Избори НС 2021

 

Избирателен списък за произвеждане на избори за народни представители на 4 април 2021 г.

  1. Гласуване с подвижна избирателна кутия - /Заяви по електронен път/
  2. Вписване в избирателния списък по настоящ адрес  - /Заяви по електронен път/
  3. Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК) - /Заяви по електронен  път/
  4. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) - /Заяви по електронен път/
  5. Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) - /Заяви по електронен път/
  6. Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. - /Заяви по електронен път/


След заявяване на услугата по електронен път ще получите входящ номер и допълнителна информация.

 


 

СЪОБЩЕНИЕ

Предварителните избирателни списъци за предстоящите избори на 04.04.2021 г. са публикувани на електронните страници на Община Варна и на Район „Приморски“.

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

През Интернет: на адрес http://www.grao.bg/elections/

Чрез SMS:
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (A1, Теленор и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за Избори за народни представители за народно събрание на 04.04.2021 г. за въведения ЕГН.
Чрез стационарен или мобилен телефон:
1/ Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
2/ 052/ 359 108; 052/ 359 162; 052/341 971.

 


 

СЪОБЩЕНИЯ ЗА ПРОМЯНА НА СЕДАЛИЩЕ И НОМЕРАЦИЯ НА ИЗБИРАТЕЛНА СЕКЦИЯ:

 

1/ Гласоподавателите с административен адрес: ул. „Доктор Басанович“ № 17, гласували досега в Студентско общежитие на ул. „Дубровник” № 18, на 4 април 2021 г. ще гласуват в VII СУ „Найден Геров”, ул. „Царевец” № 1.

2/ Гласоподавателите с административен адрес: ул. „Доктор Басанович“ № 18, гласували досега в Студентско общежитие на ул. „Дубровник” № 18, на 4 април 2021 г. ще гласуват в VII СУ „Найден Геров”, ул. „Царевец” № 1.

3/ Седалището на избирателни секции № 130, 131, 132 се променя, както следва:
Гласувалите досега в ПГ по туризъм „Проф. Асен Златаров”, ул. „Найден Геров” № 1, на 4 април 2021 г. ще гласуват в ОУ „Васил Друмев”, ул. „Любен Каравелов” № 60 А.

4/ Седалището на избирателна секция № 172 се променя, както следва:
Гласувалите досега в търговски център „Кубчето”, ул. „Арх.Манол Йорданов” № 14, ет.2, на 4 април 2021 г. ще гласуват в ресторант „Каролина”, бул. „Княз Борис I” № 265 А.

5/ Седалището на избирателна секция № 098 се променя, както следва:
Гласувалите досега в Студентско общежитие на ул. „Петър Райчев” № 35, на 4 април 2021 г. ще гласуват в VII СУ „Найден Геров”, ул. „Царевец” № 1.

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: