Европейски избори 2019


Заповед № 1959/23.05.2019 г. на Кмета на Община Варна относно забрана за продажба на спиртни напитки в изборния ден

 

СЪОБЩЕНИЕ ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СИК

На 20.05.2019 г. /понеделник/ и 22.05.2019 г. /сряда/ от 17:30 часа в Пленарна зала на Община Варна

ще се проведе обучение на членовете на секционните избирателни комисии за район „Приморски“.

 


ГРАФИК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБОРНИТЕ КНИЖА, МАТЕРИАЛИ И ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТА НА СИК В РАЙОН ПРИМОРСКИ 25.05.2019Г. /СЪБОТА/


ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО ЗА РАЙОН "ПРИМОРСКИ"


1/ Секция № 092 Технически университет, ул. Студентска №1, Машинен факултет, ет.1, зала 114;2/ Секция № 096 Читалище "В.Левски", ул. "Лоза" №5, фитнес зала;
3/ Секция № 097 VII СУ „Найден Геров“, ул.“Царевец“ №1, ет.1 – физкултурен салон;
4/ Секция № 104 ОУ „Черноморец Храбър“, ул. „Студентска“, актова зала, ет.1;
5/ Секция № 111 Икономически университет (II корпус), ул. „Евлоги Георгиев“ №24, ет.1, зала 2-131;
6/ Секция № 119 I ЕГ - ул."Подвис" №29, ет.1, стая 105;
7/ Секция № 123 III ОУ „Ангел Кънчев“, ул. „Роза“ №23, ет.1, стая 103;
8/ Секция № 129 В и К Варна ООД, ул. "Прилеп" №33, административна сграда;
9/ Секция № 130 ПГ по туризъм "Проф. Асен Златаров" №1, етаж 1, стая 10;
10/ Секция № 135 Икономически университет, бул. „Княз Борис I“ №77, аудитория 128, ет.1;
11/ Секция № 137 Дом на съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва, ул."Ген.Столетов" №3, ет.1;
12/ Секция № 156 V ГПЧЕ „Йоан Екзарх“, ж.к. „Чайка“, ет.1, стая 100В;
13/ Секция № 176 ОУ "Панайот Волов", кв."Виница", ул."Димитър Солунски" №4, ет.I, стая 101.
14/ Секция № 182 ПГ по текстил и моден дизайн, бул.“Осми приморски полк“ №113, фоайе, ет.1.

Заявки за помощ в изборния ден за осигуряване придвижването на избиратели за гласуване ще се приемат от 13.05.2019 г. на тел.: 0889/ 409 221, 052/500 652 и 0700 10 966.

 


 

Списък на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 


 

Избори за членове на Европейския парламент 2019 - Разяснителна кампания - Видеоклипове

 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ II

 


 

 


СПРАВКИ В ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ
ЗА ИЗБОРИ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
НА 26.05.2019 Г.

Предварителният списък на избирателите за избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26.05.2019 г. е публикуван и всеки може да провери дали е вписан в него. Списъкът може да бъде намерен на сайта на Община Варна http://www.varna.bg/, в секция „Избори за членове на Европейския парламент 2019”, както и на сайта на район „Приморски” https://primorski.bg/, в секция „Европейски Избори 2019“.

Чрез интернет сайта на Главна Дирекция ГРАО за избирателните списъци за избори за членове на Европейския парламент от Република България можете:
Да направите справка по ЕГН или адрес за номера на избирателната секция и мястото на гласуване.
Да подадете искане за гласуване по настоящ адрес по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена както за гражданите, така и за общинските администрации.
Да регистрирате удостоверение за гласуване на друго място по електронен път. Тази услуга е достъпна след идентификация с електронен подпис и е предназначена за общинските администрации.
Да се информирате за секциите и местата на гласуване.

Възможности за справка:

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:
През Интернет на адрес http://www.grao.bg/elections/
По ЕГН (по-лесен, бърз и препоръчван начин):
Тази справка включва името на лицето, номера на избирателната му секция и мястото на гласуване за тази секция.
По Адрес:
След въвеждане на даден адрес, като резултат се показва избирателната секция и мястото за гласуване на избирателите от този адрес.
Чрез телефон: 052/ 359 108, 052/ 359 162, 052/ 359 109.

 

 


 

Избирателен списък - част I за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

 

Класификатор на адресите по секции

 


 

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 173; 174 и 185
ГЛАСУВАЛИТЕ ДОСЕГА В ОЗДРАВИТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „Д-Р Н. ДИМИТРОВ“,
ВИЛНА ЗОНА УЛ. „28-МА, №28,
НА 26 МАЙ 2019 Г. ЩЕ  ГЛАСУВАТ В
ОУ „ПАНАЙОТ ВОЛОВ“,
КВ. ВИНИЦА, УЛ. „СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ“ №4

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 172
ГЛАСУВАЛИТЕ ДОСЕГА В
ЗАВЕДЕНИЕ „СЛОНА”,
УЛ. „АРХ.МАНОЛ ЙОРДАНОВ” №.62,
НА 26 МАЙ 2019 Г. ЩЕ  ГЛАСУВАТ В ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР
„КУБЧЕТО”,
УЛ. „АРХ.МАНОЛ ЙОРДАНОВ” №.14, ЕТ.2

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 171; 184; 189; 394
ГЛАСУВАЛИТЕ ДОСЕГА В  ПГХХВТ „Д.И.МЕНДЕЛЕЕВ”, УЛ. „Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ” № 52,
НА 26 МАЙ 2019 Г. ЩЕ  ГЛАСУВАТ В
УЧИЛИЩЕ IV ЕГ „ФРЕДЕРИК ЖОЛИО-КЮРИ”,
УЛ. „Д-Р ВАСИЛАКИ ПАПАДОПУЛУ” № 54

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ № 170
ГЛАСУВАЛИТЕ ДОСЕГА В  КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА,
Ж.К. „ЧАЙКА” БЛ.67,
НА 26 МАЙ 2019 Г.
ЩЕ  ГЛАСУВАТ В
СПОРТНО УЧИЛИЩЕ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ”,  Ж.К. „ЧАЙКА”

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 140; 141; 142; 182
ГЛАСУВАЛИТЕ ДОСЕГА В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ,
УЛ. „МАРИН ДРИНОВ” № 55,
НА 26 МАЙ 2019 Г. ЩЕ  ГЛАСУВАТ В
ПГ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН,
БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” № 113

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ
НА ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ № 148; 149; 150; 151
ГЛАСУВАЛИТЕ ДОСЕГА В
ОУ „СТЕФАН КАРАДЖА”,
БУЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН” № 11,
НА 26 МАЙ 2019 Г. ЩЕ  ГЛАСУВАТ  В
ПГ ПО ТЕКСТИЛ И МОДЕН ДИЗАЙН,
БУЛ. „ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК” № 113

 

 Полезни връзки: ЦИК Община Варна

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: