Регистър декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ 2023 г.

Име, презиме и фамилия на служителя

Длъжност

Декларация по чл. 35, ал. 1, т.2 от ЗПКОНПИ

Вид на декларацията

 

 

 

Вх. №

дата

 

1

Маринела Костова Христова

Счетоводител

01

23.01.2023г.

ежегодна

2

Галина Розенова Данева

Главен експерт ФиБ

02

23.01.2023г.

ежегодна

3

Ваня Христова Халачева

Главен счетоводител

03

22.03.2023г.

ежегодна

4

Вяра Драганова Георгиева

Главен специалист СД

04

24.03.2023г.

ежегодна

5

Десислава Вичева Велева

Главен експерт СЖН

05

27.03.2023г.

ежегодна

6

Доротея Ангелова Парушева-Атанасова

Старши експерт СЖН

06

28.03.2023г.

ежегодна

7

Петранка Христова Пеева

Главен експерт ЧР

07

29.03.2023г.

ежегодна

8

Иван Ненчев Цанев

Главен инспектор КС

08

03.04.2023г.

ежегодна

9

Ивалина Георгиева Христова

Старши инспектор КБП

09

10.04.2023г.

ежегодна

10

Живко Атанасов Желязков

Секретар на район

10

11.04.2023г.

ежегодна

11

Цветелина Тодорова Овчарова

Главен инспектор КБП и СФУК

11

12.04.2023г.

ежегодна

12

Елена Тодорова Гроздева

Младши експерт ТРЗ и касиер

12

13.04.2023г.

ежегодна

13

Анета Станиславова Иванова

Главен специалист Архив

13

18.04.2023г.

ежегодна

14

Румяна Денчева Цветкова

Директор д-я СИД

14

18.04.2023г.

ежегодна

15

Желязко Руменов Желязков

Главен експерт СА

15

19.04.2023г.

ежегодна

16

Петя Костова Москова

Главен експерт ТРД

16

20.04.2023г.

ежегодна

17

Даниела Михаилова Стоянова

Главен експерт ТРД

17

20.04.2023г.

ежегодна

18

Лиляна Николаева Бончева

Старши инспектор КПТД

18

24.04.2023г.

ежегодна

19

Златина Златева Славова

Старши експерт РС

19

24.04.2023г.

ежегодна

20

Таня Константинова Станева

Старши експерт ВОиСП

20

24.04.2023г.

ежегодна

21

Цветан Милчев Цанков

Старши юрисконсулт

21

24.04.2023г.

ежегодна

22

Маргарита Тодорова Вощинарова

Главен специалист ЕСГРАОН

22

25.05.2023г.

ежегодна

23

Галина Стефанова Иванова

Старши специалист ЕСГРАОН

23

25.004.2023г.

ежегодна

24

Радка Димитрова Манолова

Старши експерт Архив

24

25.04.2023г.

ежегодна

25

Христина Миткова Петрова

Старши юрисконсулт

25

25.04.2023г.

ежегодна

26

Надя Митева Драгиева

Главен експерт ЕСГРАОН и ГС

26

26.04.2023г.

ежегодна

27

Десислава Румянова Михайлов

Директор д-я АИО

27

27.04.2023г.

ежегодна

28

Димитър Минчев Енчев

Старши експерт ОПЗН и домакин

28

03.05.2023г.

ежегодна

29

Весела Иванова Атанасова

Главен юрисконсулт

29

03.05.2023г.

ежегодна

30

Пенка Величкова Иванова

Главен специалист АУ

30

03.05.2023г.

ежегодна

31

Валя Кънчева Михайлова

Главен специалист ПЧОТ

31

03.05.2023г.

ежегодна

32

Димитричка Йорданова Демирова

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

32

03.05.2023г.

ежегодна

33

Пламена Иванова Маркова

Секретар МКБППМН

33

04.05.2023г.

ежегодна

34

Милена Пачкова Маджарова

Главен експерт РДСД

34

04.05.2023г.

ежегодна

35

Снежана Димитрова Матева - Йорданова

Старши инспектор КТД

35

04.05.2023г.

ежегодна

36

Златина Димитрова Димитрова

Старши инспектор КТД

36

04.05.2023г.

ежегодна

37

Славка Петрова Петкова

Специалист СКП и касиер

37

04.05.2023г.

ежегодна

38

Мария Димитрова Митева

Старши експерт ГС

38

04.05.2023г.

ежегодна

39

Елена Цанева Димитранова

Директор д-я ФССД

39

04.05.2023г.

ежегодна

40

Ирина Николова Петкова

Главен инспектор ЕК

40

05.05.2023г.

ежегодна

41

Албена Тодорова Николова

Инспектор КС

41

05.05.2023г.

ежегодна

42

Боримир Максимов Тодоров

Инспектор КС

42

05.05.2023г.

ежегодна

43

Александра Валентинова Пейчева

Старши специалист Ау

43

05.05.2023г.

ежегодна

44

Златомира Атанасова Карамфилова

Главен инспектор ЕК

44

05.05.2023г.

ежегодна

45

Нели Ганчева Даскалова

Главен специалист ГС

45

09.05.2023г.

ежегодна

46

Ваня Славчева Иванова

Старши инспектор КС

46

09.05.2023г.

ежегодна

47

Ирина Илчева Станева

Главен експерт ТИ

47

09.05.2023г.

ежегодна

48

Николай Недков Радев

Инспектор КТД

48

09.05.2023г.

ежегодна

49

Петя Николаева Добрева

Главен експерт Озеленяване

49

10.05.2023г.

ежегодна

50

Гергана Димитрова Балахурова

Младши експерт Озеленяване

50

10.05.2023г.

ежегодна

51

Елена Стоянова Тодорова

Специалист ОЧЗП

51

10.05.2023г.

ежегодна

52

Снежана Няголова Славова

Главен специалист Геодезист

52

10.05.2023г.

ежегодна

53

Елена Каменова Начева-Кючукова

Главен експерт Архитект

53

10.05.2023г.

ежегодна

54

Мария Тодорова Стефанова

Старши експерт УТ

54

10.05.2023г.

ежегодна

55

Албена Ташкова Перец

Главен специалист УТ

55

10.05.2023г.

ежегодна

56

Маргарита Йорданова Рачева

Главен специалист ПЧОТ

56

10.05.2023г.

ежегодна

57

Румяна Кръстева Тодорова

Главен специалист Геодезист

57

10.05.2023г.

ежегодна

58

Ваня Строимирова Спасова

Главен инженер на район

58

10.05.2023г.

ежегодна

59

Жоро Бойчев Атанасов

Главен специалист ИТ

59

10.05.2023г.

ежегодна

60

Антоанета Христова Стоянова Атанасова

Главен специалист АУ

60

10.05.2023г.

ежегодна

61

Иван Георгиев Жулев

Главен експерт АУ

61

11.05.2023г.

ежегодна

62

Асен Костов Николов

Специалист УТО

62

11.05.2023г.

ежегодна

63

Петър Ангелов Петров

Инспектор ЕКД

63

11.05.2023г.

ежегодна

64

Сергей Жан Димитров

Главен експерт УА

64

11.05.2023г.

ежегодна

65

Ася Събева Събева

Главен специалист ПЧОТ

65

11.05.2023г.

ежегодна

66

Милена Тодорова Илчева

Главен специалист ПЧОТ

66

11.05.2023г.

ежегодна

67

Веселин Михайлов Михайлов

Главен юрисконсулт

67

11.05.2023г.

ежегодна

68

Галин Венциславов Киров

Главен специалист ПЧОТ

68

11.05.2023г.

ежегодна

69

Пламена Добрева Александрова

Старши експерт ПР

69

11.05.2023г.

ежегодна

70

Илияна Добрева Добрева

Главен експерт ПР

70

11.05.2023г.

ежегодна

71

Диана Иванова Янева

Главен специалист АУП

71

11.05.2023г.

ежегодна

72

Добринка Николова Рускова                                                                                

Старши експерт ЕСГРАОН и ГС

72

11.05.2023г.

ежегодна

73

Венелин Веселинов Дяков

Директор д-я АТО-Виница

73

11.05.2023г.

ежегодна

74

Анелия Василева Станева

Старши инспектор ЕК

74

12.05.2023г.

ежегодна

75

Васил Канев Павлов

Главен експерт Инженер

75

12.05.2023г.

ежегодна

76

Николай Атанасов Кенаров

Старши инспектор КС

76

12.05.2023г.

ежегодна

77

Ива Атанасова Ганчева - Даскалова

Инспектор КС

77

12.05.2023г.

ежегодна

78

Боряна Николаева Георгиева

Главен специалист УТ

78

12.05.2023г.

ежегодна

79

Делян Красимиров Грудев

Старши инспектор УТ

79

12.05.2023г.

ежегодна

80

Теодора Събева Божанова

Главен експерт УТ

80

12.05.2023г.

ежегодна

81

Диляна Атанасова Атанасова

Инспектор ЕКД

81

12.05.2023г.

ежегодна

82

Ирена Бранимирова Иванова

Директор д-я ОРК

82

12.05.2023г.

ежегодна

83

Калин Илиев Илиев

Директор д-я УТ

83

15.05.2023г.

ежегодна

84

Петя Пламенова Иванова

Инспектор КС

84

15.05.2023г.

ежегодна

85

Веселина Димитрова Димитрова

Главен специалист ПЧОТ

85

15.05.2023г.

ежегодна

86

Стела Димитрова Атанасова

Старши специалист АТО

86

15.05.2023г.

ежегодна

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: