МЕХАНИЗЪМ ЗА ЛИЧНА ПОМОЩ

Информация за включване в механизма лична помощ

Уведомяваме всички потребители на услугата "Личен асистент" по споразумение между Агенция за социално подпомагане и район „Приморски“ при Община Варна, че следва да подадат заявление в Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Варна по настоящ адрес за изготвяне на индивидуална оценка на потребностите от лична помощ и направление за ползване.

Във връзка с изпълнение на Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ се приемат заявления от граждани за:

1. Ползватели на услугата „Лична помощ“

ЗАЯВЛЕНИЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ за включване н механизма лична помощ по реда на Закона да личната помощ


2. Асистенти

ЗАЯВЛЕНИЕ – ДЕКЛАРАЦИЯ за кандидатстване за личен асистент

ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидатите за асистент, че не са налагани мерки за защита по Закона за домашното насилие

ДЕКЛАРАЦИЯ от кандидатите за асистент, че няма сключен трудов договор


Заявленията се подават в деловодството на район “Приморски“ гр.Варна, ул. “Ген.Колев“ № 92, партер в рамките на работното време

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: