Избори НС 02.10.2022

 
 
 

 
  

 
ОБУЧЕНИЕ ЗА СИК ЗА РАЙОН ОДЕСОС, РАЙОН ПРИМОРСКИ И РАЙОН МЛАДОСТ
На 26.09.2022 г. и 27.09.2022 г. от 18.00 часа в сградата на Община Варна, Пленарна зала,
ще се проведат обучения на членовете на секционни комисии от райони „Одесос“, „Приморски“ и „Младост“.

 
 

 
До 26.09.2022 г.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, но не са подали заявление в срока по чл. 37, ал. 1 ИК – 17.09.2022 г., може да гласуват с подвижна избирателна кутия, ако заявят това до 26.09.2022 г. (Приложение № 67-НС)

„Когато избирателят не е подал заявление в указания по-горе срок, може да гласува с подвижна избирателна кутия, ако заяви това не по-късно от 5 дни преди изборния ден и при условие, че на територията на населеното място е назначена подвижна секционна избирателна комисия.
Заявлението трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата, факс или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на органите по чл. 23, ал. 1 ИК по постоянния адрес.
Ако е подадено заявление по чл. 36 ИК за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес – настоящото заявление се подава пред органите по чл. 23 ал. 1 ИК по настоящ адрес.
При подаване на електронно заявление не се изисква подпис.
В заявлението се посочват имената на избирателя, ЕГН/личен номер, постоянният адрес /адрес на пребиваване, или настоящият адрес, когато е направено искане по чл. 36 ИК.“
 

 
До 24.09.2022 г.
Избирател, спрямо когото са допуснати непълноти и грешки в избирателния списък, подава заявление за отстраняването им до районната администрация (Приложение № 17-НС от изборните книжа).

Предвид наближаващия срок, Район „Приморски“ ще приема горепосочените заявления от 08:30 до 17:30 часа на 24.09.2022 г. /събота/.
 

 
Във връзка с провеждането на избори за народни представители на 2 октомври, Районната избирателна комисия – Варна, РИК – Варна, напомня, че на 17 септември, събота, изтича крайният срок за:
 - Подаване на заявление от избиратели с трайни увреждания, желаещи да гласуват с подвижна избирателна кутия;
 - Подаване на заявление за издаване на удостоверение за гласуване на друго място;
 - Подаване на заявление от избирател, който желае да бъде вписан в избирателния списък по настоящ адрес;
За тази цел в административната сграда на Район „Приморски”, на бул. „Генерал Колев”         № 92, на 17 септември, събота  е осигурено дежурство от 08.30 до 17.30 часа.
 

Заповед № 2842 от 14.09.2022 на кмета на Община Варна разпорежда както следва:
1 Възлага на оторизираните органи и институции да организират опазването на обществения ред и осигурят нормална обстановка по време на предизборния ден и в деня на изборите.
2. Забранява се продажбата на спиртни напитки от 00.00 ч. на 02.10.2022 г. до 20.00 ч. на 02.10.2022 г.
3. Забранява се провеждането на масови прояви, при които има предпоставки за нарушаване на обществения ред или безопасността на движение в изборния ден.

Във връзка с предстоящите избори за Народно събрание на 2 октомври 2022 г., за улеснение на гражданите, във фоайето на административната сграда на Район „Приморски” на бул. „Генерал Колев” 92 е монтирано тестово устройство за гласуване.
При проявен интерес гражданите могат да направят обучително гласуване до 30 септември всеки работен ден от 9 до 12 и от 14 до 16 часа, както и на 17 и 24 септември (събота) и 18 и 25 септември (неделя) от 9 до 12ч. в сградата на администрацията.


Съобщение на Министерството на вътрешните работи
В седмицата преди 2 октомври 2022 г., когато ще се проведат изборите за Народно събрание, е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала следната организация за работа:
• В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването ѝ или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;
• При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 30 септември 2022 г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.
За издаване на удостоверение е необходимо:
• Гражданите лично да подадат искане в ОДМВР, РУ или участък към РУ за дните от 27 септември 2022 г. до 1 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 17.00 ч. и на 2 октомври 2022 г. от 08.30 ч. до 19.00 ч. В случай, че работното време на съответното звено е различно, удостоверенията ще се издават в рамките на съответното работно време на звеното, като задължително ще се спазва периодът на 01.10.2022 г. (събота) и на 2.10.2022 г. (неделя).
• Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за Народно събрание, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.
• В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ/участък към РУ и ОДМВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

 


Заповед 2678 места за поставяне на плакати и агитационни материали


 

Разяснителна кампания „Избори НС 02.10.2022“

 

https://www.cik.bg/bg/ns02.10.2022/campaign

 

Симулатор машинно гласуване 2 октомври 2022 г.

 


 

ИЗБИРАТЕЛНИ СЕКЦИИ, ПОДХОДЯЩИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕДЕНО ЗРЕНИЕ ИЛИ СЪС ЗАТРУДНЕНИЯ В ПРИДВИЖВАНЕТО

 

За превоз на избиратели с увредено зрение или със затруднение в придвижването от "Градски транспорт" ЕАД ще бъдат осигурени специализирани МПС (микробуси).

Диспечерският екип ще приема заявки за транспорт от 19.09.2022 г. и през целия изборен ден на телефони 0700 10 966 и 0889 409 221.


 

910001 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 36, ал. 1, ал. 3 и 4 ИК)

 

910002 Подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите на 2 октомври 2022 г. (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс)

 

910003 Подаване на заявление за вписване в избирателния списък в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка чл. 243 и чл. 251 ИК)

 

910004 Подаване на заявление за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от Изборния кодекс)

 


 

СЪОБЩЕНИЕ 

Всички избиратели могат да проверят адреса на избирателната си секция по следните начини:

1/ През Интернет на адрес https://www.grao.bg/elections/
2/ Чрез SMS
Изпраща се SMS на номер 18429. Номерът 18429 е единен и за трите мобилни оператора (А1, Yettel и Виваком). Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН.
3/ Чрез стационарен или мобилен телефон
Избира се 0800 1 4726 ("0800 1 GRAO"). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.
4/ чрез Район „Приморски“ – 052/ 341 971, 052/ 359 108,
052/ 359 162
В срок до 17.09.2022 г. гражданите могат да подадат електронно заявление за гласуване по настоящ адрес, ако населеното място на настоящия им адрес е различно от населеното място на постоянния им адрес, чрез страницата https://regna.grao.bg/.
Справка за адреса на избирателната секция – след 21.09.2022 г.

 


СЪОБЩЕНИЕ

До 17.09.2022 г. избирател заявява да гласува по настоящ си адрес;
До 17.09.2022 г. избирател заявява да гласува с подвижна избирателна кутия;
До 17.09.2022 г. само кандидатите за народни представители, членовете на ЦИК, членовете на РИК и наблюдателите могат да подават заявление за гласуване на друго място. 


 

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 - Въпроси и отговори

Заповед 2514 - места за избирателни списъци

Избори за Народно събрание 2 октомври 2022 - ЦИК


ХРОНОГРАМА за изборите за Народно събрание на 2 октомври 2022 г.

Background Image

Header Color

:

Content Color

: