Разрешения за строеж

№  Дата  Строеж  УПИ  Идентификатор  Квартал  Адрес
169 16.9.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-4835, кв.39 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4882 по КК на гр.Варна  VІІ-4835  10135.2516.4882  39 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
168 12.9.2019 Жилищна сграда в УПИ II - 1451=285, кв. 23 по плана на Вилна зона", идентичен с ПИ 10135.2564.285 по КК и КР на гр. Варна"  II - 1451  10135.2564.285  23 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
167 11.9.2019 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ VІІ-705, кв.58 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.705 по КК на гр.Варна  VІІ-705  10135.2526.705  58 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
166 5.9.2019 Жилищна сграда в ПИ 4774, кв.12 по плана на "Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4774 по КК на гр.Варна  10135.2516.4774  12 гр. Варна, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
165 5.9.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-191 /ПИ № 10135.2052.788/, кв. 40 по плана на СО „Виница-Север”, гр.Варна.”  ІІІ-191  10135.2052.788  40 гр. Варна, по плана на СО „Виница-Север”
164 4.9.2019 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ V - 609 / ПИ 10135.2564.1771/ кв. 30 по плана на Вилна зона", гр. Варна"  V - 609  10135.2564.1771  30 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
163 3.9.2019 Жилищна сграда в УПИ ІV-34,199,201, кв.234 по плана на м-ст "Мешелика", кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.210 по КК на гр.Варна  ІV-34,199,201  10135.2012.210  234 гр. Варна, по плана на м-ст Мешелик
162 3.9.2019 Жилищна сграда в УПИ ІІІ-34, кв.234 по плана на м-ст "Мешелик", кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.209 по КК на гр.Варна  ІІІ-34  10135.2012.209  234 гр. Варна, по плана на м-ст Мешелик
161 2.9.2019 “Жилищна сграда и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м, по североизточната, югоизточната и северозападната граница – разположени изцяло в УПИ ХХV-695 /ПИ № 10135.2522.1212/, кв. 28 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”  ХХV-695  10135.2522.1212  28 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
160 2.9.2019 Жилищна сграда в УПИ ХХІV-143,267, кв.46 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1752 по КК на гр.Варна  ХХІV-143,267  10135.2563.1752  46 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
159 2.9.2019 Жилищна сграда в УПИ LХ-351, кв. 50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.351 по КК на гр.Варна  LХ-351  10135.2563.351  50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
158 30.8.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХVІІ-1070, кв.2б по плана кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.1841 по КК на гр.Варна  ХХVІІ-1070  10135.2575.1841  2б  гр. Варна, по плана на кв."Виница"
157 30.8.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХVІІІ-1436, кв.35 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.1436 по КК на гр.Варна  ХХХVІІІ-1436  10135.2526.1436  35 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
156 30.8.2019 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-1533, кв.188, /идент.№10135.2552.5377/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  V-1533  10135.2552.5377  188 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
155 29.8.2019 Еднофамилна жилищна сграда с гараж, находяща се в УПИ XX - 798, кв. 196 по плана на со Горна Трака", гр. Варна"  XX - 798  10135.2623.802  гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
154 28.8.2019 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ IV - 416, кв. 167 по плана на со Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.9416 по КК и КР на гр. Варна"  IV-416  10135.2520.9416  167 гр. Варна, по плана на со "Траката"
153 28.8.2019 Пристройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ XXXI-1823 / ПИ с идентификатор 10135.2564.1823/, кв.22 по плана на Вилна зона", гр. Варна"  XXXI-1823  10135.2564.1823  22 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
152 28.8.2019 Вилна сграда находяща се в УПИ ХIII-1792, кв.46 (ПИ 10135.2510.2055) по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна.  ХIII-1792  10135.2510.2055  46 по плана на со "Добрева чешма"
151 28.8.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-153, кв.50, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052.790 по плана на со "Виница север", гр.Варна.  VII-153  10135.2052.790  50 по плана на со "Виница север"
150 27.8.2019 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХIV-964, кв.50 "А" (част от ПИ 10135.2575.1549) по плана на кв.Виница, гр. Варна на ул. "Свети Константин и Елена".  ХIV-1549  10135.2575.1549  50 "A"  по плана на кв.Виница
149 26.8.2019 “Жилищна сграда с техническа работилница за електрически автомобилни елементи и подпорни стени с височина от 1,20м до 2,40м и обща дължина от 28,55м – разположени изцяло в УПИ І-736 /ПИ № 10135.2522.1191/, кв. 33 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”  І-736  10135.2522.1191  33 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
148 23.8.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-538, кв.43 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4892 по КК на гр.Варна  ІV-538  10135.2516.4892  43 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
147 23.8.2019 Жилищна сграда, гараж и ограда в УПИ ХVІ-1161, кв.100 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5276 по КК на гр.Варна  ХVІ-1161  10135.2517.5276  100 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 21.8.2019 Многофамилни жилищни сгради с подземен гараж, находящи се в УПИ ХХVІ-903, кв.12 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.314 по КК на гр.Варна  ХХVІ-903  10135.2526.314  12 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
145 14.8.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.468.1.43 по кадастралната карта на гр.Варна, в „игрална зала с кафе-бар”, находящ се в сграда в УПИ I-общ., кв.36 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:4, гр.Варна.  VI-общ.  10135.2554.468  36 гр. Варна, №4, по плана на 24 -ти микрорайон
144 14.8.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-31, кв.30 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1968 по КК на гр.Варна  ХХІ-31  10135.2563.1968  30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
143 9.8.2019 Жилищна сграда в УПИ ХVІ-1021, кв.60 по плана на кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2575.1788 по КК на гр.Варна  ХVІ-1021  10135.2575.1788  60 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
142 8.8.2019 Жилищна сграда с басейн и подпорни стени, намиращи се в УПИ ХVІІ-1253, кв.56 по плана на "Вилна зона" идентичен с ПИ 10135.2564.1253 по КК на гр.Варна  ХVІІ-1253  10135.2564.1253  56 гр. Варна, по плана на Вилна зона
141 7.8.2019 Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ХV-1021, кв.60 по плана на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.1787 по КК на гр.Варна  ХV-1021  10135.2575.1787  60 по плана на кв."Виница"
140 7.8.2019 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени находящи се в УПИ ХХIV-696, кв.10 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.812 на ул. "Цар Борис III".  ХХIV-696  10135.2575.812  10 по плана на кв.Виница
139 5.8.2019 Жилищна сграда в УПИ IV - 9658, кв. 10 по плана на со Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7292 по КК и КР на гр. Варна"  IV - 9658  10135.2520.7292  10 гр. Варна, по плана на со "Траката"
138 5.8.2019 Преустройство и промяна предназначение на Магазин за промишлени стоки" в "Игрална зала с кафе - бар" в ПИ с идентификатор 10135.2560.47.10, кв. 11 по плана на 18 м.р. , гр. Варна"  10135.2560.47.10  11 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
137 5.8.2019 Жилищна сграда, подземно и допълващо застрояване и ограда находящи се в УПИ ХХХVII-1648, кв.20, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.1648 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Съби Велков".  ХХХVII-1648  10135.2575.1648  20 по плана на кв.Виница
136 5.8.2019 Промяна на предназначение на ателие № 5 с идентификатор № 10135.2556.336.1.71, в жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ Х-„за жил. с-во”, кв. 997, по плана на 5 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Кирил Шиваров” № 9.  Х-„за жил. с-во”  10135.2556.336.1.71  997 гр. Варна, №9, по плана на 5 м.р., гр. Варна
135 1.8.2019 Масивна ограда към уличната и вътрешно регулационни граници на урегулиран поземлен имот VIII-1352, кв.123, /идент.№10135.2552.5200/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна, разположена изцяло в рамките на имота, съгласно приложени разрези и ситуационна скица  VIII-1352  10135.2552.5200  123 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
134 29.7.2019 Две еднофамилни жилищни сгради и ограда в УПИ II - 903, кв. 197 по плана на со Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6144 по КК и КР на гр. Варна"  II - 903  10135.2623.6144  197 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
133 29.7.2019 Многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ ХХХIV-728, кв.5 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.728 по КК и КР на гр.Варна.  ХХХIV-728  10135.2575.728  5 по плана на кв.Виница
132 19.7.2019 Огради към уличната и вътрешно регулационни граници на УПИ VІІ-2577, идентичен с ПИ 10135.2517.2577 по КК, кв.117 по плана на со Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна"  VII - 2577  10135.2517.2577  177 гр. Варна, по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
131 19.7.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV - 509, кв. 135 по плана на со Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7296 по КК и КР на гр. Варна"  XXIV - 509  10135.2520.7296  135 гр. Варна, по плана на со "Траката"
130 15.7.2019 Изграждане на подпорни стени от габиони в пределите на ПИ 10135.2519.462, идентичен с УПИ III-418, кв.1 по плана на местност "Дели Сава", гр. Варна.  III-418  10135.2519.462  1 по плана на местност "Дели Сава"
129 9.7.2019 Лятна кухня в УПИ XIII - 6174, кв. 91 по плана на со Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7306 по КК и КР на гр. Варна"  XIII-6174  10135.2520.7306  91 гр. Варна, по плана на со "Траката"
128 9.7.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XV-1280, кв.77, /идент.№10135.2515.4017/по плана на СО“Ален мак”, гр.Варна.  XV-1280  10135.2515.4017  гр. Варна, по плана на СО“Ален мак”
127 8.7.2019 Лятна кухня - допълващо застрояване в УПИ XVIII - 688, кв. 79, идентичен с ПИ 10135.2723.1231 по плана на со Ваялар", гр. Варна"  XVIII-688  10135.2723.1231  79 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
126 8.7.2019 „Промяна предназначение на ателие, с идентификатор №10135.2573.1077.1.19, находящо се на трети етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”“№1,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №17”.  XL-799  10135.2573.1077.1.19  10 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
125 8.7.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-1352, кв.123, /идент.№10135.2552.5200/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  VIII-1352  10135.2552.5200  123 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
124 5.7.2019 Подпорна стена с височина до 2.00 м. в УПИ VІІ-4950, кв.135 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.4950 по КК на гр.Варна  VІІ-4950  10135.2517.4950  135 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
123 5.7.2019 Двуетажна жилищна сграда в УПИ ХІІ-516, кв.41 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.516 по КК на гр.Варна  ХІІ-516  10135.2516.516  41 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
122 5.7.2019 Преустройство и промяна на предназначение на Гараж 2" с идентификатор 10135.2557.237.5.2 и Гараж "3" с идентификатор 10135.2557.237.5.3 в ОФИС в УПИ VIII - 8, кв. 689, по плана на 2 м.р., с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" № 5"  VIII-8  10135.2557.237  689 гр. Варна, №5, по плана на 2 м.р.
121 5.7.2019 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IX-862, кв.133, /идент.№10135.2552.5302/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  IX-862  10135.2552.5302  133 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
120 28.6.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІV-328 /ПИ №10135.2509.380/, кв. 19 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.”  ХІV-328  10135.2509.380  19 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
119 27.6.2019 Промяна предназначение на Ателие №3 с идентификатор 10135.2553.78.1.16 в Жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ VІІ-1415, кв.8 по плана на 25-ти м.р., с адм. адрес ул."Роза" №38 ет 5 гр.Варна  VІІ-1415  10135.2553.78.1.16  8 по плана на 25-ти м.р.
118 25.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда и ограда находящи се в УПИ III - 993, по плана на со Горна Трака", местност " Коджа тепе", идентичен с ПИ 10135.2623.6094 по КК и КР на гр.Варна"  III - 993  10135.2623.6094  203 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
117 25.6.2019 Преустройство и промяна на предназначение на аптека с идентификатор № 10135.2553.768.1.88, в амбулатория за дентална помощ /АГПИДП/, находяща се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ І-1308, кв. 37, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 29-а.  І-1308  10135.2553.768.1.88  37 гр. Варна, №29-а, по плана на 25 м.р.
116 25.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII - 248, кв. 187 по плана на со Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.248 по КК и КР на гр. Варна"  XII-248  10135.2520.248  187 гр. Варна, по плана на со "Траката"
115 25.6.2019 Едноетажна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXIX-2136, кв.241, /идент.№10135.2552.5236/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  XXIX-2136  10135.2552.5236  241 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
114 25.6.2019 Преустройство и промяна на предназначение на апартамент № 5 /идентификатор № 10135.2557.241.1.5/, в дентален кабинет и свързването му към съществуваща АИППСП, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-225, кв. 697, по плана на 2 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Асен” № 48.  ХІІІ-225  идентификатор 10135.2557.241.1.5  697 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
113 25.6.2019 Склад за инвентар находящ се в урегулиран с УПИ IX-5038, кв. 167, с идентификатор 10135.2552.5161 по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  IX-5038  10135.2552.5161  167 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
112 21.6.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.612.4.20 по кадастралната карта на гр.Варна, в „магазин за алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, ядки, захарни изделия, пакетирани стоки, бутилирани води и други”, находящ се на първи етаж във вход 2 в сграда в УПИ I-64, кв.32 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:54, гр.Варна.  I-64  10135.2554.612  32 гр. Варна, по плана на 24 -ти микрорайон
111 17.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ III - 6769, кв. 218 по плана на со Траката", гр. Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2520.7281 по КК и КР на гр. Варна"  III - 6769  10135.2520.7281  218 гр. Варна, по плана на со "Траката"
110 12.6.2019 Пристройка към съществуваща жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXXI-2730, кв.56, /идент.№10135.2552.5269/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна  XXXI-2730  10135.2552.5269  56 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
109 12.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-257,258, кв.41, /идент.№10135.2552.5190/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна  II-257,258  10135.2552.5190  41 по плана на кв."Изгрев"
108 7.6.2019 Жилищна сграда в УПИ XXVI - 31, кв. 212, по плана на со Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6115 по КК и КР на гр. Варна"  XXVI - 31  10135.2623.6115  212 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
107 7.6.2019 Жилищна сграда в УПИ XVII - 31, кв. 212, по плана на со Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6116 по КК и КР на гр. Варна"  XVII - 31  10135.2623.6116  212 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
106 7.6.2019 Комплекс от жилищни сгради с гаражи - етапно строителство, I - ви етап - сграда 2" в УПИ I - 148, кв. 69, по плана на кв. Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.188 по КК и КР на гр. Варна"  I - 148  10135.2012.188  69 гр. Варна, по плана на кв. Виница
105 7.6.2019 Жилищна сграда в УПИ VII - 7171, кв. 144, по плана на со Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7233 по КК и КР на гр. Варна"  VII - 7171  10135.2520.7233  144 гр. Варна, по плана на со "Траката"
104 6.6.2019 Жилищна сграда в УПИ VI - 2098, кв. 155 по плана на со Траката", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.8038 по КК на гр. Варна"  VI - 2098  10135.2520.8038  155 гр. Варна, по плана на со "Траката"
103 6.6.2019 Етапно строителство на две жилищни сгради и басейн: първи етап - Жилищна сграда №1 и басейн и втори етап - Жилищна сграда №2, находящи се в УПИ ХIV-69 (ПИ 10135.2019.369), кв.6 по плана на со "Дели Сава", гр.Варна.  ХIV-69  10135.2019.369  6 по плана на со "Дели Сава"
102 4.6.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІ-1812, кв.126 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.1812 по КК на гр.Варна  ХVІ-1812  10135.2526.1812  126 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
101 3.6.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХLІ - 894,895, кв.1, по РП на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.2131 по КК на гр.Варна  ХLІ - 894,895  10135.2575.2131  1 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
100 23.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и масивна ограда находящи се в УПИ ХХI-760 (ПИ 10135.2575.1995), кв.45 по плана на кв. Виница, гр. Варна, на ул. "Сава Геренов".  ХХI-760  10135.2575.1995  45 по плана на кв.Виница
99 21.5.2019 Плътна ограда по регулационната линия на УПИ III - 4, кв. 989, по плана на 5 - ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2556.303 и ПИ 10135.2556.302 по КК и КР на гр. Варна с дължина - 20,20м.  III - 4  10135.2556.303  989 гр. Варна, №4, по плана на 5 - ти м.р.
98 21.5.2019 Преустройство и промяна на предназначение на офис с ид. 10135.2556.378.1.31 в лекарски кабинет в Многофамилна жилищна сграда в УПИ II -10,11 и 12, кв. 602, по плана на 5 -ти м.р., гр. Варна  II - 10,11,12  10135.2556.378.1.31  602 гр. Варна, №11, по плана на 5 - ти м.р.
97 21.5.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХLVІІІ-2473 /ПИ № 10135.2508.2473/, кв. 26 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  ХLVІІІ-2473  10135.2508.2473  26 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
96 20.5.2019 Промяна предназначение на партер и първи етаж, представляващи част от сграда с идентификатор 10135.2564.259.13 в частно средно училище, находяща се в УПИ XLI 2857 = 259, кв. 17, по плана на Вилна зона", гр. Варна" със ЗП - 594,00 кв.м.  XLI-2857  10135.2564.259  17 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
95 20.5.2019 Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-118 / ПИ № 10135.2508.118/, кв.8, по плана на СО "Сотира", гр. Варна  ХХVІІІ-118  10135.2508.118  8 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
94 20.5.2019 Жилищна сграда, допълващо застрояване и ограда находящи се в УПИ I-1071 (ПИ 10135.2575.1840), кв. 2"Б" по плана на кв.Виница, гр.Варна.  I-1071  10135.2575.1840  2 "Б"  по плана на кв.Виница
93 20.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ III-520 (ПИ 10135.2052.769), кв.33 по плана на со "Виница север", гр.Варна.  III-520  10135.2052.769  33 по плана на со "Виница север"
92 20.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-520 (ПИ 10135.2052.768), кв.33 по плана на со "Виница север", гр. Варна.  II-520  10135.2052.768  33 по плана на со "Виница север"
91 17.5.2019 Жилищна сграда в УПИ LХVІІІ-4626, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ10135.2517.5393 по КК на гр.Варна  LХVІІІ-4626  10135.2517.5394  121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
90 17.5.2019 Жилищна сграда в УПИ LХХ - 4626, кв. 121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5396 по КК на гр.Варна  LХХ-4626  10135.2517.5396  121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
89 17.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-2439, кв.105 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135, 2517.5316 по КК на гр.Варна  ІV-2439  10135.2517.5316  105 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
88 17.5.2019 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ VІІ-705, кв.58 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.705 по КК на гр.Варна  VІІ-705  10135.2526.705  58 по плана на кв."Свети Никола"
87 17.5.2019 Жилищна сграда в УПИ ІV-691, кв.57 по плана кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.691 по КК на гр.Варна  ІV-691  10135.2526.691  57 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
86 17.5.2019 Еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХІV-1844, кв.128 по плана на со ."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7241 по КК на гр.Варна  ХІV-1844  10135.2520.7241  128 гр. Варна, по плана на со."Траката"
85 16.5.2019 Реконструкция и преустройство на апартамент № 10 /идентификатор № 10135.2553.526.1.10/, находящ се на 4 етаж, в жилищна сграда в УПИ ХVІІ-713, кв. 43, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Еделвайс” № 4  ХVІІ-713  10135.2553.526.1.10  43 гр. Варна, №4, по плана на 25 м.р., гр. Варна
84 16.5.2019 Реконструкция и преустройство на апартамент № 11 /идентификатор № 10135.2553.526.1.11/, находящ се на 4 етаж, в жилищна сграда в УПИ ХVІІ-713, кв. 43, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Еделвайс” № 4  ХVІІ-713  10135.2553.526.1.11  43 гр. Варна, №4, по плана на 25 м.р., гр. Варна
83 16.5.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-6988 /към ПИ №10135.2520.7262/, кв. 15 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.”  ХVІІІ-6988  10135.2520.7262  15 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
82 15.5.2019 Промяна предназначение на склад с ид. 10135.2554.551.1.15 в "апартамент №15", находящо се на шести етаж в жилищна сграда в УПИ XVIII-1434, кв.32, по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул."Дубровник" №46Б.  XVIII-1434  10135.2554.551  32 гр. Варна, по плана на 24 -ти микрорайон
81 14.5.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ II-4120, кв. 162, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна, идентичен с ПИ с идентификатпор №10135.2552.5299 по КК на гр.Варна.  II-4120  10135.2552.5299  162 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
80 14.5.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXIV-1901, кв. 238, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна, идентичен с ПИ 110135.2552.5254 по КК на гр.Варна  XXIV-1901  10135.2552.5254  238 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
79 8.5.2019 Изграждане на огради по границите на УПИ - 2098 За жилищно строителство", кв. 155, по плана на со "Траката", местност "Кору дере", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.8038 по КК на гр. Варна"  VI-2098  10135.2520.8038  155 гр. Варна, по плана на со "Траката"
78 8.5.2019 Жилищна сграда и ограда в УПИ XVIII - 779, / идентификатор № 10135.2623.779 /, кв. 195, по плана на со Горна Трака", гр. Варна"  XVIII - 779  10135.2623.779  195 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
77 7.5.2019 Жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот , УПИ XVIII-1383, кв. 169, идентичен с идентификатор 10135.2552.5247, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  XVIII-1383  10135.2552.5247  169 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
76 25.4.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІ-1115, кв.72 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4884 по КК на гр.Варна  ХVІІ-1115  10135.2517.4884  72 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
75 25.4.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІ-6077, кв.195 по плана на со."Горна Трака ", идентичен с ПИ 10135.2623.6089 по КК на гр.Варна  ХХІ-6077  10135.2623.6089  195 гр. Варна, по плана на со."Горна Трака"
74 24.4.2019 “Еднофамилна жилищна сграда с гараж и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м към северната /към ПИ №10135.2522.1035/, източната /към ПИ № 10135.2522.1065/ и югозападната /към ПИ № 10135.2522.556/, регулационни граници на имота – разположени изцяло в УПИ ХХVІІІ-1036 /ПИ № 10135.2522.1036/, кв. 7 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”  ХХVІІІ-1036  10135.2522.1036  7 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
73 23.4.2019 „Пет броя еднофамилни жилищни сгради – етапно строителство в УПИ XIV 1184, кв. 111 по плана на со „Ваялар”, Община Варна"  XIV - 1184  10135.2723.1215  111 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
72 23.4.2019 Смяна на предназначение на склад в апартамент (жилище), в ПИ 10135.2723.830.4.14, кв.84, с.о.”Ваялар”, гр.Варна  10135.2723.830  84 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
71 23.4.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV-816, кв.66, идентично с поземлен имот с идентификатор 10135.2510.2062 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна.  ХХV-816  10135.2510.2062  66 по плана на со "Добрева чешма"
70 22.4.2019 Подпорни стени с височина до 2.0м и огради с височина до 2,2 м над прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ XXIII-1299, кв. 18, идентичен с ПИ с идентификатор №10135.2508.1458 по плана на с.о. "Сотира", гр. Варна.  XXIII-1299  10135.2508.1458  18 гр. Варна, по плана на с.о. "Сотира"
69 19.4.2019 Преустройство и промяна на предназначение на обект за търговска дейност / магазин с идентификатор 10135.2556.378.1.22 и офис с идентификатор 10135.2556.378.1.33 в медико - дентален център в сграда в УПИ II - 10, 11, 12, кв. 602 по плана на 5 м.р. , гр. Варна."  II - 10,11,12  10135.2556.378  602 гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
68 19.4.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-4021, кв.57 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5154 по КК на гр.Варна  V-4021  10135.2517.5154  57 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
67 18.4.2019 Промяна на предназначение на жилищна сграда с идентификатор № 10135.2553.451.3, находяща се в ПИ с идентификатор № 10135.2553.451, кв. 45, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 20 в пекарна със зала за продажба.  10135.2553.451  45 гр. Варна, №20, по плана на 25 м.р., гр. Варна
66 16.4.2019 Преустройство, промяна предназначение и делба на ателие с ид 10135.2556.1.6.16 по КК в жилище и ателие, находящо се в сграда в УПИ III – за жил. стр. и обещет. на собствениците", кв. 595 по плана на 5 м.р., бул. „Цар Освободител” №88, вх. 3, ет.6, гр. Варна”  III - "за жил. стр. и обещет. на собствениците"  10135.2556.1.6.16  595 гр. Варна, №88, по плана на 5 - ти м.р.
65 16.4.2019 “Жилищна сграда за сезонно обитаване в ПИ 2093 /ПИ № 10135.2515.2093/, кв. 56 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  10135.2515.2093  56 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
64 16.4.2019 Лятна кухня като допълващо застрояване към съществуваща сграда в ПИ 10135.2517.722 , кв.51 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  10135.2517.722  51 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
63 15.4.2019 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-767, кв.45, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1007 по плана на кв. Виница, гр. Варна на ул. "Свети Константин и Елена".  VII-767  10135.2575.1007  45 по плана на кв.Виница
62 15.4.2019 Надстройка на жилищна сграда ,находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2155, идентичен с УПИ VI-355, кв. 198, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  VI-355  10135.2551.2155  198 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
61 11.4.2019 Довършителни работи на жилищна сграда с ресторант и магазин, входове "А" и "Б" в УПИ I-10, кв.28 по плана на кв. Виница, гр. Варна с идентификатор 10135.2028.19.  I-10  10135.2028.19  28 по плана на кв.Виница
60 11.4.2019 Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ VII - 293, идентичен с ПИ 10135.2520.7259, кв.91, по плана на со Траката", гр. Варна"  VII - 293  10135.2520.7259  91 гр. Варна, по плана на со "Траката"
59 10.4.2019 Подпорни стени в УПИ ХLVІІ-35, кв.19 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна  ХLVІІ-35  10135.2563.1998  19 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
58 10.4.2019 Преустройство и промяна предназначение на магазин за промишелени стоки с ид.№10135.2555.277.1.133 в салон за красота", находящ се в к-с "Вива 4", в УПИ I-"за административни и обслужващи дейности", кв.19, 23 м.р. гр. Варна, ул.Димитър Икономов' №36.  I-"за административни и обслужващи дейности"  10135.2555.277  19 гр. Варна, УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ №36, по плана на 23 -ти микрорайон
57 10.4.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХV-3290, кв.15 по плана на со.Траката, идентичен с ПИ 10135.2520.7722 по КК на гр.Варна  ХV-3290  10135.2520.7722  15 гр. Варна, по плана на со."Траката"
56 9.4.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХLІ-625 /ПИ № 10135.2522.1196/, кв. 9 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”  ХLІ-625  10135.2522.1196  9 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
55 8.4.2019 “Вилна сграда в ПИ № 154 /ПИ № 10135.2509.154/, кв. 15 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.”  10135.2509.154  15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
54 5.4.2019 Жилищна сграда в УПИ ХХ-503, кв.47 по плана на со."Виница-север" идентичен с ПИ 10135.2052.756 по КК на гр.Варна  ХХ-503  10135.2052.756  47 гр. Варна, по плана на со."Виница-север"
53 5.4.2019 Сграда за вилен отдих в ПИ 1935, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.1935 по КК на гр.Варна  10135.2517.1935  137 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
52 3.4.2019 Огради към уличната и вътрешно регулационни граници на УПИ ІІІ-5220, идентичен с ПИ 10135.2517.5295 по КК, кв.109 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  ІІІ-5220  10135.2517.5295  109 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
51 1.4.2019 Еднофамилни жилищни сгради, подпорни стени и огради в УПИ ХІІІ-643, кв. 99 по плана на со.Ваялар, идентичен с ПИ 10135.2723.643 по КК на гр.Варна  ХІІІ-643  10135.2723.643  99 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
50 29.3.2019 Промяна предназначение на складово таванско помещение №2 с ид. 10135.2554.317.4.22 в жилище, в жилищна сграда в УПИ II - 629, кв.2, по плана на 24 м.р., гр. Варна  II-629  10135.2554.317  2 гр. Варна, №6, по плана на 24 м.р.
49 29.3.2019 Смяна предназначение на фризьорски салон и козметичен салон в ателие в УПИ IX-9, кв. 686, по плана на 2 м.р., гр. Варна със ЗП - 25,73 кв.м."  IX-9  10135.2557.130  686 гр. Варна, №42, по плана на 2 м.р.
48 29.3.2019 Промяна на предназначение на обект №9 (склад) в жилище в многофамилна жилищна сграда в ПИ 619, кв.101 по ПНИ на со Ваялар", гр. Варна"  10135.2723.619  101 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
47 29.3.2019 Преустройство и промяна на предназначение на офис 6 с ид. 10135.2560.374.1.39, офис 7 с ид. 10135.2560.374.1.40 и офис 4 с ид. 10135.2560.374.1.38 в УПИ I-7, кв.14 по плана на 18 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, ул. Райно Попович" №8, в жилища"  I-7  10135.2560.374  14 гр. Варна, №8, по плана на 18-ти м.р.
46 25.3.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV 6015 - за жил. стр.", кв.81 по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7202 по КК и КР на гр. Варна" със ЗП - 70,10 кв.м; и РЗП - 155,40 кв.м;  XXXIV-6015  10135.2520.7202  81 гр. Варна, по плана на со "Траката"
45 21.3.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-6797, кв.143, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2520.7255, по плана на со Траката", гр. Варна" със ЗП - 83,10 кв. м. и РЗП - 188,65 кв. м;  XII-6797  10135.2520.7255  143 гр. Варна, по плана на со "Траката"
44 20.3.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-232 /ПИ № 10135.2515.232/, кв. 18 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  УПИ ІV-232  10135.2515.232  18 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
43 18.3.2019 Покрив на жилищна сграда в ПИ 10135.2520.6186, со Траката", м-ст "Фатрико дере", гр. Варна"  10135.2520.6186  гр. Варна, по плана на со "Траката"
42 14.3.2019 Ограда на ПИ 10135.2012.14 , УПИ II - 14, към улица Трети март" и вътрешни регулационни граници към ПИ 10135.2012.2 и 10135.2012.15 по плана на м-ст "Ачма", кв. "Виница", гр. Варна"  II-14  10135.2012.14  226 гр. Варна, по плана на кв. Виница
41 11.3.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1159, кв. 101, по плана на со Ваялар" идентичен с ПИ 10135.2723.1196 по КК на гр. Варна" със ЗП - 53,60 кв.м и РЗП - 150,20 кв.м.  VI-1159  10135.2723.1196  101 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
40 11.3.2019 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м към североизточната /към ПИ №10135.2522.623/, северозападната /към ПИ № 10135.2522.616/ и югозападната /към ПИ № 10135.2522.844, ПИ № 10135.2522.845 и част от ПИ № 10135.2522.615/, регулационни граници на имота – разположена изцяло в урегулиран поземлен имот ХLІ-625 /ПИ № 10135.2522.1196/, кв. 9, по плана на СО ”Акчелар”, гр. Варна.  ХLІ-625  10135.2522.1196  9 гр. Варна, по плана на СО ”Акчелар”
39 5.3.2019 Лятна кухня - друг вид сграда за обитаване (допълващо застрояване), находяща се в УПИ VI-76,77, кв.25, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.2016 по плана на кв. Виница, гр. Варна.  VI-76,77  10135.2575.2016  25  
38 1.3.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІІІ-401, кв.27 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.401 по КК на гр.Варна  ХІІІ-401  10135.2516.401  27 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
37 28.2.2019 Жилищна сграда в УПИ VІІ-435 /идентификатор № 10135.2575.795/, кв. 10, по плана на кв. Виница, гр. Варна,с административен адрес: гр. Варна, ул. " Д. Солунски" №5  VІІ-435  10135.2575.795  10 гр. Варна, №5, по плана на кв. Виница
36 27.2.2019 “Пристройка, надстройка и ремонт на съществуваща вилна сграда в УПИ ХХІV-1586а /ПИ № 10135.2564.90/, кв. 9 по плана на „Вилна зона”, гр.Варна.”  ХХІV-1586а  10135.2564.90  9 гр. Варна, №34, по плана на Вилна зона
35 22.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І-986, кв.17 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.1978 по КК на гр.Варна  І-986  10135.2526.1978  17 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
34 22.2.2019 Ажурна и масивна огради и пергола ПИ 10135.2623.8840 по КК на гр. Варна, УПИ V-8840, кв. 202, по плана на со Горна Трака", гр. Варна"  V-8840  10135.2623.8840  202 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
33 21.2.2019 Два броя жилищни сгради в УПИ ХVІІ-750 "жил.стр." /ПИ № 10135.2515.3980/, кв. 56, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  ХVІІ-750 "жил.стр."  10135.2515.3980  56 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
32 20.2.2019 Монтаж на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия, разположена върху покрив на съществуваща сграда, представляваща „Семеен пансионат с бистро” с идентификатор № 10135.2515.303.2, с мощност 30 кW в ПИ № 303, кв. 13, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна  303 10135.2515.303  13 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
31 20.2.2019 Ремонт, пристрояване, настрояване и смяна предназначение на Вилна сграда" в "Жилищна сграда", в УПИ XXXV-518, кв.135 по ПУР на со "Траката", район "Приморски", Община Варна"  XXXV-518  10135.2520.7203  135 гр. Варна, по плана на со "Траката"
30 20.2.2019 Промяна на предназначение на кабинет № 1 /идентификатор № 10135.2559.204.1.31/, находящо се на 7 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІІ-204 ”За жилищно строителство”, кв. 9, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Д-р Железкова” № 44 в жилище.  ІІІ-204  10135.2559.204.1.31  9 гр. Варна, по плана на 17 м.р., гр. Варна
29 19.2.2019 АЖУРНА и МАСИВНА ОГРАДИ в УПИ ХІ-276, вк.18 по плана на до."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4872 по КК на гр.Варна  ХІ-276  10135.2516.4872  18 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
28 19.2.2019 Промяна предназначение на обект №1-склад, с идентификатор №10135.2559.206.1.13, находящ се на шести етаж в жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-6422,6423, кв.30, с идентификатор 10135.2559.206, по плана на 17-ти микрорайон, ул.“Мадара“№20А,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №13”.  II-6422,6423  10135.2559.206.1.13  30 гр. Варна, №Варна, по плана на 7-ти микрорайон
27 19.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот , УПИ ХХI-2665, идентичен с идентификатор 10135.2552.5043, кв. 238, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  ХХI-2665  10135.2552.5043  238 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
26 19.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот , УПИ II-2769, идентичен с идентификатор 10135.2552.5102, кв. 186, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  II-2769  10135.2552.5102  186 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
25 15.2.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХLVІІ-35 , кв.19 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1998 по КК на гр.Варна  ХLVІІ-35  10135.2563.1998  19 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
24 12.2.2019 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХХV-1002, кв.42 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна  ХХV-1002  10135.2526.1002  42 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
23 7.2.2019 Пристройка към законна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-727, кв.51 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.25.75.1206.  I-727  10135.2575.1206  51 по плана на кв. Виница
22 6.2.2019 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-2341, кв.15 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2341 по КК на гр.Варна  ХХVІ-2341  10135.2526.2341  15 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
21 6.2.2019 “Жилищна сграда с кафе-аперитив в УПИ І-753 /ПИ № 10135.2515.4106/, кв. 56 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  І-753  10135.2515.4106  56 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
20 5.2.2019 Реконструкция, пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда, находяща се в в УПИ I-1676=684 идентична с ПИ с идентификатор 10135.2723.684, кв. 79, по плана на со Ваялар" по КК и КР на гр. Варна"  I-1676=684  10135.2723.684  79 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
19 4.2.2019 Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 15 kW, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.304, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  10135.2551.304  по плана на кв."Изгрев"
18 1.2.2019 Еднофамилна жилищна сграда намираща се в УПИ І-1200, кв.148 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5253 по КК на гр.Варна  І-1200  10135.2517.5253  148 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
17 31.1.2019 Жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот , УПИ XVII-980, идентичен с идентификатор 10135.2552.5133, кв. 119, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  XVII-980  10135.2552.5133  119 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
16 30.1.2019 Плътна ограда с височина до 2.00 м и ажурна ограда с 0.60 м плътна част над прилежащия терен, разположени изцяло в УПИ ХІ-1601, кв.84 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  ХІ-1601  10135.2517.5389  84 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
15 24.1.2019 Жилищна сграда в ПИ 10135.2623.1054, кв.186, по плана на со Горна Трака" по КК и КР на гр. Варна"  10135.2623.1054  186 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
14 22.1.2019 Подпорни стени в УПИ ІV-1102, кв.6 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна разположени съгласно приложена ситуация в имот с идентификатор 10135.2526.2232 по КК на гр.Варна  ІV-1102  10135.2526.2232  6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
13 17.1.2019 “Вилна сграда, находяща се в УПИ ІІ-3440 /ПИ № 10135.2515.3830/, кв. 28 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  ІІ-3440  10135.2515.3830  28 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
12 15.1.2019 Лятна кухня и склад, находящи се в поземлен имот с идентификатор 10135.2510.324, кв.19 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна.  10135.2510.324  19 по плана на со "Добрева чешма"
10 14.1.2019 Изграждане на масивни, плътни огради, изцяло в имота на заявителите по всички регулационни линии (странични и вътрешна) с височина до 2.20 м.л. и към улица "Кастрица" с височина до 0.6 м.л. за УПИ V-1777, кв.26, кв. Виница, гр. Варна идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.2080 по КК на район "Приморски", гр. Варна  V-1777  10135.2575.2080  26 по плана на кв. Виница
9 14.1.2019 Изграждане на масивни, плътни огради, изцяло в имота на заявителите по всички регулационни линии (странични и вътрешна) с височина до 2.20 м.л. и към улица "Кастрица" с височина до 0.6 м.л. за УПИ IV-1777, кв.26, кв. Виница, гр. Варна идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.2079 по КК на район "Приморски", гр. Варна  IV-1777  10135.2575.2079  26 по плана на кв. Виница
8 11.1.2019 Промяна предназначение на "Семеен хотел с ресторант и лоби бар" в Четири самостоятелни жилища в сграда с идентификатор 10135.2517.5230.1 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  10135.2517.5230  гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
7 11.1.2019 Промяна предназначение на офис-козметичен салон с идентификатор 10135.2556.201.1.29 в жилище в жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-1 / ПИ с идентификатор 10135.2556.201 /, кв.621, 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" №16, ет.1, гр. Варна"  XVII-1  10135.2556.201.1.29  621 гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
6 11.1.2019 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХІІІ-4610, кв.109 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4610 по КК на гр.Варна  ХІІІ-4610  10135.2517.4610  109 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
5 9.1.2019 Жилищна сграда в УПИ XXV-4164, идентификатор 10135.2552.5156, кв. 181, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна.  XXV-4164  10135.2552.5156  181 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
4 7.1.2019 “Жилищна сграда в УПИ ІІ-3202 /ПИ № 10135.2515.4024/, кв. 74 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  ІІ-3202  10135.2515.4024  74 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
3 7.1.2019 Жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2510.2038, идентичен с УПИ ХIV-1794, кв.40 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна.  ХIV-1794  10135.2510.2038  40 по плана на со "Добрева чешма"
2 4.1.2019 Монтаж на конструкция на въздуховодна мрежа по фасада на жилищна сграда с административен адрес бул. Осми Приморски полк" №97, гр. Варна"  703 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №97, по плана на 2 м.р.
1 3.1.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ III-1322, кв. 193,/идентификатор 10135.2552.1322/ по плана на кв."Изгрев", гр. Варна  III-1322  10135.2552.1322  193 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
208 ######## Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени, находящи се в УПИ V-24, кв.181 идентичен с ПИ 10135.2723.1224 по плана на со Ваялар" по КК и КР на гр. Варна" със ЗП - 88,48 кв.м и РЗП - 186,12 кв.м.  V-24  10135.2723.1224  181 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
207 ######## Усвояване тераса към жилище с идентификатор 10135.2563.63.3.2, находящо се в УПИ ХІХ-1062 , кв.20 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.63 по КК на гр.Варна  ХІХ-1062  10135.2563.63  20 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
206 ######## Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XVI-1242, кв.29, /идент.№10135.2564.549/ по плана на Вилна зона Варна  XVI-1242  10135.2564.549  29 гр. Варна, по плана на Вилна зона Варна
205 ######## Промяна предназначение на търговски обект с идентификатор 10135.2563.1.1.17 в жилище, намиращ се в УПИ І-1007, кв.1 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна  І-1007  10135.2563.1  1 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
204 ######## Жилищна сграда намираща се в УПИ ХІ-400, кв.27 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4880 по КК на гр.Варна  ХІ-400  10135.2516.4880  27 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
203 ######## Склад за инвентар и отоплителни материали  XIV-2889  10135.2552.2706  144 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
202 ######## Жилищна сграда, парна баня и басейн в ПИ 10135.2520.6853, кв.120 по плана на с.о. Траката" по КК и КР на гр. Варна" със ЗП - 292,50 кв.м и РЗП - 459,70 кв.м.  10135.2520.6853  120 гр. Варна, по плана на со "Траката"
201 ######## ''Жилищна сграда в УПИ XX - 1574, кв. 18, идентичен с ПИ 10135.2564.199, по плана на "Вилна зона", ул. "7-ма" №35 по КК и КР на гр. Варна, със ЗП - 75,50 кв.м и РЗП - 187,10 кв.м"  XX-1574  10135.2564.199  18 гр. Варна, №35, по плана на "Вилна зона"
200 ######## Преустройство и промяна на предназначение на работилница за обущари /идентификатор № 10135.2562.55.1.55/, находяща се в приземен и първи етажи, в жилищна сграда в УПИ ІІ-55, кв. 8, по плана на 19 м.р., жк „Чайка”, гр.Варна с административен адрес: жк „Чайка”, бл. 27, вх. Г в „Козметичен и фризьорски салон”.  ІІ-55  10135.2562.55.1.55  8 гр. Варна, по плана на жк "Чайка"
199 ######## Преустройство и промяна предназначение на търговски обект №4 с ид.№10135.2555.287.1.55 в обект за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия, находящ се в сграда, в УПИ II-1500"за жил. стр. и общ. обсл.", кв.18, 23 м.р. гр. Варна.  II-1500  10135.2555.287  18 гр. Варна, УЛ.СТУДЕНТСКА №21, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
198 ######## Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-1619, кв.162, /идент.№10135.2552.5149/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна  IV-1619  10135.2552.5149  162 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
197 ######## Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХIХ-40, идентичен с ПИ №10135.2575.2066, кв.17 по плана на кв. Виница, гр.Варна.  ХХIХ-40  10135.2575.2066  17 по плана на кв. Виница
196 4.12.2018 “Двуетажна вилна сграда в ПИ № 10135.2515.3123, кв. 62 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  10135.2515.3123  62 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
195 3.12.2018 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.232.1.16/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІV-138, кв. 21, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Петрич” № 16 в „Ателие”.  ХІV-138  10135.2575.232.1.16  21 гр. Варна, №16
194 ######## Преустройство и промяна на предназначението на два самостоятелни обекта за търговска дейност с идентификатор 10135.2558.74.1.42 и 10135.2558.74.1.43 в дентална клиника / АГППСМП / , находяща се в УПИ I-113, кв. 651 по плана на 6-ти м.р.с административен адрес ул. Генерал Тошев" №38, гр. Варна"  I-113  10135.2558.74  651 гр. Варна, №38, по плана на 6-ти м.р.
193 ######## Жилищна сграда и подпорни стени, находяща се в УПИ V-757, кв.49 по плана на со "Виница север", гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2052.763.  V-757  10135.2052.763  49 по плана на со "Виница-север"
192 ######## Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-7178, кв.192, идентичен с ПИ 10135.2520.7178, по плана на соТраката", местност "Таушан тепе" по КК и КР на гр. Варна"  XXIV-7178  10135.2520.7178  192 гр. Варна, по плана на со "Траката"
191 ######## Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-2391, кв.220, /идент.№10135.2552.5232/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна  V-2391  10135.2552.5232  кв.220  гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
190 ######## Многофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот X-2453, кв.255, /идент.№10135.2552.2453/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  X-2453  10135.2552.2453  255 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
189 ######## Жилищни сгради в УПИ ІV-2919, кв.24 по плана на ж.к."Бриз" , идентичен с ПИ 10135.2526.2673 по КК на гр.Варна  ІV-2919  10135.2526.2673  24 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
188 ######## Два броя еднофамилни, жилищни сгради в УПИ ХVІ-1045 /ПИ № 10135.2515.3997/, кв. 66, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  ХVІ-1045  10135.2515.3997  66 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
187 ######## Вилна сграда в ПИ № 225 /ПИ № 10135.2515.3577/, кв. 15, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  225 10135.2515.3577  15 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак",
186 ######## Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ ХХV-1740,1741, кв.46 по плана на кв. Виница, гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2575.2113 на ул. "Мария Бацарова".  ХХV-1740,1741  10135.2575.2113  46 по плана на кв. Виница
185 ######## Надстройка на вх.1 и вх.4 и промяна на предназначение на ат.5 и ат.6 вх.1 и ат.6 и ат.7 вх.4 от Жилищна сграда в УПИ IV-143, кв.4, м-ст Долна Трака" идентичен с ПИ 10135.2566.143 по КК и КР на гр. Варна"  IV-143  10135.2566.143  4 гр. Варна, по плана на м-ст "Долнa Трака"
184 ######## Жилищна сграда в УПИ V-495 /идентификатор № 10135.2508.495/, кв. 31, по плана на СО "Сотира", гр. Варна  V-495  10135.2508.495  31 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
183 ######## Надстройка на двуетажна вилна сграда в УПИ ІІ-1830, кв.6 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1830 по КК на гр.Варна  ІІ-1830  10135.2526.1830  6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
182 ######## Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XVIII-688, кв.79, со. Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1231 по КК и КР на район "Приморски", гр. Варна"  XVIII-688  10135.2723.1231  79 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
181 ######## Пристройка и надстройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-1108, кв.84 по плана на с.о. Ваялар", гр.Варна идентичен с ПИ 10135.2723.1207 по КККР на гр. Варна"  VI-1108  10135.2723.1207  84 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
180 ######## Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-13864а=1214, кв. 73 на Вилна зона", гр. Варна идентичен с ПИ 10135.2564.1214 по КК и КР на район Приморски."  I-13864a  10135.2564.1214  73 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
179 9.11.2018 Жилищна сграда в УПИ ІІІ-3976, кв.85 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5311 по КК на гр.Варна  ІІІ-3976  10135.2517.5311  85 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
178 9.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-2460, кв.110 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5304 по КК на гр.Варна  ХХVІІІ-2460  10135.2517.5303  110 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
177 8.11.2018 Допълващо застрояване - Гараж в ПИ X-1221, кв. 97, по плана на со Траката", идентичен с ПИ 10135.2723.528 по КК на гр. Варна"  Х-1221  10135.2723.528  97 гр. Варна, по плана на со "Траката"
176 8.11.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-980, кв.119, /идент.№10135.2552.5132/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  I-980  10135.2552.5132  119 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
175 7.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІ-1371, кв.39 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1371 по КК на гр.Варна  ХVІ  10135.2526.1371  39 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
174 7.11.2018 Жилищна сграда с магазини, кафе-бар и подземен паркинг, находяща се в УПИ ХХVI-1740,1741, кв.46 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2575.2112 на ул. "Цар Борис III".  ХХVI-1740,1741  10135.2575.2112  46 по плана на кв. Виница
173 7.11.2018 Еднофамилни жилищни сгради І-ви етап СГРАДА 1 и ІІ-ри етап СГРАДА 2 в УПИ ІІІ-5220, кв.109 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5295 по КК на гр.Варна  ІІІ-5220  10135.2517.5295  109 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
172 2.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І-4309, кв.90 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5282 по КК на гр.Варна  І-4309  10135.2517.5282  90 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
171 2.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІ-336, кв.25 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4864 по КК на гр.Варна  ХVІІ-336  10135.2516.4864  25 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
170 2.11.2018 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.1413.3.17/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІІ-291 /ПИ № 10135.2575.1413/, кв. 37, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Борис ІІІ” № 44 в „Зала за хазартни игри и кафе - бар”.  ХІІ-291  10135.2575.1413.3.17  37 гр. Варна, №44, по плана на кв. „Виница”
169 2.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-732 /ПИ № 10135.2508.732/, кв. 38, по плана на СО "Сотира", гр. Варна  ХХ-732  10135.2508.732  38 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
168 2.11.2018 “Жилищна сграда в УПИ Х-459 /ПИ № 10135.2515.4011/, кв. 23 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  Х-459  10135.2515.4011  23 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
167 ######## ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХV-76,1724,1725, кв.21 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна  ХХХV-76,1724,1725  10135.2563.1952  21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
166 ######## Еднофамилна жилищна сграда с ограда и лятна кухня в УПИ XV-1532 А, кв.8, с ПИ 10135.2564.159 по плана на Вилна зона", гр. Варна"  XV-1532a  10135.2564.159  8 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
165 ######## Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда представляващ ОФИС с идентификатор 10135.2560.130.1.15 в УПИ ІХ-1, кв.35 по плана на 18-ти м.р. на гр.Варна в СТУДИО ЗА КРАСОТА  ІХ-1  10135.2560.130.1.15  35 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
164 ######## Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.52.4.16 по КК на гр.Варна, от КАФЕ-БАР в ЖИЛИЩЕ, намиращ се в УПИ ІХ-1059, кв.1 по плана на ж.к."Бриз-юг"  ІХ-1059  10135.2563.52.4.16  1 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
163 ######## Лятна кухня и ограда в УПИ XIII-1177, кв.177, по плана на с.о.Ваялар", гр. Варна" идентичен с ПИ 10135.2723.1199 по КК и КР на район "Приморски"  XIII-1177  10135.2723.1199  177 гр. Варна, по плана на с.о. "Ваялар"
162 ######## Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV - 7172, кв. 144, по плана на с.о."Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7234 по КК на гр. Варна  IV-7172  10135.2520.7234  144 гр. Варна, по плана на с.о."Траката"
161 ######## Жилищна сграда и гараж в УПИ Х-4995, кв.94 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4995 по КК на гр.Варна  Х-4995  10135.2517.4995  94 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
160 ######## Плътна ограда в УПИ ХVІІІ-337, кв.25 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  ХVІІІ-337  10135.2516.4865  25 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
159 ######## Плътна ограда в УПИ ХVІІ-336, кв.25 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  ХVІІ-336  10135.2516.4864  25 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
158 9.10.2018 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХIII-727, идентична с ПИ 10135.2575.727, кв.5 по плана на кв. Виница, гр.Варна.  ХХХIII-727  10135.2575.727  5 ул. "Константин Павлов" , по плана на кв. Виница
157 9.10.2018 Изграждане на лятна кухня в УПИ V-882, кв.49 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна  V-882  10135.2526.882  49 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
156 9.10.2018 Изграждане на фотоволтаична модулна електрическа централа състояща се от 28 бр. панели с обща мощност 10 kW, разположени в УПИ V-860, кв.31 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.860 по КК на гр.Варна  V-860  10135.2526.860  31 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
155 5.10.2018 Промяна предназначение на кабинет и склад в жилище , находящо се в жилищна сграда в УПИ ХІ-723, кв.47 по плана на кв.Виница гр.Варна  ХІ-723  10135.2575.958  47 гр. Варна, по плана на кв.Виница
154 4.10.2018 Изграждане на плътна ограда по регулационните граници на УПИ VІ-1457, кв.83 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  VІ-1457  10135.2517.1457  83 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
153 3.10.2018 Жилищна сграда с реконструкция на съществуваща част, находяща се в УПИ ХХХІV-9636, кв.42 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.9636 по КК на гр.Варна  ХХХІV-9636  10135.2526.9636  42 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
152 3.10.2018 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1127, кв.15 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2640 по КК на гр.Варна  ІІІ-1127  10135.2526.2640  15 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
151 3.10.2018 Масивна ограда с плътна част до 2,2 м над прилежащия терен в урегулиран поземлен имот IV-1619, кв.162, /идент.№10135.2552.5149/, по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна  IV-1619  10135.2552.5149  162 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
150 3.10.2018 Жилищна сграда в УПИ XXIII-2042, кв.121, по плана на со. Траката", гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.7243 по КК на гр. Варна"  XXIII-2042  10135.2520.7243  121 гр. Варна, по плана на со. "Траката"
149 2.10.2018 Изграждане на ажурна и масивна ограда в УПИ ІV-7172, кв.144 по плана на со."Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7234 по КК на гр.Варна  ІV-7172  10135.2520.7234  144 гр. Варна, по плана на со."Траката"
148 2.10.2018 “Еднофамилна, жилищна сграда, в УПИ VІІ-512 /ПИ № 10135.2515.4004/, кв. 41 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  VІІ-512  10135.2515.4004  41 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
147 1.10.2018 Жилищна сграда в УПИ І-6906, кв.144 по плана на со."Траката" идентичен ПИ 10135.2520.7227 по КК на гр.Варна  І-6906  10135.2520.7227  144 гр. Варна, по плана на со."Траката"
146 26.9.2018 “Еднофамилна, жилищна сграда, подпорна стена по северозападната граница на имота с дължина 6,45м и височина от прилежащия терен от 2,00 до 3,00м и подпорна стена по югозападната граница на имота с дължина 6,58м и височина от прилежащия терен до 2,00м, изцяло разположени в УПИ ХХV-416 /ПИ № 10135.2515.3990/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  ХХV-416  10135.2515.3990  20 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
145 21.9.2018 “Вилна сграда в УПИ ХХХVІ-158 /ПИ № 10135.2508.1528/, кв. 21 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  ХХХVІ-158  10135.2508.1528  21 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
144 19.9.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IХ-2073, кв.197, /идент.№10135.2552.2129/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  IХ-2073  10135.2552.2129  197 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
143 18.9.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХІІ-937в = ч.1249 /ПИ № 10135.2564.1249/, кв. 56 по плана на Вилна зона Варна, с административен адрес: ул. 33 № 10а.”  ХІІ-937в = ч.1249  10135.2564.1249  56 гр. Варна, №10а, по плана на Вилна зона
142 17.9.2018 Площадка за паркиране с размери 7,50м/8,00м в ПИ № 10135.2515.45, кв. 4, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  10135.2515.45  4 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
141 17.9.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-765, кв.95, /идент.№10135.2552.5227/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  II-765  10135.2552.5227  95 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
140 12.9.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХІІІ-90, кв.23 по плана ж.к."Бриз" идентичен с ПИ 10135.2526.90 по КК на гр.Варна  ХХХІІІ-90  10135.2526.90  23 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
139 12.9.2018 Жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-258, кв.17 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.258 по КК на гр.Варна  ХХVІІІ-258  10135.2516.258  17 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
138 12.9.2018 Промяна предназначение на ОФИС №1(с идентификатор 10135.2526.2457.2.27), находящ се в жилищна сграда на кота +2.85 в УПИ ХХVІ-167,1553, кв.5 по плана на ж.к."Бриз" в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ  ХХVІ-167,1553  10135.2526.2457  5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
137 12.9.2018 Пристройка и преустройство на тавански етаж от вилна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1930, кв.108 по плана на со."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.1930 по КК на гр.Варна  ІІІ-1930  10135.2520.1930  108 гр. Варна, по плана на со."Траката"
136 11.9.2018 Жилищна сграда в УПИ ХVІІ-6997, кв.12 по плана на со. "Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7258 по КК на гр.Варна  ХVІІ-6997  10135.2520.7258  12 гр. Варна, по плана на со."Траката"
135 11.9.2018 Играждане на БАСЕЙН в застроителните граници на УПИ І-2132 /идентичен с ПИ 10135.2517.5308 по КК на гр.Варна/ кв.106 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" и ПОДПОРНА СТЕНА по границата с ПИ 10135.2517.458 по КК на гр.Варна  І-2132  10135.2517.5308  106 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
134 10.9.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-255, кв.33, /идент.№10135.2552.5204/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  I-255  10135.2552.5204  33 №Варна, по плана на кв."Изгрев"
133 10.9.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-2069, кв.197, /идент.№10135.2551.2106/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  I-2069  10135.2551.2106  197 №Варна, по плана на кв."Изгрев"
132 7.9.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХХІ-1579 /ПИ № 10135.2552.5186/, кв. 184 по плана на кв. „Изгрев”, гр.Варна.”  ХХІ-1579  10135.2552.5186  184 гр. Варна, по плана на кв. „Изгрев”
131 5.9.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-922, кв.73 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2510.2034.  VII-922  10135.2510.2034  73 по плана на со "Добрева чешма"
130 4.9.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХХІV-156 /ПИ № 10135.2509.379/, кв. 15 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.”  ХХІV-156  10135.2509.379  15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
129 29.8.2018 Жилищна сграда в УПИ LІ-746,кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.746 по КК на гр.Варна  LІ-746  10135.2563.746  50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
128 28.8.2018 ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС в УПИ ІХ-40 за търговска дейност", кв.997 по плана на 5-ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2556.40 по КК на гр.Варна"  ІХ-40  10135.2556.40  997 гр. Варна, по плана на 5-ти м.р.
127 27.8.2018 “Жилищна сгради в УПИ ХХV-3473 /ПИ № 10135.2515.3969/, кв. 39 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”  ХХV-3473  10135.2515.3969  39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
126 24.8.2018 Жилищна сграда в УПИ VІІ-938, кв.175 по плана на со."Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1219 по КК на гр.Варна  VІІ-938  10135.2723.1219  175 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
125 20.8.2018 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІ-32=304, кв.30 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1963 по КК на гр.Варна  ХХІІ-32  10135.2563.1963  30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
124 20.8.2018 Жилищна сграда в УПИ ХІV-842 /ПИ № 10135.2515.3965/, кв. 52, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  ХІV0842  № 10135.2515.3965  52 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
123 17.8.2018 Ремонт и реконструкция на дървена покривна конструкция в УПИ ХVІІІ-1780, кв.34 по плана на 21-ви м.р. идентичен с ПИ 10135.2563.2007 по КК на гр.Варна  ХVІІІ  10135.2563.2007  34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
122 17.8.2018 Еднофамилна жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2520.6029, кв.213 по плана на со."Траката" местност "Малко Ю" гр.Варна  10135.2520.6029  213 гр. Варна, по плана на со."Траката"
121 9.8.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXX-3950, кв.81, /идент.№10135.2515.3950/ по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна.  XXX-3950  10135.2515.3974  81 №Варна, по плана на СО “Ален мак”
120 3.8.2018 Еднофамилна жилищна сграда намираща се в УПИ ХV-1147, кв.174 по плана на со."Ваялар" идентичен с ПИ 10135.2723.1206 по КК на гр.Варна  ХV-1147  10135.2723.1206  174 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
119 3.8.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-3841, кв.6, /идент.№10135.2515.3841/ по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна.  V-3841  10135.2515.3841  6 гр. Варна, №Варна, по плана на СО “Ален мак”
118 2.8.2018 Преустройство и промяна предназначение на търговски обект с ид.№10135.2555.283.8.125 в "кафе-сладкарница", в УПИ II-1502, кв..20, 23 м.р. гр. Варна.  II-1502  10135.2555.283.8.125  20 №Варна, по плана на 23 микрорайон
117 2.8.2018 Допълващо застрояване - "Гараж", находящ се в УПИ Х-343, кв.7, м-ст "Дермен Йолу", гр. Варна по ПУП-ПРЗ на м-ст "Дели Сава".  Х-343  10135.2019.362  7 по плана на м-ст "Дели Сава"
116 31.7.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, І-ви етап -секция С, D и подземен паркинг и ІІ-ри етап - секция А и В, в УПИ ХХХ-53, кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1995 по КК на гр.Варна  ХХХ-53  10135.2563.1995  50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
115 30.7.2018 “Двe еднофамилни, жилищни сгради в УПИ ХІІ-3050 /ПИ № 10135.2521.3050/, кв. 13 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”  УПИ ХІІ-3050  10135.2521.3050  13 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
114 30.7.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХII-1103, кв.53 по плана на кв. Виница, гр. Варна.  ХII-1103  10135.2575.1103  53 по плана на кв. Виница
113 23.7.2018 Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда  IV-460  10135.2554.137  30 №Варна, по плана на 24 микрорайон
112 23.7.2018 Промяна предназначение на склад №4, с идентификатор №10135.2552.2416.2.16, находящ се в жилищна сграда 2 в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2416, по плана на жк „Изгрев”, в „АПАРТАМЕНТ №13 ”  10135.2552.2416  10135.2552.2416  №Варна, по плана на кв."Изгрев"
111 23.7.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, входове "В", "Г" и "Д" в УПИ I-10, кв.28 по плана на кв. Виница, гр. Варна.  10135.2028.19   
110 23.7.2018 Жилищни сгради в УПИ VІ-1457, кв.83 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5376 по КК на гр.Варна  VІ-1457  10135.2517.5376  83 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
109 20.7.2018 Жилищна сграда в УПИ ХІV-2863, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен ПИ 10135.2517.2863 по КК на гр.Варна  10135.2517.2863  гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
108 18.7.2018 Пристройка, надстройка и реконструкция на жилищна сграда находяща се в УПИ IV-593 / ид.10135.2523.593/ , кв. 98 по плана на СО "Ваялар" гр. Варна  IV-593  10135.2523.593  98 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
107 17.7.2018 Жилищна сграда в УПИ ХХХVІІ-2183,2184,2185 и 2186, кв.36 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2554 по КК на гр.Варна  ХХХVІІ  10135.2526.2554  36 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
106 17.7.2018 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етап в УПИ ХІV-1765а, кв.33 по плана на 21-ви м.р. идентичен с ПИ 10135.2563.220 по КК на гр.Варна  ХІV-1765а  10135.2563.220  33 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
105 12.7.2018 Открит басейн с обем до 100 куб.м находящ се в УПИ XLV-1348, кв.54 по плана на "Вилна зона" гр. Варна  XLV-1348  10135.2564.1714  54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
104 12.7.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ I-1953 = /ПИ 10135.2520.7154/ , кв.106 по плана на СО "ТРАКАТА" гр. Варна  I-1953  10135.2520.7154  106 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
103 11.7.2018 Курортна сграда за сезонно обитаване, находяща се в УПИ XI-202, кв.1 по плана на "Старите лозя" м. "Долна Трака" гр. Варна  XI-202  10135.2566.202  1 гр. Варна, по плана на "Старите лозя" м. "Долна Трака"
102 11.7.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІІІ-539, кв.43 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  ХІІІ-539  10135.2516.539  43 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
101 11.7.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХVІ-1176, кв.11 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.2497 по КК на гр.Варна  ХХVІ-1176  10135.2526.2497  11 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
100 9.7.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ-XIX-156=7182, кв.73 по плана на СО "Траката" гр. Варна  XIX-156  10135.2520.7182  73 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
99 6.7.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ XI-669, кв.24 по плана на СО "Сотира" гр. Варна  XI--669  10135.2508.669  24 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
98 6.7.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ LVІІІ-4795, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5286 по КК на гр.Варна  LVІІІ-4795  10135.2517.5286  121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
97 6.7.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VIII-1920, кв.118 по плана на СО "Траката"  VIII-1920  10135.2520.1920  118 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
96 5.7.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XXII-93, кв.177, по плана на СО "Ваялар"  XXII-93  10135.2723.1220  177 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
95 4.7.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-5236, кв.123 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5346 по КК на гр.Варна  V-5236  10135.2517.5346  123 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
94 4.7.2018 “Вилна сграда в УПИ V-442 /ПИ № 10135.2508.442/, кв. 14 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  V-442  № 10135.2508.442  14 по плана на СО „Сотира”
93 29.6.2018 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на МАГАЗИН с ид.№10135.2557.89.1.23, находящ се в УПИ VI-9, кв.683 по плана на 2-ри м.р. гр. Варна с административен адрес ул. "Илинден" №7 в АПТЕКА.  VI-9  10135.2557.89.1.23  683 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
92 29.6.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, БАСЕЙН И ПОДПОРНИ СТЕНИ находяща се в УПИ VII-360, кв.75 по плана на СО "Ваялар", гр. Варна  VII-360  10135.2723.1238  75 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
91 25.6.2018 Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ XXIV-141,144 , кв.8 по плана на "Вилна зона" гр. Варна  XXIV-141,144  10135.2564.1770  45 гр. Варна, по плана на Вилна зона
90 22.6.2018 Автосервиз  IX-282  10135.2551.282  104 №Варна, по плана на кв."Изгрев"
89 18.6.2018 Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-86, кв.33 по плана на СО "Виница севр", гр. Варна, ПИ с идентификатор 10135.2052.776  V-776  10135.2052.776  33 по плана на со "Виница север"
88 14.6.2018 Подпорна стена в УПИ ХVІ-4021, кв.57 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна  ХVІ-4021  10135.2517.5155  57 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
85 5.6.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VI-1488Б, кв.21А по плана на "Вилна зона", гр. Варна  VI-1488Б  10135.2564.421  21а  гр. Варна, по плана на Вилна зона
84 5.6.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV-6041, кв.139 по плана на СО "Траката", гр. Варна  IV-6041  10135.2520.7221  139 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
87 4.6.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХІХ-382 ”за жил.строит.” /ПИ № 10135.2575.2043/, кв. 29а по плана на кв. „Виница”, гр.Варна.”  ХІХ-382 ”за жил.строит.”  № 10135.2575.2043  29а  гр. Варна, по плана на кв. „Виница”
86 4.6.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-382 ”за жил.строит.” /ПИ № 10135.2575.2044/, кв. 29а по плана на кв. „Виница” с административен адрес: ул. "Албена" № 26, гр.Варна.”  ХVІІІ-382 ”за жил.строит.”  № 10135.2575.2044  29а  гр. Варна, №26, по плана на кв. „Виница”
83 1.6.2018 Изграждане на капандура в апартамент №13 /ПИ 10135.2560.414.2.13/ находящ се на седми надземен етаж, част от жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2560.414, кв.21 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна  II-2,3,4  10135.2560.414.2.13  21 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
82 31.5.2018 “Жилищна сграда в УПИ VІ-494 /ПИ № 10135.2508.494/, кв. 31 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  VІ-494  10135.2508.494  31 по плана на СО „Сотира”
81 31.5.2018 Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.2562.128.1.55, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ I-128, кв.16, по плана на 20 микрорайон, ЖК "Чайка" БЛ.51, гр. Варна в "ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ".  I-128  10135.2562.128.1.55  16 гр. Варна, по плана на 20 микрорайон
80 30.5.2018 “Жилищна сграда в УПИ ІV-475 /ПИ № 10135.2508.1467/, кв. 18 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  ІV-475  10135.2508.1467  18 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
79 30.5.2018 “Вилна сграда в УПИ VІІІ-353 /ПИ № 10135.2508.353/, кв. 12 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  VІІІ-353  № 10135.2508.353  12 по плана на СО „Сотира”
78 30.5.2018 Склад за инвентар с площ 72,50 кв.м в УПИ ХVІІІ-614 /идентификатор 10135.2508.614/, кв. 15, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна  ХVІІІ-614  10135.2508.614  15 по плана на СО „Сотира”
77 30.5.2018 Склад за инвентар с площ 25,60 кв.м в УПИ ХVІ-722 /идентификатор 10135.2510.722/, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна  УПИ ХVІ-722  10135.2510.722  62 по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна
76 30.5.2018 “Гараж и работилница в УПИ ІХ-492 /ПИ № 10135.2508.492/, кв. 31 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  ІХ-492  ПИ № 10135.2508.492  кв. 31  по плана на СО „Сотира”
75 28.5.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХІХ-428 /ПИ № 10135.2508.428/, кв. 26 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.”  ХІХ-428  10135.2508.428  26 по плана на СО „Сотира”,
74 23.5.2018 Жилищна сграда в УПИ ХХХ-4187, кв.131 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" , идентичен с ПИ 10135.2517.4187 по КК на гр.Варна  ХХХ-4187  10135.2517.4187  131 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
73 23.5.2018 Жилищна сграда  ХVI-123  10135.2575.221  22 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №69, по плана на кв. Виница
72 21.5.2018 Жилищна сграда находяща се в УПИ XVIII-1488А, кв.22 по плана на "Вилна зона" гр. Варна  XVIII-1488a  10135.2564.403  22 гр. Варна, по плана на Вилна зона
71 21.5.2018 Промяна предназначение на магазин №6 с идентификатор №10135.2555.98.7.30, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ II-1068, кв. 22, по плана на 23 микрорайон, гр. Варна в "ОФИС".  II-1068  10135.2555.98.7.30  22 гр. Варна, №3, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
70 18.5.2018 Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена в УПИ ХL-5144, кв110 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5301 по КК на гр.Варна  ХL-5144  10135.2517.5301  110 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
69 18.5.2018 Пристройка към съществуваща жилищна сграда в ПИ 278, кв.213 по плана на СО "Траката" гр. Варна  10135.2520.278  213 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
68 15.5.2018 Промяна на предназначение на складово помещение № 3 /идентификатор № 10135.2559.206.1.15/, находящо се на 6 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІ-6422, 6423, кв. 30, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Мадара” № 20-а в апартамент.  УПИ ІІ-6422, 6423  № 10135.2559.206.1.15  30 гр. Варна, №20а, по плана на 17 м.р.
67 9.5.2018 Жилищна сграда  XIII-1703  10135.2552.5154  244 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
66 4.5.2018 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХVІІ-1270, кв.88 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5335 по КК на гр.Варна  ХVІІ  10135.2517.5335  88 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
65 4.5.2018 Басейн и подпорна стена в ПИ 297=7124 по плана на СО "Траката"  ПИ 297=7124  10135.2520.7124  13 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
64 2.5.2018 Пристройка и преустройство към същ. сграда по плана на Вилна зона  XXVI-1086  10135.2564.1743  57 гр. Варна, по плана на Вилна зона
63 27.4.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VI-1782, кв.183, /идент.№10135.2552.5151 /по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  VI-1782  10135.2552.5151  183 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
62 27.4.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-4229, кв.182, /идент.№10135.2552.5032 /по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  VIII-4229  10135.2552.5032  182 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
61 26.4.2018 Пристройка, надстройка и допълващо застрояване към сграда в УПИ ХІІІ-1695, кв.51 по плана на кв.Свети Никола  ХІІІ-1695  10135.2526.1695  51 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
60 25.4.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-31, кв.2 по плана со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.31 по КК на гр.Варна  ХІ-31  10135.2516.31  2 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
59 23.4.2018 Промяна на дървена покривна конструкция  VI-619  10135.2575.1145  42 гр. Варна, №10, по плана на кв. Виница
58 23.4.2018 “Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХІV-400”за жилищно стоителство” /ПИ № 10135.2522.4185/, кв. 24 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”  УПИ ХХХІV-400”за жилищно стоителство”  ПИ № 10135.2522.4185  кв. 24  гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
57 17.4.2018 Преустройство и промяна на предназначение на офис №1 /идентификатор № 10135.2555.323.1.43/ и магазин №1 /идентификатор № 10135.2555.323.1.42/, находящи се на І етаж в жилищна сграда в УПИ ХІV-3595,3596 /ПИ № 10135.2555.323.1/, кв. 4, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна с административен адрес: м-ст „Сотира” № 323 в „Медико-дентален център”.  УПИ ХІV-3595,3596  № 10135.2555.323.1.42ПИ № 10135.2555.323.1  4 по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна
56 17.4.2018 Жилищни сгради №1 и №2 и подпорни стени VII-14,15 10135.2028.27 65 гр. Варна, по плана на кв. Виница

55 17.04.2018 Промяна предназначение от тавански помещения в жилище находящо се в ПИ 10135.2560.7.11 по плана на кв.7, 18 м-р. гр. Варна 10135.2560.7.11.15 7 гр. Варна, №23, по плана на 18-ти м.р.

54 12.04.2018 Вилна сграда в СО Траката" в ПИ 10135.2520.6136 по плана на СО "Траката" в кв. 158 
ПИ 6136  10135.2520.6136  158 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
53 12.4.2018 Еднофамилна жилищна сграда в СО "Горна Трака"  VII-4207  10135.2623.6070  170 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
52 11.4.2018 Жилищна сграда  XXXVII-1734  10135.2563.1734  30 гр. Варна, по плана на 21 микрорайон
51 11.4.2018 Преустройство на тавански жилищен етаж и ремонт на покрив на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3299 (ид.№10135.2554.119), кв. 19, по плана на 24 микрорайон, гр. Варна.  VIII-3299  10135.2554.119  19 гр. Варна, №29, по плана на 24 микрорайон
50 10.4.2018 Жилищна сграда  VIII-1829,1830  10135.2575.2053  32 а  гр. Варна, ул. "Хоризонт-Виница", по плана на кв. Виница
49 10.4.2018 Промяна на предназначението на гараж с идентификатор 10135.2555.189.1 , в "Работилница за производство на сладкарски и тестени изделия и търговски щанд за продажба", находящ се в в УПИ XII-2929a, кв.12 по плана на 23 м.р., ул.”Лоза” N:8, гр.Варна.  XII-2929a  10135.2555.189.1  12 гр. Варна, №8, по плана на 23 микрорайон
48 5.4.2018 Жилищна сграда  V-4100  10135.2552.4100  125 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
47 5.4.2018 Преустройство и промяна предназначение на магазин - офис в жилище  10135.2558.1.7.51  гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30, по плана на 6-ти м.р.
46 5.4.2018 Вилна сграда в ПИ 10135.2517.4633 по КК на гр.Варна, кв.54 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"  10135.2517.4633  54 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
45 5.4.2018 Постройка за материали и инвентар, подпорни стени с височина до 2 м и външно стълбище  VII-622  10135.2552.622  85 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
44 3.4.2018 Лека постройка за отоплителни материали и инвентар с площ 4,87 кв.м в УПИ ХVІІІ-179 /ПИ № 10135.2522.179/, кв. 20 по плана на СО "Акчелар", гр. Варна  ХVІІІ-179  10135.2522.179  20 по плана на СО "Акчелар"
43 2.4.2018 Подпорни стени в УПИ ХL-5144, кв.110 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5301 по КК гр.Варна  ХL-5144  10135.2517.5301  110 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
42 2.4.2018 Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 249, кв.187 по плана на СО "ТРАКАТА"  ПИ 249  10135.2520.249  187 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
41 2.4.2018 Стопанска постройка като допълващо застрояване, намираща се в УПИ V-430, кв.36 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4854 по КК на гр.Варна  V-430  10135.2516.4854  36 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
40 29.3.2018 Промяна предназначение на магазин в банков офис ул. "Дойран" №2  II- "за жилища"  10135.2556.236.9  603а  гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
39 29.3.2018 Жилищна сграда  IХ-377 "за жил.стр."  10135.2052.377  49 по плана на со "Виница север"
38 29.3.2018 Жилищна сграда в УПИ XXII-6078, кв.195 СО "Траката"  XXII-6078  10135.2623.6088  195 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
37 28.3.2018 Жилищна сграда ПИ 622, кв. 157, по плана на СО "Траката" гр. Варна  ПИ 622  10135.2520.622  157 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
36 28.3.2018 Плътна ограда по северната (участък А-В) и южна регулационна граница (участък Д-Е) на УПИ XXI-1687, (съгласно ситуационна скица) с обща дължина 23,76 кв.м., разположена изцяло в имота на възложителя, с височина на плътната част 2.20 м над терена. Изпълнена от зидария с бетонови блокчета. На осово разстояние 2.00 се изпълняват колони от оградни бетонови колонни блокчета с размер 25/25см.,които се армират с надлъжна армировка 4N12 и стремена 5ф8 през 20 см.  XXI-1687  10135.2552.1687  150 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
35 26.3.2018 Жилищна сграда СО "Траката" УПИ V-358  V-358  10135.2520.7201  93 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
34 26.3.2018 Жилищна сграда кв.227, СО "ТРАКАТА"  I-32  10135.2016.34  225 гр. Варна, по плана на м-ст "Срещу гробището", кв. "Виница" (СО "Траката)
33 21.3.2018 Жилищна сграда, намираща се в УПИ VІІ-4950, кв.135 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4950 по КК на гр.Варна  VІІ-4950  10135.2517.4950  135 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
32 21.3.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-4410, кв.4 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4410 по КК на гр.Варна със ЗП-96.30 кв.м.и РЗП-166.27 кв.м.  V-4410  10135.2516.4410  4 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
31 20.3.2018 Жилищна сграда  XV-2105  10135.2551.2149  106 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
30 20.3.2018 Промяна предназначение и вътрешно преустройство на магазин №1 с идентификатор №10135.2555.182.31 и магазин №6 с идентификатор №10135.2555.182.36 в "Ситничарска работилница (за производство на тестени изделия за нуждите на обекта) с кафе-сладкарница  III-2492  10135.2555.182  19 гр. Варна, №32, по плана на 23 микрорайон
29 20.3.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-2093, кв.107, /идент.№10135.2551.2137/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна  II-2093  10135.2551.2137  107 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
28 19.3.2018 Жилищна сграда  IХ-910  10135.2510.2037  69 по плана на со "Добрева чешма"
27 16.3.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА намираща се в УПИ ХVІ-240, кв.27 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2526.240 по КК на гр.Варна  ХVІ-240  10135.2526.240  27 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
26 16.3.2018 Жилищна сграда в УПИ IX-3303 СО "Траката"  IX-3303  10135.2520.3317  13 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
25 15.3.2018 Oграда СО "Ваялар" 10135.2723.1190  XII-1110  10135.2723.1190  103 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
24 15.3.2018 Масивна ограда по странична регулационна линия към УПИ VI-414 и УПИ VII-94, изцяло в имота на заявителите  Х-343  10135.2019.362  7 гр. Варна, по плана на местност "Дели Сава" и м-ст "Саръ Баир" ( стар м-ст "Дермен Йолу".
23 14.3.2018 Жилищна сграда в УПИ ХІХ-913 /ПИ № 10135.2515.4110/, кв. 55, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  ХІХ-913  10135.2515.4110  55 по плана на СО "Ален мак"
22 9.3.2018 Жилищна сграда на два етажа в УПИ ХІV-822 /ПИ № 10135.2508.1453/, кв. 9, по плана на СО "Сотира", гр. Варна  ХІV-822  10135.2508.1453  кв.9  по плана на СО "Сотира"
21 7.3.2018 „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ №1 ( Ид. № 10135.2575.1011.5.1) В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ХХVI-761, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, на ул. „Цар Борис III” № 20“  ХХVI-761  10135.2575.1011.5.1  45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
20 6.3.2018 Жилищна сграда в УПИ XVI-13872 Вилна зона  XVI-13872  10135.2564.1193  55 гр. Варна, по плана на Вилна зона
19 6.3.2018 Открит басейн с обем до 100 куб.м.  XVI-4620  10135.2571.4620  20 гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
18 21.2.2018 Еднофамилна жилищна сграда по плана на СО "Траката"  XIX-572  10135.2520.7219  143 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
17 15.2.2018 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени: № 1 в северозападната част на имота с дължина 15,50м и височина от 1,60м до 2,60м от прилежащия терен, № 2 покрай североизточната граница на имота с дължина от 55,00м и височина от 1,45 м до 4,20м от прилежащия терен и № 3 в югоизточната част на имота с дължина от 15,30м и височина от 3,00м до 4,20м от прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ ХХХІ-331 / ПИ № 10135.2508.311/, кв. 24 по плана на СО "Сотира", гр. Варна  ХХХ-331  № 10135.2508.311  24 по плана на СО "Сотира"
16 15.2.2018 Жилищна сграда  ХI-1456,1457,1927  10135.2575.2046  38 гр. Варна, ул. "Черно море", по плана на кв. Виница
15 13.2.2018 Пристройка и надстройка на жилищна сграда  IV-211  10135.2551.2136  19 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
14 13.2.2018 Пристройка, надстройка и реконструкция на същ. сграда  XI-399  10135.2520.7239  168 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
13 13.2.2018 Жилищна сграда в УПИ ІV-431 /идентификатор № 10135.2515.3975/, кв. 31, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна  ІV-431  10135.2515.3975  31 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
12 5.2.2018 Подпорни стени с височина от 1,20 м до 2,00 м находящи се в ПИ 10135.2520.605, кв.166 по плана на СО "Траката" гр. Варна  ПИ 605  10135.2520.605  166 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
11 5.2.2018 Склад за инвентар  XI-912  10135.2552.912  144 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
10 5.2.2018 Етапно строителство на ваканционно селище и Подпорни стени с плътна част до 1.2 до 2,00 м над прилежащия терен  I-60217  10135.2464.36  9 гр. Варна, по плана на местност Баба Алино”
9 31.1.2018 Жилищна сграда в ПИ 739 по плана на "Вилна зона", кв. 41 гр. Варна  ПИ 739  10135.2564.739  41 гр. Варна, по плана на Вилна зона
8 30.1.2018 Жлищна сграда, гараж и ограда  ХХIII-1264=1769  10135.2564.1769  21а  гр. Варна, по плана на Вилна зона
7 29.1.2018 ПЛЪТНА ОГРАДА по страничните регулационни граници на УПИ ХХII-670 разположена изцяло в имота на възложителя с височина 220 см.  XXII-670  10135.2564.1667  37 гр. Варна, по плана на Вилна зона
6 17.1.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-1538, кв.190, /идент.№10135.2552.5187/ по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна.  I-1538  10135.2552.5187  190 гр. Варна, ул. кв."Изгрев", по плана на кв."Изгрев"
5 17.1.2018 „Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН №1 с идентификатор 10135.2563.497.1.22 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІV-146, кв.47, /идентичен с ПИ 10135.2563.497 по КК на гр.Варна/ по плана на 21-ви м.р. гр.Варна и застроена площ 54.30 кв.м.  ХІV-146  10135.2563.497  47 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №137, по плана на 21-ви м.р гр.Варна
4 17.1.2018 Жилищна сграда и масивни огради  XXXV-971  10135.2575.1590  20 гр. Варна, УЛ.СЪБИ ВЕЛКОВ, по плана на ВИНИЦА
3 17.1.2018 “Ажурна ограда и плътна ограда в Упи ХХХV-780, кв.60 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата гр.Варна  ХХХV-780  ПИ № 10135.2517.5314  60 гр. Варна, №кв. 26, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
2 16.1.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-50, кв.5, /идент.№10135.2551.2139/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна  V-50  10135.2551.2139  5 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
1 16.1.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-3929, кв.184, /идент.№10135.2552.5028/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.  VIII-3929  10135.2552.5028  184 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев""

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: