.2017 Вилна сграда 1727 10135.2723.640 99 гр. Варна, ул. "Веселин Ханчев" №4, по плана на "Траката"
123/10135.2575.677.1/10.10.2017г. 10.10.2017 Жилищна сграда на един етаж 547 10135.2575.677 14 гр. Варна, по плана на кв.Виница
122/10135.2552.3876.1.28/03.10.2017г. 03.10.2017 Преустройство и промяна на предназначение на магазин с идентификатор №10135.2552.3876.1.28, находящ се в жилищна сграда в ПИ с идентификатор №10135.2552.3876, по плана на кв. Изгрев гр. Варна, в «Апартамент»   10135.2552.3876   гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
121/10135.2517.1586.1/02.10.2017г. 02.10.2017 Жилищна сграда 1586 10135.2517.1586 85 гр. Варна, ул. СО "Манастирски рид, БЧД 517-1" №586, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
120/10135.2512.384.1/02.10.2017г. 02.10.2017 Вилна сграда 384 10135.2512.384   гр. Варна, ул. "Марс" №65, по плана на "Перчемлията"
119/10135.2512.463.2/02.10.2017г. 02.10.2017 Вилна сграда 463 10135.2512.463   гр. Варна, ул. "Марс" №34, по плана на "Перчемлията"
118/10135.2564.1119.4 и 10135.2564.1119.5/27.09.2017г. 27.09.2017 Еднофамилна, вилна сграда и допълващо застрояване: Постройка за отоплителни материали и инвентар - I етап XXV-1119 10135.2564.1119 58 гр. Варна, ул. "Вилна зона" ул. "27-ма" №6, по плана на "Вилна зона"
117/10135.2552.1891.2/27.09.2017г. 27.09.2017 Жилищна сграда XVI-1891 10135.2552.1891 234 гр. Варна, ул. "Латинка" №99, по плана на ЖК "Изгрев"
116/10135.2526.1049.3/20.09.2017г. 20.09.2017 Жилищна сграда XI-1383 10135.2526.1049 19 гр. Варна, ул. "Сирма войвода" №141А, по плана на "Свети Никола"
115/10135.2560.146.3.24/20.09.2017г. 20.09.2017 ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ - МАГАЗИН, представляващ промяна предназначение на офис с ид. 10135.2560.146.3.24, находяща се в партера на жилищна сграда в УПИ VIII-2560.146=14, кв.34, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна. VIII-2560.146=14 10135.2560.146 34 по плана на 18-ти м.р.
114/10135.2517.1781.1/18.09.2017г. 18.09.2017 Жилищна сграда 2135 10135.2517.1781 76 гр. Варна, С.О.МАНАСТИРСКИ РИД 517-1 №781, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
113/10135.2522.264.6/18.09.2017г. 18.09.2017 “Жилищна сграда „ ХІХ-387 10135.2522.264 23 гр. Варна, С.О.АКЧЕЛАР 522 №264, по плана на ”Акчелар”,
112/10135.2575.476.1/11.09.2017г. 11.09.2017 Жилищна сграда XII-216 10135.2575.476 31 гр. Варна, УЛ.ГЛАРУС №14, по плана на кв.Виница
111/10135.2515.2170.2/11.09.2017г. 11.09.2017 Жилищна сграда XXII-2170 10135.2515.2170 65 гр. Варна, по плана на СО Ален мак"
110/10135.2509.329.2/11.09.2017г. 11.09.2017 Еднофамилна вилна сграда 329 10135.2509.329 19 гр. Варна, ул. СО "Телевизионна кула 509" №329, по плана на СО "Телевизионна кула"
109/10135.2052.37.1/07.09.2017г. 07.09.2017 Масивна жилищна сграда на един етаж с частична маза   10135.2052.37   гр. Варна, ул. "Ахат" №16
108/10135.2575.1123.4.1/25.08.2017г. 25.08.2017 "Промяна предназначение на АТЕЛИЕ А0 /Ид. №10135.2575.1123.4.1/ в жилище /апартамент/ А0, в жилищна сграда, находяща се в УПИ III-854, кв.41, кв. Виница, гр. Варна на ул. "Ангел Главчев" №36" III-854 10135.2575.1123 41 гр. Варна, ул. "Ангел Главчев" №36, по плана на кв. Виница
107/10135.2562.4.1/25.08.2017г. 25.08.2017 Съществуващ строеж "Жилищна сграда"   10135.2562.4   гр. Варна, ЖК "Чайка" бл.2 вх.А, по плана на ЖК "Чайка"
106/10135.2553.122.1/24.08.2017г. 24.08.2017 Обслужващ обект   10135.2553.122 21 гр. Варна, ул. "Прилеп" №42а, по плана на 25-ти м.р.
105/10135.2559.261.1.14/24.08.2017г. 24.08.2017 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор №10135.2559.261.1.14/, находящ се на I етаж в жилищна сграда в УПИ I -6421 /ПИ 10135.2559.261/, кв.30, по плана на 17-ти м.р., гр. Варна с административен адрес ул. "Мадара" №22 в "Самостоятелна извънболнична медико - диагностична лаборатория". I -6421 10135.2559.261 30 гр. Варна, ул. "Мадара" №22, по плана на 17-ти м.р.
104/10135.2562.40.1/22.08.2017г. 22.08.2017 Жилищна сграда   10135.2562.40   гр. Варна, кв. Чайка бл.58, по плана на ЖК "Чайка"
103/10135.2556.243.1.1/18.08.2017г. 18.08.2017 "Преустройство и промяна предназначение на жилище /с идентификатор 10135.2556.243.1.1/ находящо се на първи етаж в жилищна сграда на ул. "Тракия" №61, УПИ XIV, кв.992, по плана на 5-ти м.р., гр. Варна в КАБИНЕТИ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА" XIV 10135.2556.243 992 гр. Варна, УЛ.ТРАКИЯ №61, по плана на 5-ти м.р.
102/10135.2723.1192.1/18.08.2017г. 18.08.2017 Жилищна сграда I-773 10135.2723.1192 89 гр. Варна, ул. "Володя Вълчев" №67, по плана на СО "Ваялар"
101//18.08.2017г. 18.08.2017 Вилна сграда 3198 10135.2515.3198 77 гр. Варна, ул. "Асен Брусев" №25а, по плана на СО "Ален мак"
100/10135.2575.195.1, 10135.2575.195.2/16.08.2017г. 16.08.2017 Жилищна сграда ХІ-282 10135.2575.195 21а гр. Варна, ул. "Петрич" №22, по плана на „Виница“
99/10135.2556.323.1/16.08.2017г. 16.08.2017 Обществено обслужваща сграда - детска градина ДГ №12 Ян Бибиян   10135.2556.323   гр. Варна, ул. "Дойран" №9
98//16.08.2017г. 16.08.2017 Жилищна сграда на два етажа 3476 10135.2623.4121 209 гр. Варна, ул. "Кирил Христов" №11, по плана на "Траката"
97/10135.2557.317.3.3/16.08.2017г. 16.08.2017 Преустройство и промяна предназначение на избено помещение /ид. №10135.2557.317.3.2/, находящо се в сутерена и преустройство на първи етаж от заведение за бърза закуска /ид. №10135.2557.317.3.1/|, находящи се в част от сграда в УПИ VIII-8, кв.699, 2-ри м.р., гр. Варна /ПИ с ид.№10135.2557.317/ с цел обособяване на Заведение за бързо обслужване /фаст фуудс/ УПИ VIII-8 10135.2557.317.3.3 кв.699 гр. Варна, ул. "Осми Приморски полк" №81 ет.1, по плана на 2-ри м.р
96/10135.2564.525.4/16.08.2017г. 16.08.2017 Жилищна сграда и постройка за инвентар II-1236А 10135.2564.525 28 гр. Варна, ул. "Вилна зона", "24-та" №4, по плана на "Вилна зона"
95/10135.2526.1805.1/16.08.2017г. 16.08.2017 Еднофамилна жилищна сграда III-2945=941/ч/ 10135.2526.1805 61 гр. Варна, ул. арх. Стефан Венедикт Попов №6, по плана на "Свети Никола"
94/10135.2575.1802.6/14.08.2017г. 14.08.2017 Магазин за плодове и зеленчуци V-418 10135.2575.1802 44 гр. Варна, ул. Цар Борис III №34, по плана на „Виница“
93/10135.2575.1530.1/21.07.2017г. 21.07.2017 Жилищна сграда ХХIV– 689, 688а, 680 10135.2575.1530 6 ул. "Св. Прокопий Варненски" №5А, по плана на кв.Виница
92/10135.2526.112.3/21.07.2017г. 21.07.2017 Жилищна сграда VIII-1103 10135.2526.112 24 гр. Варна, ул. Д-р Любен Попов №39, по плана на Ж.К. "Бриз"
57/ 10135.2557.117.5/19.07.2017г. 19.07.2017 Жилищна сграда   10135.2557.117   гр. Варна, ул. "Генерал Скобелев" №31
91/10135.2522.633.2/17.07.2017г. 17.07.2017 Еднофамилна жилищна сграда 116 10135.2522.633 9 гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
90/10135.2552.3854.1/13.07.2017г. 13.07.2017 Жилищна сграда IХ – 3854 10135.2552.3854 232 по плана на ЖК "Изгрев"
89/ 10135.2554.471.1/10.07.2017г. 10.07.2017 Жилищна сграда   10135.2554.471   гр. Варна, УЛ.ПЕТЪР РАЙЧЕВ №бл.1 вх.Г
88/10135.2575.1831.1/07.07.2017г. 07.07.2017 Жилищна сграда VI – 256 10135.2575.1831 32 гр. Варна, ул. Хоризонт-Виница №1, по плана на кв.Виница
87/10135.2623.4196.1/07.07.2017г. 07.07.2017 Ателие ХIV – 4196 "за общ. обсл." 10135.2623.4196 195 по плана на СО "Горна Трака"
86/10135.2623.800.2/07.07.2017г. 07.07.2017 Жилищна сграда ХVII – 800 10135.2623.800 196 по плана на "Горна Трака"
85/10135.2520.7034.1=10135.2520.218.2/06.07.2017г. 06.07.2017 Двуетажна жилищна сграда 218 10135.2520.7034   по плана на СО "Траката"
84/10135.2575.844.6/30.06.2017г. 30.06.2017 Жилищна сграда VIII-683 10135.2575.844 6 гр. Варна, ул. "Константин Павлов" №18, по плана на кв.Виница
83/10135.2575.1757.3/30.06.2017г. 30.06.2017 Жилищна сграда XXVII-115 10135.2575.1757 20 гр. Варна, ул. "Горска" №8, по плана на кв.Виница
82/10135.2554.121.2.4/30.06.2017г. 30.06.2017 Апартамент /жилище/ предст. промяна на предн. на склад Х-3298 10135.2554.121 19 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р.
81/10135.2573.299.3.326, 10135.2573.299.3.327,10135.2573.299.3.328,10135.2573.299.3.329/29.06.2017г. 29.06.2017 Преустройство и промяна на предназначението на "самостоятелен обект за обществено хранене - РЕСТОРАНТ" с идентификатор №10135.2573.299.3.318, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХХI-152, 153, 154, 155, кв.12, /идентификатор 10135.2573.299/ по плана на КК "Чайка, вход 4, на партерен и първи етаж и под вход 3 - на подземен етаж, първи подземен и втори подземен етаж в "ЧЕТИРИ БРОЯ АПАРТАМЕНТИ И РЕСТОРАНТ" ХХI-152, 153, 154, 155 10135.2573.299 12 гр. Варна, по плана на КК "Чайка", вх. 4
80/ 10135.2573.354.2/29.06.2017г. 29.06.2017 Жилищна сграда XXXIII-820 10135.2573.354 12 гр. Варна, ул. Станко Вълчанов №11, по плана на КК "Чайка"
79/10135.2573.243.6/29.06.2017г. 29.06.2017 Жилищна сграда XXXIV-144"за жил. строит." 10135.2573.243 12 гр. Варна, ул. Боян Бъчваров №158, по плана на КК "Чайка"
78/10135.2522.263.7.9/23.06.2017г. 23.06.2017 Промяна на предназначение на ателие №1 в жилищен апартамент 263 10135.2522.263 23 гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
77/10135.2520.7067.1/23.06.2017г. 23.06.2017 Еднофамилна жилищна сграда II-7067 10135.2520.7067 161 по плана на СО "Траката"
76/10135.2575.527/23.06.2017г. 23.06.2017 Жилищна сграда XVIII-195 10135.2575.527.1 34a гр. Варна, ул. "Черно море" №28, по плана на кв.Виница
75/10135.2564.1215.4/23.06.2017г. 23.06.2017 Вилна сграда III-13864в 10135.2564.1215 73 гр. Варна, по плана на ВЗ "Траката"
74/ 10135.2575.1001.5/22.06.2017г. 22.06.2017 Жилищна сграда XIV-754=II-584 10135.2575.1001 45 гр. Варна, ул. "Сава Геренов" №13, по плана на кв. Виница
73/10135.2522.711.2/20.06.2017г. 20.06.2017 Надстройка на съществуваща вилна сграда VIII-711 10135.2522.711 32 гр. Варна, по плана на СО "Акчелар"
72/10135.2575.1877.1/20.06.2017г. 20.06.2017 Жилищна сграда VIII-270 10135.2575.1877 34a гр. Варна, ул. "Корал" №8, по плана на кв.Виница
71/10135.2510.2027.2/20.06.2017г. 20.06.2017 Жилищна сграда   10135.2510.2027   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
70/10135.2522.2113.2, 10135.2522.2113.3/20.06.2017г. 20.06.2017 Жилищна сграда от две тела - първи етап със сградно водопроводно отклонение Х-2876 10135.2522.2113 123 гр. Варна, ул. "Перуника" №34 вх.А и вх.Б, по плана на ЖК „Изгрев”
69/10135.2552.2560.1/13.06.2017г. 13.06.2017 Жилищна сграда с ателие 3803 10135.2552.2560   гр. Варна, по плана на ЖК „Изгрев”
68/10135.2575.1647.1.5/13.06.2017г. 13.06.2017 Фурна за топли закуски- предст. промяна предн. на магазин XV-424 10135.2575.1647 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница
67/10135.2563.647.2, 10135.2563.647.3/09.06.2017г. 09.06.2017 Жилищни сгради ХХIV-6, 7 10135.2563.647 24 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
66/10135.2575.605.2/09.06.2017г. 09.06.2017 Гараж XVIII-134 10135.2575.605 21 гр. Варна, ул. "Венчан" №15, по плана на кв.Виница
65/10135.2515.961.3/08.06.2017г. 08.06.2017 Сграда за ваканционно обитаване 961 10135.2515.961 67 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
64/10135.2560.218.1.26/07.06.2017г. 07.06.2017 Кафе сладкарница предст. преустройство и промяна на предн. е на магазин и кафене в жил. сграда XII-4 10135.2560.218 47 гр. Варна, ул. "Феликс Каниц" №11, по плана на 18-ти м.р.
63/10135.2557.22.3.37, 10135.2557.22.3.38/07.06.2017г. 07.06.2017 Преустройство и промяна на предназначение на тавански помещения №1,2,3 в две жилища   10135.2557.22.3   гр. Варна, БУЛ.ЧАТАЛДЖА №99 вх.Г
62/10135.2556.38.7.27/07.06.2017г. 07.06.2017 Амбулатория за първична медицинска помощ - предст. преустр. и промяна на предн.-е на апартамент №18 и преустр. на амбулатория.   10135.2556.38.7   гр. Варна, УЛ.ЦАРЕВЕЦ №55вх.Б ет.1
61/10135.2556.183.3/07.06.2017г. 07.06.2017 Апартамент №3 - предст. промяна на пред-е на ателие за творч. дейност №3 на втори етаж в жил. сграда V-12 10135.2556.183 621 гр. Варна, ул. "Битоля" №37, по плана на 5-ти м.р.
60/ 10135.2515.3461.1/01.06.2017г. 01.06.2017 Вилна сграда   10135.2515.3461   гр. Варна, ул. "Петър Попов" №48А, по плана на СО "Ален мак"
59/10135.2515.3707.3/19.05.2017г. 19.05.2017 Жилищна сграда XIX-3707 10135.2515.3707 2 гр. Варна, ул. "Фернандес де Кирос" №1, по плана на СО "Ален мак"
58/10135.2510.669.2/19.05.2017г. 19.05.2017 Вилна сграда   10135.2510.669   по плана на СО "Добрева чешма"
56/ 10135.2520.7169.1/19.05.2017г. 19.05.2017 Вилна сграда XIV-189 10135.2520.7169 219 по плана на СО "Траката"
55/ 10135.2563.122.2/17.05.2017г. 17.05.2017 Жилищна сграда 1816а 10135.2563.122 36 гр. Варна, по плана на "Свети Никола"
54/10135.2510.1590.1, 10135.2510.1590.2/12.05.2017г. 12.05.2017 Еднофамилна жилищна сграда   10135.2510.1590   гр. Варна, по плана на СО "Добрева чешма"
53/10135.2551.572.3/12.05.2017г. 12.05.2017 Ателие 898 10135.2551.572   гр. Варна, ул. "Райска ябълка" №22, по плана на "Франга дере и Кокарджа"
52/10135.2510.864.1/11.05.2017г. 11.05.2017 Вилна сграда 864 10135.2510.864 66 гр. Варна, ул. "Вулкан" №5, по плана на СО "Добрева чешма"
51/10135.2517.590.1/04.05.2017г. 04.05.2017 Вилна сграда IX-590 "за жил. стр." 10135.2517.590 46 по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
50/10135.2623.8871.1/04.05.2017г. 04.05.2017 Еднофамилна жилищна сграда с гараж   10135.2623.8871 211 ул. "Константин Преславски" №11, по плана на СО "Горна Трака"
49/10135.2515.3912.2/04.05.2017г. 04.05.2017 Еднофамилна жилищна сграда III-550 10135.2515.3912 42 гр. Варна, ул. "Менданя де Нейра" №23, по плана на СО "Ален мак"
48/10135.2564.42.3/03.05.2017г. 03.05.2017 Сграда с ваканционни жилища XIII-1612=ПИ 3056 10135.2564.42 5 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
47/10135.2515.285.3/03.05.2017г. 03.05.2017 Вилна сграда   10135.2515.285   гр. Варна, по плана на "Ален мак"
46/10135.2515.285.2/03.05.2017г. 03.05.2017 Вилна сграда   10135.2515.285   гр. Варна, по плана на "Ален мак"
45/10135.2553.204.1/28.04.2017г. 28.04.2017 Масивна жилищна сграда VIII-262 10135.2553.204 39 гр. Варна, УЛ.ДЕТЕЛИНА №3, по плана на 25-ти м.р.
44/10135.2517.1466.1, 10135.2517.1466.2/28.04.2017г. 28.04.2017 Двуетажна жилищна сграда и масивен гараж върху подземно ниво. 1466 10135.2517.1466   гр. Варна, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
43/10135.2564.887.1, 10135.2564.887.2/26.04.2017г. 26.04.2017 Вилна сграда XXXV-1097А 10135.2564.887 48 гр. Варна, по плана на „Вилна зона"
42/10135.2510.113.1/24.04.2017г. 24.04.2017 Двуфамилна жилищна сграда на два етажа XIV-113 10135.2510.113 6 гр. Варна, ул. "Самара" №12, по плана на СО "Добрева чешма"
41/10135.2515.946.3, 10135.2515.946.4/21.04.2017г. 21.04.2017 Двуетажна вилна сграда и гараж IX-946 10135.2515.946 66 по плана на СО "Ален мак"
40/10135.2553.198.1.16/12.04.2017г. 12.04.2017 Промяна предназначение на магазин в "заведение за бърза закуска", находящо се на първи етаж в жилищна сграда XIII-258 10135.2553.198 39 гр. Варна, УЛ.КАРАМФИЛ №34, по плана на 25-ти м.р.
39/10135.2520.1955.3/11.04.2017г. 11.04.2017 Вилна сграда III-1955 10135.2520.1955 106 по плана на СО "Траката"
38/10135.2563.374.1.14/07.04.2017г. 07.04.2017 Търговски обект - магазин - представляващ промяна на предназначение на аптека, находяща се в партера на жилищна сграда. LIII-2492=374 10135.2563.374 50 по плана на 21-ви м.р.
37/10135.2559.206.1.14/07.04.2017г. 07.04.2017 Преустройство и промяна на предназначение на складово помещение №2 в апартамент. II-6422, 6423 10135.2559.206 30 УЛ.МАДАРА №20а, по плана на 17-ти м.р.
36/10135.2564.905.5/06.04.2017г. 06.04.2017 Жилищна сграда XVI-1117A 10135.2564.905 48 по плана на „Вилна зона"
35/10135.2564.596.1/06.04.2017г. 06.04.2017 Вилна сграда II-1221 10135.2564.596 31 гр. Варна, по плана на Вилна зона "Траката"
34/10135.2575.37.1.5/06.04.2017г. 06.04.2017 Жилище представляващо промяна предназначение и преустройство на използваем тавански етаж XXI-8 10135.2575.37 17 гр. Варна, ул. "Христо Каварналиев" №12, по плана на кв.Виница
33/10135.2563.335.1.44/03.04.2017г. 03.04.2017 Промяна предназначение на офис №6, находящо се на етаж 1 в жилищна сграда в жилище IV-2075в=335 10135.2563.335 49 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
32/10135.2723.461.6/31.03.2017г. 31.03.2017 Вилна сграда -I - ви етап 461 10135.2723.461 95 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
31/10135.2563.435.1/30.03.2017г. 30.03.2017 Жилищна сграда, водопроводно и канализационно отклонение XLVIII-435 10135.2563.435 42 гр. Варна, УЛ.Д-Р КИРИЛ ЙОРДАНОВ №39, по плана на 21-ви м.р.
30/10135.2563.700.1/30.03.2017г. 30.03.2017 Жилищна сграда XXVIII-352 10135.2563.700 50 гр. Варна, ул. "128" №6, по плана на 21-ви м.р. /ЖК Бриз - юг/
29/10135.2723.788.1/30.03.2017г. 30.03.2017 Вилна сграда 3293 10135.2723.788 96 гр. Варна, по плана на "Траката"
28/10135.2552.1705.1/30.03.2017г. 30.03.2017 Еднофамилна жилищна сграда XIII-3975 10135.2552.1705 244 гр. Варна, по плана на ЖК "Изгрев"
27/10135.2558.1.2.73/30.03.2017г. 30.03.2017 Апартамент - жилище - предст. преустройство и промяна на предн-е на ателие №4 в партера на жил. сграда   10135.2558.1 637 гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30 вх. Д, по плана на 6-ти м.р.
26/10135.2022.12.1/22.03.2017г. 22.03.2017 Жилищна сграда IV-12 10135.2022.12 61 гр. Варна, ул. „Свети Мина” №9, по плана на кв.Виница
25/10135.2510.165.2/20.03.2017г. 20.03.2017 Вилна сграда 165 10135.2510.165   гр. Варна, ул. "Орфей" №148, по плана на СО "Добрева чешма"
24/10135.2575.11.3/17.03.2017г. 17.03.2017 Гараж-пристройка към жилищна сграда IX-520 10135.2575.11 15 гр. Варна, ул. "Христо Каварналиев" №5, по плана на кв. Виница
23/10135.2575.11.1.3/17.03.2017г. 17.03.2017 Втори етап от строителство на еднофамилна жилищна сграда IX-520 10135.2575.11 15 гр. Варна, ул. "Христо Каварналиев" №5, по плана на кв.Виница
22/10135.2723.553.2/17.03.2017г. 17.03.2017 Вилна сграда 553 10135.2723.553 96 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
21/10135.2575.2041.1/14.03.2017г. 14.03.2017 Жилищна сграда   10135.2575.2041   гр. Варна, ул. "Делфин" №6, по плана на кв.Виница
20/10135.2575.329.2/10.03.2017г. 10.03.2017 Жилищна сграда XXVIII-329 10135.2575.329 27 гр. Варна, ул. "Александър Кръстев” №16, по плана на Виница
19/10135.2556.103.1.5/09.03.2017г. 09.03.2017 Промяна на предназначение на "Ателие" №5 в Жилище IV-11 10135.2556.103 625 гр. Варна, ул. "Тодор Димов" №35, по плана на 5-ти м.р.
18/10135.2564.933.2, 10135.2564.933.3/07.03.2017г. 07.03.2017 Сграда за сезонно ползване XIII-1111 10135.2564.933 49 гр. Варна, по плана на „Вилна зона"
17/10135.2623.8923.1/01.03.2017г. 01.03.2017 Жилищна сграда XV-8923 10135.2623.8923 202 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
16/10135.2526.1535.1/01.03.2017г. 01.03.2017 Жилищна сграда VI-1570 10135.2526.1535 53 гр. Варна, по плана на "Свети Никола"
15/101365.2515.906.1/13.02.2017г. 13.02.2017 Жилищна сграда 906 101365.2515.906   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
14/10135.2555.26.42/07.02.2017г. 07.02.2017 Учебен корпус   10135.2555.26   гр. Варна, ул. "Студентска" №1-ТУ
13/10135.2555.26.20/07.02.2017г. 07.02.2017 Лаборатория ПНИЛ по РСС   10135.2555.26   гр. Варна, ул. "Студентска" №1-ТУ
12/10135.2554.43.4/07.02.2017г. 07.02.2017 Студентско общежитие - блок 18   10135.2554.43   гр. Варна, ул. "Дубровник" №бл.18, по плана на 24-ти м.р.
11/10135.2526.1190.1/03.02.2017г. 03.02.2017 Еднофамилна жилищна сграда I-1190 10135.2526.1190 17 гр. Варна, ул. "Атанас Несторов" №15, по плана на "Свети Никола"
10/10135.2575.1736.1.21/03.02.2017г. 03.02.2017 Апартамент, предст. промяна предназначение на таванско складово помещение №2, находящо се на 4-ти ет. в жилищна сграда. XXIII-434 10135.2575.1736 10 гр. Варна, ул. "Свети Димитър Солунски" №7А, по плана на Виница
9/10135.2558.149.1.388/03.02.2017г. 03.02.2017 Банков филиал - предст. преустр. и промяна предн. на магазини , находящи се в партера на сграда за обществено обслужване. III-1 "за общ. обсл." 10135.2558.149 660 гр. Варна, БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №115, по плана на 6-ти м.р.
8/10135.2517.862.1/01.02.2017г. 01.02.2017 Вилна сграда   10135.2517.862   гр. Варна, ул. СО Манастирски рид, БЧД 517 №862, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чещма и Дъбравата", гр. Варна
7/10135.2564.61.1/30.01.2017г. 30.01.2017 Еднофамилна жилищна сграда XIII-61 10135.2564.61 2 гр. Варна, ул. арх. Манол Йорданов №12, по плана на "Вилна зона"
6/10135.2560.272.1.9/20.01.2017г. 20.01.2017 Апартамент - жилище предст. промяна предназначение на ателие №1, находящ се на 2-ри ет. в жилищна сграда Х-10 10135.2560.272 21 гр. Варна, ул. Васил Друмев №27, по плана на 18-ти
5/10135.2557.94.1.5/16.01.2017г. 16.01.2017 Медицинска лаборатория и кабинет по дентална медицина с ренгенова уредба за секторни дентографии представляващи преустройство и промяна предназначение на кабе бар. I-1 10135.2557.94 683 гр. Варна, ул. "Илинден" №1, по плана на 2-ри м.р.
4/10135.2563.1825.1/09.01.2017г. 09.01.2017 Жилищна сграда XXXVIII-27 10135.2563.1825 19 гр. Варна, ул. Осми Приморски полк №158, по плана на ЖК "Бриз"
3/10135.2526.921.2/03.01.2017г. 03.01.2017 Допълващо застрояване - гараж IV-921 10135.2526.921 59 гр. Варна, по плана на "Свети Никола"
2/10135.2526.956.2/03.01.2017г. 03.01.2017 Жилищна сграда 1997 10135.2526.956 60 гр. Варна, ул. "Георги Ганев" №3, по плана на кв. "Свети Никола"
1/10135.2517.2816.1, 10135.2517.2816.2/03.01.2017г. 03.01.2017 Жилищна сграда №1 и жилищна сграда №2 XXXVIII-2816 10135.2517.2816 59 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чещма и Дъбравата", гр. Варна
192//23.12.2016г. 23.12.2016 Жилищна сграда III-2865 10135.2526.2862.1 47 ул. „арх. Торос Тороманян“ №4, по плана на Свети Никола
191//23.12.2016г. 23.12.2016 Жилищна сграда IV-2616 10135.2526.2616.1 47 ул. „арх. Торос Тороманян“ №6, по плана на Свети Никола
190//22.12.2016г. 22.12.2016 Жилищна сграда   10135.2526.1473.2 14 ул. „Манол Йорданов“ №51, по плана на Свети Никола
189//15.12.2016г. 15.12.2016 Съществуваща постройка VII-34 10135.2552.34.1 39 по плана на ЖК „Изгрев“
188//14.12.2016г. 14.12.2016 Жилищна сграда V-3181 10135.2554.470.1 36 ул. „Петър Райчев“ №12, по плана на 24-ти м.р.
187//13.12.2016г. 13.12.2016 Жилищна сграда жилище III-1016 10135.2575.1567.4.4   ул. Делфин“ №3, по плана на кв. Виница
186//13.12.2016г. 13.12.2016 Жилищна сграда жилище III-1016 10135.2575.1567.4.3   ул. Делфин“ №3, по плана на кв. Виница
185//13.12.2016г. 13.12.2016 Жилищна сграда жилище III-1016 10135.2575.1567.4.2   ул. Делфин“ №3, по плана на кв. Виница
184//13.12.2016г. 13.12.2016 Жилищна сграда жилище III-1016 10135.2575.1567.4.1   ул. Делфин“ №3, по плана на кв.Виница
183//06.12.2016г. 06.12.2016 Двуетажна жилищна сграда   10135.2520.7141.2   по плана на СО Траката
182//02.12.2016г. 02.12.2016 Жилищна сграда ХХVІ-761 10135.2575.1011.5 45 по плана на кв. Виница
181//02.12.2016г. 02.12.2016 Преустройство и пром.пр-е на складови помещения в магазин за пром.стоки I 10135.2555.277.1.133 19 ул.“Д.Икономов 36, по плана на 23-ти м.р.
180//01.12.2016г. 01.12.2016 Ремонт и преустройство на таванско помещение, находящо се в жил. сграда и промяна на предн. на част от таван в жилище   10135.2556.288.1.3 990 ул.Ген.Петър Кюркчиев № 4, по плана на 5-ти м.р.
179//30.11.2016г. 30.11.2016 Масивна едноетажна жилищна сграда   10135.2508.539.5   по плана на СО Сотира
178//30.11.2016г. 30.11.2016 Масивна сградаа с предназначение Друг вид сграда за обитаване.   10135.2508.539.4    
177//30.11.2016г. 30.11.2016 Пристройка, допълващо застрояване и промяна предназн. на първи етаж от съществ. жил.сграда.   10135.2723.712.2, 10135.2723.712.3 77 по плана на СО “Ваялар“
176//30.11.2016г. 30.11.2016 Жилищна сграда   10135.2623.929.3 202 по плана на СО “Горна Трака“
175//30.11.2016г. 30.11.2016 Жилищен блок   10135.2553.641.7   ул.“Люляк“ № 15
174//28.11.2016г. 28.11.2016 Офис предст. Промяна на предн. на гараж № 9-12 VII-9 10135.2556.148.2 619 ул.“Тодор Димов „ №11, по плана на 5-ти м.р.
173//28.11.2016г. 28.11.2016 Апартамент /жилище/ №5А предст.промяна на предназн. на ателие № 5 находящ се на 3-ти ет. в жил.сграда II-629 10135.2554.317.4.13 2 ул.“Никола Козлев“ № 6, по плана на 24-ти м.р.
172//23.11.2016г. 23.11.2016 Жилищна сграда XLII-2088 10135.2563.377.1 50 по плана на 21-ви подр.
171//21.11.2016г. 21.11.2016 Жилищна сграда ХХІХ-566 10135.25.08.566.2   ул.Михаил Лазаров№ 26 , по плана на СО “Сотира“
170//16.11.2016г. 16.11.2016 Жилищна сграда с допълващо полуподземно застрояване Х-857 10135.2723.857.1 117 по плана на СО “Ваяляр“
169//15.11.2016г. 15.11.2016 Етап ІІ-сграда 2-Жилищна сграда 2 XI-5043 10135.2517.5043.2 135 по плана на СО “Манастирски рид“
168//11.11.2016г. 11.11.2016 Жилищна сграда VІ-2970 10135.2555.201.1 14а ул.“Димитър Икономов 12, по плана на кв.14 А 23-ти м.р.
167//10.11.2016г. 10.11.2016 Едноежажна жилищна сграда XVI-3501 10135.2623.787.1 169 по плана на Траката
166//10.11.2016г. 10.11.2016 Магазин с автосервиз VІІІ 288 10135.2563.288.5 45 по плана на 21-ви м.р.
165//10.11.2016г. 10.11.2016 Жилищна сграда ХХІV-1175 10135.2526.2344.1 11 по плана на кв. Свети Никола
164//04.11.2016г. 04.11.2016 Жилищна сграда   10135.2559.110.4   ул.“Д-р Анастасия Железкова“ № 31 , по плана на 17-ти м.р.
163//04.11.2016г. 04.11.2016 Вилна сграда   10135.2520.6127.1 131 ул.“Евгени Константинов“ № 11, по плана на м-ст Траката
162//04.11.2016г. 04.11.2016 Еднофамилна жилищна сграда ХХV-347 10135.2526.347.2 5 по плана на ЖК“Бриз“
161//31.10.2016г. 31.10.2016 Жилищна сграда ХVІ-722 10135.2510.722.1 62 по плана на СО “Добрева чешма“
160//19.10.2016г. 19.10.2016 Промяна предн. на офис с ид.10135.2563.167.2.41 в магазин за пром.стоки ІV-2624 10135.2563.167.2.41 6 по плана на ЖК Бриз- юг
159//17.10.2016г. 17.10.2016 Полуподземно допълващо застрояване - Гараж и жилище ХІ-140 10135.2573.140.3 51 по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
158//17.10.2016г. 17.10.2016 Жилищна сграда   10135.2508.796.1   по плана на м-ст Сотира
157//17.10.2016г. 17.10.2016 Апартамент/жилище/ предст.промяна предназн. на таван/ателие за творческа дейност/ №3 находящ се на VІ-ти етаж в жилищна сграда XVII-1,2 10135.2556.333.1.36 624 ул.“Тодор Димов“ № 18, по плана на 5-ти м.р.
156//10.10.2016г. 10.10.2016 Промяна пр-е на самост.обекти в учебен център ІV-284 10135.2575.418.4.13, 10135.2575.418.4.14 38 ул.“Черно море №6, по плана на кв. Виница
155//06.10.2016г. 06.10.2016 Жилищно застрояване-етапно изграждане ХV-953 10135.2526.953.7, 10135.2526.953.8, 10135.2526.953.9 61 ул.“Стефан Венедикт Попов“ № 28, по плана на Св. Никола
154//03.10.2016г. 03.10.2016 Административна сграда и лабораторен комплекс на РИОСВ Варна   10135.2556.342.1, 10135.2556.342.2   ул.“Ян Палах“ № 4
153//20.09.2016г. 20.09.2016 Жилищнаа сграда   10135.2566.41.1   по плана на м-ст Траката
152//20.09.2016г. 20.09.2016 Жилищна сграда на 2 етаж с мази IV-21 10135.2575.91.2 18 ул.“Кастрица № 47
151//20.09.2016г. 20.09.2016 Апартамент, предст. преустр. и промяна на предн. на склад, находящ се на ет-1 във ваканционна сграда. ХL-799 10135.2573.1077.1.28 10 по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
150//20.09.2016г. 20.09.2016 Жилищна сграда VIII-3017 10135.2552.1832.2 174 по плана на ЖК “Изгрев“
149//19.09.2016г. 19.09.2016 Жилищна сграда   10135.2559.2.5   ул.“д-р Анастасия Железкова“ бл.2
148//12.09.2016г. 12.09.2016 Жилищна сграда III-2155 10135.2562.186.1 6 по плана на 20-ти м.р.
147//10.09.2016г. 10.09.2016 Жилищна сграда   10135.2562.169.1   ж.к.“Чайка“, бл.60 вх.Г, вх.Д
146//09.09.2016г. 09.09.2016 Вилна сграда с допълващо застрояване Іетап-тяло 1   10135.2723.335.4 76 ул.“Захари Стоянов“ № 15, по плана на СО“Ваялар“
145//09.09.2016г. 09.09.2016 Вилна сграда с допълващо застрояване Іетап-тяло 1   10135.2723.335.3 76 ул.“Захари Стоянов“ № 15, по плана на СО“Ваялар“
144//09.09.2016г. 09.09.2016 Вилна сграда сдопълващо застрояване   10135.2723.335.2 76 ул.“Захари Стоянов“ 15, по плана на СО“Ваялар“
143//01.09.2016г. 01.09.2016 Жилищна сграда   10135.2551.178.1    
142//30.08.2016г. 30.08.2016 Жилищна сграда   10135.2557.111.1   ул. „Генерал Киселов” №21
141//30.08.2016г. 30.08.2016 Жилищна сграда   10135.2517.4447.1   по плана на СО „Манастирски рид”
140//26.08.2016г. 26.08.2016 Жилищна сграда XXIX-151 10135.2573.249.1, 10135.2573.249.2 12 ул. ул.”Боян Бъчваров” №154, по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
139//26.08.2016г. 26.08.2016 Комплекс Жилищни сгради XXXI- 145,147,149,150 10135.2573.353.6, 10135.2573.353.7, 10135.2573.353.8 12 ул. „Станко Вълчанов” №7, по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
138//26.08.2016г. 26.08.2016 Жилищна сграда ХХХ-148 10135.2573.247.5, 10135.2573.247.6 12 ул. „Боян Бъчваров“ №156, по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
137//26.08.2016г. 26.08.2016 Преуст. на тавански етаж и ремонт на покрива, промяна предназначението му в жилище VII-167 10135.2554.376.1.3 24 ул. „Никола Козлев” №38, по плана на 24-ти м.р.
136//26.08.2016г. 26.08.2016 Надстройка жилище над съществуващ гараж и сезонна постройка   10135.2552.1807.3   ЖК „Изгрев”, ул.“Орхидея“№ 59
135//26.08.2016г. 26.08.2016 Многофамилна жилищна сграда   10135.2560.273.5   ул. „ Цани Гинчев” №6
134//23.08.2016г. 23.08.2016 Сграда с ателиета   10135.2517.1480.1   по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
133//23.08.2016г. 23.08.2016 Жилищна сграда XIII-41 10135.2516.41.1 3 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
132//22.08.2016г. 22.08.2016 Жилищна сграда XXIV-3414 10135.2564.166.1 13 по плана на „Вилна зона Траката“
131//22.08.2016г. 22.08.2016 Вилна сграда XI-1288 10135.2564.859.2 47 по плана на „Вилна зона“
130//19.08.2016г. 19.08.2016 Еднофамилна жилищна сграда III-3485 10135.2515.3485.1 6 по плана на СО „Ален мак“
129//19.08.2016г. 19.08.2016 Жилищна сграда VII-1558 10135.2564.128.3 7 по плана на СО „Вилна зона“
128//18.08.2016г. 18.08.2016 Еднофамилна жилищна сграда и гараж Х-1839 10135.2517.5140.1, 10135.2517.5140.2   по плана на СО „Манастирски рид
127//18.08.2016г. 18.08.2016 Жилищна сграда със стопанска част Х-506 10135.2522.435.1 17 по плана на СО „Акчелар“
126//18.08.2016г. 18.08.2016 Преуст., надстрояване и пристрояване към сграда Етап "Б": Преустр. и надстр. на офис сграда III-11 10135.2557.335.2 667 ул. „Генерал Скобелев” №44, по плана на 2-ри м.р.
125//18.08.2016г. 18.08.2016 Еднофамилна жилищна сграда V-1846 10135.2526.1846.1 42 по плана на “Свети Никола“
124//17.08.2016г. 17.08.2016 Вилна сграда IV-2057 10135.2520.2057.2 122 по плана на СО „Траката“
123//17.08.2016г. 17.08.2016 Преустр. И промяна на предн. На обекти: ателие 2 в апартамент №2Б, ателие № 6 на 4 етаж в ап. № 6а, ателие №7 в апарт. № 7а II- 629 10135.2554.317.4.9, 10135.2554.317.4.18, 10135.2554.317.4.17 2 ул. „Никола Козлев“ №6, по плана на 24-ти м.р.
122//02.08.2016г. 02.08.2016 Сграда за вилен отдих и курортен туризъм   10135.2564.1541.1 26 по плана на Вилна зона
121//29.07.2016г. 29.07.2016 Вилна сграда   10135.2723.169.1   по плана на „Траката“ „Вилна сграда“
120//28.07.2016г. 28.07.2016 Преустройство и промяна на предн.-е на офис №1 в апартамент №1 находящ се на четвърти етаж в сграда I-71 10135.2562.216.1.7 26 ЖК „Чайка“ бл.200, по плана на 19 м.р
119//28.07.2016г. 28.07.2016 Жилищна сграда и ВиК отклонение   10135.2552.154.2 19 по плана на СО „Акчелар“
118//27.07.2016г. 27.07.2016 Жилищна сграда и стопанска постройка   10135.2563.32.2, 10135.2563.32.3   по плана на ЖК „Бриз“
117//27.07.2016г. 27.07.2016 Жилищна сграда   10135.2521.3010.1   по плана на СО „Акчелар“
116//27.07.2016г. 27.07.2016 Жилищна сграда VII-682 10135.2575.1949.1 6 по плана на кв. Виница
115//25.07.2016г. 25.07.2016 Гараж неотопляем II-терен за незамърсяващи про/ва   52 по плана на с. Каменар
114//21.07.2016г. 21.07.2016 Жилищна сграда   10135.2554.102.3   ул. “Евлоги Георгиев“ бл.20 а вх.1,2 и 3
113//21.07.2016г. 21.07.2016 Жилище и офис Х 10135.2556.336.7.275, 10135.2556.336.7.276 997 ул. „Кирил Шиваров” №9 вх. Д , по плана на по плана на 5-ти м.р.
112//21.07.2016г. 21.07.2016 Вилна сграда IV- 1448 10135.2723.85.1 183 ул. „Безмер” №30, по плана на Траката
111//21.07.2016г. 21.07.2016 Надстройка над работилница за замразени полуфабрикати XXIV-577 10135.2575.1223.2 4 по плана на кв. Виница
110//20.07.2016г. 20.07.2016 Жилищна сграда с преустройство и промяна на предн.-е на обособени обекти в нея първи етап XX- 145 10135.2563.710.1 47 “ бул. „Княз Борис I“ №135, по плана на „21-ви м.р.
109//20.07.2016г. 20.07.2016 Вилна сграда в зона за отдих и туризъм   10135.2517.1798.1   по плана на Манастирси рид
108//20.07.2016г. 20.07.2016 Жилищна сграда VII-628 10135.2520.628.2 157 по плана на СО „Траката“
107//18.07.2016г. 18.07.2016 Заведение за бързо хранене “събуей“ предст. Преуст. и промяна на офис №1 II-247 10135.2557.316.4.1 699 бул. „8-ми Прим. Полк“ №83, по плана на 2-ри м.р.
106//13.07.2016г. 13.07.2016 Жилищна сграда II-1326 10135.2526.1326.1 39 по плана на „Свети Никола“
105//07.07.2016г. 07.07.2016 Жилищна сграда III-179 10135.2510.179.1 18 по плана на СО „Добрева чешма“
104//30.06.2016г. 30.06.2016 Еднофамилна жилищна сграда   10135.2575.238.3   ул. „Петрич“ №15, по плана на кв. Виница
103//29.06.2016г. 29.06.2016 Автосервиз и магазин 1 етаж VII-307 10135.2551.307.1 106 по плана на ЖК „Изгрев“
102//29.06.2016г. 29.06.2016 Първи етап-Жилищна сграда вх. А   10135.2563.196.2 34 по плана на 21-ви м.р.
101//22.06.2016г. 22.06.2016 Вилна сграда   10135.2510.823.2   по плана на СО “Добрева чешма“
100//21.06.2016г. 21.06.2016 Жилищна сграда V- 1446 10135.2575.1446.1 65 ул.“Овеч“ № 4, по плана на кв.Виница
99//21.06.2016г. 21.06.2016 Жилищна сграда на три етажа с две гаражни клетки XI-1281 10135.2723.482.2 85 СО “ Ваялар“
97//20.06.2016г. 20.06.2016 Жилищна сграда близнак на два етажа   10135.2575.1777.1, 10135.2575.1777.2   ул.“Кастрица № 24 и № 24 а, по плана на кв. Виница
96//20.06.2016г. 20.06.2016 Двуфамилна жилищна сграда на три етажа без маза   10135.2552.2389.2, 10135.2552.2389.1 20 по плана на Ж.К.“Изгрев“
95//16.06.2016г. 16.06.2016 Двуетажна жилищна сграда ХХІV- 159 10135.2575.572.1 54 ул.“Гларус“ № 15, по плана на Виница
94//13.06.2016г. 13.06.2016 Жилищна сграда ІІІ-4 10135.2560.284.1 22 ул.“Феликс Каниц“ № 32, по плана на 18-ти м.р.
93//13.06.2016г. 13.06.2016 Жилищна сграда № 2 ХLІІ- 1118 10135.2564.903.2 48 ул."17" №15, по плана на “Вилна зона“
92//13.06.2016г. 13.06.2016 Жилищна сграда № 1 ХLІІ-1118 10135.2564.903.1 48 ул."17" № 15, по плана на “Вилна зона“
91//03.06.2016г. 03.06.2016 Вилна сграда   10135.2510.1714.1   по плана на СО “ Добрева чешма“
90//03.06.2016г. 03.06.2016 Вилна сграда І-1174 10135.2515.1174.3 70 по плана на СО “Ален Мак“
89//03.06.2016г. 03.06.2016 Триетажна сграда Хотел-ресторант І-3185 10135.2571.511.6.3 26 по плана на КК “Чайка“
88//03.06.2016г. 03.06.2016 Жилищен блок   10135.2555.39.5   ул.“Студентска“ № 4 - ЖСК Малина, по плана на 23-ти м.р.
98//01.06.2016г. 01.06.2016 Гараж 720 10135.2723.720.1 70 по плана на м-ст Ваялар
87//30.05.2016г. 30.05.2016 Преустр. и смяна предназн. на магазин 2 в жилище наход.на 1-ви ет. в сграда № 1 XLIII-1886 10135.2563.418.1.2   м-ст. Свети Никола №104 А, по плана на 21- ви м.р.
86//17.05.2016г. 17.05.2016 Жилищна сграда IX-397 10135.2520.397.2 168 по плана на СО “Траката“
85//17.05.2016г. 17.05.2016 Вилна сграда   10135.2515.721.3 16 по плана на СО “Ален Мак“
84//16.05.2016г. 16.05.2016 Двуетажна жилищна сграда с гараж III-843 10135.2508.843.2 36 по плана на СО “Сотира“
83//16.05.2016г. 16.05.2016 Гараж и склад IV-684 10135.2052.684.3 46 м. Розмарин, по плана на кв. Виница
82//16.05.2016г. 16.05.2016 Жилищна сграда VI-301 10135.2575.411.2 37 ул.“Черно море“ 5, по плана на кв. Виница
81//12.05.2016г. 12.05.2016 Жилищна сграда ІІІ-2701 10135.2517.2701.2 136 по плана на СО “Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата“
80//09.05.2016г. 09.05.2016 Жилищна сграда   10135.2559.106.2   бул.“8-ми приморски полк“ № 137 бл. 37 вх. Б
79//09.05.2016г. 09.05.2016 Вилна сграда с гараж ХVІІІ-1267а 10135.2723.781.1 83 ул.“Димитър Кантакузин“№ 12, по плана на СО “Траката“
78//09.05.2016г. 09.05.2016 Ваканционни сгради ХХХІІ-189 10135.2571.189.1, 10135.2571.189.2, 10135.2571.189.3, 10135.2571.189.4   по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
77//05.05.2016г. 05.05.2016 Преуст. и промяна преус. на бистро в самостоятелна извънболнична медико- диагностична лаборатория ІV-193,194 10135.2559.260.8.57 23 ул.“Д-р Железкова № 40., по плана на 17-ти м.р.
76//04.05.2016г. 04.05.2016 Жилищна сграда   10135.2517.1924.1   по плана на Манастирски рид
75//27.04.2016г. 27.04.2016 Жилищна сграда и гараж XVIII-4819 10135.2516.4819.3   по плана на СО “Манастирски рид БЧД"
74//27.04.2016г. 27.04.2016 Жилищна сграда   10135.2562.239.1   Ж.К.“Чайка бл.37 Вх.А
73//27.04.2016г. 27.04.2016 Жилищна сграда с гараж IV- 1546,1547 10135.2564.346.2 16 по плана на Вилна зона
72//27.04.2016г. 27.04.2016 Жилищна сграда с водопроводно и ел.отклонение III-1010 10135.2001.10.1 62 ул.“Свети Прокопий Варненски № 61 г., по плана на кв.Виница
71//27.04.2016г. 27.04.2016 Жилищна Сграда   10135.2515.470.1   по плана на СО “ Алек мак“
70//27.04.2016г. 27.04.2016 Промяна предназначение на склад № 24 в жилище 12 ХІ-140 10135.2573.140.1.13 51 по плана на кк“Чайка“ гр.Варна
69//26.04.2016г. 26.04.2016 Жилищна сграда с три входа А, Б, В   10135.2560.291.1   ул. “Феликс Каниц“ № 50
68//26.04.2016г. 26.04.2016 Жилищна сграда І-719 а 10135.2526.2029.1 12 по плана на “Св. Никола“
67//19.04.2016г. 19.04.2016 Вилна сграда -2 ХХІІІ- 402 10135.2520.7122.1 168 по плана на СО “Траката“
66//19.04.2016г. 19.04.2016 Вилна сграда-1 ХХІІІ-402 10135.2520.7123.1 168 по плана на СО “Траката“
65//19.04.2016г. 19.04.2016 Жилищна сграда VI-1008 10135.2575.1008.4 45 ул.“Св.Консантин и Елена“ № 10, по плана на кв.Виница
64//19.04.2016г. 19.04.2016 Двуетажна вилна сграда   10135.2520.1858.3 146 по плана на СО “Траката“
63//19.04.2016г. 19.04.2016 Вход З на жилищна сграда   10135.2562.182.5   ЖК “Чайка“ бл.68, вх.3
62//19.04.2016г. 19.04.2016 Двуетажна вилна сграда   10135.2515.3046.1 11 по плана на СО Ален Мак
61//13.04.2016г. 13.04.2016 Двуфамилна жилищна сграда- сграда 2 V-286 10135.2551.286.3 104 по плана на кв. Изгрев
60//13.04.2016г. 13.04.2016 Двуфамилна жилищна сграда-сграда 1 V-286 10135.2551.286.2 104 ул.“Жасмин“№ 53, по плана на кв. Изгрев
59//13.04.2016г. 13.04.2016 Жилищна сграда   10135.2562.95.1   ЖК “Чайка“ бл. 15, вх. А, вх. Б, вх. В, вх. Г
58//12.04.2016г. 12.04.2016 Жилищна сграда XIV-11 10135.2556.243.1   ул. “Тракия“ №61, ет.1, по плана на 5-ти м.р.
57//11.04.2016г. 11.04.2016 Жилищна сградаа   10135.2526.839.1 30 по плана на Св. Никола
56//11.04.2016г. 11.04.2016 Жилищна сграда ІV-13 10135.2575.44.3 17 ул.“Съби Велков № 8, по плана на кв. Виница
55//11.04.2016г. 11.04.2016 Вилна сграда ХХ-1487 А 10135.2564.388.1 22А по плана на Вилна зона
54//08.04.2016г. 08.04.2016 Преустройство и промяна предн/е на маг. №1 и кафе бар в 2 броя ваканционни жилища   10135.2517.2536.34.12, 10135.2517.2536.34.11 18 по плана на СО “Манастирски рид“
53//08.04.2016г. 08.04.2016 Двуетажна жилищна сграда   10135.2508.717.3 12 по плана на Сотира
52//08.04.2016г. 08.04.2016 Остъкл. Част от балкон обособ. За самост. Вход чрез монтиране на външна метална стълба къв офис 8 на първи етаж в жил. сграда. I-1.2.3.4 10135.2560.236.1.8 19 ул.“Васил Друмев „ № 35 вх.В, по плана на 18-ти м.р.
51//06.04.2016г. 06.04.2016 Сграда за вилен отдих ХІІІ-944 10135.2515.944.1 66 по плана на СО “ Ален Мак“
50//06.04.2016г. 06.04.2016 Лятна кухня, тоалет и помещени за инвентар   10135.2510.131.1   по плана на СО “Добрева чешма“
49//06.04.2016г. 06.04.2016 Жилищна сграда Х- 1120 10135.2526.2329.1   по плана на кв. Свети Николо
48//05.04.2016г. 05.04.2016 Жилищна сграда   10135.2556.9.3, 10135.2556.9.4   ул.“Прилеп“ № 1 вх.5-7
47//05.04.2016г. 05.04.2016 Вилна сграда XX-1099A 10135.2564.896.5, 10135.2564.896.6 48 ул. „16-та“ №30, по плана на Вилна зона
46//05.04.2016г. 05.04.2016 Второстепенна постройка, състояща се от гараж и ателие-доп.застрояване   10135.2508.1200.4   ул.“Мир“ №161, по плана на СО“Сотира“
45//04.04.2016г. 04.04.2016 Еднофамилна жилищна сграда XXIII-3060 10135.2521.3060.1 12 по плана на СО “Акчелар“
44//01.04.2016г. 01.04.2016 Вилна сграда   10135.2516.288..4 9 по плана на СО “Бялата чешма и Дъбравата"
43//01.04.2016г. 01.04.2016 Зона за пълнене и пакетиране на стерилни флакони представл.преустройство и промяна предн./е на част от съществ.сграда/под.център/ II 10135.2562.225.4.6, 10135.2562.225.4.7 13 Ж.К.Чайкса, по плана на 19-ти м.р.
42//01.04.2016г. 01.04.2016 Складове за лаборатория представляващ промяна на предн. на медицински център III 10135.2562.224.1.1, 10135.2562.224.1.2 13 ж.к.“ЧАЙКА, по плана на 19-ти м.р.
41//01.04.2016г. 01.04.2016 Магазин представляващ промяна предназн. На гараж № 1   10135.2557.22.10.41   ул.“Селиолу № 2 вх.Б , по плана на 2-ри м.р.
40//25.03.2016г. 25.03.2016 Жилищна сграда ХХІ-1544 10135.2564.356.1 16 ул.“ 12- та“ № 10, по плана на ВЗ“Траката“
39//25.03.2016г. 25.03.2016 Основен ремонт на покривна констр-я на жилищна сграда ІІ-603 10135.2575.684.1 57 ул.Прокопий Варненски“ № 75, по плана на кв.Виница
38//24.03.2016г. 24.03.2016 Жилищна сграда съст. Се от 15 бр. апарт.5 бр. Магазини 5 бр. Ателиета I-1 10135.2557.45.1 676 ул.“Генерал Столетов“ № 87, по плана на 2-ри м.р.
37//24.03.2016г. 24.03.2016 Сграда за вилен отдих и обитаване и сградно водопроводно отклонение   10135.2515.3211.1 64 по плана на СО “ Ален Мак“
36//24.03.2016г. 24.03.2016 Жилищна сграда ХХVІІ-631 10135.2564.1625.1 36 по плана на Вилна зона
35//24.03.2016г. 24.03.2016 Жилищна сграда   10135.2552.1075.3 67 по плана на ЖК“Изгрев“
34//24.03.2016г. 24.03.2016 Жилищен блок 67 вх.Б   10135.2562.182.6   ЖК“Чайка“ бл.67, вх. Б
33//24.03.2016г. 24.03.2016 Жилищен блок 67 вх. Д   10135.2562.182.6   Ж.К.“Чайка бл.67, вх. Д
32//24.03.2016г. 24.03.2016 Вилна сграда   10135.2515.2800.1 29 по плана на СО“Ален Мак“
31//24.03.2016г. 24.03.2016 Вилна сграда и второстепенна постройка /руска баня/   10135.2510.1915.1, 10135.2510.1915.2 71 по плана на СО “Добрева чешма“
30//24.03.2016г. 24.03.2016 Жилищна сграда XXIII-258 10135.2575.1527.3 20 по плана на кв. Виница
29/10135.2560.9.1/15.03.2016г. 15.03.2016 Жилищна сграда   10135.2560.9   БУЛ.ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК №122, вх. А
28//15.03.2016г. 15.03.2016 Вилна сграда ХХV-1383 10135.2464.1383.1 41 по плана на СО “Вилна зона“ гр. Варна
27//10.03.2016г. 10.03.2016 Жилищна сграда XXIV-577 10135.2575.1222.1 4 ул. “Константин Павлов“ № 24 А, по плана на кв. Виница
26//09.03.2016г. 09.03.2016 Магазин за хранителни стоки предст. Промяна на предн. На ателие офис №5 находящ се в партера на жилищна сграда II-6 10135.2556.228.1.19 603 ул. „Селиолу” №17, по плана на 5-ти м.р.
25//09.03.2016г. 09.03.2016 Жилищна сграда   10135.2554.410.1   ул. „Петър Райчев” №4 вх. „А” и вх. „Б”
24//09.03.2016г. 09.03.2016 Жилищна сграда VII-16 10135.2556.210.1 602 ул. „Битоля“ №7, по плана на 5-ти м.р.
23//09.03.2016г. 09.03.2016 Апартамент предст. промяна на предназначението на офис №2 находящ се на първи етаж в жил. сграда I-1390 10135.2526.1794.1.16 19 ул. “ Арх. Константин Байчев“ №2, по плана на кв. Св. Никола
22//09.03.2016г. 09.03.2016 Промяна на предназначението на „магазин А-4 в „дентален център” находящ се в жилищна сграда II-3129 10135.2554.497.1.135 36 по плана на 24-ти м.р.
21//25.02.2016г. 25.02.2016 Жилищна сграда 261 10135.2563.514.1 46 по плана на 21-ви подр.
20//23.02.2016г. 23.02.2016 Жилищна сграда   10135.2551.310.2   ул. „Жасмин“ №33, по плана на Франга дере и Кокарджа
19//19.02.2016г. 19.02.2016 Жилищна сграда XVIII-1128 10135.2564.1332.4 44 ВЗ „Траката“
18//17.02.2016г. 17.02.2016 Апартамент предст. Промяна на предн. е на офис №15 находящ се на 5 ет. Във вх. А IV-193,194 10135.2559.260.8.47 23 ул. „Д-р Железкова“ №40, по плана на 17 ти м.р.
17//17.02.2016г. 17.02.2016 Апартамент предст. Промяна на предн. е на офис №18 находящ се на 6ти ет. Вх. А в сграда със смесено пред. IV-193,194 10135.2559.260.8.50 23 ул. „Д-р Железкова“ №40, по плана на 17 ти м.р.
16//12.02.2016г. 12.02.2016 Едноетажна постройка - гараж ХVII-127   12 по плана на с. Каменар
15//05.02.2016г. 05.02.2016 Промяна на предназначение на ателие за творческа дейност в ЖИЛИЩЕ LV-323,745 10135.2563.745.1.22 50 ул. „Д-р Мирон Игнатиев” №13, по плана на 21-ви м.р.
14//05.02.2016г. 05.02.2016 Автосервиз XXIX- 6026 10135.2623.6026.1 209 по плана на СО “ Горна Трака“
13//04.02.2016г. 04.02.2016 Жилищна сграда №1 първи етап XI-5043 10135.2517.5043.1 135 по плана на СО “Манастирски рид“, Бялата чешма и Дъбравата"
12//03.02.2016г. 03.02.2016 Жилищна сграда   10135.2558.36.3   ул. „Царевец” бл.9 вх. Е
11//27.01.2016г. 27.01.2016 Жилищна сграда   10135.2557.154.4   ул. „Генерал Гурко” бл.29
10//22.01.2016г. 22.01.2016 Жилищна сграда IV- 1253 10135.2517.1253.2 32 по плана на „Манастирски рид“
9//21.01.2016г. 21.01.2016 Апартамент предст. Промяна на предн. и преустройство на таванско складово помещение №1 ХI- 1140, 1139 10135.2575.1655.1.31 64 ул. „Делфин“ №9, по плана на кв. Виница
8//19.01.2016г. 19.01.2016 Апартамент предст. Промяна на предн. е на офис №13 IV-193,194 10135.2559.260.8.45 23 ул. „Д-р Железкова“ №40, по плана на 17 ти м.р.
7//18.01.2016г. 18.01.2016 Жилищна сграда III-3 10135.2559.132.1 793 ул. „Д-р Железкова“ №5, по плана на 17 ти м.р.
6//15.01.2016г. 15.01.2016 Смесена сграда с високо застрояване   10135.2559.106.1.3   бул. „8-ми Прим. Полк“ №135 бл.36 вх. „А“ и вх. „Б“
5//14.01.2016г. 14.01.2016 Жилищна сграда IX-1871 10135.2510.1871.1 41 по плана на СО “ Добрева чешма“
4//14.01.2016г. 14.01.2016 Жилищен блок №14   10135.2553.632.7   ул. „Зюмбюл“ №14 ЖК „Васил Левски“
3//08.01.2016г. 08.01.2016 Апартамент №12 предст. промяна на предн. на склад №2   10135.2723.830.4.13   ул. „Володя Вълчев“ №27, по плана на СО Ваялар
2//05.01.2016г. 05.01.2016 Масивна еднофамилна жилищна сграда   10135.2522.508.1   по плана на „Акчелар“
1//05.01.2016г. 05.01.2016 Жилищна сграда XIV- 925 10135.2575.626.1 20в ул. Обзор, по плана на кв. Виница
248//22.12.2015г. 22.12.2015 Жилищна сграда   10135.2556.9.2   ул. „Отец Паисий” №60
247//22.12.2015г. 22.12.2015 Жилищна сграда   10135.2556.9.1   ул. „Отец Паисий” №58
246//22.12.2015г. 22.12.2015 Вилна сграда I   10135.2723.765.1 78 по плана на СО Траката
245//22.12.2015г. 22.12.2015 Жилищна сграда XL-1980 10135.2520.1980.1 121 по плана на СО Траката
244//18.12.2015г. 18.12.2015 Жилищна сграда XV-1372 10135.2526.1372.3 39 ул. „Стефан Колчев” №19
243//17.12.2015г. 17.12.2015 Жилищна сграда V-844 10135.2723.844.1 64 ул. „Посев” №21, по плана на СО „Ваялар”
242//17.12.2015г. 17.12.2015 Жилищна сграда с два входа VI-13,14 10135.2556.207.1, 10135.2556.207.2 602 ул. „Битоля” №11, 13, по плана на 5-ти м.р.
241//16.12.2015г. 16.12.2015 Вилна сграда   10135.2510.609.1   ул. „Калиопа” №1, по плана на СО „Добрева чешма”
240//16.12.2015г. 16.12.2015 Жилищна сграда XV-1532 а 10135.2526.1370.1 41 по плана на Св. Никола
239//16.12.2015г. 16.12.2015 Жилищна сграда   10135.2559.22.1   бул.“ Васил Левски“ бл. 1 А, вх. А, Б, В, Г
238//14.12.2015г. 14.12.2015 Жилищна сграда ЖК Нарцис   10135.2560.317.1   ул. “Васил Друмев“№ 24
237//14.12.2015г. 14.12.2015 Жилищна сграда IV-601 10135.2517.601.2 47 по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата
236//14.12.2015г. 14.12.2015 Жилищна сграда   10135.2554.470.1   ул. „Петър Райчев” №12
235//14.12.2015г. 14.12.2015 Жилищна сграда   10135.2552.2655.1 4 по плана на ЖК „Изгрев””
234//11.12.2015г. 11.12.2015 Жилищна сграда XXIII-777 10135.2564.777.1 42 по плана на Вилна зона
233//11.12.2015г. 11.12.2015 Едноетажна сграда   10135.2559.202.1   ул. „Доктор Анастасия Железкова” №4
232//09.12.2015г. 09.12.2015 Жилищна сграда   10135.2522.616.7   по плана на „Акчелар”
231//08.12.2015г. 08.12.2015 Жилищна сграда 1 - 1-ви етап XII-1413 10135.2723.732.3 74 по плана на „Траката”
230//04.12.2015г. 04.12.2015 Преустр. и промяна на предн. на магазин № 3 а в лекарски кабинет- АПМП находящ се в приземен етаж на жил. сграда II 10135.2559.147.1.47 799 ул. „Царевец” №36, по плана на 17-ти м.р.
229//04.12.2015г. 04.12.2015 Вилна сграда   10135.2517.1252.1   по плана на СО Манастирски рид, Бялата чешма, Дъбравата
228//04.12.2015г. 04.12.2015 Жилищна сграда /ЖСК Нектар/ IV-4 10135.2560.319.1 15 ул. “Васил Друмев” №28, по плана на 18-ти м.р.
227//03.12.2015г. 03.12.2015 Студентско общежитие бл. 15   10135.2554.38.4, 10135.2554.38.5   ул. „Дубровник” бл.15
226//03.12.2015г. 03.12.2015 Вилна сграда с гараж   10135.2515.729.2   по плана на СО Ален Мак
225//02.12.2015г. 02.12.2015 Вилна сграда с гараж   10135.2516.253.1 27 СО “Бялата чешма и Дъбравата“
224//27.11.2015г. 27.11.2015 Жилищна сграда XVII-713 10135.2553.526.1 43 ул. „Еделвайс” №4, по плана на 25-ти м.р.
223//27.11.2015г. 27.11.2015 Жилищна сграда VIII-711 10135.2522.711.1 32 по плана на м-ст Акчелар
222//25.11.2015г. 25.11.2015 Жилищна сграда I-275 10135.2575.427.1 38а ул. „Черно море” №12а
221//23.11.2015г. 23.11.2015 Жилищна сграда   10135.2560.240.1   ул. „Найден Геров” №16
220//23.11.2015г. 23.11.2015 Жилищен блок   10135.2553.488.2   ул. „Нарцис” №3
219//23.11.2015г. 23.11.2015 Жилищна сграда с 9 бр. ап.-та и 4 бр. гаражи   10135.2560.2380.1   ул. „Найден Геров” №18
218//20.11.2015г. 20.11.2015 Жилищен блок ЕПЖБ   10135.2553.488.1   ул. „Нарцис” №1, по плана на 25-ти подр.
217//20.11.2015г. 20.11.2015 Жилищна сграда 9 ет. Едропанелен жил. блок   10135.2559.27.1 806, 809, 811 ул. „Разлог” бл.705, вх. 4, по плана на 17-ти м.р.
216//16.11.2015г. 16.11.2015 Медико-козметичен център Преустройство и промяна на предн.-е на магазин №5 III-2562.186 10135.2562.186.1.51 6 ЖК „Чайка” №198, по плана на 20-ти м.р.
215//16.11.2015г. 16.11.2015 Жилищна сграда   10135.2522.550.1 7 по плана на СО Акчелар
214//16.11.2015г. 16.11.2015 Вилна сграда   10135.2510.1675.2   по плана на СО Добрева чешма
213//13.11.2015г. 13.11.2015 Кафе сладкарница предст. Преустр. И промяна на предн. На магазини нах. се на първи етаж в Търговски център Варна I-2 10135.2562.201.1.129 48 ул. „Н. Й. Вапцаров” №5, по плана на 18-ти м.р.
212//13.11.2015г. 13.11.2015 Преуст. промяна на предн. и присъединяване на магазин към снек- бар находящ се на първи етаж в търговски център Варна I-2 10135.2562.201.1.130 48 ул. „Н. Й. Вапцаров” №5, по плана на 18-ти м.р.
211//13.11.2015г. 13.11.2015 Промяна на покривна конструкция на вилна сграда I-1810 10135.2517.1810.1 44 по плана на СО “Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата“
210//13.11.2015г. 13.11.2015 Жилищна сграда VII-1588 10135.2526.1588.3 31 по плана на кв. Свети Никола
209//12.11.2015г. 12.11.2015 Жилищна сграда XVI-3441 10135.2515.3795.2 19 ул.”Фернандо Магелан” №48, по плана на СО „Ален мак”
208//12.11.2015г. 12.11.2015 Двуетажна жилищна сграда ХIII-571   11 по плана на с. Каменар
207//12.11.2015г. 12.11.2015 Многофамилна жилищна сграда   10135.2558.99.1   ул. „Драва Соболч” №10
206//12.11.2015г. 12.11.2015 Жилищна сграда   10135.2553.84.2   ул.“Подвис“ бл.30, вх. Е
205//11.11.2015г. 11.11.2015 Жилищна сграда с гараж   10135.2552.2140   ул.“4-та“, по плана на ЖК Изгрев
204//09.11.2015г. 09.11.2015 Вилна сграда   10135.2515.456.2 23 ул.”Педро Кабрал”№5
203//09.11.2015г. 09.11.2015 Апартамент №20 - предст. промяна на предназначение на склад на шести етаж в жил. сграда   10135.2556.1.4.28 596 бул.“Цар Освободител“ №88, по плана на 5 м.р.
202//09.11.2015г. 09.11.2015 Промяна на предназначение на склад на посл. етаж в жилище в жил. сграда X-1069 10135.2575.1240.1.17 60 ул.”Света Параскева”№34
201//29.10.2015г. 29.10.2015 Жилищна сграда   10135.2553.94.1   ЖК ”Васил Левски”, ул. “Подвис“ бл. №33, вх. Д, по плана на 25 м.р.
200//29.10.2015г. 29.10.2015 Жилищна сграда   10135.2560.5   ул.”Ген.Столетов” 15, вх. А и вх. Б
199//29.10.2015г. 29.10.2015 Вилна сграда   10135.2520.6753.1 126 по плана на “Траката“
198//29.10.2015г. 29.10.2015 Жилищна сграда   10135.2723.998.4   ул.”Посев” №7, по плана на ”Траката”
197//28.10.2015г. 28.10.2015 Жилищна сграда XLIII-1886 10135.2563.418 42 ЖК”Бриз”, ул.“Параскев Козаски“ №32, по плана на 21 м.р.
196//28.10.2015г. 28.10.2015 Жилищна сграда   10135.2553.53   ул.“Карамфил“, бл.14, вх. Г
195//28.10.2015г. 28.10.2015 Жилищна сграда   10135.2557.281.1   ул.”Ген.Столипин” №51, по плана на 2 м.р.
194//26.10.2015г. 26.10.2015 Жилищна сграда с КПС, водопроводно и канализ. Отклонение XXIII-1440 10135.2564.1265.1 18 ул.”7” №51, по плана на „Вилна зона”
193//26.10.2015г. 26.10.2015 Жилищна сграда с водопроводно и канализ. Отклонение XII-1440 10135.2564.231.4 18 ул.”11” №21, по плана на „Вилна зона”
192//26.10.2015г. 26.10.2015 Жилищна сграда   10135.2557.31.1, 10135.2557.31.2, 10135.2557.31.3   ул.”Ген.Столетов” №84 и №86
191//22.10.2015г. 22.10.2015 Жилищна сграда   10135.2557.78.1   ул.”Битоля” №16
190//21.10.2015г. 21.10.2015 Жилищна сграда   10135.2559.112   ул.”Доктор Басанович” №26
189//20.10.2015г. 20.10.2015 Жилищна сграда   10135.2557.43.1   ул.”Чаталджа” №35, вх. Б
188//20.10.2015г. 20.10.2015 Офиси- Промяна предназначение и преустройство, ремонти на магазини, находящи се на третие и четвърти етаж в “Търговски център- Варна“ I-2 10135.2562.201.1 48 ул.”Н.Йонков Вапцаров” №5, по плана на 18 м.р.
187//19.10.2015г. 19.10.2015 Жилищна сграда XV-872 10135.2526.341.1 5 ЖК Бриз, по плана на „Свети Никола”
186//19.10.2015г. 19.10.2015 Жилищна сграда   10135.2560.5.8   ул.“Генерал Гурко“№13 вх. Б
185//19.10.2015г. 19.10.2015 Жилищна сграда   10135.2562.52.1   ЖК”Чайка”, бл.26, вх. А, по плана на 19 подр.
184//19.10.2015г. 19.10.2015 ЕП Жилищен блок   10135.2562.23.5   ЖК”Чайка”, бл.31, вх. Б
183//19.10.2015г. 19.10.2015 Жилищна сграда с 24 бр. Ап.   10135.2562.23.5   ЖК”Чайка”, бл.31
182//08.10.2015г. 08.10.2015 Жилищна сграда 755,756 10135.2560.47.10 11 ул.”Васил Друмев” №15, вх. Д, по плана на 18 м.р
181//07.10.2015г. 07.10.2015 Жилищна сграда   10135.2555.43.11   ул.”Студентска” №14, вх. Г, ЖСК Колю Фичето, по плана на кв.”Васил Левски”
180//06.10.2015г. 06.10.2015 Гараж   10135.2520.283.2   по плана на „Траката”
179//05.10.2015г. 05.10.2015 Ваканционна сграда жилище тип А   10135.2520.7090.1 2 по плана на „Траката”
178//05.10.2015г. 05.10.2015 Ваканционна сграда жилище тип Б   10135.2520.7091.2 2 по плана на „Траката”
177//05.10.2015г. 05.10.2015 Ваканционна сграда жилище тип А   10135.2520.7091.1 2 по плана на „Траката”
176//02.10.2015г. 02.10.2015 Жилищна сграда III-3 10135.2560.297.1, 10135.2560.297.2 12 ул.”Любен Каравелов” №26, по плана на 18 м.р.
175//02.10.2015г. 02.10.2015 Жилищна сграда XXXVIII-1062 10135.2508.562.2 27 по плана на “Сотира”
174//01.10.2015г. 01.10.2015 Жилищна сграда XII-4 10135.2560.154.1 10 ул.”Добри Войников” №16, по плана на 18 м.р.
173//30.09.2015г. 30.09.2015 Жилищна сграда   10135.2623.97.1 211