Обявления ФССД

 

ДО
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАТЛЕЯ - 55” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ. „СИНЧЕЦ” № 6 А
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „СИНЧЕЦ” № 6 А
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – търговска дейност, находящ се на ул. „Роза” в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №АУ035531ПР_007ПР_001ПР/27.09.2018г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на 26.10.2018г. и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 

ДО
ЦОНКО ПАНОВ ИВАНОВ
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ДРУЖБА” БЛ.8, ВХ.А, ЕТ.3, АП.6
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н ИВАНОВ,
    Уведомяваме Ви, че за общинския жилищен имот, находящ се на ул. „Дружба” бл.8, вх.А, ет.3, ап.6 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №СД14001487ПР_009ПР/21.09.2018г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Гененерал Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния адрес на лицето и обявено на сайта на района на
23.10.2018г. (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 

ДО
ЯНАКИ СТОЕВ ЯНАКИЕВ
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „АРХ. ПЕТКО МОМЧИЛОВ” №27, ЕТ.2
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМИ Г-Н ЯНАКИЕВ,
    Уведомяваме Ви, че за общинския жилищен имот, находящ се на ул. „Арх. Петко Момчилов” №27, ет.2 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане за дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. №РД13004718ВН_002ВН_004ПР/09.08.2018г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Гененерал Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на постоянния адрес на лицето и обявено на сайта на района на 11.09.2018г.
   (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Лиляна Бончева, ст.инспектор КПТД

2.................................
Елена Димитранова, гл.инспектор КБП и СФУК

ДО
КАЛОЯН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
УПРАВИТЕЛ НА „НОВА ЗВЕЗДА-2013” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: ГР.ВАРНА, УЛ. „ДРИН” №39
ПОСТОЯНЕН АДРЕС:ГР.АКСАКОВО, УЛ.”ТРЕВЕН” №20
НАСТОЯЩ АДРЕС:ОБЩИНА СУВОРОВО, С.КАЛИМАНЦИ

УВАЖАЕМИ Г-Н ВАСИЛЕВ,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се в гр.Варна, ж.к. „Чайка” – търговска улица, сп.Делфинариум, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №УСКОР16000419ПР_016ПР/20.06.2018г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на сайта на Район „Приморски” на 06.08.2018г. и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 


ДО
РЕНЕТА ТРИФОНОВА АТИП
УПРАВИТЕЛ НА „ДЖЕМ 2010” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: УЛ. „ХАН ПРЕСИЯН” №25, ЕТ.1, АП.1
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „ТРАЙКО КИТАНЧЕВ” №7, ЕТ.5, АП.9
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО АТИП,
Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион за производство и продажба на закуски, находящ се на ул. „Найден Геров”/ул. „Цар Асен” №74 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
Със съдържанието на Покана с рег. №16000419ПР_015ПР/20.06.2018г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” №92, ет.4, ст.55 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата, на постоянния адрес на управителя и качено на сайта на Район „Приморски” на 06.08.2018г. и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

 


ДО
ТЕМЕНУЖКА ДИМИТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА „КАТЛЕЯ - 55” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  УЛ. „СИНЧЕЦ” № 6 А
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: УЛ. „СИНЧЕЦ” № 6 А
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИМИТРОВА,
        Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – търговска дейност, находящ се на ул. „Роза” в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
        Със съдържанието на Покана с рег. №АУ035531ПР_001ПР_001ПР/10.05.2018г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на 25.06.2018 г.
                                                                     (дата)
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Лиляна Бончева, ст.инспектор КПТД


2.................................
Цветелина Овчарова ст.инспектор КБП

 

ДО
ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ХАРАЛАНОВ
УПРАВИТЕЛ НА  „ДЕЙТАЙМ” ЕООД
УЛ. „БРАТЯ БЪКСТОН” №15, ЕТ.6, АП.15
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ХАРАЛАНОВ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ПАВЕЛ СИМЕОНОВ ХАРАЛАНОВ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000396/16.02.2018г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/
                                                      


Дата на поставяне на съобщението: 03.05.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:17.05.2018г.

 

ДО
РАБИХ САБРА
УПРАВИТЕЛ НА  „СТОЯНСТОЙ И СИН” ООД
БУЛ. „ШЕСТИ СЕПТЕМВРИ” №252
ГР. ПЛОВДИВ



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН САБРА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява РАБИХ САБРА, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000393/16.02.2018г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Ст. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи” ....................
                                            /Ц. Овчарова/
                                                      


Дата на поставяне на съобщението: 23.04.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:08.05.2018г.

 

ДО
НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА
УПРАВИТЕЛ НА „ГЕОТУР 66” ЕООД
УЛ. „ПЛОВДИВ” №1, ЕТ.5, АП.8
ГР. ВАРНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО НЕДЯЛКОВА,

В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК, Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява НЕВЯНКА ПЕТРОВА НЕДЯЛКОВА, че и е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане 2№0000397/16.02.2018г.

Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
„Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                     /Е. Димитранова/

Дата на поставяне на съобщението: 19.04.2018г. 


 

ДО
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА
УПРАВИТЕЛ НА  „ЕЛИНАС - 97” ЕООД
УЛ. „Д-Р ПИСКЮЛИЕВ” №53
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМА ГОСПОЖО АТАНАСОВА,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА, че и е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000389/20.11.2017г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/



Дата на поставяне на съобщението: 28.03.2018г.    






Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.

ДО
ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ
УПРАВИТЕЛ НА  „ХАЛИС - 06” ЕООД
УЛ. „КАПИТАН РАЙЧО” №47, ЕТ.4, АП.12
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ЗЕЙТУНЛУ,

    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ЯШАР ЗЕЙТУНЛУ, че му е съставен

Акт за установяване на публично общинско вземане  2№0000390/20.11.2017г.
    
Моля, в четиринадесетдневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви Акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл. инспектор
 „Контрол бюджетни приходи  и СФУК” ....................
                                                         /Е. Димитранова/


Дата на поставяне на съобщението: 28.03.2018г.



                                                     


Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.

ДО
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЮФЕТ” ЕООД
ЖК „ВЛ. ВАРНЕНЧИК” БЛ.3, ВХ.2, ЕТ.4, АП.58
ГР. ВАРНА



УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,


В изпълнение на чл.26 ал.1 от Административно процесуалния кодекс,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява

ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ,

че  е  започнало производство по издаване на Акт за установяване на публично общинско вземане за задълженията му към Община Варна, което ще приключи в едномесечен срок, считано от настоящата дата.



Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” .......................
                                                        /Е. Димитранова/


Дата на поставяне на съобщението:28.03.2018г.





Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.

ДО
ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ
УПРАВИТЕЛ НА „БЮФЕТ” ЕООД
ЖК „ВЛ. ВАРНЕНЧИК”  БЛ.3, ВХ.2, ЕТ.4, АП.58
ГР. ВАРНА




УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИХАЙЛОВ,


    В изпълнение на чл.26 и чл.61, ал.3 от АПК,  Дирекция „Финансово-счетоводни и стопански дейности” при Район „Приморски” уведомява ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ, че  е съставен

Констативен акт  №0003204/18.07.2017г.
    
Моля, в четиринадесет дневен срок от датата на настоящото съобщение да се явите в Район „Приморски” - бул. „Генерал Колев” №92, ет.4, стая 55 „Контрол бюджетни приходи” за връчване на съставения Ви акт.

    При неявяване, след 14 дни акта се счита за връчен съгласно чл.32 ал.6 от ДОПК.


Гл.инспектор
 „Контрол бюджетни приходи и СФУК” ....................
                                                     /Е. Димитранова/
                                                      



Дата на поставяне на съобщението:28.03.2018г.


Дата на сваляне на съобщението:11.04.2018г.



 

 ДО
МАРТА БРИГИДИН
УПРАВИТЕЛ НА  „ДАНИ 3” ЕООД
АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ:  КВ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” БЛ. № 309, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 48
ПОСТОЯНЕН И НАСТОЯЩ АДРЕС: КВ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” БЛ. № 309, ВХ. 4, ЕТ. 5, АП. 48
ГР. ВАРНА

УВАЖАЕМА Г-ЖО БРИГИДИН,
    Уведомяваме Ви, че за търговски обект – павилион – търговска дейност, находящ се на ул. „Мир”, до бл. 3 в гр. Варна, е издадена Покана за доброволно плащане на дължими суми към Район „Приморски” - Община Варна.
    Със съдържанието на Покана с рег. № АУ017271ПР_004ПР/17.01.2018 г. може да се запознаете, както и да получите екземпляр от нея, в сградата на Район „Приморски” – Община Варна, бул. „Ген.Колев” № 92, ет.4, ст.54 в срок до 14 дни от датата на залепване на настоящото.
    Настоящото УВЕДОМЛЕНИЕ беше залепено на: таблото за обявления в сградата на Район „Приморски”, на търговския обект, на адреса на управление на фирмата и на постоянния адрес на управителя, на  19.03.2018 г.
                                                                   
и удостоверява, че адресата му е уведомен по реда на чл.43, ал.2 във връзка с чл.47 от Граждански процесуален кодекс (ГПК).
    В случай, че не се явите, за да получите Поканата в указания срок, тя ще се счита за редовно връчена съгласно чл.47, ал.5 от ГПК.

ВРЪЧИТЕЛ:

1.................................
Лиляна Бончева, ст.инспектор КПТД


2.................................
Цветелина Овчарова ст.инспектор КБП




 

 


 

 

 

 

 • Уважаеми съграждани, За Ваше улеснение изписваме сметките, по които могат да се плащат различните видове услуги и такси, дължими на район "Приморски" За услуги и такси
  IBAN BG59 CECB 9790 3124 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"
  За плащания по Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и наредба за условията и реда за прокопаване на елементите на техническата инфраструктура.
  BG 50 CECB 9790 3324 1273 00
  BIC CECBBGSF
  ЦКБ ВАРНА
  РАЙОН "ПРИМОРСКИ"

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: