Разрешения за строеж

Дата Строеж УПИ Идентификатор Квартал Адрес
250 30.11.2022 Преустройство и промяна предназначение на "Фризьорски салон" с идент. 10135.2560.389.3.9, находящ се на полуподземен етаж в жилищна сграда на бул."Княз Борис I"№99, УПИ IV-9, кв.16 по плана на 18м.р. гр.Варна в "Кафе-сладкарница" IV-9 10135.2560.389 16 по плана на 18м.р.
249 29.11.2022 "Вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.2520.3296, кв. 13 по плана на СО "Траката", гр. Варна."   10135.2520.3296 13 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
248 28.11.2022 Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-2120, кв.37 по плана на СО"Добрева чешма", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2510.2123 по КК на гр.Варна/ XIV-2120 10135.2510.2123 37 по плана на СО"Добрева чешма"
247 24.11.2022 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII-1409, кв. 51 по плана на кв. "Свети Никола", идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2526.1406 по КК на гр. Варна." XVIII-1409 10135.2526.1409 51 гр. Варна, по плана на кв. "Свети Никола"
246 24.11.2022 Жилищнa сграда с подземен паркинг в урегулиран поземлен имот III-1907, кв.240, /идентификатор №10135.2552.5183/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. III-1907 10135.2552.5183 240 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
245 23.11.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 80kW върху покрива на магазин за хранителни и битови стоки с идентификатор 10135.2556.329.3, находящ се в УПИ XIII-329, кв.601 по плана на 5м.р. гр.Варна XIII-329 10135.2556.329 601 по плана на 5м.р.
244 22.11.2022 "Преустройство и промяна на предназначение на "Офис №7" с идент. 10135.2560.80.1.11 и "Сладкарница" с идент. 10135.2560.80.1.12, находящи се в УПИ XIII - 4, кв. 38, по плана на 18 м.р., в "Магазин за нехранителни стоки". XIII-4 10135.2560.80 38 гр. Варна, по плана на 18 - ти м.р.
243 21.11.2022 "Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XII-2821 / ПИ с идентификатор 10135.2526.2821 /, кв. 10 по плана на кв. "Свети Никола", гр. Варна XII-2821 10135.2526.2821 10 гр. Варна, по плана на кв. "Свети Никола"
242 17.11.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-1263 /№ 10135.2508.1263/, кв. 4 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХХVІІ-1263 10135.2508.1263 4 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
241 16.11.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХVІІ-112 /ПИ № 10135.2515.4081/, кв. 6 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХХVІІ-112 0135.2515.4081/, 6 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
240 15.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ IV-225, кв.38 по плана на СО"Виница - север", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2052.831 по КК на гр.Варна/ IV-225 10135.2052.831 38 по плана на СО"Виница - север"
239 11.11.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот VII-897, кв.141, /идентификатор №10135.2552.5610/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VII-897 10135.2552.5610 141 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
238 10.11.2022 Пристройка и навес към еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-2135, кв.106 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5461 по КК на гр.Варна V-2135 10135.2517.5461 106 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
237 10.11.2022 Надстройка на жилищна сграда в УПИ XVIII-746=987, кв.46 по плана на кв.Виница, гр.Варна, ул."Сава Геренов"№10 XVIII-746 10135.2575.987 46 10, по плана на кв.Виница
236 10.11.2022 Монтаж на фотоволтаична централа с мощност 5 кWр върху покривна конструкция на жилищна сградав УПИ VII-1210, кв.17 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1210 по КК на гр.Варна VII-1210 10135.2526.1210 17 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
235 09.11.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-737 /№ 10135.2508.737/, кв. 38 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” VІ-737 10135.2508.737 38 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
234 09.11.2022 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападните, югозападните и югоизточните граници, изцяло разположени в УПИ ХІХ-428 /ПИ № 10135.2508.428/, кв. 26, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна ХІХ-428 10135.2508.428 26 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
233 08.11.2022 Пристройка и реконструкция на покрив на еднофамилна вилна сграда, находяща се в УПИ VII-364, кв.89 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.1299 по КК на гр.Варна/ VII-364 10135.2723.1299 89 по плана на СО"Ваялар"
232 07.11.2022 Допълващо застрояване - стопанска постройка за съхранение на инвентар и материали в УПИ XIX-395, кв.39 по плана на кв.Виница, гр.Варна, с идентификатор 10135.2575.1048 по КК, гр.Варна на ул."Ламбо Пасков" №5. ХIХ-395 10135.2575.1048 39 5, по плана на кв.Виница
231 04.11.2022 "Еднофамилна жилищна сграда и сградно водопроводно отклонение в УПИ XXXIX - 7422, кв. 163 по плана на СО "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7470 по КК на гр. Варна" XXXIX-7422 10135.2520.7470 163 гр. Варна, по плана на с.о. Траката
230 03.11.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLVI-4834, кв.60 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5555 по КК на гр.Варна XLVI-4834 10135.2517.5555 60 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
229 03.11.2022 "Вилна сграда в ПИ 6848, кв. 131 по плана на с.о. "Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.6848 по КК на гр. Варна"   10135.2520.6848 131 гр. Варна, по плана на со "Траката"
228 03.11.2022 Многофамилна жилищна сграда, находяща в УПИ II-72, кв.4 по плана на м-ст"Саръ Баир", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2019.375 по КК на гр.Варна/ II-72 10135.2019.375 4 по плана на м-ст"Саръ Баир"
227 02.11.2022 Ремонт, реконструкция и преустройство на жилищна сграда в УПИ XXXIII-200,201, кв.18 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2564.1873 по КК на гр.Варна/ XXXIII-200,201 10135.2564.1873 18 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
226 01.11.2022 Плътна ограда с височина на плътната част до 2,20м, над прилежащия терен, по вътрешните регулационни граници изцяло разположена в УПИ II-2670, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5624, кв. 193, по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна. II-2670 10135.2552.5624 193 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
225 28.10.2022 Подпорни стени с височина 1.40 м от прилежащия терен в УПИ II-1061, кв.19 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1061 по КК на гр.Варна с дължини по северна регулационна граница - 11.90м, по източна регулац. граница - 26.10м и по южна регулац. граница - 16.00 м II-1061 10135.2526.1061 19 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
224 26.10.2022 Реконструкция и пристройка към жилищна сграда в УПИ II-2406, кв.108 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5496 по КК на гр.Варна II-2406 10135.2517.5496 108 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
223 25.10.2022 Жилищна сграда и гараж като допълващо застрояване в УПИ XVI-2548, кв.14 по плана на ж.к."Бриз",идентичен с ПИ 10135.2526.2861 по КК на гр.Варна XVI-2548 10135.2526.2861 14 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
222 25.10.2022 Етапно строителство - I-ви етап-Жилищна сграда и гараж като допълващо застрояване и II-ри етап -басейн намиращи се в УПИ XVII-2549, кв.14 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2864 по КК на гр.Варна XVII-2549 10135.2526.2864 14 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
221 25.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-74, кв.22 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1920 по КК на гр.Варна XI-74 10135.2563.1920 22 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
220 21.10.2022 Изграждане на фотоволтаична система върху стоманена конструкция с инсталирана мощност 25kW в УПИ V-1511e , кв.2 по плана на м-ст"Старите лозя", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2566.225 по КК на гр.Варна/ V-1511e 10135.2566.225 2 гр. Варна, по плана на м-ст"Старите лозя"
219 21.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ VII-210, кв.16 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.210 по КК на гр.Варна VII-210 10135.2516.210 16 гр. Варна, по плана на "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
218 21.10.2022 Преустройство и промяна предназначение на Апартамент №1 с идентификатор 10135.2563.182.3.1 в "Дентален център", находящ се в жилищна сграда в УПИ XXVI-182, идентичен с ПИ 10135.2563.182, кв.6 по плана на ж.к."Бриз-юг" с административен адрес: ул."Д-р Любен Попов" №5 гр.Варна XXVI-182 10135.2563.182 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
217 21.10.2022 Две еднофамилни жилищни сгради и допълващо застрояване - работилница, находящи се в УПИ XXI-1104=6185, кв.189 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6185 по КК на гр.Варна/ XXI-1104 10135.2623.6185 189 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
216 21.10.2022 “Три броя жилищни сгради и три броя басейни с обща кубатура до 100 куб.м в УПИ ХІІ-261 /ПИ № 10135.2515.4007/, кв. 19 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХІІ-261 10135.2515.4007 19 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
215 20.10.2022 Многофамилна жилищна сграда в УПИ I-694, кв.3 по плана на кв.Виница, гр.Варна, с идентификатор 10135.2575.694 на ул. "Свети Прокопий Варненски". I-694 10135.2575.694 3 по плана на кв.Виница
214 20.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-1918, кв.65 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна, с идентификатор 10135.2510.2070. IХ-1918 10135.2510.2070 65 по плана на со "Добрева чешма"
213 19.10.2022 Еднофамилна жилищнa сграда и ограда в урегулиран поземлен имот XII-2782, кв.183, /идентификатор №10135.2552.5457/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XII-2782 10135.2552.5457 183 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
212 19.10.2022 Еднофамилна жилищнa сграда и плътна ограда в урегулиран поземлен имот XXXVII-9588, кв.108, /идентификатор №10135.2551.2254/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XXXVII-9588 10135.2551.2254 108 по плана на кв.“Изгрев”
211 19.10.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот XII-700, кв.118, /идентификатор №10135.2552.4197/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XII-700 10135.2552.4197 170 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
210 19.10.2022 Жилищна сграда, ограда и подпорни стени, находяща се в УПИ III-4032, кв.197 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6188 по КК на гр.Варна/ III-4032 10135.2623.6188 197 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
209 19.10.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот I-1854, кв.170, /идентификатор №10135.2552.5571/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-1854 10135.2552.5571 170 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
208 18.10.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот XXVIII-1602,1603,1009, кв.2, /идентификатор №10135.2508.1668/ по плана на со“Сотира”, гр.Варна. XXVIII-1602,1603,1009 10135.2508.1668 2 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
207 17.10.2022 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XIV-1708, кв.62 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1708 по плана на гр.Варна XIV-1708 10135.2526.1708 62 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
206 17.10.2022 Жилищна сграда в УПИ XI-45, кв.3 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4926 по КК на гр.Варна XI-45 10135.2516.4926 3 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
205 17.10.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот VIII-715, кв.70, /идентификатор №10135.2552.5641/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-715 10135.2552.5641 70 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
204 14.10.2022 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXVII - 1646, кв. 121, ПИ с идентификатор 10135.2517.5501 по плана на с.о. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", район "Приморски", община Варна. XXXVII-1646 10135.2517.5501 121 гр. Варна, по плана на с.о. "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
203 12.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XVII-801, кв.196 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6193 по КК на гр.Варна/ XVII-801 10135.2623.6193 196 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
202 10.10.2022 Преустройство и промяна на предназначението на изби 1, 2, 3 и 4 в склад, находящи се в многофамилна жилищна сграда с идентификатор 10135.2520.622.3, в ПИ с идентификатор 10135.2520.622, кв. 157 по плана на СО "Траката", гр. Варна.   10135.2520.622 157 гр. Варна, по плана на СО "Траката
201 10.10.2022 Жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот XXIII-5046, кв.93, /идентификатор №10135.2552.5591/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XXIII-5046 10135.2552.5591 93 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
200 07.10.2022 Фотоволтаична електрическа централа с мощност 20kW, върху тераса на студио 2 с идентификатор № 10135.2573.179.1, находящо се на четвърти етаж вх.А , в жилищна сграда с ваканционни апартаменти в УПИ XXVII-3692, кв.11, с идентификатор № 10135.2573.179, по плана на кк „Чайка“, гр. Варна. XXVII-3692 10135.2573.179 11 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
199 06.10.2022 Фотоволтаична електрическа централа с мощност 220kW, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор № 10135.2571.80.13, в ПИ № 10135.2571.80, кв.42, по плана на кк „Чайка“, гр. Варна.   10135.2571.80 42 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
198 05.10.2022 Масивна ограда с плътна част до 2,2 м над прилежащия терен в урегулиран поземлен имот ХV- 1284 , кв.152, /идент.№10135.2552.5264/, по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна, разположена изцяло в рамките на имота, съгласно приложени разрези и ситуационна скица. XV-1284 10135.2552.5264 152 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
197 04.10.2022 Жилищна сграда в УПИ VIII-724, кв.51 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5558 по КК на гр.Варна VIII-724 10135.2517.5558 51 гр. Варна, по плана на со."Манастирси рид, Бялата чешма и Дъбравата"
196 03.10.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-73, кв.6 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4934 по КК на гр.Варна I-73 10135.2516.4934 6 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
195 03.10.2022 Изграждане и монтаж на фотоволтаична инсталация за собствени нужди с обща мощност до 5 kW в УПИ III-993, кв.203 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6094 по КК на гр.Варна/ III-993 10135.2623.6094 203 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
194 30.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-404, кв.8 по плана на СО"Дели Сава", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2519.503 по КК на гр.Варна/ IX-404 10135.2519.503 8 гр. Варна, по плана на СО"Дели Сава"
193 30.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXII-1484, кв.85 по плана на со." Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.1484 по КК на гр.Варна XXII-1484 10135.2517.1484 85 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
192 29.09.2022 Изграждане на фотоволтаична система за собствена консумация с инсталирана мощност 4.16 кWр върху покривна конструкция на жилищна сграда в УПИ I-625, кв.48 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5227 по КК на гр.Варна I-625 10135.2517.5227 48 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
191 29.09.2022 Гараж като допълващо застрояване в УПИ IX-1313, кв.33 по плана на Вилна зона , идентичен с ПИ 10135.2564.511 по КК на гр.Варна IX-1313 10135.2564.511 33 гр. Варна, по плана на Вилна зона
190 28.09.2022 Жилищна сграда в УПИ XXI-649, кв.49 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5551 по КК на гр.Варна XXI-649 10135.2517.5551 49 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
189 27.09.2022 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XVII - 6124, кв. 131 по плана на с.о. "Траката", гр. Варна идентичен с ПИ 10135.2520.7334 по КК на гр. Варна XVII - 6124 10135.2520.7334 131 гр. Варна, по плана на с. о. Траката
188 26.09.2022 “Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-758 /ПИ № 10135.2052.785/, кв. 49 по плана на СО „Виница-Север”, гр.Варна.” Х-758 10135.2052.785 49 гр. Варна, по плана на СО „Виница-Север”, гр.Варна.”
187 26.09.2022 Реконструкция и основен ремонт на апартамент № 21 с идентификатор № 10135.2552.3876.1.21, находящ се на пети етаж, в жилищна сграда в ПИ 1955б, кв. 191, по плана на жк „Изгрев”, гр.Варна с административен адрес: ул. „Мир” № 113. 1955б 10135.2552.3876 191 гр. Варна, по плана на жк „Изгрев”
186 21.09.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация за собствени нужди с обща мощност до 7 kWp, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 10135.2723.1271.1 в УПИ XIX-516=1271, кв.84 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.1271 по КК на гр.Варна/ XIX-516 10135.2723.1271 84 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
185 19.09.2022 Жилищни сгради и подпорни стени в УПИ VIII-28, кв.95 по плана на м-ст"Срещу гробището", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2016.51 по КК на гр.Варна/ VIII-28 10135.2016.51 95 гр. Варна, по плана на м-ст"Срещу гробището"
184 12.09.2022 Жилищна сграда в УПИ XVII-1560, кв.19 по плана на кв."Свети Никола" , идентичен с ПИ 10135.2526.1560 по КК на гр.Варна XVII-1560 10135.2526.1560 19 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
183 07.09.2022 “Пристройка и надстройка на жилищна сграда в УПИ ХХХІХ-1302 /№ 10135.2508.1654/, кв. 25 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХХХІХ-1302 10135.2508.1654 25 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
182 07.09.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-3429 /ПИ № 10135.2515.4191/, кв. 19 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХVІІІ-3429 10135.2515.4191 19 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
181 05.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-2704, кв.136 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5531 по КК на гр.Варна V-2704 10135.2517.5531 136 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
180 05.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда с гараж, находяща се в УПИ XIII-1217=587, кв.31 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2564.587 по КК на гр.Варна/ XIII-1217 10135.2564.587 31 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
179 02.09.2022 Масивна ограда по границите на имота - с дължина по северната граница 36,45м., по западната граница - 17,20м., по южната граница - 40,35м. с максимална височина до 2,20м. над прилежащия терен и ажурна ограда по уличната регулационна линия с дължина 14,20м. за УПИ LXVI-112, кв.211 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7446 по КК на гр.Варна/ LXVI-112 10135.2520.7446 211 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
178 02.09.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-4208, кв.195 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6154 по КК и КР на гр.Варна/ VI-4208 10135.2623.6154 195 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
177 02.09.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот XXVI-1053, кв.139, /идентификатор №10135.2552.5404/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XXVI-1053 10135.2552.5404 139 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
176 31.08.2022 Жилищна сграда в УПИ XXXII-6768, кв.81 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.6768 по КК и КР на гр.Варна/ XXXII-6768 10135.2520.6768 81 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
175 31.08.2022 Лятна кухня със ЗП – 17 кв.м и подпорна стена с височина от Н=1,20м до Н=2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, изцяло разположени в УПИ ХХ-165 /ПИ № 10135.2508.1627/, кв. 9, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна ХХ-165 10135.2508.1627 9 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
174 31.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XXXII-2155, кв.152 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7478 по КК и КР на гр.Варна/ XXXII-2155 10135.2520.7478 152 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
173 31.08.2022 “Жилищна сграда в УПИ ХІV-947 /ПИ № 10135.2515.947/, кв. 64 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХІV-947 10135.2515.947 64 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
172 31.08.2022 “Еднофамилна жилищна сграда и гараж в УПИ VІІІ-90 /ПИ № 10135.2516.4928/, кв. 7 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.” VІІІ-90 10135.2516.4928 7 гр. Варна, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
171 30.08.2022 Двуфамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XIX-1545, кв.16 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2564.350 по КК и КР на гр.Варна/ XIX-1545 10135.2564.350 16 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
170 29.08.2022 Изграждане на подпорни стени с височина до 2.0 м.л. и масивна ограда с височина до 0.60 м.л., разположени изцяло в УПИ ХХХIII-616, кв.56 по плана на кв. Виница, гр.Варна, с идентификатор 10135.2575.616 на ул. "Съби Велков". ХХХIII-616 10135.2575.616 56 ул. "Съби Великов", по плана на кв.Виница
169 24.08.2022 Навес за автомобили и плътна ограда с височина до 2,20м. над прилежащия терен по източната граница на имота с дължина 31,5м. и по южната граница с дължина 21,85м., в УПИ VI-359, кв.93 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7193 по КК и КР на гр.Варна/ VI-359 10135.2520.7193 93 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
168 24.08.2022 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 90 kW, върху покрива на съществуващи сгради с идентификатор №10135.2571.1286.1 и с идентификатор №10135.2571.1286.6, находящи се в поземлен имот с идентификатор 10135.2571.1286, по плана на КК”Чайка”, гр. Варна.   10135.2571.1286   гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
167 24.08.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот V-722, кв.67, /идентификатор №10135.2552.5608/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. V-722 10135.2552.5608 67 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
166 10.08.2022 Ремонт, реконструкция и надстройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ XVIII-165, кв.54 по плана на кв.Виница, гр. Варна, с идентификатор 10135.2575.566 по КК на гр.Варна на ул. "Гларус" №27. ХVIII-165 10135.2575.566 54 27, по плана на кв.Виница
165 09.08.2022 Монтаж и присъединяване на Фотоволтаична електрическа централа с мощност 5.98 kWp върху покривна конструкция на сграда в ПИ 10135.2526.1563, кв.35 по плана ж.к."Бриз" гр.Варна   10135.2526.1563 35 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
164 08.08.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот VII-716, кв.70, /идентификатор №10135.2552.5629/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VII-716 10135.2552.5629 70 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
163 08.08.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот II-475, кв.202, /идентификатор №10135.2551.2263/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. II-475 10135.2551.2263 202 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
162 05.08.2022 Жилищни сгради и подпорни стени в урегулиран поземлен имот IV 718, кв.70, /идент.№10135.2552.5619/, по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна. IV 718 10135.2552.5619 70 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
161 04.08.2022 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XXXVIII-2217, кв.3 по плана на кв."Виница", /ПИ 10135.2575.2217/ по КК на гр.Варна с административен адрес : гр.Варна, ул."Константин Павлов" №46 XXXVIII-2217 10135.2575.2217 3 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
160 04.08.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ IX-7283, кв.162 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7400 по КК на гр.Варна/ IX-7283 10135.2520.7400 162 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
159 04.08.2022 Жилищна сграда в УПИ II-968, кв. 20 В, с идентификатор 10135.2575.1396 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Съби Велков". II-968 10135.2575.1396 20В по плана на кв.Виница
158 02.08.2022 Сграда за сезонно ползване в УПИ II-1043, кв.57 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2564.1072 по КК на гр.Варна/ II-1043 10135.2564.1072 57 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
157 29.07.2022 “Жилищна сграда в УПИ ІХ-3015 /№ 10135.2515.4175/, кв. 18 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІХ-3015 10135.2515.4175 18 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
156 25.07.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІ-4813 /ПИ № 10135.2517.5568/, кв. 91 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.” ХVІІ-4813 10135.2517.5568 91 гр. Варна, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.”
155 21.07.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ III-408, кв.7, с идентификатор 10135.2519.488 по плана на со "Дели Сава", гр.Варна. III-408 10135.2519.488 7 по плана на со "Дели Сава" и м-ст "Саръ Баир"
154 21.07.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ I-371, кв.49 , с идентификатор 10135.2052.742 по плана на со "Виница север", гр.Варна. I-371 10135.2052.742 49 по плана на со "Виница север"
153 18.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXIV-889, кв.110 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5553 по КК на гр.Варна LXIV-889 10135.2517.5553 110 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
152 18.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ IV-16, кв.226 по плана на м-ст"Ачма", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2012.178 по КК на гр.Варна/ IV-16 10135.2012.178 226 гр. Варна, по плана на м-ст"Ачма"
151 18.07.2022 Мрежова фотоволтаична система с инсталирана мощност 20,02 кWр и максимална променливотокова мощност от 20 кW, върху покриви на съществуващи сгради, с идентификатори № 10135.2508.1486.1 и № 10135.2508.1486.2, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна   10135.2508.1486   гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
150 18.07.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-699 /№ 10135.2520.7442/, кв. 136 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” ІV-699 10135.2520.7442 136 гр. Варна, по плана на СО „Траката”
149 15.07.2022 РАБОТИЛНИЦА - I-ви етап и ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА - II-ри етап, намиращи се в УПИ XLXI-919, кв.102 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5329 по КК на гр.Варна XLXI-919 10135.2517.5329 102 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
148 15.07.2022 Еднофамилна жилищна сграда и подземно застрояване в УПИ III-4800, кв.63 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5450 по КК на гр.Варна III-4800 10135.2517.5450 63 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
147 15.07.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІ-939 /№ 10135.2515.4161/, кв. 64 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХІ-939 10135.2515.4161 64 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
146 14.07.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот II-1559, кв.184, /идентификатор №10135.2552.5592/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. II-1559 10135.2552.5592 184 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
145 14.07.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот ХХХI-1109, кв.117, /идентификатор №10135.2552.5507/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. ХХХI-1109 10135.2552.5507 117 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
144 14.07.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот VIII-2885, кв.171, /идентификатор №10135.2552.1898/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-2885 10135.2552.1898 171 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
143 13.07.2022 Басейн с обем до 100 куб.м.в ПИ 10135.2520.443, кв.163 по плана на СО"Траката", гр.Варна   10135.2520.443 163 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
142 13.07.2022 Жилищна сграда находяща се в УПИ Х-1052, кв.76 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.1266 по КК на гр.Варна/ Х-1052 10135.2723.1266 76 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
141 13.07.2022 “Четири броя еднофамилни жилищни сгради, находящи се в УПИ V-26 /ПИ № 10135.2016.59/, кв. 95 по плана на СО „Траката”, м-ст „Срещу гробището”, гр.Варна.” V-26 10135.2016.59/ 95 гр. Варна, по плана на СО „Траката”, м-ст „Срещу гробището”, гр.Варна.”
140 08.07.2022 Жилищна сграда в УПИ XXV-4054, кв.49 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4054 по КК на гр.Варна XXV-4054 10135.2517.4054 49 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
139 07.07.2022 Двуфамилна жилищна сграда в УПИ II-307, кв.35, с идентификатор 10135.2575.511 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Морски звуци". II-307 10135.2575.511 35 1, по плана на кв.Виница
138 07.07.2022 Гараж със застроена площ 91,61 кв.м. и лятна кухня със застроена площ 34 кв.м в УПИ ХХІ-5493 /идентификатор № 10135.2552.5630/, кв.139, по плана на кв.“Изгрев“, гр.Варна. ХХІ-5493 10135.2552.5630 139 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
137 06.07.2022 Фотоволтаична електрическа централа с мощност 4,92 кWр, върху покрива на съществуваща сграда, с идентификатор № 10135.2552.2333.2, в УПИ XL-2333/ПИ № 10135.2552.2333/, кв.251, по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна. XL-2333 10135.2552.2333 251 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
136 06.07.2022 Фотоволтаична електрическа централа с генерирана мощност 26,24 кWр и максимална променливо-токова мощност 25kW, върху покрива на съществуваща сграда, с идентификатор № 10135.2555.283.8.137, в УПИ II-1502/ПИ № 10135.2555.283/, кв.20, по плана на 23м.р., гр. Варна. II-1502 10135.2555.283.8.137 20 гр. Варна, по плана на 23 микрорайон
135 05.07.2022 Жилищна сграда в УПИ XXVIII-216,217, кв.12 по плана на ж.к."Бриз" , идентичен с ПИ 10135.2526.2560 по КК на гр.Варна XXVIII-216,217 10135.2526.2560 12 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
134 05.07.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация с обща мощност до 28 kWp, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 10135.2723.658.2 и на земя в УПИ VI-658, кв.74 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.658 по КК на гр.Варна/ VI-658 10135.2723.658 74 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
133 04.07.2022 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 5 kWp, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор 10135.2552.2378.2, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2378, по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна.   10135.2552.2378   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
132 04.07.2022 Жилищна сграда в УПИ XXIII-143, кв.46 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1753 по КК на гр.Варна XXIII-143 10135.2563.1753 46 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
131 04.07.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот V-215, кв.19, /идентификатор №10135.2552.2148/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. V-215 10135.2552.2148 19 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
130 04.07.2022 Жилищна сграда в УПИ XV-294, кв.47 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.2133 по КК на гр.Варна XV-294 10135.2563.2133 47 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р
129 30.06.2022 Многофамилни жилищни сгради К1 и К2 с ограда и подпорна стена - етапно строителство, етап I - сграда К1 и етап II - сграда К2, намиращи се УПИ XLIII-34, кв.19 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.2044 по КК на гр.Варна XLIII-34 10135.2563.2044 19 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
128 30.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХ-7023, кв.187 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7356 по КК на гр.Варна/ ХХ-7023 10135.2520.7356 187 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
127 28.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХI-506, кв.18, с идентификатор 10135.2575.76 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Димитър Димов". ХI-506 10135.2575.76 18 по плана на кв.Виница
126 27.06.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-425 /№ 10135.2515.4202/, кв. 30 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-425 10135.2515.4202 30 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
125 24.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-1845, кв.145 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7331 по КК на гр.Варна/ ХХ-1845 10135.2520.7331 145 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
124 24.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х-7295, кв.114 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7398 по КК на гр.Варна/ Х-7295 10135.2520.7398 114 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
123 24.06.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І-841 /№ 10135.2515.4133/, кв. 53 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” І-841 10135.2515.4133 53 по плана на СО „Ален мак”
122 24.06.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІХ-3583 /№ 10135.2515.3895/, кв. 55 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІХ-3583 10135.2515.3895 55 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
121 20.06.2022 Надстройка на жилищна сграда с идентификатор (ИД) 10135.2575.1549.1 и преустройство на апартамент с ИД 10135.2575.1549.1.13 в УПИ ХIV-964, с ИД 10135.2575.1549, кв.50 А по плана на кв. Виница, гр.Варна на ул. "Св.Константин и Елена" №38. ХIV-964 10135.2575.1549 50 А 38, по плана на кв.Виница
120 16.06.2022 Жилищна сграда в УПИ II-968, кв. 20 В, с идентификатор 10135.2575.1396 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Съби Велков". II-968 10135.2575.1396 20 В по плана на кв.Виница
119 16.06.2022 ГАРАЖ в УПИ Х-521, кв.33, с идентификатор 10135.2052.770 по плана на со "Виница север", гр.Варна. Х-521 10135.2052.770 33 по плана на со "Виница север"
118 16.06.2022 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХI-1277, кв.50 А, с идентификатор 10135.2575.1277 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Св. Теодор Стратилат". ХI-1277 10135.2575.1277 50 А по плана на кв.Виница
117 16.06.2022 Жилищна сграда в УПИ ХХ-839, кв.66, с идентификатор 10135.2510.2071 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна. ХХ-839 10135.2510.2071 66 по плана на со "Добрева чешма"
116 16.06.2022 Вилна сграда в ПИ 883 кв.104 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.1325 по КК на гр.Варна/   10135.2723.1325 104 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
115 16.06.2022 “Двуфамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ VІІ-180 /№ 10135.2522.1271/, кв. 20 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” VІІ-180 10135.2522.1271 20 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
114 15.06.2022 Басейн с обем до 100 куб.м.в УПИ VI-359, кв.93 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7193 по КК на гр.Варна/ VI-359 10135.2520.7193 93 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
113 14.06.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х-1 /№ 10135.2521.1/, кв. 11 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” Х-1 10135.2521.1 11 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”,
112 14.06.2022 Многофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот III-1353,1354, кв.123, /идентификатор №10135.2552.5506/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. III-1353,1354 10135.2552.5506 123 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
111 13.06.2022 “Жилищна сграда с работилница, гараж, басейн и подпорни стени в УПИ ХV-589 „за жил. стр.” /№ 10135.2522.1307/, кв. 9 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”        
110 13.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-4051, кв.200 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.4051 по КК на гр.Варна/ XXI-4051 10135.2623.4051 200 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
109 13.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-707, кв.114 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7407 по КК на гр.Варна/ I-707 10135.2520.7407 114 гр. Варна
108 10.06.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност 13.50 кWр върху покривна конструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХ-1582, кв.26 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2292 по КК на гр.Варна ХХ-1582 10135.2526.2292 26 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
107 09.06.2022 Жилищна сграда в УПИ ХIХ-739, кв.62 с идентификатор 10135.2510.2116 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. ХIХ-739 10135.2510.2116 62 по плана на со "Добрева чешма"
106 09.06.2022 Жилищна сграда и подпорни стени находящи се в УПИ XXIII-1980, кв.139 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичин с ПИ 10135.2517.1980 по КК на гр.Варна XXIII-1980 10135.2517.1980 139 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
105 09.06.2022 Промяна на предназначение на таванско складово помещение с идентификатор № 10135.2553.743.1.17 в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІІ-1161,1162 /ПИ № 10135.2553.743/, кв. 50 по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Роза” № 15, гр.Варна. ІІІ-1161,1162 10135.2553.743.1.17 50 гр. Варна, №15, по плана на 25 м.р., гр. Варна
104 09.06.2022 Промяна на предназначение на таванско складово помещение с идентификатор № 10135.2553.743.1.18 в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІІІ-1161,1162 /ПИ № 10135.2553.743/, кв. 50 по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Роза” № 15, гр.Варна. ІІІ-1161,1162 10135.2553.743.1.18 50 гр. Варна, №15, по плана на 25 м.р., гр. Варна
103 08.06.2022 “Вилна сграда в УПИ ІХ-186 /№ 10135.2508.186/, кв. 11 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІХ-186 10135.2508.186 11 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
102 07.06.2022 Монтаж на фотоволтаична централа (ФЕЦ) с мощност до 5 кW върху покрив на имот с идентификатор 10135.2558.120.1.31 с административен адрес бул."Осми Приморски полк"№119, ет.1, гр.Варна   10135.2558.120   гр. Варна, по плана на 6 м.р.
101 07.06.2022 Подпорна стена и ажурна ограда в УПИ II-36 (ПИ 10135.2013.149) по севрната регулационна линия към УПИ I-35, кв.50, м-ст "Боздерица", гр.Варна. II-149 10135.2013.149 50 по плана на м-ст "Боздерица"
100 07.06.2022 “Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени, изцяло разположени в УПИ ХІІ-703 /ПИ № 10135.2004.709/, кв. 57 по плана на кв. Виница, гр.Варна.” ХІІ-703 10135.2004.709 57 гр. Варна, по плана на кв. Виница
99 06.06.2022 “Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-758 /ПИ № 10135.2052.785/, кв. 49 по плана на СО „Виница-Север”, гр.Варна.” Х-758 10135.2052.785/   гр. Варна, по плана на СО „Виница-Север”
98 06.06.2022 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII 1061 ”за жил. стр.”, кв.263, /идент.№10135.2552.5650/, по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна.   10135.2552.5650   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
97 02.06.2022 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ XXIV-1132=819, кв.44 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2564.819 по КК на гр.Варна/ XXIV-1132 10135.2564.819 44 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
96 02.06.2022 “Вилна сграда в ПИ № 10135.2515.281, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”   10135.2515.281   гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
95 01.06.2022 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ФЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 30 kW, върху покрива на съществуващи сгради находящи се в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2600, по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна.   10135.2552.2600   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
94 01.06.2022 Жилищна сграда в УПИ XII-60, кв.95 по плана на м-ст"Срещу Гробището", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2016.63 по КК на гр.Варна/ XII-60 10135.2016.63 95 гр. Варна, по плана на м-ст"Срещу гробището"
93 01.06.2022 Еднофамилна жилищнa сграда и подпорни стени в урегулиран поземлен имот VII-1176, кв.121, /идентификатор №10135.2552.5570/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VII-1176 10135.2552.5570 121 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
92 01.06.2022 Жилищни сгради с магазин и ограда в урегулиран поземлен имот ХХI-4710 кв.18, /идентификатор №10135.2571.4727/ кв.18, по плана на кк“Чайка”, гр.Варна.   10135.2571.4727   гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
91 30.05.2022 Жилищнa сграда с четири самостоятелни жилища, ограда и подпорна стена в урегулиран поземлен имот VII-469”за жилищно строителство и безвредни производства“, кв.203, /идентификатор №10135.2551.469/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VII-469 10135.2551.469 203 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
90 30.05.2022 “Жилищна сграда в УПИ ХХІІ-992”за жил. стр.” /№ 10135.2515.3962/, кв. 52 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІІ-992”за жил. стр.” 10135.2515.3962   гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
89 30.05.2022 Многофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот I-1824,1825 кв.228, /идентификатор №10135.2552.5508/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-1824,1825 10135.2552.5508 228 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
88 27.05.2022 Жилищна сграда в УПИ LX-590, кв.46 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5275 по КК на гр.Варна LX-590 10135.2517.5275 46 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
87 23.05.2022 Жилищна сграда в УПИ Х-2580, кв.118 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" , идентичен с ПИ 10135.2517.5545 по КК на гр.Варна Х-2580 10135.2517.5545 118 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
86 23.05.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот II-5037, кв.120, /идент.№10135.2552.5037/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. II-5037 10135.2552.5037 120 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
85 23.05.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот XX-1706, кв.144, /идентификатор №10135.2552.1625/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XX-1706 10135.2552.1625 144 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
84 23.05.2022 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект- ГАРАЖ №1 с идентификатор №10135.2554.28.4.5, находящ се в жилищна сграда в УПИ VII-3282, кв.16, (идентификатор №10135.2554.28) по плана на 24м.р., ул. ”Евлоги Георгиев”, №30, в „ОФИС”. VII-3282 10135.2554.28 16 гр. Варна, ул. Евлоги Георгиев №30, по плана на 24-ти микрорайон
83 23.05.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот IX-5465, кв.148, /идент.№10135.2552.5520/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IX-5465 10135.2552.5520 148 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
82 23.05.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХV-1228 /№ 10135.2522.1254/, кв. 6 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХV-1228 10135.2522.1254 6 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
81 20.05.2022 Жилищна сграда, находяща се в УПИ III-1945"за жил.стр.", кв.96 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7132 по КК на гр.Варна/ III-1945 10135.2520.7132 96 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
80 20.05.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІ-3278 /ПИ № 10135.2515.4184/, кв. 31, СО "Ален мак", гр. Варна ХІ-3278 10135.2515.4184 31 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
79 19.05.2022 Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-53 /ПИ № 10135.2575.2249/, кв. 19, по плана на кв. Виница, гр. Варна ХІІІ-53 10135.2575.2249 19 гр. Варна, по плана на кв. Виница
78 19.05.2022 Жилищна сграда с гараж и допълващо застрояване в УПИ XIV-623, кв.47 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна с идентификатор 10135.2510.2107, за етапно строителство: първи етап- първи етаж и втори етап-втори етаж. ХIV-623 10135.2510.2107 47 по плана на со "Добрева чешма"
77 17.05.2022 “Вилна сграда в ПИ № 10135.2515.996, кв. 52 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”   10135.2515.996 52 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
76 16.05.2022 Допълващо застрояване „Гараж – работилница” в УПИ 3388, кв.81 по плана на СО”Траката”, гр.Варна   10135.2520.3388 81 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
75 16.05.2022 Промяна предназначение на второ ниво от Офис на две нива с идентификатор 10135.2560.78.1.8 в два самостоятелни апартамента в УПИ XIV-5, кв.38 по плана на 18 м.р., гр.Варна XIV-5 10135.2560.78 38 гр. Варна, по плана на 18м.р.
74 16.05.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот XII-1053, кв.139, /идент.№10135.2552.5403/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XII-1053 10135.2552.5403 139 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
73 13.05.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-430 /ПИ № 10135.2522.4187/, кв. 31 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІІ-430 10135.2522.4187 31 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
72 28.04.2022 Жилищна сграда в УПИ ХII-521, кв.33 по плана на со "Виница север", гр.Варна с идентификатор 10135.2052.773. ХII-1521 10135.2052.773 33 по плана на со "Виница север"
71 28.04.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кW върху покривна конструкция на жилищна сграда в УПИ XLVII-1084, кв.207 по плана на СО"Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6092 по КК на гр.Варна XLVII-1084 10135.2623.6092 207 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
70 27.04.2022 Жилищна сграда, полуподземно и допълващо застрояване, ограда и подпорни стени в УПИ ХХIII-1075, кв.2 Б по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Света Параскева", ПИ с идентификатор 10135.2575.1237. ХХIII-1075 10135.2575.1237 2 Б по плана на кв.Виница
69 27.04.2022 Еднофамилни жилищни сгради, подпорни стени, огради и подземно застрояване в УПИ V-1388,1389, кв.52 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2190 по КК на гр.Варна V-1388,1389 10135.2526.2190 52 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
68 26.04.2022 Вилна сграда, находяща се в УПИ XXVIII-2797, кв.22 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2564.410 по КК на гр.Варна/ XXVIII-2797 10135.2564.410 22 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
67 20.04.2022 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ XII-1114, кв.72 по плана на со."Манастирски рид, бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.1114 по КК на гр.Варна XII-1114 10135.2517.1114 72 гр. Варна, по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
66 20.04.2022 Многофамилна жилищна сграда в УПИ V-963, кв.4 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2740 по КК на гр.Варна V-963 10135.2526.2740 4 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
65 20.04.2022 Жилищна сграда в УПИ XIII-273, кв.18 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4917 по КК на гр.Варна XIII-273 10135.2516.4917 18 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
64 19.04.2022 Пристройка - гараж и изби, като допълващо подземно застрояване към жилищна сграда в УПИ VII-1502, кв.3 по плана на "Старите лозя" - м-ст"Долна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2566.104 по КК на гр.Варна/ VII-1502 10135.2566.104 3 гр. Варна, по плана на "Долна Трака"
63 19.04.2022 Гараж с площ 61,87 кв.м в УПИ ХХІХ-109 /идентификатор № 10135.2509.386/, кв. 14, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна ХХІХ-109 ПИ № 10135.2509.386 14 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр. Варна
62 15.04.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кW върху покривна конструкция на жилищна сграда в УПИ XIII-1152, кв.74 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.1152 по КК на гр.Варна   10135.2517.1152   гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
61 14.04.2022 Монтаж на фотоволтаична система с мощност 13,500 кWp върху покривна конструкция на съществуващи сгради в ПИ 10135.2564.412, кв.22 по плана на "Вилна зона", гр.Варна   10135.2564.412 22 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
60 11.04.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-6940 /ПИ № 10135.2520.7362/, кв. 92 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” V-6940 10135.2520.7362 92 гр. Варна, по плана на СО „Траката”
59 07.04.2022 “Еднофамилна жилищна сграда – І и ІІ етап, находяща се в УПИ ХХІІ-421 /ПИ № 10135.2515.4225/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІІ-421 10135.2515.4225 20 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
58 05.04.2022 Лятна кухня като допълващо застрояване в УПИ V-872, кв.44 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.872 по КК на гр.Варна V-872 10135.2526.872 44 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
57 05.04.2022 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по източната граница, западната и северната граници и подпорни стени с височина от Н=1,20м до Н=2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, изцяло разположени в УПИ ХХХ-159 /ПИ № 10135.2508.159/, кв. 21, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна ХХХ-159 10135.2508.159 21 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
56 31.03.2022 Преустройство и смяна предназначение на Офис 2 с идентификатор 10135.2558.134.1.39 в зъботехническа лаборатория, находящ се в УПИ IX-15,16, кв,657 по плана на 6м.р., гр.Варна IX-15,16 10135.2558.134.1.39 657 гр. Варна, по плана на 6 м.р.
55 31.03.2022 Монтаж на мрежова фотоволтаична система с мощност 10.8 кWp върху покривна конструкция на съществуваща сграда в УПИ XLII-1788, кв.18 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1788 по КК на гр.Варна XLII-1788 10135.2563.1788 18 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
54 31.03.2022 Фотоволтаична инсталация 5,8 кWр, върху покрив на съществуваща сграда, с идентификатор № 10135.2515.2171.1, в УПИ V-2171 /ПИ № 10135.2515.2171/, кв. 49, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна V-2171 10135.2515.2171 49 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
53 30.03.2022 Вилни сгради - етапно строителство, Етап 1 - Вилна сграда №1, Етап 2 - Вилна сграда №2, Етап 3 - Вилна сграда №3 и сграда за обслужваща дейност, находящи се в ПИ 805, кв.77 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.805 по КК на гр.Варна/   10135.2723.805 77 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
52 28.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XXV-2103, кв.218 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7438 по КК на гр.Варна/ XXV-2103 10135.2520.7438 218 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
51 28.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-2103, кв.218 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7437 по КК на гр.Варна/ VIII-2103 10135.2520.7437 218 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
50 23.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда - етап I, намираща се в УПИ XI-500, кв.39 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4921 по КК на гр.Варна XI-500 10135.2516.4921 39 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
49 22.03.2022 Стопански постройки със селскостопанско предназначение в поземлен имот (ПИ) с идентидикатор 10135.2033.44, местност "Добрева чешма", гр.Варна.   10135.2033.44   по плана на м-ст "Добрева чешма"
48 22.03.2022 Монтаж на фотоволтаична електроцентрала с мощност 5кWр върху покривна конструкция на жилищна сграда в ПИ 10135.2723.237, кв.64 по плана СО"Горна Трака", гр.Варна   10135.2723.237 64 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
47 21.03.2022 Лятна кухня в УПИ XVIII-195, кв.34, с идентификатор 10135.2575.527 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Черно море" №28. ХVIII-195 10135.2575.527 34 28, по плана на кв.Виница
46 18.03.2022 Три жилищни сгради, находящи се в УПИ XII-287"за жилищно строителство" кв.23 по плана на "Вилна зона, гр.Варна (проектен ПИ 10135.2564.1890) XII-287 10135.2564.1890 23 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
45 18.03.2022 “Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени, изцяло разположени в УПИ ІІ-3014 „за жилищни нужди” /ПИ № 10135.2515.3933/, кв. 18 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-3014 10135.2515.3933 18 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
44 18.03.2022 “Жилищна сграда в УПИ ІІІ-394 /№ 10135.2508.1601/, кв. 32 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІІІ-394 10135.2508.1601 32 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
43 17.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ VII-1879, кв.128 по плана на СО"Траката", гр.Варна (идентичен с ПИ 10135.2520.7388 по КК на гр.Варна) VII-1879 10135.2520.7388 128 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
42 17.03.2022 Две жилищни сгради, всяка с по две жилища самостоятелни жилища-етапно строителство-сграда 1-първи етап, сграда 2-втори етап и подпорни стени,в урегулиран поземлен имот III-300,301 “за жил.стр.“, кв.57, /идент.№10135.2573.1234/ по плана на кк“Чайка”, гр.Варна. III-300,301 “за жил.стр.“ 10135.2573.1234 57 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
41 17.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-813, кв.22 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.813 по КК на гр.Варна V-813 10135.2526.813 22 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
40 16.03.2022 “Жилищна сграда и подпорни стени, изцяло разположени в УПИ ХХХVІІ-1187 /ПИ № 10135.2515.4029/, кв. 71 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХХVІІ-1187 10135.2515.4029 71 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
39 15.03.2022 Жилищна сграда с подземни гаражи и басейн, находяща се в УПИ XIII-10, кв.3 по плана на м-ст"Таушан тепе", землище на кв.Виница, гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2039.165 по КК на гр.Варна/ XIII-10 10135.2039.165 3 гр. Варна, по плана на м-ст"Таушан тепе"
38 10.03.2022 Фотоволтаична електрическа централа с мощност 28,480 кWр, върху покрива на съществуваща сграда, с идентификатор № 10135.2555.2619.1, в УПИ VІІІ-16 „за болнично заведение” /ПИ № 10135.2555.2619/, кв. 3, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр. Варна VІІІ-16 „за болнично заведение” 10135.2555.2619 3 гр. Варна, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр. Варна
37 10.03.2022 Масивна ограда по имотните граница на имота - с дължина по северозападната граница 28,30м. и по североизточната граница 23,30м. - с максимална височина до 2,20м. над прилежащия терен за УПИ XXI-6077, кв.195 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6089 по КК на гр.Варна/ XXI-6077 10135.2623.6089 195 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
36 08.03.2022 ВИЛНА СГРАДА в ПИ №110, кв.6, с идентификатор 10135.2510.110 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна.   10135.2510.110 6 по плана на со "Добрева чешма"
35 07.03.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ X-521, кв.33 по плана на со "Виница север", гр. Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052,770 по КК на гр. Варна. Х-521 10135.2052.770 33 по плана на со "Виница север"
34 02.03.2022 Жилищна сграда и подпорни стени, находяща се в УПИ XXXIV-842, кв.208 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6100 по КК на гр.Варна/ XXXIV-842 10135.2623.6100 208 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
33 01.03.2022 Изграждане на фотоволтаична електроцентрала 30kWp находяща се в УПИ III-735 (идентичен с УПИ XIII-558 - по стар план), кв.51 по плана на кв.Виница, гр.Варна, с идентификатор (ИД) 10135.2575.1204 на ул. "Ангел Главчев" №6, гр. Варна. III-735 10135.2575.1204 51 6, по плана на кв.Виница
32 01.03.2022 Еднофамилни жилищни сгради - 3 броя, находящи се в УПИ IX-33, кв.95 по плана на СО"Траката, Горна Трака и Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2016.53 по КК на гр.Варна/ IX-33 10135.2016.53 95 гр. Варна, по плана на СО"Траката, Горна Трака и Ваялар"
31 25.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-402, кв.3 по плана на СО"Дели Сава" и м-ст"Саръ баир", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2519.471 по КК на гр.Варна/ II-402 10135.2519.471 3 гр. Варна, по плана на СО"Дели Сава"
30 24.02.2022 Басейн с обем до 100 куб.м.в УПИ XXIII-93, кв.177 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна / идентичен с ПИ 10135.2723.1220 по КК на гр.Варна/ XXIII-93 10135.2723.1220 177 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
29 24.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ III-28, кв.181 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.1310 по КК на гр.Варна/ III-28 10135.2723.1310 181 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
28 24.02.2022 Жилищна сграда с дентална практика, находяща се в УПИ V-1078, кв.189 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.6166 по КК на гр.Варна/ V-1078 10135.2623.6166 189 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
27 22.02.2022 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот V-366, кв.197, /идент.№10135.2551.2147/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна.   10135.2551.2147 197 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
26 21.02.2022 Навес - беседка в УПИ XVII-1253, кв.56 по плана на "Вилна зона", гр.Варна /с идентификатор 10135.2564.1253 по КК на гр.Варна/ XVII-1253 10135.2564.1253 56 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
25 18.02.2022 “Вилна сграда в ПИ 646 /ПИ № 10135.2520.646/, кв. 141 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.”   10135.2520.646/ 141 гр. Варна, по плана на СО „Траката”
24 14.02.2022 Жилищна сграда, басейн и гараж като допълващо застрояване в УПИ II-4661, кв.132 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" , идентичен с ПИ 10135.2517.5324 по КК на гр.Варна II-4661 10135.2517.5324 132 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
23 14.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XIX-599"жил.", кв.166 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7392 по КК на гр.Варна/ XIX-599 10135.2520.7392 166 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
22 09.02.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIV-5492, кв.115 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5492 по КК на гр.Варна XIV-5492 10135.2517.5492 115 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
21 03.02.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VII-112, кв.56, с идентификатор 10135.2575.104 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Горска". VII-112 10135.2575.104 56 по плана на кв.Виница
20 03.02.2022 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА и ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ - ГАРАЖ в УПИ I-189, кв.40 с идентификатор 10135.2052.830 по плана на СО "Виница север", гр. Варна. I-189 10135.2052.830 40 по плана на со "Виница север"
19 01.02.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІІ-3970 /ПИ № 10135.2517.5481/, кв. 124 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.” VІІІ-3970 10135.2517.5481 124 гр. Варна, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”
18 01.02.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХLІV-3970 /ПИ № 10135.2517.5482/, кв. 124 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.” ХLІV-3970 10135.2517.5482 124 гр. Варна, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”
17 31.01.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-541 /ПИ № 10135.2516.4919/, кв. 43 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.” V-541 10135.2516.4919 43 гр. Варна, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”
16 28.01.2022 Масивна ограда, с максимална височина до 2.00 м. над нивото на прилежащия терен за УПИ LXV-1003, кв.51 по плана на "Вилна зона", гр. Варна / идентификатор 10135.2564.1003 по КК на гр.Варна/ LXV-1003 10135.2564.1003 51 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
15 26.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-146, кв.41 по плана на со "Виница север", гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052.845 по КК на гр. Варна ХV-146 10135.2052.845 41 по плана на со "Виница север"
14 26.01.2022 Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кW върху покривна конструкция на жилищна сграда в УПИ LXVIII- 4626, кв.121 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5394 по КК на гр.Варна LXVIII-4626 10135.2517.5394 121 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
13 24.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-659, кв.49 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.659 по КК на гр.Варна XII-659 10135.2517.659 49 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
12 21.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-4271, кв.24 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4930 по КК на гр.Варна IX-4271 10135.2516.4930 24 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
11 21.01.2022 Жилищна сграда с гараж, находяща се в ПИ 2334, кв.95 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.2334 по КК на гр.Варна   10135.2517.2334 95 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
10 20.01.2022 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LVІ-185 /ПИ № 10135.2522.1261/, кв. 20 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” LVІ-185 10135.2522.1261 20 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
9 19.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XI-6186, кв.203 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.8941 по КК на гр.Варна/ XI-6186 10135.2623.8941 203 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
8 18.01.2022 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-29,1276, кв.227 по плана на СО"Траката", с идентификатор 10135.2016.37 по КК на м-ст"Срещу гробището", гр.Варна II-29,1276 10135.2016.37 227 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
7 14.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда с гараж, находяща се в УПИ V-434, кв.163 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7386 по КК на гр.Варна/ V-434 10135.2520.7386 163 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
6 13.01.2022 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по източната граница и по югозападната граница и подпорни стени с височина от Н=1,20м до Н=2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, изцяло разположени в УПИ ХV-1228 /ПИ № 10135.2522.1254/, кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна ХV-1228 10135.2522.1254 6 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
5 10.01.2022 Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIX-280, кв.67 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна (идентичен с ПИ 10135.2723.1249 по КК на гр.Варна) XIX-280 10135.2723.1249 67 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
4 07.01.2022 Монтаж на фотоволтаична система до 5 кW върху покривна конструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ I-1563, кв.51 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1418 по КК на гр.Варна I-1563 10135.2526.1418 51 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
3 07.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-1893, кв.120 по плана на СО"Траката", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2520.7310 по КК на гр.Варна/ XIX-1893 10135.2520.7310 120 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
2 06.01.2022 Второстепенна постройка на допълващо застрояване - работилница в УПИ VI-3462, кв.88 (идентичен с ПИ 10135.2723.1063 по КК на гр.Варна) по плана на СО"Ваялар", гр.Варна VI-3462 10135.2723.1063 88 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
1 06.01.2022 Еднофамилна жилищна сграда с гараж в УПИ ХIX-985, кв.44 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.985 по КК на гр.Варна XIX-985 10135.2526.985 44 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
196 29.12.2021 Жилищни сгради - Къща 1 и Къща 2 в УПИ XXXVII-6952, кв.163 по плана на СО"Траката", гр.Варна (идентичен с ПИ 10135.2520.7377 по КК на гр.Варна) XXXVII-6952 10135.2520.7377 163 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
195 22.12.2021 ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ XI-521, кв.33 по плана на со "Виница север", гр.Варна, ПИ с идентификатор по 10135.2052.772 по КК на гр.Варна. ХI-521 10135.2052.772 33 по плана на со "Виница север"
194 22.12.2021 Покривна фотоволтаична електроцентрала 12.0kWp върху покрива на законно съществуваща жилищна сграда, находяща се в УПИ XII-964, кв.50а по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Св.Теодор Стратилат" №5 (ПИ10135.2575.1547). ХII-964 10135.2575.1547 50а по плана на кв.Виница
193 17.12.2021 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XXIII-1951, кв.134 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5278 по КК на гр.Варна XXIII-1951 10135.2517.5278 134 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
192 17.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXV-7249 /идентичен с ПИ 10135.2520.7251 по КК на гр.Варна/, кв.147 по плана на СО"Траката", гр.Варна XXV-7249 10135.2520.7251 147 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
191 17.12.2021 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XXXVI-1951, кв.134 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5279 по КК на гр.Варна XXXVI-1951 10135.2517.5279 134 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
190 17.12.2021 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XXXV-1951, кв.134 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5277 по КК на гр.Варна XXXV-1951 10135.2517.5277 134 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
189 16.12.2021 Многофамилна жилищна сграда с магазин, находяща се в ПИ 8872, кв.185 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2623.8872 по КК на гр.Варна/   10135.2623.8872 185 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
188 16.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-1086, кв.178 по плана на СО"Ваялар, гр.Варна /идентичен с ПИ 10135.2723.1292 по КК на гр.Варна/ I-1086 10135.2723.1292 178 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
187 16.12.2021 Пристройка и надстройна на законно изградена вилна сграда в ПИ с идентификатор 10135.2510.1565 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна.   10135.2510.1565 36 по плана на со "Добрева чешма"
186 10.12.2021 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XI-410, кв.41 по плана 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1919 по КК на гр.Варна XI-410 10135.2563.1919 41 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
185 10.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда, гараж-допълващо застрояване, подпорни стени, плътна ограда и басейн, намиращи се в УПИ XIV-1657, кв.6 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2246 по КК на гр.Варна XIV-1657 10135.2526.2246 6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
184 10.12.2021 Двуфамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот IX-564, кв.106, /идент.№10135.2551.9589/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IX-564 10135.2551.9589 106 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
183 06.12.2021 Допълващо застрояване - навес за ПАРКОМЯСТО в УПИ ХIV-626, кв. 20 В по плана на кв. Виница, гр. Варна, с идентификатор 10135.2575.626 на ул "Обзор", №29. ХIV-636 10135.2575.626 20 в по плана на кв.Виница
182 03.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ Х-4271, кв.24 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна Х-4271 10135.2516.4929 24 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
181 03.12.2021 “Жилищна сграда в УПИ V-392 /№ 10135.2508.1600/, кв. 32 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” V-392 10135.2508.1600 32 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
180 03.12.2021 “Два броя еднофамилни жилищни сгради в УПИ VІ-25 /ПИ № 10135.2516.58/, кв. 95 по плана на СО „Ваялар”, СО „Траката”, СО „Горна Трака”, м-ст „Срещу гробището”, гр.Варна.” VІ-25 10135.2516.58 95 гр. Варна, по плана на СО „Ваялар”, СО „Траката”, СО „Горна Трака”, м-ст „Срещу гробището”
179 02.12.2021 Подпорни стени с височина до 2.0 м.л. с дължина 29.0 м.л., разположени изцяло в имота на заявителя - западна граница за УПИ VII-1522, кв.59 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна с идентификатор 10135.2510.1522 по КК на гр. Варна. VII-1522 10135.2510.1522 59 по плана на со "Добрева чешма"
178 01.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX-1431, кв.82 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.1431 по КК на гр.Варна IX-1431 10135.2516.1431 82 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
177 01.12.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-1295, кв.93 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5355 по КК на гр.Варна VII-1295 10135.2517.5355 93 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
176 30.11.2021 Реконструкция, преустройство и смяна предназначение на вилна сграда с ресторантска част в многофамилна жилищна сграда в УПИ V-1186А, кв.40 по плана на „Вилна зона”, идентичен с ПИ 10135.2564.722 по КК на гр.Варна. V-1186A 10135.2564.722 40 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
175 29.11.2021 Жилищна сграда в УПИ IV-1509, кв.37 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1509 по КК на гр.Варна IV-1509 10132526.1509 37 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
174 29.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-823 (идентичен с ПИ 10135.2623.6182), кв.208 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна XI-823 10135.2623.6182 203 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
173 29.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XLVII-1502,1775 "за жил.стр." (идентичен с ПИ 10135.2564.1877), кв.54 по плана на "Вилна зона", гр.Варна XLVII-1502,1775"за жил.стр." 10135.2564.1877 54 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
172 26.11.2021 “Жилищна сграда в УПИ ІІІ-394 /№ 10135.2508.1601/, кв. 32 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІІІ-394 10135.2508.1601 32 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
171 25.11.2021 Жилищна сграда в УПИ VII-1522, кв.59 по плана на со "Добрева чешма", гр Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2510.1522 по КК на гр. Варна. VII-1522 10135.2510.1522 59 по плана на со "Добрева чешма"
170 23.11.2021 “Жилищна сграда в УПИ ХV-139 /ПИ № 10135.2509.382/, кв. 15 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.” ХV-139 10135.2509.382 15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
169 23.11.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-19, кв.61 по плана на со "Виница север", гр. Варна, местност "Кара Али", ПИ 10135.2026.19 по КК на гр. Варна. VII-19 10135.2026.19 61 по плана на со "Виница север"
168 15.11.2021 Масивна ограда с плътна част до 2,20м над прилежащия терен с дължина 45,00 м и ограда с плътна част 0,60 м над терена и дължина 17,80м в УПИ XII-1114, кв.72 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна XII-1114 10135.2517.1114 72 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
167 11.11.2021 Многофункционален жилищен комплекс Bella Vita(Белла Вита) в урегулиран поземлен имот I-19,45,47,49,50,51,52,53,55,56,146, кв.6, идентичен с поземлен имот сидентификатор №10135.2039.191, по плана на местност“Таушан тепе”, земл. кв. Виница, гр.Варна. I-19,45,47,49,50,51,52,53,55,56,146 10135.2039.191 6 гр. Варна, по плана на местност“Таушан тепе”, земл. кв. Виница
166 10.11.2021 Жилищна сграда в УПИ XLVIII-1084, кв.70 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5444 по КК на гр.Варна XLVIII-1084 10135.2517.5444 70 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
165 10.11.2021 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 50 kW, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор №10135.2551.2112.5върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор №10135.2551.2112.5 находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2112, идентичен с УПИ V-2095, кв. 106, по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна. V-2095 10135.2551.2112 106 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
164 08.11.2021 Подпорни стени с максимална височина 2,00 м, разположени по целия контур в УПИ Х-2526,2793,4946, кв.115 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5439 по КК на гр.Варна Х-2526,2793,4946 10135.2517.5439 115 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
163 04.11.2021 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - етапно строителство, I-ви етап - Сграда А и Сграда Б и II-ри етап - Стопанска постройка, намиращи се в УПИ XXVII-1152,1153, кв.7 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2711 по КК на гр.Варна XXVII-1152,1153 10135.2526.2711 7 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
162 01.11.2021 Лятна кухня като допълващо застрояване към Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-1200, кв.148 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна I-1200 10135.2517.5253 148 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
161 29.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-415"за жилищно строителство" (ПИ с идент. 10135.2520.7369), кв.167, по плана на СО"Траката", гр.Варна. Етапно строителство: Етап 1 - жилищна сграда и подпорна стена, Етап 2 - допълващо застрояване III-415 10135.2520.7369 167 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
160 29.10.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LVІІ-180 /ПИ № 10135.2522.1272/, кв. 20 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” LVІІ-180 10135.2522.1272 20 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
159 28.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ LXXI-4157, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5391 по КК на гр.Варна LXXI-4157 10135.2517.5391 121 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
158 25.10.2021 Преустройство и промяна на предназначение на магазин № 1 с идентификатор № 10135.2553.478.1.20, в ателие за индивидуална творческа дейност, находящ се на приземен етаж, в жилищна сграда в УПИ ХV-728, кв. 52, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Тинтява” № 5. ХV-728 10135.2553.478.1.20 52 гр. Варна, №5, по плана на 25 м.р.
157 20.10.2021 Промяна предназначение на склад №2 с идентификатор (ИД) 10135.25675.1143.1.14, в жилище - апартамент, находящ се на четвърти етаж (кота +8.40) в законно изградена и въведена в експлоатация многофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-814, кв.42 по плана на кв. Виница, гр.Варна, идентичен с поземлен имот (ПИ) с ИД 10135.2575.1143 по КК на гр. Варна на ул. "Светослав Обретенов" №14. VIII-814 10135.2575.1143 42 14, по плана на кв.Виница
156 15.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XV-188, кв.40 по плана на со "Виница север", гр.Варна, идентичен с ПИ с ИД 10135.2052.802 по КК на гр.Варна. ХV-188 10135.2052.802 40 по плана на со "Виница север"
155 13.10.2021 Жилищна сграда в УПИ XXII-1834, кв.29 /идентичен с ПИ 10135.2564.1834/ по плана на "Вилна зона", гр.Варна XXII-1834 10135.2564.1834 29 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
154 11.10.2021 Жилищна сграда и гараж в УПИ III-38, кв.4 по плана на со "Дели Сава" и м-ст "Саръ баир", гр Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2019.365 по КК на гр.Варна. III-38 10135.2019.365 4 гр. Варна, по плана на со "Дели Сава" и м-ст "Саръ Баир"
153 11.10.2021 Масивна ограда, изцяло в имота на заявителя, с максимална височина до 2.20 м.л. по странична регулационна линия за УПИ II-56, кв.26 по плана на кв. Виница, гр. Варна, за ПИ с идентификатор 10135.2575.2129 по югозападната граница с ПИ с ИД 10135.2575.324 по КК на гр.Варна. II-56 10135.2575.2129 26 по плана на кв.Виница
152 08.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIX-8931, кв.209 по плана со."Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.8931 по КК на гр.Варна XXIX-8931 10135.2623.8931 209 гр. Варна, по плана на со."Горна Трака"
151 07.10.2021 Монтаж на фотоволтаична инсталация с мощност до 250 кWр за собствено потребление върху покрив на ЕДРОПЛОЩЕН ХИПЕРМАРКЕТ - МАГАЗИН НА САМООБСЛУЖВАНЕ "КАУФЛАНД" в УПИ XXVI-540, кв.7 по плана на ж.к."Бриз-юг", идентичен с ПИ 10135.2563.1875 по КК на гр.Варна XXVI-540 10135.2563.1875 7 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
150 06.10.2021 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VI-2200, кв.212, /идент.№10135.2552.5375/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VI-2200 10135.2552.5375 212 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
149 04.10.2021 Жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-7023, кв.187, / ПИ с идентификатор 10135.2520.7355 / по плана на СО"Траката", гр.Варна. XIV-7023 10135.2520.7355 187 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
148 30.09.2021 Многофамилна жилищна сграда в УПИ II-89, кв.24 а по плана на кв. Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.294 по КК на гр. Варна на ул. "Аладжа Манасир". II-89 10135.2575.294 24 а по плана на кв.Виница
147 30.09.2021 Масивни огради по регулационните линии за УПИ VIII-195, кв.40 (ПИ 10135.2052.779) по плана на со "Виница север", гр.Варна. VIII-195 10135.2052.779 40 по плана на со "Виница север"
146 27.09.2021 Еднофамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот ХI-564, кв.98, /идент.№10135.2552.5450/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. ХI-564 10135.2552.5450 98 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
145 23.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-2021, кв.41 по плана на со."Добрева чешма", идентичен с ПИ 10135.2510.2103 по КК на гр.Варна III-2021 10135.2510.2103 41 гр. Варна, по плана на со."Добрева чешма"
144 21.09.2021 Многофамилна жилищна сграда с гаражи в УПИ V-342, кв.30 по РП на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.339 по КК на гр.Варна и административен адрес: гр.Варна, кв.Виница, ул."Кастрица" V-342 10135.2575.339 30 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
143 20.09.2021 Промяна предназначение на ателие №4 с идентификатор 10135.2563.541.1.4 в АПАРТАМЕНТ №9 в жилищна сграда в УПИ XVI-288, кв.30 по плана на 21-ви м.р. гр.Варна XVI-288 10135.2563.541 30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
142 17.09.2021 Жилищна сграда в УПИ XXXIV-781, кв.60 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5345 по КК на гр.Варна XXXIV-781 10135.2517.5345 60 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
141 13.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ X-1251"за жил.строителство", кв.89 по плана на СО"Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1277 по КК на гр.Варна X-1251 10135.2723.1277 89 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
140 10.09.2021 Басейн с обем до 100 куб.м. в УПИ XXV-1180, кв.11 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2706 по КК на гр.Варна XXV-1180 10135.2526.2706 11 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
139 10.09.2021 Монтаж на мрежова, фотоволтаична система с инсталирана мощност 29,7 кWр и максимална променливотокова мощност 30 кW, разположена върху покрив на съществуваща жилищна сграда, с идентификатор № 10135.2522.1150.4, в УПИ ХХХVІ-134 /ПИ № 10135.2522.1150/, кв. 19, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна ХХХVІ-134 10135.2522.1150 19 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
138 07.09.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-300, кв.139 /ПИ с идентификатор 10135.2520.7336/, по плана на СО"Траката", гр.Варна V-300 10135.2520.7336 139 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
137 26.08.2021 Подмяна на три броя резервоари за светли горива по 60 куб.м, с два нови по 60 куб.м, технологични съоръжения и тръбопроводи на бензиностанция ОМВ – МИР, находяща се в УПИ VІ-35 /идентификатор № 10135.2559.35/, кв. 1020, по плана на 17 м.р., гр. Варна VІ-35 10135.2559.35 1020 гр. Варна
136 25.08.2021 Басейн до 100 куб.м. в ПИ 361/1355/, кв.75 по плана на ПНИ на со."Ваялар" гр.Варна   10135.2723.361 75 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
135 23.08.2021 Лятна кухня (допълващо застрояване) в УПИ ХХIV-71 (ПИ 10135.2575.1668), кв.25 по плана на кв. Виница, гр. Варна на ул. "Аладжа манастир" №2. ХХIV-71 10135.2575.1668 25 по плана на кв.Виница
134 20.08.2021 Жилищна сграда находяща се в УПИ I-5016, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5498 по КК на гр.Варна I-5016 10135.2517.5498 137 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
133 18.08.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XIV-7271"за жил.строителство", кв.211 по плана на СО"Траката", гр.Варна (идентичен с ПИ 10135.2520.7352 по КК и КР на гр.Варна) XIV-7271 10135.2520.7352 211 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
132 06.08.2021 “Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХV-835 /№ 10135.2508.1666/, кв. 37 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХV-835 10135.2508.1666 37 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
131 05.08.2021 Две жилищни сгради и два гаража, находящи се в УПИ VIII-1562=87, кв.9 по плана на "Вилна зона" /идентичен с ПИ 10135.2564.87/ гр.Варна VIII-1562=87 10135.2564.87 9 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
130 04.08.2021 Еднофамилни жилищни сгради - А, Б, В и Г, находящи се в УПИ II-12, кв.95 /идент. с ПИ 10135.2016.57/ по плана на кв.Виница, м-ст"Срещу гробището", гр.Варна II-12 10135.2016.57 95 гр. Варна, по плана на кв.Виница
129 02.08.2021 “Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХVІ-910,911 /ПИ № 10135.2522.1237/, кв. 8 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХVІ-910,911 10135.2522.1237 8 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”
128 30.07.2021 Промяна предназначение на съществуваща сезонна постройка в жилищна сграда с идентификатор № 10135.2509.382.1, находяща се в УПИ ХV-139 /ПИ с идентификатор № 10135.2509.382/, кв. 15, по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна. ХV-139 10135.2509.382 15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
127 29.07.2021 Жилищна сграда, гараж и барбекю, находящи се в УПИ XVII-6958, кв.211 по плана на СО"Траката", гр.Варна XVII-6958 10135.2520.6958 211 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
126 29.07.2021 Едноетажна постройка от допълващо застрояване за ателие за творческа дейност и масивна, плътна ограда към северна регулационна линия (имотна сраница) в УПИ VII-245 (ПИ 10135.2510.2069), кв.13 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. VII-245 10135.2510.2069 13 по плана на со "Добрева чешма"
124 29.07.2021 Многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ ХVI-582 (ПИ с идентификатор 10135.2575.757), кв.4 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Свети Прокопий Варненски". ХVI-582 10135.2575.757 4 по плана на кв.Виница
123 26.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXVIII-216,217, кв.12 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2560 по КК на гр.Варна XXVIII-216,217 10135.2526.2560 12 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
122 22.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLIX-4088, кв.110 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5451 по КК на гр.Варна XLIX-4088 10135.2517.5451 110 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
121 21.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XVIII-275, кв.31 по плана на со."Добрева чешма", идентичен с ПИ 10135.2510.2102 по КК на гр.Варна XVIII-275 10135.2510.2102 31 гр. Варна, по плана на со."Добрева Чешма"
120 19.07.2021 Плътна, масивна ограда с височина до 2.20 м.л. и дължина 31.30 м.л., разположена изцяло в УПИ ХIV-925, кв.20 В по плана на кв.Виница, гр.Варна, поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2575.626 на ул. "Обзор" №29, по източната си граница с УПИ ХIII-301, кв.20 В, кв.Виница, гр.Варна. ХIV-925 10135.2575.626 20 В 29, по плана на кв.Виница
119 16.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XI-1119, кв.6 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2240 по КК на гр.Варна XI-1119 10135.2526.2240 6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
118 16.07.2021 Ограда по регулационните граници в УПИ IX-1313 /ПИ с идентификатор 10135.2564.511 по КК на гр.Варна/, кв.33 по плана на "Вилна зона", гр.Варна, с плътна част до 2,20м над прилежащия терен и дължина 16,14м по северна граница на имота, плътна ограда с височина до 2,20м над прилежащия терен и дължина 38,84м по западната граница на имота и плътна ограда с височина до 2,20м над прилежащия терен и дължина 12,76м по източнатаизточната граница на имота, съгласно приложените разрези и ситуационна скица IX-1313 10135.2564.511 33 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
117 16.07.2021 Лятна кухня с гараж в УПИ I-1615 (идентичен с ПИ 10135.2564.1314 по КК на гр.Варна), кв.5 по плана на "Вилна зона", гр.Варна I-1615 10135.2564.1314 5 гр. Варна, по плана на "Вилна зона
116 14.07.2021 Лятна кухня с площ 21,00 кв.м в УПИ ХL-876 /идентификатор № 10135.2522.1136/, кв. 6, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна ХL-876 10135.2522.1136 6 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
115 13.07.2021 Жилищна сграда в УПИ ХХ-165 /ПИ № 10135.2508.1627/, кв.9, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХ-165 10135.2508.1627 9 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
114 13.07.2021 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект СКЛАД №1 с идентификатор №10135.2573.140.1.12, находящ на етаж пети в жилищна сграда в УПИ ХХXI-216”за жилища”, кв.51/идентификатор 10135.2573.140/, по плана на кк „Чайка”, гр. Варна, в „жилище-апартамент №13”. ХХXI-216 10135.2573.140 51 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
113 06.07.2021 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект ОФИС с идентификатор №10135.2562.157.1.22, находящ на етаж 1 вход А на жилищна сграда в УПИ I-157 кв.20, (идентификатор 10135.2562.157) по плана на 20м.р.,ЖК”Чайка”, в „САЛОН ЗА КРАСОТА”. I-157 10135.2562.157.1.22 20 по плана на ЖК”Чайка”
112 01.07.2021 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XIX-6925, кв.145, идентичен с ПИ 10135.2520.6928 по плана на СО"Траката", гр.Варна XIX-6925 10135.2520.6928 145 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
111 29.06.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х-286 /ПИ № 10135.2515.4143/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” Х-286 10135.2515.4143 20 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
110 29.06.2021 Жилищна сграда, находяща се в УПИ II-3=150, кв.1 /ПИ 10135.2039.150 по КК на гр.Варна/ по плана на м-ст "Таушан тепе", гр.Варна II-3 10135.2039.150 1 гр. Варна, по плана на м-ст "Таушан тепе"
109 28.06.2021 Комплекс от жилищни сгради с гаражи - етапно строителство, II-етап - сграда "3" и III-етап - сграда "1" в УПИ I-148, кв.69 по плана на кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.188 по КК и КР на гр.Варна I-148 10135.2012.188 69 гр. Варна, по плана на кв.Виница
108 16.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLVI- 4390, кв.85 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5465 по КК на гр.Варна XLVI-4390 10135.2517.5465 85 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
107 14.06.2021 “Жилищна сграда с дентален кабинет и подпорни стени, изцяло разположени в УПИ V-1069 /ПИ № 10135.2522.1069/, кв. 14 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” V-1069 10135.2522.1069 14 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
106 14.06.2021 Промяна на предназначение на гараж № 3 с идентификатор № 10135.2553.838.5.19, в обект за търговска дейност – ателие за татуировки, находящ се на приземен етаж, в жилищна сграда в УПИ ІХ-354,357, кв. 1083, по плана на 26 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Бяла мура” № 20, 22. ІХ-354,357, 10135.2553.838.5.19 1083 гр. Варна, по плана на 26 м.р.,
105 14.06.2021 Двуфамилна жилищнa сграда в урегулиран поземлен имот VIII-899, кв.141, /идент.№10135.2552.5410/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-899 10135.2552.5410 141 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
104 11.06.2021 Жилищна сграда в УПИ IV-1044, кв.33 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.3171 по КК на гр.Варна IV-1044 10135.2526.3171 33 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
103 04.06.2021 Жилищна сграда, подпорни стени и ограда находящи се в УПИ VI-1270, кв.34 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1270 по КК на гр.Варна VI-1270 10135.2526.1270 34 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
102 03.06.2021 Плътна, масивна ограда с височина до 2.20 м.л. и дължина 58.0 м.л, разположена изцяло в УПИ IX-314, кв.107 по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна, по северозападната регулационна линия - граница с ПИ 10135.2552.313, гр.Варна, съгласно приложената ситуация. IX-314 10135.2552.2223 107 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
101 02.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XLII-1065, кв.70 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5500 по КК на гр.Варна XLII-1065 10135.2517.5500 70 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
100 02.06.2021 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XV-21, кв.3 (идентичен с ПИ 10135.2039.167) по плана на м-ст "Таушан Тепе", гр. Варна XV-21 10135.2039.167 3 гр. Варна, по плана на м-ст"Таушан тепе"
99 02.06.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIX-2418, кв.108 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5490 по КК на гр.Варна XIX-2418 10135.2517.5490 108 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
98 26.05.2021 Жилищна сграда в УПИ XIII-584, кв.159 по плана на СО"Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7287 по КК на гр.Варна XIII-584 10135.2520.7287 159 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
97 26.05.2021 Промяна предназначение на Офис №4 с идентификатор 10135.2563.194.2.25 в МАГАЗИН ЗА ДРЕХИ в УПИ XXV-2, кв.34 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.194 по КК на гр.Варна XXV-2 10135.2563.194 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
96 25.05.2021 Аварийни укрепителни конструкции за реализация на изкопни работи към изграждаща се жилищна сграда в УПИ XXII-32, идентичен с ПИ 10135.2563.1963 по КК , кв.30 по плана на 21-ви м.р. , гр.Варна XXII-32 10135.2563.1963 30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
95 25.05.2021 Две еднофамилни вилни сгради и подпорни стени в ПИ 10135.2520.6182, кв.213 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна   10135.2520.6182 213 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
94 21.05.2021 Еднофамилна жилищнa сграда с гараж и ограда в урегулиран поземлен имот XXIX-1464, кв.152, /идент.№10135.2552.5486/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XXIX-1464 10135.2552.5486 152 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
93 20.05.2021 Многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ ХХХVI-87, кв.24 А (ПИ с ИД №10135.2575.292) по плана на кв. Виница, гр.Варна на ул. "Лозарска". ХХХVI-87 10135.2575.292 24 А по плана на кв.Виница
92 20.05.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХ-172 /ПИ № 10135.2522.1167/, кв. 20 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХХ-172 10135.2522.1167 20 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
91 19.05.2021 Жилищна сграда в УПИ XXVII-5447, кв.94 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5497 по КК на гр.Варна XXVII-5447 10135.2517.5497 94 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
90 17.05.2021 Еднофамилна жилищна сграда с гараж в урегулиран поземлен имот ХI-777, кв.94, /идент.№10135.2552.5441/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. ХI-777 10135.2552.5441 94 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
89 14.05.2021 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 30 kW на терен, находяща се в поземлен имот с идентификатор с №10135.2552.1786, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.1786   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
88 13.05.2021 Монтаж и присъединяване към елетроразпределителната мрежа на Фотоволтаична елекрическа централа за производство на електрическа енергия с изходяща инсталирана мощност 30 KVA (29.92 kWp) в поземлен имот с идентификатор 10135.2052.386 по плана на со "Виница север" (м-ст "Розмарин"), гр. Варна.   10135.2052.386   по плана на со "Виница север"
87 12.05.2021 Басейн с обем до 100 куб. м и склад за инвентар с площ 13,93 кв.м в УПИ ХХХІV-136 /идентификатор 10135.2522.136/, кв. 19, по плана на СО „Акчелар”, гр. Варна ХХХІV-136 10135.2522.136 19 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
86 12.05.2021 Жилищна сграда в УПИ I-6158 "за жил.стр.", кв.184 по плана на СО"Горна Трака", гр.Варна /ПИ с идентификатор 10135.2623.6168 по КК на гр.Варна/ I-6158 10135.2623.6168 184 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
85 11.05.2021 “Жилищна сграда в УПИ ХХІ-3474 /ПИ № 10135.2515.4056/, кв. 39 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІ-3474 10135.2515.4056 39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
84 11.05.2021 “Жилищна сграда в УПИ ХХІV-3475 /ПИ № 10135.2515.4057/, кв. 39 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІV-3475 10135.2515.4057 39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
83 05.05.2021 Жилищна сграда в УПИ L-273, кв.44 по плана 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.2084 по КК на гр.Варна L-273 10135.2563.2084 44 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
82 29.04.2021 Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 30 kW, находяща се в УПИ VIII-1063, кв.60, с идентификатор №10135.2564.1156 по плана на "Вилна зона", гр. Варна. VIII-1063 10135.2564.1156 60 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
81 29.04.2021 Жилищна сграда, находяща се в УПИ XI-39 "за жил.сграда", кв.3 по плана на м-ст"Таушан тепе", землище на кв.Виница, гр.Варна (ПИ с идентификатор 10135.2039.163 по КК на гр.Варна) XI-39 10135.2039.163 3 гр. Варна, по плана на м-ст"Таушан тепе"
80 29.04.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІІ-1160 /ПИ № 10135.2515.4006/, кв. 71 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІІ-1160 10135.2515.4006 71 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
79 28.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VIII-1354, кв.28 по плана со."Перчемлията", идентичен с ПИ 10135.2512.1354 по КК на гр.Варна VIII-1354 10135.2512.1354 28 гр. Варна, по плана на со.Перчемлията
78 28.04.2021 “Пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда в УПИ І-814 /ПИ № 10135.2515.814/, кв. 50 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” І-814 10135.2515.814 50 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
77 28.04.2021 Подпорни стени и огради в УПИ XII-1558, кв.42 по плана на "Вилна зона", гр.Варна XII-1558 10135.2564.1799 42 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
76 22.04.2021 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 30 kW, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор №10135.2571.163.1 находяща се в урегулиран поземлен имот VI-163, кв.37, с идентификатор №10135.2571.163 по плана на кк "Чайка", гр. Варна. VI-163 10135.2571.163 37 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
75 22.04.2021 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 30 kW на терен, находяща се в поземлен имот с идентификатор с №10135.2552.480, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.480   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
74 22.04.2021 Еднофамилна жилищни сграда в урегулиран поземлен имот II-5068, кв.265, /идент.№10135.2552.5494/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. II-5068 10135.2552.5494 265 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
73 21.04.2021 Промяна предназначение на офис с идентификатор 10135.2563.358.1.37 в ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ, на основание чл.38, ал.5 от ЗУТ, намиращ се в сграда в УПИ XII-2119, кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.358 по КК на гр.Варна XII-2119 10135.2563.358 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
72 19.04.2021 Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация до 5 kW върху покрив на законно съществуваща жилищна сграда, находяща се в поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2510.1714 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна.   10135.2510.1714 45 по плана на со "Добрева чешма"
71 15.04.2021 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХV-1556, кв.5 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.1556 по КККР на гр.Варна. ХХХV-155666 10135.2575.1556 5 по плана на кв.Виница
70 14.04.2021 “Многофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-1694 /ПИ № 10135.2575.1694/, кв. 1 по плана на кв. Виница, с административен адрес: ул. „Антон Пруткин” № 6, гр.Варна.” ІV-1694 10135.2575.1694 1 гр. Варна, №6, по плана на кв. Виница
69 14.04.2021 “Жилищна сграда в УПИ Х-594 /ПИ № 10135.2515.3978/, кв. 44 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” Х-594 10135.2515.3978 44 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
68 13.04.2021 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 5 kW, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор №10135.2552.2291.1 находяща се в поземлен имот с идентификатор №10135.2552.2291, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.2291   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
67 12.04.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-515 /ПИ № 10135.2515.4100/, кв. 41 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІV-515 10135.2515.4100 41 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
66 12.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXI-507, кв.135 по плана на СО"Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7329 по КК на гр.Варна XXI-507 10135.2520.7329 135 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
65 09.04.2021 Подпорни стени към еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XXXVII-13855=10135.2564.994, кв.54 по плана на "Вилна зона' Район "Приморски", Община Варна XXXVII-13855 10135.2564.994 54 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
64 08.04.2021 Две жилищни сгради и подземни гаражи в УПИ XII-764, кв.47 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.764 по КК на гр.Варна XII-764 10135.2526.764 47 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
63 08.04.2021 Жилищна сграда в УПИ XXI-1655, 1666, кв.58 по плана на "Вилна зона", идентичен с ПИ 10135.2564.1773 по КК на гр.Варна XXI-1655,1666 10135.2564.1773 58 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
62 07.04.2021 Монтаж на мрежова фотоволтаична система до 5 кW върху покривна конструкция на съществуваща жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 10135.2517.2608, кв.37 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна   10135.2517.2608 37 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
61 07.04.2021 Еднофамилна жилищнa сграда и плътна ограда с височина до 2,20м- I етап и гараж –II етап в урегулиран поземлен имот VI-179, кв.17, /идент.№10135.25512.2210/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VI-179 10135.25512.2210 17 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
60 02.04.2021 Жилищна сграда, находяща се в УПИ III-1093=868, кв.48 по плана на "Вилна зона", район "Приморски", гр.Варна /ПИ с идентификатор 10135.2564.868/ III-1093=868 10135.2564.868 48 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
59 01.04.2021 Основен ремонт, реконструкция, пристрояване, надстрояване и промяна предназначение на хотел в жилищна сграда в УПИ XXVI-142, кв.46 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.489 по КК на гр.Варна XXVI-142 10135.2563.489 46 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
58 01.04.2021 Многофамилни жилищни сгради с подземен гараж, находящи се в УПИ IX-141, кв.49 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.2072 по КК на гр.Варна IX-141 10135.2563.2072 49 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
57 01.04.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XIII-4828, кв.83 по плана на со."манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5460 по КК на гр.Варна XIII-4828 10135.2517.5460 83 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
56 30.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорнa стени в УПИ-514, кв.135 по плана на СО"Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.514 по КК на гр.Варна 514 10135.2520.514 135 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
55 25.03.2021 “Еднофамилна жилищна сграда, подпорни стени, плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м и басейн до 100 куб.м в УПИ ХХV-420 /№ 10135.2522.1265/, кв. 17 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХV-420 10135.2522.1265 17 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
54 24.03.2021 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ СХХIV-4859, кв.85 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5489 по КК на гр.Варна СХХIV-4859 10135.2517.5489 85 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
53 24.03.2021 Ателие за индивидуална художествена дейност в УПИ XIX-5305"за общ. обсл.", кв.134 по плана на СО"Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7353 по КК на гр.Варна XIX-5305 10135.2520.7353 134 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
52 24.03.2021 Жилищна сграда, ограда и подпорни стени в УПИ Х-1012,1013, кв.56 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5320 по КК на гр.Варна Х-1012,1013 10135.2517.5320 56 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
51 24.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда, ателие и оградни стени в УПИ ХХI-855, кв.32 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.855 по КК на гр.Варна ХХI-855 10135.2526.855 32 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
50 23.03.2021 “Еднофамилна жилищна сграда, гараж, подпорни стени, ограда и басейн до 100 куб.м в УПИ ХLV-1187, 1188 /№ 10135.2522.1282/, кв. 6 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХLV-1187, 1188 10135.2522.1282 6 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
49 17.03.2021 АВТОСЕРВИЗ и подпорни стени в УПИ ХХV-180, кв.13 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2747 по КК на гр.Варна ХХV-180 10135.2526.2747 13 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
48 17.03.2021 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ III-3, кв.144 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2565.134 по КК на гр.Варна III-3 10135.2565.134 144 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
47 16.03.2021 Еднофамилна жилищнa сграда и ограда в урегулиран поземлен имот VIII-2228, кв.224, /идент.№10135.2552.5253/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-2228 10135.2552.5253 224 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
46 10.03.2021 “Подпорни стени в УПИ ХL-876 /№ 10135.2522.1136/, кв. 6 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХL-876 10135.2522.1136 6 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
45 09.03.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-1242 /ПИ № 10135.2515.4142/, кв. 74 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІV-1242 10135.2515.4142 74 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
44 09.03.2021 Монтаж на подемна стълбищна платформа с наклонено движение за нуждите на живущите в съществуваща вилна сграда, с идентификатор № 10135.2515.2054.1, в ПИ № 10135.2515.2054, кв. 19, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна   0135.2515.2054 19 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
43 08.03.2021 Басейн с обем до 100 куб.м. в УПИ VI-2124, кв.238 по плана на кв.“Изгрев”, идентичен с ПИ 10135.2552.2124 по КК на гр.Варна съгласно ситуационно и конструктивно решение VI-2124 10135.2552.2124 238 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
42 25.02.2021 Жилищна сграда и подпорни стени находящи се в УПИ ХХХII-613, кв.56 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2575.613 на ул "Горска" ХХХII-613 10135.2575.613 56 по плана на кв.Виница
41 25.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XXI-4626, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5392 по КК на гр.Варна XXI-4626 10135.2517.5392 121 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
40 23.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ V-61, кв.45 по плана на со "Виница север", гр.Варна , идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052.766 по КК на гр.Варна. V-61 10135.2052.766 45 по плана на со "Виница север"
39 23.02.2021 Жилищни сгради, ограда и подпорни стени в урегулиран поземлен имот I-4129, кв.248, /идент.№10135.2552.5405/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-4129 10135.2552.5405 248 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
38 22.02.2021 Три еднофамилни жилищни сгради №1, №2 и №3, находящи се в УПИ III-851,1661, кв.43 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна, ПИ с идентификатор 10135.2510.2091. III-851,1661 10135.2510.2091 43 по плана на со "Добрева чешма"
37 22.02.2021 Промяна на предназначение на тавански етаж в апартамент, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІХ-3466а /ПИ № 10135.2553.275/ по плана на 25-ти м.р. с административен адрес : ул. „Еделвайс” № 15, гр.Варна. Х-3466а 10135.2553.275 23 гр. Варна, по плана на 25 м.р.
36 19.02.2021 Промяна предназначение на Ателие №5 с идентификатор 10135.2563.171.2.13 в "Жилище" находящо се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.171.2, находяща се в УПИ ХХХ-171, кв.6 по пплана на ж.к."Бриз-юг" , с административен адрес: ул."Д-р Петър Скорчев" №22, гр.Варна ХХХ-171 10135.2563.171 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
35 19.02.2021 Промяна предназначение на Ателие №6 с идентификатор 10135.2563.171.2.14 в Жилище, находящо се в жилищна сграда с идентификатор 10135.2563.171.2 находяща се в УПИ ХХХ-171, кв.6 по плана на ж.к."Бриз-юг", с административен адрес: ул."Д-р Петър Скорчев" №22, гр.Варна ХХХ-171 10135.2563.171 6 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
34 19.02.2021 Вилна сграда и подземно застрояване в ПИ 10135.2723.508, кв.83 по плана на СО"Ваялар", гр.Варна   10135.2723.508 83 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
33 18.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда с изгребна яма в УПИ XXXVII-974, кв.53 по плана на Вилна зона , идентичен с ПИ 10135.2564.1649 по КК на гр.Варна и административен адрес: Вилна зона, ул."26-та" №21 XXXVII-947 10135.2564.1649 53 гр. Варна, по плана на Вилна зона
32 17.02.2021 Еднофамилна жилищна сграда, гараж, ограда и подпорни стени в урегулиран поземлен имот I-1665, кв.151, /идент.№10135.2552.5386/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. 151 10135.2552.5386   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
31 15.02.2021 Подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, разположени в югоизточната част на имот с дължини 18,00м и 52,00м, изцяло разположени в УПИ VІІ-537, 772 /идентификатор № 10135.2522.1267/, кв. 7, по плана на СО ”Акчелар”, гр. Варна. VІІ-537, 772 10135.2522.1267 7 гр. Варна, по плана на СО ”Акчелар”
30 12.02.2021 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ II-392 "за жил. стр.", кв.27 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4894 по КК на гр.Варна II-392 10135.2516.4894 27 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
29 12.02.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІХ-109 /ПИ № 10135.2509.386/, кв. 14 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.” ХХІХ-109 10135.2509.386 14 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
28 12.02.2021 “Вилна сграда в УПИ ХХVІ-1064 /ПИ № 10135.2508.1525/, кв. 4 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХХVІ-1064 10135.2508.1525 4 по плана на СО „Сотира”
27 12.02.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-910 /ПИ № 10135.2515.4070/, кв. 58 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІV-910 10135.2515.4070 58 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
26 11.02.2021 Преустройство и промяна предназначение на Офис №1 с ид. №10135.2558.134.1.38 и Офис №3 с ид. №10135.2558.134.1.40, находящи се в жилищна сграда в УПИ IX-15,16, кв.657, 6м.р., гр.Варна, в Амбулатория за индивидуална и групова практика за първична и специализирана медицинска помощ IX-15,16 10135.2558.134 657 гр. Варна, №104, по плана на 6 м.р.
25 10.02.2021 “Преустройство и пристройка на съществуваща жилищна сграда в УПИ ІІ-1166 /ПИ № 10135.2515.4003/, кв. 71 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-1166 10135.2515.4003 71 по плана на СО „Ален мак”,
24 09.02.2021 “Реконструкция, пристройка и надстройка на съществуваща вилна сграда в УПИ І-4054 /ПИ № 10135.2515.4061/, кв. 31 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” І-4054 10135.2515.4061 31 по плана на СО „Ален мак”,
23 05.02.2021 “Жилищна сграда в УПИ ІІІ-340 /ПИ № 10135.2575.337/, кв. 30 по плана на кв. Виница, с административен адрес: ул. „Кастрица” № 9, гр.Варна.” ІІІ-340 10135.2575.337 30 гр. Варна, по плана на кв. Виница
22 05.02.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІ-4090 /ПИ № 10135.2623.4090/, кв. 203 по плана на СО „Горна Трака”, гр.Варна.” ХVІ-4090 10135.2623.4090 203 гр. Варна, по плана на СО „Горна Трака”
21 04.02.2021 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІ-452 /ПИ № 10135.2515.4064/, кв. 24 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІ-452 10135.2515.4064 24 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
20 03.02.2021 Басейн с обем до 100 куб.м. и външно стълбище в УПИ IX-2913.2914, кв.110 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5384 по КК на гр.Варна IX-2913,2914 10135.2517.5384 110 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
19 01.02.2021 “Еднофамилна жилищна сграда, плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по югозападните граници, по северозападната граница и по югоизточните граници и подпорни стени от 1,20м до 3,16м над нивото на прилежащия в основата им терен, изцяло разположени в УПИ VІІІ-1192 /ПИ № 10135.2515.4033/, кв. 72 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” VІІІ-1192 10135.2515.4033/ 72 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
18 01.02.2021 Плътна ограда с височина на плътната част до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната и по североизточната регулационна граница изцяло разположена в УПИ ІII-38/ПИ № 10135.2019.365/, кв. 4, по плана на м-ст „Дели Сава”, гр. Варна   10135.2019 4 гр. Варна, по плана на м-ст „Дели Сава”
17 28.01.2021 Изграждане на покривна фотоволтаична инсталация с мощност 24,12 kWp за собствена консумация на покрива на законно изградена сграда в УПИ VIII-общ.обслужване, кв.36, ПИ с идентификатор 10135.2575.1386 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Морски звуци" №11. VIII-обш.обсл. 10135.2575.1386 36  
16 27.01.2021 Промяна на предназначение на ателие № 2 с идентификатор № 10135.2558.152.3.8, в дентална лаборатория, находящо се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ VІІІ-111, кв. 651, по плана на 6 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Царевец” № 7. VІІІ-111 10135.2558.152.3.8 651 гр. Варна, №7, по плана на 6 м.р.
15 25.01.2021 Пристройка, надстройка и реконструкция на съществуваща еднофамилна жилищна сграда в УПИ XIII-1198, кв.105 по плана на СО"Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.556 по КК на гр.Варна XIII-1198 10135.2723.556 105 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
14 22.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда с ограда и подпорна стена в УПИ XIII-1074, кв.189 по плана на СО"Траката" идентичен с ПИ 10135.2623.1074 по КК на гр.Варна XIII-1074 10135.2623.1074 189 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
13 22.01.2021 Промяна предназначение на Бистро с идентификатор 10135.2563.625.1.53 в Обект за производство, съхранение, реализация и търговия на храни, находящ се в УПИ ХХII-2299, кв.21 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.625 по КК на гр.Варна ХХII-2299 10135.2563.625 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
12 20.01.2021 “Жилищна сграда в УПИ ХХІІІ-420 /ПИ № 10135.2515.3992/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІІІ-420 10135.2515.3992 20 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
11 20.01.2021 “Жилищна сграда в УПИ ХVІ-851 /ПИ № 10135.2515.3914/, кв. 60 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХVІ-851 10135.2515.3914 60 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
10 19.01.2021 Жилищна сграда в УПИ VIII-4548, кв.46 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5415 по КК на гр.Варна VIII-4548 10135.2517.5415 46 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
9 18.01.2021 Басейн с обем до 100 куб.м. в УПИ III-900, кв.12 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2500 по КК на гр.Варна съгласно ситуационно и конструктивно решение III-900 10135.2526.2500 12 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз"
8 18.01.2021 Масивна ограда с плътна част до 2.2 м над прилежащия терен и подпорна стена до 2.0 м към югозападната и улична регулация в УПИ V-4410, кв.4 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4410 по КК на гр.Варна, разположени изцяло в рамките на имота, съгласно приложени разрези и ситуационна скица V-4410 10135.2516.4410 4 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
7 18.01.2021 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХVII-1165, кв.24а по плана на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.2177 по КК на гр.Варна с административен адрес: ул."Лозарска" №24 ХХХVII-1165 10135.2575.2177 24а гр. Варна, по плана на кв."Виница"
6 15.01.2021 Преустройство и промяна предназначение на магазин в медико-дентален център в жилищна сграда в УПИ IX-1 (идентичен с ПИ 10135.2560.145), кв.34, по плана на 18-ти м.р., гр.Варна, с административен адрес район Приморски, ул."Васил Кънчев"№2, ет.1 IX-1 10135.2560.145 34 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
5 14.01.2021 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IV-325, кв.76 по плана на СО"Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1264 по КККР на гр.Варна IV-325 10135.2723.1264 76 гр. Варна, по плана на СО"Ваялар"
4 11.01.2021 “Надстройка и реконструкция на двуетажна вилна сграда – семеен пансионат със снек-бар в УПИ ХV-144 /ПИ № 10135.2515.144/, кв. 10=9/стар/ по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХV-144 10135.2515.144 10 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
3 11.01.2021 Монтаж на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия, разположена върху покрив на съществуваща сграда с идентификатор 10135.2520.212.1 с мощност до 30 kW в ПИ 10135.2520.212, по плана на СО"Траката", гр.Варна   10135.2520.212   гр. Варна, по плана на СО"Траката"
2 11.01.2021 Преустройство и текущ ремонт на апартамент с идентификатор №10135.2562.182.5.14, находящ се в УПИ V-182, кв. 21, по плана на 20 м.р., идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2562.182.5.14, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, жк "Чайка" бл.68 , вх.А. V-182 10135.2562.182.5.14 21 гр. Варна, по плана на 20 м.р.
1 05.01.2021 Басейн с обем до 100 куб.м. в УПИ XII-1510л, кв.2, м-ст "Старите лозя", идентичен с ПИ 10135.2566.6509 по КК на гр.Варна, съгласно приложено ситуационно и конструктивно решение XII-1510л 10135.2566.6509 2 гр. Варна, по плана на м-ст "Старите лозя"
221 29.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ VI-1123, кв.74 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5416 по КК на гр.Варна VI-1123 10135.2517.5416 74 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
220 29.12.2020 Жилищна сграда в УПИ XII-6032, кв.186 по плана на СО"Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6137 по КК на гр.Варна XII-6032 10135.2623.6137 186 гр. Варна, по плана на СО"Горна Трака"
219 23.12.2020 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХI-1090,кв.9 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2722 и ПИ 10135.2526.2723 по КК на гр.Варна XI-1090 10135.2526.2722 и 10135.2526.2723 9 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
218 23.12.2020 Многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ ХVIII-579 (ПИ 10135.2575.759), кв.4 по плана на кв. Виница, гр.Варна на ул. "Св.Прокопий Варненски". ХХVIII-579 10135.2575.759 4 по плана на кв.Виница
217 18.12.2020 Жилищна сграда в УПИ IX-1313, кв.33 по плана на "Вилна зона", идентичен с ПИ 10135.2564.511 по КК на гр.Варна IX-1313 10135.2564.511 33 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
216 18.12.2020 Жилищна сграда, находяща се в УПИ I-321, кв.134 по плана на СО"Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7361 по КК на гр.Варна I-321 10135.2520.7361 134 гр. Варна, по плана на СО"Траката"
215 18.12.2020 Жилищна сграда с гараж в урегулиран поземлен имот I-1920, кв.243, /идент.№10135.2552.5434/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-1920 10135.2552.5434 243 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
214 18.12.2020 Промяна на предназначение на офис № 13 с идентификатор № 10135.2557.32.3.13 в жилище, находящ се на първи етаж в жилищна сграда, в УПИ V-5, кв. 677, по плана на 2-ри м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Чаталджа” № 83. V-5 10135.2557.32.3.13 677 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
213 17.12.2020 Лятна кухня /допълващо застрояване/ в УПИ XX-6853, кв.120, по плана на со"Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7326 по КК на гр.Варна ХХ-6853 10135.2520.7326 120 гр. Варна, по плана на со"Траката"
212 17.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот ХVI-954, кв.101, /идент.№10135.2552.5361/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. ХVI-954 10135.2552.5361 101 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
211 17.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XХ-865, кв.47,/идент.№10135.2564.865/ по плана на “Вилна зона“, гр.Варна. XХ-865 10135.2564.865 47 гр. Варна, по плана на “Вилна зона“
210 16.12.2020 Огради и подпорни стени по регулационните граници на УПИ III-1093, кв.48 по плана на "Вилна зона", идентичен с ПИ 10135.2564.868 по КК на гр.Варна III-1093 10135.2564.868 48 гр. Варна, по плана на Вилна зона
209 14.12.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 10135.2522.103, кв. 2 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”   10135.2522.103 2 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”,
208 11.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ X-63 /ПИ с идентификатор 10135.2723.4448/, кв.178 по плана на СО"Ваялар", Район "Приморски", Община Варна X-63 10135.2723.4448 178 гр. Варна, по плана на со.Ваялар
207 11.12.2020 “Еднофамилна жилищна сграда, плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната граница, по североизточната граница и по южната граница и подпорни стени от 1,2м до 3,05м над нивото на прилежащия в основата им терен, изцяло разположени в УПИ VІ-1377 /ПИ № 10135.2552.5389/, кв. 172 по плана на кв. „Изгрев”, гр.Варна.” VІ-1377 10135.2552.5389 172 гр. Варна, по плана на кв. „Изгрев”
206 11.12.2020 Вилна сграда в УПИ ХІV-1010, кв.50 по плана на кв."Свети Никола", идентимен с ПИ 10135.2526.1010 по КК на гр.Варна ХІV-1010 10135.2526.1010 50 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
205 11.12.2020 Етапно строителство на еднофамилни жилищни сгради и подпорни стени в урегулиран поземлен имот ХII-120,121“за жил.стр.,склад и автосервиз“ кв.2, /идент.№10135.2551.2189/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна, както следва: Първи етап-еднофамилни жилищни сгради „1“ и „2“ и подпорни стени Втори етап- еднофамилна жилищна сграда „3“ и подпорни стени. ХII-12,121“за жил.стр.,склад и автосервиз“ 10135.2551.2189 2 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
204 10.12.2020 “Вилна сграда и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната граница, по североизточната граница и по югоизточната граница и подпорни стени от 1,2м до 3,00м над нивото на прилежащия в основата им терен, изцяло разположена в УПИ ХХVІІІ-248 /ПИ № 10135.2508.248/, кв. 10 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХХVІІІ-248 10135.2508.248 10 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
203 09.12.2020 “Жилищна сграда в УПИ ІV-446 /ПИ № 10135.2723.446/, кв. 90 по плана на СО „Ваялар”, гр.Варна.” ІV-446 10135.2723.446 90 гр. Варна, по плана на СО „Ваялар”
202 08.12.2020 Промяна предназначение на магазин №1 с идентификатор №10135.2554.247.1.17, находящ се на 1 етаж в жилщина сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.247, идентичен с УПИ I-33, кв. 10, по плана на 24-ти микрорайон, гр. Варна с административен адрес: ул."Ген. Георги Попов" №16, гр. Варна, в "АПТЕКА". I-33 10135.2554.247 10 гр. Варна, по плана на 24-ти микрорайон
201 07.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-127, кв.34, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2052.767 по плана на со "Виница север", гр. Варна. VII-127 10135.2052.767 34 по плана на со "Виница север"
200 07.12.2020 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната граница с дължина от 34,60м и по югозападната граница с дължина от 47,75м, изцяло разположена в УПИ ІV-39 /ПИ № 10135.2519.366/, кв. 4, по плана на м-ст „Дели Сава”, гр. Варна ІV-39 10135.2519.366 4 гр. Варна, по плана на м-ст „Дели Сава”
199 04.12.2020 “Жилищна сграда в УПИ VІ-4207 /ПИ № 10135.2623.6069/, кв. 170 по плана на СО „Горна Траката”, гр.Варна.” VІ-4207 10135.2623.6069 170 гр. Варна, по плана на СО „Горна Траката”,
198 04.12.2020 Жилищна сграда в УПИ ХХХІХ-1533, кв.1 по плана на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.1533 по КК на гр.Варна с административен адрес: ул."Св. Параскева" №9 ХХХІХ-1533 10135.2575.1533 1 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
197 03.12.2020 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VI-468, кв.203, /идент.№10135.2551.2185/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VI-468 10135.2551.2185 203 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
196 03.12.2020 Жилищна сграда-първи етап в урегулиран поземлен имот ХVII-3192а, кв.12, /идент.№10135.2552.1969/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. ХVII-3192а 10135.2552.1969 12 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
195 03.12.2020 Многофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VI-1621, кв.162, /идент.№10135.2552.5185/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VI-1621 10135.2552.5185 162 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
194 01.12.2020 Плътна, масивна ограда с височина до 2.20 м.л. и дължина 24.0 м.л, разположена изцяло в УПИ II-99 "за жил.стр. и общ.обслужване" (ПИ 10135.2020.246), кв.4 по плана на м-ст "Аязма", гр.Варна, по северозападната регулационна линия - граница с УПИ I-98, кв.4, м-ст "Аязма", гр.Варна, съгласно приложената ситуация. II-99 10135.2020.246 4 по плана на м-ст "Аязма"
193 27.11.2020 Многофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-2768, кв.173, /идент.№10135.2552.5130/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IV-2768 10135.2552.5130 173 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
192 26.11.2020 Многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ ХХХV-819, кв.10 по плана на кв.Виница, гр.Варна с идентификатор 10135.2575.2095 по КККР на район "Приморски", гр.Варна. ХХХV-819 10135.2575.2095 10 по плана на кв.Виница
191 26.11.2020 Промяна на предназначение на апартамент №2 /идентификатор № 10135.2559.213.3.2/, в ателие №1, находящ се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІV-6428,6429, кв. 18, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Бреза” № 4. ХІV-6428,6429 10135.2559.213.3.2 18 гр. Варна, по плана на 17 м.р.
190 23.11.2020 Жилищни сгради-къща 1 и къща 2 в урегулиран поземлен имот XXIX-8939, кв.211,/идент.№10135.2623.6107/ по плана на СО“Горна Трака“, гр.Варна. XXIX-8939 10135.2623.6107 211 гр. Варна, по плана на СО “Горна Трака”
189 19.11.2020 Курортна сграда и подпорни стени изцяло разположени в УПИ ХLІ-1554 /ПИ № 10135.2564.1351/, кв. 12, по плана на "Вилна зона", гр. Варна ХLІ-1554 10135.2564.1351 12 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
188 19.11.2020 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ LХХХІV-2022,1984, кв.18 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.2014 по КК на гр.Варна LХХХІV-2022,1984 10135.2563.2014 18 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
187 13.11.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХVІІІ-1795, кв.124 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5452 по КК на гр.Варна ХХХVІІІ-1795 10135.2517.5452 124 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
186 12.11.2020 “Жилищна сграда в УПИ VІІІ-3622 /ПИ № 10135.2515.4090/, кв. 48 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” VІІІ-3622 10135.2515.4090 48 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
185 12.11.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XLV-6979, кв.163,/идент.№10135.2520.7197/ по плана на СО“Траката“, гр.Варна. XLV-6979 10135.2520.7197 163 гр. Варна, по плана на СО“Траката“
184 09.11.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в ПИ № 10135.2522.3093, кв. 10 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.”   10135.2522.3093 10 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
183 09.11.2020 Промяна предназначението на Офис №3, с идентификатор №10135.2563.167.3.57, в "Кабинет по дентална медицина", находящ се в УПИ IV-2624/идентификатор №10135.2563.167/ кв.6, по плана на кв."Бриз-юг", бул."Васил Левски"№58, гр. Варна. IV-2624 10135.2563.1672.57 6 гр. Варна, БУЛ.ВАСИЛ ЛЕВСКИ, по плана на кв. "Бриз-юг"
182 03.11.2020 Обединяване на апартамент № 19 с идентификатор № 10135.2559.213.3.19 и апартамент № 24 с идентификатор № 10135.2559.213.3.24, находящи се, съответно на 4 и 5 етажи в жилищна сграда в УПИ ХІV-6428,6429 /с идентификатор № 10135.2559.213/, кв. 18, по плана на 17-ти м.р. с административен адрес: ул. „Бреза” № 4, гр.Варна. ХІV-6428,6429 10135.2559.213.3.19 18 гр. Варна, по плана на 17 м.р.
181 02.11.2020 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната граница с дължина от 44,04м, по североизточната граница с дължина от 13,83м и по югозападната граница с дължина от 15,07м, изцяло разположена в УПИ Х-302 /ПИ № 10135.2508.302/, кв. 22, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна Х-302 10135.2508.302 22 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
180 30.10.2020 “Жилищна сграда и подпорни стени, изцяло разположени в УПИ ІV-3468 /ПИ № 10135.2515.3468/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІV-3468 10135.2515.3468 20 гр. Варна, по плана на „Ален мак”
179 30.10.2020 Допълващо, подземно застрояване с обособяване на паркоместа към улична регулация в УПИ ХI-297, кв.29 а, съответстващо на ПИ с идентификатор 10135.2575.1455 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Обзор" №20. XI-297 10135.2575.1455 20 а 20, по плана на кв.Виница
178 28.10.2020 “Еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м по североизточната, югозападната и югоизточната граници, изцяло разположени в УПИ LІV-4129 /ПИ № 10135.2517.5495/, кв. 102 по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”, гр.Варна.” LІV-4129 10135.2517.5495 102 гр. Варна, по плана на СО „Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата”,
177 28.10.2020 Многофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XII-1006,1188, кв.127,/идент.№10135.2552.5383/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XII-1006,1188 10135.2552.5383 127 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
176 22.10.2020 “Два броя еднофамилни жилищни сгради и подпорни стени – етапно строителство: Първи етап – Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени Втори етап: Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ ІІ-477 /ПИ № 10135.2522.425/, кв. 17 /стар кв. 26/ по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ІІ-477 10135.2522.425 17 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
175 21.10.2020 “Жилищна сграда в УПИ ХХІІІ-2038 /ПИ № 10135.2515.4096/, кв. 65 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХІІІ-2038 10135.2515.4096 65 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
174 21.10.2020 “Жилищна сграда в УПИ ХХХІІІ-966 /ПИ № 10135.2515.4069/, кв. 63 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХХІІІ-966 10135.2515.4069 63 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
173 16.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІІ-130, кв.176 по плана на со."Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1234 по КК на гр.Варна VІІІ-130 10135.2723.1234 176 гр. Варна, по плана на со.Ваялар
172 16.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда с лятна кухня и ограда в УПИ ІХ-6066, кв.156 по плана на со."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7332 по КК на гр.Варна ІХ-6066 10135.2520.7332 156 гр. Варна, по плана на со.Траката
171 16.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІІ-1134, кв.42 по плана на Вилна зона, идентичен с ПИ 10135.2564.773 по КК на гр.Варна VІІІ-1134 10135.2564.773 42 гр. Варна, по плана на Вилна зона
170 15.10.2020 Подпорни стени и ограда в УПИ ХVIII-719, кв.47 по плана на со "Виница север", гр. Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052.745 по КК на район "Приморски", гр.Варна. ХVIII-719 10135.2052.745 47 по плана на со "Виница север"
169 13.10.2020 Двуетажна еднофамилна жилищна сграда с гараж в ПИ 10135.2520.6109, кв.135 по плана на со."Траката" гр.Варна   10135.2520.6109 135 гр. Варна, по плана на со.Траката
168 13.10.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-1103 /ПИ № 10135.2623.6159/, кв. 189 по плана на СО „Горна Траката”, гр.Варна.” ІІІ-1103 10135.2623.6159 189 по плана на СО „Горна Траката”,
167 09.10.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІІ-1124, кв.6 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2242 по КК на гр.Варна ХІІ-1124 10135.2526.2242 6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
166 09.10.2020 Промяна предназначение и реконструкция на Хотел и помощна сграда с изба в Многофамилна жилищна сграда и самостоятелна къща в УПИ V-1581, кв.14 по плана на Вилна зона, идентичен с ПИ 10135.2564.187 по КК на гр.Варна, с административен адрес: ул."Драган Данаилов" №48 V-1581 10135.2564.187 14 гр. Варна, по плана на Вилна зона
165 08.10.2020 Жилищна сграда в УПИ V-1852, кв.57 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1852 по КК на гр.Варна V-1852 10135.2526.1852 57 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
164 06.10.2020 Жилищна сграда в УПИ V-5306, кв.61 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5362 по КК на гр.Варна V-5306 10135.2517.5362 61 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
163 06.10.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-1903, кв.238, /идент.№10135.2552.5230/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна I-1903 10135.2552.5230 238 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
162 06.10.2020 Жилищна сграда, гараж, подпорни стени и ограда в урегулиран поземлен имот VII-2231, кв.224, /идент.№10135.2552.5428/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VII-2231 10135.2552.5428 224 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
161 06.10.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XLIX-901, кв.207, /идент.№10135.2623.6132/ по плана на СО “Горна Трака”, гр.Варна. XLIX-901 10135.2623.6132 207 гр. Варна, по плана на СО “Горна Трака”
160 30.09.2020 Жилищна сграда в УПИ V-704, кв.113 по плана на со."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.704 по КК на гр.Варна V-704 10135.2520.704 113 гр. Варна, по плана на со.Траката
159 29.09.2020 Промяна предназначение на част от административна сграда с идентификатор 10135.2558.137.8 в КАФЕ-БАР, находяща се в УПИ І-137 "за общ. ползване", кв.656 по плана на 6-ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2558.137 по КК на гр.Варна, с административен адрес: бул."Осми Приморски полк" №119 І-137"за общ.ползване" 10135.2558.137 656 гр. Варна, по плана на 6-ти м.р.
158 29.09.2020 “Жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-760 /ПИ № 10135.2575.1994/, кв. 45 по плана на кв. Виница, с административен адрес: ул. „Сава Геренов” № 5, гр.Варна.” ХХVІІ-760 10135.2575.1994 45 гр. Варна, №5, по плана на кв. Виница
157 28.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-1805, кв.110 по плана на со."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.6919 по КК на гр.Варна ІІ-1805 10135.2520.6919 110 гр. Варна, по плана на со.Траката
156 24.09.2020 Лятна кухня - барбекю намираща се в УПИ VІІІ-474, кв.33 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.474 по КК на гр.Варна съгласно приложената ситуация VІІІ-474 10135.2516.474 33 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
155 24.09.2020 Изграждане на фотоволтаична електрическа централа състояща се от 28 бр. генератори и 1 бр. инвертор, монтирани върху металоконструкция с обща мощност 10 кW, разположени в УПИ V-860, кв.31 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.860 по КК на гр.Варна съгласно приложената ситуация V-860 10135.2526.860 31 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
154 24.09.2020 Навес за коли и склад като допълващо застрояване в УПИ ХХVІІ-2497,2498, кв.11 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2705 по КК на гр.Варна ХХVІІ2497,2498 10135.2526.2705 11 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
153 23.09.2020 “Курортна сграда в УПИ VІІІ-1554 /ПИ № 10135.2564.1352/, кв. 12 по плана на „Вилна зона”, гр.Варна.” VІІІ-1554 10135.2564.1352 12 гр. Варна, по плана на „Вилна зона”, гр.Варна
152 23.09.2020 Текущ ремонт и преустройство на ОФИС Б с идентификатор 10135.2557.305.1.16, намиращ се в УПИ ХІV-14, кв.699 по плана на 2-ри микрорайон с административен адрес: гр.Варна, бул."Цар Освободител" №30 ХІV-14 10135.2557.305 699 гр. Варна, по плана на 2-ри м.р.
151 21.09.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IX-5038, кв.167, /идент.№10135.2552.5161/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IX-5038 10135.2552.5161   гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
150 21.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-2768, кв.173, /идент.№10135.2552.5130/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IV-2768 10135.2552.5130 173 по плана на кв."Изгрев"
149 17.09.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXII-2106, кв.235, /идент.№10135.2552.5137/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XXII-2106 10135.2552.5137 235 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
148 16.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ VІ-1282, кв.94 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5344 по КК на гр.Варна VІ-1282 10135.2517.5344 84 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
147 16.09.2020 ДВЕ ВИЛНИ СГРАДИ, БАСЕЙН, ГАРАЖ И БАРБЕКЮ в УПИ І-1542, кв.116 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.2542 по КК на гр.Варна І-1542 10135.2517.2542 116 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 16.09.2020 Подпорнa стенa с височина до 2 м с дължина 12,5 м, разположена по южна регулационна граница; рампа, подпорна стена с височина до 2 м и ажурна ограда с плътна част до 0,6м и ажурна до 2,2 м над прилежащия терен, с дължина 6,8 м към улична регулационна линия, разположени изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ ХII-60, кв. 95 по плана на со "Траката", с идентификатор 10135.2016.63, кв.Виница, срещу гробището, гр. Варна, съгласно приложените разрези и ситуационна скица. XII-60 10135.2016.63 95 гр. Варна, по плана на со "Траката",
145 10.09.2020 “Жилищна сграда в УПИ ІХ-6135 /ПИ № 10135.2520.7337/, кв. 158 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” ІХ-6135 10135.2520.7337 158 гр. Варна, по плана на СО „Траката”
144 04.09.2020 Жилищна сграда в УПИ ХІ-565, кв.143 по плана на со."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7317 по КК на гр.Варна ХІ-565 10135.2520.7317 143 гр. Варна, по плана на со.Траката
143 04.09.2020 Еднофамилна жилищна сграда и работилница в УПИ VІІ-2577, кв.117 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5414 по КК на гр.Варна VІІ-2577 10135.2517.5414 117 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
142 03.09.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІV-610 /ПИ № 10135.2508.610/, кв. 27 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХІV-610 10135.2508.610 27 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”,
141 03.09.2020 “Жилищна сграда в УПИ VІІ-821 /ПИ № 10135.2623.6054/, кв. 208 по плана на СО „Горна Трака”, гр.Варна.” VІІ-821 10135.2623.6054 208 гр. Варна, по плана на СО „Горна Трака”
140 03.09.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХ-446 /ПИ № 10135.2520.7312/, кв. 163 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” ХХХ-446 10135.2520.7312 163 гр. Варна, по плана на СО „Траката
139 03.09.2020 Жилищна сграда с гараж в ПИ № 5091 с идентификатор № 10135.2552.5091, по плана на кв. „Изгрев”, гр.Варна.   10135.2552.5091,   гр. Варна, по плана на кв. „Изгрев”,
138 02.09.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІХ-1056 /ПИ № 10135.2515.4014/, кв. 69 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІХ-1056 10135.2515.4014 69 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
137 02.09.2020 “Двуетажна жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-454 ”за жил.стр.” /ПИ № 10135.2520.8040/, кв. 162 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” ХХVІІ-454 ”за жил.стр.” 10135.2520.8040 162 гр. Варна, по плана на СО „Траката”,
136 01.09.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІ-2117 /ПИ № 10135.2515.4098/, кв. 75 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХІ-2117 10135.2515.4098 75 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
135 27.08.2020 “Надстройка, преустройство на съществуваща жилищна сграда и работилница в УПИ ХV-815 /ПИ № 10135.2515.4041/, кв. 50 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХV-815 10135.2515.4041 50 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
134 26.08.2020 Жилищна сграда с гараж в ПИ № 10135.2552.5090, по плана на кв. "Изгрев", гр. Варна   10135.2552.5090   гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
133 18.08.2020 Промяна предназначение на Снек бар с идентификатор 10135.2575.1414.1.46 и Фитнес зала с идентификатор 10135.2575.1414.1.28 в 4/четири/ бр. Жилища, намиращи се в УПИ ХІХ-1053,1054, кв.50Б по плана на кв.Виница гр.Варна с административен адрес: ул."Найден Райков" №2а ХІХ-1053,1054 10135.2575.1414 50Б гр. Варна, по плана на кв."Виница"
132 18.08.2020 Жилищна сграда находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2520.6829, кв. 151, по плана на со "Траката", гр. Варна.   10135.2520.6829 151 гр. Варна, по плана на со "Траката"
131 17.08.2020 Жилищна сграда в УПИ ХХІІ-642, кв.18 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.642 по КК на гр.Варна ХХІІ-642 10135.2563.642 18 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
130 13.08.2020 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ ХХIII-357, кв.30, по плана на со "Добрева чешма", идентичен с поземлен имот (ПИ) с идентификатор 10135.2510.2067 по КККР, гр.Варна ХХIII-357 10135.2510.2067 30 по плана на со "Добрева чешма"
129 10.08.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот VIII-935, кв. 147, идентичен с идентификатор 10135.2552.5363, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна. VIII-935 10135.2552.5363 147 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
128 07.08.2020 “Пристройка, надстройка и реконструкция на жилищна сграда в УПИ ІV-388 /ПИ № 10135.2553.715/, кв. 1081 по плана на 26 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Бяла мура” № 11.” ІV-388 10135.2553.715 1081 гр. Варна, №11, по плана на 26 м.р.
127 05.08.2020 Лятна кухня и подпорна стена (вътрешноимотна) В УПИ IV-905, кв.70 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна с идентификатор 10135.2510.2075. IV-905 10135.2510.2075 70 по плана на со "Добрева чешма"
126 05.08.2020 Жилищна сграда находяща се в УПИ V-46 (ПИ 10135.2052.801), кв.47 по плана на со "Виница север", гр.Варна. V-46 10135.2052.801 47 по плана на со "Виница север"
125 04.08.2020 Жилищна сграда и ограда, находящи се в УПИ ХVІІІ-826, кв.67 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5466 по КК на гр.Варна ХVІІІ-826 10135.2517.5466 67 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
124 04.08.2020 Плътна ограда с височина до 2.20м разположена по регулационна граница изцяло в УПИ ХХVІІ-2497,2498, кв.11 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с 10135.2526.2705 по КК на гр.Варна ХХVІІ-2497,2498 10135.2526.2705 11 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
123 31.07.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 3527 = 917 /ПИ № 10135.2723.917/, кв. 178 по плана на СО „Ваялар”, гр.Варна.”   10135.2723.917 178 гр. Варна, по плана на СО „Ваялар”
122 30.07.2020 Преустройство и надстрояване на Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-992, кв.203 по плана на со."Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6149 по КК на гр.Варна ІІ-992 10135.2623.6149 203 гр. Варна, по плана на со."Горна Трака"
121 30.07.2020 Промяна на предназначение на търговски обект /идентификатор № 10135.2556.27.2.8 в Зала за танци и бойни изкуства, находящ се на подземен етаж, в офис сграда с жилищна част в УПИ VІІІ ”за обществено обслужване” /ПИ № 10135.2556.27/, кв. 997, по плана на 5 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Селиолу” № 48. VІІІ ”за обществено обслужване 10135.2556.27.2.8 997 гр. Варна, по плана на 5 м.р.
120 21.07.2020 Промяна предназначение и преустройство на самостоятелен обект с ид. 10135.2556.45.3.17, представляващ кабинет за Източна терапия в Жилище в жилищна сграда находяща се в УПИ V-15=10135.2556.45, кв.628 по плана на 5-ти м.р. с административен адрес ул. "Ген. Кантарджиев"№2 гр. Варна V-15 10135.2556.45.3.17 628 гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
119 20.07.2020 “Жилищна сграда в УПИ ХLІV-1081 /ПИ № 10135.2522.1244/, кв. 20 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХLІV-1081 10135.2522.1244 20 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
118 20.07.2020 “Жилищна сграда в УПИ VІІ-2004 /ПИ № 10135.2552.5322/, кв. 177 по плана на кв. „Изгрев”, гр.Варна.” VІІ-2004 10135.2552.5322 177 гр. Варна, по плана на кв. „Изгрев”
117 17.07.2020 Пристройка към съществуваща вилна сграда в УПИ V-808, кв.5 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.808 по КК на гр.Варна V-808 10135.2526.808 5 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
116 16.07.2020 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по североизточната граница с дължина от 18,40м и по югоизточната граница с дължина от 5,00м, изцяло разположена в УПИ І-255 /ПИ № 10135.2552.5204/, кв. 33, по плана на кв. „Изгрев”, гр. Варна І-255 10135.2552.5204 33 гр. Варна, по плана на кв. „Изгрев”
115 13.07.2020 "Жилищни сгради 1 и 2 с работилница, находящи се в УПИ VI-3251,3252, кв.172=193/стар/ по плана на СО "Горна Трака", Район "Приморски" гр. Варна VI-3251,3252 10135.2623.6165 172=192 гр. Варна, по плана на со " Горна Трака"
114 10.07.2020 Плътна ограда с височина до 2.20 м в УПИ VІІ-1295, кв.93 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5355 по КК на гр.Варна VІІ-1275 10135.2517.5355 93 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
113 10.07.2020 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ ХІ-1702, кв.83 по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5432 по КК на гр.Варна ХІ-1702 10135.2517.5432 83 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
112 09.07.2020 Жилищна сграда в УПИ VІІ-1775а, кв.34 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.210 по КК на гр.Варна VІІ-1775а 10135.2563.210 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
111 09.07.2020 Пристройка и надстройка на жилищна сграда - търпим строеж, находяща се в УПИ III-896 (ПИ 10135.2510.896), кв.71 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. III-896 10135.2510.896 71 по плана на со "Добрева чешма"
110 08.07.2020 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 15 kW, върху покрива на съществуваща сграда с идентификатор №10135.2555.176.1 находяща се в урегулиран поземлен имот VIII-2967, кв. 13a, с идентификатор 10135.2555.176, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна. VIII-2967 10135.2555.176 13а гр. Варна, №14, по плана на 23-ти микрорайон
109 02.07.2020 “Жилищни сгради – къща 1 и къща 2 в УПИ ХІV-635 /ПИ № 10135.2508.635/, кв. 29 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХІV-635 10135.2508.635 29 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
108 01.07.2020 Монтаж на покривна фотоволтаична инсталация върху сграда с идентификатор 10135.2526.150.1 с мощност 30 кW, в УПИ ІІІ-962, кв.4 по плана на ж.к."Бриз" като част от ПИ 10135.2526.150 по КК на гр.Варна ІІІ-962 10135.2526.150 4 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
107 01.07.2020 Монтаж на покривна мрежова фотоволтаична инсталация с мощност до 30 кW в УПИ І-935а, кв.5 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.164 по КК на гр.Варна І-935 10135.2526.164 5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
106 01.07.2020 “Пристройка към съществуваща вилна сграда в УПИ ХІ-335 /ПИ № 10135.2508.335/, кв. 12 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХІ-335 10135.2508.335 12 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
105 30.06.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IX-1397,1398, кв.168, /идент.№10135.2552.5393/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IX-1397,1398 10135.2552.5393 168 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
104 29.06.2020 Басейн с обем до 100 куб.м. в УПИ ХХVІІ-2497,2498, кв.11 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2705 по КК на гр.Варна ХХVІІ-2497,2498 10135.2526.2705 11 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
103 23.06.2020 Реконструкция, пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ ХХ-155=10135.2520.155, кв.73 по плана на СО "Траката" гр. Варна Реконструкция, пристрояване и надстрояване на жилищна сграда в УПИ ХХ-155, кв.73 по плана на СО "Траката" гр. Варна ХХ-155 10135.2520.155 73 гр. Варна, по плана на со "Траката"
102 23.06.2020 Жилищна сграда в ПИ 983, кв. 199 по плана на СО "Горна Трака" гр. Варна със ЗП - 99,14 кв.м ; РЗП - 207,81 кв.м   10135.2623.983 199 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
101 22.06.2020 Жилищна сграда в УПИ ХІХ-1223, кв.14 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1223 по КК на гр.Варна ХІХ-1223 10135.2526.1223 14 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
100 17.06.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІІ-1845 /ПИ № 10135.2520.7330/, кв. 145 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” VІІІ-1845 10135.2520.7330 145 гр. Варна, по плана на СО „Траката”
99 16.06.2020 “Вилна сграда в УПИ ІІ-1258 /ПИ № 10135.2515.1258/, кв. 73 /стар 77/ по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-1258 10135.2515.1258 73 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
98 16.06.2020 Преустройство и промяна предназначение на склад и ид. 10135.2558.92.1.6 в УПИ IV-4 "за обществено обслужване" с административен адрес бул. "Генерал Колев" № 92, ет.1, обект 2 в ОФИС гр. Варна IV-4 10135.2558.92.1.6 665 гр. Варна, по плана на 6-ти м.р.
97 16.06.2020 Преустройство и промяна на предназначение на кафе-бар /идентификатор № 10135.2553.234.3.26/, в дентален кабинет, находящ се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІ-288, кв. 38, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Детелина” № 9. ХІ-288 10135.2553.234.3.26 38 гр. Варна, №9, по плана на 25 м.р.
96 15.06.2020 Надстройка върху сграда №3 находяща се в ПИ 10135.2520.3285, кв.15 по плана на СО "Траката" с административен адрес ул. "37-ма", №15-б сп. "Марек" гр. Варна със ЗП /надстройка/ - 44.15 кв.м.   10135.2520.3285 15 гр. Варна, по плана на со "Траката"
95 15.06.2020 “Жилищна сграда с подземен гараж и ограда в УПИ ХІХ-1431 /ПИ № 10135.2553.190/, кв. 25 по плана на 25 м.р., с административен адрес: ул. „Кокиче” № 2-г, гр.Варна.” ХІХ-1431 10135.2553.190 25 гр. Варна, №2г, по плана на 25 м.р.
94 15.06.2020 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XLIII-436 ид. с ПИ 10135.2520.7344, кв.163 по плана на СО "Траката" гр. Варна със ЗП - 84,62 кв.м и РЗП - 325.36 кв.м LXIII-436 10135.2520.7344 163 гр. Варна, по плана на со "Траката"
93 15.06.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-1805 ид. с ПИ 10135.2520.6918, кв.110 по плана на СО "Траката" - гр. Варна със ЗП - 98,90 кв.м и РЗП - 326.40 кв.м I-1805 10135.2520.6918 110 гр. Варна, по плана на со "Траката"
92 15.06.2020 Допълващо застрояване - гараж находящ се в УПИ ХХVIII-1266 ( ПИ 10135.2575.1266), кв.50 по плана на кв. Виница, гр.Варна. ХХVIII-1266 10135.2575.1266 50 по плана на кв.Виница
91 12.06.2020 Плътна ограда разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ ХI-1281, кв.85 идентично с идентификатор 10135.2723.482, по плана на СО "Траката", гр. Варна към страничните регулационни линии с УПИ X-1285 и УПИ XII-1280 с плътна част до 2.20м над прилежащия терен съгласно приложените разрези и ситуационна скица. XI-1281 10135.2723.482 85 гр. Варна, по плана на со "Траката"
90 12.06.2020 Ограда към страничните регулационни линии с УПИ XII-1198, УПИ XI-1197, УПИ XVI-1196 с плътна част до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ ХХ-1361, кв.39 идентично с идентификатор 10135.2564.1361, по плана на "Вилна зона", гр. Варна съгласно приложените разрези и ситуационна скица. ХХ-1361 10135.2564.1361 39 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
89 12.06.2020 Ограда с обща дължина от 80,00м. и плътна част до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ IX-1902, кв.120 идентично с идентификатор 10135.2520.7325, по плана на СО "Траката", гр. Варна към северната и източната регулационни граници на имота, съгласно приложените разрези и ситуационна скица. IX-1902 10135.2520.7325 120 гр. Варна, по плана на со "Траката"
88 08.06.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІ-1570, кв.17а по плана на Вилна зона, идентичен с ПИ 10135.2564.1839 по КК на гр.Варна ХХІ-1570 10135.2564.1839 17а гр. Варна, по плана на Вилна зона
87 08.06.2020 Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване (гараж) находящи се в УПИ VI-210, кв.31 (ПИ 10135.2575.490) по плана на кв.Виница, гр.Варна. VI-210 10135.2575.490 31 по плана на кв.Виница
86 04.06.2020 Основен ремонт, пристройка и надстройка на жилищна сграда с идентификатор 10135.2517.5448.2, намираща се в УПИ ХVІІІ-5386, кв.133 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5448 по КК на гр.Варна ХVІІІ-5386 10135.2517.5448 133 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
85 26.05.2020 ЖИЛИЩНА СГРАДА, ДОПЪЛВАЩО И ПОДЗЕМНО ЗАСТРОЯВАНЕ И ОГРАДА В УПИ XLI-1440, 1441, кв.20 (ПИ 10135.2575.2076) ПО ПЛАНА НА КВ.ВИНИЦА, ГР.ВАРНА НА УЛ. "СЪБИ ВЕЛКОВ"." XLI-1440, 1441 10135.2575.2076 20 по плана на кв.Виница
84 22.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ III-309 (ПИ 10135.2510.309), кв.29 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. III-309 10135.2510.309 29 по плана на со "Добрева чешма"
83 21.05.2020 Жилищна сграда с басейн находящи се в УПИ VIII-195 (ПИ с ид. № 10135.2052.779), кв.40 по плана на со "Виница север", гр.Варна със ЗП=106.20 кв.м. и РЗП=212.40 кв.м. VIII-195 10135.2052.779 40 по плана на со "Виница север"
82 21.05.2020 "Жилищна сграда находяща се в УПИ III-1042 = 10135.2564.1077 по плана на "Вилна зона" гр. Варна, Община Варна със ЗП-90,30 кв.м. и РЗП - 368,69 кв.м. III-1042 10135.2564.1077 57 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
81 20.05.2020 Преустройство и промяна предназначение на офис №2 с идентификатор 10135.2563.372.4.13, находящ се на първи етаж в жилищна сграда в УПИ VІІ-2103, кв.50 по плана на 21-ви м.р. гр.Варна в АПАРТАМЕНТ 12 с административен адрес: гр.Варна , ул."Д-р Мирон Игнатов" №5 VІІ-2103 10135.2563.372 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
80 18.05.2020 Жилищна сграда и подпорна стена в УПИ ХV-219,4534, кв.16 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4893 по КК на гр.Варна ХV-219,4534 10135.2516.4893 16 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
79 18.05.2020 Монтаж и присъединяване към електроразпределителната мрежа на Фотоволтаична електрическа централа (ВЕЦ) за производство на електрическа енергия с обща мощност до 30 kW, върху покрива на съществуваща сграда - с идентификатор №10135.2571.22.1, находяща се в урегулиран поземлен имот IV-почивен дом "Темида", кв. 15, с идентификатор 10135.2571.22, по плана на КК”Чайка”, гр. Варна. IV-почивен дом"Темида" 10135.2571.22 15 гр. Варна, по плана на КК”Чайка”
78 18.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХ-1922, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5418 по КК на гр.Варна ХХХ-1922 10135.2517.5418 137 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
77 14.05.2020 Жилищна сграда находяща се в УПИ LХVІІ-4626, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5393 по КК на гр.Варна LХVІІ-4626 10135.2517.5393 121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
76 11.05.2020 Преустройство и промяна на предназначение на гараж № 1 /идентификатор № 10135.2553.198.1.15/ и приобщаването му към съществуващо заведение за „бърза закуска”, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІ-258, кв. 39, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Карамфил” № 34. ХІІ-258 10135.2553.198.1.15 39 гр. Варна, по плана на 25 м.р.
75 08.05.2020 Еднофамилна жилищна сграда и сградно канализационно отклонение в УПИ ІІІ-620, кв.30 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.620 по КК на гр.Варна ІІІ-620 10135.2526.620 30 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
74 30.04.2020 Еднофамилни жилищни сгради, КЪЩА 1 и КЪЩА 2,находящи се в УПИ Х-4030, кв.58 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5464 по КК на гр.Варна Х-4030 10135.2517.5464 58 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
73 28.04.2020 “Жилищна сграда в УПИ ХІІІ-683 /ПИ № 10135.2575.2159/, кв. 17 по плана на кв. Виница, с административен адрес: ул. „Св. Прокопий Варненски” № 77, гр.Варна.” ХІІІ-683 10135.2575.2159 17 гр. Варна, по плана на кв. Виница
72 27.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в урегулиран поземлен имот I-1060, кв.263, /идент.№10135.2552.5170/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-1060 10135.2552.5170 263 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
71 23.04.2020 "Жилищна сграда" находяща се в УПИ ХХ-1361= ПИ 10135.2564.1361, кв.39 по плана на "Вилна зона" гр. Варна ХХ-1361 10135.2564.1361 39 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
70 23.04.2020 Жилищна сграда находяща се в УПИ XXXIV-1770, кв.1, по плана на кв. Виница, Район "Приморски" Община Варна XXXIV-1770 10135.2575.1770 1 гр. Варна, по плана на кв. Виница
69 22.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот XXXVII-13855=10135.2564.994, кв.54 по плана на "Вилна зона, Район "Приморски", Община Варна XXXVII-13855 10135.2564.994 54 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
68 22.04.2020 “Жилищна сграда в УПИ ХХІ-57 /ПИ № 10135.2509.57/, кв. 17 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.” ХХІ-57 10135.2509.57 17 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
67 22.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в урегулиран поземлен имот I-1305, кв.114, /идент.№10135.2552.5205/ по плана на кв.“Изгрев”, гр. Варна. I-1305 10135.2552.5205 114 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
66 16.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда - I-ви етап, гараж II-ри етап и кабинет - III етап, находяща се в УПИ X-1232, кв.13 по плана кв. "Свети Никола" гр. Варна Х-1232 10135.2526.1232 13 гр. Варна, по плана на кв. "Свети Никола"
65 16.04.2020 Промяна предназначение на АТЕЛИЕ №6, с идентификатор №10135.2573.1077.1.20, находящ се на четвърти етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”№1, гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №18”. XL-799 10135.2573.1077 10 гр. Варна, ул. “Професор Петър Ников” №1, по плана на кк "Чайка"
64 16.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ II-1191=ПИ 10135.2723.1256, кв.101 по плана на СО "Ваялар", гр. Варна II-1191 10135.2723.1256 101 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
63 15.04.2020 “Еднофамилна жилищна сграда и плътна ограда с височина от 0,60м до 2,20м по североизточната, югоизточната, северозападната и югозападната граница, изцяло разположени в УПИ ХVІ-637 /ПИ № 10135.2508.637/, кв. 29 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХVІ-637 10135.2508.637 29 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
62 13.04.2020 Промяна предназначение на "КОКТЕЙЛ БАР" в партера на жилищна сграда с административен адрес: бул. "Осми приморски полк" №100, кв.4 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна в МАГАЗИН   10135.2560.5.5.82   гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
61 13.04.2020 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХI-1982 (с идентификатор 10135.2575.1982), кв.6 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Константин Павлов" №14 "А". ХХХI-1982 10135.2575.1982 6 14 "А", по плана на кв.Виница
60 10.04.2020 Жилищна сграда, находяща се в УПИ CII-4427, кв. 85, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2517.5387, гр. Варна. CII-4427 10135.2517.5387 85 гр. Варна, по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
59 06.04.2020 Вътрешно преустройство и промяна на предназначението на „кафе-бар” с идентификатор № 10135.2555.277.1.134, находящ се на първи етаж в сграда за комплексно обществено обслужване с жилищна част на ул. ”Димитър Икономов” №36, УПИ I-"за адми. и общ. обсл. дейности, кв.19, 23 микрорайон, гр. Варна, в „заведение за обществено хранене-ПИЦАРИЯ "ДОМИНОС”. I-"за адми. и общ. обсл. дейности 10135.2555.277 19 гр. Варна, №36, по плана на 23-ти микрорайон
58 06.04.2020 Три еднофамилни жилищни сгради в УПИ VІІ-1088, кв.10 по плана кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1088 по КК на гр.Варна VІІ-1088 10135.2526.1088 10 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
57 06.04.2020 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ Х-2526, 2793, 4946, кв.115 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5439 по КК на гр.Варна Х-2526,2793,4946 10135.2517.5439 115 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
56 03.04.2020 Жилищна сграда в УПИ II-391 /идентификатор №10135.2508.391 /, кв. 32, по плана на со "Сотира", гр. Варна. II-391 10135.2508.391 32 гр. Варна, по плана на со "Сотира"
55 03.04.2020 “Вилна сграда и подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м от прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ ХІІІ-197 /ПИ № 10135.2508.1478/, кв. 21 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХІІІ-197 10135.2508.1478 21 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
54 02.04.2020 “Вилна сграда в УПИ VІ-547 /ПИ № 10135.2515.547/, кв. 42 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” VІ-547 10135.2515.547 42 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
53 01.04.2020 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІ-1130 /ПИ № 10135.2522.1166/, кв. 18 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ІІ-1130 10135.2522.1166 18 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
52 17.03.2020 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХХХІІІ-1708, кв.19 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1708 по КК на гр.Варна ХХХІІІ-1708 10135.2563.1708 19 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
51 16.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ IХ-1902, кв.120 по плана на СО "Траката", гр. Варна = /ПИ 10135.2520.7325/ IХ-1902 10135.2520.7325 120 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
50 16.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ III-1028, кв.91 по плана на СО "Траката", гр. Варна = /ПИ 10135.2723.1028/ III-1028 10135.2723.1028 171 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
49 16.03.2020 Склад за инвентар /второстепенна постройка/ в УПИ VI-7248, кв.147 = 10135.2520.7250 по плана на СО "Траката" VI-7248 10135.2520.7250 147 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
48 16.03.2020 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната граница с дължина от 29,50м, по североизточната граница с дължина от 14,58м+ 15,54м и по югоизточната граница с дължина от 16,47м + 8,64м + 18,96м, изцяло разположена в УПИ ХХХVІІ-990,991 /ПИ № 10135.2508.1348/, кв. 26, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна ХХХVІІ-990,991 10135.2508.1348 26 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
47 10.03.2020 Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ VІІІ-439, кв.32 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4888 по КК на гр.Варна VІІІ-439 10135.2516.4888 32 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
46 10.03.2020 Преустройство и промяна на предназначението на „самостоятелен обект ПУПА БАР с идентификатор №10135.2573.353.6.53, находящ на ниво 1 и ниво 2 вход 1 на жилищна сграда в УПИ ХХХI-145,147,149,150,244 кв.12, (идентификатор 10135.2573.353) по плана на КК”Чайка”, в „АПАРТАМЕНТ”. ХХХI-145,147,149,150,244 10135.2573.353 12 по плана на КК”Чайка”
45 10.03.2020 ГАРАЖ ЗА ДВЕ КОЛИ, находящ се в УПИ IX-1312, кв.32, кв. Вилна зона гр. Варна, = ПИ с ид.10135.2564.566 по КК и КР на гр. Варна IX-1312 10135.2564.566 32 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
44 06.03.2020 Двуетажна жилищна сграда находяща се в УПИ ХХ-1286, кв.34 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1286 по КК на гр.Варна ХХ-1286 10135.2526.1286 34 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
43 06.03.2020 Плътна ограда с височина до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в УПИ Х-1085, кв.10 по плана кв.Свети Никола , идентичен с ПИ 10135.2526.1085 по КК на гр.Варна Х-1085 10135.2526.1085 10 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
42 06.03.2020 Монтаж на фотоволтаична инсталация до 5 кW върху покрив на съществуваща сграда, находяща се в УПИ VІ-635, кв.2а по плана на кв.Виница, ул."Константин Павлов" №29, гр.Варна VІ-635 10135.2575.856 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
41 06.03.2020 “Жилищна сграда в УПИ ІV-496 /ПИ № 10135.2508.496/, кв. 31 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІV-496 10135.2508.496 31 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
40 04.03.2020 "Еднофамилна жилищна сграда с кафе - сладкарница и ограда в УПИ I - 456, кв. 77 по плана на "Вилна зона", гр. Варна, ПИ с идентификатор 10135.2564.456 по КК и КР на гр. Варна" I - 456 10135.2564.456 77 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
39 02.03.2020 Монтаж на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия, разположена върху покрив на съществуваща сграза за сезонно ползване с идентификатор №10135.2564.933.2 с мощност 30 kw в ПИ 933=УПИ XIII-1111, кв.49 по плана Вилна зона гр. Варна XIII-1111 10135.2564.933 49 гр. Варна, по плана на Вилна зона
38 27.02.2020 Промяна на предназначение на офис № 5 с идентификатор № 10135.2563.335.1.43, в ателие, находящ се в жилищна сграда в УПИ ІV-2075в, кв. 49, по плана на жк „Бриз-юг”, гр.Варна. ІV-2075в 10135.2563.335.1.43 49 гр. Варна, по плана на жк „Бриз-юг”
37 27.02.2020 "Гараж в УПИ XXIV-71 = ПИ10135.2575.1668 , кв.25, по плана на кв.Виница, р-н Приморски гр.Варна XXIV-71 10135.2575.1668 25 гр. Варна, по плана на кв. Виница
36 27.02.2020 Жилищна сграда с ограда и басейн в УПИ XXX-159, кв.9, по плана на "Вилна зона", гр. Варна с ид.10135.2564.86 XXX-1599 10135.2564.86 9 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
35 27.02.2020 Огради и подпорни стени в УПИ VІІ-1079, кв.20 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2563.36 по КК на гр.Варна VІІ-1079 10135.2563.36 20 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
34 26.02.2020 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот X-1131, кв.120, /идент.№10135.2552.5180/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. X-1131 10135.2552.5180 120 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
33 24.02.2020 “Жилищна сграда в УПИ ІІІ-1111 /ПИ № 10135.2522.1165/, кв. 8 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ІІІ-1111 10135.2522.1165 8 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
32 21.02.2020 Гараж в урегулиран поземлен имот , УПИ XVIII-1383, кв. 169, идентичен с идентификатор 10135.2552.5247, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна. XVIII-1383 10135.2552.5247 169 по плана на кв."Изгрев"
31 20.02.2020 Жилищна сграда в УПИ I-309, кв.1 по плана на СО. "Дели Сава", кв. Виница, гр. Варна I-309 10135.2519.460 1 гр. Варна, по плана на СО "Дели Сава"
30 18.02.2020 Ограда с обща дължина от 51.71м. и плътна част до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ XIV -60,61, кв.95 идентично с идентификатор 10135.2016.65, по плана на кв. Виница, м-ст. "Срещу гробището", гр. Варна към УПИ XII-60 и УПИ XIII-61, съгласно приложените разрези и ситуационна скица. XIV -60,61 10135.2016.65 95 по плана на кв. Виница
29 18.02.2020 Ограда с обща дължина от 43.61 м. и плътна част до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ XIII -61, кв.95 идентично с идентификатор 10135.2016.64, по плана на кв. Виница, м-ст. "Срещу гробището", гр. Варна към УПИ XII-60 и УПИ II-12, съгласно приложените разрези и ситуационна скица. XIII-61 10135.2016.64 95 гр. Варна, по плана на кв. Виница
28 18.02.2020 Ограда с обща дължина от 66.94м. и плътна част до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ XII -60, кв.95 идентично с идентификатор 10135.2016.63, по плана на кв. Виница, м-ст. "Срещу гробището", гр. Варна към УПИ V-26 и УПИ II-12, съгласно приложените разрези и ситуационна скица. XII-60 10135.2016.63 95 гр. Варна, по плана на кв. Виница
27 17.02.2020 “Жилищна сграда и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20 м по североизточната, югоизточната и югозападната граници на имота, изцяло разположени в УПИ VІІ-4018 /ПИ № 10135.2515.4080/, кв. 43 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” VІІ-4018 10135.2515.4080 43 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
26 14.02.2020 Жилищна сграда в УПИ VІІІ-631, кв.5 по плана на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.1722 по КК на гр.Варна VІІІ-631 10135.255.1722 5 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
25 14.02.2020 Жилищна сграда с гараж в УПИ ХХІV-5, кв.61 по плана на кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2023.24 по КК на гр.Варна ХХІV-5 10135.2023.24 61 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
24 12.02.2020 Вътрешно преустройство и промяна предназначението на бар с идентификатор 10135.2560.410.1.31 в игрална зала за хазартни игри с игрални автомати в УПИ ІІ-17 "общ. обслужване и хотел", кв.44 по плана на 18 м.р., идентичен с ПИ 10135.2560.410 по КК на гр.Варна ІІ-17 "общ. обслужване и хотел" 10135.2560.410 44 гр. Варна, по плана на 18 м.р.
23 11.02.2020 Ограда с обща дължина от 166.65м. и плътна част до 2.20м над прилежащия терен, разположена изцяло в урегулиран поземлен имот УПИ XV -21, кв.3 идентично с идентификатор 10135.2039.167, по плана на м-ст. "Таушан тепе", гр. Варна към югоизточна, северозападна и североизточна регулационни граници на имота, съгласно приложените разрези и ситуационна скица.   10135.2039.167 3 гр. Варна, по плана на м-ст "Таушан тепе"
22 11.02.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VI-1838, кв.171, /идент.№10135.2552.5327/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VI-1838 10135.2552.5327 171 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
21 11.02.2020 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-1838, кв.171, /идент.№10135.2552.5326/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. V-1838 10135.2552.5326 171 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
20 10.02.2020 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІV-868, кв.44 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.868 по КК на гр.Варна ІV-868 10135.2526.868 44 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
19 10.02.2020 Масивна ограда с обща дължина 20,37 м и плътна част до 2,2 м над прилежащия терен, изцяло разположена в урегулиран поземлен имот УПИ XVIII-1383, кв. 169, идентичен с идентификатор 10135.2552.5247, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна, в северната и източна регулационна граница на имота, съгласно приложени разрези и ситуационна скица. XVIII-1383 10135.2552.5247 169 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
18 10.02.2020 Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-872, кв.44 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.872 по КК на гр.Варна V-872 10135.2526.872 44 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
17 07.02.2020 Жилищна сграда и гараж в УПИ ХІІ-74, кв.22 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1922 по КК на гр.Варна ХІІ-74 10135.2563.1922 22 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
16 04.02.2020 “Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени – разположени изцяло в УПИ ХХХІV-136 /ПИ № 10135.2522.136/, кв. 19 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХХІV-136 10135.2522.136 19 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
15 17.01.2020 "Едноетажна жилищна сграда в УПИ I - 23, кв. 5, по плана на местност "Таушан тепе" / ПИ с идентификатор 10135.2039.174/ , гр. Варна" I - 23 10135.2039.174 5 гр. Варна, по плана на м - ст "Таушан тепе"
14 17.01.2020 "Еднофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ I - 302 / ПИ с идентификатор 10135.2520.7313 /, кв. 139 по плана на со "Траката", гр. Варна" I - 302 10135.2520.7313 139 гр. Варна, по плана на со "Траката"
13 17.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5320, идентичен с УПИ VII-1392, кв. 168, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна VII-1392 10135.2552.5320 168 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
12 16.01.2020 Преустройство и промяна на предназначение на Друг вид самостоятелен обект № 21 с идентификатор № 10135.536.456.1.21 и Друг вид самостоятелен обект № 22 с идентификатор № 10135.536.456.1.212 в жилище, находящи се на трети етаж в сграда, представляваща „Център за рехабилитация” в УПИ ІІ-2535-в, 2535-г „за център за рехабилитация”, по ПП на ПРЗ „Приморска зона – Варна”, м-ст „Салтанат” С3-2, гр.Варна. ІІ-2535-в 10135.536.456.1.21   гр. Варна, по плана на "Приморска зона - Варна"
11 16.01.2020 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХХІІІ-5248, кв.54 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" , идентичен с ПИ 10135.2517.5359 по КК на гр.Варна ХХІІІ-5248 10135.2517.5359 54 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
10 16.01.2020 Жилищна сграда в УПИ ХХІV-1017, кв.43 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.482 по КК, с административен адрес: ул."Д-р Василаки Пападопулу" №40А гр.Варна ХХІV-1017 10135.2526.482 43 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
9 16.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5367 идентичен с УПИ V-2666, кв. 144, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна V-2666 10135.2552.5367 144 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
8 15.01.2020 Жилищна сграда с допълващо застрояване и ограда, находящи се в УПИ ХХХII-1710, кв.3, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.1710 по плана на кв. Виница, гр. Варна на ул. "Свети Прокопий Варненски". ХХХII-1710 10135.2510.1710 3 по плана на кв.Виница
7 13.01.2020 Две еднофамилни жилищни сгради в УПИ ХІІІ-824, кв.22 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.824 по КК на гр.Варна ХІІІ-824 10135.2526.824 22 по плана на кв."Свети Никола"
6 13.01.2020 "Преустройство и промяна предназначение на ателие №4 в апартамент №4 в жилищна сграда "Дипломатик хил" в УПИ XI-2263, кв.3 по плана на ЖК "Бриз-юг" на гр. Варна XI-2263 10135.2563.103.7.13 3 гр. Варна, по плана на жк. "Бриз - юг"
5 10.01.2020 "Жилищна сграда в УПИ XXI - 1655, 1656, кв. 58 по плана на "Вилна зона", гр. Варна", ПИ с идентификатор 10135.2564.1773 по КК и КР на гр. Варна" XXI - 1655,1656 10135.2564.1773 58 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
4 10.01.2020 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60 м до 2,20м, над прилежащия терен, по северозападната граница с дължина от 39,94м и по югоизточната граница с дължина от 22,27м + 5,29м + 18,64м, изцяло разположена в УПИ VІІ-2817,229 /ПИ № 10135.2515.4055/, кв. 18, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна VІІ-2817,229 10135.2515.4055 18 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
3 09.01.2020 Жилищна сграда, находяща се в УПИ IV-131,192, кв.40, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052.789 по плана на со "Виница север", гр.Варна. IV-131,192 10135.2052.789 40  
2 09.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХI-239, кв.15, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2510.2059 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. ХI-239 10135.2510.2059 15 по плана на со "Добрева чешма"
1 06.01.2020 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.5368, идентичен с УПИ XIII-2666, кв. 144, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна XIII-2666 10135.2552.5368 144 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
232 23.12.2019 Жилищна сграда в ПИ 4774, кв.17 по плана на со."Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4774 по КК на гр.Варна   10135.2516.4774   гр. Варна, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
231 23.12.2019 "Промяна предназначението на "Гараж 1" в "Магазин" в УПИ VI - 395, кв. 17 по плана на 18 - ти м.р., ПИ с идентификатор 10135.2560.395.3.12 с административен адрес :ул. "Д - р Иван Богоров" 4, гр. Варна" VI - 395 10135.2560.395 17 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
230 23.12.2019 „Промяна предназначение на таванско помещение №6, находящо се на тавански етаж в жилищна сграда с идентификатор 10135.2555.179.2, в поземлен имот с идентификатор 10135.2555.179, кв.13а, по плана на 23-ти микрорайон, гр.Варна, ул.“Дружба”“№7, в „Кабинет за индивидуална творческа дейност”.   10135.2555.179.2.3 13а гр. Варна, №7, по плана на 23-ти микрорайон
229 23.12.2019 Жилищна сграда XIII-868 10135.2510.2056 68 гр. Варна, по плана на со "Добрева чешма"
228 23.12.2019 "Плътна ограда разположена изцяло в имота с височина до 2.20 м по североизточната регулационна граница в УПИ LXIV - 1181, кв. 51 по плана на "Вилна зона", ПИ с идентификатор 10135.2564.1181 по КК и КР на гр. Варна" LXIV - 1181 10135.2564.1181 51 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
227 19.12.2019 Жилищна сграда в УПИ VІІІ-957, кв.69 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5274 по КК на гр.Варна VІІІ-957 10135.2517.5274 69 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
226 19.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-34, кв.234=208, (ПИ 10135.2012.208) по плана на местност "Мешелик", гр.Варна. II-34 10135.2012.208 234=208 по плана на м-ст "Мешелик"
225 18.12.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-1641 /ПИ № 10135.2575.1641/, кв. 37 по плана на кв. Виница, гр. Варна ХХІ-1641 10135.2575.1641 37 гр. Варна, по плана на кв. Виница
224 17.12.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ ХХХVІ-1458,1459,1460, кв.1 по плана на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.2149 по КК на гр.Варна ХХХVІ-1458,1459,1460 10135.2575.2149 1 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
223 17.12.2019 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IX - 6761, кв. 146 по плана на со "Траката", ПИ с идентификатор 10135.2520.7291 по КК и КР на гр. Варна." IX-6761 10135.2520.7291 146 гр. Варна, по плана на со "Траката"
222 17.12.2019 "Жилищна сграда в УПИ XV- 989, кв. 200 по плана на со "Горна Трака", ПИ с идентификатор 10135.2623.6131 по КК и КР на гр. Варна" XV-989 10135.2623.6131 200 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
221 16.12.2019 Жилищна сграда IX-187 10135.2551.2161 18 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
220 13.12.2019 "Плътна ограда разположена изцяло в имота с височина до 2.20 м по северната регулационна граница и ажурни огради с 0.60 м плътна част над прилежащия терен по западната, южната и източната улични регулационни граници, в УПИ ХIІ-4054, кв.200 по плана на со "Горна Трака", ПИ с идентификатор 10135.2623.4054 по КК и КР на гр. Варна" XII - 4054 10135.2623.4054 200 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
219 12.12.2019 "Плътни огради разположени изцяло в имота с височина до 2.20 м по северната и западната регулационни граници и ажурна ограда с 0.60 м плътна част над прилежащия терен по уличната регулационна граница, в УПИ ХIІ-846, кв.32 по ПРЗ на кв. "Свети Никола" ПИ с идентификатор 10135.2526.846 по КК и КР на гр. Варна" XII-846 10135.2526.846 32 гр. Варна, по плана на "Свети Никола"
218 12.12.2019 Еднофамилна жилищна сграда и допълващо застрояване находящи се в УПИ ХIII-723, кв.62, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2510.2066 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. ХIII-723 10135.2510.2066 62 по плана на со "Добрева чешма"
217 11.12.2019 “Пристройка, преустройство и реконструкция на съществуваща, жилищна сграда в УПИ ХV-3875 /ПИ № 10135.2515.3931/, кв. 10 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХV-3875 10135.2515.3931 10 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
216 11.12.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХII-126, кв.7, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2510.2040 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна. ХХII-126 10135.2510.2040 7 по плана на со "Добрева чешма"
215 11.12.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ Х-312, кв.29 (ПИ 10135.2510.312) по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. Х-312 10135.2510.312 29 по плана на со "Добрева чешма"
214 09.12.2019 "Ремонт и реконструкция на еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ XX - 1239, 3553, кв. 96 по плана на со "Ваялар", гр. Варна / ПИ 10135.2723.892 по КК и КР на гр. Варна/ XX - 1239, 3553 10135.2723.892 96 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
213 09.12.2019 "Еднофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ IX - 2913, 2914, кв. 110 по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", гр. Варна / ПИ 10135.2517.5384 по КК на гр. Варна /" IX - 2913,2914 10135.2517.5384 110 гр. Варна, по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
212 09.12.2019 Жилищна сграда в УПИ VII-117, кв.23 А , идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.247 по плана на кв. Виница, гр. Варна. VII-117 10135.2575.247 23 А по плана на кв.Виница
211 03.12.2019 Преустройство и промяна на предназначение на таванско складово помещение № 16 с идентификатор № 10135.2555.247.1.16, в жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ V-2548, кв. 2, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна. V-2548 10135.2555.247 2 гр. Варна, по плана на Жил. група западно от мед. к-с на ВМИ
210 03.12.2019 Монтаж на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия до 5 кW, разположена върху покрив на съществуваща вилна сграда, с идентификатор № 10135.2515.510.2, в ПИ № 510, кв. 41, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна 510 10135.2515.510 41 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
209 02.12.2019 Лятна кухня с площ 58,00 кв.м в УПИ ХХХ-567 /идентификатор № 10135.2508.567/, кв. 27, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна ХХХ-567 10135.2508.567 27 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
208 28.11.2019 Жилищна сграда в УПИ ХLІІІ-1650, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5413 по КК на гр.Варна ХLІІІ-1650 10135.2517.5413 121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
207 20.11.2019 Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 15 kW, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.304, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна.   10135.2551.304   гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
206 15.11.2019 "Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ XXV - 939, кв. 175 по плана на со "Ваялар", ПИ с идентификатор 10135.2523.1245 по КК и КР на гр. Варна" XXV - 939 10135.2723.1245 175 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
205 13.11.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІ-1601, кв.84 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5389 по КК на гр.Варна ХІ-1601 10135.2517.5389 84 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
204 13.11.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХІІ-1928, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.1928 по КК на гр.Варна ХХХІІ-1928 10135.2517.1928 137 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
203 12.11.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І-986, кв.17 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.1978 поКК на гр.Варна І-986 10135.2526.1978 17 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
202 12.11.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-5235, кв.123 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5283 по КК на гр.Варна ІV-5235 10135.2517.5283 123 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
201 11.11.2019 Жилищна сграда с гараж в УПИ ХХІХ-5, кв.61 по плана кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2023.24 по КК на гр.Варна ХХІV-5 10135.2023.24 61 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
200 11.11.2019 Преустройство и промяна предназначение на семеен хотел с идентификатор №10135.2555.182.1.58, находящ се на първи и втори етаж в жилищна сграда в УПИ III-2452, кв. 19, идентичен с идентификатор 10135.2555.182, по плана на 23-ти микрорайон, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, ул."Димитър Икономов" №32, в "апартамент" и "кафе-бар". III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, по плана на 23-ти микрорайон
199 06.11.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ VІ-441, кв.32 по плана на кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2575.441 по КК на гр.Варна VІ-441 10135.2575.441 32 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
198 05.11.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХVІІІ-78, кв.21 по плана на ж.к.Бриз, идентичен с ПИ 10135.2563.78 по КК на гр.Варна ХХХVІІІ-78 10135.2563.78 21 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
197 05.11.2019 Многофамилна жилищна сграда и подземен етаж в УПИ ХХV-2340,2342, кв.15 по плана на ж.к.Бриз, идентичен с ПИ 10135.2526.2647 по КК на гр.Варна ХХV-2340,2342 10135.2526.2647 15 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
196 05.11.2019 Многофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ ХХVІ-2341, кв.15 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2341 по КК на гр.Варна ХХVІ-2341 10135.2526.2341 15 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
195 04.11.2019 Жилищна сграда, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.1640, кв. 152, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна.   10135.2552.1640 152 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
194 01.11.2019 “Жилищна сграда в УПИ ІІІ-1260 /ПИ № 10135.2515.4067/, кв. 73 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІІ-1260 10135.2515.4067 73 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
193 01.11.2019 Жилищна сграда в УПИ LХХХІІІ-1912,1913, кв.18 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1992 по КК на гр.Варна LХХХІІІ-1912,1913 10135.2563.1992 18 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
192 01.11.2019 Жилищна сграда, находящ се в УПИ V-1660, идентичен с идентификатор 10135.2552.5275, кв.154, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна. V-1660 10135.2552.5275 154 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
191 28.10.2019 "Жилищна сграда в УПИ VII - 6841, кв. 134 по плана на со "Траката", ПИ с идентификатор 10135.2520.7260 по КК и КР на гр. Варна" VII - 6841 10135.2520.7260 134 гр. Варна, по плана на со "Траката"
190 24.10.2019 "Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ IX - 1032, кв. 190 по плана на со "Горна Трака", гр. Варна, / ПИ 10135.2623.6134 /" IX-1032 10135.2623.6134 190 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
189 23.10.2019 Промяна предназначение на складово помещение с идентификатор 10135.2526.170.3.9 в Жилище в УПИ VІІ-890, кв.5 по плана на ж.к. "Бриз" гр.Варна VІІ-890 10135.2526.170 5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
188 07.10.2019 Пристройка към жилищна сграда в УПИ ХХVІІ-1343, кв.39 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1343 по КК на гр.Варна ХХVІІ-1343 10135.2526.1343 39 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
187 07.10.2019 Промяна предназначение и преустройство на Пералня в Жилище, с идентификатор 10135.2575.1278.1.71, находящ се УПИ ХV-965, кв.50А по плана на кв.Виница, гр.Варна ХV-965 10135.2575.1278.1.71 50А по плана на кв."Виница"
186 04.10.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-342 /ПИ № 10135.2008.342/, кв. 13 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІІІ-342 10135.2008.342 13 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
185 03.10.2019 "Изграждане на покривна мрежова фотоволтаична система с мощност 5 kW на покрива на сграда с идентификатор 10135.2560.284 с административен адрес : гр. Варна, ул. "Феликс Каниц" № 32, ет. 6, ап. 9" III - 4 10135.2560.284 22 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
184 03.10.2019 "Преустройство и промяна предназначението на "игрална зала" в "банков офис" находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2560.4, УПИ "жил. стр., маг. и трафопост", кв. 4 по плана на 18 - ти м.р., с административен адрес бул. "Осми приморски полк" № 100, гр. Варна" "жил. стр., маг. и трп." 10135.2560.5 4 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
183 03.10.2019 "Жилищна сграда в УПИ XI - 1801, кв. 46 по плана на "Вилна зона", ПИ с идентификатор 10135.2564.1801 по КК и КР на гр. Варна" XI-1801 10135.2564.1801 46 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
182 02.10.2019 Преустройство и обединяване на два апартамента /№28 и №29-1/, изграждане на вътрешно стълбище помежду им, находящи се в многофамилна жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 10135.2554.528, идентичен с УПИ II-1505, кв. 32, по плана на 24 -ти микрорайон, гр. Варна с административен адрес: гр. Варна, "Студентска" №6. II-1505 10135.2554.528 32 гр. Варна, ул. "Студентска" №6, по плана на 24 -ти микрорайон
181 27.09.2019 "Промяна на предназначението на "Магазин" с идентификатор 10135.2558.1.3.36, кв. 631 по плана на 6 - ти м.р., гр. Варна, адрес ул. "Царевец"№11, бх. Г, ет.1 в "Гараж"   10135.2558.1.3.36 631 гр. Варна, по плана на 6-ти м.р.
180 27.09.2019 "Допълващо застрояване - полуподземно разширение на гараж към съществуваща сграда, в УПИ XIII - 1177=1199, кв. 177, по плана на со "Ваялар" ПИ с идентификатор 10135.2723.1199 по КК на гр. Варна" XIII-1177 10135.2723.1199 177 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
179 27.09.2019 Жилищна сграда в УПИ ХIII-137, кв.21, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.231 по плана на кв. Виница, гр.Варна на ул."Петрич". ХIII-137 10135.2575.231 21 по плана на кв.Виница
178 26.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XI-4096, кв.117, /идент.№10135.2552.5241/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XI-4096 10135.2552.5241 117 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
177 24.09.2019 Промяна на предназначението на „еднофамилна жилищна сграда” в "детска градина", находяща се в УПИ IX-1832"за жил.стр. и детска градина", с идентификатор 10135.2552.5201, кв.228 по плана на кв."Изгрев", гр.Варна. IX-1832"за жил.стр. и детска градина" 10135.2552.5201 228 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
176 20.09.2019 Жилищна сграда в УПИ Х-4651, кв.124 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5372 по КК на гр.Варна Х-4651 10135.2517.5372 124 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
175 20.09.2019 Лятна кухня и склад за отоплителни материали (допълващо застрояване) в УПИ ХVIII-695, кв.10, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1791 по плана на кв. Виница, гр. Варна на ул. "Цар Борис III" №35. ХVIII-695 10135.2575.1791 10 35, по плана на кв.Виница
174 20.09.2019 Склад за инвентар с площ 18,27 кв.м в УПИ ХХІІІ-3141 /идентификатор 10135.2515.3945/, кв. 48, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна ХХІІІ-3141 10135.2515.3945 48 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
173 20.09.2019 "Жилищна сграда в УПИ XXIX - 354, кв. 93 по плана на со "Траката", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.7309 по КК и КР на гр. Варна" XXIX-354 10135.2520.7309 93 гр. Варна, по плана на со "Траката"
172 20.09.2019 "Жилищна сграда в УПИ III - 354, кв. 93 по плана на со "Траката", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.7308 по КК и КР на гр. Варна" III - 354 10135.2520.7308 93 гр. Варна, по плана на со "Траката"
171 19.09.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-2817, 229 /ПИ № 10135.2515.4055/, кв. 18 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” VІІ-2817, 229 10135.2515.4055 18 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
170 18.09.2019 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м и подпорни стени с височина от 1,20м до 2,00м към северозападната /към ПИ №10135.2508.518/, югозападната /към ПИ № 10135.2508.1194, ПИ №10135.2508.1195/, регулационни граници на имота – разположени изцяло в урегулиран поземлен имот ХVІІІ-519 /ПИ № 10135.2508.519/, кв. 25, по плана на СО ”Сотира”, гр. Варна. ХVІІІ-519 10135.2508.519 25 гр. Варна, по плана на СО ”Сотира”
169 16.09.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VІІ-4835, кв.39 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4882 по КК на гр.Варна VІІ-4835 10135.2516.4882 39 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
168 12.09.2019 "Жилищна сграда в УПИ II - 1451=285, кв. 23 по плана на "Вилна зона", идентичен с ПИ 10135.2564.285 по КК и КР на гр. Варна" II - 1451 10135.2564.285 23 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
167 11.09.2019 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ VІІ-705, кв.58 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.705 по КК на гр.Варна VІІ-705 10135.2526.705 58 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
166 05.09.2019 Жилищна сграда в ПИ 4774, кв.12 по плана на "Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4774 по КК на гр.Варна   10135.2516.4774 12 гр. Варна, по плана на "Бялата чешма и Дъбравата"
165 05.09.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІІІ-191 /ПИ № 10135.2052.788/, кв. 40 по плана на СО „Виница-Север”, гр.Варна.” ІІІ-191 10135.2052.788 40 гр. Варна, по плана на СО „Виница-Север”
164 04.09.2019 "Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени в УПИ V - 609 / ПИ 10135.2564.1771/ кв. 30 по плана на "Вилна зона", гр. Варна" V - 609 10135.2564.1771 30 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
163 03.09.2019 Жилищна сграда в УПИ ІV-34,199,201, кв.234 по плана на м-ст "Мешелика", кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.210 по КК на гр.Варна ІV-34,199,201 10135.2012.210 234 гр. Варна, по плана на м-ст Мешелик
162 03.09.2019 Жилищна сграда в УПИ ІІІ-34, кв.234 по плана на м-ст "Мешелик", кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.209 по КК на гр.Варна ІІІ-34 10135.2012.209 234 гр. Варна, по плана на м-ст Мешелик
161 02.09.2019 “Жилищна сграда и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м, по североизточната, югоизточната и северозападната граница – разположени изцяло в УПИ ХХV-695 /ПИ № 10135.2522.1212/, кв. 28 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХV-695 10135.2522.1212 28 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
160 02.09.2019 Жилищна сграда в УПИ ХХІV-143,267, кв.46 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1752 по КК на гр.Варна ХХІV-143,267 10135.2563.1752 46 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
159 02.09.2019 Жилищна сграда в УПИ LХ-351, кв. 50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.351 по КК на гр.Варна LХ-351 10135.2563.351 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
158 30.08.2019 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХVІІ-1070, кв.2б по плана кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.1841 по КК на гр.Варна ХХVІІ-1070 10135.2575.1841 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
157 30.08.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХVІІІ-1436, кв.35 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.1436 по КК на гр.Варна ХХХVІІІ-1436 10135.2526.1436 35 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
156 30.08.2019 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-1533, кв.188, /идент.№10135.2552.5377/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. V-1533 10135.2552.5377 188 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
155 29.08.2019 "Еднофамилна жилищна сграда с гараж, находяща се в УПИ XX - 798, кв. 196 по плана на со "Горна Трака", гр. Варна" XX - 798 10135.2623.802   гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
154 28.08.2019 "Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ IV - 416, кв. 167 по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.9416 по КК и КР на гр. Варна" IV-416 10135.2520.9416 167 гр. Варна, по плана на со "Траката"
153 28.08.2019 "Пристройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ XXXI-1823 / ПИ с идентификатор 10135.2564.1823/, кв.22 по плана на "Вилна зона", гр. Варна" XXXI-1823 10135.2564.1823 22 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
152 28.08.2019 Вилна сграда находяща се в УПИ ХIII-1792, кв.46 (ПИ 10135.2510.2055) по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна. ХIII-1792 10135.2510.2055 46 по плана на со "Добрева чешма"
151 28.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-153, кв.50, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2052.790 по плана на со "Виница север", гр.Варна. VII-153 10135.2052.790 50 по плана на со "Виница север"
150 27.08.2019 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХIV-964, кв.50 "А" (част от ПИ 10135.2575.1549) по плана на кв.Виница, гр. Варна на ул. "Свети Константин и Елена". ХIV-1549 10135.2575.1549 50 "A" по плана на кв.Виница
149 26.08.2019 “Жилищна сграда с техническа работилница за електрически автомобилни елементи и подпорни стени с височина от 1,20м до 2,40м и обща дължина от 28,55м – разположени изцяло в УПИ І-736 /ПИ № 10135.2522.1191/, кв. 33 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” І-736 10135.2522.1191 33 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
148 23.08.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-538, кв.43 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4892 по КК на гр.Варна ІV-538 10135.2516.4892 43 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
147 23.08.2019 Жилищна сграда, гараж и ограда в УПИ ХVІ-1161, кв.100 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5276 по КК на гр.Варна ХVІ-1161 10135.2517.5276 100 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
146 21.08.2019 Многофамилни жилищни сгради с подземен гараж, находящи се в УПИ ХХVІ-903, кв.12 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.314 по КК на гр.Варна ХХVІ-903 10135.2526.314 12 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
145 14.08.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.468.1.43 по кадастралната карта на гр.Варна, в „игрална зала с кафе-бар”, находящ се в сграда в УПИ I-общ., кв.36 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:4, гр.Варна. VI-общ. 10135.2554.468 36 гр. Варна, №4, по плана на 24 -ти микрорайон
144 14.08.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІ-31, кв.30 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1968 по КК на гр.Варна ХХІ-31 10135.2563.1968 30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р.
143 09.08.2019 Жилищна сграда в УПИ ХVІ-1021, кв.60 по плана на кв.Виница, идентичен с ПИ 10135.2575.1788 по КК на гр.Варна ХVІ-1021 10135.2575.1788 60 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
142 08.08.2019 Жилищна сграда с басейн и подпорни стени, намиращи се в УПИ ХVІІ-1253, кв.56 по плана на "Вилна зона" идентичен с ПИ 10135.2564.1253 по КК на гр.Варна ХVІІ-1253 10135.2564.1253 56 гр. Варна, по плана на Вилна зона
141 07.08.2019 Жилищна сграда с подземни гаражи в УПИ ХV-1021, кв.60 по плана на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.1787 по КК на гр.Варна ХV-1021 10135.2575.1787 60 по плана на кв."Виница"
140 07.08.2019 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени находящи се в УПИ ХХIV-696, кв.10 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.812 на ул. "Цар Борис III". ХХIV-696 10135.2575.812 10 по плана на кв.Виница
139 05.08.2019 "Жилищна сграда в УПИ IV - 9658, кв. 10 по плана на со "Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7292 по КК и КР на гр. Варна" IV - 9658 10135.2520.7292 10 гр. Варна, по плана на со "Траката"
138 05.08.2019 "Преустройство и промяна предназначение на "Магазин за промишлени стоки" в "Игрална зала с кафе - бар" в ПИ с идентификатор 10135.2560.47.10, кв. 11 по плана на 18 м.р. , гр. Варна"   10135.2560.47.10 11 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
137 05.08.2019 Жилищна сграда, подземно и допълващо застрояване и ограда находящи се в УПИ ХХХVII-1648, кв.20, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.1648 по плана на кв.Виница, гр.Варна на ул. "Съби Велков". ХХХVII-1648 10135.2575.1648 20 по плана на кв.Виница
136 05.08.2019 Промяна на предназначение на ателие № 5 с идентификатор № 10135.2556.336.1.71, в жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ Х-„за жил. с-во”, кв. 997, по плана на 5 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Кирил Шиваров” № 9. Х-„за жил. с-во” 10135.2556.336.1.71 997 гр. Варна, №9, по плана на 5 м.р., гр. Варна
135 01.08.2019 Масивна ограда към уличната и вътрешно регулационни граници на урегулиран поземлен имот VIII-1352, кв.123, /идент.№10135.2552.5200/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна, разположена изцяло в рамките на имота, съгласно приложени разрези и ситуационна скица VIII-1352 10135.2552.5200 123 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
134 29.07.2019 "Две еднофамилни жилищни сгради и ограда в УПИ II - 903, кв. 197 по плана на со "Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6144 по КК и КР на гр. Варна" II - 903 10135.2623.6144 197 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
133 29.07.2019 Многофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ ХХХIV-728, кв.5 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2575.728 по КК и КР на гр.Варна. ХХХIV-728 10135.2575.728 5 по плана на кв.Виница
132 19.07.2019 "Огради към уличната и вътрешно регулационни граници на УПИ VІІ-2577, идентичен с ПИ 10135.2517.2577 по КК, кв.117 по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна" VII - 2577 10135.2517.2577 177 гр. Варна, по плана на со "Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
131 19.07.2019 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV - 509, кв. 135 по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7296 по КК и КР на гр. Варна" XXIV - 509 10135.2520.7296 135 гр. Варна, по плана на со "Траката"
130 15.07.2019 Изграждане на подпорни стени от габиони в пределите на ПИ 10135.2519.462, идентичен с УПИ III-418, кв.1 по плана на местност "Дели Сава", гр. Варна. III-418 10135.2519.462 1 по плана на местност "Дели Сава"
129 09.07.2019 "Лятна кухня в УПИ XIII - 6174, кв. 91 по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7306 по КК и КР на гр. Варна" XIII-6174 10135.2520.7306 91 гр. Варна, по плана на со "Траката"
128 09.07.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XV-1280, кв.77, /идент.№10135.2515.4017/по плана на СО“Ален мак”, гр.Варна. XV-1280 10135.2515.4017   гр. Варна, по плана на СО“Ален мак”
127 08.07.2019 "Лятна кухня - допълващо застрояване в УПИ XVIII - 688, кв. 79, идентичен с ПИ 10135.2723.1231 по плана на со "Ваялар", гр. Варна" XVIII-688 10135.2723.1231 79 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
126 08.07.2019 „Промяна предназначение на ателие, с идентификатор №10135.2573.1077.1.19, находящо се на трети етаж в сграда в урегулиран поземлен имот XL-799, кв.10, с идентификатор 10135.2573.1077, по плана на КК „Чайка”, ул.“Професор Петър Ников”“№1,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №17”. XL-799 10135.2573.1077.1.19 10 гр. Варна, по плана на кк "Чайка"
125 08.07.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-1352, кв.123, /идент.№10135.2552.5200/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-1352 10135.2552.5200 123 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
124 05.07.2019 Подпорна стена с височина до 2.00 м. в УПИ VІІ-4950, кв.135 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.4950 по КК на гр.Варна VІІ-4950 10135.2517.4950 135. гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
123 05.07.2019 Двуетажна жилищна сграда в УПИ ХІІ-516, кв.41 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.516 по КК на гр.Варна ХІІ-516 10135.2516.516 41 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
122 05.07.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на Гараж "2" с идентификатор 10135.2557.237.5.2 и Гараж "3" с идентификатор 10135.2557.237.5.3 в ОФИС в УПИ VIII - 8, кв. 689, по плана на 2 м.р., с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Генерал Киселов" № 5" VIII-8 10135.2557.237 689 гр. Варна, №5, по плана на 2 м.р.
121 05.07.2019 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IX-862, кв.133, /идент.№10135.2552.5302/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IX-862 10135.2552.5302 133 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
120 28.06.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІV-328 /ПИ №10135.2509.380/, кв. 19 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.” ХІV-328 10135.2509.380 19 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
119 27.06.2019 Промяна предназначение на Ателие №3 с идентификатор 10135.2553.78.1.16 в Жилище, находящо се в жилищна сграда в УПИ VІІ-1415, кв.8 по плана на 25-ти м.р., с адм. адрес ул."Роза" №38 ет 5 гр.Варна VІІ-1415 10135.2553.78.1.16 8 по плана на 25-ти м.р.
118 25.06.2019 "Еднофамилна жилищна сграда и ограда находящи се в УПИ III - 993, по плана на со "Горна Трака", местност " Коджа тепе", идентичен с ПИ 10135.2623.6094 по КК и КР на гр.Варна" III - 993 10135.2623.6094 203 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
117 25.06.2019 Преустройство и промяна на предназначение на аптека с идентификатор № 10135.2553.768.1.88, в амбулатория за дентална помощ /АГПИДП/, находяща се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ І-1308, кв. 37, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 29-а. І-1308 10135.2553.768.1.88 37 гр. Варна, №29-а, по плана на 25 м.р.
116 25.06.2019 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII - 248, кв. 187 по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.248 по КК и КР на гр. Варна" XII-248 10135.2520.248 187 гр. Варна, по плана на со "Траката"
115 25.06.2019 Едноетажна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXIX-2136, кв.241, /идент.№10135.2552.5236/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. XXIX-2136 10135.2552.5236 241 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
114 25.06.2019 Преустройство и промяна на предназначение на апартамент № 5 /идентификатор № 10135.2557.241.1.5/, в дентален кабинет и свързването му към съществуваща АИППСП, находящи се на първи етаж, в жилищна сграда в УПИ ХІІІ-225, кв. 697, по плана на 2 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Асен” № 48. ХІІІ-225 идентификатор 10135.2557.241.1.5 697 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
113 25.06.2019 Склад за инвентар находящ се в урегулиран с УПИ IX-5038, кв. 167, с идентификатор 10135.2552.5161 по плана на кв."Изгрев", гр. Варна IX-5038 10135.2552.5161 167 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
112 21.06.2019 Преустройство и промяна на предназначението на „бистро” с идентификатор 10135.2554.612.4.20 по кадастралната карта на гр.Варна, в „магазин за алкохолни и безалкохолни напитки, цигари, ядки, захарни изделия, пакетирани стоки, бутилирани води и други”, находящ се на първи етаж във вход 2 в сграда в УПИ I-64, кв.32 по плана на 24 м.р., ул.”Дубровник” N:54, гр.Варна. I-64 10135.2554.612 32 гр. Варна, по плана на 24 -ти микрорайон
111 17.06.2019 "Еднофамилна жилищна сграда и ограда в УПИ III - 6769, кв. 218 по плана на со "Траката", гр. Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2520.7281 по КК и КР на гр. Варна" III - 6769 10135.2520.7281 218 гр. Варна, по плана на со "Траката"
110 12.06.2019 Пристройка към съществуваща жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXXI-2730, кв.56, /идент.№10135.2552.5269/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна XXXI-2730 10135.2552.5269 56 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
109 12.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-257,258, кв.41, /идент.№10135.2552.5190/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна II-257,258 10135.2552.5190 41 по плана на кв."Изгрев"
108 07.06.2019 "Жилищна сграда в УПИ XXVI - 31, кв. 212, по плана на со "Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6115 по КК и КР на гр. Варна" XXVI - 31 10135.2623.6115 212 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
107 07.06.2019 "Жилищна сграда в УПИ XVII - 31, кв. 212, по плана на со "Горна Трака", идентичен с ПИ 10135.2623.6116 по КК и КР на гр. Варна" XVII - 31 10135.2623.6116 212 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
106 07.06.2019 "Комплекс от жилищни сгради с гаражи - етапно строителство, I - ви етап - сграда "2" в УПИ I - 148, кв. 69, по плана на кв. Виница, идентичен с ПИ 10135.2012.188 по КК и КР на гр. Варна" I - 148 10135.2012.188 69 гр. Варна, по плана на кв. Виница
105 07.06.2019 "Жилищна сграда в УПИ VII - 7171, кв. 144, по плана на со "Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7233 по КК и КР на гр. Варна" VII - 7171 10135.2520.7233 144 гр. Варна, по плана на со "Траката"
104 06.06.2019 "Жилищна сграда в УПИ VI - 2098, кв. 155 по плана на со "Траката", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.8038 по КК на гр. Варна" VI - 2098 10135.2520.8038 155 гр. Варна, по плана на со "Траката"
103 06.06.2019 Етапно строителство на две жилищни сгради и басейн: първи етап - Жилищна сграда №1 и басейн и втори етап - Жилищна сграда №2, находящи се в УПИ ХIV-69 (ПИ 10135.2019.369), кв.6 по плана на со "Дели Сава", гр.Варна. ХIV-69 10135.2019.369 6 по плана на со "Дели Сава"
102 04.06.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІ-1812, кв.126 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.1812 по КК на гр.Варна ХVІ-1812 10135.2526.1812 126 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
101 03.06.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХLІ - 894,895, кв.1, по РП на кв."Виница", идентичен с ПИ 10135.2575.2131 по КК на гр.Варна ХLІ - 894,895 10135.2575.2131 1 гр. Варна, по плана на кв."Виница"
100 23.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда, допълващо застрояване и масивна ограда находящи се в УПИ ХХI-760 (ПИ 10135.2575.1995), кв.45 по плана на кв. Виница, гр. Варна, на ул. "Сава Геренов". ХХI-760 10135.2575.1995 45 по плана на кв.Виница
99 21.05.2019 "Плътна ограда по регулационната линия на УПИ III - 4, кв. 989, по плана на 5 - ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2556.303 и ПИ 10135.2556.302 по КК и КР на гр. Варна с дължина - 20,20м." III - 4 10135.2556.303 989 гр. Варна, №4, по плана на 5 - ти м.р.
98 21.05.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на офис с ид. 10135.2556.378.1.31 в лекарски кабинет в Многофамилна жилищна сграда в УПИ II -10,11 и 12, кв. 602, по плана на 5 -ти м.р., гр. Варна" II - 10,11,12 10135.2556.378.1.31 602 гр. Варна, №11, по плана на 5 - ти м.р.
97 21.05.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХLVІІІ-2473 /ПИ № 10135.2508.2473/, кв. 26 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХLVІІІ-2473 10135.2508.2473 26 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
96 20.05.2019 "Промяна предназначение на партер и първи етаж, представляващи част от сграда с идентификатор 10135.2564.259.13 в частно средно училище, находяща се в УПИ XLI 2857 = 259, кв. 17, по плана на "Вилна зона", гр. Варна" със ЗП - 594,00 кв.м. XLI-2857 10135.2564.259 17 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
95 20.05.2019 Пристройка към съществуваща жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-118 / ПИ № 10135.2508.118/, кв.8, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХVІІІ-118 10135.2508.118 8 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
94 20.05.2019 Жилищна сграда, допълващо застрояване и ограда находящи се в УПИ I-1071 (ПИ 10135.2575.1840), кв. 2"Б" по плана на кв.Виница, гр.Варна. I-1071 10135.2575.1840 2 "Б" по плана на кв.Виница
93 20.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда находяща се в УПИ III-520 (ПИ 10135.2052.769), кв.33 по плана на со "Виница север", гр.Варна. III-520 10135.2052.769 33 по плана на со "Виница север"
92 20.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ II-520 (ПИ 10135.2052.768), кв.33 по плана на со "Виница север", гр. Варна. II-520 10135.2052.768 33 по плана на со "Виница север"
91 17.05.2019 Жилищна сграда в УПИ LХVІІІ-4626, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ10135.2517.5393 по КК на гр.Варна LХVІІІ-4626 10135.2517.5394 121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
90 17.05.2019 Жилищна сграда в УПИ LХХ - 4626, кв. 121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5396 по КК на гр.Варна LХХ-4626 10135.2517.5396 121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
89 17.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-2439, кв.105 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135, 2517.5316 по КК на гр.Варна ІV-2439 10135.2517.5316 105 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
88 17.05.2019 Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ VІІ-705, кв.58 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.705 по КК на гр.Варна VІІ-705 10135.2526.705 58 по плана на кв."Свети Никола"
87 17.05.2019 Жилищна сграда в УПИ ІV-691, кв.57 по плана кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.691 по КК на гр.Варна ІV-691 10135.2526.691 57 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
86 17.05.2019 Еднофамилна жилищна сграда, намираща се в УПИ ХІV-1844, кв.128 по плана на со ."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7241 по КК на гр.Варна ХІV-1844 10135.2520.7241 128 гр. Варна, по плана на со."Траката"
85 16.05.2019 Реконструкция и преустройство на апартамент № 10 /идентификатор № 10135.2553.526.1.10/, находящ се на 4 етаж, в жилищна сграда в УПИ ХVІІ-713, кв. 43, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Еделвайс” № 4 ХVІІ-713 10135.2553.526.1.10 43 гр. Варна, №4, по плана на 25 м.р., гр. Варна
84 16.05.2019 Реконструкция и преустройство на апартамент № 11 /идентификатор № 10135.2553.526.1.11/, находящ се на 4 етаж, в жилищна сграда в УПИ ХVІІ-713, кв. 43, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Еделвайс” № 4 ХVІІ-713 10135.2553.526.1.11 43 гр. Варна, №4, по плана на 25 м.р., гр. Варна
83 16.05.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-6988 /към ПИ №10135.2520.7262/, кв. 15 по плана на СО „Траката”, гр.Варна.” ХVІІІ-6988 10135.2520.7262 15 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
82 15.05.2019 Промяна предназначение на склад с ид. 10135.2554.551.1.15 в "апартамент №15", находящо се на шести етаж в жилищна сграда в УПИ XVIII-1434, кв.32, по плана на 24 м.р., гр. Варна, ул."Дубровник" №46Б. XVIII-1434 10135.2554.551 32 гр. Варна, по плана на 24 -ти микрорайон
81 14.05.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ II-4120, кв. 162, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна, идентичен с ПИ с идентификатпор №10135.2552.5299 по КК на гр.Варна. II-4120 10135.2552.5299 162 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
80 14.05.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ XXIV-1901, кв. 238, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна, идентичен с ПИ 110135.2552.5254 по КК на гр.Варна XXIV-1901 10135.2552.5254 238 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
79 08.05.2019 "Изграждане на огради по границите на УПИ - 2098 "За жилищно строителство", кв. 155, по плана на со "Траката", местност "Кору дере", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.8038 по КК на гр. Варна" VI-2098 10135.2520.8038 155 гр. Варна, по плана на со "Траката"
78 08.05.2019 "Жилищна сграда и ограда в УПИ XVIII - 779, / идентификатор № 10135.2623.779 /, кв. 195, по плана на со "Горна Трака", гр. Варна" XVIII - 779 10135.2623.779 195 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
77 07.05.2019 Жилищна сграда, находяща се в урегулиран поземлен имот , УПИ XVIII-1383, кв. 169, идентичен с идентификатор 10135.2552.5247, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна XVIII-1383 10135.2552.5247 169 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
76 25.04.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІ-1115, кв.72 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4884 по КК на гр.Варна ХVІІ-1115 10135.2517.4884 72 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
75 25.04.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХІ-6077, кв.195 по плана на со."Горна Трака ", идентичен с ПИ 10135.2623.6089 по КК на гр.Варна ХХІ-6077 10135.2623.6089 195 гр. Варна, по плана на со."Горна Трака"
74 24.04.2019 “Еднофамилна жилищна сграда с гараж и плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м към северната /към ПИ №10135.2522.1035/, източната /към ПИ № 10135.2522.1065/ и югозападната /към ПИ № 10135.2522.556/, регулационни граници на имота – разположени изцяло в УПИ ХХVІІІ-1036 /ПИ № 10135.2522.1036/, кв. 7 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХХVІІІ-1036 10135.2522.1036 7 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
73 23.04.2019 „Пет броя еднофамилни жилищни сгради – етапно строителство в УПИ XIV 1184, кв. 111 по плана на со „Ваялар”, Община Варна" XIV - 1184 10135.2723.1215 111 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
72 23.04.2019 "Смяна на предназначение на склад в апартамент (жилище), в ПИ 10135.2723.830.4.14, кв.84, с.о.”Ваялар”, гр.Варна"   10135.2723.830 84 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
71 23.04.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХV-816, кв.66, идентично с поземлен имот с идентификатор 10135.2510.2062 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна. ХХV-816 10135.2510.2062 66 по плана на со "Добрева чешма"
70 22.04.2019 Подпорни стени с височина до 2.0м и огради с височина до 2,2 м над прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ XXIII-1299, кв. 18, идентичен с ПИ с идентификатор №10135.2508.1458 по плана на с.о. "Сотира", гр. Варна. XXIII-1299 10135.2508.1458 18 гр. Варна, по плана на с.о. "Сотира"
69 19.04.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на обект за търговска дейност / магазин с идентификатор 10135.2556.378.1.22 и офис с идентификатор 10135.2556.378.1.33 в медико - дентален център" в сграда в УПИ II - 10, 11, 12, кв. 602 по плана на 5 м.р. , гр. Варна." II - 10,11,12 10135.2556.378 602 гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
68 19.04.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-4021, кв.57 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5154 по КК на гр.Варна V-4021 10135.2517.5154 57 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
67 18.04.2019 Промяна на предназначение на жилищна сграда с идентификатор № 10135.2553.451.3, находяща се в ПИ с идентификатор № 10135.2553.451, кв. 45, по плана на 25 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Роза” № 20 в пекарна със зала за продажба.   10135.2553.451 45 гр. Варна, №20, по плана на 25 м.р., гр. Варна
66 16.04.2019 "Преустройство, промяна предназначение и делба на ателие с ид 10135.2556.1.6.16 по КК в жилище и ателие, находящо се в сграда в УПИ III – "за жил. стр. и обещет. на собствениците", кв. 595 по плана на 5 м.р., бул. „Цар Освободител” №88, вх. 3, ет.6, гр. Варна” III - "за жил. стр. и обещет. на собствениците" 10135.2556.1.6.16 595 гр. Варна, №88, по плана на 5 - ти м.р.
65 16.04.2019 “Жилищна сграда за сезонно обитаване в ПИ 2093 /ПИ № 10135.2515.2093/, кв. 56 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”   10135.2515.2093 56 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
64 16.04.2019 Лятна кухня като допълващо застрояване към съществуваща сграда в ПИ 10135.2517.722 , кв.51 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна   10135.2517.722 51 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
63 15.04.2019 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ VII-767, кв.45, съответстващ на поземлен имот с идентификатор 10135.2575.1007 по плана на кв. Виница, гр. Варна на ул. "Свети Константин и Елена". VII-767 10135.2575.1007 45 по плана на кв.Виница
62 15.04.2019 Надстройка на жилищна сграда ,находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.2155, идентичен с УПИ VI-355, кв. 198, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна VI-355 10135.2551.2155 198 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
61 11.04.2019 Довършителни работи на жилищна сграда с ресторант и магазин, входове "А" и "Б" в УПИ I-10, кв.28 по плана на кв. Виница, гр. Варна с идентификатор 10135.2028.19. I-10 10135.2028.19 28 по плана на кв.Виница
60 11.04.2019 "Еднофамилна жилищна сграда, в УПИ VII - 293, идентичен с ПИ 10135.2520.7259, кв.91, по плана на со "Траката", гр. Варна" VII - 293 10135.2520.7259 91 гр. Варна, по плана на со "Траката"
59 10.04.2019 Подпорни стени в УПИ ХLVІІ-35, кв.19 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна ХLVІІ-35 10135.2563.1998 19 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
58 10.04.2019 "Преустройство и промяна предназначение на магазин за промишелени стоки с ид.№10135.2555.277.1.133 в "салон за красота", находящ се в к-с "Вива 4", в УПИ I-"за административни и обслужващи дейности", кв.19, 23 м.р. гр. Варна, ул.Димитър Икономов' №36. I-"за административни и обслужващи дейности" 10135.2555.277 19 гр. Варна, УЛ.ДИМИТЪР ИКОНОМОВ №36, по плана на 23 -ти микрорайон
57 10.04.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХV-3290, кв.15 по плана на со.Траката, идентичен с ПИ 10135.2520.7722 по КК на гр.Варна ХV-3290 10135.2520.7722 15 гр. Варна, по плана на со."Траката"
56 09.04.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХLІ-625 /ПИ № 10135.2522.1196/, кв. 9 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” ХLІ-625 10135.2522.1196 9 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
55 08.04.2019 “Вилна сграда в ПИ № 154 /ПИ № 10135.2509.154/, кв. 15 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.”   10135.2509.154 15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
54 05.04.2019 Жилищна сграда в УПИ ХХ-503, кв.47 по плана на со."Виница-север" идентичен с ПИ 10135.2052.756 по КК на гр.Варна ХХ-503 10135.2052.756 47 гр. Варна, по плана на со."Виница-север"
53 05.04.2019 Сграда за вилен отдих в ПИ 1935, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.1935 по КК на гр.Варна   10135.2517.1935 137 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
52 03.04.2019 Огради към уличната и вътрешно регулационни граници на УПИ ІІІ-5220, идентичен с ПИ 10135.2517.5295 по КК, кв.109 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна ІІІ-5220 10135.2517.5295 109 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
51 01.04.2019 Еднофамилни жилищни сгради, подпорни стени и огради в УПИ ХІІІ-643, кв. 99 по плана на со.Ваялар, идентичен с ПИ 10135.2723.643 по КК на гр.Варна ХІІІ-643 10135.2723.643 99 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
50 29.03.2019 "Промяна предназначение на складово таванско помещение №2 с ид. 10135.2554.317.4.22 в жилище, в жилищна сграда в УПИ II - 629, кв.2, по плана на 24 м.р., гр. Варна" II-629 10135.2554.317 2 гр. Варна, №6, по плана на 24 м.р.
49 29.03.2019 "Смяна предназначение на фризьорски салон и козметичен салон в ателие в УПИ IX-9, кв. 686, по плана на 2 м.р., гр. Варна" със ЗП - 25,73 кв.м." IX-9 10135.2557.130 686 гр. Варна, №42, по плана на 2 м.р.
48 29.03.2019 "Промяна на предназначение на обект №9 (склад) в жилище в многофамилна жилищна сграда в ПИ 619, кв.101 по ПНИ на со "Ваялар", гр. Варна"   10135.2723.619 101 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
47 29.03.2019 "Преустройство и промяна на предназначение на офис 6 с ид. 10135.2560.374.1.39, офис 7 с ид. 10135.2560.374.1.40 и офис 4 с ид. 10135.2560.374.1.38 в УПИ I-7, кв.14 по плана на 18 м.р., гр. Варна, с адм. адрес: гр. Варна, ул. "Райно Попович" №8, в жилища" I-7 10135.2560.374 14 гр. Варна, №8, по плана на 18-ти м.р.
46 25.03.2019 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXXIV 6015 - "за жил. стр.", кв.81 по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.7202 по КК и КР на гр. Варна" със ЗП - 70,10 кв.м; и РЗП - 155,40 кв.м; XXXIV-6015 10135.2520.7202 81 гр. Варна, по плана на со "Траката"
45 21.03.2019 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XII-6797, кв.143, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.2520.7255, по плана на со "Траката", гр. Варна" със ЗП - 83,10 кв. м. и РЗП - 188,65 кв. м; XII-6797 10135.2520.7255 143 гр. Варна, по плана на со "Траката"
44 20.03.2019 “Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ІV-232 /ПИ № 10135.2515.232/, кв. 18 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” УПИ ІV-232 10135.2515.232 18 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
43 18.03.2019 "Покрив на жилищна сграда в ПИ 10135.2520.6186, со "Траката", м-ст "Фатрико дере", гр. Варна"   10135.2520.6186   гр. Варна, по плана на со "Траката"
42 14.03.2019 "Ограда на ПИ 10135.2012.14 , УПИ II - 14, към улица "Трети март" и вътрешни регулационни граници към ПИ 10135.2012.2 и 10135.2012.15 по плана на м-ст "Ачма", кв. "Виница", гр. Варна" II-14 10135.2012.14 226 гр. Варна, по плана на кв. Виница
41 11.03.2019 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VI-1159, кв. 101, по плана на со "Ваялар" идентичен с ПИ 10135.2723.1196 по КК на гр. Варна" със ЗП - 53,60 кв.м и РЗП - 150,20 кв.м. VI-1159 10135.2723.1196 101 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
40 11.03.2019 Плътна ограда с височина на плътната част от 0,60м до 2,20м към североизточната /към ПИ №10135.2522.623/, северозападната /към ПИ № 10135.2522.616/ и югозападната /към ПИ № 10135.2522.844, ПИ № 10135.2522.845 и част от ПИ № 10135.2522.615/, регулационни граници на имота – разположена изцяло в урегулиран поземлен имот ХLІ-625 /ПИ № 10135.2522.1196/, кв. 9, по плана на СО ”Акчелар”, гр. Варна. ХLІ-625 10135.2522.1196 9 гр. Варна, по плана на СО ”Акчелар”
39 05.03.2019 Лятна кухня - друг вид сграда за обитаване (допълващо застрояване), находяща се в УПИ VI-76,77, кв.25, идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.2016 по плана на кв. Виница, гр. Варна. VI-76,77 10135.2575.2016 25  
38 01.03.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІІІ-401, кв.27 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.401 по КК на гр.Варна ХІІІ-401 10135.2516.401 27 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
37 28.02.2019 Жилищна сграда в УПИ VІІ-435 /идентификатор № 10135.2575.795/, кв. 10, по плана на кв. Виница, гр. Варна,с административен адрес: гр. Варна, ул. " Д. Солунски" №5 VІІ-435 10135.2575.795 10 гр. Варна, №5, по плана на кв. Виница
36 27.02.2019 “Пристройка, надстройка и ремонт на съществуваща вилна сграда в УПИ ХХІV-1586а /ПИ № 10135.2564.90/, кв. 9 по плана на „Вилна зона”, гр.Варна.” ХХІV-1586а 10135.2564.90 9 гр. Варна, №34, по плана на Вилна зона
35 22.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І-986, кв.17 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.1978 по КК на гр.Варна І-986 10135.2526.1978 17 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
34 22.02.2019 "Ажурна и масивна огради и пергола ПИ 10135.2623.8840 по КК на гр. Варна, УПИ V-8840, кв. 202, по плана на со "Горна Трака", гр. Варна" V-8840 10135.2623.8840 202 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
33 21.02.2019 Два броя жилищни сгради в УПИ ХVІІ-750 "жил.стр." /ПИ № 10135.2515.3980/, кв. 56, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна ХVІІ-750 "жил.стр." 10135.2515.3980 56 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
32 20.02.2019 Монтаж на фотоволтаична система за производство на електрическа енергия, разположена върху покрив на съществуваща сграда, представляваща „Семеен пансионат с бистро” с идентификатор № 10135.2515.303.2, с мощност 30 кW в ПИ № 303, кв. 13, по плана на СО „Ален мак”, гр. Варна 303 10135.2515.303 13 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
31 20.02.2019 "Ремонт, пристрояване, настрояване и смяна предназначение на "Вилна сграда" в "Жилищна сграда", в УПИ XXXV-518, кв.135 по ПУР на со "Траката", район "Приморски", Община Варна" XXXV-518 10135.2520.7203 135 гр. Варна, по плана на со "Траката"
30 20.02.2019 Промяна на предназначение на кабинет № 1 /идентификатор № 10135.2559.204.1.31/, находящо се на 7 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІІ-204 ”За жилищно строителство”, кв. 9, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Д-р Железкова” № 44 в жилище. ІІІ-204 10135.2559.204.1.31 9 гр. Варна, по плана на 17 м.р., гр. Варна
29 19.02.2019 АЖУРНА и МАСИВНА ОГРАДИ в УПИ ХІ-276, вк.18 по плана на до."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4872 по КК на гр.Варна ХІ-276 10135.2516.4872 18 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
28 19.02.2019 Промяна предназначение на обект №1-склад, с идентификатор №10135.2559.206.1.13, находящ се на шести етаж в жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-6422,6423, кв.30, с идентификатор 10135.2559.206, по плана на 17-ти микрорайон, ул.“Мадара“№20А,гр.Варна, в „АПАРТАМЕНТ №13”. II-6422,6423 10135.2559.206.1.13 30 гр. Варна, №Варна, по плана на 7-ти микрорайон
27 19.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот , УПИ ХХI-2665, идентичен с идентификатор 10135.2552.5043, кв. 238, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна ХХI-2665 10135.2552.5043 238 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
26 19.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот , УПИ II-2769, идентичен с идентификатор 10135.2552.5102, кв. 186, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна II-2769 10135.2552.5102 186 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
25 15.02.2019 Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХLVІІ-35 , кв.19 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.1998 по КК на гр.Варна ХLVІІ-35 10135.2563.1998 19 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
24 12.02.2019 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХХV-1002, кв.42 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна ХХV-1002 10135.2526.1002 42 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
23 07.02.2019 Пристройка към законна жилищна сграда, находяща се в УПИ I-727, кв.51 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ с идентификатор 10135.25.75.1206. I-727 10135.2575.1206 51 по плана на кв. Виница
22 06.02.2019 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХVІ-2341, кв.15 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2341 по КК на гр.Варна ХХVІ-2341 10135.2526.2341 15 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
21 06.02.2019 “Жилищна сграда с кафе-аперитив в УПИ І-753 /ПИ № 10135.2515.4106/, кв. 56 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” І-753 10135.2515.4106 56 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
20 05.02.2019 "Реконструкция, пристройка и надстройка към съществуваща вилна сграда, находяща се в в УПИ I-1676=684 идентична с ПИ с идентификатор 10135.2723.684, кв. 79, по плана на со "Ваялар" по КК и КР на гр. Варна" I-1676=684 10135.2723.684 79 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
19 04.02.2019 Фотоволтаична електрическа централа с обща мощност 15 kW, находящ се в поземлен имот с идентификатор 10135.2551.304, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна   10135.2551.304   по плана на кв."Изгрев"
18 01.02.2019 Еднофамилна жилищна сграда намираща се в УПИ І-1200, кв.148 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5253 по КК на гр.Варна І-1200 10135.2517.5253 148 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
17 31.01.2019 Жилищна сграда, находящ се в урегулиран поземлен имот , УПИ XVII-980, идентичен с идентификатор 10135.2552.5133, кв. 119, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна XVII-980 10135.2552.5133 119 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
16 30.01.2019 Плътна ограда с височина до 2.00 м и ажурна ограда с 0.60 м плътна част над прилежащия терен, разположени изцяло в УПИ ХІ-1601, кв.84 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна ХІ-1601 10135.2517.5389 84 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
15 24.01.2019 "Жилищна сграда в ПИ 10135.2623.1054, кв.186, по плана на со "Горна Трака" по КК и КР на гр. Варна"   10135.2623.1054 186 гр. Варна, по плана на со "Горна Трака"
14 22.01.2019 Подпорни стени в УПИ ІV-1102, кв.6 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна разположени съгласно приложена ситуация в имот с идентификатор 10135.2526.2232 по КК на гр.Варна ІV-1102 10135.2526.2232 6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
13 17.01.2019 “Вилна сграда, находяща се в УПИ ІІ-3440 /ПИ № 10135.2515.3830/, кв. 28 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-3440 10135.2515.3830 28 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
12 15.01.2019 Лятна кухня и склад, находящи се в поземлен имот с идентификатор 10135.2510.324, кв.19 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна.   10135.2510.324 19 по плана на со "Добрева чешма"
10 14.01.2019 Изграждане на масивни, плътни огради, изцяло в имота на заявителите по всички регулационни линии (странични и вътрешна) с височина до 2.20 м.л. и към улица "Кастрица" с височина до 0.6 м.л. за УПИ V-1777, кв.26, кв. Виница, гр. Варна идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.2080 по КК на район "Приморски", гр. Варна V-1777 10135.2575.2080 26 по плана на кв. Виница
9 14.01.2019 Изграждане на масивни, плътни огради, изцяло в имота на заявителите по всички регулационни линии (странични и вътрешна) с височина до 2.20 м.л. и към улица "Кастрица" с височина до 0.6 м.л. за УПИ IV-1777, кв.26, кв. Виница, гр. Варна идентичен с поземлен имот с идентификатор 10135.2575.2079 по КК на район "Приморски", гр. Варна IV-1777 10135.2575.2079 26 по плана на кв. Виница
8 11.01.2019 Промяна предназначение на "Семеен хотел с ресторант и лоби бар" в Четири самостоятелни жилища в сграда с идентификатор 10135.2517.5230.1 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна   10135.2517.5230   гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
7 11.01.2019 "Промяна предназначение на офис-козметичен салон с идентификатор 10135.2556.201.1.29 в жилище" в жилищна сграда находяща се в УПИ XVII-1 / ПИ с идентификатор 10135.2556.201 /, кв.621, 5-ти м.р., ул. "Топра Хисар" №16, ет.1, гр. Варна" XVII-1 10135.2556.201.1.29 621 гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
6 11.01.2019 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХІІІ-4610, кв.109 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4610 по КК на гр.Варна ХІІІ-4610 10135.2517.4610 109 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
5 09.01.2019 Жилищна сграда в УПИ XXV-4164, идентификатор 10135.2552.5156, кв. 181, по плана на кв."Изгрев", гр. Варна. XXV-4164 10135.2552.5156 181 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
4 07.01.2019 “Жилищна сграда в УПИ ІІ-3202 /ПИ № 10135.2515.4024/, кв. 74 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ІІ-3202 10135.2515.4024 74 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
3 07.01.2019 Жилищна сграда, находяща се в поземлен имот с идентификатор 10135.2510.2038, идентичен с УПИ ХIV-1794, кв.40 по плана на со "Добрева чешма", гр.Варна. ХIV-1794 10135.2510.2038 40 по плана на со "Добрева чешма"
2 04.01.2019 "Монтаж на конструкция на въздуховодна мрежа по фасада на жилищна сграда с административен адрес бул. "Осми Приморски полк" №97, гр. Варна"     703 гр. Варна, ул. бул. "Осми Приморски полк" №97, по плана на 2 м.р.
1 03.01.2019 Жилищна сграда, находяща се в УПИ III-1322, кв. 193,/идентификатор 10135.2552.1322/ по плана на кв."Изгрев", гр. Варна III-1322 10135.2552.1322 193 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
208 27.12.2018 "Еднофамилна жилищна сграда и подпорни стени, находящи се в УПИ V-24, кв.181 идентичен с ПИ 10135.2723.1224 по плана на со "Ваялар" по КК и КР на гр. Варна" със ЗП - 88,48 кв.м и РЗП - 186,12 кв.м. V-24 10135.2723.1224 181 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
207 21.12.2018 Усвояване тераса към жилище с идентификатор 10135.2563.63.3.2, находящо се в УПИ ХІХ-1062 , кв.20 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2563.63 по КК на гр.Варна ХІХ-1062 10135.2563.63 20 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
206 21.12.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XVI-1242, кв.29, /идент.№10135.2564.549/ по плана на Вилна зона Варна XVI-1242 10135.2564.549 29 гр. Варна, по плана на Вилна зона Варна
205 18.12.2018 Промяна предназначение на търговски обект с идентификатор 10135.2563.1.1.17 в жилище, намиращ се в УПИ І-1007, кв.1 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна І-1007 10135.2563.1 1 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
204 17.12.2018 Жилищна сграда намираща се в УПИ ХІ-400, кв.27 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4880 по КК на гр.Варна ХІ-400 10135.2516.4880 27 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
203 17.12.2018 Склад за инвентар и отоплителни материали XIV-2889 10135.2552.2706 144 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
202 17.12.2018 "Жилищна сграда, парна баня и басейн в ПИ 10135.2520.6853, кв.120 по плана на с.о. "Траката" по КК и КР на гр. Варна" със ЗП - 292,50 кв.м и РЗП - 459,70 кв.м.   10135.2520.6853 120 гр. Варна, по плана на со "Траката"
201 17.12.2018 ''Жилищна сграда в УПИ XX - 1574, кв. 18, идентичен с ПИ 10135.2564.199, по плана на "Вилна зона", ул. "7-ма" №35 по КК и КР на гр. Варна, със ЗП - 75,50 кв.м и РЗП - 187,10 кв.м" XX-1574 10135.2564.199 18 гр. Варна, №35, по плана на "Вилна зона"
200 14.12.2018 Преустройство и промяна на предназначение на работилница за обущари /идентификатор № 10135.2562.55.1.55/, находяща се в приземен и първи етажи, в жилищна сграда в УПИ ІІ-55, кв. 8, по плана на 19 м.р., жк „Чайка”, гр.Варна с административен адрес: жк „Чайка”, бл. 27, вх. Г в „Козметичен и фризьорски салон”. ІІ-55 10135.2562.55.1.55 8 гр. Варна, по плана на жк "Чайка"
199 11.12.2018 "Преустройство и промяна предназначение на търговски обект №4 с ид.№10135.2555.287.1.55 в обект за производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия", находящ се в сграда, в УПИ II-1500"за жил. стр. и общ. обсл.", кв.18, 23 м.р. гр. Варна. II-1500 10135.2555.287 18 гр. Варна, УЛ.СТУДЕНТСКА №21, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
198 11.12.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IV-1619, кв.162, /идент.№10135.2552.5149/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна IV-1619 10135.2552.5149 162 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
197 10.12.2018 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХIХ-40, идентичен с ПИ №10135.2575.2066, кв.17 по плана на кв. Виница, гр.Варна. ХХIХ-40 10135.2575.2066 17 по плана на кв. Виница
196 04.12.2018 “Двуетажна вилна сграда в ПИ № 10135.2515.3123, кв. 62 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.”   10135.2515.3123 62 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
195 03.12.2018 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.232.1.16/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІV-138, кв. 21, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Петрич” № 16 в „Ателие”. ХІV-138 10135.2575.232.1.16 21 гр. Варна, №16
194 30.11.2018 "Преустройство и промяна на предназначението на два самостоятелни обекта за търговска дейност с идентификатор 10135.2558.74.1.42 и 10135.2558.74.1.43 в дентална клиника / АГППСМП / , находяща се в УПИ I-113, кв. 651 по плана на 6-ти м.р.с административен адрес ул. "Генерал Тошев" №38, гр. Варна" I-113 10135.2558.74 651 гр. Варна, №38, по плана на 6-ти м.р.
193 29.11.2018 Жилищна сграда и подпорни стени, находяща се в УПИ V-757, кв.49 по плана на со "Виница север", гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2052.763. V-757 10135.2052.763 49 по плана на со "Виница-север"
192 29.11.2018 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ XXIV-7178, кв.192, идентичен с ПИ 10135.2520.7178, по плана на со"Траката", местност "Таушан тепе" по КК и КР на гр. Варна" XXIV-7178 10135.2520.7178 192 гр. Варна, по плана на со "Траката"
191 27.11.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-2391, кв.220, /идент.№10135.2552.5232/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна V-2391 10135.2552.5232 кв.220 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
190 27.11.2018 Многофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот X-2453, кв.255, /идент.№10135.2552.2453/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. X-2453 10135.2552.2453 255 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
189 23.11.2018 Жилищни сгради в УПИ ІV-2919, кв.24 по плана на ж.к."Бриз" , идентичен с ПИ 10135.2526.2673 по КК на гр.Варна ІV-2919 10135.2526.2673 24 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
188 23.11.2018 Два броя еднофамилни, жилищни сгради в УПИ ХVІ-1045 /ПИ № 10135.2515.3997/, кв. 66, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна ХVІ-1045 10135.2515.3997 66 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
187 22.11.2018 Вилна сграда в ПИ № 225 /ПИ № 10135.2515.3577/, кв. 15, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна 225 10135.2515.3577 15 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак",
186 21.11.2018 Жилищна сграда с гаражи, находяща се в УПИ ХХV-1740,1741, кв.46 по плана на кв. Виница, гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2575.2113 на ул. "Мария Бацарова". ХХV-1740,1741 10135.2575.2113 46 по плана на кв. Виница
185 19.11.2018 "Надстройка на вх.1 и вх.4 и промяна на предназначение на ат.5 и ат.6 вх.1 и ат.6 и ат.7 вх.4 от Жилищна сграда в УПИ IV-143, кв.4, м-ст "Долна Трака" идентичен с ПИ 10135.2566.143 по КК и КР на гр. Варна" IV-143 10135.2566.143 4 гр. Варна, по плана на м-ст "Долнa Трака"
184 19.11.2018 Жилищна сграда в УПИ V-495 /идентификатор № 10135.2508.495/, кв. 31, по плана на СО "Сотира", гр. Варна V-495 10135.2508.495 31 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
183 16.11.2018 Надстройка на двуетажна вилна сграда в УПИ ІІ-1830, кв.6 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1830 по КК на гр.Варна ІІ-1830 10135.2526.1830 6 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
182 16.11.2018 "Жилищна сграда и подпорни стени в УПИ XVIII-688, кв.79, со. "Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1231 по КК и КР на район "Приморски", гр. Варна" XVIII-688 10135.2723.1231 79 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
181 14.11.2018 "Пристройка и надстройка към жилищна сграда, находяща се в УПИ VI-1108, кв.84 по плана на с.о. "Ваялар", гр.Варна идентичен с ПИ 10135.2723.1207 по КККР на гр. Варна" VI-1108 10135.2723.1207 84 гр. Варна, по плана на со "Ваялар"
180 13.11.2018 "Еднофамилна жилищна сграда в УПИ I-13864а=1214, кв. 73 на "Вилна зона", гр. Варна идентичен с ПИ 10135.2564.1214 по КК и КР на район Приморски." I-13864a 10135.2564.1214 73 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
179 09.11.2018 Жилищна сграда в УПИ ІІІ-3976, кв.85 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5311 по КК на гр.Варна ІІІ-3976 10135.2517.5311 85 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
178 09.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-2460, кв.110 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5304 по КК на гр.Варна ХХVІІІ-2460 10135.2517.5303 110 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
177 08.11.2018 "Допълващо застрояване - Гараж в ПИ X-1221, кв. 97, по плана на со "Траката", идентичен с ПИ 10135.2723.528 по КК на гр. Варна" Х-1221 10135.2723.528 97 гр. Варна, по плана на со "Траката"
176 08.11.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-980, кв.119, /идент.№10135.2552.5132/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-980 10135.2552.5132 119 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
175 07.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІ-1371, кв.39 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.1371 по КК на гр.Варна ХVІ 10135.2526.1371 39 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
174 07.11.2018 Жилищна сграда с магазини, кафе-бар и подземен паркинг, находяща се в УПИ ХХVI-1740,1741, кв.46 по плана на кв.Виница, гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2575.2112 на ул. "Цар Борис III". ХХVI-1740,1741 10135.2575.2112 46 по плана на кв. Виница
173 07.11.2018 Еднофамилни жилищни сгради І-ви етап СГРАДА 1 и ІІ-ри етап СГРАДА 2 в УПИ ІІІ-5220, кв.109 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5295 по КК на гр.Варна ІІІ-5220 10135.2517.5295 109 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
172 02.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ І-4309, кв.90 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5282 по КК на гр.Варна І-4309 10135.2517.5282 90 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
171 02.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХVІІ-336, кв.25 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4864 по КК на гр.Варна ХVІІ-336 10135.2516.4864 25 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
170 02.11.2018 Преустройство и промяна на предназначение на магазин /идентификатор № 10135.2575.1413.3.17/, находящ се в приземен етаж в жилищна сграда в УПИ ХІІ-291 /ПИ № 10135.2575.1413/, кв. 37, по плана на кв. Виница, гр.Варна с административен адрес: ул. „Цар Борис ІІІ” № 44 в „Зала за хазартни игри и кафе - бар”. ХІІ-291 10135.2575.1413.3.17 37 гр. Варна, №44, по плана на кв. „Виница”
169 02.11.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХ-732 /ПИ № 10135.2508.732/, кв. 38, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХ-732 10135.2508.732 38 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
168 02.11.2018 “Жилищна сграда в УПИ Х-459 /ПИ № 10135.2515.4011/, кв. 23 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” Х-459 10135.2515.4011 23 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
167 31.10.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХV-76,1724,1725, кв.21 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна ХХХV-76,1724,1725 10135.2563.1952 21 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
166 31.10.2018 "Еднофамилна жилищна сграда с ограда и лятна кухня в УПИ XV-1532 А, кв.8, с ПИ 10135.2564.159 по плана на "Вилна зона", гр. Варна" XV-1532a 10135.2564.159 8 гр. Варна, по плана на "Вилна зона"
165 30.10.2018 Промяна предназначение на самостоятелен обект в сграда представляващ ОФИС с идентификатор 10135.2560.130.1.15 в УПИ ІХ-1, кв.35 по плана на 18-ти м.р. на гр.Варна в СТУДИО ЗА КРАСОТА ІХ-1 10135.2560.130.1.15 35 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
164 30.10.2018 Промяна предназначението на самостоятелен обект с идентификатор 10135.2563.52.4.16 по КК на гр.Варна, от КАФЕ-БАР в ЖИЛИЩЕ, намиращ се в УПИ ІХ-1059, кв.1 по плана на ж.к."Бриз-юг" ІХ-1059 10135.2563.52.4.16 1 гр. Варна, по плана на ж.к."Бриз-юг"
163 30.10.2018 "Лятна кухня и ограда в УПИ XIII-1177, кв.177, по плана на с.о."Ваялар", гр. Варна" идентичен с ПИ 10135.2723.1199 по КК и КР на район "Приморски" XIII-1177 10135.2723.1199 177 гр. Варна, по плана на с.о. "Ваялар"
162 30.10.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ IV - 7172, кв. 144, по плана на с.о."Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7234 по КК на гр. Варна IV-7172 10135.2520.7234 144 гр. Варна, по плана на с.о."Траката"
161 26.10.2018 Жилищна сграда и гараж в УПИ Х-4995, кв.94 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4995 по КК на гр.Варна Х-4995 10135.2517.4995 94 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
160 23.10.2018 Плътна ограда в УПИ ХVІІІ-337, кв.25 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна ХVІІІ-337 10135.2516.4865 25 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
159 23.10.2018 Плътна ограда в УПИ ХVІІ-336, кв.25 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна ХVІІ-336 10135.2516.4864 25 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
158 09.10.2018 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХХIII-727, идентична с ПИ 10135.2575.727, кв.5 по плана на кв. Виница, гр.Варна. ХХХIII-727 10135.2575.727 5 ул. "Константин Павлов" , по плана на кв. Виница
157 09.10.2018 Изграждане на лятна кухня в УПИ V-882, кв.49 по плана на кв."Свети Никола" гр.Варна V-882 10135.2526.882 49 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
156 09.10.2018 Изграждане на фотоволтаична модулна електрическа централа състояща се от 28 бр. панели с обща мощност 10 kW, разположени в УПИ V-860, кв.31 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.860 по КК на гр.Варна V-860 10135.2526.860 31 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
155 05.10.2018 Промяна предназначение на кабинет и склад в жилище , находящо се в жилищна сграда в УПИ ХІ-723, кв.47 по плана на кв.Виница гр.Варна ХІ-723 10135.2575.958 47 гр. Варна, по плана на кв.Виница
154 04.10.2018 Изграждане на плътна ограда по регулационните граници на УПИ VІ-1457, кв.83 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна VІ-1457 10135.2517.1457 83 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
153 03.10.2018 Жилищна сграда с реконструкция на съществуваща част, находяща се в УПИ ХХХІV-9636, кв.42 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.9636 по КК на гр.Варна ХХХІV-9636 10135.2526.9636 42 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
152 03.10.2018 Жилищна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1127, кв.15 по плана на ж.к."Бриз", идентичен с ПИ 10135.2526.2640 по КК на гр.Варна ІІІ-1127 10135.2526.2640 15 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
151 03.10.2018 Масивна ограда с плътна част до 2,2 м над прилежащия терен в урегулиран поземлен имот IV-1619, кв.162, /идент.№10135.2552.5149/, по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна IV-1619 10135.2552.5149 162 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
150 03.10.2018 "Жилищна сграда в УПИ XXIII-2042, кв.121, по плана на со. "Траката", гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2520.7243 по КК на гр. Варна" XXIII-2042 10135.2520.7243 121 гр. Варна, по плана на со. "Траката"
149 02.10.2018 Изграждане на ажурна и масивна ограда в УПИ ІV-7172, кв.144 по плана на со."Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7234 по КК на гр.Варна ІV-7172 10135.2520.7234 144 гр. Варна, по плана на со."Траката"
148 02.10.2018 “Еднофамилна, жилищна сграда, в УПИ VІІ-512 /ПИ № 10135.2515.4004/, кв. 41 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” VІІ-512 10135.2515.4004 41 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”
147 01.10.2018 Жилищна сграда в УПИ І-6906, кв.144 по плана на со."Траката" идентичен ПИ 10135.2520.7227 по КК на гр.Варна І-6906 10135.2520.7227 144 гр. Варна, по плана на со."Траката"
146 26.09.2018 “Еднофамилна, жилищна сграда, подпорна стена по северозападната граница на имота с дължина 6,45м и височина от прилежащия терен от 2,00 до 3,00м и подпорна стена по югозападната граница на имота с дължина 6,58м и височина от прилежащия терен до 2,00м, изцяло разположени в УПИ ХХV-416 /ПИ № 10135.2515.3990/, кв. 20 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХV-416 10135.2515.3990 20 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
145 21.09.2018 “Вилна сграда в УПИ ХХХVІ-158 /ПИ № 10135.2508.1528/, кв. 21 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХХХVІ-158 10135.2508.1528 21 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
144 19.09.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот IХ-2073, кв.197, /идент.№10135.2552.2129/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. IХ-2073 10135.2552.2129 197 гр. Варна, №Варна, по плана на кв."Изгрев"
143 18.09.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХІІ-937в = ч.1249 /ПИ № 10135.2564.1249/, кв. 56 по плана на Вилна зона Варна, с административен адрес: ул. 33 № 10а.” ХІІ-937в = ч.1249 10135.2564.1249 56 гр. Варна, №10а, по плана на Вилна зона
142 17.09.2018 Площадка за паркиране с размери 7,50м/8,00м в ПИ № 10135.2515.45, кв. 4, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна   10135.2515.45 4 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
141 17.09.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-765, кв.95, /идент.№10135.2552.5227/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. II-765 10135.2552.5227 95 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
140 12.09.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ ХХХІІІ-90, кв.23 по плана ж.к."Бриз" идентичен с ПИ 10135.2526.90 по КК на гр.Варна ХХХІІІ-90 10135.2526.90 23 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
139 12.09.2018 Жилищна сграда в УПИ ХХVІІІ-258, кв.17 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.258 по КК на гр.Варна ХХVІІІ-258 10135.2516.258 17 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
138 12.09.2018 Промяна предназначение на ОФИС №1(с идентификатор 10135.2526.2457.2.27), находящ се в жилищна сграда на кота +2.85 в УПИ ХХVІ-167,1553, кв.5 по плана на ж.к."Бриз" в МАГАЗИН ЗА ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ ХХVІ-167,1553 10135.2526.2457 5 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
137 12.09.2018 Пристройка и преустройство на тавански етаж от вилна сграда, находяща се в УПИ ІІІ-1930, кв.108 по плана на со."Траката", идентичен с ПИ 10135.2520.1930 по КК на гр.Варна ІІІ-1930 10135.2520.1930 108 гр. Варна, по плана на со."Траката"
136 11.09.2018 Жилищна сграда в УПИ ХVІІ-6997, кв.12 по плана на со. "Траката" идентичен с ПИ 10135.2520.7258 по КК на гр.Варна ХVІІ-6997 10135.2520.7258 12 гр. Варна, по плана на со."Траката"
135 11.09.2018 "Играждане на БАСЕЙН в застроителните граници на УПИ І-2132 /идентичен с ПИ 10135.2517.5308 по КК на гр.Варна/ кв.106 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" и ПОДПОРНА СТЕНА по границата с ПИ 10135.2517.458 по КК на гр.Варна І-2132 10135.2517.5308 106 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
134 10.09.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-255, кв.33, /идент.№10135.2552.5204/ по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-255 10135.2552.5204 33 Варна, по плана на кв."Изгрев"
133 10.09.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-2069, кв.197, /идент.№10135.2551.2106/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. I-2069 10135.2551.2106 197 Варна, по плана на кв."Изгрев"
132 07.09.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХХІ-1579 /ПИ № 10135.2552.5186/, кв. 184 по плана на кв. „Изгрев”, гр.Варна.” ХХІ-1579 10135.2552.5186 184 гр. Варна, по плана на кв. „Изгрев”
131 05.09.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ VII-922, кв.73 по плана на со "Добрева чешма", гр. Варна, идентичен с ПИ 10135.2510.2034. VII-922 10135.2510.2034 73 по плана на со "Добрева чешма"
130 04.09.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХХІV-156 /ПИ № 10135.2509.379/, кв. 15 по плана на СО „Телевизионна кула”, гр.Варна.” ХХІV-156 10135.2509.379 15 гр. Варна, по плана на СО „Телевизионна кула”
129 29.08.2018 Жилищна сграда в УПИ LІ-746,кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.746 по КК на гр.Варна LІ-746 10135.2563.746 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
128 28.08.2018 "ТЪРГОВСКИ КОМПЛЕКС в УПИ ІХ-40 "за търговска дейност", кв.997 по плана на 5-ти м.р., идентичен с ПИ 10135.2556.40 по КК на гр.Варна" ІХ-40 10135.2556.40 997 гр. Варна, по плана на 5-ти м.р.
127 27.08.2018 “Жилищна сгради в УПИ ХХV-3473 /ПИ № 10135.2515.3969/, кв. 39 по плана на СО „Ален мак”, гр.Варна.” ХХV-3473 10135.2515.3969 39 гр. Варна, по плана на СО „Ален мак”,
126 24.08.2018 Жилищна сграда в УПИ VІІ-938, кв.175 по плана на со."Ваялар", идентичен с ПИ 10135.2723.1219 по КК на гр.Варна VІІ-938 10135.2723.1219 175 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
125 20.08.2018 Многофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХХІІ-32=304, кв.30 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1963 по КК на гр.Варна ХХІІ-32 10135.2563.1963 30 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
124 20.08.2018 Жилищна сграда в УПИ ХІV-842 /ПИ № 10135.2515.3965/, кв. 52, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна ХІV0842 № 10135.2515.3965 52 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
123 17.08.2018 Ремонт и реконструкция на дървена покривна конструкция в УПИ ХVІІІ-1780, кв.34 по плана на 21-ви м.р. идентичен с ПИ 10135.2563.2007 по КК на гр.Варна ХVІІІ 10135.2563.2007 34 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
122 17.08.2018 Еднофамилна жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2520.6029, кв.213 по плана на со."Траката" местност "Малко Ю" гр.Варна   10135.2520.6029 213 гр. Варна, по плана на со."Траката"
121 09.08.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот XXX-3950, кв.81, /идент.№10135.2515.3950/ по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна. XXX-3950 10135.2515.3974 81 Варна, по плана на СО “Ален мак”
120 03.08.2018 Еднофамилна жилищна сграда намираща се в УПИ ХV-1147, кв.174 по плана на со."Ваялар" идентичен с ПИ 10135.2723.1206 по КК на гр.Варна ХV-1147 10135.2723.1206 174 гр. Варна, по плана на со."Ваялар"
119 03.08.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-3841, кв.6, /идент.№10135.2515.3841/ по плана на СО “Ален мак”, гр.Варна. V-3841 10135.2515.3841 6 гр. Варна, №Варна, по плана на СО “Ален мак”
118 02.08.2018 Преустройство и промяна предназначение на търговски обект с ид.№10135.2555.283.8.125 в "кафе-сладкарница", в УПИ II-1502, кв..20, 23 м.р. гр. Варна. II-1502 10135.2555.283.8.125 20 Варна, по плана на 23 микрорайон
117 02.08.2018 Допълващо застрояване - "Гараж", находящ се в УПИ Х-343, кв.7, м-ст "Дермен Йолу", гр. Варна по ПУП-ПРЗ на м-ст "Дели Сава". Х-343 10135.2019.362 7 по плана на м-ст "Дели Сава"
116 31.07.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА С МАГАЗИНИ, І-ви етап -секция С, D и подземен паркинг и ІІ-ри етап - секция А и В, в УПИ ХХХ-53, кв.50 по плана на 21-ви м.р., идентичен с ПИ 10135.2563.1995 по КК на гр.Варна ХХХ-53 10135.2563.1995 50 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
115 30.07.2018 “Двe еднофамилни, жилищни сгради в УПИ ХІІ-3050 /ПИ № 10135.2521.3050/, кв. 13 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” УПИ ХІІ-3050 10135.2521.3050 13 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
114 30.07.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХII-1103, кв.53 по плана на кв. Виница, гр. Варна. ХII-1103 10135.2575.1103 53 по плана на кв. Виница
113 23.07.2018 Преустройство, пристройка и надстройка на жилищна сграда IV-460 10135.2554.137 30 Варна, по плана на 24 микрорайон
112 23.07.2018 Промяна предназначение на склад №4, с идентификатор №10135.2552.2416.2.16, находящ се в жилищна сграда 2 в поземлен имот с идентификатор 10135.2552.2416, по плана на жк „Изгрев”, в „АПАРТАМЕНТ №13 ” 10135.2552.2416 10135.2552.2416   Варна, по плана на кв."Изгрев"
111 23.07.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖИ, входове "В", "Г" и "Д" в УПИ I-10, кв.28 по плана на кв. Виница, гр. Варна.   10135.2028.19    
110 23.07.2018 Жилищни сгради в УПИ VІ-1457, кв.83 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.5376 по КК на гр.Варна VІ-1457 10135.2517.5376 83 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
109 20.07.2018 Жилищна сграда в УПИ ХІV-2863, кв.137 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен ПИ 10135.2517.2863 по КК на гр.Варна   10135.2517.2863   гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
108 18.07.2018 Пристройка, надстройка и реконструкция на жилищна сграда находяща се в УПИ IV-593 / ид.10135.2523.593/ , кв. 98 по плана на СО "Ваялар" гр. Варна IV-593 10135.2523.593 98 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
107 17.07.2018 Жилищна сграда в УПИ ХХХVІІ-2183,2184,2185 и 2186, кв.36 по плана на кв."Свети Никола", идентичен с ПИ 10135.2526.2554 по КК на гр.Варна ХХХVІІ 10135.2526.2554 36 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
106 17.07.2018 ЖИЛИЩНИ СГРАДИ - І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти етап в УПИ ХІV-1765а, кв.33 по плана на 21-ви м.р. идентичен с ПИ 10135.2563.220 по КК на гр.Варна ХІV-1765а 10135.2563.220 33 гр. Варна, по плана на 21-ви м.р. гр.Варна
105 12.07.2018 Открит басейн с обем до 100 куб.м находящ се в УПИ XLV-1348, кв.54 по плана на "Вилна зона" гр. Варна XLV-1348 10135.2564.1714 54 гр. Варна, по плана на Вилна зона
104 12.07.2018 "ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА" находяща се в УПИ I-1953 = /ПИ 10135.2520.7154/ , кв.106 по плана на СО "ТРАКАТА" гр. Варна I-1953 10135.2520.7154 106 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
103 11.07.2018 Курортна сграда за сезонно обитаване, находяща се в УПИ XI-202, кв.1 по плана на "Старите лозя" м. "Долна Трака" гр. Варна XI-202 10135.2566.202 1 гр. Варна, по плана на "Старите лозя" м. "Долна Трака"
102 11.07.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХІІІ-539, кв.43 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна ХІІІ-539 10135.2516.539 43 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
101 11.07.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ ХХVІ-1176, кв.11 по плана на кв."Свети Никола" идентичен с ПИ 10135.2526.2497 по КК на гр.Варна ХХVІ-1176 10135.2526.2497 11 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
100 09.07.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА В УПИ-XIX-156=7182, кв.73 по плана на СО "Траката" гр. Варна XIX-156 10135.2520.7182 73 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
99 06.07.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА находяща се в УПИ XI-669, кв.24 по плана на СО "Сотира" гр. Варна XI--669 10135.2508.669 24 гр. Варна, по плана на СО "Сотира"
98 06.07.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ LVІІІ-4795, кв.121 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5286 по КК на гр.Варна LVІІІ-4795 10135.2517.5286 121 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
97 06.07.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VIII-1920, кв.118 по плана на СО "Траката" VIII-1920 10135.2520.1920 118 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
96 05.07.2018 ЕДНОФАМИЛНА ЖИЛИЩНА СГРАДА, находяща се в УПИ XXII-93, кв.177, по плана на СО "Ваялар" XXII-93 10135.2723.1220 177 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
95 04.07.2018 Еднофамилна жилищна сграда в УПИ V-5236, кв.123 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5346 по КК на гр.Варна V-5236 10135.2517.5346 123 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
94 04.07.2018 “Вилна сграда в УПИ V-442 /ПИ № 10135.2508.442/, кв. 14 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” V-442 № 10135.2508.442 14 по плана на СО „Сотира”
93 29.06.2018 ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ на МАГАЗИН с ид.№10135.2557.89.1.23, находящ се в УПИ VI-9, кв.683 по плана на 2-ри м.р. гр. Варна с административен адрес ул. "Илинден" №7 в АПТЕКА. VI-9 10135.2557.89.1.23 683 гр. Варна, по плана на 2 м.р.
92 29.06.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА С ГАРАЖ, БАСЕЙН И ПОДПОРНИ СТЕНИ находяща се в УПИ VII-360, кв.75 по плана на СО "Ваялар", гр. Варна VII-360 10135.2723.1238 75 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
91 25.06.2018 Пристройка и реконструкция на съществуваща жилищна сграда в УПИ XXIV-141,144 , кв.8 по плана на "Вилна зона" гр. Варна XXIV-141,144 10135.2564.1770 45 гр. Варна, по плана на Вилна зона
90 22.06.2018 Автосервиз IX-282 10135.2551.282 104 Варна, по плана на кв."Изгрев"
89 18.06.2018 Жилищна сграда, находяща се в УПИ V-86, кв.33 по плана на СО "Виница севр", гр. Варна, ПИ с идентификатор 10135.2052.776 V-776 10135.2052.776 33 по плана на со "Виница север"
88 14.06.2018 Подпорна стена в УПИ ХVІ-4021, кв.57 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" гр.Варна ХVІ-4021 10135.2517.5155 57 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
85 05.06.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ VI-1488Б, кв.21А по плана на "Вилна зона", гр. Варна VI-1488Б 10135.2564.421 21а гр. Варна, по плана на Вилна зона
84 05.06.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА в УПИ IV-6041, кв.139 по плана на СО "Траката", гр. Варна IV-6041 10135.2520.7221 139 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
87 04.06.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХІХ-382 ”за жил.строит.” /ПИ № 10135.2575.2043/, кв. 29а по плана на кв. „Виница”, гр.Варна.” ХІХ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2043 29а гр. Варна, по плана на кв. „Виница”
86 04.06.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХVІІІ-382 ”за жил.строит.” /ПИ № 10135.2575.2044/, кв. 29а по плана на кв. „Виница” с административен адрес: ул. "Албена" № 26, гр.Варна.” ХVІІІ-382 ”за жил.строит.” № 10135.2575.2044 29а гр. Варна, №26, по плана на кв. „Виница”
83 01.06.2018 Изграждане на капандура в апартамент №13 /ПИ 10135.2560.414.2.13/ находящ се на седми надземен етаж, част от жилищна сграда находяща се в ПИ 10135.2560.414, кв.21 по плана на 18-ти м.р. гр. Варна II-2,3,4 10135.2560.414.2.13 21 гр. Варна, по плана на 18-ти м.р.
82 31.05.2018 “Жилищна сграда в УПИ VІ-494 /ПИ № 10135.2508.494/, кв. 31 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” VІ-494 10135.2508.494 31 по плана на СО „Сотира”
81 31.05.2018 Преустройство и промяна предназначение на магазин с идентификатор №10135.2562.128.1.55, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ I-128, кв.16, по плана на 20 микрорайон, ЖК "Чайка" БЛ.51, гр. Варна в "ДЕНТАЛЕН КАБИНЕТ". I-128 10135.2562.128.1.55 16 гр. Варна, по плана на 20 микрорайон
80 30.05.2018 “Жилищна сграда в УПИ ІV-475 /ПИ № 10135.2508.1467/, кв. 18 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІV-475 10135.2508.1467 18 гр. Варна, по плана на СО „Сотира”
79 30.05.2018 “Вилна сграда в УПИ VІІІ-353 /ПИ № 10135.2508.353/, кв. 12 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” VІІІ-353 № 10135.2508.353 12 по плана на СО „Сотира”
78 30.05.2018 Склад за инвентар с площ 72,50 кв.м в УПИ ХVІІІ-614 /идентификатор 10135.2508.614/, кв. 15, по плана на СО „Сотира”, гр. Варна ХVІІІ-614 10135.2508.614 15 по плана на СО „Сотира”
77 30.05.2018 Склад за инвентар с площ 25,60 кв.м в УПИ ХVІ-722 /идентификатор 10135.2510.722/, кв. 62, по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна УПИ ХVІ-722 10135.2510.722 62 по плана на СО „Добрева чешма”, гр. Варна
76 30.05.2018 “Гараж и работилница в УПИ ІХ-492 /ПИ № 10135.2508.492/, кв. 31 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ІХ-492 ПИ № 10135.2508.492 кв. 31 по плана на СО „Сотира”
75 28.05.2018 “Жилищна сграда в УПИ ХІХ-428 /ПИ № 10135.2508.428/, кв. 26 по плана на СО „Сотира”, гр.Варна.” ХІХ-428 10135.2508.428 26 по плана на СО „Сотира”,
74 23.05.2018 Жилищна сграда в УПИ ХХХ-4187, кв.131 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" , идентичен с ПИ 10135.2517.4187 по КК на гр.Варна ХХХ-4187 10135.2517.4187 131 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
73 23.05.2018 Жилищна сграда ХVI-123 10135.2575.221 22 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №69, по плана на кв. Виница
72 21.05.2018 Жилищна сграда находяща се в УПИ XVIII-1488А, кв.22 по плана на "Вилна зона" гр. Варна XVIII-1488a 10135.2564.403 22 гр. Варна, по плана на Вилна зона
71 21.05.2018 Промяна предназначение на магазин №6 с идентификатор №10135.2555.98.7.30, находящ се на първи етаж в сграда №7, УПИ II-1068, кв. 22, по плана на 23 микрорайон, гр. Варна в "ОФИС". II-1068 10135.2555.98.7.30 22 гр. Варна, №3, вх.Б, ет.1, по плана на 23 микрорайон
70 18.05.2018 Еднофамилна жилищна сграда и подпорна стена в УПИ ХL-5144, кв110 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5301 по КК на гр.Варна ХL-5144 10135.2517.5301 110 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
69 18.05.2018 Пристройка към съществуваща жилищна сграда в ПИ 278, кв.213 по плана на СО "Траката" гр. Варна   10135.2520.278 213 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
68 15.05.2018 Промяна на предназначение на складово помещение № 3 /идентификатор № 10135.2559.206.1.15/, находящо се на 6 етаж, в жилищна сграда в УПИ ІІ-6422, 6423, кв. 30, по плана на 17 м.р., гр.Варна с административен адрес: ул. „Мадара” № 20-а в апартамент. УПИ ІІ-6422, 6423 № 10135.2559.206.1.15 30 гр. Варна, №20а, по плана на 17 м.р.
67 09.05.2018 Жилищна сграда XIII-1703 10135.2552.5154 244 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
66 04.05.2018 Жилищна сграда находяща се в УПИ ХVІІ-1270, кв.88 по плана на со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5335 по КК на гр.Варна ХVІІ 10135.2517.5335 88 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
65 04.05.2018 Басейн и подпорна стена в ПИ 297=7124 по плана на СО "Траката" ПИ 297=7124 10135.2520.7124 13 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
64 02.05.2018 Пристройка и преустройство към същ. сграда по плана на Вилна зона XXVI-1086 10135.2564.1743 57 гр. Варна, по плана на Вилна зона
63 27.04.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VI-1782, кв.183, /идент.№10135.2552.5151 /по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VI-1782 10135.2552.5151 183 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
62 27.04.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-4229, кв.182, /идент.№10135.2552.5032 /по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-4229 10135.2552.5032 182 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
61 26.04.2018 Пристройка, надстройка и допълващо застрояване към сграда в УПИ ХІІІ-1695, кв.51 по плана на кв.Свети Никола ХІІІ-1695 10135.2526.1695 51 гр. Варна, по плана на кв."Свети Никола"
60 25.04.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ ХІ-31, кв.2 по плана со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.31 по КК на гр.Варна ХІ-31 10135.2516.31 2 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
59 23.04.2018 Промяна на дървена покривна конструкция VI-619 10135.2575.1145 42 гр. Варна, №10, по плана на кв. Виница
58 23.04.2018 “Многофамилна жилищна сграда в УПИ ХХХІV-400”за жилищно стоителство” /ПИ № 10135.2522.4185/, кв. 24 по плана на СО „Акчелар”, гр.Варна.” УПИ ХХХІV-400”за жилищно стоителство” ПИ № 10135.2522.4185 кв. 24 гр. Варна, по плана на СО „Акчелар”
57 17.04.2018 Преустройство и промяна на предназначение на офис №1 /идентификатор № 10135.2555.323.1.43/ и магазин №1 /идентификатор № 10135.2555.323.1.42/, находящи се на І етаж в жилищна сграда в УПИ ХІV-3595,3596 /ПИ № 10135.2555.323.1/, кв. 4, по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна с административен адрес: м-ст „Сотира” № 323 в „Медико-дентален център”. УПИ ХІV-3595,3596 № 10135.2555.323.1.42ПИ № 10135.2555.323.1 4 по плана на „Жилищна група западно от медицински комплекс на ВМИ”, гр.Варна
56 17.04.2018 "Жилищни сгради №1 и №2 и подпорни стени VII-14,15 10135.2028.27 65 гр. Варна, по плана на кв. Виница
55 17.04.2018 Промяна предназначение от тавански помещения в жилище находящо се в ПИ 10135.2560.7.11 по плана на кв.7, 18 м-р. гр. Варна   10135.2560.7.11.15 7 гр. Варна, №23, по плана на 18-ти м.р.
54 12.04.2018 Вилна сграда в СО "Траката" в ПИ 10135.2520.6136 по плана на СО "Траката" в кв. 158 ПИ 6136 10135.2520.6136 158 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
53 12.04.2018 Еднофамилна жилищна сграда в СО "Горна Трака" VII-4207 10135.2623.6070 170 гр. Варна, по плана на СО "Горна Трака"
52 11.04.2018 Жилищна сграда XXXVII-1734 10135.2563.1734 30 гр. Варна, по плана на 21 микрорайон
51 11.04.2018 Преустройство на тавански жилищен етаж и ремонт на покрив на жилищна сграда, находяща се в УПИ VIII-3299 (ид.№10135.2554.119), кв. 19, по плана на 24 микрорайон, гр. Варна. VIII-3299 10135.2554.119 19 гр. Варна, №29, по плана на 24 микрорайон
50 10.04.2018 Жилищна сграда VIII-1829,1830 10135.2575.2053 32 а гр. Варна, ул. "Хоризонт-Виница", по плана на кв. Виница
49 10.04.2018 Промяна на предназначението на гараж с идентификатор 10135.2555.189.1 , в "Работилница за производство на сладкарски и тестени изделия и търговски щанд за продажба", находящ се в в УПИ XII-2929a, кв.12 по плана на 23 м.р., ул.”Лоза” N:8, гр.Варна. XII-2929a 10135.2555.189.1 12 гр. Варна, №8, по плана на 23 микрорайон
48 05.04.2018 Жилищна сграда V-4100 10135.2552.4100 125 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
47 05.04.2018 Преустройство и промяна предназначение на магазин - офис в жилище   10135.2558.1.7.51   гр. Варна, ул. "Братя Бъкстон" №30, по плана на 6-ти м.р.
46 05.04.2018 Вилна сграда в ПИ 10135.2517.4633 по КК на гр.Варна, кв.54 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"   10135.2517.4633 54 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
45 05.04.2018 Постройка за материали и инвентар, подпорни стени с височина до 2 м и външно стълбище VII-622 10135.2552.622 85 гр. Варна, по плана на кв. "Изгрев"
44 03.04.2018 Лека постройка за отоплителни материали и инвентар с площ 4,87 кв.м в УПИ ХVІІІ-179 /ПИ № 10135.2522.179/, кв. 20 по плана на СО "Акчелар", гр. Варна ХVІІІ-179 10135.2522.179 20 по плана на СО "Акчелар"
43 02.04.2018 Подпорни стени в УПИ ХL-5144, кв.110 по плана со."Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2517.5301 по КК гр.Варна ХL-5144 10135.2517.5301 110 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
42 02.04.2018 Еднофамилна жилищна сграда в ПИ 249, кв.187 по плана на СО "ТРАКАТА" ПИ 249 10135.2520.249 187 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
41 02.04.2018 Стопанска постройка като допълващо застрояване, намираща се в УПИ V-430, кв.36 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата" идентичен с ПИ 10135.2516.4854 по КК на гр.Варна V-430 10135.2516.4854 36 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
40 29.03.2018 Промяна предназначение на магазин в банков офис ул. "Дойран" №2 II- "за жилища" 10135.2556.236.9 603а гр. Варна, по плана на 5 - ти м.р.
39 29.03.2018 Жилищна сграда IХ-377 "за жил.стр." 10135.2052.377 49 по плана на со "Виница север"
38 29.03.2018 Жилищна сграда в УПИ XXII-6078, кв.195 СО "Траката" XXII-6078 10135.2623.6088 195 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
37 28.03.2018 Жилищна сграда ПИ 622, кв. 157, по плана на СО "Траката" гр. Варна ПИ 622 10135.2520.622 157 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
36 28.03.2018 Плътна ограда по северната (участък А-В) и южна регулационна граница (участък Д-Е) на УПИ XXI-1687, (съгласно ситуационна скица) с обща дължина 23,76 кв.м., разположена изцяло в имота на възложителя, с височина на плътната част 2.20 м над терена. Изпълнена от зидария с бетонови блокчета. На осово разстояние 2.00 се изпълняват колони от оградни бетонови колонни блокчета с размер 25/25см.,които се армират с надлъжна армировка 4N12 и стремена 5ф8 през 20 см. XXI-1687 10135.2552.1687 150 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
35 26.03.2018 Жилищна сграда СО "Траката" УПИ V-358 V-358 10135.2520.7201 93 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
34 26.03.2018 Жилищна сграда кв.227, СО "ТРАКАТА" I-32 10135.2016.34 225 гр. Варна, по плана на м-ст "Срещу гробището", кв. "Виница" (СО "Траката)
33 21.03.2018 Жилищна сграда, намираща се в УПИ VІІ-4950, кв.135 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2517.4950 по КК на гр.Варна VІІ-4950 10135.2517.4950 135 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
32 21.03.2018 Еднофамилна жилищна сграда, находяща се в УПИ V-4410, кв.4 по плана на со"Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата", идентичен с ПИ 10135.2516.4410 по КК на гр.Варна със ЗП-96.30 кв.м.и РЗП-166.27 кв.м. V-4410 10135.2516.4410 4 гр. Варна, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
31 20.03.2018 Жилищна сграда XV-2105 10135.2551.2149 106 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
30 20.03.2018 Промяна предназначение и вътрешно преустройство на магазин №1 с идентификатор №10135.2555.182.31 и магазин №6 с идентификатор №10135.2555.182.36 в "Ситничарска работилница (за производство на тестени изделия за нуждите на обекта) с кафе-сладкарница III-2492 10135.2555.182 19 гр. Варна, №32, по плана на 23 микрорайон
29 20.03.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот II-2093, кв.107, /идент.№10135.2551.2137/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна II-2093 10135.2551.2137 107 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
28 19.03.2018 Жилищна сграда IХ-910 10135.2510.2037 69 по плана на со "Добрева чешма"
27 16.03.2018 ЖИЛИЩНА СГРАДА намираща се в УПИ ХVІ-240, кв.27 по плана на ж.к."Бриз" гр.Варна, идентичен с ПИ 10135.2526.240 по КК на гр.Варна ХVІ-240 10135.2526.240 27 гр. Варна, по плана на ж.к.Бриз
26 16.03.2018 Жилищна сграда в УПИ IX-3303 СО "Траката" IX-3303 10135.2520.3317 13 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
25 15.03.2018 Oграда СО "Ваялар" 10135.2723.1190 XII-1110 10135.2723.1190 103 гр. Варна, по плана на СО "Ваялар"
24 15.03.2018 Масивна ограда по странична регулационна линия към УПИ VI-414 и УПИ VII-94, изцяло в имота на заявителите Х-343 10135.2019.362 7 гр. Варна, по плана на местност "Дели Сава" и м-ст "Саръ Баир" ( стар м-ст "Дермен Йолу".
23 14.03.2018 Жилищна сграда в УПИ ХІХ-913 /ПИ № 10135.2515.4110/, кв. 55, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна ХІХ-913 10135.2515.4110 55 по плана на СО "Ален мак"
22 09.03.2018 Жилищна сграда на два етажа в УПИ ХІV-822 /ПИ № 10135.2508.1453/, кв. 9, по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХІV-822 10135.2508.1453 кв.9 по плана на СО "Сотира"
21 07.03.2018 „ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА ГАРАЖ №1 ( Ид. № 10135.2575.1011.5.1) В МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ, находящ се в УПИ ХХVI-761, кв. 45, кв. Виница, гр. Варна, на ул. „Цар Борис III” № 20“ ХХVI-761 10135.2575.1011.5.1 45 гр. Варна, ул. ул. "Цар Борис III" №20, по плана на кв. Виница
20 06.03.2018 Жилищна сграда в УПИ XVI-13872 Вилна зона XVI-13872 10135.2564.1193 55 гр. Варна, по плана на Вилна зона
19 06.03.2018 Открит басейн с обем до 100 куб.м. XVI-4620 10135.2571.4620 20 гр. Варна, по плана на КК "Чайка"
18 21.02.2018 Еднофамилна жилищна сграда по плана на СО "Траката" XIX-572 10135.2520.7219 143 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
17 15.02.2018 Многофамилна жилищна сграда и подпорни стени: № 1 в северозападната част на имота с дължина 15,50м и височина от 1,60м до 2,60м от прилежащия терен, № 2 покрай североизточната граница на имота с дължина от 55,00м и височина от 1,45 м до 4,20м от прилежащия терен и № 3 в югоизточната част на имота с дължина от 15,30м и височина от 3,00м до 4,20м от прилежащия терен, изцяло разположени в УПИ ХХХІ-331 / ПИ № 10135.2508.311/, кв. 24 по плана на СО "Сотира", гр. Варна ХХХ-331 № 10135.2508.311 24 по плана на СО "Сотира"
16 15.02.2018 Жилищна сграда ХI-1456,1457,1927 10135.2575.2046 38 гр. Варна, ул. "Черно море", по плана на кв. Виница
15 13.02.2018 Пристройка и надстройка на жилищна сграда IV-211 10135.2551.2136 19 гр. Варна, по плана на кв.“Изгрев”
14 13.02.2018 Пристройка, надстройка и реконструкция на същ. сграда XI-399 10135.2520.7239 168 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
13 13.02.2018 Жилищна сграда в УПИ ІV-431 /идентификатор № 10135.2515.3975/, кв. 31, по плана на СО "Ален мак", гр. Варна ІV-431 10135.2515.3975 31 гр. Варна, по плана на СО "Ален мак"
12 05.02.2018 Подпорни стени с височина от 1,20 м до 2,00 м находящи се в ПИ 10135.2520.605, кв.166 по плана на СО "Траката" гр. Варна ПИ 605 10135.2520.605 166 гр. Варна, по плана на СО "Траката"
11 05.02.2018 Склад за инвентар XI-912 10135.2552.912 144 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
10 05.02.2018 Етапно строителство на ваканционно селище и Подпорни стени с плътна част до 1.2 до 2,00 м над прилежащия терен I-60217 10135.2464.36 9 гр. Варна, по плана на местност Баба Алино”
9 31.01.2018 Жилищна сграда в ПИ 739 по плана на "Вилна зона", кв. 41 гр. Варна ПИ 739 10135.2564.739 41 гр. Варна, по плана на Вилна зона
8 30.01.2018 Жлищна сграда, гараж и ограда ХХIII-1264=1769 10135.2564.1769 21а гр. Варна, по плана на Вилна зона
7 29.01.2018 ПЛЪТНА ОГРАДА по страничните регулационни граници на УПИ ХХII-670 разположена изцяло в имота на възложителя с височина 220 см. XXII-670 10135.2564.1667 37 гр. Варна, по плана на Вилна зона
6 17.01.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот I-1538, кв.190, /идент.№10135.2552.5187/ по плана на кв. “Изгрев”, гр.Варна. I-1538 10135.2552.5187 190 гр. Варна, ул. кв."Изгрев", по плана на кв."Изгрев"
5 17.01.2018 „Преустройство и промяна предназначение на МАГАЗИН №1 с идентификатор 10135.2563.497.1.22 в АМБУЛАТОРИЯ ЗА ДЕНТАЛНА ПОМОЩ, находящ се в жилищна сграда в УПИ ХІV-146, кв.47, /идентичен с ПИ 10135.2563.497 по КК на гр.Варна/ по плана на 21-ви м.р. гр.Варна и застроена площ 54.30 кв.м. ХІV-146 10135.2563.497 47 гр. Варна, БУЛ.КНЯЗ БОРИС I №137, по плана на 21-ви м.р гр.Варна
4 17.01.2018 Жилищна сграда и масивни огради XXXV-971 10135.2575.1590 20 гр. Варна, УЛ.СЪБИ ВЕЛКОВ, по плана на ВИНИЦА
3 17.01.2018 “Ажурна ограда и плътна ограда в Упи ХХХV-780, кв.60 по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата гр.Варна ХХХV-780 ПИ № 10135.2517.5314 60 гр. Варна, №кв. 26, по плана на со.Манастирски рид, Бялата чешма и Дъбравата"
2 16.01.2018 Жилищна сграда в урегулиран поземлен имот V-50, кв.5, /идент.№10135.2551.2139/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна V-50 10135.2551.2139 5 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев"
1 16.01.2018 Еднофамилна жилищна сграда в урегулиран поземлен имот VIII-3929, кв.184, /идент.№10135.2552.5028/по плана на кв.“Изгрев”, гр.Варна. VIII-3929 10135.2552.5028 184 гр. Варна, по плана на кв."Изгрев""

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: