Регистър декларации по чл. 35, ал. 1 от ЗПКОНПИ

  Име, фамилия Длъжност Декларация по чл. 35, ал.1, т. 2
Част II. Интереси
      Вх.№ Дата
1 Ивелин Янев Главен счетоводител 1 1/3/2020
2 Петя Костадинова Инспектор "Контрол строителство" 2 3/16/2020
3 Румяна Бянова Главен специалист "Административни усрлуги"    
4 Зоро Дамянов Старши експерт "ОПЗН и домакин"    
5 Галина Данева Главен експерт "Финанси и бюджет" 5 4/23/2020
6 Мария Стефанова Старши експерт "Участъков техник" 6 4/28/2020
7 Албена Перец Главен специалист "Участъков техник" 7 4/28/2020
8 Елена Начева - Кючукова Главен експерт "Архитект" 8 4/29/2020
9 Златина Славова Старши експерт "Регистрация на строежи" 9 4/29/2020
10 Сергей Димитров Главен експерт "Участъков архитект" 10 4/29/2020
11 Иван Жулев Главен експерт "Участъков архитект" 11 4/29/2020
12 Ирина Станева Главен експерт
"Техническа инфраструктура"
12 4/29/2020
13 Вяра Георгиева Главен специалист "Социални дейности" 13 4/30/2020
14 Анета Иванова Главен специалист "Архив" 12 5/12/2020
15 Лиляна Бончева Старши инспектор
"Контрол търговска дейност"
12 5/12/2020
16 Цветелина Овчарова Главен инспектор КБП и СФУК 16 5/12/2020
17 Сияна Танчева Старши инспектор
"Контрол бюджетни приходи"
17 5/12/2020
18 Цветан Цанков Старши юрисконсулт 18 5/12/2020
19 Боряна Георгиева Главен специалист
"Участъков техник"
19 5/12/2020
20 Петранка Пеева Главен експерт
"Човешки ресурси"
20 5/13/2020
21 Нели Димова Главен специалист
"Гражданско състояние"
   
22 Мария Господинова Старши експерт
 "Гражданско състояние"
   
23 Желязко Желязков Главен екперт
"Системен администратор"
   
24 Златина Димитрова Старши инспектор
 "Контрол търговска дейност"
24 5/14/2020
25 Венелин Дяков Директор "АТО-Виница"    
26 Пламена Александрова Старши експерт
"Поземлена реформа"
   
27 Добринка Рускова Старши експерт ЕСГРАОН и ГС    
28 Диана Янева Главен специалист
"Административни услуги и приходи"
   
29 Галин Киров Главен специалист ПЧОТ    
30 Илияна Добрева Главен експерт
"Поземлена реформа"
   
31 Даниела Стоянова Главен експерт
"Търговска и рекламна дейност"
31 5/14/2020
32 Петя Москова Главен експерт
"Търговска и рекламна дейност"
32 5/14/2020
33 Ваня Иванова Старши инспектор
"Контрол строителство"
33 5/14/2020
34 Пенка Величкова Главен специалист
"Администротивни услуги"
   
35 Марина Тенева Старши експерт "Собственост
 и жилищно настаняване"
35 5/15/2020
36 Милена Илчева Главен специалист ПЧОТ    
37 Анелия Станева Инспектор "Екология
 и контролни дейности"
37 5/18/2020
38 Петър Петров Инспектор "Екология
 и контролни дейности"
38 5/18/2020
39 Снежана Матева - Йорданова Старши инспектор
"Контрол търговска дейност"
39 5/19/2020
40 Десислава Михайлова Директор дирекция АИО    
41 Милена Маджарова Главен експерт РДиЖН 41 5/20/2020
42 Лиляна Стоянова Главен експерт СДЖН 42 5/20/2020
43 Миглена Грудева Старши специалист "Административни услуги"    
44 Дияна Александрова Старши специалист "Административно
 техническо осигуряване"
44 5/27/2020
45 Живко Желязков Секретар на Район "Приморски" 45 5/27/2020
46 Румяна Цветкова Директор дирекция СИД 46 5/29/2020
47 Радка Манолова Старши експерт "Архив" 47 5/29/2020
48 Петя Добрева Главен експерт "Озеленяване"    
49 Златомира Карамфилова Инспектор "Контрол
търговска дейност"
49 6/1/2020
50 Гергана Балахурова Младши експерт "Озеленяване"    
51 Валя Михайлова Главен специалист ПЧОТ    
52 Румяна Димитрова Младши експерт ТРЗ и касиел    
53 Елена Димитранова Директор дирекция ФССД    
54 Славка Петкова Специалист "Събираемост
касови приходи и касиер"
   
55 Елена Тодорова Специалист ПЧЗП    
56 Весела Атанасова Главен юрисконсулт    
57 Елена Гроздева  Счетоводител 57 6/4/2020
58 Боримир Тодоров Инспектор
"Контрол строителство"
58 6/5/2020
59 Албена Николова Инспектор
"Контрол строителство"
59 6/5/2020
60 Делян Глудев Старши инспектор
"Контрол строителство"
60 6/5/2020
61 Снежана Славова Специалист "Геодезист" 61 6/5/2020
62 Ася Събева Главен специалаист ПЧОТ 62 6/5/2020
63 Маргарита Рачева Главен специалист ПЧОТ 63 6/5/2020
64 Александър Драгнев  Директор дирекция ОРК 64 6/5/2020
65 Ирена Иванова Главен инспектор
"Екологичен контрол"
65 6/5/2020
66 Диляна Атанасова Инспектор "Екология
и контролни дейности"
66 6/5/2020
67 Николай Кенаров Старши инспектор
"Контрол строителство"
67 6/5/2020
68 Маргарита Вощинарова Главен специалист ЕСГРАОН    
69 Жоро Атанасов Главен специалист
"Информационни технологии"  
69 6/8/2020
70 Христина Петрова Старши юрисконсулт    
71 Веселин Михайлов Главен юрисконсулт    
72 Таня Станева Старши експерт ВОиСП 72 6/8/2020
73 Надя Драгиева Главен експерт ЕСГРАОН и ГС    
74 Иван Цанев Главен инспектор
"Контрол по строителството"
   
75 Биляна Костадинова Старши специалист ЕСГРАОН    
76 Мая Шопова Секретар МКБППМН    
77 Димитричка Демирова Старши експерт ЕСГРАОН и ГС    
78 Христина Димитрова Главен счетоводител 78 6/10/2020
79 Йордан Биков Инспектор ЕКД    
80 Асен Николов Специалист УТО    
81 Стела Атанасова Старши специалист АТО    
82 Калин Илиев Директор дирекция УТ    
83 Ивелина Илиева Главен инспектор ЕК    
84 Ирина Петкова Старши инспектор ЕК    
85 Васил Павлов Главен експерт "Инженер" 85 6/11/2020
86 Веселина Димитрова Главен специалист ПЧОТ 86 6/11/2020
87 Андриана Иванова Секретар МКБППМН 87 6/12/2020
88 Румяна Тодорова Главен специалист "Геодезист"    
89 Ваня Спасова Главен инженер на район 89 6/12/2020
90 Биляна Костадинова Старши специалист ЕСГРАОН    
91 Теодора Божанова Главен експерт "Участъков техник"    
92 Галина Иванова Старши специалист ЕСГРАОН 92 6/16/2020
93 Галина Ангелова Главен специалист
"Административни услуги"
93 7/20/2020
94 Ивелина Илиева Главен инспектор ЕК 94 9/30/2020

 

 

 

РАЙОН „ ПРИМОРСКИ “ - ОБЩИНА ВАРНА
ПУБЛИЧЕН РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА И ЗА ОТНЕМАНЕ НА НЕЗАКОННО ПРИДОБИТОТО ИМУЩЕСТВО

 

 

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: