Съобщения за изработен проект за ПУП-ПРЗ

Франга дере и Кокарджа

 

м-ст "Франга дере и Кокарджа"

Прикачени файлове

 

СО Ален Мак

 

СО "Ален мак"

Прикачени файлове

 

КК Чайка

 

КК "Чайка"

Прикачени файлове
до ВОЙКОМ 1 ЕООД

(публикувано на 07.11.2016 г.)

Pdf-32

 

СО Траката

 

                                               

СО "Траката"

Прикачени файлове
до Хюсеин Хасан

(публикувано на 16.07.2015 г.)

Pdf-32

 

Баба Алино

 

м. "Баба Алино"

Прикачени файлове
до Стела Димитрова

(публикувано на 24.02,2016 г.)

Pdf-32

 

СО Горна Трака

 

СО "Горна Трака"

Прикачени файлове
до Ружа Георгиева

(публикувано на 04.12.2017 г.)

Pdf-32

 

Вилна зона

 

Вилна зона

Прикачени файлове
до Параскева Желязкова

(публикувано на 23.03.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2564.1442

(публикувано на 25.01.2018 г.)

Pdf-32
до Веселин Петров

(публикувано на 22.01.2018 г.)

Pdf-32
до Христо Георгиев

(публикувано на 22.01.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2564.1130

(публикувано на 22.01.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2564.1129

(публикувано на 22.01.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2564.1121

(публикувано на 22.01.2018 г.)

Pdf-32

 

СО Ваялар

 

СО "Ваялар"

Прикачени файлове
до Адриана Атанасова

(публикувано на 28.02.2018 г.)

Pdf-32
до саркис Сахайдан

(публикувано на 22.01.2018 г.)

Pdf-32
до Катерина Цветкова

(публикувано на 01.08.2017 г.)

Pdf-32
до ИМС ЕООД

(публикувано на 01.08.2017 г.)

Pdf-32
до Димитър Атанасов

(публикувано на 13.03.2015 г.)

Pdf-32

 

жк Изгрев

 

жк "Изгрев"

Прикачени файлове
до 10135.2552.2027

(публикувано на 22.10.2018 г.)

Pdf-32
до Светослав Пеев

(публикувано на 17.09.2018 г.)

Pdf-32
до Слави Иванов

(публикувано на 17.09.2018 г.)

Pdf-32
до Милчо Манолов

(публикувано на 17.09.2018 г.)

Pdf-32
до Гроздьо Гроздев

(публикувано на 17.09.2018 г.)

Pdf-32
до Графиела Стоименова

(публикувано на 17.09.2018 г.)

Pdf-32
до 10135. 2552.2311

(публикувано на 22.08.2018 г.)

Pdf-32
до Антон Ангелов

(публикувано на 14.08.2018 г.)

Pdf-32
до 10135. 2552.318

(публикувано на 14.06.2018 г.)

Pdf-32
до Владимир Демиров

(публикувано на 11.05.2018 г.)

Pdf-32
до Румен Петков

(публикувано на 11.05.2018 г.)

Pdf-32
до Николинка Филипова

(публикувано на 11.05.2018 г.)

Pdf-32
до Александър Сотиров

(публикувано на 11.05.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2552.2225

(публикувано на 02.05.2018 г.)

Pdf-32
до Евгени Пенчев

(публикувано на 30.03.2018 г.)

Pdf-32

 

м-ст Коджа тепе

 

м-ст "Коджа тепе"

Прикачени файлове
до Янко Михайлов

(публикувано на 18.08.2014 г.)

Pdf-32

 

м-ст Таушан тепе

 

м-ст "Таушан тепе"

Прикачени файлове
до собственици в кв.1; кв.2; кв.3; кв.4; кв.5; кв.6

(публикувано на 13.01.2014 г.)

Pdf-32

 

Каменар

 

"Каменар"

Прикачени файлове
до Калчо Мирчев

(публикувано на 20.03.2014 г.)

Pdf-32

 

ж.к. Бриз

 

"ж.к. Бриз"

Прикачени файлове
до Емил Деров

(публикувано на 16.04.2018 г.)

Pdf-32
до Борис Сакъзов

(публикувано на 16.04.2018 г.)

Pdf-32

 

СО Манастирски рид

 

"СО Манастирски рид"

Прикачени файлове
до Златина Радева

(публикувано на 18.11.2014 г.)

Pdf-32

 

СО Добрева чешма

 

"СО Добрева чешма"

Прикачени файлове
до 10135.2510.1821

(публикувано на 20.04.2018 г.)

Pdf-32

 

СО Акчелар

 

"СО Акчелар"

Прикачени файлове
до Силва Кирякова

(публикувано на 11.10.2017 г.)

Pdf-32

 

СО Виница север

 

"СО Виница север"

Прикачени файлове
до Иван Атанасов

(публикувано на 15.09.2014 г.)

Pdf-32

 

25 м.р.

 

"25 м.р."

Прикачени файлове
до 10135.2553.551

(публикувано на 02.10.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2553.550

(публикувано на 02.10.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2553.544

(публикувано на 02.10.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2553.542, 543

(публикувано на 02.10.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2555.253

(публикувано на 18.09.2018 г.)

Pdf-32
до Валентин Вангелов

(публикувано на 11.04.2016 г.)

Pdf-32

 

21 м.р.

 

"21 м.р."

Прикачени файлове
До Розалия Димитрова

(публикувано на 21.12.2017 г.)

Pdf-32

 

со. Свети Никола

 

"со. Свети Никола "

Прикачени файлове
до Пламен Мошлев

(публикувано на 19.10.2016 г.)

Pdf-32
до Живка Мошлева

(публикувано на 19.10.2016 г.)

Pdf-32
до Иван Гинев

(публикувано на 19.10.2016 г.)

Pdf-32
до Галина Савова

(публикувано на 12.09.2016 г.)

Pdf-32
до Донка Стоянова

(публикувано на 20.09.2014 г.)

Pdf-32

 

со. Сотира

 

"со. Сотира "

Прикачени файлове
до 10135.2508.973

(публикувано на 02.10.2018 г.)

Pdf-32
до Петър Петров

(публикувано на 12.11.2017 г.)

Pdf-32

 

26 м.р.

 

26 м.р.

Прикачени файлове
до Ивета Митева

(публикувано на 17.11.2014 г.)

Pdf-32

 

кв. Виница

 

кв. "Виница"

Прикачени файлове
до Станка Кожухарова

(публикувано на 29.01.2018 г.)

Pdf-32
до Маргарита Ташева

(публикувано на 29.01.2018 г.)

Pdf-32

 

с.о. Долна трака

 

с.о. "Долна трака"

Прикачени файлове
до Валентин Димов

(публикувано на 07.07.2016 г.)

Pdf-32

 

18 м.р.

 

18 м.р.

Прикачени файлове
до Иван Бъчваров

(публикувано на 14.10.2016 г.)

Pdf-32

 

23 м.р.

 

23 м.р.

Прикачени файлове
до Павлина Василева

(публикувано на 09.10.2015 г.)

Pdf-32

 

м-ст Мешелик

 

м-ст Мешелик

Прикачени файлове
до РОСИЦА 73 ЕООД

(публикувано на 02.09.2015 г.)

Pdf-32

 

24 м.р.

 

24 м.р.

Прикачени файлове
до 10135.2554.132

(публикувано на 03.10.2015 г.)

Pdf-32
до 10135.2555.327

(публикувано на 03.10.2015 г.)

Pdf-32
до 10135.2555.274

(публикувано на 03.10.2015 г.)

Pdf-32
до Георги Гочев

(публикувано на 22.10.2015 г.)

Pdf-32

 

5 м.р.

 

5 м.р.

Прикачени файлове
до Анамила Авджиева

(публикувано на 29.12.2016 г.)

Pdf-32

 

м-ст Аязма

 

м-ст Аязма

Прикачени файлове
до Димитър Димитров

(публикувано на 28.12.2017 г.)

Pdf-32

 

Ботаническа градина

 

Ботаническа градина

Прикачени файлове
до 10135.2565.104

(публикувано на 12.11.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2118.15

(публикувано на 12.11.2018 г.)

Pdf-32
до 10135.2565.91

(публикувано на 12.11.2018 г.)

Pdf-32

 

 

 

 

 

Background Image

Header Color

:

Content Color

: