Паспорти за линейни обекти

Рег. № Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
76/ГИ/10135.2551.2210/01.12.2022г. 01.12.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.167 за електрозахранване на УПИ VІ-179, кв. 17 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2210/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.147, кабелна линия от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ VІ-179, кв. 17 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2210/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нова разпределителна кутия тип РК-3 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ VІ-179, кв. 17 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2210/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. VІ-179 10135.2551.2210 17 гр. Варна, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
75/ГИ/10135.2551.286/01.12.2022г. 01.12.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 до Трафопост /МТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.286 по плана на кв. "Изгрев", ул. "Жасмин" № 53, гр. Варна, кабелни линии 0,4 кV от Трафопост /МТП/ № 1870 до размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 (подмяна на съществуваща кабелна линия) и от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.203 до ново монтиран шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.286. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.286 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. V-286 10135.2551.286 104 гр. Варна, ул. "Жасмин" №53, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
74/ГИ/10135.2558.167/28.11.2022г. 28.11.2022 Външно кабелно електрозахранване от Трафопост /ТП/ № 253 до 2 /два/ броя кабелни шкафа ШК-4 и от тях до 4 /четири/ броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХІІ-81, кв. 651, /ПИ 10135.2558.167/, по плана на 6-ти м.р., ул. "Царевец" № 5, гр. Варна ХІІ-81 10135.2558.167 651 гр. Варна, УЛ.ЦАРЕВЕЦ №5, по плана на 6-ти м.р.
73/ГИ/10135.2552.2031/28.11.2022г. 28.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1734 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІ-2031, кв. 228 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2031/ по плана на кв. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 32, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІ-2031, кв. 228 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2031/ по плана на кв. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 32, гр. Варна. ХІІІ-2031 10135.2552.2031 228 гр. Варна, ул. "Орхидея" №32, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
72/ГИ//24.11.2022г. 24.11.2022 Въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред трафопост МТП №887 /1клон с 23бр.стоманобетонни /СБС/ и 18бр.стоманотръбни /СТС/ стълбове/, по плана на СО "Траката", гр.Варна       гр. Варна, МТП №887, по плана на СО "Траката", гр.Варна
71/ГИ//15.11.2022г. 15.11.2022 Въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0.4kV от трафопост /МТП/ №1501 /3 клона с 35бр.стоманобетонни /СБС/ и 13бр.стоманотръбни /СТС/ стълбове/ и от трафопост /БКТП/ №1935 /2клона с 52бр.СБС и 5бр.СТС стълбове , шкаф кабелен тип ШК-7 и 2бр.разпределителни кутии тип РК-3/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
70/ГИ/10135.2553.2016/11.11.2022г. 11.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1055 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-725, кв. 1081 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2016) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 1, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-725, кв. 1081 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2016) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 1, гр. Варна. ХІІІ-725 10135.2553.2016 1081 гр. Варна, по плана на 26-ти м.р.
69/ГИ/10135.2559.118/11.11.2022г. 11.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 1030 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХI-13, кв.792 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2559.118/, по плана на 17-ти м.р., ул."Д-р Басанович", № 24, гр.Варна   10135.2559.118   гр. Варна, по плана на 17-ти м.р
68/ГИ/10135.2516.4780/07.11.2022г. 07.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен шкаф тип ШК /електрозахранен от трафопост БКТП №2018/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ ХХ-4780, кв.16 /идентичен с ПИ 10135.2516.4780/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна ХХ-4780 10135.2516.4780 16 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
67/ГИ/10135.2575.1994/07.11.2022г. 07.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /ТП/ №893 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2575.1718 за захранване на УПИ XXVII-760, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2575.1994/ по плана на кв.Виница, ул."Сава Геренов"№5, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXVII-760, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2575.1994/ по плана на кв.Виница, ул."Сава Геренов"№5, гр.Варна XXVII-760 10135.2575.1994 45 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Сава Геренов"№5, гр.Варна
66/ГИ/10135.2564.1351, 10135.2564.1352/07.11.2022г. 07.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост /ТП/ №1901 /електрозахранен от трафопост /ТП/ №1901/ до нов шкаф кабелен тип ШК-4, монтиран пред УПИ VIII-1554, кв.12 /идентичен с ПИ с ид №10135.2564.1352/ и УПИ XLI-1554, кв.12/идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.1351/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО 1/ в УПИ XLI-1554, кв.12 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.1351/ и ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО 2/ в УПИ XLI-1554, VIII-1554 10135.2564.1351, 10135.2564.1352 12 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
65/ГИ/10135.2575.2095/07.11.2022г. 07.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост в ПИ 10135.2575.2131 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.2096 за електрозахранване на УПИ XXXV-819, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2095/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXV-819, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2095/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски", гр.Варна XXXV-819 10135.2575.2095 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски"
64/ГИ/10135.2623.6115, 10135.2623.6116 /07.11.2022г. 07.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2623.9 /електрозахранен от трафопост ТП №1923/ до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XXVI-31, кв.212 /идентичен с ПИ 10135.2623.6115/ и УПИ XVII-31, кв.212 /идентичен с ПИ 10135.2623.6116/ и от нова разпределителна кутия РК до ново електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна XXVI-31, XVII-31 10135.2623.6115, 10135.2623.6116 212 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
63/ГИ/10135.2552.712/04.11.2022г. 04.11.2022 Въздушна кабелна мрежа от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1803 с 3 броя стоманобетонни стълба и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.712, ул. "Перуника" № 141, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.712   по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
62/ГИ/10135.2575.812/02.11.2022г. 02.11.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП в ПИ 10135.2575.2131 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXIV-696, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.812/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III", гр.Варна XXIV-696 10135.2575.812 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III",
61/ГИ/10135.2573.1079/31.10.2022г. 31.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №2106 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2573.1079, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2573.1079, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.1079   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
60/ГИ/10135.2508.1598/21.10.2022г. 21.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 491 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-393, кв. 32 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1598), по плана на СО "Сотира", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-393 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1598), кв. 32, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ІV-393 10135.2508.1598 32 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
59/ГИ/10135.2508.391/21.10.2022г. 21.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 491 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-391 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.391/, кв.32, по плана на СО "Сотира", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 491 до ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.3876 и резервна кабелна линия между шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.391 и шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.3876. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-391 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.391/, кв.32, по плана на СО "Сотира", гр.Варна II-391 10135.2508.391   гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
58/ГИ/10135.2575.1617, 10135.2575.1616/21.10.2022г. 21.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП № 1650 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVIII-961, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2575.1617/ и УПИ XVII-961, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2575.1616/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Йоан Кръстител" №12, гр.Варна, чрез разкъсване, муфиране и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №1650 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXVI-961а, кв.2 /идентичен с ПИ10135.2575.1253/ и резервна кабелна линия между двата шкафа кабелни тип ШК-4 XVIII-961,УПИ XVII-961 10135.2575.1617, 10135.2575.1616 2 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Йоан Кръстител" №12, гр.Варна
57/ГИ/10135.2564.1839/21.10.2022г. 21.10.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№1901 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост ТП №1901, от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XXI-1570, кв.17а /идентичен с ПИ 10135.2564.1839/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна и от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот XXI-1570 10135.2564.1839 17а гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
56/ГИ/10135.2564.1896/17.10.2022г. 17.10.2022 Въздушна мрежа 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ №9 на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от трафопост /ТП/ №887 /сградно отклонение от ВМНН/ с 4бр.СБС и електромерно табло тип ТЕПО, монтирано на стълб №13 пред ПИ с ид.№10135.2564.1896, ул."Драган Данаилов" №48 по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1896   гр. Варна, по плана на ул."Драган Данаилов" №48 по плана на Вилна зона, гр.Варна
55/ГИ/10135.2623.779/12.10.2022г. 12.10.2022 Въздушно кабелно електрозахранване XVIII-779 10135.2623.779 195 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
54/ГИ/10135.2552.5441/12.10.2022г. 12.10.2022 Въздушна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб на въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/ електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1982, сградно отклонение от ВМНН с 3 броя стоманобетонни стълба и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 3 пред УПИ ХІ - 777, кв. 94 / идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5441/ по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. ХІ-777 10135.2552.5441 94 гр. Варна, ул. "Слънчоглед" №105, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
53/ГИ/10135.2556.70/30.09.2022г. 30.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 38 до нов размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 пред Трафопост /ТП/ № 38 и от нов размножителен шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІV-25, 25а- "за жил. строителство", кв. 623 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.70), по плана на 5-ти м.р., ул. "Полковник Свещаров" № 6, 6а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-25, 25а- "за жил. строителство", кв. 623 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.70), по плана на 5-ти м.р., ул. "Полковник Свещаров" № 6, 6а, гр. Варна. ХІV-25,25а 10135.2556.70 623 гр. Варна, №6,6а, по плана на 5-ти м.р.
52/ГИ/10135.2560.428/28.09.2022г. 28.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 350 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.428 по плана на 18-ти м.р., ул. "Васил Друмев" № 73, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.428 по плана на 18-ти м.р., ул. "Васил Друмев" № 73, гр. Варна.   10135.2560.428   гр. Варна, УЛ.ВАСИЛ ДРУМЕВ №73, по плана на 18 м.р.
51/ГИ/10135.2562.133/26.09.2022г. 26.09.2022 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП № 140 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-133, кв.44 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2562.133/, по плана на 19-ти м.р., ж.к."Чайка", гр.Варна VII-133 10135.2562.133 44 по плана на ж.к."Чайка"
50/ГИ/10135.2508.705/08.09.2022г. 08.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК в поземлен имот с идентификатор 10135.2508.9547 /електрозахранен от трафопост ТП № 1126/ до разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.705, по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.705   по плана на СО "Сотира
49/ГИ/10135.2554.603/07.09.2022г. 07.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №349 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-603 "за жил.стр.", кв.35 /идентичен с ПИ 10135.2554.603/ по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №58А, гр.Варна и изграждане на резервна кабелна линия между ШК-4 на ул."Дубровник" №58А и съществуващ ШК пред ПИ с ид.№10135.2554.521 ул."Дубровник"№58 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-603 "за жил.стр.", кв.35 /идентичен с ПИ 10135.2564.603/, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №58А, гр.Варна II-603 "за жил.стр." 10135.2554.603 35 гр. Варна, ул. "Дубровник", по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №58А, гр.Варна
48/ГИ/10135.2556.292/07.09.2022г. 07.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 305 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-9, кв. 989 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.292/ по плана на 5-ти м.р., ул. "Дойран" № 26, гр. Варна, монтаж на нови главно трансформаторно табло ГТТ и два броя разпределителни табла РТ /подмяна на съществуващи/ в ТП № 305. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІІІ-9, кв. 989 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.292/ по плана на 5-ти м.р., ул. "Дойран" № 26, гр. Варна. ХІІІ-9 10135.2556.292 989 гр. Варна, УЛ.ДОЙРАН №26, по плана на 5-ти м.р.
47/ГИ/10135.2556.196/01.09.2022г. 01.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 429 до нов шкаф кабелен тип ШК- 4 монтиран пред УПИ ХІХ-3, кв. 621 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2558.196), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 20, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между Трафопост /ТП/ № 429 и съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХІІ-6, 6аь кв. 621 и кабелна линия между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІХ-3, кв. 621 ( идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.196), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 20, гр. Варна. ХІХ-3 10135.2556.196 621 гр. Варна, УЛ.ТОПРА ХИСАР №20, по плана на 5-ти м.р.
46/ГИ/10135.2556.381/01.09.2022г. 01.09.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 429 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 монтиран през УПИ ХVІІІ-2, кв. 621 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.381), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 18, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между Трафопост /ТП/ № 429 и съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред УПИ І-8 и кабелна линия между двата шкафа кабелни. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІІІ-2, кв. 621 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.381), по плана на 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" № 18, гр. Варна. ХVІІІ-2 10135.2556.381 621 гр. Варна, №18, по плана на 5-ти м.р.
45/ГИ/10135.2553.91/23.08.2022г. 23.08.2022 Кабелни линии 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 256 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред Трафопост /КТП/ № 301 в поземлен имот с идентификатор 10135.2553.91 и прехвърляне на захранващи кабели от Трафопост /КТП/ № 301 в нов шкаф кабелен тип ШК-7, по плана на 25-ти м.р., ул. "Подвис", гр. Варна   10135.2553.91   гр. Варна, по плана на 25 м.р.
44/ГИ/10135.2526.2341/16.08.2022г. 16.08.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.189 /електрозахранен от трафопост ТП № 626/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVI-2341, кв.15 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.2341/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.2341 15 по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
43/ГИ/10135.2552.2248/04.08.2022г. 04.08.2022 Канализационно отклонение РVС ф200 с дължина 5 метра и площадкова канализация РVС ф160 с дължина 48 метра за ПИ 10135.2552.2248, кв. 225 по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна   10135.2552.2248 225 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
42/ГИ/10135.2526.2647/29.07.2022г. 29.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №626 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-2340, 2342, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.2647/, по плана на ж.к."Бриз", местност "Св.Никола", гр.Варна XXV-2340 10135.2526.2647 15 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", местност "Св.Никола", гр.Варна
41/ГИ/10135.2556.383/29.07.2022г. 29.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 435 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 монтиран през УПИ V-309, кв. 996-5 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.383), по плана на 5-ти м.р., бул. "Цар Освободител" № 86а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ V-309, кв. 996-5 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2556.383), по плана на 5-ти м.р., бул. "Цар Освободител" № 86а, гр. Варна. V-309 10135.2556.383 996-5 гр. Варна, ул. "Цар Освободител" №86а, по плана на 5-ти м.р.
40/ГИ/10135.2723.73/15.07.2022г. 15.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 при трафопост ТП №1708 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2723.73, кв.178 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2723.73, кв.178, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.73 178 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
39/ГИ/10135.2552.5130/08.07.2022г. 08.07.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /БКТП/ № 1734 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-2768, кв. 173 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5130), по плана на кв. "Изгрев", ул. "Маргарита" № 79, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-2768, кв. 173 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5130), по плана на кв. "Изгрев", ул. "Маргарита" № 79, гр. Варна. ІV-2768 10135.2552.5130 173 гр. Варна, ул. "Маргарита" №79, по плана на кв. "Изгрев"
38/ГИ/10135.2516.4929/28.06.2022г. 28.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1924 до разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с ид.№10135.2516.4271, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна и от нова разпределителна кутия РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1Т   10135.2516.4929   гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
37/ГИ/10135.2563.92/23.06.2022г. 23.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от предстоящ за изграждане трафопост БКТП в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1680 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХІV-92 "за жил.строителство", кв.3, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.92, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХІV-92 "за жил.строителство", кв.3, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.92, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна ХХІV-92 10135.2563.92 3 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна
36/ГИ/10135.2563.2066/23.06.2022г. 23.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2163 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXVII-195, кв.34 /идентичен с ПИ 10135.2563.2066/, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №117, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ в УПИ XXVII-195, кв.34 /идентичен с ПИ 10135.2563.2066/, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №117, гр.Варна XXVII-195 10135.2563.2066 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р., местн."Свети Никола" №117, гр.Варна
35/ГИ/10135.2575.728/21.06.2022г. 21.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2575.727 /електрозахранен от ТП 1650/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXIV-728, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.728/ , по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №55, гр.Варна XXXIV-728 10135.2575.728 5 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №55, гр.Варна
34/ГИ/10135.2516.4853/20.06.2022г. 20.06.2022 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /МТП/ №965 до разклонителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ I-104, 105, кв.8 /идентичен с ПИ 10135.2516.4853/ и до електромерно табло ТЕМО пред ПИ 10135.2516.59, с 12бр.стълбове, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна I-104, 105 10135.2516.4853 8 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
33/ГИ/10135.2563.746/13.06.2022г. 13.06.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от размножителна касета тип ШК до трафопост ТП № 538 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ LІ-746, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.746, по плана на 21 м.р., гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LІ-746, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.746/, по плана на 21 м.р., гр.Варна   10135.2563.746   гр. Варна, по плана на 21 м.р
32/ГИ/10135.2508.161/20.05.2022г. 20.05.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2105 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.161, по плана на СО"Сотира", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.161   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
31/ГИ/10135.2553.190/20.05.2022г. 20.05.2022 Реконструкция и защита на електронна съобщителна мрежа собственост на "БТК" ЕАД преминаваща през поземлен имот 10135.2553.190, (УПИ ХІХ-1431, кв. 25) по плана на 25 м. р., с административен адрес ул. "Кокиче" № 2Г, гр. Варна ХІХ-1431 10135.2553.190 25 по плана на 25 м. р.
30/ГИ/10135.2555.2630/19.05.2022г. 19.05.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1064 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред трафопост ТП № 1064 и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХІІІ-2630, кв.1 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2555.2630/, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна", ул."Мир" № 94, гр.Варна ХХХІІІ-2630 10135.2555.2630 1 по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна"
29/ГИ/10135.2554.334/21.04.2022г. 21.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №186 до нов шкаф кабелен тип ШК-4пред УПИ XV-676, кв.7 /идeнтичен с ПИ с ид.№10135.2554.334/ по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов" №10, гр.Варна, чрез разкъсване и муфиране на резервна кабелна линия от трафопост ТП №186 до шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Генерал Г.Попов" №8 и изграждане на резервна кабелна линия между шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Ген.Г.Попов" №10 и шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Ген.Г.Попов" №8 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XV-676, кв.7 /идeнтичен с ПИ с ид.№10135.2554.334/ по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов" №10, гр.Варна, XV-676 10135.2554.334 7 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов" №10
28/ГИ/10135.2508.610/21.04.2022г. 21.04.2022 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен /СБ/ стълб № 14, клон 4, част от въздушна мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от трафопост ТП № 1802 с 2 броя стоманобетонни стълбове /СБС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб № 16 пред УПИ ХІV-610, кв.27, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.610, по плана на СО "Сотира", гр.Варна УПИ ХІV-610 10135.2508.610 27 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
27/ГИ/10135.2575.2112/15.04.2022г. 15.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№893 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXVI-1740, 1741, кв.46 /идентичен с ПИ 10135.2575.2112/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО-ТЕПО-1 в УПИ XXVI-1740, 1741, кв.46 /идентичен с ПИ 10135.2575.2112/, по плана на кв.Виница, гр.Варна и ТЕПО-2 пред УПИ XXVI-1740, 1741, кв.46 /идентичен с ПИ 10135.2575.2112/, по плана на кв.Виница, ул."Мария Бацарова", гр.Варна XXVI-1740, 1741 10135.2575.2112 46 по плана на кв.Виница
26/ГИ/10135.2552.2240/15.04.2022г. 15.04.2022 Канализационно отклонение PVC ф200 с дължина 5,50 метра и площадкова канализация PVC ф160 с дължина 38,30 метра за УПИ VІІІ-2240 (с идентификатор 10135.2552.2240) и ПИ 2242 (с идентификатор 10135.2552.2242), кв. 222 по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна VІІІ-2240 10135.2552.2240 222 гр. Варна, №11, по плана на ж.к. "Изгрев"
25/ГИ/10135.2575.2149/07.04.2022г. 07.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2037 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XXXVI-1458, 1559, 1460, кв.1 /идентичен с ПИ 10135.2575.2149/, по плана на кв.Виница, ул."Света Параскева"№7, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от трафопост ТП №2037 до шкаф кабелен тип ШК и връзка между двата кабелни шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ XXXVI-1458, 1559, 1460, кв.1 /идентичен с ПИ 10135.2575.2149/, по плана на кв.Виница, ул."Света Параскева" №7, гр.Варна XXXVI-1458, 1559, 1460 10135.2575.2149 1 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул.Света Параскева" №7
24/ГИ/10135.2526.1436/05.04.2022г. 05.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.242 /електрозахранен от трафопост ТП № 1830 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХVІІІ-1436, кв.35, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1436, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.1436   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
23/ГИ/10135.2563.1708/05.04.2022г. 05.04.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2563.23 /електрозахранен от трафопост ТП № 2153/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІІІ-1708, кв.19, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1708, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІІІ-1708, 10135.2563.1708   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
22/ГИ/10135.2552.5502/01.04.2022г. 01.04.2022 Канализационно отклонение ф 200 РVС с дължина 13 м. за ПИ 2014 /с идентификатор 10135.2552.5502/, кв. 173, ул. "Орхидея" № 43, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ХV-2014 10135.2552.5502 173 гр. Варна, ул. "Орхидея" №43, по плана на кв. "Изгрев"
21/ГИ/10135.2522.162/30.03.2022г. 30.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 1925 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 386 /идентичен с ПИ 10135.2522.162/, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост БКТП № 1925 до кабелен шкаф тип ШК пред ПИ 10135.2522.986 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кебелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 386/идентичен с ПИ 10135.2522.162/ по плана на СО"Акчелар", гр.Варна   10135.2522.162   гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
20/ГИ/10135.2508.668/30.03.2022г. 30.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 491 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.922 за електрозахранване на УПИ ХІІ-668, кв.34, идентичен с ПИ 10135.2508.668, по плана на СО "Сотира", ул."Капитан І ранг доц.Цв.Папазов" № 48, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП 491 до шкаф кабелен пред ПИ 10135.2508.674, резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО в ПИ 10135.2508.668 ХІІ-668, 10135.2508.668 34 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
19/ГИ/10135.2623.8/29.03.2022г. 29.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от размножителна касета пред трафопост ТП №1923 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 и до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2623.9, за електрозахранване на ПИ с ид.№10135.2623.8, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна   10135.2623.8   гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", гр.Варна
18/ГИ/10135.2526.108/29.03.2022г. 29.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ (част от въздушна мрежа ниско напрежение /ВМНН/, електрозахранена от МТП 626) до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.108 и от нова разпределителна кутия тип РК до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна   10135.2526.108   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
17/ГИ/10135.2508.496/18.03.2022г. 18.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от трафопост ТП № 491 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV -496, кв.31 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2508.496/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна IV -496 10135.2508.496   гр. Варна, по плана на СО "Сотира
16/ГИ/10135.2522.136/18.03.2022г. 18.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред УПИ ХХХІV-136, кв.19, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2522.136, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна, чрез изграждане на кабелна линия от трафопост ТП до стълб № 1 и изправяне на 3 бр. стоманобетонни стълба /СБС/ ХХХІV-136 10135.2522.136 19 гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
15/ГИ/10135.2563.1952/09.03.2022г. 09.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1945 до два броя нови шкафове кабелни тип ШК-4 пред УПИ ХХХV-76, 1724, 1725, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1952/ и в УПИ ХХХVІІІ-78, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.78/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХVІІІ-78, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.78/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХV-76, 1724, 1725, кв.21 /идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1952/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХV-76, 1724, 1725 10135.2563.1952 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
14/ГИ/10135.2508.1159/04.03.2022г. 04.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.311 /електрозахранен от трафопост БКТП № 2105 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1159 по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия поземлен имот.   10135.2508.1159   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
13/ГИ/10135.2554.333/04.03.2022г. 04.03.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 на ул."Никола Козлев"№8 /електрозахранен от трафопост ТП №186/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ I-677, кв.7 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2554.333/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов"№12 I-677 10135.2554.333 7 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Г.Попов"№12
12/ГИ/10135.2575.1794/25.02.2022г. 25.02.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1923 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 до ТП 1923 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ I-1116, 1117, 1118, кв.68 /идентичен с ПИ 10135.2575.1794/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ I-1116, 1117, 1118, кв.68 /идентичен с ПИ 10135.2575.1794/, по плана на кв.Виница I-1116, 1117, 1118 10135.2575.1794 68 гр. Варна, по плана на кв.Виница
11/ГИ/10135.2553.520/24.02.2022г. 24.02.2022 Външно кабелно електрозохранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.519 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХ-710, кв. 43 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.520) по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс" № 8, гр. Варна. ХХ-710 10135.2553.520 43 гр. Варна, УЛ.ЕДЕЛВАЙС №8, по плана на 25 м.р.
10/ГИ/10135.2563.1963,/15.02.2022г. 15.02.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2163 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХІ-31, кв.30, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1968, от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до две нови електромерни табла тип ТЕПО в поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1968 и електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІІ-32, кв.30, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1963, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХХІІ-32 10135.2563.1963, 30 гр. Варна, по плана на 21 м.р
9/ГИ/10135.2519.418/07.02.2022г. 07.02.2022 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ клон на въздушна мрежа от трафопост ТП №891 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2519.462, по плана на м."Дели Сава", гр.Варна   10135.2519.418   гр. Варна, С.О.ДЕЛИ САВА, по плана на м."Дели Сава", гр.Варна
8/ГИ/10135.2515.3577/26.01.2022г. 26.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1888 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2515.730, за електрозахранване на ПИ с ид.№10135.2515.3577, кв.15, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕМО 1М на стълб пред ПИ с ид.№10135.2515.3577, кв.15, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.3577 15 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
7/ГИ/10135.2520.7243/24.01.2022г. 24.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-7А /електрозахранен от ТП №1850/ до нов шкаф кабелен тип ШК-4 и електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2520.7326 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7А до разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XXIII-2042, кв.121 /идентичен с ПИ 10135.2520.7243/ по плана на СО "Траката", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред ПИ с ид.№10135.2520.7243 XXIII-2042 10135.2520.7243 121 гр. Варна, по плана на СО "Траката", гр.Варна
6/ГИ/10135.2564.1313, 10135.2564.1314/24.01.2022г. 24.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1941 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ I-1615, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.1314/, от нов шкаф кабелен тип ШК до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ II-1615, кв.5 /идентичен с ПИ с ид.№ 10135.2564.1313/ и от нова разпределителна кутия тип РК до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2564.1313, по плана на "Вилна зона", ул."4-та" №9, гр.Варна I-1615,II-1615 10135.2564.1313, 10135.2564.1314 5 гр. Варна, по плана на Вилна зона", ул."4-та" №9, гр.Варна
5/ГИ/10135.2515.3140/24.01.2022г. 24.01.2022 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2515.3103 /електрозахранен от ТП №1935/ до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред ПИ с ид.№10135.2515.3140, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна, чрез монтаж на 3бр.стоманобетонни стълбове /СБС/   10135.2515.3140   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
4/ГИ/10135.2553.190/18.01.2022г. 18.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 122 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІХ-1431, кв. 25 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.190), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 2Г, гр. Варна ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2Г, по плана на 25 м.р
3/ГИ/10135.2575.231/17.01.2022г. 17.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №890 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIII-137, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2575.231/, по плана на кв.Виница, ул."Петрич" №14, гр.Варна и кабелна линия от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до съществуващ шкаф кабелен тип ШК в ПИ 10135.2575.232 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIII-137, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2575.231/, по плана на кв.Виница, ул."Петрич" №14, гр.Варна XIII-137 10135.2575.231 21 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Петрич" №14
2/ГИ/10135.2573.172/11.01.2022г. 11.01.2022 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2573.172, кв.48, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.172 48 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
1/ГИ/10135.2520.7281/05.01.2022г. 05.01.2022 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуваща разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ с ид.№10135.2520.6770 до нова кабелна кутия тип РК-3 пред УПИ III-6769, кв.218 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2520.7281/ по плана на СО "Траката", гр.Варна и от нова кабелна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО III-6769 10135.2520.7281 218 гр. Варна, по плана на СО "Траката", гр.Варна
90/ГИ/10135.2024.21/29.12.2021г. 29.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1845 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2024.21 и ПИ с ид.№10135.2024.28, за електрозахранване на УПИ XIII-10, кв.62 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2024.21/, по плана на кв.Виница, м."Пелит тарла", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО XIII-10 10135.2024.21 62 гр. Варна, по плана на кв.Виница
89/ГИ/ 10135.2508.689/23.12.2021г. 23.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 /електрозахранен от трафопост ТП № 1126/ пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1205 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.689, по плана на СО "Сотира", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред същия поземлен имот.   10135.2508.689   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
88/ГИ/10135.2575.1641/16.12.2021г. 16.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXI-1624, кв.37 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.1641/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-1624, кв.37 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2575.1641/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XXI-1624 10135.2575.1641 37 гр. Варна, по плана на кв.Виница, гр.Варна
87/ГИ/10135.2553.172/15.12.2021г. 15.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 378 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-172, кв. 4 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.172), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 10, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-172, кв. 4 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.172), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче" № 10, гр. Варна. ІV-172 10135.2553.172 4 гр. Варна, УЛ.КОКИЧЕ №10, по плана на 25 м.р.
86/ГИ/10135.2559.280/10.12.2021г. 10.12.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №172 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ X-3033, 3034, кв.8 /идентичен с ПИ 10135.2559.280/ по плана на 17-ти м.р., ул."Зора" №14, гр.Варна, чрез разкъсване и удължаване на кабелна линия между трафопост ТП №172 и шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2559.197 и изграждане на резервна кабелна връзка между двата шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ X-3033, кв.8 /идентичен с ПИ 10135.2559.280/ по плана на 17-ти м.р., ул."Зора" №14, гр.Варна X-3033, 3034 10135.2559.280 8 гр. Варна, по плана на 17-ти м.р., ул."Зора" №14
85/ГИ/10135.2553.1957/30.11.2021г. 30.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1105 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 (ШК-4-1) пред УПИ І-1147, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008) по плана на 25-ти м.р., ул. „Прилеп“ № 18, гр. Варна, чрез разкъсване, муфиране и удължаване на резервна кабелна линия ниско напрежение /НН/ от Трафопост /ТП/ № 1105 до шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.755, нов шкаф кабелен тип ШК-4 (ШК-4-2) пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.550 и поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008, електрозахранен чрез разкъсване на кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1105 до електромерно табло тип ТЕПО на ул. „Прилеп“ № 12 и кабелна линия ниско напрежение /НН/ между двата новомонтирани кабелни шкафа тип ШК-4. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 (ШК-4-1) пред УПИ І-1147, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008) до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ І-1147, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.2008), по плана на 25-ти м.р., ул. „Прилеп“ № 18, гр. Варна и до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІ-1148, 1150, кв. 64 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.1957) по плана на 25-ти м., ул. „Божур“ № 11, гр. Варна ІІ-1148,1150 10135.2553.1957 64 гр. Варна, УЛ.ПРИЛЕП №18, по плана на 25 м.р.
84/ГИ/10135.2552.418/25.11.2021г. 25.11.2021 Въздушна кабелна мрежа 0,4 кV от съществуващ стоманотръбен /СТС/ стълб № 93, част от мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1982 с 3 броя стоманотръбни /СТС/ и електромерно табло тип ТЕМО, монтирано на стълб П-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.419, по плана на ж.к. "Изгрев-І", гр. Варна   10135.2552.418   гр. Варна, по плана на жк Изгрев
83/ГИ/10135.2520.9533 /22.11.2021г. 22.11.2021 Въздушна кабелна линия 0.4kV от трафопост МТП №963, находящ се в ПИ с ид.№10135.2520.9533 /3 клона с 85бр.СБС и 12бр.СТС/, по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.9533   гр. Варна, по плана на СО "Траката"
82/ГИ/10135.2575.795/22.11.2021г. 22.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №689 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-435, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.795/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-435, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.795/, по плана на кв.Виница, гр.Варна VII-435 10135.2575.795 10 по плана на кв.Виница
81/ГИ/10135.2563.351/18.11.2021г. 18.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1747 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2563.700 за електрозахранване на УПИ LX-351, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.351/, по плана на 21-ви м.р., СО "Свети Никола", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №1747 до съществуващ кабелен шкаф пред ПИ 10135.2563.356 и резервна кабелна линия между двата шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LX-351, кв.50 /идентичен с ПИ 10135.2563.351/, по плана на 21-ви м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна LХ-351 10135.2563.351 50 по плана на ж.к."Бриз"
80/ГИ/10135.2564.1770/16.11.2021г. 16.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1991 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXIV-141, 144, кв.8 /идентичен с ПИ ид.№10135.2564.1770/ по плана на "Вилна зона", ул."6-та" №1, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXIV-141, 144, кв.8 /идентичен с ПИ ид.№10135.2564.1770/ по плана на "Вилна зона", ул."6-та" №1, гр.Варна XXIV-141, 144 10135.2564.1770 8 гр. Варна, по плана на Вилна зона, гр.Варна
79/ГИ/10135.2560.217/16.11.2021г. 16.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1040) на ул. "Феликс Каниц" № 7 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХІ-217, кв. 47 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.217), по плана на 18-ти м.р., ул. "Феликс Каниц" № 9, гр. Варна. ХХІ-217 10135.2560.217 47 гр. Варна, ул. "Феликс Каниц" №9, по плана на 18 м.р.
78/ГИ/10135.2039.166/05.11.2021г. 05.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №2039 до 4бр.разпределителни шкафа ШК-4 и от тях до 4бр.електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XIV-20, кв.3 /ПИ 10135.2039.166/, по плана на СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", м-ст "Таушан тепе", гр.Варна XIV-20 10135.2039.166 3 гр. Варна, по плана на СО "Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", м-ст "Таушан тепе", гр.Варна
77/ГИ/10135.2526.1002/04.11.2021г. 04.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ на клон 5, електрозахранен от трафопост ТП № 1000 до ново електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред УПИ ХХV-1002, кв.42, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1002, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ХХV-1002 10135.2526.1002   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
76/ГИ/10135.2516.321/02.11.2021г. 02.11.2021 Въздушна кабелна линия ниско напрежение /НН/ до 5бр.стълбове /от стълб №1 пред ПИ с ид.№10135.2516.323 до стълб №5 пред ПИ с ид.№10135.2516.321/ и кабелна линия ниско напрежение /НН/ до 3бр.разпределителни кутии тип РК-3 пред ПИ с ид.№10135.2516.324, 10135.2516.4812, 10135.2516.327, електрозахранени от трафопост /БКТП/ №1924   10135.2516.321   гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
75/ГИ/ 10135.2515.3830/01.11.2021г. 01.11.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /БКТП/ №1967 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ II-3440, кв.28 /идентичен с ПИ 10135.2515.3830/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-3440, кв.28 /идентичен с ПИ 10135.2515.3830/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна II-3440 10135.2515.3830 28 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
74/ГИ/10135.2555.2679/13.10.2021г. 13.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1131 до кабелен шкаф ШК-4 и от него да два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХVІІ-2610, идентификатор 10135.2555.2679, кв.4, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна", гр.Варна ХVІІ-2610 10135.2555.2679 4 гр. Варна, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс ВМИ-Варна
73/ГИ/10135.2563.1902/05.10.2021г. 05.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост № 2161 до нов шкаф кабелен тип ШК /ШК-4-1/ пред УПИ ХХХІ-322, кв.40 , идентичен с поземлен имот с ид. 10135.2563.1903, по плана на 21-ви м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна, от ТП № 2161 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІ-322, кв.40, идентичен с ПИ 10135.2563.1903, от трафопост ТП № 2161 до нов шкаф кабелен тип ШК /ШК-4-2/ пред УПИ ХХХ-322, кв.40, идентичен с ПИ 10135.2563.1902, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между трафопост ТП № 2161 и шкаф кабелен тип ШК /ШК-4-1/, резервна кабелна линия между двата шкафа, тръбна мрежа към трафопост ТП № 2161 с 1 бр. кабелна шахта КШ. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 /ШК-4-1/ до ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО-1/ в УПИ ХХХІ-322, кв.40, идентичен с ПИ с ид.10135.2563.1903, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 /ШК-4-2/ до ново електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО-2/ в УПИ ХХХ-322, кв.40, идентичен с ПИ с ид. 10135.2563.1902, по плана на 21 м.р., ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХ-322, 10135.2563.1902 40 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
72/ГИ/10135.2526.2554/01.10.2021г. 01.10.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1731 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХVІІ-2183, 2184, 2185, 2186, кв.36, идентичен с ПИ 10135.2526.2554, по плана на СО "Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.2554 36 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
71/ГИ/10135.2052.9522/30.09.2021г. 30.09.2021 Въздушни кабелни линии 0.4kV електрозахранени от трафопост МТП №1504 находящ се в ПИ 10135.2052.9522 /3клона със 72бр. СБС, 22бр. СТС/, по плана на СО "Виница север", гр.Варна   10135.2052.9522   гр. Варна, по плана на СО "Виница север"
70/ГИ/10135.2564.1422/30.09.2021г. 30.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен пред ПИ 10135.2564.975 до ново електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXIII-2409, кв.53 /идентичен с ПИ 10135.2564.1422/ по плана на "Вилна зона", гр.Варна XXXIII-2409 10135.2564.1422 53 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
69/ГИ/10135.2563.1957/27.09.2021г. 27.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от предстоящ за изграждане трафопост тип БКТП в ПИ с ид.№10135.2563.1917 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ IX-1755, кв.33 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2563.1957/, по плана на ж.к."Бриз", 21-ви м.р., гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IX-1755, кв.33 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2563.1957/, по плана на ж.к."Бриз", 21-ви м.р., гр.Варна IX-1755 10135.2563.1957 33 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", 21-ви м.р., гр.Варна
68/ГИ/10135.2551.160/27.09.2021г. 27.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1870 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2551.147 за електрозахранване на УПИ ІІІ-160, кв. 16 (идентичен с ПИ 10135.2551.160), по плана на кв. "Изгрев", местност "Франга дере и Кокарджа", гр. Варна, чрез муфиране и удължаване на резервен кабел от Трафопост /ТП/ № 1870 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2551.203. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.159 за електрозахранване на поземлен имот с идентификатор 10135.2551.160. ІІІ-160 10135.2551.160 16 гр. Варна, МЕСТН.ФРАНГА ДЕРЕ И КОКАРДЖА, по плана на кв. "ИЗГРЕВ"
67/ГИ/10135.2517.5335/27.09.2021г. 27.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/, част от въздушна мрежа Н.Н., електрозахранена от трафопост ТП №771, до разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XVII-1270, кв.88 /идентичен с ПИ 10135.2517.5335/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна XVII-1270 10135.2517.5335 88 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна
66/ГИ/ 10135.2555.2638/24.09.2021г. 24.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шках кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІІІ-2564, 232, кв.2, идентичен с ПИ 10135.2555.2638, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф. д-р Ванко Ванков" № 22, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІІ-2564, 232, кв.2, идентичен с ПИ 10135.2555.2638, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна, ул."Проф.д-р Ванко Ванков", № 22, гр.Варна.   10135.2555.2638 2 гр. Варна, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна.
65/ГИ/10135.2526.1305/24.09.2021г. 24.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1731 до разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2526.1305, по плана на кв."Свети Никола", гр.Варна и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО.   10135.2526.1305   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
64/ГИ/10135.2515.3974/17.09.2021г. 17.09.2021 ВО за ПИ 10135.2515.3974 /УПИ XXX-3950, кв.81, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна XXX-3950 10135.2515.3974 81 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна
63/ГИ/10135.2573.172/15.09.2021г. 15.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №2026 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2573.172 по плана на к.к."Чайка", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2573.172, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2573.172   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
62/ГИ/10135.2508.1205/13.09.2021г. 13.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.1208, по плана на СО "Сотира", гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия между трафопост ТП № 1126 и шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.1205 и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот.   10135.2508.1205   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
61/ГИ/10135.2563.1998/13.09.2021г. 13.09.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост № 2153 до разпределителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.2563.37, от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО 1М и от разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХLVІІ-35, кв.19, идентичен с ПИ 10135.2563.1998, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХLVІІ-35 10135.2563.1998 19 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
60/ГИ/10135.2564.761/27.08.2021г. 27.08.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен ШК-7 пред ПИ с ид.№10135.2564.645 /електрозахранен от ТП №1696/ до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред УПИ XXI - 761, кв.45 /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.761/ по плана на "Вилна зона", гр.Варна XXI - 761 10135.2564.761 45 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
59/ГИ//24.08.2021г. 24.08.2021 Оптично кабелно захранване на "БТК" ЕАД на Медико дентален център Суис Дентапрайм, по плана на "Вилна зона", ул."27-ма" №1, гр.Варна от същ.мрежа на ул.1-ва чрез изграждане на кш1-кш4 XVI-1058     гр. Варна
58/ГИ/10135.2552.5182/24.08.2021г. 24.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 2078 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХV-5095, кв. 238 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5182), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя нови електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ в УПИ ХV-5059, кв. 238 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5182), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. ХV-5095 10135.2552.5182 238 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
57/ГИ/10135.2564.1349/17.08.2021г. 17.08.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2564.977 /електрозахранен от ТП №968/ /1клон, 3бр.СБС, 1бр.СТС и 1кабелна линия/ до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ с ид.№10135.2564.1349 по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1349   гр. Варна, по плана на Вилна зона, гр.Варна
56/ГИ/10135.2552.2123/17.08.2021г. 17.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 290 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2122 до електромерно табло тип ТЕМО в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2123, ул. "1-ва", по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.2123   гр. Варна, ул. ЖК "Изгрев", по плана на Ж.К. ИЗГРЕВ
55/ГИ/10135.2560.175/13.08.2021г. 13.08.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 419 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.175 и от него до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2560.175, ул. "Морска сирена" № 37, по плана на 18-ти м.р., гр. Варна   10135.2560.175   гр. Варна, УЛ.МОРСКА СИРЕНА №37, по плана на 18 м.р.
54/ГИ/10135.2517.5286/21.07.2021г. 21.07.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост /МТП/ №981 до електромерно табло тип ТЕМО 1М пред УПИ LVIII-4795, кв.121 /идентичен с ПИ 10135.2517.5286/, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр.Варна LVIII-4795 10135.2517.5286 121 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
53/ГИ/0135.2566.216/08.07.2021г. 08.07.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1939 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XV-1510м, 1510н, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2566.6505/, по плана на м."Старите лозя", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №1939 до шкаф кабелен тип ШК-7 пред ПИ 10135.2566.216 и резервна кабелна връзка между двата кабелни шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XV-1510м, 1510н, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2566.6505/, по плана на м."Старите лозя", гр.Варна XV-1510м, 1510н 0135.2566.216 2 гр. Варна, по плана на м."Старите лозя"
52/ГИ/10135.2526.1206/01.07.2021г. 01.07.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2526.1651 /електрозахранен от трафопост ТП №1908/ до електромерно табло тип ТЕМО 1Т пред ПИ с ид.№10135.2526.1206, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна   10135.2526.1206   гр. Варна, по плана на м."Св.Никола", ж.к."Бриз"
51/ГИ/10135.2553.635/30.06.2021г. 30.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2553.365 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ І-918, кв. 55 (идентичен с ПИ 10135.2553.635), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 12, гр. Варна І-918 10135.2553.635 55 гр. Варна, УЛ.ЛЮЛЯК №12, по плана на 25-ти м.р.
50/ГИ/10135.2563.1892/28.06.2021г. 28.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост 1061 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VІ-1769, кв.40,/ идентичен с ПИ 10135.2563.1892/, по плана на 21-ви м.р., ул."Д-р Стойчо Йорданов" № 9, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между трафопост № 1061 и шкаф кабелен тип ШК, монтиран в УПИ ХХVІІІ-352 /ПИ 10135.2563.700/ и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІ-1769, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2563.1892/, по плана 21-ви м.р., ул."Д-р Стойчо Йорданов" № 9, гр.Варна VІ-1769, 10135.2563.1892   гр. Варна, по плана на 21-ви м.р
49/ГИ/10135.2552.1271/24.06.2021г. 24.06.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 2014 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1271, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна, чрез удължаване на въздушна мрежа ниско напрежение от Трафопост /ТП/ № 2014 до стълб пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.740 с 10 броя стълбове. 1904 10135.2552.1271 81 гр. Варна, по плана на жк. "Изгрев"
48/ГИ/10135.2552.5139/24.06.2021г. 24.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /БКТП/ в ПИ 10135.2555.322 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХІІІ-5051,05052, кв. 6 (идентичен с ПИ 10135.2552.5139) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-5051, 5052, кв. 6 (идентичен с ПИ 10135.2552.5139) по прана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна. ХІІІ-5051,5052 10135.2552.5139 6 гр. Варна, по плана на ж.к. Изгрев
47/ГИ/10135.2553.499/22.06.2021г. 22.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификатор 10135.2553.495 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-499, кв. 53 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2553.499) по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 37, гр. Варна ХІV-499 10135.2553.499 53 гр. Варна, УЛ.ЛЮЛЯК №37, по плана на 25 м.р.
46/ГИ/10135.2554.441/17.06.2021г. 17.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 467 пред ПИ с ид.10135.2554.568 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIV-441 "за жил.стр.", кв. 3 (идентичен с ПИ с ид.10135.2554.441), по плана на 24-ти м.р., ул. "Арх. Петко Момилов" № 5, гр. Варна XIV-441 "за жил.стр.", 10135.2554.441 3 гр. Варна
45/ГИ/10135.2515.4094/04.06.2021г. 04.06.2021 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2515.4094 /стар ид.№10135.2515.801/, кв.2515, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.4094   гр. Варна
44/ГИ/10135.2571.4627/04.06.2021г. 04.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1597 до разпределителна кутия тип РК-3 пред УПИ XL-477, кв.37 /ид.с ПИ 10135.2571.4627/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от ТП №1597 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2571.4627 XL-477 10135.2571.4627 37 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
43/ГИ/10135.2517.4187/03.06.2021г. 03.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /МТП/ № 592 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред Трафопост /МТП/ № 592, от нов ШК до първи стоманобетонен стълб /СБС/ от нов клон на въздушна мрежа ниско напрежение /НН/ и въздушно електрозахранване от първи стоманобетонен стълб /СБС/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХХ- 4187, кв. 131 (идентичен с ПИ 10135.2517.4187), по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбрава", гр. Варна ХХХ-4187 10135.2517.4187 131 гр. Варна, по плана на СО "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбрава"
42/ГИ/10135.2563.1981/02.06.2021г. 02.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 при трафопост ТП № 1859 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІ-1897, 1898, кв.38, идентичен с ПИ 10135.2563.1981, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна. ХІІ-1897, 1898, 10135.2563.1981 38 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
41/ГИ/10135.2526.691/02.06.2021г. 02.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2012 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІV-691, кв.57, идентичен с ПИ 10135.2526.691, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-691, кв.57, идентичен с ПИ 10135.2526.691, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІV-691, 10135.2526.691 57 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
40/ГИ/10135.2515.2093/02.06.2021г. 02.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №1967 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVII-750, кв.56 /ПИ с ид.№10135.2515.3980/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна за електрозахранване на ПИ 2093 /ПИ с ид.№10135.2515.2093/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна XVII-750 10135.2515.2093 56 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
39/ГИ/10135.2566.202/02.06.2021г. 02.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1988 до нов шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ ХІ-202 /стар 1510а/, кв. 1 (идентичен с ПИ 10135.2566.202), по плана на местност "Старите лозя", "Долна Трака", гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1988 до шкаф кабелен тип ШК-6 пред ПИ 10135.2566.170 и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред ХІ-202 /стар 1510а/, кв. 1 (идентичен с ПИ 10135.2566.202), по плана на местност "Старите лозя", "Долна трака", гр. Варна. ХІ-202 10135.2566.202 1 гр. Варна, по плана на м-ст "Долна Трака"
38/ГИ/10135.2560.329/01.06.2021г. 01.06.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Тодор Икономов" № 20 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1033) до ново електромерно табло ТЕПО пред УПИ VІІІ-8, кв. 15 (идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2560.329) по плана на 18-ти м.р., ул. "Никола Михайловски" № 11, гр. Варна. VІІІ-8 10135.2560.329 15 по плана на 18 м.р.
37/ГИ/10135.2623.8840/14.05.2021г. 14.05.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1628 до нов стоманобетонен стълб /СБС/ пред ПИ 10135.2623.8841, ул."Цар Борис III" и въздушно кабелно електрозахранване от нов стоманобетонен стълб /СБС/ до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2623.8840, по плана на СО "Горна Трака", местн."Коджа тепе", гр.Варна   10135.2623.8840   гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака", местн."Коджа тепе",
36/ГИ/10135.2575.458/14.05.2021г. 14.05.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1643 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ I-220=458, кв.31а /идентичен с ПИ 10135.2575.458/, по плана на кв.Виница, ул."Евксиноград" №11, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-220=458, кв.31а /идентичен с ПИ 10135.2575.458/, по плана на кв.Виница, ул."Евксиноград" №11, гр.Варна I-220=458 10135.2575.458 11 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Евксиноград" №11, гр.Варна
35/ГИ/ПИ 10135.2508.712,/22.04.2021г. 22.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХХІХ-228, 229, кв.1, електрозахранен от трафопост ТП № 1126, до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2508.713 за електрозахранване на ПИ 10135.2508.712, по плана на СО"Сотира", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот. ХХХІХ-228, 229 ПИ 10135.2508.712, 1 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
34/ГИ/10135.2552.5069/13.04.2021г. 13.04.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ Стоманобетонен стълб /СБС/ на клон 1, пред поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1786, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1982 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХV-4285, кв.183, (идентичен с ПИ 10135.2552.5069), по плана на ж.к. "Изгрев 1", гр. Варна ХV-4285 10135.2552.5069 183 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ-1, по плана на ж.к. "Изгрев 1"
33/ГИ/10135.2555.2627./09.04.2021г. 09.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 45 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІ-1398, кв.4Б, идентичен с ПИ 10135.2555.2627, по плана на 23 м.р., гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до 2 броя електромерни табла тип ТЕПО-ТЕПО-1 и ТЕПО-2 в ПИ 10135.2555.2627. ХVІ-1398 10135.2555.2627. по плана на 23 м.р., гр.Варна
32/ГИ/ 10135.2522.873/06.04.2021г. 06.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1665 до нова разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.873 и от нова разпределителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2522.873, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .   10135.2522.873   по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
31/ГИ/10135.2575.2042/02.04.2021г. 02.04.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №699 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXII-788, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2042/, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина"№11, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП №699 до съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2575.2032 и изграждане на резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXII-788, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2575.2042/, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина"№11, гр.Варна XXXII-788 10135.2575.2042 10 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина"11
30/ГИ/10135.2552.5254/30.03.2021г. 30.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2078 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХIV-1901, кв.238 /идентичен с ПИ 10135.2552.5254/ по плана на кв.Изгрев, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХIV-1901, кв.238 /идентичен с ПИ 10135.2552.5254/ по плана на кв.Изгрев, гр.Варна ХХIV-1901 10135.2552.5254 238 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на кв.Изгрев
29/ГИ/10135.2552.5080/29.03.2021г. 29.03.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб № 21 /СБС/ на въздушна мрежа /ВМ/ електрозахранена от Трафопост /КТП/ № 1803 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІ-5007, кв. 70 (идентичен с ПИ 10135.2552.5080) по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна VІ-5007 10135.2552.5080 70 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж.к. "Изгрев"
28/ГИ/10135.2508.311/25.03.2021г. 25.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2105 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХХХ-331, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2508.311, по плана на СО"Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХ-331, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2508.311, по плана на СО "Сотира", гр.Варна ХХХ-331 10135.2508.311 24 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
27/ГИ/10135.2554.232/18.03.2021г. 18.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XXI-232 /ПИ с ид.№10135.2554.232/ и ПИ с ид.№10135.2554.231 по плана на 24-ти м.р., ул."Георги Бакалов" № 6, 8, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от трафопост ТП№468 до кабелен шкаф на ул."Георги Бакалов" №2 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXI-232 /ПИ с ид.№10135.2554.232/, ул."Георги Бакалов" №6, 8, гр.Варна XXI-232 10135.2554.232   гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Георги Бакалов" № 6, 8
26/ГИ/10135.2723.532 /18.03.2021г. 18.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А /електрозахранен от трафопост ТП №1921/ пред ПИ 10135.2723.527 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2723.532 по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.532   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна
25/ГИ/10135.2555.52/18.03.2021г. 18.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК4-2 на ул."Мир" № 35 електрозахранен от трафопост ТП № 169, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ І-"общ", кв.4а, идентичен с ПИ 10135.2555.52, по плана на 23 м.р., гр.Варна УПИ І-"общ" 10135.2555.52 по плана на 23 м.р., гр.Варна
24/ГИ/10135.2526.1156/18.03.2021г. 18.03.2021 Водопроводно отклонение за жилищна сграда в УПИ ХІХ-1156, ид.10135.2526.1156, кв.7, кв."Свети Никола", ул."Арх.Желязко Богданов" № 39, гр.Варна ХІХ-1156 10135.2526.1156 7 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
23/ГИ/10135.2553.425/04.03.2021г. 04.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 69 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІІ-783, кв. 46 (идентичен с ПИ 10135.2553.425), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 22а, гр. Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от ТП № 69 до шкаф кабелен тип ШК на ул. "Роза" № 24 и резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХVІІ-783, кв. 46 (идентичен с ПИ 10135.2553.425), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 22а, гр. Варна. ХVІІ-783 10135.2553.425 46 гр. Варна, УЛ.РОЗА №24, по плана на 25 м. р.
22/ГИ/10135.2575.1007/01.03.2021г. 01.03.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №892 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-767, кв.45 / идентичен с ПИ 10135.2575.1007/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Св.Константин и Елена"12, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-767, кв.45 / идентичен с ПИ 10135.2575.1007/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Св.Константин и Елена"12, гр.Варна VII-767 10135.2575.1007 45 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Св.Св.Константин и Елена", гр.Варна
21/ГИ/10135.2575.2043/23.02.2021г. 23.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1655 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIX-382, кв.29а /идентичен с ПИ 10135.2575.2043/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ XIX-382, кв.29а /идентичен с ПИ 10135.2575.2043/ и пред УПИ VIII-382 "за жил.строителство", кв.29а /идентичен с ПИ 10135.2575.2044/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XIX-382 10135.2575.2043 29а гр. Варна, по плана на кв.Виница
20/ГИ/10135.2553.364/19.02.2021г. 19.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1021 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІІ-847, 848, кв. 49 (идентичен с ПИ 10135.2553.364), по плана на 25-ти м.р., ул. "Бели Лилии" № 1, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1021 до шкаф кабелен на ул. "Люляк" № 25 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШКІ4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VІІ-847, 848, кв. 49 (идентично с ПИ 10135.2553.364), по плана на 25-ти м.р., ул. "Бели Лилии" № 1, гр. Варна VІІ-847,848 10135.2553.364 49 гр. Варна, УЛ.БЕЛИ ЛИЛИИ №1, по плана на 25-ти м.р.
19/ГИ/10135.2526.872 и 10135.2526.868/17.02.2021г. 17.02.2021 Площадкова канализация Ф 200 РVС с дължина L = 76 метра, заустваща се в съществуващо канализационно отклонение, за УПИ V-872 /с идентификатор 10135.2526.872/ и УПИ ІV-868 /с идентификатор 10135.2526.868/, кв. 44, по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна V-872 и ІV-868 10135.2526.872 и 10135.2526.868 44 по плана на кв. "Свети Никола"
18/ГИ/10135.2526.705,/17.02.2021г. 17.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2012 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-705, кв.58, идентичен с ПИ 10135.2526.705, по плана на ж.к."Бриз", кв."Св.Никола", гр.Варна VІІ-705 10135.2526.705, 58 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
17/ГИ/10135.2723.1242/17.02.2021г. 17.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7 пред трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2723.1242, по плана на СО "Ваялар"   10135.2723.1242   по плана на СО "Ваялар"
16/ГИ/10135.2564.159/11.02.2021г. 11.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIV-1556, кв.7 /ПИ с ид.№10135.2564.135/, електрозахранен от трафопост КТП №1901, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XV-1532, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.159/, по плана на Вилна зона, ул.6-та №15, гр.Варна XV-1532 10135.2564.159 8 по плана на Вилна зона, ул.6-та №15
15/ГИ/10135.2560.389/11.02.2021г. 11.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А пред ПИ 10135.2560.387, електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1033 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-9, кв. 16 (идентичен с ПИ 10135.2560.389), по плана на 18-ти м.р., бул. "Княз Борис І" № 99, гр. Варна ІV-9 10135.2560.389 16 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
14/ГИ/10135.2554.283/11.02.2021г. 11.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2554.292, ул."Константин Щъркелов" №6 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-283, кв.21 /идентичен с ПИ 10135.2554.283/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов" №7, гр.Варна V-283 10135.2554.283 21 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."К.Щъркелов" №7
13/ГИ/10135.2553.474/04.02.2021г. 04.02.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4А на ул. "Нарцис"/ул. "Еделвайс" (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 265) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-739, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.474), по плана на 25-ти м.р., ул. "Нарцис" № 12а, гр. Варна V-739 10135.2553.474 52 гр. Варна, по плана на 25-ти м.р.
12/ГИ/10135.2563.2005,/29.01.2021г. 29.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 1686 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-407, кв.41, идентичен с ПИ 10135.2563.2005, по плана на 21-ви м.р., ул."Борис Окс" № 9, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия между трафопост ТП № 1686 и шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VІ-105 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК 4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-407, кв.41, идентичен с ПИ 10135.2563.2005, по плана на 21-ви м.р., ул."Д-р Борис Окс" № 9, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІV-406, кв.41, идентичен с ПИ 10135.2563.2011, по плана на 21 м.р., ул."Д-р Борис Окс", гр.Варна ХІІІ-407 10135.2563.2005, 41 гр. Варна, по плана на 21 м.р
11/ГИ/10135.2564.246/27.01.2021г. 27.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2564.247 /електрозахранен от ТП №1921/ до ново електромерно табло пред УПИ V-1571, кв.17а /идентичен с ПИ с ид.№10135.2564.246/, по плана на СО "Ваялар", ул."Седма", гр.Варна V-1571 10135.2564.246 17а гр. Варна, по плана на СО "Ваялар", ул."Седма"
10/ГИ/10135.2515.4082/20.01.2021г. 20.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред ТП №1888 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2515.4083, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2515.4083, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна, за захранване на УПИ V-3841, кв.6, идентичен с ПИ 10135.2515.4082 V-3841 10135.2515.4082 6 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
9/ГИ/10135.2552.5246/20.01.2021г. 20.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2078 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VII-1896, кв.239 /идентичен с ПИ 10135.2552.5246/, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-1896, кв.239 /идентичен с ПИ 10135.2552.5246/, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Варна VII-1896 10135.2552.5246 239 гр. Варна, по плана на ж.к. "Изгрев"
8/ГИ/10135.2552.4273/20.01.2021г. 20.01.2021 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1803 до електромерно табло тип ТЕПО на стълб №8 срещу УПИ VIII-4373, кв.160 /идентичен с ПИ 10135.2552.4273/, по плана на ж.к."Изгрев", гр.Варна VIII-4373 10135.2552.4273 160 по плана на ж.к."Изгрев"
7/ГИ/10135.2526.90,/19.01.2021г. 19.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2563.69 /електрозахранен от трафопост ТП 1938/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХХІІІ-90, кв.23, идентичен с ПИ 10135.2526.90, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІІІ-90 10135.2526.90, 23 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
6/ГИ/10135.2575.2101/15.01.2021г. 15.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5 пред УПИ XXXII-3, кв.3, /електрозахранен от трафопост ТП №1650/, до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ XXXIV-1511, кв.3 /идентичен с ПИ 10135.2575.2101/, по плана на кв.Виница, гр.Варна XXXIV-1511 10135.2575.2101 3 гр. Варна, по плана на кв.Виница
5/ГИ/10135.2555.2636/11.01.2021г. 11.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХLI-2565, кв.1, идентичен с ПИ 10135.2555.2636, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХLI-2565, кв.1, идентичен с ПИ 10135.2555.2636, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна. ХLI, 10135.2555.2636 1 гр. Варна, по плана на Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ-Варна", ул."Проф.д-р Ванко Ванков" № 23, гр.Варна.
4/ГИ/10135.2520.321/11.01.2021г. 11.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2520.474 /електрозахранен от трафопост ТП№964/ до две нови разпределителни кутии тип РК-3 пред ПИ 10135.2520.6040 и пред ПИ 10135.2520.321 и до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2520.321 по плана на СО "Траката", местност "Малко Ю", гр.Варна   10135.2520.321   по плана на СО "Траката"
3/ГИ/10135.2526.1843/11.01.2021г. 11.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред поземлен имот с идентификсатор 10135.2526.1842 /електрозахранен от ТП № 1687/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-1843 /идентичен с ПИ 10135.2526.1843/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІV-1843 10135.2526.1843   гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
2/ГИ/10135.2575.727/08.01.2021г. 08.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1650 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXIII-727, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.727/, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXXIII-727, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2575.727/, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов", гр.Варна XXXIII-727 10135.2575.727 5 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов"
1/ГИ/10135.2575.221/08.01.2021г. 08.01.2021 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1643 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XVI-123, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2575.221/ по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №69, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП№1643 до шкаф кабелен пред УПИ XIV-125, кв.22 и резервна връзка между двата кабелни шкафа Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XVI-123, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2575.221/ по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №69, гр.Варна XVI-123, 10135.2575.221 22 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №69
52/ГИ/10135.2564.63/18.12.2020г. 18.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №1991 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ III-63, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2564.63/, по плана на "Вилна зона", гр.Варна III-63 10135.2564.63 2 гр. Варна, по плана на "Вилна зона", гр.Варна
51/ГИ/ПИ 10135.2563.1734/16.12.2020г. 16.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от шкаф кабелен пред УПИ ХХХІІІ-297 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХХVІІ-1734, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2563.1734/, по плана на 21 м.р., кв."Св.Никола", ж.к."Бриз, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 1765 до шкаф кабелен пред УПИ ХХХІІІ-297 и резервна кабелна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-секция 1 и ТЕПО-секция2/ в УПИ ХХХVІІ-1734, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2563.1734/, по плана на 21 м.р., кв."Св.Никола", ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХVІІ-1734, ПИ 10135.2563.1734 30 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола, ж.к."Бриз"
50/ГИ/10135.2515.770/15.12.2020г. 15.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред ПИ 10135.2515.774 до разклонителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.2515.770, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна и от разклонителна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕМО пред същия имот   10135.2515.770   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
49/ГИ/10135.2555.2611/,/15.12.2020г. 15.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1126 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІІ-3855, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2555.2611/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-3855, кв.2 /идентичен с ПИ 10135.2555.2611/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна VІІ-3855 10135.2555.2611/,   гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
48/ГИ/ПИ 10135.2522.4185/03.12.2020г. 03.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1622 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХІХ-400, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2522.402, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред ХХХІV-400, кв.24, идентичен с ПИ 10135.2522.4185, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна ХХХІV-400 ПИ 10135.2522.4185 24 гр. Варна, по плана на СО"Акчелар", гр.Варна .
47/ГИ/10135.2508.495/02.12.2020г. 02.12.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 491 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ V-495, кв.31 /идентичен с ПИ 10135.2508.495/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 491 до шкаф кабелен пред ПИ 10135.2508.1394 и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-495, кв.31 /идентичен с ПИ 10135.2508.495/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна V-495 10135.2508.495 31 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
46/ГИ/10135.2563.1938 /24.11.2020г. 24.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от предстоящ за изграждане трафопост тип БКТП в ПИ 10135.2563.1938 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ LХХХІ-23, кв.18 /идентичен с ПИ 10135.2563.23/, по плана на ж.к."Бриз-юг", гр.Варна LХХХІ-23 10135.2563.1938 18 по плана на ж.к."Бриз-юг
45/ГИ/10135.2564.1721/23.11.2020г. 23.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №1991 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXIV-160, кв.13 /идентичен с ПИ 10135.2564.1721/, по плана на "Вилна зона", ул."Седма", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XXIV-160, кв.13 /идентичен с ПИ 10135.2564.1721/, по плана на "Вилна зона", ул."Седма", гр.Варна XXIV-160 10135.2564.1721 13 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
44/ГИ/10135.2520.249/10.11.2020г. 10.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №964 до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред ПИ 10135.2520.249, кв.187, по плана на СО "Траката", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нова разклонителна кутия тип РК-3 до ново електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2520.249, кв.187, по плана на СО "Траката", гр.Варна   10135.2520.249 187 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
43/ГИ/10135.2563.1768/09.11.2020г. 09.11.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 2036 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2563.1771 за електрозахранване на УПИ ХVІІ-1866, кв.40, който е идентичен с ПИ 10135.2563.1768, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХVІІ-1866 10135.2563.1768 40 гр. Варна, по плана на 21 м.р
42/ГИ/10135.2563.1867/02.11.2020г. 02.11.2020 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП 1701 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХІІ-1867, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2563.1867/, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХХІІ-1867 10135.2563.1867 49 гр. Варна, по плана на 21 м.р
41/ГИ/10135.2555.231.1/30.10.2020г. 30.10.2020 Трафопост 20/0,4кV за захранване на жилищна сграда на ул. "Мир" в ж.к. "Изгрев", парцел 2644, гр. Варна ХХХ-2644 10135.2555.231.1 1 гр. Варна, ул. "Мир", по плана на ж.к. Изгрев
40/ГИ/10135.2052.763/27.10.2020г. 27.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №688 до нов шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2052.667, по плана на СО "Виница-север", гр.Варна, за електрозахранване на УПИ V-757, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2052.763/, по плана на СО "Виница-север", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-757, кв.49 /идентичен с ПИ 10135.2052.763/, по плана на СО "Виница-север", гр.Варна, ул."Съби Велков" V-757 10135.2052.763 49 гр. Варна, по плана на СО "Виница-север"
39/ГИ/10135.2564.952/22.10.2020г. 22.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2065 до електромерно табло тип ТЕМО пред ПИ 10135.2564.952 /идентичен с УПИ XV-1160-б, кв.50/, по плана на "Вилна зона", бул."Княз Борис I" №315, гр.Варна XV-1160-б 10135.2564.952 50 гр. Варна, бул. "Княз Борис I" №315, по плана на вилна зона
38/ГИ/10135.2028.27/22.10.2020г. 22.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2040 до електромерно табло тип ТЕПО /секция 1 и секция 2/ в УПИ VII-14, 15, кв.65 /идентичен с ПИ 10135.2028.27/, по плана на кв.Виница,ул."Овеч", гр.Варна УПИ VII-14, 15 10135.2028.27 65 гр. Варна, УЛ.ОВЕЧ, по плана на кв.Виница,ул."Овеч"
37/ГИ/10135.2723.843/20.10.2020г. 20.10.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А пред трафопост ТП №1708 до електромерно табло тип ТЕМО пред УПИ IX-1569, кв.62 /идентичен с ПИ 10135.2723.843/, по плана на СО "Траката", гр.Варна IX-1569 10135.2723.843 62 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
36/ГИ/10135.2552.4328/29.09.2020г. 29.09.2020 Канализационно включване с дължина 13,85 метра, РVС ф 200 от РШ2 до РШ1, за жилищна сграда находяща се в ПИ 3033-а, кв. 175, /с идентификатор 10135.2552.4328/, по плана на ж.к. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 26А, гр. Варна 3033-а 10135.2552.4328 175 гр. Варна, №26А, по плана на ж.к. "Изгрев"
35/ГИ/10135.2552.4329/29.09.2020г. 29.09.2020 Канализационно включване с дължина 13,75 метра, РVС ф 200 от РШ2 до РШ1, за жилищна сграда находяща се в ПИ 3033-б, кв. 175, /с идентификатор 10135.2552.4329/, по плана на ж.к. "Изгрев", ул. "Орхидея" № 26, гр. Варна 3033-б 10135.2552.4329 175 гр. Варна, ул. "Орхидея" №26
34/ГИ/10135.2557.204/28.09.2020г. 28.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 299 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ Х-12, кв. 696 (идентичен с ПИ 10135.2557.204), по плана на 2-ри м.р., ул. "Генерал Цимерман" № 22, гр. Варна, чрез разкъсване резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 299 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2557.334 и изграждане на резервна връзка между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ Х-12, кв. 696 (идентичен с ПИ 10135.2557.204), по плана на 2-ри м.р., ул. "Генерал Цимерман" № 22, гр. Варна Х-12 10135.2557.204 696 гр. Варна, УЛ.ГЕНЕРАЛ ЦИМЕРМАН №22, по плана на 2 м.р.
33/ГИ/10135.2575.1011/02.09.2020г. 02.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXV-688, кв.6 /електрозахранен от БКТП №2037/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXVI-761, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2575.1011/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №20, гр.Варна XXVI-761 10135.2575.1011 45 гр. Варна, №20, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №20
32/ГИ//02.09.2020г. 02.09.2020 Изместване на водопровод от УПИ III-1245а, кв.26, по плана на "Вилна зона", гр.Варна III-1245а   26 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
31/ГИ/10135.2563.200/02.09.2020г. 02.09.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 2049 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ V-223, кв.44 /идентичен с ПИ 10135.2563.2000/, по плана на 21 м.р., ул."Д-р Янаки Богданов" № 11, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 2049 до шкаф кабелен пред ПИ 10135.2526.926. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ V-223, кв.44,/идентичен с ПИ 10135.2563.2000, по плана на 21 м-р-, ул-"Д-р Янаки Богданов", № 11, гр.Варна V-223, 10135.2563.200 44 гр. Варна, по плана на 21 м.р.
30/ГИ//31.08.2020г. 31.08.2020 Външна канализация за имоти в УПИ ХІІІ-151, ХІV-145, ХVІ-144, кв.47, 21 м.р., гр.Варна ХІІІ-151, ХІV-145, ХVІ-144   47 гр. Варна, по плана на 21 м.р
29/ГИ/10135.2552.4100/28.08.2020г. 28.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4 kV от Трафопост /БКТП/ №1982 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ V-4100, кв.125 /идентичен с ПИ 10135.2552.4100/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-4100, кв.125 /идентичен с ПИ 10135.2552.4100/, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна. V-4100 10135.2552.4100 125 гр. Варна, КВ ИЗГРЕВ, по плана на кв. "Изгрев"
28/ГИ/10135.2555.91/18.08.2020г. 18.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 452 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ ХІ-91, кв.10а /идентичен с ПИ 10135.2555.91/, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" № 11, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 452 до кабелен шкаф на ул."Васил Петлешков" № 18 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-91, кв.10а /идентичен с ПИ 10135.2555.91/, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" № 11, гр.Варна   10135.2555.91 10а гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
27/ГИ/10135.2555.91/18.08.2020г. 18.08.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 452 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ ХІ-91, кв.10а /идентичен с ПИ 10135.2555.91/, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" № 11, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 452 до кабелен шкаф на ул."Васил Петлешков" № 18 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХІ-91, кв.10а /идентичен с ПИ 10135.2555.91/, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" № 11, гр.Варна   10135.2555.91 10а гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
26/ГИ//22.07.2020г. 22.07.2020 Разширение на физическа инфраструктура, предназначена за разполагане на електронна съобщителна мрежа на "А1 България"ЕАД на територията на кв.Виница, гр.Варна       гр. Варна, по плана на кв.Виница
25/ГИ/10135.2566.249, 10135.2566.247/22.07.2020г. 22.07.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост БКТП №1988 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-165, 166, кв.6 /идентичен с ПИ 10135.2566.249/, по плана на м."Старите лозя", Долна Трака, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ II-165, 166, кв.6 /идентичен с ПИ 10135.2566.249/ и в УПИ XVII-165, 166, кв.5 /идентичен с ПИ 10135.2566.247/, по плана на м."Старите лозя", Долна Трака, гр.Варна II-165, 166, УПИ XVII-165, 166, 10135.2566.249, 10135.2566.247 6,5 гр. Варна, по плана на м."Старите лозя"
24/ГИ/10135.2575.348//22.07.2020г. 22.07.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1655 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XIV -351, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2575.348/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Георги" №10, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIV -351, кв.30 /идентичен с ПИ 10135.2575.348/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Георги" №10, гр.Варна XIV-351 10135.2575.348/ 30 гр. Варна, №10, по плана на кв.Виница, ул."Св.Георги" №10
23/ГИ/10135.2515.3944/07.07.2020г. 07.07.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV чрез удължаване на съществуваща въздушна мрежа НН, електрозахранена от трафопост БКТП №2021 /с монтаж на два броя нови стълбове/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ III-3077, кв.35 /идентичен с ПИ 10135.2515.3944/, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна и изтегляне на нова кабелна линия от трафопост БКТП №2021 до стоманобетонен стълб /СБС/ №1 /СБС /№1 III-3077 10135.2515.3944 35 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
22/ГИ/10135.2560.74/03.07.2020г. 03.07.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 23 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІ-7, кв. 38 (идентичен с ПИ 10135.2560.74), по плана на 18-ти м. р., бул. "Чаталджа" № 14, гр. Варна, чрез муфиране и удължаване на кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 23 до разпределителна кутия тип РК на бул. "Чаталджа" № 12. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІ-7, кв. 38 (идентичен с ПИ 10135.2560.74), по плана на 18-ти м. р., бул. "Чаталджа" № 14, гр. Варна. ХVІ-7 10135.2560.74 38 гр. Варна, БУЛ.ЧАТАЛДЖА №14, по плана на 18 м. р.
21/ГИ/10135.2559.213,/25.06.2020г. 25.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 371 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІV-6428, 6429, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.213, по плана на 17 м.р., гр.Варна, ул."Бреза" № 4А. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред УПИ ХІV-6428, 6429, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.213, по плана на 17 м.р., гр.Варна   10135.2559.213,   гр. Варна, по плана на 17 м.р.
20/ГИ/10135.2551.2129/24.06.2020г. 24.06.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.332, част от въздушна мрежа ниско напрежение /НН/, електрозахранена от Трафопост /ТП/ № 1870 /с монтаж на три броя нови стълбове/, до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІХ-2073, кв. 197 (идентичен с ПИ 10135.2551.2129), по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна ІХ-2073 10135.2551.2129 197 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
19/ГИ/10135.2564.415/11.06.2020г. 11.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2056 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2564.280, по плана на Вилна зона, гр.Варна, разкъсване на съществуваща кабелна линия между шкаф кабелен тип ШК пред ПИ 10135.2564.1265 и електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ XVI-415, кв.25 /ПИ с ид.№10135.2564.415/ и подвеждане на кабела в нов шкаф кабелен тип ШК XVI-415 10135.2564.415 25 гр. Варна, по плана на Вилна зона
18/ГИ/10135.2575.2053/01.06.2020г. 01.06.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№1643 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VIII-1829, 1830, кв.32 /идентичен с ПИ 10135.2575.2053/, по плана на кв.Виница, ул."Хоризонт-Виница" №3, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия между трафопост ТП №1643 и електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2575.1831 Кабелно електрозахранване 0.4kVот нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-1829, 1830, кв.32 /идентичен с ПИ 10135.2575.2053/, по плана на кв.Виница, ул."Хоризонт-Виница" №3 VIII-1829,1830 10135.2575.2053 32 гр. Варна, №3, по плана на кв.Виница
17/ГИ/10135.2623.6098/11.05.2020г. 11.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №893 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VII-736, кв.51 /идентичен с ПИ 10135.2575.1213/ по плана на кв.Виница , ул."Мария Бацарова" №20, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-736, кв.51 /идентичен с ПИ 10135.2575.1213/ по плана на кв.Виница , ул."Мария Бацарова" №20, гр.Варна VII-736 10135.2623.6098 51 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
16/ГИ/10135.2564.1709/11.05.2020г. 11.05.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1672 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2564.1709, кв.49, по плана на Вилна зона, гр.Варна   10135.2564.1709 49 гр. Варна, по плана на Вилна зона
15/ГИ/10135.2553.1924/21.04.2020г. 21.04.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Бяла Мура" № 11 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1055) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-710,713,кв. 1081 (идентичен с ПИ 10135.2553.1924), по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла Мура" № 13, гр. Варна ХІІІ-710,713 10135.2553.1924 1081 по плана на 26 м.р.
14/ГИ/ПИ 10135.2526.189/30.03.2020г. 30.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 626 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХХVІІІ-189, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.189/, по плана на ж.к."Бриз", ул."Д-р Любен Попов" № 68, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХVІІІ-189, кв.15 /идентичен с ПИ 10135.2526.189/, по плана на ж.к."Бриз", ул"Д-р Любен Попов", № 68, гр.Варна. ХХVІІІ-189 ПИ 10135.2526.189 15 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
13/ГИ/10135.2526.2312/25.03.2020г. 25.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1859 до нов шкаф кабелен тип ШК-7 при ТП № 1859 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХХІХ-950 /идентичен с ПИ 10135.2526.2312/, кв.23, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХХІХ-950 10135.2526.2312   гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
12/ГИ/10135.2564.1354/18.03.2020г. 18.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост КТП №1901 до нов шкаф кабелен тип ШК-4А пред УПИ LXIII-3663, 3664, кв.12 по плана на Вилна зона, гр.Варна /ПИ с ид.№10135.2564.1354/ и от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в имота LXIII-3663, 3664 10135.2564.1354 12 гр. Варна, по плана на Вилна зона
11/ГИ/10135.2563.522/16.03.2020г. 16.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /БКТП/ № 2130 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХХ-522, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2563.522/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХ-522, кв.45 /идентичен с ПИ 10135.2563.522/, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна. ХХ-522, 10135.2563.522 45 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна.
10/ГИ/10135.2553.680/04.03.2020г. 04.03.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1055 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІІІ-368, кв. 8 (идентичен с ПИ 10135.2553.680) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 12, гр. Варна и изграждане на тръбна мрежа с РVС тръби и 1 брой кабелна шахта. Кабелно електрозахранване от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІІІ-368, кв. 8 (идентичен с ПИ 10135.2553.680) по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 12, гр. Варна. ХVІІІ-368 10135.2553.680 8 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №12, по плана на 26 м.р.
9/ГИ/10135.2551.282/25.02.2020г. 25.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен ШК, монтиран пред Трафопост /ТП/ № 1870 до разпределителна кутия тип РК-3 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2141 /за захранване на УПИ ІХ-282, кв. 104 (идентичен с ПИ 10135.2551.282), по плана на ж.к. "Изгрев", гр. Варна и от нова РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО. ІХ-282 10135.2551.282 104 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж.к. "Изгрев"
8/ГИ/10135.2552.4355/25.02.2020г. 25.02.2020 Въздушно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-6А (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 932) до електромерно табло тип ТЕПО на съществуващ стоманобетонен стълб /СБС/ № 3 до УПИ ІV-4355, кв. 113 (идентичен с ПИ 10135.2552.4355) по плана на ж. к. "Изгрев", гр. Варна ІV-4355 10135.2552.4355 113 гр. Варна, Ж.К.ИЗГРЕВ, по плана на ж. к. Изгрев
7/ГИ/10135.2575.1589/18.02.2020г. 18.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №688 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XXXV-971, кв.20 /идентичен с ПИ 10135.2575.1589/, по плана на кв.Виница, ул."Съби Велков", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXV-971, кв.20 /идентичен с ПИ 10135.2575.1589/, по плана на кв.Виница, ул."Съби Велков", гр.Варна XXXV-971 10135.2575.1589 20 гр. Варна, по плана на кв.Виница, ул."Съби Велков"
6/ГИ/10135.2526.913/10.02.2020г. 10.02.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /МТП/ № 1852 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІ-913, кв.54, идентично с ПИ 10135.2526.913, по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна ІІ-913 10135.2526.913 54 по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
5/ГИ/10135.2563.1905/30.01.2020г. 30.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП 2103 до електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХІІ-2067, кв.47 /идентичен с ПИ 10135.2563.1905/, по плана на 21-ви м.р., кв."Св.Никола", № 117, гр.Варна. ХІІ-2067 10135.2563.1905   по плана на кв."Св.Никола", гр.Варна
4/ГИ/10135.2564.739/29.01.2020г. 29.01.2020 Водопроводно отклонение /подмяна/, по плана на "Вилна зона", ПИ 10135.2564.739, кв.41, гр.Варна, ул.18 №4   10135.2564.739   гр. Варна, №4, по плана на "Вилна зона"
3/ГИ/10135.2571.4607/21.01.2020г. 21.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1882 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ IV-585, кв.40 /идентичен с ПИ 10135.2571.4607/ по плана на к.к."Чайка", гр.Варна IV-585 10135.2571.4607 40 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
2/ГИ/10135.2575.2019/13.01.2020г. 13.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1923 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.1787 /за електрозахранване на ПИ 10135.2575.2019, идентичен с УПИ ХХ-869, кв.60/, по плана на кв.Виница, гр.Варна ХХ-869 10135.2575.2019 60 гр. Варна, по плана на кв.Виница
1/ГИ/10135.2520.1913/13.01.2020г. 13.01.2020 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1794 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 1913, кв.119 /идентичен с ПИ 10135.2520.1913/, по плана на СО "Траката", гр.Варна и от нов ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО 1913 10135.2520.1913 119 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
47/ГИ/10135.2553.619/18.12.2019г. 18.12.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 302 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VІІІ-928 - "за жилищно строителство", кв. 56 (идентичен с ПИ 10135.2553.619) по плана на 25-ти м.р., ул. "Карамфил" № 7а, гр. Варна VІІІ-928 10135.2553.619 56 по плана на 25 м.р.
46/ГИ/10135.2515.3617/12.12.2019г. 12.12.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-7А /електрозахранен от трафопост ТП №558/ пред ПИ с ид.№10135.2515.2141 до разпределителна кутия тип РК-3 и електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2515.3617, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна   10135.2515.3617   гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
45/ГИ/10135.2573.1078/12.12.2019г. 12.12.2019 Сградно водопроводно отклонение за хотел "Кораба", находящ се в ПИ №158, кв.148 /ПИ с ид.№10135.2573.1078/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна 158 10135.2573.1078 148 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
44/ГИ/10135.2554.246/09.12.2019г. 09.12.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №465 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VII-246, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2554.246/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №11, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №465 до кабелен шкаф на ул."Батова" №7 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4А до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-246, кв.10 /идентичен с ПИ 10135.2554.246/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №11, гр.Варна VII-246 10135.2554.246 10 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №7
43/ГИ/10135.2553.186/02.12.2019г. 02.12.2019 Външно кабелно елекрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5 на ул. "Кокиче" № 2А (електрозахранен от Трафопост № 122) до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-233, кв. 25 (идентичен с ПИ 10135.2553.186) на ул. "Кокиче" № 2Б, по плана на 25 м.р., гр. Варна ХІІІ-233 10135.2553.186 25 гр. Варна, ул. "Кокиче " №2Б, по плана на 25 м.р.
42/ГИ/10135.2575.1947/27.11.2019г. 27.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №689 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VIII-1947, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2575.1947/ по плана на кв.Виница, ул."Св.Димитър Солунски" №13, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VIII-1947, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2575.1947/ по плана на кв.Виница, ул."Св.Димитър Солунски" №13, гр.Варна VIII-1947 10135.2575.1947 8 по плана на кв.Виница
41/ГИ/10135.2554.77/11.11.2019г. 11.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №234 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ X-1355, кв.14 /идентичен с ПИ 10135.2554.77/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Георги Попов" №28, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от шкаф кабелен тип ШК-4 до ново електромерно табло тип ТЕПО в УПИ X-1355, кв.14 /идентичен с ПИ 10135.2554.77/, по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Георги Попов" №28, гр.Варна X-1355 10135.2554.77 14 по плана на 24-ти м.р., ул."Ген.Георги Попов" №28,
40/ГИ/ПИ 10135.2563.1828/07.11.2019г. 07.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред трафопост /ТП/ № 1686 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1829, за захранване на жилищна сграда в ПИ 10135.2563.1828 /идентичен с УПИ ХLІХ-174, 343, кв.43/, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХLІХ-174 ПИ 10135.2563.1828 43 по плана на 21 м.р
39/ГИ/10135.2575.2046/05.11.2019г. 05.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XI-1456, 1457, 1927, кв.38 / ПИ с ид.№10135.2575.2046/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №10, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XI-1456, 1457, 1927, кв.38 / ПИ с ид.№10135.2575.2046/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №10, гр.Варна XI-1456, 1457, 1927 10135.2575.2046 38 гр. Варна, №10, по плана на кв.Виница
38/ГИ/10135.2575.194/05.11.2019г. 05.11.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №890 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ IV-281, кв.206 /идентичен ПИ 10135.2575.194/ по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир"№31, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов кабелен шкаф тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-281, кв.206 /идентичен ПИ 10135.2575.194/ по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир"№31, гр.Варна IV-281 10135.2575.194 206 гр. Варна, №31, по плана на кв.Виница
37/ГИ/10135.2575.426/30.10.2019г. 30.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ VII-426, кв.38 /ПИ с ид.№10135.2575.426/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №12Б, гр.Варна, чрез разкъсване на кабелна линия от трафопост ТП №527 до кабелен шкаф на ул."Корал" №8 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VII-426, кв.38 /ПИ с ид.№10135.2575.426/, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №12Б, гр.Варна VII-426, 10135.2575.426 38 гр. Варна, №12Б, по плана на кв.Виница, ул."Черно море" №12Б
36/ГИ/10135.2571.117 /18.10.2019г. 18.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост МТП № 982 в СО "Ален мак" до нов шкаф кабелен тип ШК-7 пред ПИ с ид.№10135.2515.920 и от нов шкаф кабелен тип ШК-7 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2571.116 и ПИ с ид.№10135.2571.117, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна   10135.2571.117   гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
35/ГИ/10135.2552.5103/18.10.2019г. 18.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1982 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред ПИ 10135.2552.5085 за електрозахранване на жилищна сграда в УПИ ХІV-5086, кв. 127 (идентичен с ПИ 10135.2552.5103), по плана на кв. Изгрев, гр. Варна ХІV-5086 10135.2552.5103 127 гр. Варна, по плана на кв. Изгрев
34/ГИ/10135.2522.1150,/16.10.2019г. 16.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК пред трафопост МТП № 1767 до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2522.1151 за захранване на УПИ ХХХVІ-134, кв.19, идентичен с ПИ 10135.2522.1150, по плана на СО "Акчелар", гр.Варна УПИ ХХХVІ-134, 10135.2522.1150, 19 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
33/ГИ/10135.2553.1951/16.10.2019г. 16.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 378 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІІ-146, кв. 17 (идентичен с ПИ 10135.2553.1951), по плана на 25-ти м.р., ул. "Кокиче", гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 378 до кабелен шкаф на ул. "Кокиче" № 6а и резервна връзка между двата кабелни шкафа. ХVІІ-146 10135.2553.1951 17 гр. Варна, ул. "Кокиче " №6а, по плана на 25-ти м.р.
32/ГИ/10135.2575.1673/04.10.2019г. 04.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2037 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XXXII-1673, кв.5 /ПИ с ид.№10135.2575.1673/ по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов"№37, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ пред УПИ XXXII-1673, кв.5 /ПИ с ид.№10135.2575.1673/ по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов"№37, гр.Варна XXXII-1673 10135.2575.1673 5 гр. Варна, №37, по плана на кв.Виница
31/ГИ/10135.2560.97/02.10.2019г. 02.10.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Цани Гинчев" № 13 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 474) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VI-12, кв. 37 (идентичен с ПИ 10135.2560.97) по плана на 18-ти м.р., ул. "Цани Гинчев" № 15, гр. Варна. VI-12 10135.2560.97 37 гр. Варна, №15, по плана на 18 м.р.
30/ГИ/10135.2515.3931/24.09.2019г. 24.09.2019 Водопроводно отклонение за УПИ XV-3875, кв.10, СО "Ален мак", ПИ с ид.№10135.2515.3931, гр.Варна XV-3875 10135.2515.3931 10 по плана на СО "Ален мак"
29/ГИ/10135.2553.717/11.09.2019г. 11.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Бяла мура" № 8(електрозахранен от ТП № 436) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ V-387, кв. 1081 (идентичен с ПИ 10135.2553.717), по плана на 26-ти м.р., ул. "Бяла мура" № 9, гр. Варна. V-387 10135.2553.717 1081 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №9, по плана на 26 м..р.
28/ГИ/10135.2723.882/10.09.2019г. 10.09.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1921 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 3649, кв.82 /ПИ с ид.№10135.2723.882/, по плана на СО "Траката", гр.Варна 3649 10135.2723.882 82 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
27/ГИ//29.08.2019г. 29.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост БКТП № 2105 до нови кабелни шкафове тип ШК /ШК-7 пред ПИ 10135.2508.197 и ШК-4 пред ПИ 10135.2508.1254/ и от новите кабелни шкафове тип ШК до девет броя разпределителни кабелни кутии тип РК-3, по плана на СО "Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.1254 и кабелно електрозахранване 0,4 кV от разпределителна кабелна кутия тип РК-3 до електромерно табло тип ТЕПО пред поземлен имот с идентификатор 10135.2508.175, по плана на СО "Сотира", гр.Варна       гр. Варна, С.О.СОТИРА, по плана на СО"Сотира"
26/ГИ/10135.2559.276/29.08.2019г. 29.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 124 до нов шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ІІІ-6412, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.276, по плана на 17 м.р., ул."Бреза" № 8, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК до ново електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІІІ-6412, кв.18, идентичен с ПИ 10135.2559.276, по плана на 17 м.р., ул."Бреза" № 8, гр.Варна ІІІ-6412, 10135.2559.276 18 гр. Варна, УЛ.БРЕЗА №8, по плана на 17 м.р.
25/ГИ/10135.2515.4108/12.08.2019г. 12.08.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2515.3211 ( електрозахранен от трафопост ТП № 1501) до нова разклонителна кутия тип РК-3 пред УПИ XII-887, кв.62 ( ПИ с ид.№10135.2515.4108), по плана на СО "Ален мак", гр.Варна XII-887 10135.2515.4108 62 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
24/ГИ/10135.2552.1461, 10135.2552.5006, 10135.2552.1284/06.08.2019г. 06.08.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2014 до електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ ХХХV-1461, кв.152 (ПИ с ид.№10135.2552.1461), УПИ XIX-1668, кв.151 (ПИ с ид.№10135.2552.5006), ПИ 10135.2552.1284, по плана на кв."Изгрев", гр.Варна ХХХV-1461, XIX-1668 10135.2552.1461, 10135.2552.5006, 10135.2552.1284 152, 151 гр. Варна, по плана на кв.Изгрев
23/ГИ/10135.2554.279/16.07.2019г. 16.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1098 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-409, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.279/, по плана на 24-ти м.р., ул."Евлоги Георгиев"№18, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ II-409, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.279/, по плана на 24-ти м.р., ул."Евлоги Георгиев"№18, гр.Варна II-409 10135.2554.279 21 гр. Варна, №18, по плана на 24-ти м.р.
22/ГИ/10135.2563.13 /09.07.2019г. 09.07.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 1938 до нов кабелен шкаф тип ШК при трафопост /ТП/ № 1938 и от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.13 /идентичен с УПИ ХLVІ-13, кв.19/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХLVІ-13 10135.2563.13 19 по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
21/ГИ/10135.2575.2030/05.06.2019г. 05.06.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №699 до шкаф кабелен тип ШК пред ПИ с ид.№10135.2575.2032 за електрозахранване на УПИ XXXI-1508, кв.10 /ПИ с ид.№10135.2575.2030/, по плана на кв.Виница, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК до електромерно табло ти ТЕПО в УПИ XXXI-1508, кв.10 /ПИ с ид.№10135.2575.2030/, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина" №9, гр.Варна XXXI-1508 10135.2575.2030 10 гр. Варна, №9, по плана на кв.Виница, ул."Света Екатерина" №9
20/ГИ/ ПИ 10135.2526.242/10.05.2019г. 10.05.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост ТП № 1830 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІХ-242, кв.27 /идентичен с ПИ 10135.2526.242/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП № 1830 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ІХ-1139, кв.25 и резервна кабелна линия между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІХ-242, кв.27 /идентичен с ПИ 10135.2526.242/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна.   ПИ 10135.2526.242   по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
19/ГИ/10135.2564.1690/11.04.2019г. 11.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1991 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXIII-136, 139, кв.8 /ПИ с ид.№10135.2564.1690/ по плана на "Вилна зона", ул."3-та" , гр.Варна XXIII-136, 139 10135.2564.1690 8 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.3-ТА, по плана на "Вилна зона"
18/ГИ/10135.2563.1839/10.04.2019г. 10.04.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-6 в близост до трафопост ТП № 1686 /електрозахранен от ТП № 1686/ до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІІІ-1895, кв.43 ,идентичен с ПИ 10135.2563.1839, по плана на 21 м.р., гр.Варна ІІІ-1895 10135.2563.1839 43 гр. Варна, по плана на 21 м.р
17/ГИ/ПИ 10135.2563.760//05.04.2019г. 05.04.2019 Външно кабелно електрозахранване от МБКТП 2092 до 3 броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ ХХІV-760, кв.18, /ПИ 10135.2563.760/, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХІV-760, ПИ 10135.2563.760/ 18 гр. Варна, Ж.К.БРИЗ, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна
16/ГИ/10135.2623.6070/02.04.2019г. 02.04.2019 Въздушно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ стоманобетонен стълб на въздушна мрежа НН (клон 3) от трафопост МТП №1669 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VII-4207, кв.170 /ПИ с ид.№10135.2623.6070/, по плана на СО "Горна Трака"/, гр.Варна VII-4207 10135.2623.6070 170 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
15/ГИ/10135.2563.1849/27.03.2019г. 27.03.2019 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 2012 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2563.1949 /УПИ LІ-426, кв.42/, по плана на 21-ви м.р., гр.Варна и сградно кабелно ел.отклонение от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2563.1949 /УПИ LІ-426, кв.42/. LІ-426 10135.2563.1849 42 гр. Варна, по плана на 21 м.р.
14/ГИ/10135.2554.292/18.03.2019г. 18.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№1098 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ II-195, кв.22 /ПИ с ид.№10135.2554.292/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов"№6, гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ II-195, кв.22 /ПИ с ид.№10135.2554.292/, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов" №6, гр.Варна II-195 10135.2554.292 22 гр. Варна, №6, по плана на 24-ти м.р.
13/ГИ/10135.2575.430/11.03.2019г. 11.03.2019 Изместване на част от въздушна мрежа ниско напрежение през ПИ с ид.№10135.2575.430, кв.36, по плана на кв.Виница, гр.Варна   10135.2575.430   гр. Варна, КВ.ВИНИЦА 2029
12/ГИ/10135.2564.1407/06.03.2019г. 06.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №541 до нов ШК-4 пред УПИ XXVII-1242, кв.26 /ПИ с ид.№10135.2564.1407/ по плана на Вилна зона, гр.Варна Кабелно захранване 0.4kV от нов ШК до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXVII-1242 /ПИ с ид.№10135.2564.1407/ по плана на Вилна зона, гр.Варна XXVII-1242 10135.2564.1407 26 гр. Варна, по плана на Вилна зона
11/ГИ/10135.2566.104/06.03.2019г. 06.03.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 /електрозахранен от трафопост ТП №1988/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VIII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.173/ за електрозахранване на УПИ VII-1502, кв.3 /ПИ с ид.№10135.2566.104/, по плана на м."Долна Трака", гр.Варна VII-1502, 10135.2566.104 3 гр. Варна, по плана на м."Долна Трака"
10/ГИ/10135.2575.974/19.02.2019г. 19.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП № 893 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXV-974, кв.46 /ПИ с ид.№10135.2575.974/, по плана на кв.Виница, гр.Варна, ул."Мария Бацарова"№3 XXV-974 10135.2575.974 46 гр. Варна, №3, по плана на кв.Виница, ул."Мария Бацарова"№3
9/ГИ/10135.2554.633/18.02.2019г. 18.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XIX-221, кв.29 /ПИ с ид.№10135.2554.633/ по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник" №39, гр.Варна XIX-221 10135.2554.633 29 гр. Варна, №39, по плана на 24-ти м.р.
8/ГИ/10135.2553.476/04.02.2019г. 04.02.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Еделвайс" № 7 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 1023), до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-738, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.476), по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс"№ 7а, гр. Варна VІІ-738 10135.2553.476 52 по плана на 25-ти м.р.
7/ГИ/10135.2556.188/28.01.2019г. 28.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 429 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІІІ-15, 15а, кв. 621 (идентичен с ПИ 10135.2556.188), по плана на 5-ти м.р., ул. "Битоля" № 31, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 429 до кабелен шкаф на ул. "Братя Бъкстон" № 9 и резервна кабелна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІІ-15, 15а, кв. 621 (идентичен с ПИ 10135.2556.188), по плана на 5-ти м.р., ул. "Битоля" № 31, гр. Варна. VІІІ-15,15а 10135.2556.188 621 гр. Варна, ул. " Битоля " №31, по плана на 5-ти м.р.
6/ГИ/10135.2573.323/28.01.2019г. 28.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2026 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ XXXVIII-241, 732, кв.11 (ПИ с ид.№10135.2573.323), по плана на к.к."Чайка", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XXXVIII-241, 732, кв.11 (ПИ с ид.№10135.2573.323), по плана на к.к."Чайка", гр.Варна XXXVIII-241, 732 10135.2573.323 11 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна
5/ГИ/10135.2723.292/23.01.2019г. 23.01.2019 Водопроводно отклонение за ПИ 292, кв.67 /ПИ с ид.№10135.2723.292/, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна 292 10135.2723.292 67 гр. Варна, по плана на в.з."Траката", "Ваялар" и "Горна Трака", гр.Варна
4/ГИ/10135.2575.1623/17.01.2019г. 17.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №688 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XVI-63, кв.19 /ПИ с ид.№ 10135.2575.1623/, по плана на кв.Виница, ул."Аладжа манастир" №7, гр. Варна XVI-63 10135.2575.1623 19 гр. Варна, №7, по плана на кв.Виница
3/ГИ/10135.2555.97/16.01.2019г. 16.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП 1099 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ VІ-1064, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2555.97, по плана на 23 м.р., ул."Васил Петлешков" и ул."Дружба", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО пред УПИ VІ-1064, кв.22 /идентичен с ПИ 10135.2555.97/, по плана на 23 м.р., ул.Васил Петлешков" и ул."Дружба", гр.Варна VІ-1064 10135.2555.97 22 гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
2/ГИ/10135.2556.373/08.01.2019г. 08.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 1047 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ VІІ-373, кв. 603 (идентичен с ПИ 10135.2556.373) по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 18, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1047 до кабелен шкаф на ул. "Топра Хисар" № 10 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-373, кв. 603 (идентичен с ПИ 10135.2556.373) по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 18, гр. Варна VІІ-373 10135.2556.373 603 по плана на 5-ти м.р.
1/ГИ/10135.2556.375/08.01.2019г. 08.01.2019 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от съществуващ кабелен шкаф пред ПИ 10135.2556.115, ул. "Кюстенджа" № 22 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 496), до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІ-18,19, кв. 625 (идентичен с ПИ 10135.2556.375), по плана на 5-ти м.р., ул. "Тодор Димов" № 21, гр. Варна. ХІ-18,19 10135.2556.375 625 по плана на 5-ти м.р.
43/ГИ/10135.2553,495/19.12.2018г. 19.12.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1023 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-495, кв.53, /идентичен с ПИ 10135.2553.495/, по плана на 25-ти м.р., ул."Люляк" № 35, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1023 до съществуващ ШК-4 на ул. "Еделвайс" № 1 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-495, кв. 53, /идентичен с ПИ 10135.2553.495/, по плана на 25-ти м.р., ул."Люляк" № 35, гр. Варна ХІІІ-495 10135.2553,495 53 по плана на 25-ти м.р.
42/ГИ/10135.2571.4690/05.12.2018г. 05.12.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1839 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ХХIII-648, кв.31(ПИ с ид.№10135.2571.861), /актуален ПИ с ид.№10135.2571.4690/, по плана на к.к."Чайка", гр.Варна ХХIII-648 10135.2571.4690 31 гр. Варна, по плана на к.к."Чайка"
41/ГИ/10135.2463.1751/07.11.2018г. 07.11.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-5А пред УПИ ХХІІІ-259, кв.46 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.483/, захранен от трафопост /ТП/ № 1686, до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХХV-267 /поземлен имот с идентификатор 10135.2563.1751/, кв.46, по плана на 21 м.р., гр.Варна ХХІІІ-259 10135.2463.1751 46 гр. Варна, по плана на 21 м.р
40/ГИ/10135.2560.96/19.10.2018г. 19.10.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 326 до нов кабелен шкаф тип ШК пред УПИ ХІ-3, кв.37, /идентичен с ПИ 10135.2560.96/, по плана на 18-ти м.р., ул."Сава Радулов" № 16, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 326 до кабелен шкаф на ул. "Сава Радулов" № 18 и резервна кабелна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІ-3, кв. 37, /идентичен с ПИ 10135.2560.96/, по плана на 18-ти м.р., ул."Сава Радулов" № 16, гр. Варна ХІ-3 10135.2560.96 37 по плана на 18-ти м.р.
39/ГИ/10135.2520.614/19.10.2018г. 19.10.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №984 до нова размножителна касета тип ШК-7 пред ТП и от нов ШК-7 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ с ид.№10135.2520.614 (ПИ 614, кв.157) по плана на СО "Траката", гр.Варна 614 10135.2520.614 157 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
38/ГИ/10135.2557.173/10.09.2018г. 10.09.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф на ул. "Генерал Киселов" № 13 /електрозахранен от ТП № 24/, до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.2557.173 /УПИ ІІІ - 3, кв.688/, по плана на 2-ри м.р., ул. "Иван Аксаков" № 69, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия между ШК на ул. "Генерал Киселов" № 13 и ШК на ул. "Иван Аксаков" № 65, резервна връзка с ШК на ул. "Иван Аксаков" № 65 и сградно кабелно ел. отклонение от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2557.173, /УПИ ІІІ - 3, кв.688/, ул. "Иван Аксаков" № 69, по плана на 2 м.р., гр. Варна ІІІ-3 10135.2557.173 688 гр. Варна, по плана на 2-ри м.р.
37/ГИ//03.09.2018г. 03.09.2018 Въздушна кабелна линия /ВКЛ/ 0.4kV електрозахранена от БКТП №2002 ( 2клона ), по плана на СО "Ален мак", гр.Варна       гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
36/ГИ/10135.2564.987/31.08.2018г. 31.08.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 987, по плана на Вилна зона , ул.30-та №25 987 10135.2564.987 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
35/ГИ/10135.2564.996/31.08.2018г. 31.08.2018 Водопроводно отклонение за ПИ №996, УПИ ХХХVIII-13856, кв.54, по плана на Вилна зона, ул.30-та №21, гр.Варна, ПИ с ид.№10135.2564.996 ХХХVIII-13856 10135.2564.996 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
34/ГИ/10135.2564.988/31.08.2018г. 31.08.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 988, УПИ I-13855, кв.54 по плана на "Вилна зона", ул.30-та №23, гр.Варна ПИ с ид.№10135.2564.988 I-13855 10135.2564.988 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
33/ГИ/10135.2515.480/29.08.2018г. 29.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №2021 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XV-480, кв.33 /ПИ с ид.№10135.2515.480/, по плана на СО "Ален мак" XV-480 10135.2515.480 33 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
32/ГИ/10135.2552.4332/21.08.2018г. 21.08.2018 Въздушна кабелна електропроводна линия НН 0.4kV от съществуващ стълб №9 пред УПИ 1423 /1клон , 2бр.стълбове/ до границата на УПИ Х-4332, кв.160 /ПИ с ид.№10135.2552.4332/, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна Х-4332 10135.2552.4332 160 по плана на кв.Изгрев
31/ГИ/10135.2508.685 /21.08.2018г. 21.08.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф тип ШК пред ТП № 1064 до ново електромерно табло тип ТЕПО пред ПИ 10135.2508.685 /идентичен с УПИ І-685, кв.33/, по плана на местност "Сотира", гр.Варна І-685 10135.2508.685 33 гр. Варна
30/ГИ//14.08.2018г. 14.08.2018 Водопроводно отклонение за УПИ V-322, 328, кв.28, по плана на СО "Виница - Север", гр.Варна V-322, 328   28 гр. Варна, по плана на СО "Виница - Север",
29/ГИ/10135.2554.607/14.08.2018г. 14.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №468 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХIII-607, кв.20 (ПИ с ид.№10135.2554.607), ул."Емануил Манолов" №33, по плана на 24-ти м.р., гр.Варна ХIII-607 10135.2554.607 20 по плана на 24-ти м.р.
28/ГИ/ПИ 10135.2555.2585/10.08.2018г. 10.08.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 45 до нов шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХVІІ / ПИ 10135.2555.2585/, кв.4б, по плана на 23 м.р., гр.Варна и от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО-1 в същия поземлен имот. УПИ ХVІІ ПИ 10135.2555.2585 гр. Варна, по плана на 23 м.р.
27/ГИ/10135.2508.340/30.07.2018г. 30.07.2018 Външно кабелно електрозахранване от съществуващ кабелен шкаф пред трафопост ТП № 668 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ І-340, кв.13 /идентичен с ПИ 10135.2508.340/, по плана на СО"Сотира", гр.Варна І-340 10135.2508.340 13 гр. Варна, по плана на СО"Сотира"
26/ГИ/10135.2554.507/30.07.2018г. 30.07.2018 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от БТКП № 1128 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV - 111, /ПИ 10135. 2554.507/, кв. 11, ул. "Подвис", гр. Варна" ІV - 111 10135.2554.507 11 по плана на 25 м.р.
25/ГИ/10135.2557/16.07.2018г. 16.07.2018 Изграждане на тръбна мрежа на „Телекомуникационна Компания Варна“ ЕАД от съществуваща шахта ш.4 на кръстовище бул.“Осми Приморски полк“ и бул.“Чаталджа“ и изтегляне на оптичен кабел в нея от РШ1 (ул.М.Дринов №68), РШ2 (бул.Чаталджа №49, вх.В), РШ3 (ул.Цар Асен №43) до адреси във втори микрорайон гр.Варна   10135.2557   2 м.р., по плана на 2-ри м.р.
24/ГИ/10135.2560/16.07.2018г. 16.07.2018 Изграждане на тръбна оптична мрежана "ТКВ" ЕАД в 18 м.р., от същ. КШ 9 на ул. "Любен Каравелов" № 77 и нов кабелен шкаф РШ1 на ул. "Любен Каравелов" № 60А, и изграждане на оптичен кабел в нея, и в същъществуваща тръбна мрежа до крайни потребители РШ 1 бул. "Осми Приморски полк" № 128, по плана на 18 м.р., гр. Варна   10135.2560   гр. Варна, 18 м.р., по плана на 18 м.р.
23/ГИ/10135.2553,495/13.07.2018г. 13.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1023 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ ХІІІ-495, кв.53, /идентичен с ПИ 10135.2553.495/, по плана на 25-ти м.р., ул."Люляк" № 35, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1023 до съществуващ ШК-4 на ул. "Еделвайс" № 1 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІІ-495, кв. 53, /идентичен с ПИ 10135.2553.495/, по плана на 25-ти м.р., ул."Люляк" № 35, гр. Варна ХІІІ-495 10135.2553,495 53 по плана на 25-ти м.р.
22/ГИ/10135.2564.446/12.07.2018г. 12.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№516 до кабелен шкаф ШК пред УПИ XV-446, кв.25 /ПИ с ид.№10135.2564.446/, по плана на Вилна зона , ул."9-та" №21, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от трафопост ТП №516 до кабелен шкаф пред УПИ XV-1477, кв.21 XV-446 10135.2564.446 25 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.9-ТА, по плана на Вилна зона
21/ГИ/10135.2553.685/10.07.2018г. 10.07.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 436 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІ-374, кв. 1082,(идентичен с ПИ 10135.2553.685 ), по плана на 26-ти м.р., ул. "Кестен" № 7, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 436 до ШК пред ПИ 10135.2553.766 (ул. "Бяла Мура" № 2) и резервна връзка между двата кабелни шкафа. VІ-374 10135.2553.685 1082 ул. "Кестен" №7, 26 м.р., по плана на 26 м.р.
20/ГИ/10135.2553.226/08.06.2018г. 08.06.2018 Външно кабелно електрозахранване от ТП № 1090 до нов кабелен шкаф тип ШК - 4 пред ПИ 10135.2553.226 /УПИ ІІ - 259, кв.37/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 29, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 1090 до кабелен шкаф ШК пред УПИ VІ-297, кв. 37, резервна връзка между двата кабелни шкафа и сградно кабелно ел. отклонение от нов кабелен шкаф до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2553.226 /УПИ ІІ-259, кв. 37/, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 29, гр. Варна ІІ-295 10135.2553.226 37 гр. Варна, №7, по плана на 25 м.р.
19/ГИ/10135.2515.3020.1/01.06.2018г. 01.06.2018 ВО за ПИ -3020, кв.15, по плана на СО "Ален мак", гр.Варна 3020 10135.2515.3020.1 15 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
18/ГИ/10135.2554.147/17.05.2018г. 17.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №1119 до шкаф кабелен тип ШК-4 пред УПИ XIII-62, кв.59а /ПИ с ид.№10135.2554.147/, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник"№52, гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ XIII-62, кв.59а /ПИ с ид.№10135.2554.147/, по плана на 24-ти м.р., ул."Дубровник"№52, гр.Варна. XIII-62 10135.2554.147 59а гр. Варна, по плана на 24-ти м.р.,
17/ГИ/10135.2515.3468//17.05.2018г. 17.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 пред ПИ с ид.№10135.2515.3691 /електрозахранен от ТП№1888/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ IV-3468, кв.20 /ПИ с ид.№10135.2515.3468/ по плана на СО "Ален мак", гр.Варна IV-3468, 10135.2515.3468/ 20 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
16/ГИ/10135.2556.137/15.05.2018г. 15.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 496 до шкаф кабелен тип ШК пред УПИ ХVІ-18, кв. 619,(идентичен с ПИ 10135.2556.137 ), по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 24, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 496 до шкаф кабелен на ул. "Брегалница" № 28 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІ-18, кв. 619 (идентичен с ПИ 10135.2556.137), по плана на 5-ти м.р., ул. "Брегалница" № 24, гр. Варна. ХVІ-18 10135.2556.137 619 гр. Варна, №24, по плана на 5-ти м.р.
15/ГИ/10135.2575.222/14.05.2018г. 14.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП№890 до кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ ХVII-122, кв.22/ПИ с ид.№10135.2575.222/, по плана на кв.Виница, гр.Варна чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от ТП №890 до кабелен шкаф пред ПИ с ид.№10135.2575.1418 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. ХVII-122 10135.2575.222 22 по плана на кв.Виница
14/ГИ/10135.2560.55/04.05.2018г. 04.05.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. "Генерал Скобелев" № 14 (електрозахранен от Трафопост /ТП/ № 94) до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІХ-5, кв. 11Б (идентичен с ПИ 10135.2560.55), по плана на 18-ти м.р., ул. "Генерал Скобелев" № 10, гр. Варна ІХ-5 10135.2560.55 11Б по плана на 18-ти м.р.
13/ГИ/10135.2028.26/25.04.2018г. 25.04.2018 Външно кабелно електрозахранване от ТП №2040 до два броя кабелни шкафове тип ШК-4 /ШК-4 бл.1 и ШК-4 бл.3/ пред УПИ V-322, 328, кв.28 /ПИ с ид.№10135.2028.26/, по плана на СО "Виница Север", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0.4kV от нови кабелни шкафове тип ШК-4 /ШК-4 бл.1 и ШК-4 бл.3/ до четири броя електромерни табла тип ТЕПО / ТЕПО-1А, ТЕПО-1Б, ТЕПО-3А и ТЕПО-3Б/ в УПИ V-322, 328, кв.28, по плана на СО"Виница Север", гр.Варна V-322, 328 10135.2028.26 28 гр. Варна, по плана на СО "Виница Север"
12/ГИ/10135.2723.885/19.04.2018г. 19.04.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kVот трафопост тип МТП №630 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ с ид.№10135.2723.885, кв.63, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО А и ТЕПО Б/ в ПИ с ид.№10135.2723.885, кв.63, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.885 63 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
11/ГИ/10135.2553.568/16.04.2018г. 16.04.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 267 до шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ ІV - 935, кв. 60 (идентичен с ПИ 10135.2553.568), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 4а, гр. Варна, чрез разкъсване и удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 267 до ШК пред ПИ 10135.2553.533 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV-935, кв. 60, (идентичен с ПИ 10135.2553.568), по плана на 25-ти м.р., ул. "Люляк" № 4а, гр. Варна ІV - 935 10135.2553.568 60 гр. Варна, ул. ЛЮЛЯК №4а, по плана на 25 м.р.
10/ГИ/10135.2564.939/30.03.2018г. 30.03.2018 Водопроводно отклонение за УПИ XVII-1154, кв.50, по плана на "Вилна зона", гр.Варна, ул.16-та №12 XVII-1154 10135.2564.939 50 гр. Варна, ВИЛНА ЗОНА УЛ.16-ТА №12, по плана на Вилна зона
9/ГИ/10135.2557.290/20.03.2018г. 20.03.2018 Подмяна и удължаване на съществуващи кабелни линии 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 258 до съществуващ кабелен шкаф тип ОК-4А (след подмяна с шкаф кабелен тип ШК-7) пред УПИ ХІІ-290, кв. 698 (идентичен с ПИ 10135.2557.290), по плана на 2м.р., ул. "Цар Асен" и ул. "Ген. Столипин", гр. Варна Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІІ-290, кв. 698 (идентичен с ПИ 10135.2557.290), по плана на 2м.р., ул. "Цар Асен" и ул. "Ген. Столипин", гр. Варна ХІІ - 290 10135.2557.290 698 по плана на 2-ри м.р.
8/ГИ/10135.2555.151/06.03.2018г. 06.03.2018 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от трафопост /ТП/ № 452 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХVІ-151, кв.10 /идентично с ПИ 10135.2555.151/ по плана на 23 м.р., ул."Острава" № 8, гр.Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 452 до кабелен шкаф ШК-4 на ул."Острава" № 18 и резервна кабелна линия между двата шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХVІ-151, кв.10 /идентично с ПИ 10135.2555.151/, по плана на 23 м.р., ул."Острава" № 8, гр.Варна ХVІ-151 10135.2555.151 10 гр. Варна, по плана на 23 м.р., гр.Варна
7/ГИ/ПИ с ид.№10135.2552.2122/02.03.2018г. 02.03.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №290 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ XII-2122, кв.238 /ПИ с ид.№10135.2552.2122/, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна, чрез разкъсване и удължаване на кабелна линия от трафопост ТП №290 до ШК-3 пред ПИ с ид.№10135.2552.4008 Кабелно електрозахранване 0.4kV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XII-2122, кв.238, по плана на кв.Изгрев, гр.Варна XII-2122 ПИ с ид.№10135.2552.2122 238 гр. Варна
6/ГИ/10135.2554.286/28.02.2018г. 28.02.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №465 до кабелен шкаф ШК-4 пред УПИ VIII-414, кв.21 /ПИ с ид.№10135.2554.286 /, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов"№1, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №465 до ШК-4 на ул."Никола Козлев" №31, резервна връзка между двата шкафа и сградно кабелно захранване от нов ШК-4 до ТЕПО в УПИ VIII-414, кв.21 VIII-414 10135.2554.286 21 гр. Варна, УЛ.КОНСТАНТИН ЩЪРКЕЛОВ №1, по плана на 24-ти м.р., ул."Константин Щъркелов"№1
5/ГИ//15.02.2018г. 15.02.2018 Водопроводно отклонение за ПИ 780, кад.район 517, по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" 780   517 по плана на СО"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
4/ГИ/10135.2575.2031/06.02.2018г. 06.02.2018 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от трафопост ТП №527 до два нови кабелни шкафа тип ШК-4 пред УПИ XVIII-400, 401, кв.37 /ПИ с ид.№10135.2575.2031/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №46, гр.Варна и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0.4kV от два нови кабелни шкафа тип ШК-4до два броя електромерни табла тип ТЕПО в УПИ XVIII-400, 401, кв.37 /ПИ с ид.№10135.2575.2031/, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №46, гр.Варна XVIII-400, 401 10135.2575.2031 37 гр. Варна, ул. Цар Борис III, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III" №46, гр.Варна
3/ГИ/10135.2575.1413/25.01.2018г. 25.01.2018 Външно кабелно електрозахранване от ТП №527 до два нови кабелни шкафа тип ШК-4 пред ПИ 10135.2575.1413 УПИ XII-291, кв.37 по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III"№44, гр.Варна и сградно отклонение до ТЕПО 1 и ТЕПО 2 в ПИ 10135.2575.1413 XII-291 10135.2575.1413 37 гр. Варна, ул. Цар Борис III, по плана на кв.Виница, ул."Цар Борис III"№44
2/ГИ/ПИ 10135.2508.1394/25.01.2018г. 25.01.2018 Външно кабелно електрозахранване от трафопост ТП № 491 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІІ-493, кв.31, /идентичен с ПИ 10135.2508.1394/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-493, кв.31 /идентично с ПИ 10135.2508.1394/, по плана на СО "Сотира", гр.Варна VІІ-493 ПИ 10135.2508.1394 31 по плана на СО"Сотира"
1/ГИ/10135.2553.1883/25.01.2018г. 25.01.2018 „Външно кабелно електрозахранване от ТП № 464 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2553.1883 (идентично с УПИ ХІІІ-202, 203, кв. 22), по плана на 25-ти м.р., ул. „Ружа” № 28, 28А, гр. Варна и сградно кабелно отклонение от нов кабелен шкаф ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2553.1883, по плана на 25-ти м.р., ул. „Ружа” № 28, 28А, гр. Варна” ХІІІ-202,203 10135.2553.1883 22 гр. Варна, ул. Ружа №28,28А, по плана на 25-ти м.р.
14/ГИ/10135.2553.782/30.10.2017г. 30.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 461 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО-1 и ТЕПО-2/ пред УПИ ІV-782, кв. 37а (идентичен с ПИ 10135.2553.782 ), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 33, гр. Варна ІV-782 10135.2553.782 37а гр. Варна, ул. Роза 33, № 48/ГИ/30.10.2017г., по плана на 25 м.р.
13/ГИ/10135.2553.477/19.10.2017г. 19.10.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 1023 до шкаф кабелен тип ШК - 4 пред УПИ VІІІ - 736, кв. 52 (идентичен с ПИ 10135.2553.477), по плана на 25-ти м.р., ул. "Еделвайс" № 7, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 1023 до кабелен шкаф ШК на ул. "Еделвайс" № 5 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІІ-736, кв. 52, ул. "Еделвайс" № 7, по плана на 25-ти м.р., , гр. Варна. VІІІ-736 10135.2553.477 52 гр. Варна, ул. Еделвайс №7, № 47/ГИ/19.10.2017г., по плана на 25 м.р.
0/ГИ/ПИ 10135.2526.345/17.10.2017г. 17.10.2017 Канализационно отклонение за ПИ 10135.2526.345 /УПИ ХХІ-873, кв.5, по плана на ж.к."Бриз", гр.Варна ХХІ-873 ПИ 10135.2526.345 5 гр. Варна, т.паспорт 46/ГИ/17.10.2017 г., по плана на ж.к."Бриз"
0/ГИ/ПИ 10135.2526.345/17.10.2017г. 17.10.2017 Водопроводно отклонение за ПИ 10135.2526.345, УПИ ХХІ-873, кв.5, ж.к."Бриз" УПИ ХХІ-873 ПИ 10135.2526.345 5 гр. Варна, т.паспорт № 45/ГИ17.10.2017, по плана на ж.к."Бриз"
12/ГИ/10135.2553.79/16.10.2017г. 16.10.2017 "Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от Трафопост /ТП/ № 462 до нов шкаф кабелен тип Шк - 4 пред УПИ ІV - 1506, кв. 8 (идентичен с ПИ 10135.2553.79), по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 44, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ ІV91506, кв. 8, по плана на 25-ти м.р., ул. "Роза" № 44, гр. Варна." ІV - 1506 10135.2553.79 8 гр. Варна, ул. Роза №44, № 43/ГИ/, по плана на 25 м.р.
0/ГИ//25.09.2017г. 25.09.2017 Въздушни кабелни електропроводни линии0,4 кV /пет клона с 42 броя стълбове/ захранени от ШК 7А пред МТП №1000, по плана на кв."Св.Никола", ж.к."Бриз", гр.Варна       гр. Варна, т.паспорт № 41/25.09.2017 г., по плана на кв.Св.никола, ж.к.Бриз
0/ГИ//21.09.2017г. 21.09.2017 Водопроводно и канализационно отклонения за жилищна сграда в УПИ ІІ-2544 и ІІІ-3320, кв.4, по плана на "Жилищна група западно от болничен комплекс на ВМИ", гр.Варна ІІ-2544,ІІІ-3320   4 гр. Варна, т.паспорт № 40/ги/21.09.2017 г., по плана на жилищна группадно от болничен комплекс ВМИ
0/ГИ/10135.2564.415/19.09.2017г. 19.09.2017 39/ГИ/19.09.17г Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф пред ПИ с ид.№10135.2564.1265 / електрозахранен от ТП №2056 / до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ XVI - 415, кв.25 /ПИ с ид.№ 10135.2564.415/, по плана на Вилна зона, гр.Варна XVI - 415 10135.2564.415 25 по плана на Вилна зона
11/ГИ//31.08.2017г. 31.08.2017         гр. Варна
10/ГИ/10135.2560.395/31.08.2017г. 31.08.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от ТП № 261 до кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІ-395, кв. 17 (идентично с ПИ 10135.2560.395), по плана на 18-ти м.р., ул. „Иван Богоров” № 4, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 261 до ШК на ул. „Иван Богоров” № 14 и резервна връзка между двата кабелни шкафа. Кабелно електрозахранване от кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ VІ-395, кв. 17 (идентично с ПИ 10135.2560.395) до електромерно табло тип ТЕПО в същия имот.” VІ-395 10135.2560.395 17 гр. Варна
9/ГИ/10135.2560.144/31.08.2017г. 31.08.2017 Външно кабелно електрозахранване 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК на ул. „Добри Войников” № 31 (електрозахранване от ТП № 1015) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ VІІ-13, 13а, кв. 34 (идентично с ПИ 10135.2560.144), по плана на 18-ти м.р., ул. „Добри Войников” № 29, гр. Варна. VІІ-13 10135.2560.144 13,а гр. Варна, по плана на 18 м.р.
8/ГИ/10135.2553.309/18.08.2017г. 18.08.2017 „Външно кабелно електрозахранване 0,4кV от Трафопост /ТП/ № 122 до шкаф кабелен тип ШК-4 в УПИ ІV-876, кв. 34 (идентично с ПИ 10135.2553.309), по плана на 25-ти м.р., ул. „Карамфил” № 19, гр. Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от Трафопост /ТП/ № 122 до шкаф кабелен на ул. „рамфл” № 19а, гр. Варна. Кабелно електрозахранване 0,4 кV от нов шкаф кабелен тип ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ІV-876, кв. 34 (идентично с ПИ 10135.2553.309), по плана на 25-ти м.р., гр. Варна.” ІV - 876 10135.2553.309 37 гр. Варна, №19 А, № 34/ГИ/18.08.2017г., по плана на 25 м.р.
0/ГИ/10135.2554.587/02.08.2017г. 02.08.2017 №33/ГИ/2.08.17г-Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №467 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред УПИ ХIV-634, 635, 636, кв.2 /ПИ с ид.№10135.2554.587/, по плана на 24-ти м.р., ул."Подполковник Калитин" №11, гр.Варна. Кабелно електрозахранване от нов кабелен шкаф тип ШК-4 до два броя електромерни табла тип ТЕПО /ТЕПО 1 и ТЕПО 2/ в УПИ ХIV-634, 635, 636, кв.2 /ПИ с ид.№10135.2554.587/ ХIV-634, 635, 636 10135.2554.587 2 гр. Варна, УЛ.ПОДПОЛКОВНИК КАЛИТИН, по плана на 24-ти м.р., ул."Подп.Калитин" №11
0/ГИ/ПИ с ид.№10135.2575.1612/27.07.2017г. 27.07.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от съществуващ кабелен шкаф тип ШК-6 на ул."Горска" №5 /електрозахранен от ТП №688/ до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ I-51, кв.19 /ПИ с ид.№10135.2575.1612/, по плана на кв.Виница, ул."Горска"№6, гр.Варна УПИ I-51 ПИ с ид.№10135.2575.1612 19 гр. Варна, по плана на кв.Виница
7/ГИ/10135.2553.1911/27.06.2017г. 27.06.2017 „Външно кабелно електрозахранване от ТП № 1055 до нов кабелен шкаф тип ШК-4 пред ПИ 10135.2553.1911 /УПИ Х-670, 671 „за жил.стр.”, кв. 1083/, по плана на 26-ти м.р., ул. „Бяла Мура” № 16, гр. Варна, чрез разкъсване на резервна кабелна линия от ТП № 1055 до кабелен шкаф ШК пред ул. „Кестен” № 23, резервна връзка между двата кабелни шкафа и сградно кабелно ел. отклонение от нов кабелен шкаф ШК-4 до електромерно табло тип ТЕПО в ПИ 10135.2553.1911 /УПИ Х-670,671„за жил.стр.”, кв.1083/,по плана на 26-ти м.р., гр. Варна.” Х-670,671 10135.2553.1911 1083 гр. Варна, ул. "Бяла мура" №16, Рег.№26/ГИ/27.06.2017г., по плана на 26 м.р.
0/ГИ/10135.2526.971/26.06.2017г. 26.06.2017 ВКЕЗ 0,4 кV от ТП 1687 до ШК пред УПИ ХХІІІ-971, кв.53, по плана на кв."Св.Никола" и от ШК до ТЕПО в ПИ 10135.2526.971 ХХІІІ-971 10135.2526.971 53 гр. Варна, по плана на кв."Св.Никола"
0/ГИ/ПИ 10135.2563.91,/16.06.2017г. 16.06.2017 ВКЕЗ от ТП 1073 до ШК 4А пред ПИ 10135.2563.91, УПИ VІ-2328, кв.3, ж.к."Бриз юг", гр.Варна и отклонение от ШК до ТЕПО в ПИ 10136.2563.91 VІ-2328 ПИ 10135.2563.91, 3 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз юг"
15/ГИ//23.05.2017г. 23.05.2017 Сградни ВиК отклонения за ПИ 10135.2522.136, кв.19, СО "Акчелар", гр.Варна       гр. Варна, т.паспорт № 20/ГИ/23.05.2017, по плана на СО "Акчелар
0/ГИ/10135.2554.265/22.05.2017г. 22.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №49 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VI-378, кв.9 /ПИ с ид.№10135.2554.265/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова"№14, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №49 до кабелен шкаф на ул."Емануил Манолов"№2, гр.Варна VI-378 10135.2554.265 9 по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №14
0/ГИ/ид.№10135.2554.265/22.05.2017г. 22.05.2017 Външно кабелно електрозахранване 0.4kV от ТП №49 до електромерно табло тип ТЕПО пред УПИ VI-378, кв.9 /ПИ с ид.№10135.2554.265/ по плана на 24-ти м.р., ул."Батова"№14, гр.Варна, чрез удължаване на резервна кабелна линия от ТП №49 до кабелен шкаф на ул."Емануил Манолов"№2, гр.Варна VI-378, ид.№10135.2554.265 9 гр. Варна, по плана на 24-ти м.р., ул."Батова" №14
0/ГИ/10135.2559.3/19.05.2017г. 19.05.2017 ВКЕЗ 0,4 кV от ТП 433 до ШК пред ПИ10135.2559.3, 17 м.р , ул."Мир" №1, гр.Варна ІV-3 10135.2559.3 5 гр. Варна, №1, т. паспорт № 19/ГИ/19.05.2017 г. , по плана на 17 м.р.
6/ГИ/10135.2560.354/09.03.2017г. 09.03.2017 ВКЕЗ 0,4 кV от съществуващ шкаф кабелен тип ШК-7А на ул. „Лейтенант Минков” № 7 (електрозахранен от ТП № 1033) до електромерно табло тип ТЕПО в УПИ ХІV-354, кв. 28 (идентично с ПИ 10135.2560.354), по плана на 18-ти м.р., ул. „Лейтенант Минков” № 5, гр. Варна ХІV-354 10135.2560.354 28 гр. Варна, №5, по плана на 18 м.р.
5/ГИ/10135.2723.839/08.03.2017г. 08.03.2017 ВКЕЗ 0.4kV от нов ШК-7А монтиран до ТП 1708 до ст.1 от същ.въздушна мрежа и от него въздушно кабелно ел.захранване до ТЕПО пред ПИ с ид.№10135.2723.839, по плана на СО "Ваялар", гр.Варна   10135.2723.839   гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
4/ГИ//08.02.2017г. 08.02.2017 КО за УПИ X-240, кв.32 по плана на кв.Виница, ул."Лазур"11 УПИ X-240   32 гр. Варна, по плана на кв.Виница
3/ГИ/10135.2575.329/01.02.2017г. 01.02.2017 ВКЕЗ 0.4kV от ТП 688 до ТЕПО в УПИ XXVIII-329, кв.27 /ПИ с ид.№10135.2575.329/ по плана на кв.Виница, ул."Ал.Кръстев"№16 XXVIII-329 10135.2575.329 27 гр. Варна, по плана на кв.Виница
2/ГИ/10135.2575.752/01.02.2017г. 01.02.2017 ВКЕЗ 0.4kV от същ.ШК /ел.захранен от ТП 699/ на ул."Св.Прокопий Варненски"№48 /ПИ с ид.№10135.2575.666/ до ТЕПО пред УПИ XI-590, кв.4 /ПИ с ид.№10135.2575.752/, по плана на кв.Виница, ул."Св.Прокопий Варненски" №37 XI-590 10135.2575.752 4 гр. Варна, по плана на кв.Виница
1/ГИ/10135.2559.204/23.01.2017г. 23.01.2017 ВКЕЗ 0.4kV от ТП 172 до ШК-4А пред УПИ III-204, кв.9 ПИ с ид.№10135.2559.204, 17м.р., ул."Д-р Желязкова"№44 III-204 10135.2559.204 9 гр. Варна, по плана на 17м.р.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: